Profeetta Dr. Owuorin ohjelmat TV7

TV7 DR.OWUOR: PARANNUKSEN TIE

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia