4.1.2023 KONFERENSSI KAIKILLE KANSAKUNNILLE NAIROBISSA (OSA 1)

SEURAKUNNAN AIKAKAUSI: FILADELFIAN vs. LAODIKEAN SEURAKUNNAT

Muistiinpanot:

Milloin seurakunnan aikakausi alkaa? Kun Pyhä Henki laskeutuu alas helluntaina. Tämä on silloin, kun Hän on mennyt ylös. Kun Hän nousi ylös, niin seurakuntanne syntyi. Seurakunnan aikakausi, Ilm. 2-3. Juuri nyt tapahtuma, jonka olen juuri kuvaillut, seurakunnan sisäänpääsy Kirkkauteen, tulee sulkemaan verhon tuolle aikakaudelle, tuolloin ylöstempaus tapahtuu, ylöstempaus on tapahtunut. 

Otsikko tässä sanoo: Koko Israel tulee pelastumaan

"25 Sillä minä en tahdo, veljet (ja sisaret) -ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,
26 ja niin kaikki Israel on pelastuva," (Room. 11:25-26)

Tämä on lupaus, jonka HERRA on antanut. Toisin sanoen, kuinka hirvittäviltä asiat saattavatkin näyttää nyt, niin Hän on luvannut, että tulee olemaan Herätys, Israelin kansallinen Herätys, siellä tulee olemaan pelastus. Israelin lunastus. On niin paljon, mitä tiedän, koskien sitä, mitä emme tule jakamaan tässä kontekstissa, mutta tulee olemaan Israelin kansallinen Herätys, jonka Hän lupasi. Se tulee tapahtumaan. Sitten Hän sanoo: 

"26 ...niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." (Room. 11:26-27)

Tiedämme, että tämä on KARITSAN Veri. Ainoastaan MESSIAS voi ottaa pois heidän syntinsä. Hän siis sanoo, että aika tulee, jolloin he vastaanottavat nyt MESSIAAN. 

"28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne," (Room. 11:28)

Tämä on nyt se, missä JUMALAN mysteeri tulee mukaan, jolloin nyt salaisuus tulee mukaan. Sillä Hän sanoo, että kaikki tämä on tapahtunut Israelille teidän tähtenne. Hän puhuu oksan leikkaamisesta pois JUMALAN öljypuusta, jotta teidät voidaan oksastaa sisälle. Tämä on todella suuri mysteeri. Tänä yönä tulemme näkemään, että kaikki nuo asiat tapahtuivat Sodomalle ja Gomorralle, jotta te ette menisi sitä tietä. On siis niin paljon, joka tulee hämmästyttämään teitä, ja näette, kuinka paljon JUMALA rakastaa teitä.

"28 Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.
29 Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.
30 Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta,
31 samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden.
32 Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi." (Room. 11:28-32)

Tästä tulee siis melko monimutkaista. Näette, että Hän pääasiassa puhuu KRISTUKSEN tärkeydestä, KRISTUKSEN Missiosta. Jos olisit vanhurskas, niin mikä olisi syy KRISTUKSELLE tulla? Hän puhuu siitä, miten MESSIAAN tulemus on kaiverrettu elämäämme, että Hänen täytyi tulla sen lankeemuksen tähden. Kaikki tämä selittää JUMALAN profeetallista aikajanaa. Hän sanoo, että yhdessä pisteessä tämä seurakunnan aika tulee loppuunsa ja JUMALA tulee nyt keskittymään Israeliin. Tulee olemaan Israelin Herätys. 

Konferenssissa tarkastelimme seurakunnan tilaa, kirjeitä, jotka oli kirjoitettu. Menemme nyt takaisin tähän aikaan, jolloin JEESUS kirjoittaa kirjeitä seurakunnalle huolen tähden. Se syy, miksi olette täällä. Hän on huolissaan seurakunnan tilasta. Hän siis kirjoittaa kirjeen seurakunnalle. Katsotaan sitä ja näemme, kuinka sen kuuluu puhutella seurakunnan tämän hetkistä tilaa. Jälleen, tämä aikakausi tässä, ennen seurakunnan ylöstempausta. Näemme hyvin selvästi, että useita varoituksia nostettiin, jos katsotte kirjeitä, joita Hän kirjoitti, sillä HERRA näki, että oli rappeutuminen, yleinen rappeutuminen seurakunnassa. 

Meidän ei tarvitse olla älyniekkoja nähdäksemme, että on asteittainen lankeemus seurakunnassa. Asiat, joita pidettiin syntinä aiemmin, ovat nykyään enemmän tai vähemmän siedettyjä, hyväksyttyjä tässä sukupolvessa. HERRA on siis oikeutettu osoittamaan huolta. Hän on huolissaan, sillä Hän haluaa teidän pääsevän sisälle Kirkkauteen. Niiden kirjeiden joukossa, joita näimme, näimme lopulta kirjeen seurakunnalle Laodikeassa. Valitsin tuon keskustelun harkitusti, sillä jos katsotte noita seurakuntia, voitte olla todella yllättyneitä, että tämän päivän seurakunnalla on niin paljon yhteistä tuon seurakunnan kanssa. 

Jos katsotte kirjeitä, joita HERRA kirjoitti ja sitä aikajanaa, joka määritteli niitä seurakuntia, voitte nähdä, että oli myös aikakaudellinen ilmestys, jonka HERRA antoi seurakunnan tiestä tai seurakunnan historiasta. Voitte siis merkata ne ja nähdä, kuinka HERRA käytti sitä, antaen sen profeetallisella tavalla. 

Tulette näkemään hyvin selvästi, että jokaisessa niistä HERRA esittelee itsensä tavalla, joka on relevantti tuon seurakunnan tilalle. HERRA esittelee itsensä tavalla, joka puhuttelee tilannetta, toimimattomuutta siinä tietyssä seurakunnassa. Kun Hän esittelee itsensä ja kuvailee seurakunnan tilaa, niin yhdessä kohdassa Hän suosittelee seurakuntaa, sanoen, teette hyvin tässä asiassa. Sitten toisessa kohdassa Hän nostaa vakavan syytöksen heitä kohtaan. 

Näimme myös seurakunnan Pergamonissa ja näimme selvästi, että riippumatta siitä, minkä vainon läpi he menivät, kun he lankesivat, kun oli kompromissi, niin Hän oli todella kova heitä kohtaan; Hän käsitteli miekkaa. Toisin sanoen, yhteenotto seurasi MESSIAAN ja seurakunnan välillä. Seurakunnan Omistaja, joka kuoli seurakunnan puolesta, uhkasi teurastaa seurakunnan. Tämä on todella vakavaa ja pahaa. 

Tämä todella painottaa sen painoarvon ja vakavuuden, miten HERRA katsoo luopumusta, aivan kuten tämän hetkistä luopumusta, jonka kanssa näette seurakunnan pelleilevän, tämän hetkistä luopumusta, jota näette siedettävän HERRAN huoneessa. Tämä auttaa teitä ymmärtämään HERRAN aseman, jossa on nollatoleranssi synnille ja luopumukselle. Sen tähden olemme täällä tänään, jotta voitte mennä takaisin maihinne ja valmistaa pyhän morsiamen ilman tahraa ja ryppyä, joka on pyhä ja vanhurskas. Pyhyyden tulee olla harkittu ponnistus ja halu, valinta, että haluat elää pyhänä ja pyrkiä siihen, ja HERRA tulee auttamaan teitä siihen suuntaan. 

Noissa kirjeissä, ennen kuin luemme yhden niistä, siinä kronologiassa, kun Hän keskusteli heidän kanssaan, näette HERRAN esittelevän itsensä, sitten Hän nostaa esille joitakin hyviä asioita siellä. Sitten yhtenä hetkenä, Hän nostaa esille, sanoen, teette kuitenkin näin, tehkää parannus tästä! 

Mutta seurakunnassa, jota haluan käsitellä tänään, ei ole mitään hyvää, josta HERRA puhuisi sille. Haluan siis käsitellä sitä sekä toista seurakuntaa, jota kohtaan Hänellä ei ollut mitään syytöstä. Haluan käsitellä näitä kahta kontrastia, seurakuntaa Filadelfiassa ja seurakuntaa Laodikeassa, jotta voimme nyt ymmärtää asemamme ja HERRAN ohjeistuksen meille, mitä tämä tarkoittaa tämän päivän seurakunnalle ja kristitylle henkilökohtaisesti?

HERRA on todella iloinen ja mielissään seurakunnasta Filadelfiassa. Jos katsotte, miten Hän rakasti seurakuntaa Filadelfiassa, miten Hän puhutteli heitä, niin voitte nähdä todella selvästi, että tuo seurakunta menee aina loppuun saakka, mennen aina loppuun saakka. Sitten, jos katsotte, miten Hän puhuttelee seurakuntaa Laodikeassa, voitte huomata, että tuo seurakunta menee myös aina loppuun saakka. Selitän tämän.

HERRA näyttää mallintaneen ylöstempaus-seurakuntansa, joka ylöstemmataan, perustuen seurakuntaan Filadelfiassa, täydelliseen seurakuntaan. Jos katsotte tuota seurakuntaa todella tarkasti, niin ikkuna avautui evankelioinnille ja he käyttivät sitä. He menivät ulos evankelioimaan. 

Tämä on nyt se oikea paikka, jossa minun tulee antaa yleinen panoraamanäkymä maailmanlaajuisesta kirkkohistoriasta. Silloin näette todella selvästi, että käyttäen kirjeitä tietyille seurakunnille, löydätte sen kronologian, trendin, tien KRISTUKSEN seurakunnalle. Näette todella selvästi, että suoraan alusta saakka, muistattehan, kuinka alkukantainen seurakunta saarnasi JEESUSTA KRISTUSTA ristiinnaulittuna ja ylösnousseena? He olivat keskittyneet Ristin urotöihin. 

Kun menette yhä eteenpäin, huomaatte, että ajan kuluessa jotkut saarnaajat, pastorit, papisto yhtäkkiä sen tähden, kuinka paljon modernimmaksi maailma on tullut, jotkut pastorit ja opettajat ovat tulleet sisälle ja ovat alkaneet enemmän tai vähemmän kyseenalaistamaan ja kiistelemään Sanasta, esitellen muita asioita, aivan kuin HERRA ei olisi ollut riittävä Sanansa kirjoituksessa. Tiedämme liiankin hyvin vastaanottamamme Ristin pelastuksen konservatiivisen luonteen. Konservatiivinen. Olemmeko yhdessä? 1. Moos. 3:15, Hän sanoi, erota valkeus täysin pimeydestä. Teidän ja pimeyden välillä tulee olla vihamielisyys. 

Näemme todella selvästi, että kun usko meni eteenpäin, niin on ollut laimennus. Haluan käyttää tätä sanaa tänään, uskon laimentaminen. 
Jotkut ihmiset ovat tulleet sisälle seurakuntaan, yrittäen muuttaa uskoa, tehden siitä modernimman. Sen tähden istumme täällä tänään, sillä jotain on muuttunut. Tuoden modernimman evankeliumin, modernimman kristillisyyden, joka on huokoinen, viihtyisämpi ja hyväksytympi, muuttaen Ristin pelastuksen ytimen. Lopulta teillä on ollut joko konservatiivinen tai liberaalimpi kristillisyys tai teologia. 

Mutta jos menette kauemmas taaksepäin, silloin huomaatte, että oli vainoja, kun seurakunta ensin aloitti, seurakunnan alussa oli ankaria vainoja Rooman viranomaisilta, todella ankaria. Jos teillä on aikaa, lukekaa nuo kirjeet; näette seurakunnan Smyrnassa, näette ankarat vainot, jotka puhdistivat heitä. JEESUS lupasi meille vainoja. Sitten myöhemmin, kun aika eteni, niin yksi kuninkaista, keisareista näki unen, jossa HERRA sanoi hänelle, pyydän, käytä Ristiä voittamaan. Kristinusko jatkui, koska he ottivat nyt kristinuskon ja tekivät siitä valtion uskonnon, hyväksyttävän uskonnon. Tuona aikana vainot laskivat hiukan alas, koska kristinuskosta tuli nyt valtion uskonto. 

Muistakaa, että aiemmin oli vainoja, koska heidät pakotettiin sanomaan, 'Ceasar on "Herra"', kaikkea sellaista, tuon kaltaista keisarin palvontaa oli meneillään, mutta nyt he hyväksyivät kristinuskon. Yksi keisareista vastaanotti KRISTUKSEN, hän väitti kohdanneensa HERRAN ja vastaanotti KRISTUKSEN ja hyväksyi kristillisyyden. Tämä toi myös ongelmia, sillä lopulta se synnytti katolisen kirkon sen linjan päässä, kunnes nyt Saksassa Martin Luther toi viimein vastustuksen, protestin, protestanttisuuden, protestanttisen kirkkokunnan, protestanttiseurakunnan, esitellen teesinsä katolista kirkkoa vastaan.

Sen jälkeen teillä on nyt protestanttiseurakunta, tarkoittaen, protesti, ja te kaikki tulitte ulos siitä. Sen tähden, tuossa linjassa seurakunnan virrassa, tiellä, jota seurakunta seurasi, meillä on nyt kaksi seurakuntaa, jotka olen maininnut, seurakunta Filadelfiassa ja seurakunta Laodikeassa, ne menevät loppuun saakka. Tässä on se suuri kysymys tänä iltana, sillä yritämme nähdä, näemmekö täällä tänään Filadelfian tyyppisen seurakunnan, jos tämä on malli ylöstempausseurakunnasta. 

Sitten näette sen tragedian ja sen määrän työtä, jota teidän tulee tehdä kansakunnissanne, tuoden parannuksenteon. Teillä oli siis lopulta yksi haara: evankeliset seurakunnat, sitten toinen haara: langennut seurakunta. Mallintamisen, jonka HERRA teki, mallintaen ylöstempausseurakuntansa, perustuen Filadelfian seurakuntaan, tulee tuoda se ylöstempaukseen. Sen tähden näette nuolen menevän ylöspäin tuossa, tuoden sen ylöstempaukseen. Vielä tärkeämpää on kuulla, että Laodikean langennut seurakunta, luopioseurakunta, haalea ja penseä seurakunta, menee suoraan Ahdistuksen aikaan. Tämä on todella upea esittely, josta alkaa tämä Kokous tänä yönä. Kyllä, mennen suoraan Ahdistuksen aikaan. Olemmeko yhdessä? 

HERRA nosti esille todella olennaisia ongelmia Konferenssissa jopa lukiessani Juudaksen kirjeestä, sen lankeemuksen tähden tänä hetkenä. Luetaan ensin yhdessä Ilm. 3, sitten tuon kuvailun teille. 

"14 Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita:" (Ilm. 3:14)   

Enkeli tässä tarkoittaa pääosin pastoria, joka saarnaa tuossa seurakunnassa. Nämä kirjeet kirjoitetaan siis saarnastuolille. On ihmeellistä, että JEESUS kirjoittaa suoran kirjeen seurakunnalle, 'rakas seurakunta', puhutellen sitä.

"14 ...'Näin sanoo Amen," (Ilm. 3:14)

Hän kutsuu itseään suureksi Aameneksi. Olette tietoisia tämän sanan merkityksestä hepreaksi. Monesti rukouksen jälkeen päätätte, sanoen, Aamen, näin olkoon. Aamen tarkoittaa myös, totta puhuen, totisesti totisesti. Hän siis nimittää itseään tässä muodossa harkitusti tarkoitusta varten. Hän sanoo, että nämä ovat Aamenen Sanat. 

Se tapa, miten HERRA esittelee itsensä tulee auttamaan meitä tänään suuresti, koskien missiotanne, miksi olette täällä. Kuten näimme Konferenssissa ja tänään, tuo seurakunta on  toiminnassaan ja palvonnassaan todella samankaltainen tämän päivän seurakunnan kanssa.

Näette pian, että se on seurakunta, joka korottaa maallista vaurautta ja rikkautta, aivan kuten tämän päivän seurakunta. Se on seurakunta, joka ajattelee, että menemällä seurakuntaan joka sunnuntai, sunnuntai ja sunnuntai, he pääsevät Taivaaseen. Se on seurakunta, joka ajattelee, että kyllä HERRA tulee ymmärtämään. 

Tässä esittelyssä Hän kutsuu itseään nimellä, Aamen, toisin sanoen, Hän, joka on luotettava. Aamen tarkoittaa myös takuuta, joka annetaan JUMALAN profetioille ja lupauksille. Sen tähden, kun rukoilette, niin sanotte, Aamen, tarkoittaen, JUMALA, anna sen olla näin, mutta se, että JEESUS kutsuu itseään nimellä, Aamen, tarkoittaa, että Hän on takuu, Hän on se, joka takaa JUMALAN lupaukset elämääsi. Tarkoittaen, että Hän on luotettava. Hän puhuu pääasiassa totuudesta. 

"14 ...se uskollinen ja totinen todistaja," (Ilm. 3:14)

Toisin sanoen, tästä hetkestä eteenpäin Hän sanoo, että mikä tahansa Hänen arvionsa seurakunnasta onkaan, se on seurakunnan todellinen tila. Hän yksinkertaisesti valmistaa teitä tuomiota varten. Hän sanoo, että Hän on luonteeltaan totuus, luotettava, Hänessä voi riippua kiinni. Toisin sanoen, Hän sanoo, että kaikki lupaukset, jotka Hän koskaan antoi, ovat luotettavat. Kaikki asiat, jotka Hän koskaan sanoi helvetistä, ovat totta. Kaikki asiat, jotka Hän koskaan sanoi Taivaasta, ovat totta. Kaikki asiat, jotka Hän koskaan sanoi Hänestä itsestään, Kirkkauden Valtakunnasta, valtaistuimista, jotka Hän lupasi jakaa kanssanne, ovat totta ja luotettavia ja niissä voi riippua kiinni. 

"14 ...Jumalan luomakunnan alku:" (Ilm. 3:14)

Hän yksinkertaisesti puhutteli seurakuntaa, joka teki kompromissin jopa teologiassaan, koskien HERRAA JEESUSTA. Hän puhuu seurakunnalle, joka jopa luuli, että JEESUS luotiin. Näette, kuinka siellä lopussa toiset käännökset sanovat, että Hän on luomakunnan Esikoinen, mutta tässä Hän sanoo, että Hän on JUMALAN luomakunnan Hallitsija. Hän kuitenkin sanoo, että mitään ei luotu ilman KRISTUSTA. Hän on Luoja, JUMALAN luomakunnan Hallitsija. Toiset käännökset sanovat, että Hän on JUMALAN luomakunnan alku. Se ei tarkoita, että Hänet luotiin. Se tarkoittaa vain Joh. 1:1-4, että Hän loi. Hän on luomakunnan alku ja synty. Voitte huomata heti, mitä HERRA sanoo. On uskon muuttuminen, joka on tapahtunut. On lankeemus seurakunnassa. 

"15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa." (Kol. 1:15-17)

Toisin sanoen, teidän tulee sisällyttää siihen Kerubit, Serafit, Valtaistuimet ja kaikki. Uusi Taivas, uusi maa, uusi Jerusalem, kaikki kuuluu Hänelle. Ymmärsittekö? Tämä on se, kuinka valtava KRISTUKSEN auktoriteetti on. Sen tähden meidän tulee kunnioittaa KRISTUSTA. Meidän tulee lakata näkemästä KRISTUS, kuten tämä sukupolvi tekee. He luulevat, että Hän on isoveli, sanoen, Herra, siunaa minua, siunaa minua, kädet taskuissa tällä tavoin. Ei! Tämä on KAIKKIVALTIAS JUMALA, LUOJA itse. Näette tämän nyt. Hän sanoo todella selvästi tässä, että Hän on LUOJA.

Kun HERRA sanoo, että Hän on Aamen, niin Hän yksinkertaisesti alkaa puhuttelemaan tuon seurakunnan tilaa, ja sen tähden myös tämän seurakunnan tilaa. Hän käsitteli seurakuntaa, joka luotti paljon enemmän maalliseen vaurauteen ja maallisiin asioihin kuin JEESUKSEEN. Hän sanoo, pyydän, luottakaa minuun, minä olen LUOJA. 

Olemme vieläkin tässä aikakaudessa, seurakunnan ajassa. Syy, miksi HERRA puhuu tämän kaltaisen tuskan kanssa on, koska nuoli, joka osoittaa ylöspäin, on tapahtumaisillaan. Ylöstempaus on tulossa tapahtumaan. Sen tähden olette täällä viimein, koska ylöstempaus on tapahtumaisillaan. 

"14 ...'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:
15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava;" (Ilm. 3:14-15)

Tämä on todella voimallista, Hän on Kaikkitietävä. Jos Hän siis tekee arvion seurakunnan tilasta Kolumbiassa, se tulee olemaan niin. Se on se todellinen tila. Hän sanoo, tiedän sinun tekosi. Voisiko olla, että teot ovat myös tärkeitä? Kyllä. Teot ovat tärkeitä. Hän sanoo, tiedän sinun tekosi. Minulla on palkkani kädessäni ja annan jokaiselle tekojensa mukaan. Tiedän, että olette joskus istuneet jonkun opetuksen alla, joka sanoo, pyydän, älkää käsitelkö mitään tekoja, mutta kun luette Raamattua todella tarkasti, ymmärrätte, että kun olette uudestisyntyneitä ja olette kokeneet uudistumisen, sen oikean tien, sielujenne uudistumisen, silloin tuon pelastuksen tulee huokua esille tiettyjä tekoja. 

"14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?" (Jaak 2:14)

Ollaan todella selkeitä tässä. Emme sano, että teidän tulee tehdä työtä, päästäksenne pelastukseen, ei ollenkaan. Voitte lukea Efesolaiskirjeen 2:8-10. Olet uudestisyntynyt yksin armosta, mutta todellinen testi liittyen uudistumiseesi, muuttumiseen sisältä päin, on hyien tekojen huokuminen, hyvien, tarkoittaen, pyhien. Juuri nyt seurakunnan tulee alkaa huokumaan hyviä tekoja, pyhiä tekoja, jotka ovat tulosta pyhästä kristillisestä pelastuksesta. Tämä on se, mitä Hän sanoo tässä. 

"14 Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?
15 Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla
16 ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?
17 Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.
18 Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon.
19 Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat." (Jaak. 2:14-19)

HERRA sanoo selvästi, että meidän tulee olla aidosti ja kunnolla uudestisyntyneitä. Pelastusta on väärin edustettu. Hetki ennallistamiselle, parannuksenteolle, uudistukselle on nyt, jotta voitte mennä takaisin maihinne ja teistä voi tulla vanhurskauden saarnaajia. Olet sitten sinä yksin, niin tulet olemaan tuo saarnaaja ja valmistat pyhän seurakunnan KRISTUKSELLE, mutta meidän tulee aloittaa työ nyt.

Hän siis sanoo: "Tiedän sinun tekosi". Tarkoittaen, että HERRA katselee. Hän, joka tietää kaiken, Hän katselee tekoja. 

"15 Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!
16 Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos." (Ilm. 3:15-16)

Tuona hetkenä HERRA kuivaili tuon seurakunnan tilan, joka on hyvin samankaltainen tämän ajan seurakunnan kanssa. Hän sanoo, että on kolme muotoa:

1) Kuumat, jotka ovat uudestisyntyneet, he astuvat ulos - en halua käyttää kenialaisia esimerkkinä, sillä se saattaa sekoittaa teidät, mutta he todella menevät ulos evankelioimaan uskomattomalla tavalla, he ovat todella Tulessa, kaikkien kansakuntien tulee tehdä näin - he menevät ulos, evankelioivat, pyrkivät vanhurskauteen, he haluavat tietää, että kaiken sen lisäksi, mitä tiedän KRISTUKSESTA, mitä muuta voin tehdä, jotta voisin olla pyhä?

2) He, jotka ovat hylänneet KRISTUKSEN, he, jotka ovat kylmiä

Nyt HERRA sanoo, että on kategoria tässä välissä:

3) Penseät ja haaleat, penseä ja haalea seurakunta

Ei niin, että HERRA haluaisi, että hylkäät KRISTUKSEN ja olet kylmä, ei ollenkaan, mutta Hän sanoo, että tänä päivänä on tila, joka on todella eksyttävä seurakunnassa, joka saa teidät ajattelemaan, että olette uudestisyntyneitä ja se on todella kuolettava; on olemassa kristillisyyden muoto, joka on todella kuolettava seurakunnassa tänä päivänä, joka saa sinut ajattelemaan, että olet uudestisyntynyt, olet ok, olet matkalla Taivaaseen, mutta silti päädyt helvettiin. 

Tämä on se, mitä HERRA on lähettänyt minut kertomaan teille tänään, että on tila, joka on olemassa, joka tapahtuu seurakunnassa tänä päivänä, jossa kristityt ovat mukavissaan ja viihtyvät ja luulevat olevansa uudestisyntyneitä, mutta HERRA itse sanoo, että Hän tulee sylkäisemään heidät ulos. Itseasiassa Häntä ällöttää. Kun Hän sylkäisee heidät ulos, se kertoo, kuinka Häntä ällöttää heidän uskonnon muotonsa, kristillisyyden muotonsa. Voitte nähdä tämän saman tilan, 2. Tim. 3:5. 

"1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä,
herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita," (2. Tim. 3:1-2)

Jos olisin te, laskisin yhteen samankaltaisuudet tämän päivän seurakunnan kanssa. Kun näette, että on samankaltaisuuksia, joita tämän päivän seurakunta jakaa tämän kanssa, niin tässä on tarkalleen se vakavuus ja painoarvo, jonka HERRA laskee eteenne. Tämä on kutsuhuuto uudistukselle ja parannuksenteolle, jotta Herätys voi tulla seurakuntaan, parannuksenteon, pyhyyden Herätys, vanhurskauteen palaamisen, JUMALAN pelkoon palaamisen Herätys. Olemmeko yhdessä? Näen niin paljon, mitä tämä sukupolvi jakaa tämän seurakunnan kanssa tässä.

"2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita (näette tämän seurakunnassa tänä päivänä), kerskailijoita (he ovat todella ylpeitä tänään), ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita (epäpyhät osoittaa heihin kaikkiin),
3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä (tämä osoittaa heihin kaikkiin)," (2. Tim. 3:2-3)

Näette tänä päivänä kontrolloimatonta seksuaalisyntiä siinä mittakaavassa, että pastorit voivat mennä lomalle tänä päivänä vaimonsa kanssa. Jos menette noille Australian, Kalifornian, minne vain, Euroopan rannoille, niin löydätte, että pastori vaimonsa kanssa kävelee tuossa alastomuudessa, kuten kaikki muutkin. He eivät pystyneet kontrolloimaan itseään ja sanomaan, hetkinen, olen erotettu, minun tulee silloin elää erotettua kristillistä elämäntyyliä. Näette heidän tekevän kaikkea, mitä kaikki muutkin tekevät siellä itsehillinnän puutteen tähden. 

"3 ...raakoja, hyvän vihamiehiä,
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; (tämä on absoluuttisen totta)
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta." (2. Tim. 3:3-5)

Tämä on siis todella avain. Heillä on jumalisuuden muoto, uskonnon muoto, mutta heiltä puuttuu pyhyys. Tiedättehän, että pyhyys on kristillisen pelastuksen voima, jonka HERRA synnytti meille Golgatan Ristillä. Muuten emme pystyneet saavuttamaan JUMALAN pyhyyttä. Vain JEESUS pystyi saarnamaan teille JUMALAN pyhyyttä. Jos siis jälleen menetät JUMALAN pyhyyden, silloin tuo pelastus on vesitetty. Elämme aikakaudessa, jossa kaikki vesitetään alas, moraalit, rehellisyys, ja niin edelleen. 

Takaisin, Ilm. 3, HERRA tuo siis tuomion tätä seurakuntaa vastaan, joka menee sisälle Ahdistuksen aikaan. Hän sanoo:

"17 Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse;" (Ilm. 3:17)

Tämä on todella vakavaa. Tässä JEESUS, Aamen, Totuus, antaa heille todellisen totuuden, koskien heidän tilaansa. Sillä, mitä itse sanot, ei ehkä ole niin paljon väliä. Se, millä on väliä, on miten HERRA näkee teidät. Tässä oli se tragedia, sillä he saavuttivat pisteen, jossa he eivät enää edes tarvinneet JEESUSTA. Itseriittoisuus on syöpä seurakunnassa tässä ajassa. Jos koskaan saavutat pisteen, jossa tulet itseriittoiseksi kristillisessä vaelluksessasi, se on tragedian hetki. 

Hän sanoo tässä, että omissa silmissään he ovat rikkaita, he ovat haalineet vaurautta, tarkoittaen, että he korottavat maallisen rikkauden. Nyt ymmärrätte, mistä seurakunnasta HERRA puhuu tässä ajassa, sillä täällä he rakastavat rikkautta todella paljon. Se on siis seurakunta, joka ihannoi rikkautta, mutta perustuen HERRAN tuomioon, jonka tulemme lukemaan, he ovat hengellisessä puutteessa ja autiudessa. 
 
"17 ...etkä tiedä, että juuri sinä olet 1) viheliäinen ja 2) kurja ja 3) köyhä ja 4) sokea ja 5) alaston." 

Kysymys kuuluu, miten seurakunta saapuu tähän paikkaan? Seurakunta voi päätyä tähän vain, kun on lankeemus saarnastuolissa. Siksi istutte täällä tänään, jotta HERRA voi ohjeistaa teidät palaamaan takaisin JEESUKSEN alkuperäiseen Ristin ja Veren evankeliumiin. Hän on jo nostanut esille vaarat tässä, koskien sitä, mitä on tullut sisälle seurakuntaan: rikkauden korottaminen, itsenäisyyden korottaminen, he eivät halua nuhtelua, he haluavat viihtyisän evankeliumin, tämä on siis postmoderni seurakunta, itseriittoinen seurakunta. 

Tuolla alueella oli niin paljon amfiteattereita, stadioneita, niin paljon kaikkea, finanssimarkkinat olivat todella voimalliset, oli tekstiiliteollisuus, heillä oli voimallinen silmälääkärien koulu, he tekivät todella paljon rahaa. En halua kuvailla teille sitä runsautta, jossa he elivät, mutta näette todella selvästi, että sama on vaivannut tätä seurakuntaa. 

On siis tarve ennallistamiselle saarnastuolissa. Sen tähden istutte täällä tänään. On tarve parannuksenteolle alkaen papistosta, jotta voitte tuoda pyhyyden Herätyksen maihinne. Hän siis sanoo heille, että vaikka Hän lukee heidän tilanteestaan, niin se, miten Hän näkee heidän tilanteensa, on täysin erilainen. Meidän tulee olla todella varovaisia. Sitten HERRA antaa nyt Neuvon. 

Tässä on monia asioita, joita voitte käsitellä ja laajentaa, koskien tämän päivän seurakuntaa. Esimerkiksi, jos on totta, että seurakunnalla Laodikeassa oli todella voimallinen tekstiiliteollisuus ja he pitävät itseään hyvin puettuina, niin miksi HERRA sanoo, että he ovat alasti? Tarkoittaen, että voit olla hyvin pukeutunut maailmassa ja viihtyä, kuten näette seurakunnan tekevän tänä päivänä, mutta silti olet hengellisesti alaston HERRAN edessä. Hän sanoo, että meidän tulee palata takaisin täydelliseen riippuvuuteen JEESUKSESTA. Siksi Hän lähetti minut puhumaan kanssanne tänä yönä, jotta voimme palata takaisin täydelliseen riippuvuuteen JEESUKSESTA. 

Miksi? Jos luette, Matt. 22, niin Hän puhuu vaatteesta, jonka JEESUS antoi seurakunnalle. Niiden asioiden keskuudessa, jotka näin, kun seurakunta nousi ylös, ei ollut vain kirkastettuja ruumiita, vaan myös loisteliaan kirkkaat vaatteet. Jos on siis mitään ohjeistusta, jonka otatte kotiin, se on tämä ohjeistus, että: Tämä on hetki valmistaa vanhurskauden vaate seurakunnassa. 

"11 Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin.
12 Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi.
13 Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
14 Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." (Matt. 22:11-14)

Hän kutsuu häntä ystäväksi, amigo, mon amis, rafiki, haver sheli. Tarkoittaen, että he tunsivat toisensa. Tämä on se vaara, jonka HERRA nostaa esille tässä, koskien välinpitämättömyyttä. Ystävä, vain seurakunta on HERRAN ystävä. Jos menet syvemmälle, tuo ystävä saattaa olla jopa saarnastuolissa.

Tämän jälkeen pystyn nyt osoittamaan teille, miltä haalea seurakunta näyttää, jotta voimme tehdä hengellisen tarkastelun ja nähdä, kuinka paljon työtä seurakunnan tulee tehdä tänä päivänä. Tämä on suoraa puhetta. 

"6 Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli.
7 Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." (Jesaja 64:6-7) 

Hän siis sanoo, että ihmisen oma vanhurskaus, tuo ihminen omassa vaatteessaan. ISÄ kävelee sisälle ja löytää hänet sieltä ja kysyy häneltä: Miten pääsit tänne sisälle ilman vaatetta, jonka MESSIAS antoi? Meidän tulee siis kaikkien olla riippuvaisia vaatteesta, jonka HERRA antoi. Kysymys tälle sukupolvelle kuuluu: Mitä vaatetta pidät ylläsi? Menkää omaan kansakuntaanne ja kysykää seurakunnalta Suomessa: Pidätkö ylläsi vaatetta, jonka MESSIAS antoi? Vanhurskauden vaatetta, jonka MESSIAS on antanut? 

Sillä tämän päivän seurakunta pitää yllä omaa vaatettaan, joka on samankaltainen, 1. Moos. 3, kanssa lankeemuksen jälkeen, jolloin he päättivät ottaa öljypuun lehtiä ja peittää itsensä niillä. He eivät pystyneet lähestymään HERRAA, kunnes HERRA teurasti Karitsan ja peitti heidät Verellä. 

Onko tämän päivän seurakunnalla siis yllään vaate, jonka MESSIAS antoi? 

Tällä matkalla nämä ovat joitain niistä kysymyksistä, jotka nousevat esille. Laodikeassa heillä oli yllä oma vaatteensa, jonka he tekivät itselleen. He menivät seurakuntaan joka päivä. Tässä ajassa he menevät seurakuntaan joka sunnuntai, joskus kolme kertaa viikossa. Kun tulin Nairobiin, huomasin, että he pitivät kolme kokousta viikossa. He pitivät itseasiassa kolme, sillä he pitivät aamun kirkkauden kokouksen ja illan kirkkauden kokouksen. Olisit voinut luulla, että suuri herätys on iskenyt maahan, mutta he olivat synnissä, kunnes HERRA toi parannuksenteon.

Ilm. 3, jälleen, päämääränämme on puhutella tämän päivän seurakuntaa, jotta voimme tehdä työtä KRISTUKSELLE ja antaa Hänelle sen hyvin ansaitun, pyhän ja loisteliaan kirkkaan morsiamen. 

"18 Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit." (Ilm. 3:18)

Mikä on tulessa puhdistettua kultaa? Se on ilmiselvää. Hän puhuu ikuisesta iankaikkisesta elämästä, eikö? Vain iankaikkinen elämä kestää ikuisesti. Jotta voimme keskittyä siihen, millä on eniten väliä. HERRA pyytää toisin sanoen, teitä tekemään hengellisen tarkastelun ja saamaan selville, mikä merkitsee seurakunnalle eniten tänä päivänä, tai jopa sinulle henkilönä? Hän sanoo, että meidän tulee keskittyä siihen, mikä kestää ikuisesti. Sen tähden olemme täällä tänään. Vain vanhurskaus voi lisätä seurakunnan hyllyikää, vain pyhyys voi saada seurakunnan elämään ikuisesti. Sen tähden olemme täällä tänä yönä. "Valkeat vaatteet, että niihin pukeutusisit", se on HERRAN vanhurskaus.

"6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen.
7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut.
8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus."
9 Ja hän (enkeli) sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat"." (Ilm. 19:6-9)

Espanjaksi he sanovat, lino finissimo, hienointa pellavaa. "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat", tarkoittaen, nämä Sanat ovat totta, ne ovat vakuutetut. Voitte luottaa niihin. 

Suoraan alusta näemme, että puhutellakseen seurakunnan tilaa, HERRA jälleen esittelee itsensä, antaen tiedoksi, että meillä tulee olla täysi luottamus Häneen. Tiedän, että elämme ajassa, jossa seurakunta luottaa nyt itseensä. He pitävät yllä PR-suhteita, kun he tekevät asioita, istuttaen seurakunnan tai tehden, mitä tahansa heidän tuleekin tehdä. Mutta Hän sanoo, että meidän tulee luotaa ja nojautua KRISTUKSEEN. Hän on Aamen, Hän on Totuus. Hän on JUMALAN Totuuden takuu. Hän on luotettava, voimme uskoa Hänelle koko elämämme. Kaikki, mitä Hän koskaan sanoi, voimme luottaa, että se tulee tapahtumaan. 

Ilm. 1:5, ISÄ JUMALA Valtaistuimella itse sanoo, että JEESUS on uskollinen ja totinen Todistaja. Tarkoittaen, että jopa JUMALA pystyi luottamaan Hänelle Mission lunastaa ihmisen, ja Hän lunasti ihmisen. Sitten Hän kysyy: Oletko uskonut Hänelle elämäsi? Voitte siis nähdä, että tavalla, millä Hän esittelee itsensä, HERRA tuo heti korjauksen seurakuntaan. Tämä itseriittoisuus, jonka näette seurakunnassa tänä päivänä, jossa kristityt ovat puoliksi uudestisyntyneitä, puoliksi uudestisyntymättömiä. Hän nostaa esille joitakin todella olennaisia asioita, koskien sitä, miten seurakunta toteuttaa pelastustaan tänä päivänä.
Hän sanoo, että meidän tulee riisuutua aseista ja saavuttaa täyden antautumisen tila JEESUKSELLE.    

Se vaate, jota Hän kuvailee Ilm. 19, on vanhurskauden vaate. Se on vaate, jota näin heidän pitävän yllään, kun he kipusivat ylös. Tuo vanhurskauden vaate on pääasiassa se, mikä osoittaa teidät oikeiksi. Se tarkoittaa, että evankeliumi on viimein saavuttanut maksimipäämääränsä teissä. Se syy, miksi KRISTUS kuoli Ristillä, antaen armon, on nyt saatettu päätökseen elämässäsi. Siksi näin heidät tuossa näyssä, pitäen yllään tuota loisteliaan kirkasta vaatetta ja mennen ylös.

Toisessa näyssä, jonka jaan täällä tänään, matkustin Venezuelaan, tulin Kokouksiin siellä, sitten pysähdyin Johannesburgissa Oliver Tampon kansainvälisellä lentokentällä ja meidän piti odottaa lentoa, ylittääksemme Atlantin valtameri matkallamme Sao Pauloon ja sitten Venezuelaan. Nukahdin tuolla lentokentän lattialla, meillä ei ollut hotellirahaa maksaa hotellia ja lattia oli käytettävissä, joten käytimme vain reppujamme ja nukuimme siellä, mutta tuossa paikassa HERRA puhui kanssani tuon melun keskellä, kun oli kuulutuksia kaiken aikaa. Nukuin siellä ja HERRA nosti minut ylös ja vei minut Kirkkauteen. Kun katsoin, näin seurakunnan ensimmäistä kertaa; olen nähnyt HERRAN ottavan seurakunnan, mutta näin seurakunnan ensimmäistä kertaa Kirkkauden sisällä. 

Kun katselin heitä palvomassa JUMALAN Valtaistuimen edessä, niin yksi asia, joka kiinnitti huomioni, oli, että he ensinnäkin palvoivat samaan tahtiin yhdessä, kauneinta palvontaa koskaan. Kaikkien heidän kädet menivät yhteen suuntaan, jos he menivät yhteen suuntaan, he menivät kaikki yhdessä. Se oli todella voimallista. He menivät yhdessä. Se oli todella kaunista katsella, voimallisinta palvontaa koskaan JUMALAN Valtaistuimen edessä. Kun heidän vaatteensa kääntyivät, kääntyen tälle puolelle, niin heidän vaatteensa säteilivät Kirkkautta, aivan kuin kameran salamavalot, aivan kuin joku ottaisi kuvia kameralla, ja nä välähtivät. Se oli kuin tuhansia ja tuhansia kameran salamavaloja, tullen ulos yhdestä yksittäisestä pyhästä. Sen seurakunnan vaatteen kirkastumisen taso, joka pääsee sisälle. 

Se, mitä HERRA pääasiassa sanoo on, että se ponnistus, jonka teette nyt, valmistaen kansakuntianne; menkää takaisin kansakuntiinne valmistamaan HERRAN vaate, toisin sanoen, kutsukaa kansakuntanne vanhurskauteen. Sen ponnistuksen seuraamukset ovat ikuiset. Kun menette maahanne ja valmistatte pyhän ja vanhurskaan seurakunnan, sillä palveluksella, jonka teette HERRALLE, on ikuiset seuraamukset. Jos luette, Ilm. 19:11 eteenpäin, niin he tulevat takaisin ylöstempauksen jälkeen samassa vaatteessa. Seuraamukset ovat siis ikuiset. Siksi olette täällä ja olette omistautuneet menemään takaisin maihinne valmistamaan seurakuntanne, pyhän ja vanhurskaan seurakunnan. 

Se, mitä Hän sanoo tässä, Ilm. 19, millä on jopa enemmän vakavuutta ja painoarvoa, koskien tätä vaatetta on, Hän sanoo:

"8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen:" (Ilm. 19:8)

1) Tarkoittaen, että tuo vaate ei ole teidän ponnistuksenne. Tuo vaate on palkkio, jonka JUMALA antaa teille ilmaiseksi. 

2) Teillä on vastuu pitää tuo vaate pyhänä ja vanhurskaana. Sen tähden Hän sanoo: Tehkää työtä pelastuksenne eteen pelossa ja vavistuksessa. Teillä on siis rooli ylläpitää sitä nyt. 

Kysymys siis kuuluu: siitä saakka, kun sinusta tuli uudestisyntynyt, oletko pitänyt vaatteesi hienona pellavana hohtavan puhtaana? Sen tähden olemme täällä tänään, koska seurakunnan vaate ei ole hohtavan puhdas juuri nyt. Siinä on niin paljon tahroja, mukaan lukien, seksuaalinen moraalittomuus, HLBT, homous ja lesbous, rahaskandaalit saarnastuolissa, ja kaikki nämä asiat, joita tapahtuu, abortit, jossa naiset ovat raskaana pastorista, ja kaikkea sellaista. Sen tähden olemme tällä tänään, jotta voi olla korjaus, parannuksenteko ja Herätys. 

Hän sanoo tässä, että tuon vaatteen kanssa seurakunta voi päästä sisälle Karitsan Hääaterialle. Tämä on se syy, miksi HERRA kutsui teidät pastorilliseen tehtävään johtajana maassanne, jotta seurakunta kansakunnassanne voisi päästä sisälle Kirkkauteen. Tuo hienoin pellava on nyt se, mikä tuo teidät Taivaan Valtakuntaan, myös Karitsan Hääillalliselle. Se on samansuuruinen sen valkoisen kiven kanssa, jonka Hän lupasi, jonka näimme Pergamonin seurakunnassa. 

Mikä on siis Sanoma tälle seurakunnalle, perustuen siihen, miten HERRA puhuu seurakunnalle, jolla on samankaltainen identiteetti Laodikean seurakunnan kanssa. Hän sanoo, että tarvitsette JEESUSTA. Sillä jakeessa 20, JEESUS on ulkona kolkuttamassa. Sen tähden he ovat viheliäitä ja kurjia ja köyhiä ja sokeita ja alastomia, ja kaikkea. Hän sanoo, että jos JEESUS ei ota keskiötä seurakunnassa, niin seurakunta ei voi tehdä mitään. Meidän tulee siis tuoda takaisin JEESUS KRISTUS ristiinnaulittuna ja ylösnousseena seurakunnan keskiöön maassanne. 

Näimme, kuinka JEESUKSEN Veri nosti ylös rampoja, avasi sokeita silmiä ja kuuroja korvia Menengai 5:sella vain kaksi päivää sitten. HERRA käyttää tätä, jotta Hän voisi tuoda täyden luottamuksenne ja nojaamisenne JEESUKSEN Ristiin ja Vereen. Tämä on se Sanoma, jonka olette tulleet ottamaan täältä, jotta voitte tuoda JEESUKSEN Ristin ja Veren Herätyksen kansakuntiinne. Risti on evankeliumin sydän ja Veri on evankeliumin voima. Palautetaan siis JUMALAN ihmiset JEESUKSEN Ristiin ja Vereen. 

Hän sanoo, että älkää nojautuko ja luottako tämän maailman rikkauteen. Hän sanoo myös, että se, että menette seurakuntaan joka sunnuntai tai joka päivä, ei tarkoita, että olette menossa Taivaaseen. Täytyy olla sydämen muutos. Tuon sydämen muutoksen, jonka HERRA on laskenut esille tässä, tulee tuottaa hedelmää, hyviä tekoja. On ok ruokkia ihmisiä, mutta Hän sanoo, että sisäinen muutos tulee tapahtua seurakunnassa. Kun tuo sisäinen muutos tapahtuu ja se on Pyhän Hengen voimaannuttama, niin pukeutumisesi muuttuu, saarnaamisesi muuttuu, se miten paastoat muuttuu, palvontasi muuttuu, pelastuksesi muuttuu ja jopa kohtalosi ja määränpääsi muuttuu. Tämä on se, mitä HERRA tässä sanoo. 

Viedään siis nämä upeat uutiset maihinne, että HERRA valmistaa tänä hetkenä pyhää seurakuntaa. On niin paljon menestysteologian saarnaajia kaikkialla, ei ei ei! Hän etsii nyt vanhurskauden ja pyhyyden saarnaajia, jotta voitte valmistaa ihmiset HERRALLE.   

Ilm. 3:18: " ...ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi,". Jos emme siis ota vaatetta, jonka JEESUS on antanut, pysymme alastomina.

Jatkuu Osassa 2...

(4.1.2023 Konferenssi kaikille kansakunnille Nairobissa / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia