11.3.2023 HERRAN SANOMA - Profeetta Dr. Owuor

PAKANASEURAKUNNAN PELASTUS ON JUURRUTETTU ISRAELIN PELASTUKSEN JUURIIN

Muistiinpanot

Kääntäkää kanssani Ilm. 3. Menemme seurakuntaan Filadelfiassa.  

"7 Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita:" (Ilm. 3:7)

Kun Hän sanoo Filadelfian seurakunna enkelille, Hän viittaa pastoriin, häneen, joka välittää Sanoman, aivan kuten se on. 

"7 ...'Näin sanoo Pyhä, Totinen" (Ilm. 3:7)

Tämä on nyt Jeesus Kristus. Jos lasket vuosien määrän, kun Messias meni Ristille, kun Hän ilmestyi je meni Ristille, niin paras asia on mennä Daniel 9:24-27. Näette sen aikajanan, jonka Herra antoi ihmiskunnan historialle, seurakunnalle. Näitte kuinka vankeus oli tulossa loppuunsa. Ne 70 vuotta, joista Jeremia oli kirjoittanut, olivat tulossa loppuunsa Babylonian vankeudessa sen mukaisesti, miten Jeremia oli kirjoittanut. He olivat tietoisia, että se oli tulossa loppuunsa. 

Daniel oli huolissaan, että katso, nuo vankeuden vuodet ovat tulossa loppuunsa, mutta en ole kuullut Herralta, miten nämä ihmiset palaavat takaisin Jerusalemiin. Sen huolen tähden hän muisti, kuinka Herra oli myöskin sanonut, älä itke, milloin palaatte Jerusalemiin, istuttakaa vain hedelmäpuita ja antakaa heidän mennä naimisiin tyttärienne kanssa ja rukoilkaa tuon maan puolesta, sillä kun isäntänne menestyvät, silloin myös te menestytte. Hän muisti, että Herra oli sanonut myös näin. Tuosta keskustelusta voitte nähdä aivan kuin Herra olisi sanonut, että pysykää siellä ikuisesti. 

Kun vankeus oli tulossa loppuunsa, hän luki, mitä Jeremia oli kirjoittanut, 70 vuotta. Silti Herra ei sanonut, valmista näitä ihmisiä palaamaan takaisin, joten Daniel meni Herran eteen rukoilemaan, sanoen, Herra, milloin tämä rangaistus ja tuomio tulee loppuunsa? Silloin vastaus tuli. Muistattehan todella hyvin, kuinka enkeli Gabriel on puhunut kanssani. Hän sanoi, että sinä hetkenä, kun menit polvilleen rukoilemaan, niin vastaus tuli. Silloin Hän antoi sanoman ja selityksen, ja Daniel huusi ja itki, Dan. 9:24-27:

"24 Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja (profetia ja) profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan." (Daniel 9:24) 

Kun katsotte tätä, Hän antoi heille Danielin 70 vuosiviikkoa. Tämä on aikajana ja vastaus, jonka Herra antoi, milloin Tuomio tulisi loppuunsa. Näette, että se lasketaan seitsemissä. Mitä nämä 70 vuosiviikkoa saavuttavat? Niiden joukossa on, että synti sovitetaan ja jumalattomuus tuodaan loppuunsa. Näette armon urotyöt, jotka 70 vuosiviikkoa tulisi saavuttaa. Tämä on se, mitä armo saavuttaa. Sillä matkalla yhdessä kohtaa näette, kuinka Messias menee sovittamaan synnit. Tämä on täysi matka, luulen, että Hän työntää sen koko matkan ikuiseen tilaan saakka. Hän vie sen loppuun saakka, kun pääsette nyt loisteliaaseen Valtakuntaan. Kun Ahdistuksen ajan temppeli voidellaan ja uudelleen voidellaan, ja Messias tulee sinne ja pyhä paikka voidellaan. 

"25 Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa" (Daniel 9:25) 

On 62 ja 7 vuosiviikkoa. Se on 69 vuosiviikkoa. Tämä kertoo, että 70 vuosiviikosta on vain yksi ainoa vuosiviikko jäljellä. Annahan kun selitän tämän. Hän sanoo, 7 vuosiviikon aikana rakentakaa kaupunki, ja sitten 62 vuosiviikkoa saavuttaa tiettyjä asioita, kunnes Messias menee nyt Ristille kuolemaan. En tiedä tarkkaa päivää, mutta sen voi kirjaimellisesti laskea. Jos laskette, saatte 6.4.32 ennen ajanlaskun alkua, jossain niillä paikkeilla. Voitte laskea sen päivälleen, 6.4., kunnes Hän menee nyt Ristille. 69 vuosiviikon jälkeen päivälleen. 

Hän menee ja kuolee Ristillä. Sitten kolmen päivän päästä Hän nousee kuolleista, ja 40 päivän aikana Hän ilmestyi monille. Sitten Hän astui Taivaaseen. Sitten Hän nousee ylös Taivaaseen. Riippuu, mistä alatte laskemaan, jos laskette siitä, kun Hän nousi kuolleista, niin miinustatte 40 päivää. Jos aloitatte siitä, kun Hän nousi ylös Taivaaseen, niin lisäätte 40 päivää. Voitte siis kirjaimellisesti ymmärtää, kuinka monta päivää Hän istui siellä Isä Jumalan oikealla puolella, kunnes Isä Jumala antoi tuon ilmestyksen Hänelle. Voitte laskea sen myös tällä tavoin, voitte tarkastella Johanneksen ikää, joka vastaanotti tämän. Kun hän vastaanotti tämän, hän oli noin 95-, 96-, 97-vuotias. Kun laskette siitä, milloin Hän meni Ristille, siihen asti, kun Johannes sai tämän, hän oli ehkä noin 65 vuotta.    

Hän sanoo, että 69 vuosiviikon päästä Messias menee Ristille. On siis yksi vuosiviikko jäljellä. Silloin Hän pysäyttää kellon. Olemme tässä tänä päivänä. Tätä kutsutaan seurakunnan aikakaudeksi. Tämä on armon aika. Silloin Hän tuo sisälle seurakunnan, pakanaseurakunnan, jota Hän ei ollenkaan maininnut profeetallisella aikajanalla, jossa Hän puhui vain pyhästä kaupungista ja sinun kansastasi. Tämä, mitä jaan tänä yönä, tulee olemaan todella tärkeää, että Hän ei maininnut seurakuntaa. Sitten Hän pysäytti kellon ja päästi sisälle pakanaseurakunnan. 

Näette, että kun Hän astuu ylös Taivaaseen, silloin meillä on tämä aika, missä olemme, punaisella, seurakunnan aikakausi. Jos kysytte minulta nyt, sanoisin teille, että istumme lähempänä ylöstempausta, sillä itse Herra on puhunut kanssani 5.2. suoraan täällä maan yläpuolella. Istumme siis paljon lähempänä tuota hetkeä, kun nuoli menee ylös, ylöstempausta. Sen jälkeen Hän tulee laittamaan kellon päälle. Hän on siis sulkenut kellon ja päästänyt pakanaseurakunnan sisälle. Juuri nyt Hän on ottamaisillaan seurakunnan, ja kun Hän tekee näin, Hän tulee laittamaan kellon jälleen päälle, jotta Hän voi mennä Danielin 70. vuosiviikkoon. 

Kun Hän laittaa käyntiin 70. vuosiviikon, silloin teidän tulisi mennä takaisin siihen, kun Daniel polvistui ja kyseli: Kuinka pitkään vielä tuomitset, kunnes vapautat heidät? Tuo 70. vuosiviikko on myös saattamaan päätökseen Tuomio Israelille. Tämä on vakavaa. Herra siis sanoo, että kapina on hirvittävää. Luopumuksella on hinta. Jumala tuomitsee synnin kirjaimellisesti. 

Tässä on Ilm. 2 ja 3, koska Hän puhuu tässä, kuinka Hän valmistaa seurakunnan. Mennään nyt takaisin Ilm. 3. Nämä ovat ne seitsemän seurakuntaa Vähä-Aasiassa, ehkä lähellä modernin päivän Turkkia, tuon alueen ympäristössä. Jeesus sanelee nämä kirjeet seurakunnalle. Tämä on todella vakavaa. Tämä on Herralta itseltään ja Hän kirjoittaa ne seitsemälle seurakunnalle. Hän tietää jokaisen seurakunnan tilan. Näette, että Ilm. 1, Messias ilmestyy, seisten kultaisten lampunjalkojen keskellä. Tämä on seurakunta. Hän seisoo heidän keskellään, arvioiden heidän tilaansa ja kirjoittaen tätä kirjettä heille. Hän tekee arvion seurakunnasta ja kirjoittaen sen jokaisesta seurakunnasta. 

Kun Hän kirjoittaa seitsemälle seurakunnalle, niin kaksi näistä seurakunnista menee aina ikuisuuteen saakka. Tarkastelemme yhtä tänä iltana, tuoden yhden Sanoman tänä yönä. Nämä 7 seurakuntaa kuvailevat seurakunnan historiaanne, kristillisen liikehdinnän ja seurakunnan profiilia, aina katolilaisuudesta helluntailaisuuteen, Martin Lutherista ja hänen teeseistään protestantteihin, joita te olette, sitten on evankeliset ja niin edelleen. Se on pitkä historia. Tämä määrittelee seurakunnan historian. Mukaan lukein, kunnes eräänä päivänä siitä tuli valtion seurakunta ja vainot laskivat, mutta sitten se jakautui katolilaisuudeksi. 

Sitten Martin Lutherin esitteli teesinsä, protestoi, sitten protestanttinen liike tuli. Kaikki te olette tuon liikehdinnän alla, eikö?Olette protestanttien alla, tulitte ulos sieltä, mutta jos seuraatte sitä, tuli silti vielä herätys, evankelinen liike, eikö? Mutta kun näette näiden seurakuntien profiilin, niin kaksi niistä saavuttaa ikuisuuden, ne menevät ikuisuuteen saakka. Tässä keskittymisemme kuuluu olla nyt. Laodikean seurakunta menee ikuisuuteen asti. Filadelfian seurakunta, jota käytän nyt, on seurakunta, jota Jeesus käytti, mallintaen sen ylöstempausseurakunnakseen. Siksi keskitymme tähän nyt.

Seurakunta, jota Filadelfian seurakunta edustaa, menee ylöstempaukseen, menee ikuisuuteen, mennen ylös, mutta seurakunta, jonka tunnette, joka on haalea ja penseä, maailmallinen, joka rakastaa maailman asioita, joka ei ole pyhä, he ovat lukinneet ulos Jeesuksen, heillä on uskonnon ulkokuori, mutta heiltä puuttuu pyhyys, he ovat lukinneet seurakunnan Herran ja Omistajan ulos ja jakeessa 20, Hän koputtaa ovella, tuo seurakunta menee Ahdistuksen aikaan ja joutuu tulijärveen, elleivät he tee parannusta ja heitä teloiteta Ahdistuksen ajassa. 

Tämä on se muoto, miten Sanoma annetaan Filadelfian seurakunnalle. Kun Hän antaa Sanoman Filadelfian seurakunnalle, näette että Hän esitteli itsensä jokaiselle niistä seitsemästä seurakunnasta, ja siinä oli tarkoitus takana, miten Hän esitteli itsensä. Hän sanoo tässä esimerkiksi, että: Tämä on Hän, joka on Pyhä. Toisin sanoen, Hän sanoo heille, että Hän on tuonpuoleinen Jumala, Hän on erottautunut moraalisesta rappiosta. Kun Hän esittelee itsensä, voitte huomata Sanoman, jonka Hän tuo tuolle seurakunnalle. Esimerkiksi, tässä tapauksessa, koskien rakkainta seurakuntaa, voitte nähdä Herran rakkauden, joka huokuu tätä seurakuntaa kohtaan, joka on ylöstempausseurakunta; on ainoastaan suositusta, ei ole mitään nuhdetta tälle seurakunnalle. 

Voitko kuvitella, että olet yksi seitsemästä pastorista, ja Johannes on pidätettynä ja vangittuna siellä, hänen ei sallita tulla, mutta hän on lähettänyt sanoman Herralta seitsemälle seurakunnalle ja olet yksi seitsemästä pastorista, ja sinut on kutsuttu sinne vastaanottamaan kirjeesi. Miten Johannes kirjoitti ne oli, että hän kirjoitti ne kaikki seitsemän ja Hän kertoi ne niille seitsemälle. Hän siis salli heidän lukea toistensa kirjeet. Voitko kuvitella saavasi kirjeen ja Hän varoittaa sinua, jos jatkat tuolla tavoin, olet pulassa, olen tulossa lyömään sinua ja menet helvettiin. Sitten toinen taas saa kirjeen, vau, olet tehnyt todella hyvin. Tämän tapaista. Voitko kuvitella, että tämä on kirje itseltään Jeesukselta? 

Käsittelimme hiukan Pergamonin seurakuntaa, ja näitte, kuinka he tekivät kompromissin ja se kaikki, mitä tapahtui siellä. Halusin teillä olevan myös tämän kuvan: Sydämesi lyö ja haluat tietää, mitä Herra sanoo sinusta ja seurakunnastasi ja saarnastuolistasi. 

Sitten nyt tämä rakastetuin seurakunta, josta haluan poimia joitakin todella tärkeitä asioita, antaakseni teille suuremman ymmärryksen, jotta voin nostaa teidät yhden tason korkeammalle, jotta olette rikkaampia, kun lähdette. Kun Hän esittelee itsensä, Hän sanoo, että tämä on Hän, joka on pyhä. Tarkoittaen, olkaa pyhät, sillä Minä olen Pyhä. Hän tuo tämän sanoman seurakunnalle myös. Hän sanoo, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Hän, joka on Totinen, totuus. Toisin sanoen, Hän on luotettava. Oletko sinä myös luottanut elämäsi Hänelle? Tämä on Hän, "jolla on Daavidin avain". Tämä on myös todella tärkeää. Hän sanoo: Hän, joka on Totinen, joka on Pyhä, ja jolla on Daavidin avaimet.  

Kun Profeetta Naatan meni Daavidin luo, Daavid sanoi, haluan rakentaa Herralle huoneen ja tuoda sinne Liitonarkin. Tuona iltana Naatan sanoo hänelle, oo, Herra on kanssasi, voit rakentaa, tee vain, mitä haluat, sillä Jumala on kanssasi. Sitten tuona yönä Herra puhui hänelle ja sanoi: Sano hänelle, että Daavid ei voi rakentaa Herralle huonetta. Sitten Hän antaa Daavidille lupauksen, että oma poikasi tulee rakentamaan Herralle Jahvelle huoneen ja sitten hän tulee istumaan valtaistuimellasi ja Hän tulee hallitsemaan Valtaistuimellasi IKUISESTI. Tämä on ihmeellistä. Tämä ei varmastikaan ole Salomon, sillä tämän täytyy olla kuolematon Kuningas.

Daavid halusi siis rakentaa Herralle huoneen ja Naatan oli sanonut illalla, että Herran mielisuosio on ylläsi, mene vain ja rakenna sen. Daavid oli kysynyt Herran Profeetalta Naatanilta ja näin Naatan sanoi. Sitten sinä yönä Herra puhui ja sanoi Naatanille: Mene ja sano hänelle, että hän ei voi rakentaa huonetta minulle. Hänen poikansa tulee rakentamaan minulle huoneen. Hän sanoi, että tuo poika tulee istumaan hänen Valtaistuimellaan ja hallitsemaan ikuisesti. Silloin nopeasti ymmärrätte, että tämä ei ollut Salomon, vaan Daavidin suurempi Poika.  

Kun Hän esittelee itsensä Filadelfian seurakunnalle, Hän siis sanoo, että tämä on Hän, jolla on Daavidin avain. Nyt näette, että Messias itse sanoo, että profetia, jonka Naatan antoi Daavidille, on täyttynyt, koska nyt Daavidin surrempi Poika vihdoin pitelee Daavidin huoneen avainta, ja vain Hän voi valita, kenet päästää sisälle Jumalan ikuiseen Valtakuntaan, tai ei. Hän määrittelee, kenet Hän tuo sisälle, ja kenet sulkee ulos, sillä kun luet eteenpäin, Hän sanoo, sitä, minkä Hän sulkee, ei kukaan voi avata, ja minkä Hän avaa ei kukaan voi sulkea. Tämä on todella voimallista, sillä Hän puhuu Herran suvereeniudesta, kyseenalaistamattomasta suvereeniudesta. Muistatteko, kun Messias tuli Jerusalemiin ja he kutsuivat Häntä Daavidin Pojaksi. He tiesivät siis, että Messias tulisi olemaan Daavidin Poika, mutta nyt Hän itse sanoo, että vihdoin Hänellä on avain Daavidin huoneeseen. 

Tulette pian ymmärtämään, että Taivaan ja Jumalan Valtakunta, jonne haluatte mennä, teidän täytyy päästä sisälle sinne, todella haluan sitä. Teidän täytyy. Ette voi nähdä kaikkea tätä ja epäonnistua pääsemään sisälle Taivaaseen. Ymmärtäkää tämä, teidän tulee päästä sisälle sinne. Tulette pian ymmärtämään, että tämä Valtakunta on perustettu Daavidin valtaistuimelle. Sen perustus on Daavidin Valtaistuin.  

Se, mitä Daavidin avain tekee, on todella valtavaa. Se olisi kokonainen saarna. Voitte nähdä, että se profetia, jonka Naatan antoi Daavidille, on nyt täyttynyt, sillä viimein minulla on avain, viimein Hänellä on avain, Hän sanoo, avain Daavidin huoneeseen. Tarkoittaen, että Hän on se oikea Kuningas, jonka kuuluu hallita Daavidin Valtaistuimella ja hallita ikuisesti, ikuisesti ikuisesti ikuisesti ikuisesti ikuisesti. 

Katsokaa, mitä Hän sanoo:

"7 ...'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"(Ilm. 3:7)

Tarkoittaen, että Hän on tuonpuoleinen Jumala, joka on erotettu synnistä ja tämän maailman pahuudesta. Pyhä tarkoittaa, erotettu erilleen. Hän on erottautunut, ja Totinen, tarkoittaen, että Hän on luotettava, joka pitelee Daavidin avainta, tarkoittaen, että Hänellä on oikeus ja voima päästää sisälle, määritellä, kenet päästää sisälle, ja kenet olla päästämättä. Sitten Hän sanoo: "hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa". 

Voit pysähtyä tähän ja sanoa, että tämä on todella voimallista, sillä Hän sanoo: Katso, olen Kaikkialle näkevä Jumala, näen kaikkialle, olen kaikkialla. Jos katsot jaetta 1, Hän itseasiassa kävelee kultaisten lampunjalkojen keskellä, joten Hän todella tietää seurakunnan teot. Hänen arvionsa on siis oikea. Tiedän, että tänä aikana on pieni väärinkäsitys, sillä ihmiset ajattelevat, että Hän on kaukana ylhäällä tuolla, ja seurakunta voi muka tehdä, mitä haluaa, eikä Hän muka näe. Ei! Hän sanoo, että Hän kävelee kultaisten lampunjalkojen keskellä. Hän kävelee seurakunnan sisällä. Tämä ohjeistus on Ilmestyskirjassa, tämä kirja koskee Lopunaikoja. Tämä Sanoma koskee siis nykyaikaa. Tämä Sanoma on vieläkin elossa, Hän antaa sen tänä päivänä. Olemmeko yhdessä? 

Kun luet tämän läpi, nämä ovat suuria asioita, joita poimit sieltä. Hän on Kaikkitietävä, Hän näkee kaiken. Seitsemän silmää siinä kivessä. Sillä joskus kristityt ajattelevat, että he voivat piiloutua johonkin ja tehdä syntiä. Poimin Ilmestyskirjasta jokaisen paikan, jossa Hän sanoi: "Tiedän sinun tekosi", se on täysi pakkaus, jonka Hän antaa jokaiselle seitsemästä seurakunnasta. Hän sanoo jokaiselle, että Hän tietää heidän tekonsa. Hän todella näkee. 

"8 Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea;" (Ilm. 3:7-8)

Tämä on nyt se megaovi, jonka Hän avasi tälle seurakunnalle, ja tuo ovi on evankeliumin ovi, palveluksen ovi. Tiedätte todella hyvin, että Raamattu sanoo: Antakaa, kun teen Hänen työtään, joka minut lähetti, kun on vielä päivä, sillä yö on tulossa, jolloin en voi enää työtä tehdä. Jos tämä on evankeliumin ovi, jonka Hän avasi heille, niin silloin hetkenä, jolloin tuo ovi sulkeutuu, kun tulemme kohti luvun 3 loppua, silloin luku 4 avautuu ja toinen ovi avautuu ylhäällä täällä. Ilm. 4:1, kuulette: 

"1 Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne" (Ilm. 4:1)

Tapahtuu ylöstempaus, sillä Hän sanoo: "Yhtäkkiä olin Hengessä", ja siitä hetkestä eteenpäin näette, kuinka sijainti muuttuu siirtyen maasta Taivaaseen. Sitten Hän ei enää puhu seurakunnasta, kunnes vasta Ilm. 22:16. Kun Hän puhui seurakunnalle, niin sijainti oli maassa täällä. Sitten sen jälkeen, kaikki, mitä kuulet, on Taivas, Valtaistuin ja kaikkea, ja se etenee siitä, kunnes Ilm. 19, Hän tulee takaisin. Hän puhuu seurakunnalle Ilm. 2-3 ja ovi on nyt avoinna rakkaalle seurakunnalle Filadelfiassa. Kun ovi evankeliointiin ja palvelukseen sulkeutuu, niin ovi avautuu ylhäällä täällä. Ilm. 4:1, ovi avautuu ja kuulette ylöstempauksen tapahtuvan. Hän sanoo, että Hän on avannut heille oven, jota kukaan ei voi sulkea. Tuo ovi on evankelioinnille, ylöstempaukseen ja Jumalan Valtakuntaan. 

"8 ...sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." (Ilm. 3.8)

Tämä on todella voimallista. Jokaisessa näistä kohdista voitte poimia jotain, todella valtavaa viisautta ja tietoa. Näette seuraavaa, Hän sanoo tässä todella väkevällä tavalla, että Hän on avannut rakkaalle seurakunnalleen oven, jota kukaan ei voi sulkea. Hän sanoo, että Hän on avannut tuon oven täysin auki rakkaalle seurakunnalleen. Hän sanoo, että he eivät ole kieltäneet Hänen nimeään.

Hän sanoo: "sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Hän pääasiassa sanoo, että monia mahdollisuuksia annettiin heille kieltää Jeesus, mutta he eivät kieltäneet. Monia paineita ja vainoja tuli ja asiat menivät niin vaikeiksi, että joku muu olisi hylännyt Jeesuksen, mutta he eivät. 

Jollain toisella kerralla voin avata teille, mitä tarkoittaa, pitää Sanani. Se tarkoittaa, olla kuuliainen Hänen käskyilleen. Pitää Hänen Sanansa on pääasiassa, olla kuuliainen. Kirjoittaa se sydämeesi, asettaa sen sydämesi kudoksiin ja elää tuossa Sanassa, olla kuuliainen sille. On niin paljon jokaisessa kohdassa, mitä Hän sanoo. Tämä on todella voimallista. 

"9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan." (Ilm. 3:9)

Herra sanoo jakeessa 9, että kun seurakunta harjoitti palvelustaan Herralle, oli vainoja. Sitten Hän sanoo nyt, että Hän laittaa nämä saatanan synagogassa olevat, jotka väittävät olevansa juutalaisia, mutta valehtelevat, eivätkä ole, lankeamaan pakanaseurakunnan jalkojen juureen. Tarkoittaako tämä, että he eivät ole juutalaisia? Ei. He itseasiassa ovat, mutta Hän vain määrittelee, keitä ovat juutalaiset, Room. 2:28-29, perustuen lupaukseen Aabrahamille. Hän sanoo nyt, että se on sisäistä, ollen uudestisyntynyt sisältä, jopa ympärileikkaus on nyt sisästä, että voit olla juutalainen. 

Tämä ei tarkoita korvausta, että pakanaseurakunta on Israel. Ei ollenkaan. Nämä ovat juutalaisia synagogan sisällä, mutta he vainosivat seurakuntaa, taistelivat Jeesusta vastaan. Siksi Hän kutsuu heitä saatanan synagogasta tuleviksi, koska he täyttävät nyt saatanan missiota. He taistelivat seurakuntaa vastaan, he vainosivat pakanaseurakuntaa. Heidän mallinsa mukaan vain he perivät Jumalan Valtakunnan. He eivät hyväksyneet tätä ilmiötä, että muitakin ihmisiä on nyt tullut sisälle mukaan.

Luetaan jae 10, ja sitten palataan takaisin jakeeseen 9, jotta voitte ymmärtää, miksi Israelin Vierailut tapahtuvat Bometissa. Jae 10: Herran rakkaus rakastettuja ihmisiään kohtaan. Näette jakeessa 10 ylöstempauksen ja ylöstempauksen tarkoituksen, ja kuinka voitte asettaa ylöstempauksen nyt tuolle profeetalliselle aikajanalle. 

"10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat."

Jos olisin te, alleviivaisin sanan, "koetuksen hetkestä", keltaisella, te, jotka tykkäätte alleviivata, keltaisella. Määrittelisin myös sanan, "Koska sinä olet...", sillä se on jonkun syystä, jonkun tähden. 

Haluaisin tietää: Mitä tarkoittaa, pitää Hänen käskynsä? Haluat todella tietää sen, niiden suurien asioiden tähden, joita Hän puhuu heille, jotka ovat pitäneet Hänen käskynsä. Mitä tarkoittaa, pitää Hänen käskynsä? Mitä tarkoittaa, olla kärsivällisesti kestäväinen? Tämä on todella voimallista. Sillä he pakottavat Herran heidän uskollisuutensa tähden tekemään näin. Vau!

Haluaisin tietää, mitä tarkoittaa, pitää teidät poissa? Avainsana ollen, poissa. Mitä tarkoittaa, pitää poissa koetuksen hetkestä? Mikä hetki se oikein on, joka tulee koko tunnettuun maailmaan? Hän puhuu koetuksen hetkestä, mikä on tämä koetuksen hetki? Voin määritellä teille koetuksen hetken, kunnes sanotte, en halua mennä sinne. 

Hän sanoo: "ja pelastan sinut koetuksen hetkestä", tarkoittaen, poistan teidät siitä. Hän ei sanonut, että suojelen teitä sen läpi tai pidän suojelen teitä siellä, ei, vaan poistan teidät kokonaan sieltä, ulos sieltä, ennen kuin se tulee. Hän sanoo, että koetuksen hetki on tulossa maailmaan, joten kukaan ei voi paeta sitä. Keitä ovat nämä maan asukkaat? Mitä tarkoittaa, koetella heitä?Tässä Hän sanoo, että Hän poistaa seurakunnan pois maailmasta ennen kuin Ahdistuksen aika alkaa. Miksi? Koska se on sietämätöntä aikaa. Se ei ollut koskaan Hänen tarkoituksensa kutsua teitä seurakuntana tarkoituksenaan tuhota teidät. 

"1 Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat." (Room. 8:1)

Mitä se tarkoittaa, että Hän liittää ylöstempauksen jakeeseen 9?

"9 Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Toisin sanoen, Hän sanoo, että tulee olemaan Israelin kansallinen Herätys. Mikä tahansa Israelin tila onkaan nyt, niin päivä on tuleva, kun Hän tulee antamaan seurakunnalle synagogat, Hänen oman rakkaan kansansa. He tulevat seurakuntaan, pelastukseen, hyväksymään ja vastaanottamaan Kristuksen. Hän sanoo, että tulee olemaan Israelin kansallinen Herätys. Halusin tuoda tämän teille tänään, jotta teillä olisi laajempi ymmärrys. 
Tänään palaatte takaisin kotiin ymmärtäen, että pelastuksenne on osa. Kun saavun siihen puuhun, johon olette oksastettu, silloin ymmärrätte, että olette osa, että olemme kaikki osa yhtä perhettä. Silloin ymmärrätte, miksi Israelin Profeetat operoivat tällä puolen, Israelin Jumala vierailee tällä puolella, Israelin ihmeet ja Vierailu ovat tällä puolella. Haluan tulla siihen pisteeseen, kun tulee mustasukkaisuus. Se on Jumalan suunnitelma. Haluan teidän ymmärtävän, että te ette ole yksin. Kyllä. Mennään askel askeleelta, jotta voitte ymmärtää tämän. Kun tulette, Room. 11, ymmärrätte kaiken paljon paremmin. 

"1 Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.
2 Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut." (Room. 11:1)

Jumalan profeetallisessa aikajanassa ennen Ristiä teillä on Aabrahamin Liitto tällä puolella. Siellä sisällä näette, kuinka Melkisedek tulee, 1. Moos. 14, mutta myös 1. Moos. 12:1-3, näette Liiton, lupaukset, jotka Hän antoi Aabrahamille. Voin lukea teille, 1. Moos. 12. Nyt annan teille Aabrahamin Liiton. 

"1 Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.
2 Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." (1. Moos. 12:1-3)

Katsokaa sitä paikkaa, mistä hän tulee. Jostakin täältä Mesopotamiasta, Uurin maasta. Näette, miten Hän liikkuu, kun Jumala johdattaa häntä, hän seuraa tiettyä jokea, joten voitte ymmärtää, että hänellä on karjaa. Sitten hän menee aina Assyriaan saakka siellä ja sitten hän tulee alas Luvattuun maahan. Muistattehan, Hebron, heprealaiset ihmiset, jotka olivat asettuneet sinne. Aabraham oli Nooan poikien jälkeläinen. Hän asettui Hebroniin, joten he ovat heprealaisia ihmisiä. Liitossa on seuraavaa, Hän lupaa heille:

1) Maan
2) Suuren kansan
3) Jumalan siunaukset
4) että he tulisivat siunaukseksi, itse Messiaan 

Ennen Ristiä oli tämä Liitto Aabrahamin kanssa. Sitten näette, kuinka Melkisedek ilmestyy, kantaen leipää ja viiniä, Ristin, uuden Liiton ennusmerkkejä. Muistattehan, kuinka Herra puhui kanssani Melkisedekistä ja kirjoitti paperinpalalle ja toi sen lähelle minua ja paperissa luki: "Melkisedekin päivä tunnetaan valon päivänä". Hän kutsuu siis Häntä Melkisedekiksi, Saalemin Kuninkaaksi. Viimein Hän ilmestyy, Hän ruumiillistuu. Kun Hän aloittaa julkisen Palvelustyönsä ennen Ristiä, ennen kuin Hän menee Ristille, niin Hän pyytää Israelia tunnistamaan Hänet. Hän sanoo, että jos tietäisitte, kuka teiltä kysyy tätä? Hän yrittää esitellä itsensä Israelille. Hän esittelee itsensä Israelille, ja he kieltäytyvät tunnistamasta Häntä, kunnes eräässä kohdassa, Matt. 15:21, on lähtemisen piste. Hän päättää nyt lähteä. Otsikko on: "Kanaanilaisnaisen usko".

"21 Ja Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille." (Matt. 15:21)

Nämä olivat okkultistisia ateistikaupunkeja, jossa heillä oli ihmisuhrausta.   

"22 Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni." (Matt. 15:22)

Tämä on todella vakavaa. Ennen Ristiä Hän kamppailee jo yrittäen sanoa heille, että: Olen Messias. Olen juutalainen Messias. Olen Hän, joka oli luvattu. Pyydän, vastaanottakaa minut, jotta voitte vastaanottaa Sanoman. Ette voi vastaanottaa Sanomaa, jollette tunnista minua. He kieltäytyivät. Ennen Ristiä. Sitten tänä hetkenä näette, Matt. 15:1, he lähettivät koko delegaation Jerusalemista riitelemään Hänen kanssaan. 

Näette, että Hän oli Missiolla, etsimässä Jaakobin kadonneita lampaita. Hän puhuu tälle naiselle. Hän sanoo: "Daavidin Poika! Herra!" Nyt tämä on ulkopuolella, nämä ovat pakanat ja he tunnistavat Hänet. He kutsuvat Häntä Herraksi. He tunnistavat Hänet, mutta Hän yritti saada Israelia kutsumaan Häntä Herraksi, mutta he eivät pystyneet. Tämä nainen jopa tietää, että Hän on Daavidin Poika, mutta Israel ei halua uskoa sitä. Kuunnelkaa tätä nyt: 

"24 Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". (Matt. 15:24)

Kun luen tätä vapisen puolestanne. Tämä on todella paha. Katsokaa, Messias itse sanoi, että Hänet on lähetetty vain Jaakobin kadotettujen lampaiden luokse. Nyt he ovat hylänneet Hänet ja Hän on hylännyt heidät. Hän on avannut Mission pakanakansakuntiin. Katsokaa tuota aikajanaa, Ristin jälkeen nyt tuo tehtävä siirretään opetuslapsille. Jos katsotte Apostolien tekoja, niin seurakunta alkoi Israelin, heprealaisten, juutalaisten ihmisten kanssa. Oli suuri seurakunta siellä Jerusalemissa. Helluntaina tuhannet liittyivät, mutta jos seuraatte Apostolien tekoja, löydätte, että yhdessä kohtaa Apt. 2 aina Apt. 5-7 saakka, he ottivat sen roolin, mitä Jeesus teki Ristiä ennen. He olivat kiireisiä kertoen Israelille, kuka Jeesus on. He sanoivat: Sama Jeesus, jonka ristiinnaulitsitte täällä, nyt Herra on tehnyt Hänet Herraksi ja Kuninkaaksi ja kuolema ei voinut pidätellä Häntä, te tapoitte Hänet. Tämän tapaista. He yrittivät vieläkin esitellä Häntä Israelille. 

Sitten, kun menette lukuun 7, kun Stefanus tapettiin, silloin he juoksivat pakoon. Herra käytti sitä, Herra on väkevä teissään. Herra käytti sitä levittämään heidät Juudeaan, Samariaan ja maailman ääriin saakka. Sitten Stefanus tapetaan. He nyt hajaantuvat. Sitten luvussa 9:1-9 joku vainoaa kristittyjä, teurastaen heitä. Hän oli matkalla Damaskokseen ja sitten, pjah!, Hän sanoo: Minä teen heidät, jotka ovat saatanan synagogasta, eräänä päivänä, että totisesti, Herra, jota palvotte, on todellinen Messias. Näettekö tämän esimerkin? Hän nosti hänet, teki sokeaksi ja avasi hänen silmänsä ja lähetti hänet nyt tuomaan sanoman pakanoille. 

Kaikki tämä tuli hylkäämisen tähden. Sen tähden, kun Hän puhuu ylöstempauksesta siunatulle seurakunnalle, Ilm. 3, kun Hän pääsee lukuun 9, sitten Hän sanoo: Muistakaa, te olette myös osa sitä, kun Hän tulee. Hän sanoo, että Israel tulee olemaan uudestisyntynyt, sillä he näkevät Israelin ihmeitä Keniassa. Tämä on todella vakavaa. Se oli hylkäämisen kautta. Siksi Room. 11:1, hän kysyy: Hei! Mitä tapahtui? Unohtiko Jumala todella Hänen kansansa?

"7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet,
8 niinkuin kirjoitettu on: "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän päivään asti". (Room. 11:7-8)

Tämä on totta. Sen tähden Jumalan Palvelijat ovat täällä. Näette tästä Apokalyptisestä Lopunajan kirjasta, Room. 11, hyvin selvästi Herran Palvelijoiden Mission täällä. Näette heidän toisen tiensä Israelissa tässä. Näette, miksi he kutsuvat alas Jumalan Pilven, he tekevät Israelin ihmeitä, avaten Taivaan. He tekevät kaikkea, Israelin, Karmelinvuoren ihmeitä, kaikkea sitä täällä. Näette miksi? Kateuden tähden, sen tulee aiheuttaa kateutta. Kutsuen Israelin Jumalan Pilven itsensä saa todella aikaan suuren kateuden juutalaisissa. On niin paljon edessämme tässä, mutta Hän sanoo, että heidän sydämensä paatuivat. Sitten Herra kääntyi ympäri ja paadutti heidän sydämiänsä lisää. Se vaara, että näet ja tiedät, että tämä on Jumala ja pelleilet ympäriinsä paaduttaen sydämesi. Näet Jumalan Pilven, Bometin Herätyksen ja luulet, että voit vieläkin tehdä aivan muita asioita.

"10 soetkoot heidän silmänsä, etteivät he näkisi; ja paina yhäti heidän selkänsä kumaraan"." (Room. 11:10)

Jae 11 on avain ja keskeinen. Tämä on todella voimallista.

"11 Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat (niin, että heitä ei voi enää ennallistaa)?" (Room. 11:11)

Tämä käännös sanoo, niin, että heitä ei voi enää ennallistaa. Toinen käännös sanoo: Kompastuivatko he, niin että lankeaisivat. Lankeaminen tässä tarkoittaa, niin, että heitä ei voi enää ennallistaa. Muistattehan, kuinka Simeon kohtasi tuon lapsen siellä temppelissä ja Hän sanoi, että tämä lapsi tulee saamaan monet lankeamaan täällä tässä maassa? Tämä on vakavaa. Koska jos he lankeaisivat, he ovat mennyttä, he olisivat tulijärvessä. 

Nyt käsittelemme puuta itseään, jotta voitte ymmärtää tämän, ette voi edes ylpeillä tämän kanssa. Ette voi sanoa, että, oo, nyt meillä Israelin Pilvi, Karmelinvuoren Vierailu täällä. Katsokaa heitä! Miltä teistä tuntuu Israel, aiotteko muuttua? Ette voi tehdä niin! Ymmärrättekö nyt, miksi Israelin Profeetat lähetettiin tälle puolelle? Askel kerrallaan. Hän sanoo tässä: 

"12 Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen." (Room. 11:12)

Vau! Nyt alatte ymmärtämään jotain. Tämä on ihmeellistä, että kun he hylkäsivät Hänet, niin evankeliumi meni tähän suuntaan, pakanakansoille, tähän suuntaan teille, kansakunnille; Kiinaan, Australiaan, Etelä-Afrikkaan ja kaikkialle. Kun he hylkäsivät Hänet, se oli tarkoitusta varten. Tämä on nyt Jumalan arvoitus. Ymmärrät monia opetuksia tästä, eikö? Tulet pian ymmärtämään, että milloin tahansa evankeliumi tulee, pyydän, ottakaa se! Jos et tee niin, niin Jumalan suunnitelma pelastukselle tulee jatkumaan. 

Hän toi sen tälle puolelle ja Hän pysäytti kellon, odottaen Ahdistuksen aikaa. Se on aika, jolloin ei tule olemaan mitään suojelua seurakunnalle, sillä olen jo kutsunut koronaviruksen, olen jo lyönyt Turkkia ja Syyriaa, Haitia ja Chileä, olen jo iskenyt Brasiliaa Zikaviruksella ja kutsunut heinäsirkat. Tulette ymmärtämään, että aika, joka on tulossa, ei tule olemaan helppoa, se on todella vaikeaa. Siellä ei ole siis suojelua, mutta Israelin tulee mennä sen läpi, sillä Daniel kysyi, kuinka kauan ja hänelle vastattiin, että yksi viikko on vielä jäljellä. Te ette halua, että teitä löydetään sieltä.  

Jos seurakunta, jonka Hän mallinsi ylöstempausseurakunnaksi, on Filadelfian seurakunta, niin nyt kun istumme lähellä ylöstempausta ja kun katsomme ympäri maailmaa, niin minkä tyyppisen seurakunnan teidän tulisi nähdä nyt? Teidän tulisi nähdä Filadelfian seurakunta juuri nyt, mutta sen sijaan, kun katsotte niitä kahta seurakuntaa, jotka menevät ikuisuuteen, niin seurakunta, joka liukuu Ahdistuksen aikaan, Laodikean seurakunta, näette, että se on vallalla oleva juuri nyt. Kyllä. Se on se ongelma. 

Katsotaan, minä hetkenä tuossa aikajanassa he tulevat sisälle? Milloin Israel tulee sisälle? 

"11 Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat (niin, että heitä ei voi enää ennallistaa)? 
 12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!" (Room. 11:11-12)

Tämä on voimallista, sillä lopulta tulen saapumaan pisteeseen tuossa aikajanassa, jossa heidän palvelustyössään, jotka puhuvat kanssanne, tulee olemaan 144 000 luku, jotka tulevat ilmestymään ja evankelioimaan. Seurakunnan ylöstempauksen jälkeen, kun Hän, joka puhuu kanssanne, jatkaa palvelustaan, silloin tulette näkemään 144 000, jotka tulevat evankelioimaan. 

Näky: 

Näen temppelin, joka rakennetaan ja seison täällä, ovi on itseasiassa täällä, portaat ovat täällä, ymmärtääkseni niitä on kolme ja ovi on täällä, puinen karmi, kaunis, ja puussa on kaiverrusta ja se on kauniisti tehty. Sitten kun seison, niin näen ylöspäin taivaalle ja kuulen julistuksen, kun viimein Israelin ilmavoimat julistavat, että Jahve Jumalan Kaksi Profeettaa ovat vihdoin astuneet sisälle Israelin ilmatilaan, ja olen soittanut livenä Radioon ja antanut nämä teille. Sitten täällä on maatoimisto, jossa on maanomistusasiakirjat ja on kiista. 

Kun olen siellä, silloin yhtäkkiä koko maasta tulee todella vihreä, mukaan lukien Temppelivuori. Näen sen nyt, siellä on pyöreitä lehtiä, jotka ovat reheviä ja terveitä, tummanvihreitä. Kun koko maa, joka on ollut kallioinen ja aavikkoa ja sen tapainen, siitä tulee todella vihreä, silloin näen koko Israelin, he tulivat ja lankesivat kasvoilleen maahan ja he palvoivat Jeesusta. Koko vuori, he makasivat siellä maassa ja palvoivat Jeesusta. Seuraavassa osassa tiedätte, että sanon heille, että heidät tullaan teurastamaan, joten heidän tulee mennä tältä puolelta, ja niin edelleen. Nämä ovat eri näyt.  

Miksi tuon teille tämän? Hän sanoo, että aika on tulossa. Kun päätän Room. 11, tulen hyppäämään suoraan Ilm. 7. Menen sinne ja tulen tuomaan teille ymmärryksen niistä urotöistä, mitä nämä 144 000 voivat tehdä tietysti yhdessä näiden kahden Profeetan kanssa. 

"13 Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa,
14 sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä." (Room. 11:13-14)

Hän sanoo, että suurennan Palvelustyötäni, jotta heistä voi tulla kateellisia ja he voisivat vastaanottaa Jeesuksen. 

"15 Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?
16 Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat." (Room. 11:15-16)

Hän puhuu nyt ensihedelmistä, uutisleivästä, joka on pyhä, silloin koko taikina on pyhä. Tämä on voimallista. Kuka on Hänen ensihedelmänsä? Jos ensihedelmät ovat pyhät, myös muut oksat ovat pyhiä. Tämä on todella voimallista. Sillä tämä selittää, mitä tulemme näkemään. Sillä miten Hän käsittelee heitä? Herra tulee aina puhumaan kanssamme öisin ja se liittyy Israeliin. On missio Israeliin. On jatkuva keskustelu, joka Herralla on, Israeliin liittyen. Joskus Missio on todella raskas, koska sinun tulee saada heidät uskomaan Kristukseen. 

Hän sanoo nyt jotain todella suloista ja kaunista, että kun ensihedelmät ovat pyhät, niin ovat myös muut oksat. Tämä on voimallista. Myöhemmin Hän sanoo, että Hän tulee käsittelemään heitä eri tavalla. Tämä on todella vakavaa. Hän sanoo, että kun ensihedelmät ovat pyhät, silloin tunnen heidät. Voin kertoa heidän ensihedelmänsä. Puhumme tässä etnisestä Israelista. Pääasiassa puhumme Aabrahamista, Iisakista, Jaakobista, Joosefista ja hänen veljistään, jotka muodostavat 12 heimoa, sekä Israelin Profeetoista, jotka ovat todella lähellä Herraa. Tähän saakka näette, kuinka he kävelevät lähellä Jumalaa. Tästä Hän puhuu, että jos näette, miten Israelin Profeetat operoivat Herran kanssa pyhyydessä, todella lähellä Häntä, puhuen Hänen kanssaan, kävellen Hänen kanssaan, Hän on heidän kanssaan; se uskollisuus, joka heillä on Hänen kanssaan ja Hänellä heidän kanssaan, niin Hän sanoo, kun ensihedelmät ovat pyhät. 

Tämä on voimallista. Tämä on se, mitä Hän tarkoitti, kun Hän puhui ylöstempauksesta. Sitten Hän sanoi, että kuitenkin, muistakaa, että he tulevat myös lankeamaan teidän jalkojenne juureen. Tarkoittaen, että Israelin Herätys on tulossa. On puu, jota haluan käsitellä, jotta voitte ymmärtää. 
heidät leikattiin irti, koska he lankesivat. Muistattehan kirveen puun juurella, että oksat, jotka eivät tuota hedelmää, tullaan leikkaamaan irti? Muistattehan, Matteuksen evankeliumin, kun he hylkäsivät Jeesuksen? Kun pääsen siihen osaan, tulette itkemään. 

Te olitte villejä. Tarkoittaen, että Jumalan pelastussuunnitelmassa Hän ei sisällyttänyt teitä. Sillä Hän sanoo, he, jotka ovat villejä, luonnollisten vastakkaisia, tarkoittaen, Hänen suunnitelmansa vastakkaisia. Hän toi siis teidät sisälle ja oksasti teidät. Vastakkaisia. Alatteko nyt ymmärtämään? Tämä on vakavaa. Tulette ymmärtämään, että pelastuksenne ei ole vitsi. Ette voi pelleillä sen kanssa. Tämä on se Sanoma. Tulette näkemään, että jos pelleilette pelastuksenne kanssa täällä tai sen armon kanssa, joka on annettu teille, niin Hän on valmis antamaan sen toiselle ihmiselle. Jumalan pelastussuunnitelma menee aina eteenpäin. 

Hän sanoo, että Hänen ensihedelmänsä ovat seuraavat: Aabraham, Iisak, Jaakob, Joosef. Jokainen heistä on todella voimallinen, sillä näette, että Hän tulee aina käsittelemään muuta Israelia patriarkkojen, isien mukaan. Katsokaa miten. Jos katsotte, 1. Moos. 15:6, niin Aabrahamin usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Hän uskoi Herraan niin paljon, että hän oli valmis teurastamaan Iisakin. Jos katsotte, kuinka Aabrahamilla oli joitakin virheitä, puutteita ja epäkohtia. Hän nauroi, kun hänelle sanottiin, että hänellä tulee olemaan poika. Sitten katsotaan nyt Iisakiin. Liitto siirrettiin hänelle. Kaksi lasta taistelivat kohdussa jossakin siellä. Sitten kun he tulevat ulos, niin toinen pitelee toisen kantapäästä kiinni. Hän otti toisen perinnön ja pakeni myös, ja hän kohtaa Jumalan. Hän sanoo, että Hän tulee käsittelemään heitä tämän mukaan. 

Haluan että olette samalla sivulla kanssani, jotta ymmärrätte pelastuksenne arvon ja Israelin roolin pelastuksessanne. Teidän tulee tietää, että lunastuksenne ei ole erillään Israelin lunastuksesta, sillä Hänen täytyi leikata Israel irti, asettaakseen teidät sinne. Kun Hän asetti teidät sinne, niin aloitte imemään Aabrahamin Liiton juurinestettä, jonka Melkisedek toi Aabrahamille. Sen tähden Hän sanoo, että juutalaisuus tulee sisäisesti Aabrahamin Liitosta nyt. Hän leikkasi heidät irti, ja jos Hän voi leikata ja tuoda sisälle villioliivit. Tämä on todella vakavaa. 

On hetki, jolloin ymmärrätte, että Hän menee todella syvälle ja kauas sieltä ja oksastaa sisälle villioliivit, jotka eivät olleet tässä Jumalan Öljypuun suunnitelmassa. Niiden olisi kuulunut kärventyä helvetissä. Silloin ymmärrätte, että ette voi leikkiä pelastuksenne kanssa. Ette voi. Teidän tulee päästä sisälle Kirkkauteen. Hän siis menee todella syvälle ja kauas ja leikkaa irti tuon villiöljypuun oksan ja sanoo, vastakkainen, ja Hän tuo sen sisälle ja leikkaa irti Israelin. Teidän tähtenne he lankesivat. Sitten, kun Hän on leikannut, Hän oksastaa villioliivit siihen puuhun ja sitten alatte imemään Aabrahamin sappea. Sitten Hän asettaa villioliivit sisälle. Jos luette Amplified -käännöstä, Hän sanoo: vastakkainen. Tarkoittaen, heidän ei kuulunut olla täällä. Kun näette ihmisten pelleilevän pelastuksenne kanssa, sanotte, en ymmärrä. 

Hän sanoo seuraavan, yhtenä hetkenä Hän tulee leikkaamaan irti tuon oksan. Hän sanoo, että tuo leikkaaminen on rakkautta ja armoa. Se, että Hän menee niin kauas, leikaten sen villioliivioksan ja tuoden sen sisälle. Se on on armoa ja rakkautta. Kaksi asiaa yhdessä. Tiedätte siis, että on ensihedelmät, jotka ovat Aabraham, Iisak, Jaakob ja sitten Joosef. Hän tulee käsittelemään heitä patriarkkojen mukaan, eikö? Olemme nähneet, kuinka Hän käsitteli Aabrahamia. Hän antoi hänelle valtavat siunaukset. Olemme nähneet Iisakin. Hän antaa nämä samat siunaukset, siirtäen hänelle Liiton. Mutta näette, kuinka siellä on joskus virheitä, sillä tiedättehän, vaimo on maailman mukaan kaunis, joten hän sanoo, tämä on minun sisareni. Näettehän tämän. 

Hän ottaa kaiken tämän huomioon. Sitten hänen poikansa toistaa sen, sillä hän kuulee, kuinka toinen kuningas tulisi teurastamaan hänet vaimonsa tähden. Oli siis paljon virheitä, puutteita ja epäkohtia. Näette nyt, mitä Jaakob tekee. Hän menee tähän suuntaan ja sitten siellä jälleen, kun hän menee vaimoaan hakemaan, he huijaavat häntä hääpäivänä ja antavat hänelle toisen tyttären. Aamulla hän haluaa tappaa tämän miehen, kun hän on tehnyt näin. Hän sanoo, tee työtä vielä toiset seitsemän vuotta, niin annan sinulle vaimosi. Sitten on jälleen tilanne siellä, jossa on kaksi vaimoa ja toinen antaa hänelle poikalapsen. Niistä 12 pojasta, Jumalaa muodostaa Israelin 12 heimoa. 

Älkää siis luulko olevanne ainoita! Pelastuksenne on lanseerattu Israelin pelastuksen päälle, Jumalan öljypuuhun. Jos luette eteenpäin, kuulette Herran sanovan siellä, että teillä ei ole edes varaa olla antisemitismisiä. Voimmeko edetä?

Nyt Jaakobilla on 12 heimoa. Hän sanoo, että Hän käsittelee heitä patriarkkojen mukaan. Näette Jaakobin kaksi vaimoa. Toinen synnyttää ja toisella ei ole lapsia, mutta hän saa myöhemmin lapsia. Sitten he antavat palvelijansa hänelle ja he saavat lapsia hänen kanssaan. Sitten on 12 poikaa. Sitten Herra sanoo: 12 Israelin heimoa, jota Hän rakastaa eniten. Mutta muistattehan, kuinka Joosef menee ja hänet myydään, midianilaiset, ismaelilaiset myyvät hänet Egyptiin, ja tuo nainen väittää, että hän olisi muka raiskannut hänet. Hänet heitetään vankilaan ja on jälleen tilanne. Myöhemmin hän tulee ulos pääministerinä. Ymmärrättekö? Teidän tulee siis laittaa kaikki nämä asiat, miten Jumala käsittelee patriarkkoja, yhteen, jotta voitte ymmärtää, mitä Hän tarkoittaa, sanoen, patriarkkojen mukaan. 

Ratkaiseva tekijä on, että pelastuksenne on lanseerattu Israelin juuriin. Nyt ymmärrätte, miksi Bometin Herätys on itseasiassa Israelin Herätys, miksi Kisumun Herätys 2019 on itseasiassa Siionin vuoren Herätys, miksi Lydia Imathiun kaivojen parantuminen on itseasiassa Elisan kaksoisvoitelu. Todella voimallista. Nyt ymmärrätte, että ette voi pelleillä ympäriinsä pelastuksenne kanssa. Sitten teidän tulee lisätä siihen Israelin Profeetat. Nyt ymmärrätte, kuinka he operoivat, liian lähellä Isä Jumalaa. Jos voitte poimia tästä, kuinka Hän tulee käsittelemään Israelia sen mukaan, se on mahtavaa, kaunista. Se on pyhyyden, vanhurskauden, uskollisuuden, Jumalan kanssa kävelemisen kertomus, Jumalan kanssa puhumisen, Jumalalta kuulemisen, Jumalan palvelemisen kertomus, tuomiten synnin. Se tulee olemaan tämä kertomus. Kaikki yhdessä. Sitten, katsokaa, mitä Hän sanoo oksasta:   

"17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
18 niin älä ylpeile oksien rinnalla;" (Room. 11:17-18)

Tästä päivästä alkaen, älkää taistelko Israelia vastaan, rakastakaa Israelia. Tämä on tilannekatsaus. Hän katkaisee oksan ja oksastaa sen. Ymmärrättekö nyt, kun Hän puhuu ylöstempauksesta Ilm. 7? Hän puhuu seurakunnalle seurakunnan ylöstempauksesta, sitten Hän sanoo siinä prosessissa, että älkää vihatko heitä, jotka vainoavat teitä. He ovat tulossa. Olen nähnyt tämän näyn, sen tapahtuvan Jerusalemissa ja Herätys tapahtuu. Tämä on se aika, jolloin Hän on kiireinen puhuen heille ylöstempauksesta, että Hän tulee ottamaan heidät pois siitä vaivan ajasta, Danielin 70. vuosiviikosta, ennen kuin se iskee. Sitten Israel tulee menemään 70. vuosiviikon läpi. 

On tärkeää, että ymmärrätte tämän aarteen ja etuoikeuden, että koska he lankesivat, Hänen täytyi leikata se oksa. Muistattehan, kuinka he hylkäsivät Jeesuksen? Muistattehan, kuinka he hylkäsivät Hänet siihen pisteeseen saakka, että he ristiinnaulitsivat Hänet? Muistattehan, kuinka Hän sanoi: Oi, Israel, sinä, joka tapoit Profeetat, kaikki, mitä halusin tehdä, oli koota teidät aivan kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä alle ja suojelee heitä. Tämä on kaikki, mitä koskaan halusin, Hän sanoo. Kaikki se, niiden siipien alla olemisen hyödyt. 

Tämä on voimallista. Hän sanoo, että te juotte nyt etnisen Israelin juurinestettä. Se ei ollut etuoikeutenne. Teitä kutsuttiin villioliiveiksi, jotka jätettiin ulos sinne. Te ette olleet Jumalan suunnitelmassa. Danielille ei koskaan kerrottu siitä. Hänelle ei koskaan kerrottu, että yhtenä hetkenä Hän toisi sisälle seurakunnan. Ei ollenkaan. Se ei ollut suunnitelmassa, sitä ei mainittu. Kyllä, tämä menee vakavaksi. Hän sanoo, että heidän täytyi leikata oksa irti. Rakastan jaetta 21, tämä on todella opetukseni teille.

"17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.
19 Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin"." (Room. 11:17-19)

Hän sanoo, että et voi edes ylpeillä siitä, että olisit jotenkin erityinen, että Hänen täytyy leikata joitakin oksia pois, että voisit päästä sisälle.  

"20 Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää." (Room. 11:20) 

Tämä on tärkeää. Epäuskonsa tähden heidät leikattiin pois. Jopa te nyt, vaviskaa nyt, olkaa varovaisia, sillä epäuskon tähden Hän voi leikata teidät pois. Hepr. 6:4-6, Hepr. 10:26-31, 2. Piet. 2:19-22, Hän leikkaa heidät irti. Heidän ansioluettelonsa on siellä: he ovat uudestisyntyneitä, vastaanottaneet Pyhän Hengen, maistaneet tulevan maailmanajan voimia. Hän sanoo, älkää olko ylpeitä, vaan vaviskaa! 

Nyt ne rakastetut, ne etniset, jotka tulevat Aabrahamista, Iisakista ja Jaakobista, katsokaa, mitä Hän tekee heille, ja se opetus teille, jae 21:   
"21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan." (Room. 11:21)

Tämä vitsailu synnin kanssa seurakunnassa täytyy tulla loppuunsa. Näettekö nyt, että on vaara, että Hän leikkaa myös teidät pois. Se on Hepr. 6:4-6, Hepr. 10:26-31, 2. Piet. 2:19-22. Mutta sydämien paatumus, muistaako joku Faaraon Egyptissä? Hän sanoo, olkaa varovaisia sydämen paatumuksen kanssa, tai muuten liu'utte Ahdistuksen aikaan ja Tulijärveen. Tämä ei ole mikään vitsi. Teidän pelastuksenne on lanseerattu Israelin juurille. Tämä on vakavaa. 

"22 Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois." (Room. 11:22)

Jos olisin te, valitsisin Jumalan hyvyyden ja lempeyden, ja ottaisin Jumalan ankaruuden ja pitäisin sen takaraivossani. Sanoin tuossa varoituksessa, että odottaisin, että huomioitte Jumalan lempeyden ja otatte sen sydämeenne, mutta älkää koskaan unohtako Hänen ankaruuttaan, että Hän pystyy leikkaamaan irti. 

"23 Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen." (Room. 11:23)

Hän siis jälleen sanoo, että pelastus ei ole teidän tähtenne, teidän tekojenne tähden, sen tai sen tähden, koska tarvitset jotakin tai että olisit jotenkin erityinen, ei ollenkaan. Hän sanoo, että Jumalan täytyi leikata heidät epäuskonsa tähden ja tulla koko matkan sinne, missä olitte eksyksissä palvomassa vuoria, epäjumalia, niitä asioita, katolilaisuutta, käärmeitä, järviä ja jokia ja mitä vain sellaista, puita. Ymmärrättekö hyvin? Hän sanoo, että se oli armoa ja laupeutta teitä kohtaan, että Hän leikkasi pois luonnollisen puun oksan epäuskon tähden ja etsi teidät sieltä, missä olitte oksastettu toiseen villioliivipuuhun, jossa ei ollut mitään Jumalan suunnitelmaa siellä, jossa palvoitte epäjumalia. He antavat siellä jotain tummaa öljyä käärmeestä, jota voitte sivellä yllenne ja teitte sellaista siellä. 

Palvoitte Mombasan, Kirinyaga vuoren epäjumalia, jokia, järviä, vuoria, hinduismia, mitä vain, islamia, mitä vain siellä, ja Jumalan täytyi tulla ja leikata teidät ja tuoda ja oksastaa teidät sisälle. Nyt sama Jumala, joka leikkasi Israelin irti, tuo Israelin sisälle. Pelastus kuuluu yksin Herralle. He ovat islamissa, hinduismissa, buddhismissa, palvomassa vuoria ja Hän leikkasi teidät irti. Tämä on todella ihmeellistä. Tarkoittaen, että vihollisen siteet ovat niin voimakkaat, että ette voi tulla ulos niistä itse. Jumalan itse täytyi tulla leikkaamaan ne, sillä muuten et pysty pääsemään vapaaksi itse. 

Tämä vakavaa. Sitten Hän tuo teidät koko matkan ja oksastaa teidät. Sitten Hän ottaa myös Israelin ja oksastaa heidät. Hän tulee käyttämään kateutta ja mustasukkaisuutta. Kun he viimein näkevät Israelin Profeetat toisella puolella, kutsumassa Israelin Jumalan alas ja tehden Israelin ihmeitä; avaten Taivaan siellä, nostaen rampoja, tehden Israelin ihmeitä sillä toisella puolella, silloin he tulevat sanomaan: Mutta tämä on meidän Jumalamme! Tervehtien heitä hieman ja lähettäen Israelin Profeetat suojelemaan heidän rajojaan, tervehtien heitä hiukan.  

"24 Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!" (Room. 11:24)

Jos näette, että joku pelleilee pelastuksensa kanssa, niin itkekää ja huutakaa heidän puolestaan, anokaa heitä. Hän sanoo, te ette olleet suunnitelmassa, ei.  

"25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut," (Room. 11:25)

Tämä sananpaikka on täydellinen, se sanoo, on sisälle tullut. Hän sanoo, että on salaisuus liittyen Israeliin, ja tuo arvoitus on, että heitä on OSAKSI kohdannut paatumus. Tarkoittaen, että eivät kaikki heistä tule hylkäämään Häntä, eikä pysyvästi, sillä se tulee jatkumaan Hänen suunnitelmansa mukaan, kunnes pakanoiden täysi luku on tullut sisälle.     

"26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista." (Room. 11:26)

Tämä on se mitä Hän tarkoitti, Ilm. 3:9, kun Hän sanoi, että he tulevat lankeamaan maahan ja tulevat olemaan uudestisyntyneitä ja sanomaan: siis palvoneet oikeata Messiasta. Haluan myös vastaanottaa Hänet nyt. Israelin Herätys. Jae 25 on todella avain, sillä Hän sanoo, että Hän keskittyy nyt pakanoihin, sillä Israelin aika ei ole vielä, mutta kun oikea luku pakanoita tulee sisälle, niin Hän tulee kääntämään keskittymisensä Israelin vapautukseen, mutta kaikki tietävät, että tämä on seurakunnan aikakauden päättyessä. Kun seurakunnan aikakausi päättyy tällä tavoin, niin Hän kääntyy tällä tavoin, jopa nämä Kaksi, jotka palvelevat ja saarnaavat täällä, tulevat kääntymään tällä tavoin ja suuntaamaan siihen suuntaan, ja Hän tulee nyt käsittelemään Israelin lunastusta.

Kaikki voivat nyt sijoittaa tämän siihen, kun pakanoiden täysi luku on täynnä. Muistakaa, että ette sekoita pakanoiden aikakautta pakanoiden täyteen lukuun. Tarkoittaako se, että Ahdistuksen ajassa pakanat eivät tule olemaan uudestisyntyneitä? Ei ollenkaan, mutta eri hinnalla, eri käskyllä. Herralla ei ole koskaan kahta ohjelmaa samaan aikaan. Kun Hän lähetti Jeremiaan, oli ainoastaan Jeremiaan palvelustyö. Kun Hän lähetti Jesajan, oli ainoastaan Jesajan palvelustyö. Kun Hän lähetti Hesekielin, oli ainoastaan Hesekielin palvelustyö. Herra ei koskaan siunaa kahta ohjelmaa samaan aikaan. 

Sen tähden koko maailmassa vain tämä ohjelma on meneillään nyt, muuten se olisi vastakkain asettelu. Näette, että kun Hän lähettää nämä Kaksi, niin toinen on kirkastetussa ja toinen on fyysisessä ruumiissa, mutta he ovat yhdellä Missiolla. Hän siunaa ainoastaan yhden Mission kerrallaan. Siksi ette näe ketään toista menemässä ympäriinsä, sanoen, että ylöstempaus on tulossa, kävellen Jumalan varjon kanssa, kutsuen Jumalan alas. Ulkona tuolla ette näe sellaista, ja ette tule näkemään, kunne tämä Missio on tehty, ja luulen, että se on sen päätös. Ette tule näkemään toista. Ette ole nuoria Sanassa, luette Raamattua, eikö? Herra ei koskaan siunaa kahta ohjelmaa samanaikaisesti. 

Jae 25 on avain, sillä Hän sanoo, että voimme nyt asettaa sijainnin tarkalle pakanoiden täydelle luvulle, sillä Hän yksinkertaisesti puhuu ylöstempauksesta. Sen jälkeen tietysti ei ole enää seurakunnan suojelusta, sillä he sanovat: Herra, milloin kostat veremme? Meidät on teurastettu Sanan tähden, Jeesuksen todistuksen tähden. Ilm. 6:9-11. Sitten Hän sanoo: Odottakaa hetkinen, haluan, että veljenne ja sisarenne tulevat ensin teurastetuiksi kuten tekin. Tämä tarkoittaa, että Ahdistuksen ajassa ei ole suojelusta seurakunnalle. Olen nähnyt todella paljon Ahdistuksen ajassa, joten älkää edes yrittäkö joutua sinne. 

Tämä on kaunista, sillä jakeessa 26 Hän sanoo, että koko Israel pelastuu. Tämä on Israelin pelastus. 

"20 Mutta Siionille (ja Siionista) se tulee lunastajana (vapauttaja), niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra." (Jes. 59:20)

On toinen Siion, Taivaallinen Siion. Tässä Hän sanoo, että Pelastaja tulee Siionista, mutta olemme juuri lukeneet Jes. 59:20, että Hän tulee Siioniin. Hän sanoo tässä, että Hän tulee Taivaallisesta Siionista, joten voitte huomata sen päivämäärän aikajanalla. Sak. 14. Kun Hän tulee, Hänen jalkansa koskevat Öljymäelle ja vuori järkkyy. Nyt voitte asettaa tämän myös aikajanalle. Asettakaa nämä kaksi sinne, mutta sitä ennen on Herätys, sillä tämä on Messiaan Toinen tulemus, Sak. 14. 

"12 ...hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa."

Tämä on todella se Toinen tulemus, ja he näkevät, kuinka Hän taistelee heidän puolestaan, ja monet tuona päivänä tulevat vastaanottamaan Hänet. Mutta on Herätys ennen kuin Hän palaa, jos luette, Ilm. 7. Tämä on vakavaa. Kun luette, Jes. 59:20, että Hän tulee Siioniin, ja sitten, Hän tulee Siionista. Voitte siis melkein huomata sen päivämäärän, milloin Hän tulee. Jos nyt menette samaan Room. 11, joka sanoo, että Lunastaja tulee Siionista, niin jos luette seuraavan toteamuksen, ymmärrätte, että se on Jeremian kirjan 31:31-34 Uusi Liitto, josta Hän puhuu, jonka Hän kirjoittaa heidän sydämiinsä. Se ei ole enää fyysinen ympärileikkaus, vaan sydämen ympärileikkaus. 

Haluan, että ymmärrätte tästä päivästä eteenpäin, että teidät on oksastettu samaan juureen. Nyt olette viisaampia. 

"26 ..."Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista." (Room. 11:26)

Mistä tuo Lunastaja tulee lunastamaan heidät? Hän tulee lunastamaan heidät synnistä ja helvetistä, tulijärveltä. Halleluja. 

Jos teillä on aikaa, lukekaa, Jer. 31:31-34. Näette Uuden armon Liiton, josta Jeremia puhui. Hän tulee käsittelemään heitä patriarkkojen mukaan, mutta he tulevat uskomaan Kristukseen. 

"20 Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra.
21 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: 21 Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti." (Jes. 59:20-21)

Nyt Hän puhuu siitä Liitosta suoraan tässä. Olemme asettaneet sen sijainnin.  

"28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden." (Room. 11:28)

Tämä on se, mitä tarkoitin. Sen mukaan, kuinka uskollisesti patriarkat kävelivät Jumalan kanssa, Hän tulee rakastamaan heitä. Kuinka uskollisesti Aabraham, Iisak, Jaakob kävelivät. Kun luette 1. Moos. 15:6, näette, kuinka uskollinen Aabraham oli. Jos luette niistä muista paikoista, minne Aabraham meni, näette, että hän aina rakensi alttarin ja palvoi, rakensi alttarin ja palvoi, rakensi alttarin ja palvoi, rakensi alttarin ja palvoi. Voitte nähdä todella selvästi, että hän oli todella uskollinen. Hän tulee siis ottamaan huomioon sen ja käsittelemään heitä sen siunauksen ja rakkauden mukaan. 

"29 Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu." (Room. 11:29)

Kun Hän asetti sen Aabrahamiin, se oli täytetty. Ymmärsittekö? Tämä on nyt hyvin selvää, patriarkkojen mukaan. Haluan, että olette tietoisia keskustelusta, joka on meneillään täällä öisin, koskien Israelia. Se osa keskustelua, jota en jaa kanssanne. Ette ole siis yksin. Teidät on itseasiassa lanseerattu Israelin patriarkkojen juurille. 

"1 Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun." (Ilm. 7:1)

Tämä on nyt Jumalan Tuomion pidättelemistä, ettei se iskisi maailmaan. Miksi Hän esti sen Tuomion?

"2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,
3 ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan".
4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:" (Ilm. 7:2-4)

Juuri nyt he eivät voi tietää, mikä heimo on kyseessä, kuka tulee mistäkin, sillä paholainen meni ja sekoitti kansiot. Vihollinen on paha. Luulen, että hän halusi sekoittaa heidät, mutta tuona päivänä Herra tulee ottamaan tarkan määrän Juudasta, tarkan määrän Ruubenista, tarkan määrän Gaadista, tarkan määrän Asserista, tarkan määrän Naftalista, tarkan määrän Manassesta, tarkan määrän Simeonista, tarkan määrän Leevistä, tarkan määrän Isaskarista, tarkan määrän Sebulonista, tarkan määrän Joosefista ja tarkan määrän Benjaminista. Tarkan, ja ne tulevat olemaan tarkalleen näistä heimoista tuona päivänä. 

"9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta".
11 Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa (Jahvea),
12 sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!" (Ilm. 7:9-12)

Kansanjoukot kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansakunnista, yhteisöistä, joista, vuorista, kaikkialta. Voitte kuvitella ne urotyöt ennen kuin Messias tulee. Massiivinen Herätys. Tulee siis olemaan Herätys ennen kuin Hän tulee, kun meidät on sijoitettu sinne.  

"13 Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?"
14 Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
15 Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.
16 Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle,
17 sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." (Ilm. 7:13-17)

Tämä on voimallista. Hän sanoo seuraavaa liittyen aikajanaan, joka meillä oli. Suojelkaa pelastustanne, varmistaaksenne, että pääsette sisälle. Muistakaa, että pelastuksenne on etuoikeus Herralta. Se on etuoikeus. Sen tähden sitä kutsutaan armoksi. Saitte jotain, mitä ette ansainneet. Sitten Hän sanoo: Ole todella varovainen! Jos Hän voi leikata heidät pois, Hän voi myös leikata teidät pois. Sitten Hän sanoo: Ole todella varovainen! Jos vitkastelet Jumalan suunnitelman kanssa, Hän etsii jonkun toisen tilallesi, sillä ihmiskunnan pelastuksen suunnitelma tulee menemään eteenpäin. Näimme, kuinka Hän siirtyi pakanaseurakuntaan. Toinen asia, minkä Hän sanoo: Ole varovainen, ettei sydämesi paadu! Toisin sanoen, Hän sanoo: Tee parannus ja olkaa pyhä! Messias on tulossa. 

(11.3.2023 HERRAN SANOMA / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia