4.1.2023 KONFERENSSI KAIKILLE KANSAKUNNILLE NAIROBISSA (OSA 2)

SEURAKUNNAN AIKAKAUSI: KIRKASTUMINEN vs. SEURAKUNTA, JOKA JÄÄ JÄLKEEN YLÖSTEMPAUKSESTA

Muistiinpanot:

.. Jatkoa 1. Osasta:    

Tämän perustuksen päälle haluan nyt puhua seurakunnan kirkastumisesta. Katsotaan tuota näkyä uudestaan ja sitten teen siitä yhteenvedon. Tuossa 18.10.2021 vierailussa, olin juuri tullut Globaalista Kokouksesta ja luulen, että se oli pitkä Sanoma, viiden tunnin Sanoma. Täällä on studiomme, täällä sisällä on seurakuntamme. Sitten menin istumaan tälle toiselle puolelle, tuolla on istuin, ja sitten nukahdin tuolle istuimelle, ja silloin näin HERRAN näkyjä. 

Noin 12 metrin päässä Hän ilmestyi kirkkaudessaan ja sanoi: "Mene ja sano näille ihmisille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan minun kaltaiseni ruumiit". Mutta pystyn näkemään, että Hän on loisteliaan kirkas, Kirkkaus on peittänyt Hänet kaikkialta. Toisin sanoen, Hän sanoi: "Mene ja sano näille ihmisille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan MESSIAAN kaltaiset kirkastetut ruumiit". Tästä tuli siis keskeinen teema, joka on vienyt meidät moniin kansakuntiin. Olemme tulleet joidenkin teistä kansakuntiinne tämän Sanoman kanssa. 

Sen jälkeen, noin kaksi metriä maaperästä, Hän kirjoitti, 1. Joh. 2:3, sormillaan. Sitten kun heräsin, sanoin Piispoille, jotka olivat täällä: Tämä on KUNINGAS itse! Tämä on KUNINGAS itse! Tämä on tuleva KUNINGAS! Tämä on itse MESSIAS! Kun siis heräsin, niin oli melkoinen tilanne. Ensiksikin, siitä shokista, että tämä on itse KUNINGAS, jota he odottavat. Oli siis tuo shokki ensin, kun heräsin. Sanoin, olen kuullut Hänen Äänensä. Tämä on KUNINGAS itse!

Mikä on siis Sanoma, jota HERRA välittää kansakuntaanne tuossa valtavassa näyssä? Kirkastuminen on todella voimallinen lupaus, jonka HERRA laski seurakunnan eteen. Kun katsotte JUMALAN lunastuksen kronologiaa, lunastuksen, jonka Hän toi seurakuntaan, Room. 8, niin näette, että kirkastuminen on lopullinen askel seurakunnan lunastamisessa. Kirkastuminen ja kirkastettu ruumis, jonka Hän lupaa, on myös luvattu Kirkkaus, jonka HERRA on laskenut Raamattuun, pyytäen teitä olemaan kestäväinen kaikessa, sillä on luvattu Kirkkaus. Muistakaa, että Valtakunta, johon menemme, on Kirkkauden Valtakunta, ja ilman kirkastettua ruumista ette pääse sinne. Numero 1) on JUMALAN Tahto, että teidät kirkastetaan. Joh. 17:22.

"22 Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä-" (Joh. 17:22)

Tiedätte todella hyvin, että HERRA sanoo, että Hän ei jaa Kirkkauttaan kenenkään kanssa. Tämä on oikea paikka aloittaa. Tiedämme, että HERRA puolustaa Hänen Kirkkauttaan niin paljon, että Hän ei koskaan jaa Kirkkauttaan kenenkään ihmisen kanssa, mutta tässä näemme nyt JUMALAN halukkuuden jakaa Kirkkautensa ihmiskunnan ja seurakunnan kanssa. Se on ollut pitkään nähtävissä. Esimerkiksi, jos menet 1. Moos. 1:26-27, kun Hän loi ihmisen, Hän loi ihmisen omaksi kuvaksi ja kaltaisekseen. Tuo kuva ja kaltaisuus on hengellinen kuva. 1. Moos. 2:7, näette, kuinka Hän hengittää oman elämänsä, JUMALAN Kirkkauden ihmiskuntaan. 

Vaikka Hän sanoi, että Hän ei halua jakaa Kirkkauttaan kenenkään ihmisen kanssa, niin HERRA on aina osoittanut taipumusta rakastaa jakaa Kirkkautensa seurakunnan kanssa. Halleluja. 2. Piet 1:3-4, voitte aloittaa jopa jakeesta 1. 

"1 Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa." (2. Piet. 1:1)

Näette Hänen sanovan, että on vain yksi usko, jonka vastaanotimme KRISTUKSELTA. Ensimmäinen seurakunta, apostolit, vastaanottivat saman uskon, jonka jopa teidän postmodernina seurakuntana on täytynyt vastaanottaa. Ei ole kahta erilaista uskoa. On vain yksi usko. Jos siis se usko, jonka Pietari vastaanotti, salli hänen kävellä vetten päällä, silloin Hän sanoo, että jopa teidän tulee toimia siinä luonteessa. 
Hän sanoo, että jos se usko, jonka Pietari ja apostolit vastaanottivat, oli niin kallisarvoinen, että he olivat valmiita kuolemaan sen puolesta, niin jopa teidän tulee olla valmiita kuolemaan sen saman uskon puolesta. Tämä on se, mitä Hän pääasiassa laskee esille tässä. 

Tämän kertoo teille, että on tarve parannuksenteolle, sillä näette, että on ollut muutoksia. Se ei ole enää se sama usko. Kristityt tänä päivänä eivät ole valmiita kuolemaan JEESUKSEN armon puolesta. He eivät tule hyväksymään sitä. 

"2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee," (2. Piet 1:2-4) 

Toiset käännökset sanovat, sanoinkuvaamattomat lupaukset. Hän sanoo, että HERRA tekee julkisen kutsun tälle sukupolvelle, jotta voimme mennä ja olla osallisia Hänen jumalisesta protokollastaan, jumalisesta luonteestaan, jumalisesta Kirkkaudestaan. Tämä on se julkinen kutsu olla osallisena JUMALAN Kirkkaudesta. Hän kutsuu tämän päivän seurakunnan olemaan osallinen Hänen Kirkkaudestaan. 

Tuo näky Kirkastumisesta on todella voimallinen, sillä Hän sanoo tuossa keskustelussa, että: "Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan minun kaltaiseni kirkastetut ruumiit". Toisin sanoen, Hän sanoo, että olen katsellut seurakuntaa vuosien varrella. Näen, että he keskittyvät johonkin muuhun, joten juokse heidän luokseen ja sano, ei, se ei ollut koskaan se tarkoitus. Sano heille, että he keskittyvät nyt luvattuun ikuiseen Kirkkauteen. 

Siitä tuli siis nuhtelu, korjauksen paikka seurakunnalle, sillä HERRA on todella oikeutettu. Kun katsotte tämän päivän seurakuntaa, niin he ovat juuri nyt maailmalliseen keskittyneitä. He keskittyvät juuri nyt maailman asioihin. HERRA sanoo, että on jotakin kalliimpaa, arvokkaampaa, jota ei voida ostaa rahalla, johon teidän tulisi keskittyä. Se on ikuinen luvattu Kirkkaus. Kun teidät kirkastetaan, niin elätte ikuisesti rauhassa JUMALAN kanssa uudessa Taivaassa, uudessa Jerusalemissa, tulevassa tilassa, ikuisessa tilassa. Se on paljon suurempaa. Tämä on se, mitä HERRA sanoo tänään. 

Kun HERRA sanoi tuossa näyssä ääneen, että minun tulee tulla sanomaan teille kansakunnille, että kun ylöstempaus tapahtuu, niin teillä tulee olemaan Hänen kaltaisensa kirkastetut ruumiit. HERRA pääasiassa sanoi, että katso, Hän on hyvin uskollinen. Kun Hän on luvannut Kirkkauden, Hän tulee tuomaan Kirkkauden. Toisin sanoen, Hän sanoo, että kun Hän katselee seurakuntaa maassanne tänä päivänä, Hän näkee, että elätte aivan kuin JEESUS ei olisi muka uskollinen. Te ette luota Häneen, ajattelette, että Hän ei ehkä tuo tuota Kirkkautta, joten olette kehittäneet muita tapoja, mennen nyt toisille teille. 

Hän sanoo, että ei ole suurempaa aarretta kuin Kirkkaus, jonka JUMALA on luvannut meille. Meidän tulee tuoda tämä ihmisille Suomessa, antaen heidän ymmärtää, että JUMALA on luvannut meille ikuisen Kirkkauden. Meidän tulee siis tuoda tämä Sanoma Suomeen, Tansaniaan, että HERRA on luvannut Hänen ikuisen Kirkkautensa, ja Hän on sanonut, että hetki, jolloin meidän tulee keskittyä siihen, mikä kestää ikuisesti, ikuiseen Kirkkauteen, on nyt. Se on nyt. 

Tämä ruumis on väliaikainen. Jos katsotte kertomusta seurakunnasta Laodikeassa, näette, että he olivat hyviä kehittämään silmävoiteen tuossa maassa, mutta silti he pysyivät sokeina. Se on myös, mitä näette tänä päivänä. Tänä päivänä näette monien ihmisten yrittävän; painon pudotus on ok, on ok pitää itsesi kunnossa, kaikki nuo asiat, mitä teette terveytenne eteen, mutta tuo ruumis ei kestä ikuisesti. Meidän tulee keskittyä ikuiseen kirkastettuun ruumiiseen, joka kestää ikuisesti, eikö? On hyvä pitää ruumiisi terveenä, se on hyvä asia. Ruumiisi on HERRAN temppeli, mutta HERRA sanoo: Keskitytään siihen, mikä kestää! Se on ikuisuus, tuo ikuinen kirkastettu ruumis. Jopa Vanhassa Testamentissa, Psalmit 73:24:

"24 Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein kunniaan (Kirkkauteen)." (Psalmit 73:24)

Näette siis, että suoraan Vanhasta Testamentista saakka HERRAN aikomus oli pystyä kirkastamaan seurakunta, joten Hänen aikomuksensa kirkastaa seurakunta on selvä. Nyt MESSIAS on puhunut kanssani ääneen, sanoen, että Hän tulee toteuttamaan tuon lupauksen. Toisin sanoen, kun Hän katselee seurakuntaa, niin se on keskittynyt maailman asioihin, maailman rikkauteen ja jättää pois kaikista tärkeimmän asian kristillisestä pelastuksestaan, luvatun kirkastumisen. Hän siis sanoo: "Mene ja sano heille, että tulen tuomaan Kirkkauden lupauksen. Mene ja sano heille, että eivät keskity maallisiin asioihin, maalliseen rikkauteen, vaan keskittykää nyt ikuiseen Kirkkauteen." Vieläkin Vanhassa Testamentissa, Job 19:25-26:

"25 Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä.
26 Ja sittenkuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan." (Job 19:25-26)

Tarkoittaen, että kun tämä ruumis kuihtuu pois, niin on kirkastettu ikuinen ruumis, joka meillä tulee olemaan ja pystymme näkemään HERRAN. Tämän ruumiin kanssa emme pysty pääsemään sisälle Kirkkauteen. Tiedän, että seurakunta on investoinut niin paljon tähän ruumiiseen nyt, mutta nyt roolinne on mennä ja kääntää se ympäri, eikö?

"27 Hänet olen minä näkevä apunani; minun silmäni saavat nähdä hänet-eikä vieraana. Munaskuuni hiukeavat sisimmässäni." (Job. 19:27)

Milloin tämä Kirkastuminen tapahtuu? Se tapahtuu, kun MESSIAS tulee. Kun HERRA puhui kanssani tuossa valtavassa näyssä, että minun tulee sanoa teille, siunatut maailman kansakunnat, että kun ylöstempaus tapahtuu, niin teillä tulee olemaan Hänen kaltaisensa ruumiit, toisin sanoen, Hänen kaltaisensa kirkastetut ruumiit, sillä juuri nyt Hänellä on kirkastettu ruumis, niin HERRA lähetti minut pääasiassa sanomaan teille: "Sano heille, että Minä olen tulossa. Mene ja sano heille, että MESSIAS on tulossa, HERRA on tulossa". Tämä oli itseasiassa se Sanoma, sillä kun kirkastuminen tapahtuu, se pyörii MESSIAAN tulemuksen ympärillä. Tuo kirkastuminen tapahtuu vain MESSIAAN tulemuksessa . 

Tuo kirkastuminen on viimeinen prosessi seurakunnan lunastuksessa. Jos katsotte prosessien kronologiaa vanhurskautuksesta saakka, niin kirkastuminen on se lopullinen. Tiedätte liiankin hyvin, että jopa he, jotka ovat kuolleet tänä hetkenä ennen ylöstempausta, odottavat myös kirkastettua ruumistaan, joka tulee tapahtumaan ainoastaan tuona päivänä, jolloin KRISTUS tulee takaisin heidän sielujensa kanssa, ja heidän ruumiinsa tulee kirkastumaan ja heidän sielunsa tulevat pääsemään sisälle. Tarkoittaen, että heillä on väliaikainen ruumis Taivaan sisällä.

Jopa Ilm. 6, joka puhuu heistä, jotka teurastettiin, joiden sielut ovat Alttarin alla, heille annetaan vaatteet. Se kertoo teille, että heillä on väliaikainen ruumis, mutta he tulevat saamaan ikuiset kirkastetut ruumiinsa vasta, kun he tulevat takaisin, 1. Tess. 4:13-17.

"13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole." (1. Tess. 4:13)

Tämä on vakava toteamus. Hän sanoo, että voit olla seurakunnassa, mutta täysin tietämätön kristillisen uskon perusteista; pyhien ylösnousemuksesta. Tiedämme, että ilman ylösnousemista meillä ei ole toivoa. Ainoa ero meidän ja kaikkien muiden välillä maailmassa on, että meillä on ylösnousemuksen toivo. Mutta Hän nostaa esille todella tärkeän tosiasian tässä, että seurakunnassa on tietämättömyyttä kristillisen uskon pääperusteista, joka on ylösnousemuksen toivo.   

"14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan." (1. Tess. 4:14)

Nämä ovat nyt heitä, jotka ovat kuolleet ennen ylöstempausta. Voitte siis huomata, että vaikka he ovat Taivaassa JEESUKSEN Läsnäolossa, niin heidän lunastuksensa ei ole vielä täydellinen ennen kirkastumisen päivää. Kirkastuminen on siis todella todella keskeistä kristillisessä elämässä. Kun heidän ruumiinsa kirkastetaan ja heidän sielunsa yhdistetään kirkastettuun ruumiiseen, asumukseen, niin silloin heidän lunastuksensa on täydellinen. Kirkastuminen, josta HERRA lähetti minut puhumaan kanssanne, pyörii siis MESSIAAN tulemuksen ympärillä. Olette täällä, sillä MESSIAS on tulossa, jotta voitte mennä maihinne ja sanoa heille, että: MESSIAS on tulossa, valmistakaa tie! Hylätkää synti! Tulkaa pyhiksi! MESSIAS on tulossa!

"1 Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä." (1. Joh. 3:1)

HERRA aloittaa ensin sanoen, että meidät on adoptoitu JUMALAN perheeseen. Kun HERRA haluaa nyt puhua kirkastumisesta, niin ensimmäinen asia, minkä Hän haluaa tuoda huomioonne on, että olemme adoptoituja JUMALAN perheeseen. Tiedän, että vanhempana papistona, joka istuu täällä, tämä toteamus todella häiritsee teitä. Sen tulee häiritä teitä, sillä Hän sanoo, että kun HERRAN on aika puhua seurakunnan kirkastumisesta, silloin HERRA sanoo, että olemme lapsia, jotka on adoptoitu JEHOVA JAHVEN loisteliaan kirkkaaseen perheeseen. Syy, miksi sen tulee todella häiritä tietä on, koska tuomalla esille adoption lapseuteen tuohon perheeseen, Hän sanoo, että se ei ole oikeutenne. 

Sen tähden olisi todella surullista, jos kaltoin kohtelisimme armon pelastusta, sillä Hän sanoo, että emme edes ansainneet sitä. HERRA yksinkertaisesti käveli sisälle orpokotiin. Synti oli katkaissut meidät täysin pois HERRASTA. Olimme orpoja. Siellä sisällä HERRA kysyy: "Kuka on pahin syntinen täällä? Kuka on pahin näistä lapsista?" "Tämä on se, joka puukottaa muita veitsillä. Hiljattain häntä lyötiin". Hän sanoo, tämä on se, jonka haluan. Haluan adoptoida hänet Valtakuntaani, jotta hän voisi periä Valtakunnan. Ihmettelet siis, kuinka voimme kaltoin kohdella JEESUKSEN armoa, jos se on adoption kautta, että teitä edes kutsutaan lapsiksi JEHOVA JUMALAN loisteliaassa perheessä. 

Sen tähden olette täällä, jotta voitte mennä ja tuoda korjauksen. Sanokaa heille, ei se ei ole oikeutemme. Se on etuoikeus, että meille on annettu pelastus. Hänen ei tarvinnut tehdä niin, mutta Hän päätti tehdä niin. Hän siis sanoo, että meidät on adoptoitu JUMALAN perheeseen. Kun on aika Hänelle mainita kirkastuminen, silloin Hän puhuu adoptiosta JUMALAN perheeseen. Tarkoittaen, että se ei ole oikeus. Se on etuoikeus, että HERRA voi edes valita meidät. Nooan päivinä Hän tuhosi koko maailman ja alkoi alusta. Sitten jakeessa 2, Hän sanoo jotain todella tärkeää:

"2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee."

Tämä tarkoittaa, että ikuisuuden asiat ovat vielä peitettyinä. Siksi olen antanut teille joitakin salaisuuksia, jotka ovat todella kaukana. Esimerkiksi, kun seisoin JUMALAN Valtaistuimen edessä. Olen joskus antanut teille asioita, jotka ovat piilossa, salattuja. Valmistaudutaan. Tämä maailma on tulossa loppuunsa. Valmistaudutaan JUMALAN Valtakuntaa varten. Tämä maailma on tulossa loppuunsa. Meidän tule tehdä parannus. Kyllä. Aika on ohitse. Tässä, 1. Joh. 3, Hän sanoo, että ikuisuuden asiat ovat salattuja.

"2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
3 Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas." (1. Joh. 3:2-3) 

Jae 3, on siis ohjeistuksenne, koskien kirkastumista. Kun HERRA ilmoittaa heille, että: Sano heille, että heillä tulee olemaan minun kaltaiseni kirkastetut ruumiit, niin Hän pääasiassa julistaa, että hetki puhdistautumiselle, parannuksenteolle, pyhyydelle ja vanhurskaudelle seurakunnassa on nyt. Tämä on se, mitä HERRA sanoo. 

"20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,
21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi." (Fil. 3:20-21)

Tämä on se kirkastuminen, mistä Hän puhuu, mutta Hän sanoo, että kun hetki HERRAN puhua seurakunnalle kirkastumisesta tulee, niin Hän sanoo, että teidän tulee erottautua maailmasta, sillä kansalaisuutenne on Taivaassa. Kirkastuminen on Taivaan kansalaisuutenne symboli. Hän rakastaa teitä niin paljon, että Hän haluaa jakaa Hänen Kirkkautensa teidän kanssanne. HERRA osoittaa rakkauden ja myötätunnon luonteenlaatuaan, ollen halukas jakamaan ikuisuutensa kanssanne. Meidän tulee siis ottaa kiinni tästä mahdollisuudesta ja valmistaa kansakuntanne. Valmistakaa Berlin, Dresden, valmistakaa Jyväskylä, valmistakaa kaikki!

Koskien kirkastumista HERRA sanoo, että kansalaisuutenne ei ole tästä maailmasta. Kansalaisuutenne on Taivaasta. Hän pyytää meitä keskittymään nyt tulevaan Valtakuntaan. HERRA pyysi meitä erottautumaan tästä maailmasta, sillä tämä maailma taistelee JUMALAA vastaan. Lankeemuksesta saakka tämä maailma on taistellut HERRAA vastaan. JEESUS itse sanoi, että Hänen Valtakuntansa ei ole tästä maailmasta. Meidän tulee siis varmistaa, että erottaudumme tästä maailmasta kansakunnassanne.

"16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla." (1. Tess. 4:16-18) 

Tuo sana, aina, sen tulisi saada sinut elämään pyhästi ikuisesti. Tietäen, että eräänä päivänä kaikki nämä ongelmat tulevat olemaan ohitse ja elätte HERRAN kanssa aina ja ikuisesti. Kukaan ei tule koskaan koskemaan sinuun, kukaan ei tule koskaan poistamaan sinua, ei tule olemaan syöpää, ei diabetesta, ei nivelreumaa, ei kasvaimia, ei kipua, ei pääkipuja, ei mitään sellaista. Sanan, aina ja ikuisesti, tulisi olla rohkaisu, että tulemme olemaan HERRAN kanssa ikuisesti. Sen tähden olette täällä HERRAN valitsemina, käsin poimittuina, istutte täällä, että voimme olla eräänä päivänä HERRAN kanssa ikuisesti. 

Tiedän, että amerikkalaiset ovat tuoneet teille menestysteologian evankeliumin, luvaten shekkejä postissa, ja kaikkea sellaista, mutta lupaan teille olemisen HERRAN kanssa ikuisesti. Tulette olemaan HERRAN kanssa ikuisesti. Tämän yksin tulisi olla teille yllyke elää pyhästi. Hän sanoo, että tuona päivänä Hän tulee ottamaan teidät ja teidät tullaan kirkastamaan. Muistattehan, että olen myös nähnyt kuolleen seurakunnan ylöstempauksen, heidän, jotka olivat haudoissaan, kuinka he tulevat ylös ja heidän kirkastetut ruumiinsa menevät ylös. 

"1 Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella." (Kol. 3:1)

Tämä on kysymys ennemminkin kuin toteamus. Hän pääasiassa sanoo: Jos olette edes nousseet ylös KRISTUKSEN kanssa? Jos on edes totta, että olette aidosti ja kunnolla uudestisyntyneitä ja kastettuja, Room. 6, muistattehan, kastettuja veden alle Hänen kanssaan ja nostettuja ylös Hänen kanssaan kasteessa, niin on väistämätöntä, että teidän tulee keskittää koko elämänne ylös taivaallisiin. Tämä on toinen korjauksen ja nuhtelun paikka tälle seurakunnalle. Amerikkalainen seurakunta on todella hyvä keskittämään ihmiset maailman asioihin. Tämä on nuhtelu. Hän sanoo: Jos olemme edes uudestisyntyneitä, kuten väitämme, silloin meidän tulisi keskittää koko elämämme ylös taivaallisiin, jossa KRISTUS istuu.  
 
"2 Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.
3 Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa;
4 kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa." (Kol. 3:1-4) 

Tämä on se luvattu kirkastuminen. JUMALA lupaa, että Hän haluaa jakaa jumalisen luonteensa, jumalisen protokollansa, jumalisen Valtakuntansa, Hänen ikuisuutensa teidän kanssanne. 

"50 Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta.
51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme." (1. Kor. 15:50-52)

Näettekö sen muuttumisen, josta Hän puhuu, että teidän ruumiinne tulee muuttua, kun menette Kirkkauden Valtakuntaan. Nämä ovat hyvät uutiset. Hyvät uutiset ovat, että olen nähnyt seurakunnan pääsevän sisälle Taivaaseen. Seurakunta tulee siis pääsemään sisälle. Ainoa ongelma, mikä meillä on, on se suuri määrä työtä, mitä meidän tulee tehdä tämän hetken ja sen välillä, tuoden kaikki muut tuohon Valtakuntaan, tehden työtä JEESUKSELLE. Miesten ja naisten maassamme tulee päästä sisälle kanssamme. 

Hän siis sanoo tässä, että tulee olemaan ruumiidenne muuttuminen. Se tulee olemaan ruumiidenne kirkastuminen, kun menette sisälle Kirkkauden Valtakuntaan. Tämä kirkastuminen, josta JEESUS puhuu, on myös toivo kristityille. 

"1 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo." (Room. 5:1-2) 

Hän sanoo, että tuon luvatun kirkastumisen tulee nyt olla se syy, miksi olet toiveikas. Jos vertaat hinduja ja buddhisteja ja muslimeja ja kristittyjä, löydät, että kristityt ovat toiveikkaita. He elävät elämäänsä ilossa ja toivossa, koska heillä on tämä luvattu Kirkkaus. Se on se koko erotus, meillä on monia muita eroja, mutta tämä on se koko erotus meidän ja muiden välillä. Teidän tulee nyt elää elämäänne täällä maailmassa toivossa ja ilossa, että päivä on tulossa, jolloin teidät tullaan kirkastamaan ja pääsette sisälle JUMALAN iankaikkiseen Valtakuntaan, kirkastettuina. Teidän toivonne.

"27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo." (Kol. 1:27)

Te kristittyinä riippumatta olosuhteista, riippumatta sodista, riippumatta vitsauksista, voitte nyt elää toivossa sen luvatun kirkastumisen, luvatun kirkkauden tähden. Voitte elää toivossa. Jopa kun kristitty kuolee, se on enemmän elämän juhlimista kuin suremista. Kyllä, koska tiedätte, että tämä ihminen, tämä ruumis, tulee nousemaan kuolleista. Sielu menee JEESUKSEN luo, mutta ruumis tulee nousemaan kuolleista ja tämä ihminen tulee näkemään Kirkkauden. 

Ilm. 21, tämä on nyt se, mistä JEESUS puhui, ja jonka tähden Hän lähetti minut luoksenne tuona 18.10.2021. Tämä on nyt tuon keskustelun kulminaatio 18.10.2021. 

"1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu." (Ilm. 21:1-2)

Nyt tässä Hän muuttaa paradigmaa hiukan teidän tähtenne, sillä tiedämme, että olemme KRISTUKSEN morsian, seurakunta on KRISTUKSEN morsian, te olette KRISTUKSEN morsian, mutta tässä paikassa Hän sanoo, että uusi kaupunki, uusi Jerusalem lasketaan alas aivan kuin morsian, joka tulee alas Taivaasta. Toisin sanoen, Hän laskee tuon kaupungin alas teille. Hän siis haluaa, että teillä on pyhä halajaminen tuota kaupunkia varten. 

Sen tähden istutte täällä, sanotte, olen jo saanut tarpeekseni maailmasta! Jos se on maailman rikkaus; jotkut teistä olette todella vauraita, olette työskennelleet Shell-yhtiössä, mitä vain, olette olleet presidentin tyttäriä, olette maanne ensimmäisiä naisia, meillä on ensimmäinen nainen täällä. Jos se on siis maailman rikkaus, te tunnette sen, mutta olette yksinkertaisesti täällä, sillä sanotte haluavanne jotain enemmän kuin Kanada tarjoaa, kyllä. Haluatte jotain enemmän kuin tämä maailma. 

Tämä on se, mitä HERRA tässä lupaa. Hän sanoo, että on parempi maa, loisteliaan kirkas maa, loisteliaan kirkas tila, loisteliaan kirkas kaupunki, joka on tulossa. Kun Hän siis lähetti minut kertomaan teille, että Hän tulee tuomaan luvatun Kirkkauden, Hän pääasiassa sanoi: "Mene ja sano heille, että on luvattu Kirkkaus valmistettuna heille ja luvattuna heille".  

"3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet"."

Tämä on luvatun Kirkastumisen kulminaatio, että pääsette sisälle ikuiseen tilaan, jossa ei ole enää; en halua listata niitä asioita, tiedätte, kuinka ihminen on kärsinyt tässä maailmassa. Sen tähden JUMALA KAIKKIVALTIAS joskus huutaa, sanoen: "Tehkää parannus! Aiotteko joutua kadotukseen?!" Sillä Hän näkee, että kun ihmiskunta on elänyt täällä maailmassa, niin synnin seuraamukset ovat tuhonneet ihmistä; he ovat kärsineet syövästä, avioerosta, sodista, nälänhädästä, mistä vain, sairauksista, kaikesta. Tulevatko he sieltä ja sitten joutuvat tulijärveen?! Ei! Hän sanoo: Valmistautukaa nyt Kirkkauteen! Voitte kirjaimellisesti tehdä parannuksen ja päästä sisälle Kirkkauteen. Kirkastuminen on siis todella tärkeä.   

Viimeinen aihe, jota haluan käsitellä on kestäväisyys. Tämän tulisi saada meidät olemaan kestäväisiä tänä hetkenä.

"17 Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme." (Room. 8:17)

Toiset käännökset sanovat: "Niin kauan kuin olemme osalliset Hänen kärsimyksiinsä, niin olemme osallisia myös Hänen Kirkkauteensa". HERRA siis rohkaisee teitä elämään nyt uhraavaa elämää, olemaan kestäväinen tässä elämässä riippumatta olosuhteista. Kiinassa joskus;  käsittelen juuri nyt seurakuntaa Kiinassa, jossa on joskus todella monimutkaista, heidän tulee pitää maanalaisia seurakunta, ja kaikkea sellaista, mutta HERRA sanoo: Riippukaa vain kiinni! Odottakaa kärsivällisesti! On luvattu kirkastuminen. Eräänä päivänä tulette saamaan Kirkkauden palkintonne, kuinka tahansa vaikeat olosuhteet ovatkaan. 

Haluan päättää näyllä, kun HERRA näytti minulle seurakunnan, joka ei pääse sisälle. Haluan toistaa sen tässä. Seurakunta, joka ei pääse sisälle. Tuossa valtavassa näyssä HERRA asetti minut erääseen paikkaan ja siellä ääressä näytti aivan kuin olisi ollut valtameri, meri, ja toisella puolella, kun myrsky on tulossa meren yllä, kun näette normaalisti salamoiden välähtävä tällä tavoin, pjah!, toisella puolella. 

Raamattu on ainoa Kirja, joka tulee täyttymään sanatarkasti. Kun Raamattu sanoo, välähdyksessä, silmänräpäyksessä, niin tämä on se, mitä näin. Silmänräpäyksessä tällä tavoin, silloin kun katsoin ylös, niin MESSIAS oli tulossa, mutta ensin luulin sen olevan aurinko. Kirkkaus oli niin valtava, että luulin sen olevan aurinko. Ainoa asia, joka sai minut ymmärtämään, että tämä ei ole aurinko, on se tapa, jolla säteet olivat todella symmetriset maailman horisontteihin saakka. 

Tarkoittaen, että tuo päivä tulee vaikuttamaan koko maailmaan. Kaikki tulevat tietämään, että ylöstempaus on tapahtunut. Jopa ateistit, tuona päivänä he tulevat tietämään, että HERRA on ottanut Hänen seurakuntansa. Sitten Ääni sanoi: "Katso, MESSIAS on tulossa, mutta kansakunnat eivät ole valmiita". Hän tarkoitti, että kansakunnat ulkona tuolla eivät ole valmiita. Tarkoittaen, pyydän, mene sinne, sillä he eivät ole valmiina! Sitten seuraavana hetkenä seurakunta otettiin tuossa välähdyksessä, tuossa salaman iskussa, pjah!

Silloin näin seurakunnan, joka jäi jälkeen. Seurakunnan; ateistinen maailma on siellä, mutta seurakunta, joka jäi jälkeen. He kieriskelivät maaperässä ja HERRA laittoi minut kieriskelemään maaperässä, kiristellen hampaitani heidän kanssaan. He vaikeroivat syvältä, kiristellen hampaitaan siinä mittakaavassa, että ensimmäinen asia, jonka tein, kun heräsin oli, että menin peilin luo. Luulin, että olin murskannut hampaani. Tulee siis olemaan hampaiden kiristeleminen tuona päivänä. Seurakunta, joka jää jälkeen. 

Mitkä ovat sen seurakunnan luonteenpiirteet, joka jää jälkeen?

Tiedän, että olen puhunut niin paljon seurakunnasta Laodikeassa, seurakunnasta, joka arvostaa maailmallista rikkautta enemmän kuin JEESUSTA: 

1) He tunnustavat KRISTUKSEN, mutta he omaksuvat maailman. He sanovat olevansa uudestisyntyneitä, mutta he omaksuvat myös maailman

2) Heillä on liberaali pelastus, jossa he joskus avoimesti omaksuvat HLBTQ:n, homouden ja lesbouden seurakunnassa. Tuossa seurakunnassa on abortteja, joskus kristityt tuossa seurakunnassa taistelevat aborttioikeuksien puolesta tässä ajassa

3) Tuossa seurakunnassa on vääriä profeettoja, he eivät pysty profetoimaan pyhiä profetioita, heidän kielensä ovat heikot. He eivät pysty profetoimaan pyhyyttä, he profetoivat maailman asioita. Toinen asia, tuossa seurakunnassa on valheapostoleja. Joskus täällä Afrikassa he myyvät luutia, vaatteita, vettä, öljyä, nenäliinoja tuossa seurakunnassa. Tarkoittaen, että he rakastavat rahaa ja valheellisuutta 

4) He ovat hylänneet Ristin. Kuulostaako tämä seurakunnalta, jonka tiedätte? Sillä he tietävät, että Risti on liian tuskallinen heille, se tulee ristiinnaulitsemaan heidän lihansa. Se on tuskallinen. He ovat hylänneet Ristin, ja JEESUKSEN Veren, se on liian verinen heille. Silti olemme nähneet nyt, että JEESUKSEN Veri on evankeliumin todellinen voima. Ilman sitä evankeliumilla ei ole voimaa. Olemme riippuvaisia ainoastaan JEESUKSEN loisteliaasta voimallisesta Verestä. 

5) He korottavat maailman rikkauden. Kuulostaako tämä teille seurakunnalta, jonka tiedätte Amerikassa ja Keniassa? He korottavat maailman rikkauden. He sanovat, että jos haluatte rikkaiksi, niin tehkää seuraavat asiat. He haluavat tehdä teidät rikkaiksi yhdessä yössä, mutta entäpä uusi Jerusalem? Jos kaikki haluavat teidän olevan rikkaita maailmassa, niin kuka tulee johtamaan teidät JUMALAN Valtakuntaan? 

6) He eivät vaella Pyhässä Hengessä, sillä Pyhä Henki olisi ohjeistanut heitä, että JEESUS on Pyhä. 

7) Hän sanoo, että tuo seurakunta on menestynyt niin paljon, joten he keskittyvät menestykseen. He tuntevat itsensä onnellisiksi, luullen menevänsä Taivaaseen. 

8) Jos pyydät heitä tekemään parannuksen, he eivät ehkä ymmärrä, mistä puhut, sanoen, "miksi minun tulisi tehdä parannus?" Tapasin tuon seurakunnan täällä Keniassa, ja aloin tehdä totista työtä täällä, kunnes he tekivät parannuksen ja Herätys on nyt täällä, mutta tuona aikana he eivät ymmärtäneet, miksi heidän tulisi tehdä parannus. Nyt he ymmärtävät. He eivät pidä parannuksenteosta, sillä heille se on julkinen häpeä. He katsovat parannuksentekoa niin, että heidät alennetaan. 

9) Tuo seurakunta tykkää jakaa menestystarinoitaan. He ovat todella materialistisia

10) He ovat itseriittoisia. He käyttäytyvät aivan kuin he eivät tarvitsisi KRISTUSTA tai yhtään mitään. Silti ilman KRISTUSTA, Joh. 15, emme voi tehdä mitään. Tämä on vakavaa. Seurakunta on täysin erottautunut HERRASTA. He ovat siis irrottautuneet JEESUKSESTA. 

11) Jos tarkastelet heidän elämäänsä, näet, että heidän elämänsä ovat syntiset. On syntiä kristityn elämän sisällä. Näette syntisen kristillisen elämän. Tiedän, että suurin osa teistä kehittyneessä maailmassa, hyvin kehittyneissä maissa, kuten Italiassa, Suomessa, Saksassa, Usassa, te sanotte, emme halua osoitella sormella, mutta tässä asiassa teidän tulee osoittaa sormella! Sillä tämä koskee nyt ikuisuutta. Jos ette osoita sormella, niin ette rakasta heitä. 

Kun osoitatte sormella syntiä, jota he tekevät, silloin rakastatte heitä. Tässä asiassa älkää ajatelko, että 'en halua tuomita heitä'. Tiedättehän, on sanonta modernissa maailmassa, modernissa Italiassa, Saksassa, Australiassa, Usassa, jossa tykkäätte sanoa, 'oo, en halua osoittaa sormella, en halua tuomita'. Tässä asiassa teidän tulee astua ulos ja sanoa: Tuo on syntiä! Tehkää parannus! Silloin rakastatte heitä, puhutte ikuisuudesta. Ikuisuus helvetissä on todella pitkä aika. Taistelkaa siis heidän puolestaan. Taistelkaa JEESUKSEN puolesta. 

12) He rakastavat JUMALAN siunauksia, mutta eivät rakasta JEESUSTA tarpeeksi niin, että he antaisivat koko sydämensä JEESUKSELLE. Tämä tarkoittaa, että kun he uudestisyntyvät, he pitävät osan sydämestä itsellään. 

13) Hän sanoo, että viljan ja rikkaviljan vertauskuvassa he ovat niitä rikkaviljoja. Tämä on todella surullista. 

14) He eivät opeta itsensä tarkastelua.

"5 Koetelkaa itseänne (siunatut JUMALAN lapset), oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta." (2. Kor. 13:5)

On siis menestysteologian opetusta koko ajan. Menestyksessä ei ole mitään vikaa. Tehdään tämä selväksi. JUMALA ei halua saattaa teitä häpeään. Hän haluaa teidän palvelevan Häntä mukavuudessa, mutta että käännätte sen ympäri pääteemaksi seurakunnassa on syntistä, sillä päämissiomme on lunastaa ihmisiä Taivaan Valtakuntaan. Siunaamme HERRAA, että tänä hetkenä olette valmiita menemään ja tuomaan korjauksen seurakuntiinne ja Herätyksen sinne.     

Tuo seurakunta ei siis opeta uskovia tarkastelemaan itseään, sanoen, että kun olette uudestisyntyneitä, niin se on ok, älkää huoliko enää mistään 

15) "21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'." (Matt. 7:21-23)

Ollaan siis todella varovaisia. 'Herra, Herra' -seurakunta ei pääse sisälle. 

16) Kaikki tuossa seurakunnassa arvostavat koulutusta; on ok olla koulutettu tietysti, mutta, mikä on sen pointti, jos se vie sinut kauemmaksi JEESUKSESTA? 

17) Tässä maailmassa tänä päivänä on trendi, jossa mitä kehittyneempi maasta tulee, sitä enemmän he siirtyvät pois JEESUKSEN luota. HERRA pyytää teitä tuomaan heräämisen ihmisillenne, että sillä ei ole väliä, kuinka moderni maa olette, nojaudutaan ja riiputaan vieläkin kiinni JEESUKSESSA.

18) He saattavat käydä seurakunnassa jopa säännöllisesti, antaen lahjoituksiaan seurakunnassa, mutta heidän sydämensä ei ole JEESUKSEN palvonnassa. 

"13 Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä," (Jes. 29:13)

Hän sanoo, että heidän intressinsä ovat muualla jopa silloin, kun he palvovat JEESUSTA. He antavat rahaa seurakunnalle, mutta he etsivät ihmisten hyväksyntää enemmän kuin HERRAN hyväksyntää. Jos näet tämän seurakunnan maassasi, silloin meidän tulee kutsua se parannuksentekoon. 

19) He tykkäävät esitellä statustaan ja asemaansa; se on todella suurta Nigeriassa ja kaikkialla maailmassa.

20) He vaeltavat leveällä tiellä ja tykkäävät seurata virtaa, he menevät muiden mukana. Joskus he pelkäävät, että joku poistaa heidät sosiaalisesta mediasta, seiniltä, joten he sietävät ryhmää, joka on syntinen. 

21) He pelkäävät vainoja, he eivät halua kärsiä evankeliumin tähden. 

22) He valitsevat itselleen sananpaikkoja, mitä haluavat kuulla. He haalivat itselleen saarnaajia, jotka saarnaavat heille korvasyyhyyn. HERRA JEESUS profetoi heistä. He saarnaavat heille evankeliumia, joka on makeaa. He eivät halua kuulla: Tehkää parannus! Olkaa pyhät! Olkaa vanhurskaat! Erottautukaa synnistä! He eivät halua kuulla sitä. Ihmeellistä. 

23) Heillä on valheita. 

24) He eivät halua olla pelastuneita koko sydämellään, joten he tunnustavat rakastavansa JEESUSTA, mutta eivät ole valmiita antamaan Hänelle koko sydäntään. 

25) HERRA sanoo, että he ovat pääasiassa ateisteja seurakunnassa, valitettavasti.

26) Heidän palveluksensa HERRALLE on hyvin mitattua koulutuksen tähden. Joskus heillä on niin paljon teologian tutkintoja. Se on saanut heidät ajelehtimaan pois JEESUKSEN Verestä ja Rististä, perusevankeliumista.

27) He häpeävät JEESUSTA julkisilla paikoilla. He eivät halua, että puhut heille JEESUKSESTA työpaikalla. He häpeävät JEESUSTA. 

28) He eivät kestä kärsimystä. Jos näette tuon seurakunnan, pyytäkää heitä tekemään parannus, sillä MESSIAS on tulossa. 

29) He käyttäytyvät aivan kuin he olisivat jo saapuneet. Se on tragedia seurakunnassa tänä päivänä. Sen tähden kokoonnumme täällä. Sen tähden olette tulleet kodeistanne, sillä he käyttäytyvät aivan kuin he olisivat jo saapuneet Kirkkauden Valtakuntaan. 

Te lähdette tästä paikasta parannuksenteon agentteina. Jos maassanne ei ole vanhurskauden saarnaajaa, niin tiedän, että te olette nyt vanhurskauden saarnaajia. Auttakaa HERRAA valmistamaan kansakuntanne. Älkää nojautuko toisiin ihmisiin. Menkää vain valmistamaan pyhä seurakunta. HERRA tulee auttamaan teitä. Joskus kun saarnaatte pyhyyttä, niin jotkut ihmiset tulevat kävelemään pois seurakunnastanne. Olkaa valmistautuneita siihen myös. Kun alatte saarnaamaan pyhyyttä ja nuhtelemaan syntiä, niin jotkut ihmiset tulevat kävelemään pois seurakunnastanne. Voin luvata sen teille, mutta pyydän, pysykää kestäväisinä ja tiukentakaa evankeliumia enemmän. 

Näette siis tämän. Sen jälkeen astumme suoraan Ilmestyskirjan lukuihin 6-18. Sen jälkeen on JEESUKSEN toinen tulemus, jonka olen jo nähnyt. Olen nähnyt MESSIAAN tulevan myös toisessa tulemuksessa, ja kun Hänen jalkansa koskettivat Öljymäkeä, se halkesi kahtia ja Kirkkaus virtasi tuossa laaksossa tällä tavoin. Tiedättehän, kun Hän tulee, Hän tulee murskaamaan JUMALAN viholliset. Jes. 63. Ilm. 19:11-20, ja tiedämme liiankin hyvin, että Ilm. 20 on Tuhatvuotinen Valtakunta. 

Sen jälkeen, katsokaa nyt, Suuren Valkoisen Valtaistuimen Tuomio. Sanokaa heille, että on parempi tehdä parannus nyt ja kääntyä pois synneistäsi, kun seistä tuon Valtaistuimen edessä syntiesi kanssa. On parempi tehdä parannus nyt. Tulee olemaan peljättävä asia seistä tuon Valtaistuimen edessä kaikkien syntiesi kanssa. Se tulee olemaan uskomatonta. 

"11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt." (Ilm. 20:11)

Voitteko kuvitella sen kauhun nähdä MESSIAS tuolla Valtaistuimella? Hän sanoo, että Taivas ja maa pakenivat. Ihmettelet, missä tämä Tuomio tulee tapahtumaan? Syntiset eivät varmasti tule olemaan Taivaassa, ei. Jos Taivas ja maa pakenevat Häntä, niin millä planeetalla tämä Tuomio tulee tapahtumaan? Joskus ihmettelet.  

"12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä,"(Ilm. 20:12)

Olet sitten miljardööri tai kuningas tai sulttaani, presidentti, pääministeri, pastori tai lammas, musta, valkoinen, kiinalainen, sillä ei ole väliä. Tulet seisomaan siellä.  

"12 ...ja kirjat avattiin;" (Ilm. 20:12)

Menkää kansakuntiinne ja kertokaa, että juuri nyt JEESUS on kiireinen, kirjoittaen. Kaikki, mitä teet, kirjoitetaan ylös juuri nyt. Ollaan siis harkittuja elämässämme. Ollaan rajoitettuja. 

"12 ...ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.
15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." (Ilm. 20:12-15) 

Jälleen toinen hetki tehdä tarkastelua seurakunnassanne maassanne sekä henkilökohtaisessa elämässänne.

"6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.
7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani." (Ilm. 21:6-7)

Mitä Hän tarkoittaa, perivä kaiken tämän? Menkää jakeeseen 1: uuden Taivaan, uuden maan, uuden Jerusalemin, elämän ilman itkua, ilman kipua, ilman kuolemaa, ilman syntiä, JUMALAN kaupungin, ikuisuuden JAHVE JUMALAN kanssa, ikuisen elämän. 

Sitten nyt Ilm. 21:7-8, Hän sanoo seuraavan. Jos olisin te, niin myöhemmin kotona tarkastaisin tuosta listasta seurakunnan, jota pastoroitte, ja katsoisin, jos he jakavat samoja ominaisuuspiirteitä:

"7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.
8 Mutta 1) pelkurien ja 2) epäuskoisten ja 3) saastaisten ja 4) murhaajien ja 5) huorintekijäin ja 6) velhojen ja 7) epäjumalanpalvelijain ja 8) kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." (Ilm. 21:8)

Juuri nyt kun puhumme, seurakunta mielestäni jakaa näitä luonteenpiirteitä. Teidän tulee siis tuoda parannuksenteko KRISTUKSEN seurakuntaan, jotta voi olla morsian kansakunnissanne. HERRA rakastaa teitä todella paljon, että Hän on tuonut teidät tänne. Sanokaa seurakunnalle, että tämä on hetki tehdä parannus ja palata JEESUKSEN Vereen ja Ristiin!

Isä, 
Jeesuksen väkevässä nimessä,
Isä, 
olet huutanut vanhurskauden ja pyhyyden puolesta seurakunnassa, 
Jeesus häpäistiin Ristillä,
ja Herra, taistelet Jeesuksen puolesta, 
jotta paholainen ei nauraisi toista kertaa,
jotta se tarkoitus, minkä tähden toit Jeesuksen, voitaisiin täyttää, 
seurakunnan elämässä maailmanlaajuisesti, 
jotta Jeesus voisi voittaa, 
jotta ihmiskunta voisi valita Jeesuksen vanhurskauden,
ja Jumalan iankaikkisen Valtakunnan,
Herra, pyydän sinua täyttämään heidät Tulella,
ja anna heille nollakompromissi, nollatoleranssi synnille, 
jotta he voivat valmistaa pyhän seurakunnan, 
Herra, puhu heille, 
avaa heille ovia, 
jotta he voivat tuoda Herätyksen maahansa, 
Jeesuksen väkevässä nimessä,
Aamen. 

(4.1.2023 Konferenssi kaikille kansakunnille Nairobissa / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)   

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia