20.6.2024 PROFETIA VAKAVASTA SODASTA, JOKA ON SYTTYMÄISILLÄÄN ISRAELISSA TOISELLA TASOLLA

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia