9.4.2023 MAAILMANLAAJUINEN SUNNUNTAIKOKOUS - PROFEETTA DR. OWUOR Muistiinpanot

SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUS & 1. TESS. 4:13: TIETÄMÄTÖN SEURAKUNTA

"13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet ja sisaret, tietämättöminä siitä, kuinka kuolemaan poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole." (1. Tess. 4:13)

Täällä maailmassa on kahdentyyppisiä hautajaisia: 1) Heille, jotka ovat uudestisyntymättömiä ja epäjumalanpalvelijoita. He itkevät hautajaisissaan katkerasti 2) Sitten on hautajaisia heille, jotka ovat pyhiä ja uudestisyntyneitä. Heille se on elämän juhlintaa.

Herra nosti tässä esille Thessalonikin seurakunnan tietämättömyyden ja on ilmeistä, että on samanlaista ymmärtämättömyyttä myös tämän päivän seurakunnassa.

"14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova kuolemaan poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan." (1. Tess. 4:14)

Kristillisen uskon perusteet:

Minä uskon:

Isään Jumalaan

Jumalan Poikaan

Jumalan Pyhään Henkeen

Jeesus kuoli ristillä ja nousi ylös kuolleista

ja Jeesus on tulossa takaisin

Meidän tulee nyt valmistautua Hänen tulemukseensa

1 "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. 2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? 3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. 4 Ja mihin minä menen-tien sinne te tiedätte." (Joh. 14:1-4)

Tämä on ylöstempaus, kun Jeesus tulee vaatimaan itselleen omansa. Jeesus Kristus puhui, kuinka Hän tulisi takaisin tempaamaan ylös Taivaaseen Hänen omansa.

"15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat kuolemaan nukkuneet." (1. Tess. 4:15)

Tämä oli ensimmäinen seurakunta ja he odottivat Jeesuksen tulevan ylöstempauksessa jo heidän aikanaan. Kuinka paljon enemmän silloin tämän sukupolven tulisi silloin olla valmistautuneita, jotka ovat nähneet Hänen viipyneen jo yli 2000 vuotta?

He odottivat Häntä niin paljon, että Hän tulisi ylöstempauksessa heidän aikanaan. Heille kerrottiin synnin opista ja sen seuraamuksista, pyhästä vaelluksesta ja Messiaan tulemuksen odottamisesta. Kun he kuulivat sen Sanan, he menivät myymään omaisuutensa ja talonsa ja jakelivat ne lahjoina pois.

Kuinka paljon enemmän tämän sukupolven tulisi odottaa Messiasta, kun olette myös nähneet Ahdistuksen ajan Päätoimijat jo täällä, jotka tekevät asioita, joita he tulevat tekemään Ahdistuksen ajassa? Olette nähneet heidän merkkinsä. Kuinka paljon enemmän teidän tulisi silloin olla valmistautuneita?

"16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 18 Niin lohduttakaa ja rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla." (1. Tess. 4:16-18))

Ylöstempauksen sanoman tarkoitus on rohkaista seurakuntaa. Kun käyt läpi vainoja tässä maailmassa, niin ymmärrät, että on toivo, että Messias tulee pian hakemaan teidät kotiin. Ja vaikka sinulla on nyt ruumis, joka vanhenee ja sairastaa, niin tulet saamaan kirkastetun ylösnousemus ruumiin, joka ei voi koskaan sairastua, ei väsy, ei mene syntiin, ei kuole, ei vanhene, ei mene seksuaalisyntiin, seksuaaliseen himoon. Täällä joudut maksamaan vuokraa, mutta tulet saamaan ikuisen täydellisen kodin Kirkkaudessa! Hän sanoo, tämä on teidän toivonne, että eräänä päivänä kaikki tämä kärsimys tulee loppuunsa.

Tulet aina olemaan Kristuksen kanssa. Kun Hän menee Taivaaseen, Uuteen Jerusalemiin, Tuhatvuotiseen Valtakuntaan, ikuisuuteen, niin menet Hänen kanssaan! Hallitset yhdessä Hänen kanssaan. Hän puhuu tässä sananpaikassa kokonaisesta sukupolvesta, joka ei näe kuolemaa. Jos olet pyhä, et näe kuolemaa, vaan Herra ylöstempaa sinut Taivaaseen.

On aivan, kuin seurakunta huutaisi toisen Golgatan perään, kuitenkin Jeesus ei tule enää kuolemaan ristille ja väittelemään fariseusten kanssa, vaan nyt Hän tulee voittoisana Kuninkaana loistossaan ylöstempaamaan omansa. Seurakunnassa on paljon välinpitämättömyyttä, ymmärryksen puutetta ja tietämättömyyttä liittyen Jeesuksen ja sielun ylösnousemukseen, kuitenkin sielu on tärkein osa sinua, jota sinun pitäisi suojella! Ainoastaan Jeesuksen veri voi lunastaa sielusi, eikä mikään rahasumma.

Ainoastaan kristillisessä uskossa, kuoleman jälkeen on toivoa. Thessalonikin seurakunnassa oli tietämättömyyttä. He luulivat, että kuollessa sielu on kadotettu. Tämän päivän seurakunnassa he eivät ole ymmärtäneet, että sielusi ansaitsee täyden huolenpitosi, koska se on tärkein osa sinua.

"50 Eikö minun käteni ole tätä kaikkea tehnyt?' 51 Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä-niinkuin teidän isänne, niin tekin. 52 Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, 53 te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet." 54 Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. 55 Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella 56 ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella". 57 Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä 58 ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus (myöhemmin Paavali) nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. 59 Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: "Herra Jeesus, ota minun henkeni!" 60 Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Ja sen sanottuaan hän nukkui pois." (Apt. 7:50-60)

Stefanus oli seurakunnan vanhimmistoa ja seisoi evankeliumin totuuden kanssa, eikä muuttanut sitä. Kun hän antoi elämänsä evankeliumin tähden, itse Herra Jeesus nousi seisomaan Jumalan oikealla puolella ja ojensi kätensä vastaanottaakseen hänet. Hänen sielunsa meni suoraan Herran luokse.

"23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi;" (Fil. 1:23)

"8 Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö." (2. Kor. 5:8)

Kuolemassa sielusi menee suoraan Herran luo. Ilman Jumalaa ei ole toivoa. Kun vastaanotat Jeesuksen, sielusi pelastuu, mutta ruumiisi pysyy pelastumattomana. Pyhä Henki tulee asumaan sinuun vakuutena ruumiin lunastamisesta, joka tapahtuu ylöstempauksessa.

"13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti," (Efe. 1:13)

Pyhä Henki merkitsee ja sinetöi sinut ruumiisi lunastamista varten ylöstempauksessa. Jos kuolet ennen ylöstempausta, sielusi menee suoraan Jeesuksen kanssa, mutta ruumis jää tänne maailmaan, koska sitä ei ole vielä lunastettu ylöstempaukseen saakka.

"30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka." (Efe. 4:30)

Herra antoi Pyhän Hengen seurakunnalle todella erityisenä vakuutena, sinettinä siitä, että ylöstemapauksen päivänä ruumiisi lunastetaan ja kirkastetaan, jotta pääset Kirkkauteen. Sielusi ei koskaan nuku.

"10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan." (1. Tess. 5:10)

Ylöstempauksen päivänä Jeesus tulee niiden sielujen kanssa, jotka kuolivat aikaisemmin. Ruumiisi kirkastetaan tuona päivänä ja sielusi yhdistyy ylösnousemusruumiiseen.

"9 Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. 10 Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" 11 Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin." (Ilm. 6:9-11)

Kun Jumalan pyhät tapetaan Suuressa Ahdistuksen ajassa, heidän sielunsa menevät heti Jeesuksen luokse. Heillä on siellä väliaikainen ruumis. Kun heidän ruumiinsa kirkastetaan ylöstemapauksen päivänä, heidän sielunsa menevät heidän kirkastettuihin ruumiisiinsa.

”mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.” (Room. 8:30)

Tämä on päivä, jolloin ruumis lunastetaan ja pelastetaan. Herra sanoo, että seurakunta on vaeltanut pitkään välinpitämättömyydessä, ymmärtämättä, että sielu on tärkein ja kallisarvoisin osa sinua, jota sinun tulee suojella eniten.

"19 mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi." (Mark. 4:19)

Sielu voidaan näännyttää ja tukahduttaa tämän maailman rikkauden tavoittelun tähden. Tämän päivän kristitty ei myöskään ymmärrä synnin myrkyllisyyttä. Seurakunnat ovat hyväksyneet jopa homoseksuaalisuuden. Synti on niin myrkyllistä, että sinun ei tulisi pelleillä sen kanssa! Raamattu sanoo: Pakene seksuaalista moraalittomuutta ja epäjumalanpalvontaa! Synti on niin myrkyllistä, että Jumala päätti luoda kokonaan uuden luomakunnan.

"1 Alussa loi Jumala taivaan ja maan." (1. Moos. 1:1)

"1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole." (Ilm. 21:1)

"11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt." (Ilm. 20:11)

Tämä on nyt tuomio, kun Jumala istuu tuomitsemaan, Suuren valkoisen Valtaistuimen tuomio. Tämän päivän kristityn tulee tietää tämä! Et voi pelleillä synnin kanssa. Kun ihminen lankesi, Jumala ei sanonut, annahan kun korjaan hieman tätä kohtaa. Katsokaa mitä tapahtuu syntiselle maailmalle! Synti on niin myrkyllistä, että Jumala haluaa eroon kokonaan syntisestä maailmasta, luoden täysin uuden.

Kun tämän päivän seurakunta pelleilee synnin kanssa, se kertoo siitä, että he eivät ymmärrä synnin myrkyllisyyttä, tai muuten taistelisitte sitä vastaan ja hylkäisitte sen. Tänä päivänä seurakunnassa on valkoisia valheita. Kristityt hyväksyvät syntiä kotonaan, sanoen, että kun lapset pääsevät tiettyyn ikään, niin tuollainen on normaalia heille. He ovat moraalittomuudessa, pornografiassa, flirttaillen toimistoissa.

"17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut." (2. Kor. 5:17)

Herra pyytää tätä sukupolvea ymmärtämään synnin myrkyllisyyden ja pysymään siitä täysin erossa. Kristityt tänä päivänä eivät myöskään ole ymmärtäneet armon arvoa. Kristityt väärinkäyttävät armoa, aivan kuin he eivät koskaan joutuisi tilivelvollisiksi.

"3 kuinka me voimme päästä pakoon (tulijärveä), jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille," (Hepr. 2:3)

Herra sanoo, että tilivelvollisuuden päivä on tulossa, jolloin Herra kysyy sinulta, miten elit sen armon kanssa, jonka annoin sinulle? Tänä päivänä he luulevat, että armo olisi lisenssinä synnille.

"4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. 7 Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; 8 mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan." (Hepr. 6:4-8)

Miksi kukaan ei koskaan kertonut tälle modernille sukupolvelle ja seurakunnalle, että kun vastaanotat armon, Herra tulee kysymään kysymyksiä sinulta, kuinka käytit sitä armoa, jonka annoin sinulle?

Nämä kaksi maata saavat saman sateen, mutta yksi tuottaa hyvää hedelmää ja saa siunauksen ja toinen orjantappuroita ja saa kirouksen. Seurakunta on tietämätön, että armon laki on korkein laki. Se ei ole tullut eläimen veren kautta, vaan Jumalan elävän Pojan Kristuksen Veren kautta. Jos leikit ympäriinsä armon kanssa, on vaara, että sinut heitetään tulijärveen ja palat siellä ikuisuuden.

"14 Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa; 15 ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, 16 ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. 17 Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi." (Hepr. 12:14-17)

Tämä on vakava varoitus tämän päivän seurakunnalle, joka pitää oikeutenaan kuulua Jumalan Valtakuntaan, mutta Jumala sanoo, että sisään pääsylle on standardeja!

Aivan kuten Eesau, tämän päivän kristityt saivat armon siunaukset, vakuudet ja lupaukset, mutta he ovat luovuttaneet ne pois halvalla paholaiselle maailman nautintojen tähden. He haluavat helppoa kristillistä elämää, silti Herra on määrännyt vainoja kristittyyn pelastukseen. Pieni koettelemus tulee, niin he myyvät perintöosansa pois.

Herra sanoo, että Jumalan armo on niin kallis, eikä se ole lisenssi syntiin. Sen kuuluisi saada meidät elämään pyhää elämää synnin seuraamusten tähden ja sen hinnan tähden, jonka Jeesus maksoi.

"3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. 4 Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. 5 Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. 6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niinkuin hän vaelsi." (1. Joh. 2:3-6)

Miten Jeesus eli? Esimerkki, jonka Hän antoi seurakunnalle:

"1 Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, 2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle." (Hepr. 12:1-2)

Jeesus on sanonut 2021 näyssä, että: ”Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan minun kaltaiseni ruumiit.”

Herra on nähnyt, että tämän päivän kristityt havittelevat horisontaalisia maailman asioita. Se ei kuitenkaan tarkoitettu olemaan niin. Kristityn vaelluksen tulisi olla täysin keskittynyt luvattuun Kirkkauteen, Jeesukseen, uskomme alkajaan ja täyttäjään. Tämä parannuksenteon hetki on voimallinen hetki palata Herran luokse, sillä 99% kristityistä on keskittyneitä tämän maailman asioihin tässä ja nyt.

"17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.” (Room. 8:17)

"15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. 16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, 17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. 18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen." (Kol. 1:15-18)

Jeesus on Jumalan perheen esikoinen, joten hänellä on kaikki. Hän on kuninkaallinen ruhtinas, joka perii kaiken: kaikki valtaistuimet, enkelit, arkkienkelit, Kerubit, Serafit, Jumalan rikkaudet, Jumalan loisteliaan Valtaistuimen. Ja Herra sanoo, että teille annetaan julkinen kutsu olla kanssaperillisiä Hänen kanssaan!

”17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.” (Room. 8:17)

Sinun tulee olla osallinen Kristuksen kärsimykseen, jos haluat olla osallinen Hänen kirkkauteensa ja perintöönsä. Sinun tulee olla luja pyhyydessä ja vanhurskaudessa, jos haluat periä ikuisen elämän. Ei ole kirkkautta ennen kärsimystä. Voitko kuvitella sen vastakohdan käristyä tulijärvessä?!

Teidän täytyy herätä ja olla varovaisia, sillä kun teille annettiin armo, niin myös tilinteon päivä on tulossa. Tämä sukupolvi ei pidä tilivelvollisuudesta, vaan he haluavat sivuuttaa sen.

Sinun tulee välttää syntiä ja valita jumalinen pyhä elämä, täynnä Pyhää henkeä, odottaen Messiaan tulemusta, täydessä parannuksenteossa ja puhtaudessa. Miksi? Koska armo lunastaa sinut synnistä ja puhdistaa sinut Jeesukselle pyhänä, valmistaen sinut Kuninkaan tuloon. Armo ei ole lisenssi syntiin.

"1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani (seurakunta), niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa." (2. Kor. 7:1)

"20 Ja hän sanoi: "Mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. 21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, 22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. 23 Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen." (Mark. 7:20-23)

Herra antaa listan asioista, joista teidän tulee puhdistautua. Kun armo tulee ja alkaa tekemään työtään kristityssä, nämä ovat ne asiat, joita armo puhdistaa pois, pesten ne ulos sydämestä. Kysymys kuuluu: Mitä nämä asiat tekevät vielä tämän päivän uskovan sydämessä? Oletko tietoinen, että armo ei anna sinulle lupaa ja tekosyytä tehdä syntiä?

"14 Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. 15 Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. 16 Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan." (Hepr. 4:14-16)

"1 kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, sen jälkeen kuin hän oli yhtynyt Batsebaan. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. 2 Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni." (Psalmi 51:1-2)

"9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." (1. Joh. 1:9)

"7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. 8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset." (Jaak. 4:7-8)

Tämän päivän seurakunnan tulee ymmärtää, että Jumalan armo vaatii meidät vastuulle, kun kaikki on sanottu ja tehty. Olkaa todella varovaisia Jeesuksen armon kanssa, kun vastaanotatte sen. Teidät on lunastettu, joten teidän tulee elää Jumalan vaatimusten kanssa. Se on: pyhyys.

Jos olisit tiennyt, että helvetti on ikuinen, olisit muuttanut sen, miten elät täällä maailmassa. Helvetti ei ole mikään väliaikainen kuntoutuskeskus, josta pääsee pois. Kaikki mikä menee sinne, pysyy siellä ikuisesti. Madot siellä eivät koskaan kuole, ja heidän kidutuksensa savu nousee ikuisesti.

"1 Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. 2 Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. 3 Sentähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: "Jeesus olkoon kirottu", ja ettei kukaan voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä." (1. Kor. 12:1-2)

Kun ihmiset ovat tietämättömiä, silloin löydät heidät baareista, yökerhoista ja bordelleista. Sairaus olla tietämätön seurakunnassa on todella kuolettava sairaus.

Ihmiset ulkona tuolla maailmassa eivät tiedä ja ymmärrä armosta, tuomiosta ja helvetistä, mutta se, että seurakunta ei ymmärrä armoa, Jumalan Valtakuntaa, Messiaan tulemusta, tulevaa tilijärveä jne. on tragedia. Seurakunnan tulisi olla valaistunut.

Parannuksenteon ja Pyhyyden Palvelustyön CV (Hepr. 6:4-8):

Ovat valistetut

ja taivaallista lahjaa maistaneet

ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet

ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa

ja tulevan maailmanajan voimia

He ovat nähneet rampojen kävelevän, Jumalan Pilven, Jahven varjon parantavan.

Ø  Hepr. 6:4-8. -> Varoitus: On mahdotonta, ei ole mahdollista tuoda parannukseen, jos tällainen seurakunta lankeaa, sillä miten voit siirtyä tällaiselta tiedostamisen paikalta takaisin ymmärtämättömyyteen, välinpitämättömyyteen ja tietämättömyyteen?

"1 Sillä minä en tahdo, veljet ja sisaret, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi 2 ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä 3 ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa 4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus. 5 Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa." (1. Kor. 10:1-5)

Pahin ja traagisin asia, joka voi tapahtua kristitylle uskovalle, on olla tietämättömien joukossa liittyen pelastuksen totuuksiin. Jumala tuo sinulle tällaisen armon ja sitten käännyt ympäri tottelemattomuuteen kuten tämän päivän seurakunta ja menet abortteihin, homouteen, vääriin profeettoihin, valheapostoleihin, seksuaalisyntiin. Hän sanoo Jumalan miekka tulee teurastamaan sinut!

”7 koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta. 8 Sillä me emme tahdo, veljet ja sisaret, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset, yli voimiemme käyvät, meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin.” (1. Kor. 1:7-8)

Tämä on tärkeää kristittyjen ymmärtää. Paavali tiimeineen meni niihin vähä-Aasian kaupunkeihin, jossa oli hopeateollisuutta ja myyntiä. Siellä ihmiset kokivat olevansa uhattuina tämän evankeliumin tähden, jonka Paavali oli tuonut. Aasian ihmiset mobilisoivat mielenosoituksen ja oli suurta vastustusta Paavalin tiimiä kohtaan.

Herra haluaa teidän tietävän, että synti taistelee aina takaisin! Jos teet tehokasta evankeliointia, silloin sinusta tulee uhka paraikaa vallitsevalle tilalle ja systeemille. Se vetää vastustusta puoleensa. Ehkä he pelkäsivät niissä kaupungeissa, että kun heidän kansansa vastaanottaa tämän evankeliumin, he eivät tuo enää rahojaan heidän temppeleihinsä ja hopeisille epäjumalilleen, joka toi rahaa heille.

Herra haluaa teidän ymmärtävän, että kun olet kunnolla uudestisyntynyt ja vaellat armon pelastuksessa ja pyhyydessä, niin vainojen täytyy aina tulla! Se vetää varmasti vihamielisyyttä ja vainoja puoleensa, kuitenkin Herra tulee aina voittamaan. Jumala tulee vapauttamaan teidät ja Jumala tulee voittamaan! Älä luovuta vainojen edessä tai ala tekemään kompromisseja!

 ”25 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. 26 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?” (Matt. 16:25-28)

”18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. 19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä (ylöstempauksessa).” (Room. 8:18-19)

Kärsimykset tässä maailmassa ovat hyvin kevyitä ja väliaikaisia verrattuna siihen kirkkauteen, joka meitä odottaa.

”Vaan, niinkuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat". (1. Kor. 2:9)

Jeesus keskittyi Kirkkauteen jopa ristillä. Sinun tulee myös keskittyä näkymättömään todellisuuteen.

”niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.” (1. Piet. 5:4)

Teidän tulee keskittyä Jumalan lupauksiin.

”15 Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. 16 Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. 17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.” (Room. 5:15-17)

”3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, 4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, 5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.” (1. Piet. 1:3-4)

Kun kuolema tuli (1. Moos. 3:19) niin Jeesus toi elämän ja voitti kuoleman (Hoos. 13:14). Ovi sulkeutui (1. Moos. 3:23-24), mutta kun Jeesus tuli ovi avautui (Matt. 27:50-51, Ilm. 4:1) Kun kirous tuli maailmaan (1. Moos. 3:14-19) niin Jeesus avasi sen oven ja otti pois kirouksen (Ilm. 22:3). Saatana ilmestyi, mutta hänet tuhotaan viimein (Ilm. 20:10). Kun tuli paljon kipua ja kärsimystä, (Ilm. 21:4) niin pian ei enää ole kipua, eikä surua. Nämä ovat valtavia ristin voittoja. Kun ihminen ajettiin pois Jumalan läsnäolosta (1. Moos. 3:24) (Ilm. 22:14) sitten Paratiisi ennallistetaan. Eikä ole enää kipua, syntiä, kuolemaa, kärsimystä. Et voi vastaanottaa tällaista armoa ja mennä takaisin kiroukseen, sillä lopussa Herra ja vanhurskaus voittaa.

Rukoile tämä rukous, jos haluat vastaanottaa Herran:

Väkevä Herra Jeesus, -

Olen kuullut tänään niistä vaaroista olla tietämättömyydessä Herran huoneessa.

Herra aseta vanhurskaus ja pyhyys sydämeeni ja elämääni.

Valaise minut Pyhällä Hengelläsi, jotta voin tietää mikä on tärkeintä juuri nyt, -

liittyen sisäänpääsyyn Jumalan Valtakuntaan.

Väkevä Herra Jeesus, käännyn pois ja teen parannuksen kaikesta synnistä, -

ja vastaanotan Sinun sydämeeni, -

Herrakseni ja Siunatuksi Vapahtajakseni.

Jeesuksen väkevässä nimessä.

Olen uudestisyntynyt, aamen.

(9.4.2023 MAAILMANLAAJUINEN SUNNUNTAIKOKOUS / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / https://www.youtube.com/@JeesusonTulossa/streams)
 

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia