TISBELÄINEN ELIA – KATSO HÄN TULEE

(Muistiinpanot / tiivistelmä ohjelmasta Jeesus on Herra -radiossa)

Käymme läpi aihetta tisbeläinen Elia, katso Hän tulee! Tämä opetus perustuu lehteen, julkaisuun, jota Kenian Nairobin Toimistolla juuri työstetään, ja se tulee julkaistavaksi myös myöhemmin kirjallisena artikkelina. Tämä on tiivistelmä ko. julkaisusta. Aiheenamme on siis tisbeläisen Elian paljastaminen, katso Hän tulee! Mennään saman tien Raamattuun. Avatkaa kanssani 1. Kun. 18. luku.

16 Niin Obadja meni Ahabia vastaan ja ilmoitti hänelle tämän. Ahab meni silloin Eliaa vastaan.17 Ja nähdessään Elian Ahab sanoi hänelle: "Siinäkö sinä olet, sinä, joka syökset Israelin onnettomuuteen?" 18 Tämä vastasi: "En minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt ja koska sinä seuraat baaleja.

19 Mutta lähetä nyt kokoamaan kaikki Israel minun luokseni Karmel-vuorelle, sekä neljäsataa viisikymmentä Baalin profeettaa ja neljäsataa Aseran profeettaa, jotka syövät Iisebelin pöydästä." 20 Niin Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmel-vuorelle. 21 Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään.

22 Niin Elia sanoi kansalle: "Minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on neljäsataa viisikymmentä. 23 Antakaa meille kaksi mullikkaa, ja valitkoot he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt panko tulta; ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. 24 Sitten huutakaa te jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran nimeä. Se jumala, joka vastaa tulella, on Jumala." Kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Niin on hyvä". 25 Ja Elia sanoi Baalin profeetoille: "Valitkaa itsellenne toinen mullikka ja valmistakaa se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten jumalanne nimeä, mutta älkää panko tulta".

26 Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: "Baal, vastaa meille!" Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty. 27 Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: "Huutakaa kovemmin; hän on tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää". 28 Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, niin että heistä vuoti verta.

29 Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa! 30 Niin Elia sanoi kaikelle kansalle: "Astukaa minun luokseni". Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. 31 Ja Elia otti kaksitoista kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä Herran sana: "Israel on oleva sinun nimesi". 32 Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut kaksi sea-mittaa jyviä.

33 Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. 34 Ja hän sanoi: "Täyttäkää neljä ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle". Ja hän sanoi: "Tehkää se toinen kerta". Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi: "Tehkää se kolmas kerta". Ja he tekivät niin kolmannen kerran. 35 Niin vesi juoksi ympäri alttarin; ojankin hän täytti vedellä. 36 Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän.

37 Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin." 38 Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. 39 Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: "Herra on Jumala! Herra on Jumala!" 40 Mutta Elia sanoi heille: "Ottakaa Baalin profeetat kiinni; älköön yksikään heistä pääskö pakoon". Ja he ottivat heidät kiinni. Ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä.

41 Ja Elia sanoi Ahabille: "Nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu". 42 Niin Ahab nousi syömään ja juomaan. Mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. 43 Ja hän sanoi palvelijallensa: "Nouse ja katso merelle päin". Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi: "Ei näy mitään". Hän sanoi: "Mene takaisin". Näin seitsemän kertaa. 44 Seitsemännellä kerralla palvelija sanoi: "Katso, pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen, nousee merestä". Niin Elia sanoi: "Nouse ja sano Ahabille: 'Valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi'". 45 Ja tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta, ja tuli ankara sade. Mutta Ahab nousi vaunuihinsa ja lähti Jisreeliin. 46 Ja Herran käsi tuli Elian päälle, ja niin hän vyötti kupeensa ja juoksi Ahabin edellä Jisreeliin saakka. (1.Kun.18:16-46).

16-30: Näet, että kun Hän tulee maailmaan, tämä tisbeläinen Elia, niin Hän tulee vastustamaan syntiä. Hänen oma elämänsä, Hänen pukeutumisensa, tapansa, kuinka Hän eli vierailijana maailmassa. Hän ei omistanut mitään. Kun Hän tulee maailmaan, Hän on vastakkain asettelija. Jakeessa 39 näet, että Hän tulee ennallistamaan Herran rikkoutuneen ja saastuneen alttarin. Hän palauttaa pyhän palvonnan Jumalalle. Kun Hän tulee, Hänellä on voima kutsua Tuli Taivaasta lankeamaan maahan ja kuluttamaan Herran uhrin sekä polttamaan poroksi Hänen vihollisensa.

Hän käskee koko maailmaa tunnustamaan, että Herra on Jumala eikä ole toista Jumalaa, mitä palvoa. Kun Hän tulee, niin Hän pitelee kultaista avainta, joka sulkee tai avaa Taivaan. Jumalan Kaikkivaltiaan sadepilvet, sisällä Taivaassa, odottavat, että voivat tehdä Hänen sanojensa mukaan. Ja milloin tahansa hän puhuu, pilvet nopeasti kuuntelevat ja tekevät Hänen sanojensa mukaan. Jakeesta 19 eteenpäin näet, että Hän tulee teurastamaan kaikki väärät maailman profeetat maailmasta ja asettamaan yhden Äänen, Hänen Äänensä Herran ainoana Äänenä, jota kaikkien ihmisten tulisi kuunnella ja olla sille kuuliaisia.

Näette, että kaikki Baalin profeetat teurastettiin. Hän pitelee Herran Jehovan Jahven Jumalan miekkaa! Tisbeläinen Elia on Israelin Jumalan Tuomion miekan pitelijä. Kun Hän tulee, Hänessä näkyy enkelimäisiä kykyjä. Raamattu kuvailee Herran suurinta Profeettaa, Elia tisbeläisenä. Ja kuinka Hän voi avata tai sulkea Taivaan maailman yltä. Hänellä on hyvin läheinen suhde Jumalaan Kaikkivaltiaaseen itseensä, ja Hän on suoraan Isä Jumalan itsensä käskyvallan alla. Hän vastustaa pahuutta ja pahoja kuninkaita maailmassa. Milloin tahansa Hän tulee, niin Hän osoittaa täyttä kuuliaisuutta Isä Jumalalle. Hänen oma elämänsä on ihme, koska Hän on täysin riippuvainen Isä Jumalasta. Isä Jumala täyttää kaikki Hänen suurimman Profeettansa Elia tisbeläisen sanat. Hän tekee suuria ihmeitä maailmassa. Hän voi moninkertaistaa ruoan suuressa puutteessa, ja se on ennustus siitä, kuinka Herramme Jeesus ruokki ne tuhannet ihmiset moninkertaistamalla ruoan, kalat ja leivät. Näimme sen samanlaisuuden edelläkävijän Elian ja Messiaan välillä, joka tulisi.

Se syy, miksi Häntä kutsutaan Elia tisbeläiseksi, on se, että Hän ei ollut maan omistaja. Hän oli maahanmuuttaja, vierailija, muukalainen, siksi Häntä kutsuttiin tisbeläiseksi. Hän oli maahanmuuttaja, joka muutti Gileadiin. Hän oli muukalainen. Hän ei omistanut mitään maata. Hän oli vieras. Hän ei ollut maan omistaja. Herra kuvailee väkevintä Profeettaansa Raamatussa Elia tisbeläiseksi, koska Herra halusi meidän huomiomme siihen, että Hänellä ei ollut maanomistajuutta tässä maailmassa. Herra Jehova Jahve tahtoi meidän tietävän, että Hänen väkevin Profeettansa Elia on väliaikainen asukas tässä maailmassa. Tämän maailman rikkaus vie koko ihmiskunnan ja seurakunnan helvettiin. Elia oli tilapäinen täällä maailmassa, ja Hänen pysyvä asumuksensa oli Taivaassa, ei tässä maassa.

Näimme, että Herra halusi ihmiskunnan tietävän, että Elia tisbeläisellä ei ollut mitään kiinnityksiä tähän maailmaan. Ja Herra laski Hänet taivaalta pilvien läpi maahan silmiemme edessä. Raamattu sanoo: 1. Kun. 18:16-30, Hän ilmestyi vierailijana, muukalaisena vieraana tähän maailmaan. Hänen koko elämänsä, elämäntyylinsä, pukeutumisensa, erämaassa eläen, eikä omistaen yhtään mitään. Hän vastusti syntiä. 1. Kun. 17. luvussa, näet että Hän ilmestyy ja katoaa saman tien. Ja saman tien Hän aina vastustaa syntiä, jopa Ahabin edessä.

Sama asia toistuu 1. Kun 18. luvussa; jossa Hän saman tien vastustaa syntiä Ahabin edessä. Hän sanoo tälle, että olet hylännyt Herran käskyt ja seuraat Baalia. Ja Hän antaa käskyn kuninkaalle, ja kuningas tottelee ja kokoaa Israelin Karmelin vuorelle. Elia tisbeläinen tulee ennallistamaan Herran rikkoutuneen alttarin, Herran saastuneen alttarin, ja Hän ennallistaa pyhän Herran palvonnan. Hän tulee asettamaan paikoilleen Herran pyhän alttarin ennallistamalla pyhän palvonnan. Kun Hän tulee, Hänellä on voima kutsua Tuli alas Taivaasta, ja tuli kuluttaa Herran uhrin ja polttaa poroksi Hänen vihollisensa. 1. Kun. 18:38: Hän kutsui Herran Tulen kuluttamaan uhrin. Avatkaa kanssani 2. Kun. 1:3-10.

3 Mutta Herran enkeli oli sanonut tisbeläiselle Elialle: "Nouse ja mene Samarian kuninkaan sanansaattajia vastaan ja sano heille: 'Eikö ole Jumalaa Israelissa, koska menette kysymään neuvoa Baal-Sebubilta, Ekronin jumalalta?' 4 Sen tähden sanoo Herra näin: 'Vuoteesta, johon olet noussut, et sinä enää astu alas, sillä sinun on kuoltava'." Ja Elia lähti tiehensä.

5 Kun sanansaattajat sitten palasivat kuninkaan luo, kysyi hän heiltä: "Minkä tähden te tulette takaisin?" 6 He vastasivat hänelle: "Meitä vastaan tuli mies, joka sanoi meille: 'Menkää takaisin kuninkaan luo, joka on teidät lähettänyt, ja sanokaa hänelle: Näin sanoo Herra: Eikö ole Jumalaa Israelissa, koska sinä lähetät kysymään neuvoa Baal-Sebubilta, Ekronin jumalalta? Sen tähden sinä et enää astu alas vuoteesta, johon olet noussut, sillä sinun on kuoltava”.

7 Hän kysyi heiltä: "Minkä näköinen oli mies, joka tuli teitä vastaan ja puhui teille näitä?" 8 He vastasivat hänelle: "Hänellä oli yllään karvanahka ja nahkavyö vyötäisillä". Silloin hän sanoi: "Se oli tisbeläinen Elia". 9 Ja hän lähetti hänen luokseen viidenkymmenenpäämiehen ja hänen viisikymmentä miestänsä. Ja kun tämä tuli hänen luoksensa, hänen istuessaan vuoren kukkulalla, sanoi hän hänelle: "Sinä Jumalan mies, kuningas käskee: Tule alas". 10 Mutta Elia vastasi ja sanoi viidenkymmenenpäämiehelle: "Jos minä olen Jumalan mies, niin tulkoon tuli taivaasta ja kuluttakoon sinut ja sinun viisikymmentä miestäsi". Silloin tuli taivaasta tuli ja kulutti hänet ja hänen viisikymmentä miestänsä. (2. Kun. 1:3-10).

Rakkaat ihmiset, tisbeläisellä Elialla, Herran Väkevimmällä Profeetalla, kun Hän tulee, Hänellä on voima kutsua Tuli alas Taivaasta ja kuluttaa Herran uhri ja langeta maahan ja tuhota Hänen vihollisensa yhdellä kertaa. Peljättävän palvelustyönsä kautta Hän käskee koko maailmaa tunnustamaan, että Herra on Jumala, eikä ole toista Jumalaa, jota palvoa. Herra Jehova Jahve on Jumala, eikä ole toista Jumalaa, mitä palvoa. Tisbeläinen Elia, Herran Väkevin Profeetta, kun Hän tulee, Hän pitelee kultaista avainta, joka avaa ja sulkee Taivaan. Jumalan Kaikkivaltiaan sadepilvet syvällä Taivaassa odottavat Hänen sanojensa ohjeistuksia. Ja milloin tahansa Hän puhuu, pilvet tottelevat Hänen sanojaan.

34 Taidatko korottaa äänesi pilviin ja saada vesitulvan peittämään itsesi? 28 Onko sateella isää, tahi kuka on synnyttänyt kastepisarat? (Job 38).

Sadepilvet ovat kuuliaisia Hänen Sanoilleen, ja milloin tahansa Hän puhuu, sadepilvet tulevat äkkiä yhteen ja tottelevat Hänen Sanojaan. 1. Kun 18. luvussa voimme lukea sen, että milloin tahansa Hän tulee, Hänet lähetetään vain silloin, kun asiat ovat menneet pieleen. Ja kun Hän tulee, Hän tulee teurastamaan kaikki väärät profeetat maailmasta ja asettamaan vain yhden Äänen, Hänen Äänensä, Herran Jehova Jahven ainoana äänenä. Tätä ääntä kaikkien ihmisten tulisi kuunnella, ja kaikkien on alistuttava sen alle ja on oltava kuuliaisia mennäkseen Taivaaseen.

Hän myös pitelee Jumalan Jehova Jahven miekkaa, 1. Kun. 18:39-40. Hän pitelee Herran Jehova Jahven miekkaa, tisbeläinen Elia, Herran Väkevin Profeetta.  Hän pitelee Herran Jumalan tuomion miekkaa, Israelin hirvittävän Jumalan miekkaa. Olemme todistaneet shokeeraavia ihmeitä ja merkkejä tässä ajassa. Ja Afrahan kokouksessa, kun Hän sanoi, että Herra on lähettänyt Hänet teurastamaan väärät profeetat; silloin tyrmistyttävänä ihmeenä ja merkkinä, Herra asetti välittömästi taivaalle miekan todistaakseen, että Hän totisesti pitelee Israelin Jumalan tuomion miekkaa. Kun Hän tulee, Hän esittelee enkelimäisiä kykyjä. Kukaan ei tunnu tietävän, mistä Hän tulee, tisbeläinen Elia, muukalainen, vieras, pyhiinvaeltaja, joka ei omista mitään tässä maailmassa. Hän tulee itseasiassa taivaallisena sotajoukkona, Hänellä on enkelimäisiä kykyjä. 1. Kun. 18:45-46.

Nyt Hänet on lähetetty takaisin maailmaan viimeisen kerran, niin kuin Raamattu on luvannut monessa kohtaa. Olemme kuulleet hiljattain, että kun Hän on Nairobissa, Hän voi olla samaan aikaan myös esimerkiksi Espanjassa. Raamattu sanoo selvästi, että kun Hän tulee, Hän demonstroi enkelimäisiä piirteitä ja Hän tulee Taivaallisena Sotajoukkona. Ei ihme, että heprealaiset kirjoitukset kutsuvat Häntä Liiton Enkeliksi, jolla on neljä siipeä. Kun Hän haluaa lähteä missiolleen (Mal.3:1), Hän voi lentää milloin tahansa ja mihin tahansa maailman kulmaan.

1 Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot (Mal. 3:1).

5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. 6 Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. (Mal. 4:5-6).

Herra lupasi Raamatussa, että Hän lähettäisi Elian takaisin. Sukupolvet ovat tulleet ja menneet, ja jokainen sukupolvi on odottanut Herran suurta profeettaa Eliaa; kaikista luvatuinta Profeettaa Raamatussa. Sukupolvet ovat odottaneet tämän lupauksen täyttymistä. Raamattu lupasi, että Elia tulisi takaisin Taivaasta. 2. Kun. 2:11, näemme, kuinka Hänet otettiin Taivaaseen, mutta Herra lupasi, että Hän tulisi takaisin.

 

 

**

Itse Jeesus Kristus, Herramme, puhui Eliasta, joka tulisi:

Matt. 17:11: Jeesus vastasi ja sanoi: ”Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen”.

Hän on ennallistamisen suuri Profeetta ja Taivaan outo Sanansaattaja, joka tunnetaan rajusta tuulesta ja tulesta. Kukaan ei tiedä, mistä Hän tulee eikä kukaan tiedä, missä Hän asui, mutta kun Hän lähti täältä, niin kaikki tiesivät, että Hän meni Taivaaseen.

Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen (2. Kun 2:11).

Rakkaat ihmiset, ensimmäisessä tulemisessaan Elia nähtiin ´siellä sun täällä´, kuin salaman valo, siellä suurimman pimeyden keskellä Israelissa. Siihen aikaan nousi pahoja kuninkaita, jotka toivat pahuutta ja korruptiota maahan. Koko maa oli antanut itsensä Baalin palvonnan kautta saatanalle, ja asiat olivat huonosti. HERRAN varoituksista huolimatta, joita Hän lähetti Israelille, he kieltäytyivät erottautumasta saatananpalvonnastaan.

Tämä sai HERRAN tuomaan Elian, tuon kiivaimman ja Väkevimmän HERRAN Profeetan. Kun Hän saapui, Eliasta tuli kaikista salaperäisin ja mysteerisin Profeetta koko maailmassa. Hän oli hyvin arvoituksellinen ja erikoinen. Siunatut Pyhät, Hän vain ilmestyi yhtäkkiä paikkaan ja samoin Hän hävisi paikasta yhtäkkisesti. Hän sulki Taivaan Israelin yltä ja Hän ilmoitti sen kuninkaalle, että ainoastaan Hänen sanojensa kautta voi Taivas avautua jälleen.

Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, ei ole sitä kansaa eikä sitä valtakuntaa, josta minun herrani ei olisi lähettänyt etsimään sinua, mutta kun on vastattu: 'Ei hän ole täällä', on hän vannottanut sillä valtakunnalla ja sillä kansalla valan, ettei sinua ole löydetty (1 Kun 18:10).

Elia pystyi ilmaantumaan ja samoin yhtäkkiä vain katoamaan paikasta yhtäkkisesti. Tämä on arvoituksellista. Siunatut pyhät, melko vähän tunnetaan Eliaa. Ei kukaan Profeetta koko maailman historiassa pitele niin tärkeää paikkaa Israelissa ja Uuden Testamentin seurakunnassa kuin Hän. Rakkaat ihmiset, alleviivaten, joka kerta kun Hän tulee, Hän tulee ennallistamaan palvonnan ja asettamaan kaikki kohdilleen, silloin kun kaikki ovat langenneet. Aivan kuten tässä monet varoitukset oli jo annettu, mutta ihmiset kieltäytyivät erottautumasta ja tekemästä parannusta saatananpalvonnasta. Elialla on tärkeä osa ennallistaa HERRAN alttari ja valmistaa tie HERRALLE, sekä Israelin-, että Uuden Testamentin seurakunnan aikana. Hän valmistaa seurakuntaa loisteliasta MESSIAAN tulemusta varten, joten Hänellä on hyvin tärkeä rooli juuri nyt. Hän, joka ilmestyi maailmaan voimassa ja hengessä, nousi ylös suurempana kuin profeetta.

Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta (Luuk 7:26).

Hän ilmestyi Elian hengessä ja voimassa enemmän kuin profeettana. Näette, kuinka myös Johannes Kastaja toistaa Elian töitä; Hän jopa kastoi MESSIAAN. Raamattu sanoo:

17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan (Luuk 1:17).

Hän tuli Elian hengessä ja voimassa, Johannes Kastaja siis toisti Elian töitä. Johannes Kastaja ei ainoastaan pystynyt kastamaan KIRKKAUDEN KUNINGASTA, HERRAAMME JA VAPAHTAJAAMME JEESUSTA KRISTUSTA, mutta Hän myös osoitti hyväksyntänsä JUMALAN POJAN KRISTUKSEN palvelusvirkaan maailman silmien edessä. Myös tämä Elian voima ja Henki, joka Hänellä oli, laillisti Hänet valmistamaan tien ja evankeliumin saarnaamisen koko ihmiskunnalle, aina tähän päivään saakka. Voitteko kuvitella tämän, siunatut ihmiset, vastaanotamme evankeliumin tänä päivänä koko maailmassa! Kun Johannes Kastaja tuli tässä Elian voimassa ja hengessä, se laillisti Hänet saarnaamaan evankeliumia kaikille kansakunnille, aina tähän päivään saakka.

Tisbeläinen Elia pysyy mysteerinä tähän päivään asti. Hänen luonteensa, persoonansa, missionsa, elämänsä ja työnsä on arvoituksellinen. Elia tarkoittaa: ”Jehova on minun Jumalani”. Elia nimi tarkoittaa: ”Jahve on Jumalani”. Tämä erotti Hänet kaikista muista sanansaattajista, jotka on lähetetty Taivaasta, koska Hän antoi ihmiskunnan sydämiin ja mieleen tiedon siitä, että tämä väkevin Profeetta seisoo HERRAN JUMALAN edessä joka päivä.

Rakkaat ihmiset, Hän seisoo HERRAN edessä, ja se määrittelee Hänen luonnettaan ja elämäänsä. Aina kun Hän tulee, niin hänen missionsa on kertoa ihmiskunnalle, että ainoastaan HERRA ON JUMALA. Aivan kuten näemme pian, kun menemme Kirjoituksiin. Kun ihmiset palvovat toisia jumalia, epäjumalia, niin ISÄ JUMALA lähettää Väkevimmän Profeettansa, Elian, maailmaan ennallistamaan seurakunnan ja asettamaan kaikki kohdalleen, jotta kaikki voisivat olla kuuliaisia, vain ja ainoastaan ISRAELIN JUMALALLE.

Tiedämme, että aina, kun HERRA tekee näin, Hän varoittaa meitä, jotta voisimme nähdä Sanoman sen kaiken takana. Emme tiedä Hänen kansallisuuttaan emmekä syntymäpaikkaansa. Tisbeläinen on muukalainen, Profeetta Elia on muukalainen. Hän on yksi muukalaisista, jotka asuivat Gileadissa. Haluamme ymmärtää tämän hetken vierailua. Raamatullisesti luvattua vierailua.

1 Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: "Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, jonka edessä minä seison: Näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta".

2 Ja hänelle tuli tämä Herran sana:

3 "Mene pois täältä ja käänny itään päin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella.

4 Sinä saat juoda purosta, ja minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä."

5 Niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan: hän meni ja asettui Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella.

6 Ja kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin, ja hän joi purosta.

7 Mutta jonkun ajan kuluttua puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut.

8 Ja hänelle tuli tämä Herran sana:

9 "Nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä."

10 Niin hän nousi ja meni Sarpatiin. Ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi: "Tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni".

11 Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi: "Tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi".

12 Mutta hän vastasi: "Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso, kerättyäni pari puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni, syödäksemme ja sitten kuollaksemme."

13 Niin Elia sanoi hänelle: "Älä pelkää; mene ja tee, niin kuin olet sanonut. Mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi.

14 Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle."

15 Niin hän meni ja teki, niin kuin Elia oli sanonut. Ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa.

16 Jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta, sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut.

17 Sen jälkeen vaimon, talon emännän, poika sairastui; ja hänen tautinsa kävi hyvin kovaksi, niin ettei hänessä enää ollut henkeä.

18 Silloin vaimo sanoi Elialle: "Mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuoleman minun pojalleni."

19 Mutta hän sanoi hänelle: "Anna poikasi minulle". Ja hän otti tämän hänen sylistään ja vei hänet yliskammioon, jossa asui, ja pani hänet vuoteellensa.

20 Ja hän huusi Herraa ja sanoi: "Herra, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmannut hänen poikansa?"

21 Sitten hän ojentautui pojan yli kolme kertaa, huusi Herraa ja sanoi: "Herra, minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin".

22 Ja Herra kuuli Eliaa, ja pojan sielu tuli häneen takaisin, ja hän virkosi henkiin.

23 Ja Elia otti pojan ja toi hänet yliskammiosta alas huoneeseen ja antoi hänet hänen äidillensä. Ja Elia sanoi: "Katso, poikasi elää".

24 Niin vaimo sanoi Elialle: "Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herran sana sinun suussasi on tosi".

(1. Kun. 17:1-24).

Häntä kutsuttiin tisbeläiseksi Eliaksi. Hän demonstroi hämmästyttävää auktoriteettia avata tai sulkea Taivas kansakunnan tai koko maailman yltä. HERRA Israelin Jumala elää! Hän julisti, ettei tulisi satamaan, kuin ainoastaan Hänen sanojensa kautta! ISÄ JUMALA oli antanut Hänelle valtavan auktoriteetin avata tai sulkea Taivas kansakunnan tai maailman yltä. Ensimmäisen Kuninkaan kirjan 17. luvussa, näemme tämän hyvin läheisen suhteen ISÄ JUMALAN kanssa. Se on hyvin hämmästyttävä läheisyys; läheinen yhteys ITSE JUMALAAN. Hän on JEHOVA JAHVEN, ISRAELIN JUMALAN suoran käskyvallan alla. Näet 1. Kun. 17. luvussa, kuinka Hän tekee, mitä HERRA käskee, ja Hän on ISÄ JUMALAN itsensä suoran käskyvallan alla. Ja Hän on 1000% kuuliainen HERRALLE. Koko 1. Kun. 17. luku kertoo, kuinka Hän vastustaa pahuutta ja pahoja maailman kuninkaita.

On hyvin hämmästyttävää, kun Hän ilmestyy Kuninkaan eteen, niin ei ole mitään alkutervehdyksiä ja kaavoja, vaan Hän suoraan vain vastustaa syntiä ja sanoo suoraan sen, mitä HERRA on sanonut. Toinen asia, jonka poimimme, on se, että Hänen oma elämänsä on ihme. Se on tyrmistyttävä ihme, koska Hän on suoraan riippuvainen ISÄN JUMALAN ITSENSÄ huolenpidosta.

Mitä opimme tisbeläisestä Eliasta: Tämä on JEHOVA JAHVEN suurin profeetta: HERRA Kaikkivaltias täyttää Hänen sanansa sanatarkkaan ja kirjaimellisesti. Koska näet, että totisesti sadetta ei ollut maassa, aivan kuin Hän oli käskenyt Taivasta sulkeutumaan. Ja Taivas totisesti totteli ja sulkeutui Hänen sanojensa mukaan. HERRA täytti Hänen sanansa täysin. Näet, että Hän tekee historiallisia ihmeitä ja merkkejä maassa. Hän lisäsi ruokaa puutteen aikana, aivan samoin kuin HERRAMME JEESUS KRISTUS ruokki ihmiset moninkertaistamalla kalat ja leivät.

Hän tekee moninkertaistamisen ihmeen. 1. Kun. 17. luvussa, näet että leskellä ei ollut mitään. Se oli hänen viimeinen ateriansa. Elia teki valtavan ihmeen ja moninkertaisti sen jauhon ja öljyn! Tämä on väkevä ennakointi siitä ihmeestä, jonka HERRA JEESUS teki ruokkiessaan ne tuhannet ihmiset muutamalla leivällä ja kalalla. Matt. 14:13, JEESUS KRISTUS moninkertaisti ruoan ja ruokki yli 5000 ihmistä. Profeetta Elia on MESSIAAN edelläkävijä, ja näemme sen yhteyden, että totisesti Hän on MESSIAAN edelläkävijä. Voimme todeta myös, että Elia tisbeläisellä, tällä JAHVEN SUURIMMALLA PROFEETALLA, Hänellä on voima ja auktoriteetti yli kuoleman. Nostaessaan ylös kuolleista lesken pojan, Hän esitteli KRISTUKSEN JEESUKSEN, TULEVAN KUNINKAAN, voiman.

Olemme nähneet tämän massiivisen auktoriteetin kuoleman yli. Muistamme Mama Rosan, joka oli tuo kuollut haiseva ruumis. Hänet nostetiin ylös kuolleista tässä meidän aikakaudessamme. Siitä saakka, kun HERRAN Väkevin Profeetta tempaisi hänet ylös kuoleman kidasta, niin totisesti näemme massiivisen voiman ja auktoriteetin yli kuoleman. Hän osoittaa HERRAMME JEESUKSEN MESSIAAN, tulevan KUNINKAAN, ylösnousemusvoimaan. Mitä muuta poimimme tästä tisbeläisestä Eliasta?

Voimme nähdä, että joka kerta kun Hän tulee, Elia tisbeläinen, tämä HERRAN Väkevin Profeetta, Hän saa koko ihmiskunnan uskomaan JEHOVA JAHVEEN, ISRAELIN JUMALAAN ainoana ja oikeana JUMALANA, ketä palvoa ja ylistää. Kun Hän suorittaa palvelustyötään, tämä tisbeläinen Elia, JAHVEN suurin Profeetta saa maailman kansakunnat uskomaan ISRAELIN JUMALAAN ainoana ja oikeana JUMALANA, ketä palvoa.

Rakkaat ihmiset, kuinka voimallista, joka kerta kun Hän tulee, Hän tulee väkevimmän palvelustyönsä kanssa ja saa koko maailman uskomaan, että HERRA on JUMALA ja ainoa oikea JUMALA, jota tulee palvoa! Hän johdatti koko Israelin palvomaan HERRAA. Ja kaikki sanoivat, että HERRA ON JUMALA.

Herra lupasi, että Hän tulisi takaisin valmistamaan tien Messiaalle! Nämä lupaukset löytyvät Malakian kirjasta ja eri puolilta Raamatusta. Koko Israel ja kansakunnat ovat odottaneet Eliaa tulevaksi. HERRA haluaa, että ymmärrämme ja voimme nähdä Sanoman tämän kaiken takana. Kuinka voimallista! Hän lupasi, että Hän lähettäisi meille Väkevimmän Profeetan, tisbeläisen Elian.

Ja he tulivat takaisin ja ilmoittivat sen Jeehulle. Niin hän sanoi: "Tässä on toteutunut Herran sana, jonka hän puhui palvelijansa, tisbeläisen Elia,n kautta (2. Kun 9:36).

Raamatusta näemme, että Elia tisbeläinen viittaa siihen, että Hän muutti asumaan Gileadiin, Tisbessä, ja Hän teki paljon hyvää siellä. HERRA erotti Hänet muista ja teki Hänet vain väliaikaiseksi asukkaaksi siellä. Hän oli muukalainen, ulkomaalainen, vierailija, vieras, muualta tullut siirtolainen, matkustelija, kiertelijä. Hän ei ollut alkuperäinen asukas Gileadissa.

Levossa oleva maa antaa kuitenkin ravinnon teille, niin sinulle kuin orjillesi, palkkalaisillesi ja luonasi asuville muukalaisille (3. Moos. 25:6).

Hän oli väliaikainen vierailija, muukalainen. Hän ei ollut pysyvä asukas.

Älköön maata ainaiseksi myytäkö, sillä maa on minun ja te olette muukalaisia ja vieraita minun luonani (3. Moos. 25:23).

Miksi Raamattu kuvaa Eliaa tisbeläisenä? Hän ei ollut natiivi, alkuperäinen asukas, vaan vain väliaikainen vierailija. Hän ei omistanut mitään, kuten maata tai muutakaan. Hän oli maahanmuuttaja, muukalainen, vierailija, vieras, siirtolainen, ulkomaalainen. HERRA halusi osoittaa, että Hän oli maahanmuuttaja. Hän ei omistanut maata siellä.

Jos joku israelilainen, sinun lähimmäisesi, köyhtyy eikä pysty huolehtimaan itsestään, auta häntä, että hän voisi elää teidän joukossanne yhtä hyvin kuin maahan muuttanut siirtolainen tai muukalainen (3. Moos. 25:35).

45 Voitte ostaa orjiksenne myös keskuuteenne asettuneita muukalaisia samoin kuin heidän perheenjäseniään, vaikka nämä olisivatkin teidän maassanne syntyneitä. Heitä voitte pitää pysyvänä omaisuutenanne (3. Moos. 25:45).

47 "Jos keskuudessanne asuva siirtolainen tai muukalainen rikastuu ja hänen israelilainen naapurinsa köyhtyy ja myy itsensä tuolle siirtolaiselle tai muukalaiselle tai siirtolaisen suvun jälkeläiselle, 48 israelilaisen saa lunastaa vapaaksi, vaikka hän on myynyt itsensä orjaksi. Jonkun hänen veljistään tulee lunastaa hänet” (3. Moos. 25:47).

Muukalaisella ei ole oikeuksia. Mitä tarkoittaa, kun Raamattu kuvaa Eliaa tisbeläisenä?

Kuule minun rukoukseni, Herra, ota korviisi minun huutoni. Älä ole kuuro minun kyyneleilleni; sillä minä olen muukalainen sinun tykönäsi, vieras, niin kuin kaikki minun isänikin (Ps. 39:12).

HERRAN Väkevimmällä Profeetalla, Elialla, ei ollut tekemistä tämän maailman asioiden kanssa. Hän oli pyhiinvaeltaja, väliaikainen asukas tässä maailmassa. Hän oli täysin outo maailmalle ja sen pahoille haluille ja himoille. Hän tuli sotimaan syntiä vastaan.

Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan (1. Piet. 2.11).

Raamattu kutsuu Häntä tisbeläinen Elia. On hyvin väkevää ja voimallista nähdä, kuinka Hän eli elämäänsä maailmassa. Tämän maailman rikkaudet ja asiat vievät tämän koko sukupolven helvettiin. Ei ihme, että kun HERRAMME JEESUS KRISTUS tuli, Hän sanoi, että olisi vaikeaa rikkaan mennä Jumalan Valtakuntaan; on helpompi kamelin mennä neulansilmästä, kuin rikkaan päästä JUMALAN Valtakuntaan! Tämän maailman omistajuudesta on tullut houkutus tälle sukupolvelle. Elia tisbeläinen oli täysin erottautunut tämän maailman asioista ja tästä maailmasta ja sen omistajuudesta.

Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä (Hepr. 11:9).

Näin tisbeläinen Elia eli elämäänsä muukalaisena tässä maassa. Hän oli tilapäinen ja ohimenevä tässä maassa. Hänen asumuksensa oli Taivaassa. Tämä tuli vastustamaan tämän maailman menoa. HERRA halusi tuoda huomioomme tämän. Tämän maailman vauraus, maailman asiat ja rikkaudet vievät koko tämän sukupolven kovaa vauhtia eksyksiin ja työntää heidät helvettiin.

15 Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. 16 Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. 17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. (1. Joh. 2:15-17).

Näin Elia, HERRAN Väkevin Profeetta eli elämäänsä tässä maailmassa. Hänellä ei ollut kansalaisuutta tässä maailmassa. HERRA kirjaimellisesti laski Hänet alas Taivaasta pilvien läpi tänne maahan silmiemme edessä, jotta tietäisimme, että Hänen pysyvä ikuinen asumuksensa ja kansalaisuutensa on Taivaassa. Hän erottautui täysin ja taisteli maailman syntiä vastaan yksin. Hän ei omista mitään maailmassa. Hän ei ole maanomistaja.

Elia osoitti maailman kansakunnille, että kun HERRAMME JEESUS KRISTUS tulee, Hänelläkään ei ole maanomistusta täällä maailmassa. Hän kastoi HERRAN Väkevimmän Profeetan Elian tisbeläiseksi. HERRAMME JEESUS tulee Taivaasta Taivaan kansalaisena. Hänen pysyvä asumuksensa on myös Taivaassa; Hän on maailmassa vain vieraana, muukalaisena, vierailijana, pyhiinvaeltajana. Ei pysyvänä asukkaana. Tämä kaikki ennakoi siis tulevaa JEESUSTA KRISTUSTA.

Kun Elia tisbeläinen tulee maailmaan, Hän tulee vastustamaan syntiä. Hänen oma elämänsä, vaatetus, miten Hän eli, voit nähdä kaikesta, että Hän eli vieraana tässä maailmassa; se näkyi jopa siitä, mitä Hän söi. Näet, että Hän tulee vastustamaan syntiä. Hän ei omista mitään. Hän on vastakkain asettelija. Hän tulee ennallistamaan ja asettamaan kohdalleen HERRAN alttarin. Kun Hän tulee, Hänellä on voima kutsua Tuli alas Taivaasta. Hänellä on voima ja auktoriteetti kutsua Tuli Taivaasta ja kuluttaa HERRAN uhri ja surmata viholliset.

Hän käskee koko maailmaa huomioimaan, että HERRA JEHOVA on JUMALA, eikä ole toista JUMALAA, ketä palvoa. Kun Hän tulee, Hän pitelee kultaista avainta, joka avaa ja sulkee Taivaan. Jumalan sadepilvet tottelevat Hänen sanojaan ja kuuntelevat ja ovat kuuliaisia Hänen sanoilleen. Hän pitelee JUMALAN miekkaa. Hän tulee teurastamaan kaikki väärät profeetat ja asettamaan vain yhden Äänen, Hänen Äänensä, HERRAN JEHOVAN Äänen, jota kaikkien ihmisten tulisi kuunnella.

HERRA esitteli Väkevimmän Profeettansa Elia tisbeläisen. Näemme, kuinka monissa kokouksissa Hän kutsuu Sateen alas ja alkaa sataa. HERRA esitteli sen läheisen suhteen Hänen kanssaan. HERRA on demonstroinut massiivisen voimansa. Vuonna 2009, tammikuun 1. päivänä, HERRA tuli itse alas identifioidakseen Väkevän Profeetta Elian, sen valtavan suuren Palvelustyön tähden, joka Hänellä on täällä. Se alleviivaa Hänen Palvelustyönsä valtavaa painoarvoa. Kaikki kansakunnat ja juutalaiset ovat odottaneet Eliaa tulevaksi.

4 Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. 5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. (Mal. 4:4-5).

HERRA lupasi, että Hän lähettäisi Profeetta Elian. Hänet, joka otettiin Taivaaseen näkemättä kuolemaa.

**

Katsotaan, kuinka Herra Jumala antoi lupauksen ja kuinka lupaus on täyttynyt. Raamattu lupasi, että Elia, Herran väkevin Profeetta tulisi takaisin.

1 Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot (Mal. 3:1).

Heprealaisessa kirjoituksessa he kutsuvat Häntä liiton Enkeliksi, jolla on neljä siipeä ja joka voi lentää missiolle, mihin tahansa maailman neljään kolkkaan.

5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä (Mal. 4:5).

3 Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. 4 Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. 5 Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut." (Jes. 40:3-5).

Raamattu lupasi, että Elia, Herran väkevin Profeetta tulisi takaisin.

11 Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen (Matt. 17:11).

20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. 21 Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. (Ap.t. 3:20-21).

Raamattu lupasi, että Elia tulisi takaisin ennallistamaan ja asettamaan kaikki kohdalleen, ennen kuin Messias tulisi, ja että Herra toisi takaisin Sateen ja Tulen Profeetan, tisbeläisen Elian. Se väkevin Herran Profeetta tulisi takaisin! Ja Hän tulisi aina asettamaan kaiken ensin paikoilleen. Hän tulisi massiivisessa auktoriteetissa ja Herran voimassa ennallistamaan ensin kaiken. Ei ihme, että Raamattu sanoo, Ap.t. 3. luvussa, että Jeesuksen Kristuksen tulee pysyä Taivaassa siihen saakka, kunnes tulee Jumalan aika ennallistaa ja asettaa kaikki paikoilleen, aivan kuin Hän lupasi kauan aikaa sitten Hänen pyhien profeettojensa kautta.

22 Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu (Ap.t. 3:22).

Raamattu lupasi, että Elia, Herran Väkevin Profeetta tulisi, Sateen ja Tulen Profeetta, tisbeläinen Elia, tulisi takaisin. Katsotaan tämän lupauksen täyttymistä Raamatussa. Herra on antanut tämän sukupolven nähdä tämän lupauksen täyttyvän. Neljätoista vuotta sitten, lokakuussa 2004, Herran Väkevin Profeetta tuli maisemiin hyvin väkevällä tavalla julistamalla, että Herran alttari on rikki ja saastunut; se on murskana ja kaatunut. Herra näytti hänelle unen, kuinka Herran alttari oli raunioina ja kaatunut.  Hän näki tässä unessa kokoavansa kiviä yhteen, rakentaessaan uudestaan Herran alttarin. Hyvin ihmeellistä.

Ja kun uusi päivä sarasti, Hän meni kaduille ja julisti seurakunnalle ja ihmisille, että Herran alttari on raunioina! Lokakuun 24. päivänä, vuonna 2004, Hän yhtäkkiä saapui Keniaan, ilman mitään ennakkotietoa. Ja Hän alkoi julistaa ympäri kansakuntia kaduilla, että Herran alttari on raunioina, kaatunut; se on rikki, Herran alttari on saastutettu. Se täytyy ennallistaa! Julistaen näin maailman kansakunnille kulkien kokouksesta kokoukseen, kaduilla, kaupungista kaupunkiin. Hän siis julisti maailman kansakunnille, että Herran alttari on raunioina ja saastunut ja se täytyy ennallistaa ja asettaa paikoilleen!

Ja hiukan sen jälkeen Hän meni Kakamegaan, 5. heinäkuuta 2005. Kun Hän sitten käveli Bukhungun stadionille tuona päivänä, muukalaisena kaupungissa, Hän käveli Herran Alttarille kuin salama. Hän saarnasi parannuksentekoa ja että seurakunnan tulee kääntyä pois synnistä takaisin Herran luokse! Hän julisti tarvetta Herran alttarin ennallistamiselle, saarnaten parannusta ja seurakunnan tarvetta palata vanhurskauteen tämän päivän Kristuksen seurakunnassa. Hän tuli myrskyn lailla julistaen, kuinka tärkeää ja kiireellistä on kääntyä pois synnistä. Hän kutsui tätä sukupolvea parannuksentekoon Kristuksessa Jeesuksessa.

Hän kutsui kansakuntia parannuksenteon herätykseen Kristuksessa Jeesuksessa, kutsuen seurakunnan saarnastuolia parannuksentekoon tämän modernin ajan Baalin palvonnasta, jossa sekoitetaan pelastusta seksuaalisyntiin ja eksytykseen, vääriin profeettoihin, valheapostoleihin, homoseksuaalisuuteen, modernismiin. Kun Hän tuli maisemiin, Hän löysi seurakunnan, joka oli sekoittanut pelastuksensa abortteihin, kaupallistaen pelastuksen, sanoen, että kylvä siementä ja saat ihmeesi! Hän näki seurakunnan, jossa oli tekaistuja feikki-ihmeitä.

Rakkaat ihmiset, Hän alkoi puhdistamisen, ja Hän puhdistaa syntiä tänä päivänä, ja asettaa paikoilleen todellisen Ristin evankeliumin. Hän tulee asettamaan Jeesuksen Veren ja Ristin voiman takaisin tämän päivän seurakuntaan. Hän tulee auttamaan tätä sukupolvea palaamaan Veren ja Ristin luokse. Tämän päivän sukupolvi on kohdellut epäpyhästi Jeesuksen Verta ja Ristiä. Siksi Hän on mennyt ympäri maailmaa, Suomi mukaan lukien. Ja vielä tänäkin päivänä Hän kulkee ja lukee Hepr. 6:4-6 ja kertoo koko maailmalle, että Raamattu sanoo:

4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet 5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, 6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät. (Hepr. 6:4-6).

26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, 27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. 28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: 29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! 30 Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa". 31 Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. (Hepr. 10:26-31).

Hän tulee ennallistamaan Jeesuksen veren ja ristin voiman, jota tämän päivän sukupolvi on käsitellyt epäpyhänä. Ei ihmekään, että Herran Väkevin Profeetta on mennyt ympäri maailman ja myös Suomessa saakka lukenut meille seuraavan sananpaikan:

19 ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. 20 Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. 21 Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. 22 Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa". (2. Piet. 2:19-22).

Ennallistamalla takaisin Jeesuksen kalliin veren ja ristin, Hän puhdistaa synnin pois tämän päivän seurakunnasta. Herran väkevin Profeetta Elia, palaamalla maailmaan, Hän on ennallistanut ja  uudelleen rakentanut Herran kaatunutta alttaria. Olemme nähneet ne aidot ihmeet ja merkit; monet rammat kävelevät nyt, monet sokeat silmät ovat avautuneet, monet kuurot korvat ovat poksahtaneet auki. Olemme myös nähneet kuolleen mätänevän ruumiin kuolleista ylösnousemisen. Ja Hän käytti vain kolmea sanaa: ”Kaikki on hyvin”. Ja kuollut haiseva mätänevä ruumis nousi kuolleista ja elää ja voi hyvin vielä tänäkin päivänä. Olemme nähneet lepran puhdistamisen, Jumalan väkevät ihmeet, neutronitähtien yhteentörmäyksen. Rakkaat ihmiset, Hänen rakentaessa Herran alttaria olemme nähneet ne valtavat ihmeet ja merkit; Hän on täten erottanut Israelin Jumalan kaikista muista jumalista. Hän on tehnyt tiettäväksi tälle sukupolvelle, että ainoastaan Jehova Jahve, Israelin Jumala on arvollinen saamaan ylistyksen. Mikään muu jumala ei ansaitse saada pienintäkään huomiota.

Tällä tavoin Hän on jälleen kerran asettanut sen, että ainoastaan Jehova Jahve on ainoa todellinen oikea Jumala, jota palvoa. Tämä on voimallista! Näimme kun Hän saapui; Hän iski kuin salama hengelliseen maisemaan. Vuonna 2005, 5. heinäkuuta, Herra näytti Hänelle sen Herran alttarin, joka on kaatunut ja raunioina. Hän meni Kakamegaan, ja tuossa kokouksessa Hän saapui kaupunkiin ja käveli Bukhungun stadionille, aurinkoisena kesäpäivänä, ja Hän käski taivasta kuuntelemaan Häntä. Ja Taivas kuunteli Hänen kielensä sanoja ja totteli välittömästi ja avautui välittömästi ja vapautti Pyhän Hengen Sateen.

Vuonna 2005 Herran Väkevin Profeetta esitteli maailmalle suuren ihmeen, kun Hän käski Taivasta avautumaan ja välittömästi alkoi sataa. Ihmiset kaatuivat ja itkivät Herralle ja tekivät parannusta todella tosissaan. Taivas kuunteli ja totteli tisbeläisen Elian, Herran Peljättävimmän Profeetan sanoja. Seuraavaksi Hän meni Njoron kokoukseen, 19. syyskuuta 2005. Siellä Jumalan Mies, Herran Väkevin Profeetta, toistaisi jälleen Raamattua, 1. Kun. 18. lukua, sillä Hänellä on auktoriteetti avata tai sulkea Taivas. Myös kun Keniassa oli valtava kuivuus, oli kuivakausi, Hän käski Taivasta avautumaan ja tuomaan sateen. Ja Taivas totteli ja vuodatti sateen; ja alkoi sataa ympäri Keniaa, ja Hän muutti kuivakauden sadekaudeksi.

Ja monissa, monissa kokouksissa, kun Hän käskee: Väkevä, Isä Jumala, tuo sade tänne ja nyt! Niin totisesti, Taivas on kuunnellut ja avautunut Hänen sanojensa mukaan ja vuodattanut välittömästi sateen Taivaasta! Kuka koskaan puhuu tällä tavoin? Kuka on koskaan tässä maailmassa astunut esiin ihmisten eteen, jotka ovat tulleet koolle. Piispat ja paljon ihmisiä on tullut kokoon aurinkoisena kesäpäivänä, ja tämä henkilö astuu esiin heidän eteensä ja alkaa katsoa Taivaalle ihmisten edessä. Ja ihmiset näkevät Hänet, ja sitten Hän yhtäkkiä nostaa kätensä Taivasta kohden ja alkaa puhua Taivaalle: Kuuntele minua Taivas! Ja Taivas kuuntelee. Tämä on tapahtunut kahdeksan kertaa julkisella paikalla!  Elian tehdessä näin, se dokumentoitiin Raamatussa vain kerran, ja se oli suurta. Näemme Elian merkit. Nyt Elia on tullut takaisin paljon suuremmassa voimassa. Tällä kertaa Hän vain käski ja sade tulee, kun taas voimme lukea Raamatusta, kuinka Karmelin vuorella Elia rukoili ja aneli ja lähetti palvelijansa moneen kertaan katsomaan, ennen kuin sade lankesi.

Kun Hän nosti kuolleen mätänevän ruumiin kuolleista, niin se ruumis makasi satojen kilometrien päässä sieltä, missä Hän oli fyysisesti. Ja jo vuosia takaperin Hän oli haistanut sen kuolleen ruumiin, joka nousisi ylös kuolleista. Tiedämme, että Raamatussa myös Elia nosti kuolleen ylös. Kaiken tämän takana oli saada kääntää ihmisten sydämet takaisin Isä Jumalan puoleen. Ennallistaa ihmisten sydämet Isän puoleen ja asettaa sen, että vain Herra on Jumala. Näemme, kuinka Isä Jumala on esitellyt Väkevimmän Profeettansa, tisbeläisen Elian.On myös toinen ilmestys, kun Isä Jumala paljasti ne Kaksi Ilmestyskirjan Todistajaa Hänessä; se on todella hämmästyttävää. Olemme myös nähneet sen, kuinka Herra avoimesti Kirkasti Hänet; kun Herra loisti Kirkkautta Hänessä, ja Hänen jaloistaan ja käsistään virtasi Kirkkaus keskellä Helsinkiä; viime vuoden historiallisessa Parantumiskokouksessa. Isä Jumala paljastaa Hänet kaikille kansakunnille. Vuonna 2009, 1. tammikuuta, näimme peljättävän Isä Jumalan vierailun, kun Pyhän Hengen Persoona laskeutui Hänen ylleen ja paljasti, että tämä on Hän, Profeetta Elia. Nämä ovat todella historiallisia Herran vierailuita. Hän kulkee kansakunnasta kansakuntaan taistellen pahuutta vastaan. Siitä on tullut hyvin mysteeristä.

Herran alttari oli raunioina; Hän sai siitä näyn ja unen vuonna 2004. Sen jälkeen Hän alkaa rakentaa Herran alttaria ja sanoa, että meidän täytyy tehdä parannus. Kaikki on Herran asettamaa tarkoituksenmukaisesti, ja Herra esittelee Hänet kronologisesti. Herra alkaa paljastaa Hänet maailmalle askel askeleelta. Hänellä on voima ja auktoriteetti käskeä Taivasta avautumaan, ja sade tulee alas! Tämä on suurin ja selvin merkki Herran Väkevimmästä Profeetasta, tisbeläisestä Eliasta! Herra haluaa esitellä Hänet maailmalle. Kun Hän käskee Isä Jumalaa tuomaan sateen nyt, ja taivas tottelee ja tuo sateen; tällä tavalla Herra paljastaa läheisyytensä Häneen. Tämän ajan pahuuden tähden, ja koska Messias on tulossa, Herra paljastaa sen valtavan läheisyyden Hänen kanssaan. Alle minuutissa sade lankeaa alas, Kakamegassa, Njorossa, El damarivessa, El bagonissa, Kisiissa jne. Hän pitelee avainta Taivaaseen.

Vuonna 2009, 1.tammikuuta, tapahtuu Jumalan itsensä Pyhän Hengen vierailu. Se on suurin vierailu tämän sukupolven aikana, sillä Isä Jumala itse tulee alas identifioimaan Hänet. Pyhän Hengen Vierailu oli Raamatussa vain Jumalan Poikaa varten, Messiasta varten, Jordanin joessa. Mutta tämä on monumentaalinen vierailu tässä ajassa. Jumalan Pyhä Henki ei koskaan tule yksin. Kolmiyhteinen Jumala tulee yhdessä.

 

Kun aloitimme tänä iltana puheemme, olemme keskittyneet siihen, miten Isä Jumala paljastaa tisbeläisen Elian, Gileadista, miten Hän paljastaa kiivaan Väkevimmän Profeettansa. Tällaisia aikoja elämme. Nyt kun Messias on tulossa, Elia on tullut triljoonakertaisessa voimassa verrattaessa siihen, mitä Raamatussa kerrotaan Karmelin vuoren tapahtumasta tai muista Hänen aikansa tapahtumista. Ja nyt on toinen monumentaalinen vierailu ja ilmestys, jonka haluan avata teille, kun Isä Jumala, Jumalan Pyhä Henki tuli alas ja paljasti Hänet. Tämä on Elia! Tämä on Hän, jota olette odottaneet! Vuonna 2018, 1. huhtikuuta, Isä Jumala itse paljastaa, että nämä ovat ne kaksi Ilmestyskirjan 11. luvussa mainittua Todistajaa; ja aurinkokin taputtaa tuolloin. Elia tulee osoittamaan ihmisille sen, että Messias on tulossa. Jokaisen vierailun tarkoitus on, että Taivas tietoisesti haluaa paljastaa heidät tälle sukupolvelle. Olemme nähneet Herran paljastavan  hämmästyttävimpien ihmeiden ja merkkien kautta tisbeläisen Elian. Isä Jumala ilmestyi Elialle Hoorebin vuorella, aivan niin kuin Hän ilmestyi myös Moosekselle.

1 Mutta kun Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat, 2 lähetti Iisebel sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa: "Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jollen minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty". 3 Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli Beersebaan, joka on Juudan aluetta. 4 Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivänmatkan päähän. ". 5 Ja hän paneutui maata ja nukkui kinsteripensaan juurelle. Mutta katso, enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle: "Nouse ja syö". 6 Ja kun hän katsahti, niin katso, hänen päänsä pohjissa oli kuumennetuilla kivillä paistettu kaltiainen ja vesiastia. Niin hän söi ja joi ja paneutui jälleen maata. (1. Kun 19:1-6).

Näette, kuinka tisbeläinen Elia oli täysin riippuvainen Isä Jumalasta ja Hänen huolenpidostaan. Hänen elämänsä on mysteeri, ja Hän itse on mysteeri.

Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran ja sanoi: "Nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi". 8 Niin hän nousi ja söi ja joi. Ja hän kulki sen ruuan voimalla neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä Jumalan vuorelle, Hoorebille, asti. 9 Siellä hän meni luolaan ja oli siinä yötä. Ja katso, Herran sana tuli hänelle; hän kysyi häneltä: "Mitä sinä täällä teet, Elia?" 10 Hän vastasi: "Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät, ottaaksensa sen." 11 Hän sanoi: "Mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen". Ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä; mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys; mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. 12 Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta; mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. 13 Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi: "Mitä sinä täällä teet, Elia?" 14 Hän vastasi: "Minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin, puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät, ottaaksensa sen." (1. Kun 19:7-14).

Herra ilmestyy tisbeläiselle Elialle Hoorebin vuorella, aivan samoin kuin Hän ilmestyi Moosekselle. Elia paastosi 40 päivää ja 40 yötä, aivan niin kuin Herramme Jeesus teki. Myös Mooses, kun hän meni Jumalan vuorelle, hän oli siellä 40 päivää ja 40 yötä paastoten, aivan kuten Herramme Jeesus teki. Nämä kaksi peljättävää Herran Todistajaa ovat ainoita, jotka ovat paastonneet, niin kuin Herramme Jeesus. Herra ilmestyi Elialle Hoorebilla, aivan niin kuin Moosekselle. Tämä on vahvin yhteys Mooseksen ja Elian välillä.

Jälleen näemme, kuinka Herra halveksii modernismia. Hän ilmestyi siellä karulla vuorella, jossa kasvoi orjantappuroita ja teki siitä Kirkkautensa Palatsin ja valtaistuimensa. Hän hylkäsi kaikki ihmisten tekemät maailmalliset sivistyneet palatsit. Herra halusi näyttää, että Hänen tiensä ovat eri kuin ihmisten tiet, ja Hän esitteli nöyryytensä. Kun Herra vieraili Hoorebin vuorella tisbeläisen Elian luona, se tapahtui täsmälleen samalla tavalla kuin Moosekselle silloin, kun Herra antoi lain taulut Hänelle. Silloinkin oli nähtävissä maanjäristys, myrsky, salamat, tuli, tuuli.Tällä samalla tavalla HERRA vieraili Elian luona.

12 Ja merkitse raja kansalle yltympäri ja sano: 'Varokaa nousemasta vuorelle tahi koskettamasta sen juureen. Jokainen, joka vuoreen koskee, rangaistakoon kuolemalla. 16 Ja kolmantena päivänä, kun aamu oli tullut, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasuunan ääni, niin että koko kansa, joka oli leirissä, vapisi pelosta. (2. Moos. 19:12, 16).

18 Ja Mooses meni pilven keskelle ja nousi vuorelle. Ja Mooses oli vuorella neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä (2. Moos. 24:18).

8 Niin hän (Elia) nousi ja söi ja joi. Ja hän kulki sen ruuan voimalla neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä Jumalan vuorelle, Hoorebille, asti (1. Kun 19:8).

Näemme heidät kahtena Herran Todistajana, Mooses ja Elia. He seisovat Hoorebin vuorella kaiken maan Herran edessä. Raamatussa HERRA itse on luvannut, että he tulevat. Ne kaksi säkkipukuista Todistajaa ja Öljypuuta, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä; Mooses ja Elia. (Lue Ilm. 11. luku ja Sak. 4. luku). Näet, että he työskentelevät yhdessä Uuden Testamentin ajassa. He ilmestyvät Kirkastumisessa ja Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa. He tulevat todistamaan seurakunnan ylöstempauksen, kun Messias tulee hakemaan morsiamensa. He tekivät nämä ihmeet Vanhassa Testamentissa, ennen kuin Messias tuli. Yksi yhtäläisyys on myös se, että kummatkin heistä tuovat maanjäristyksiä mukanaan. Näet Mooseksen ja Elian merkit Herran Väkevimmässä Profeetassa.

11 Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen (2. Kun 2:11).

Kun Elia otettiin Taivaaseen, niin Hän sai hengellisen ruumiin. Tuliset vaunut ja tuliset hevoset ilmestyivät kirkkaudessa ja kunniassa Taivaasta Herran Väkevintä Profeettaa, tisbeläistä Eliaa, vastaanottamaan. Tämä osoitti sen rakkauden ja kunnioituksen sitä vanhurskautta ja puhdasta uskontoa kohtaan, mikä Hänessä oli. Taivas kunnioitti Häntä. Herra erotti Elian Elisasta ja otti Elian Taivaaseen tuulispäässä. Tämä on se sama tapa, jolla myös Herramme Jeesus otettiin Taivaaseen.

9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei Jeesuksen pois heidän näkyvistään (Ap.t. 1:9).

Heidät kummatkin otettiin Taivaaseen muiden katsellessa ja heidän silmiensä edessä. Elian ylösotto ennakoi Herramme Jeesuksen ylösottoa. Elian ylösnousemus profetoi Messiaan, Heramme Jeesuksen, ylösnousemusta Taivaaseen.

Vihdoin tisbeläinen Elia oli saattanut loppuunsa työnsä maailmassa, jossa Hän vastusti Israelin pahoja pappeja ja luopunutta kuningasta ja kapinoivia ihmisiä. Nyt tämä työ oli saatettu loppuun, eikä Hän ollut luovuttanut, vaan urhoollisesti suorittanut työnsä kunnialla loppuun saakka. Jumala Kaikkivaltias otti Hänet upealla tavalla ylös taivaallisella saattueella. Tämän kaiken tuli osoittaa   Messiaaseen, joka oli tuleva ihmiskunnalle. Ja kun Jeesus myös saattaisi sen työn päätökseen, jonka Isä Jumala oli Hänelle antanut, myös Hänet otettaisiin, opetuslasten katsellessa, pilvissä Taivaaseen.

Samalla tavalla myös Elisa katseli, kun Elia otettiin ylös. Ihmeellistä! Elia sai ylösnousemusruumiin, ja hänet otettiin taivaaseen. Ja Hän vuodatti henkensä Elisaan, kaksoisvoitelun Henkeään, jotta Elisa voisi jatkaa Hänen työtään maailmassa. Sama asia tapahtui Herramme Jeesuksen kohdalla. Kun Herramme Jeesus oli lähtemässä, niin Hän vuodatti seurakunnalle Henkensä, joka tulisi virtaamaan seurakunnassa ja auttaisi seurakuntaa jatkamaan Hänen palvelustyötään täällä maailmassa! Kirkkauden Pilvi tuli ja vei Hänet Taivaaseen. Elia tuli Taivaasta, ja takaisin Taivaaseen Hänet otettiin. Elia lopetti missionsa maailmassa osoittaen Messiaaseen, joka tulee seurakunnalle. Myös Herramme Jeesus, Taivaasta Hän tuli, ja Taivaaseen Hänet otettiin takaisin.

Kun Elia ylösotettiin, niin välittömästi, näemme profetian Kristuksen seurakunnasta. Elisa teki monia ihmeitä ja merkkejä käyttäen Elian manttelia, jonka hän sai. Näemme myös seurakunnassa Jeesukselta Kristukselta saadun voimallisen manttelin, joka on tullut seurakunnan osaksi, jotta voimme jatkaa Jeesuksen Kristuksen palvelustyötä maailmassa. Kun Herra vuodatti Elian kaksoisvoitelun Elisalle, jotta Elisa voisi jatkaa Elian työtä, se ennakoi sitä, kuinka Herra Jeesus menisi Taivaaseen ja vapauttaisi Henkensä seurakunnan ylle, jotta seurakunta voisi jatkaa Hänen työtään. Elian lähdön myötä Elisa alkoi työskennellä saman tien, viivyttelemättä, ja halkaisi  Jordanin joen kahtia.

11 Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. 12 Kun Elisa sen näki, huusi hän: "Isäni, isäni! Israelin sotavaunut ja ratsumiehet!" Sitten hän ei enää nähnyt häntä. Ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. 13 Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. 14 Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi: "Missä on Herra, Elian Jumala?" Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle, ja Elisa kävi virran yli. (2. Kun. 2:11-14).

Elisa ei tuhlannut aikaa, vaan alkoi työskennellä saman tien käyttäen Elian manttelia ja avaamalla Jordanin joen. Näemme, että myös seurakunta, kun Pyhä Henki laskeutui helluntaina, he alkoivat tekemään työtä Jerusalemissa ja Juudeassa ja muualla maailmassa. Myöhemmin näemme Elian tulevan takaisin ja seisovan Kirkastusvuorella, jossa Herramme Jeesus myös seisoi. Väkevä Profeetta, kiivas tisbeläinen Elia, tulee aina suuressa voimassa edelläkävijänä valmistamaan kansakunnat Messiaan tulemukseen.

Ja näimme, kuinka Isä Jumala laskee Hänet Taivaasta avoimesti kaikkien ihmisten edessä, 1.4.2018, koko seurakunnan edessä. Ne tuliset vaunut ja hevoset ovat Herran enkeleitä, jotka veivät Elian Taivaaseen. Elialla on enkelimäisiä piirteitä. Heprealaiset kirjoitukset viittaavat tisbeläisen Elian olevan liiton enkeli, jolla on neljä siipeä, ja hän voi lentää neljään maailman ääreen ja minne tahtoo. Toisessa Kuningasten kirjassa, luvussa 2, jakeessa 11, näet, että Taivaallinen Sotajoukko vastaanottaa Hänet Taivaaseen. Näemme kameroissa Herran Väkevimmän Profeetan, Elian, isokokoisena jättimäisenä, aivan kuten enkelit. Viime maaliskuussa, 7. Kansainvälisessä Pastorikonferenssissa, näimme ne Ilmestyskirjan 11. luvussa mainitut kaksi Herran Todistajaa saarnaamassa yhdessä! Sukupolvet ovat odottaneet, juutalaiset ja kansakunnat ovat odottaneet. Olemme kaikki odottaneet liiton sanansaattajaa, liiton enkeliä, jonka Herra lupasi. Mikä sukupolvi oikein olemme, että olemme saaneet kohdata liiton enkelin!

 

**

 

Herra lupasi, että Elia tulisi.

”Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen.” (Matt. 17:11).

Raamatussa Elia oli kaikista rakastetuin ja peljättävin Profeetta. Hän oli outo ja mysteerinen henkilö Israelissa ja seurakunnassa.  Tämä Profeetta oli Jumalan Kaikkivaltiaan väkevin ja hirmuisin Profeetta. Hänet tunnetaan ennallistamisen ja takaisin asettamisen Profeettana. Jopa Jeesus Kristus sanoi, että Elia tulisi ensin asettamaan paikoilleen kaikki asiat. Hänet tunnettiin tuulesta ja tulesta, mutta kukaan ei tuntunut tietävän, mistä hän tulee ja minne hän menee. Kukaan ei tiennyt, missä hän eli ja asui, ennen kuin hän saapui Gileadiin.

Kun Hän lähti, kaikki tiesivät, että Hän meni Taivaaseen (2. Kun. 2:11). Hän vain ilmestyi siellä täällä, kuin salamanvälähdys, suurimmassa pimeydessä, jota oli Israelissa ollut. Hän vain ilmestyi yhtäkkiä paikkaan, ja samalla tavoin Hän myös hävisi yhtä mysteerisesti. Eliasta tiedetään hyvin vähän. Vaikka ei kukaan profeetta koko historiassa ole ollut niin tärkeä Israelille ja Uuden Testamentin seurakunnassa kuin Elia.

16 Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri profeetta on noussut meidän keskellemme", ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen". 26 Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti, minä sanon teille: hän on enemmän kuin profeetta. (Luuk. 7:16, 26).

Jumalan Pojan Todistus Johannes Kastajasta, joka tuli maailmaan Elian hengessä ja voimassa, oli se, että hän oli suurempi kuin profeetta. Hän tuli kääntämään lasten sydämet isien puoleen, jotta ihmiset olisivat valmiit Herraa varten. Johannes Kastaja tuli Elian hengessä ja voimassa. Hän oli toisto Eliasta ja hänen töistään ja valmisti ihmisiä Herralle, kääntäen lasten sydämet isien puoleen. Johannes Kastaja jopa kastoi Messiaan, Kirkkauden Kuninkaan, tässä Elian voimassa ja hengessä, ja hän hyväksyi näin sen toimen, joka Jumalan Pojalla Kristuksella oli kansakuntien silmien edessä.

Elian voima ja henki sai ja laillisti Johannes Kastajan valmistamaan tietä evankeliumin julistamiselle koko ihmiskunnalle, sen evankeliumin, minkä kuulemme aina tähän päivään saakka. Elia on mysteeri tähän päivään saakka; Hänen luonteensa, persoonansa, elämänsä, missionsa ja työnsä. Hänen nimensä Elia tarkoittaa: Herra on minun Jumalani, Jehova on minun Jumalani. Se nimi erotti Hänet kaikista muista sanansaattajista, koska Hän toi ihmisten sydämiin ja elämiin sen, että tämä Profeetta itseasiassa päivittäin seisoo kaiken maan Herran edessä. Se määrittelee Hänen luonteensa ja elämänsä.

Näet, että milloin tahansa Hän tulee, Hänen missionsa on tuoda ihmisille se, että ainoastaan Herra on Jumala, ja Hän murskaa toisten jumalien palvonnan alas. Hän tulee, jotta kaikki voivat pelätä ja totella Herraa Jehova Jahvea, Israelin Jumalaa. Kukaan ei tiedä, missä Hän syntyi tai Hänen kansallisuuttaan. Tisbeläinen Elia, muukalainen. Hän muutti Gileadiin, ja saapui Jumalan liitonkansa Israelin luokse ulkopuolelta, ja Hän kuului samaan linjaan kuin Melkisedek. Isä Jumala, Jumalan Pyhän Hengen Persoona Itse tulee alas paljastamaan Hänet ja esittelemään Hänet maailmalle, aivan niin kuin Hän teki Messiaalle. Malakia tallensi Raamattuun, että Profeetta Elia tulisi takaisin ennen Herran päivää. Elia on Messiaan tulemuksen edelläkävijä (Mal. 4:5). Hänen missionsa tärkeys näkyy halki Raamatun kaikille juutalaisille ja kansakunnille, jotka ovat odottaneet Elian tuloa takaisin.

Kun Elia tuli ensimmäisen kerran, niin Hän käski Israelia kääntymään pois synnistä ja kääntymään oikean Jumalan Jehova Jahven puoleen. Hänen sanomansa on yhtä oleellisen tärkeä myös tälle sukupolvelle; tämän hetken luopumuksen tähden. Hänen missionsa on äärimmäisen tärkeä. Herran kiivas Profeetta, tisbeläinen Elia, ilmestyi Ahabin ja Israelin muiden pahojen kuninkaiden aikaan, kuninkaiden, jotka olivat vihastuttaneet Jumalan, palvomalla Baalia ja toisia jumalia.

”Ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä.” (1. Kun. 16:33).

Eikö tämä hengellinen asetelma näytä hyvin tutulta, kun katsot, mitä tämän päivän seurakunta on tehnyt Jumalalle nyt? Herra lähetti Väkevimmän Profeettansa, Elian maailmaan, koska nuo pahat kuninkaat olivat saaneet ihmiset elämään jumalattomuudessa, moraalittomuudessa, turmeltuneisuudessa. Eikö kuulostakin tutulta? Tämän näemme juuri nyt seurakunnassa tänä päivänä. Herran Väkevin Profeetta Elia toi Sanoman Parannuksenteosta ja Israelin Jumalan Jehova Jahven palvonnan palauttamisesta. Eikö kuulostakin tutulta? Elia on korkein Jehova Jahven Profeetta, joka on koskaan ollut olemassa Taivaassa ja maan päällä.

Herra valitsi tisbeläisen Elian työtä varten. Kun luet Raamattua, niin näet, että Israelia oli varoitettu monta kertaa ja käsketty kääntymään pois pahasta Baalin palvonnasta, mutta he eivät halunneet kääntyä. Ja kun asiat olivat hyvin pahasti ja huonosti, niin silloin Jehova Jahve lähetti parhaimman ja korkeimman Profeettansa, kiivaimman Profeettansa, työhön. Hän valitsi tisbeläisen Elian.

Muistatteko sen liiton, joka Jumalalla oli Aabrahamin kanssa?

1 Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. 2 Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. 3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." (1. Moos. 12:1-3).

Tämä liitto Aabrahamin kanssa oli hänelle ja hänen lapsilleen. Tuossa liitossa Messiaan on tultava Israelin kansakunnasta. Herra lähetti kiivaan Profeetta Eliaan taistelemaan Messiaan puolesta, aikana kun paholainen oli valehdellut Israelille, jotta he naisivat saastaisia naisia yhteisön ulkopuolelta. Raamatussa Herra varoitti heitä, että he eivät naisi muita, jotta heitä ei houkuteltaisi epäjumalanpalvontaan. Israel oli langennut pois. Israelin Jumala, Kaikkivaltias Jumala oli varoittanut Israelia hyvin vakavasti. Hän varoitti, etteivät naisi muista yhteisöistä, jotta heitä ei houkuteltaisi epäjumalanpalvontaan.

3 Älä lankoudu heidän kanssansa; älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa äläkä ota heidän tyttäriänsä pojillesi vaimoiksi. 4 Sillä he viettelevät sinun poikasi luopumaan minusta ja palvelemaan muita jumalia; ja silloin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän hävittää sinut nopeasti. (5. Moos. 7:3-4).

Tämän varoituksen Herra antoi heille, mutta sitten Israelilla oli kuningas, joka meni naimisiin Iisebelin, epäjumalan palvojan kanssa, ja sai koko Israelin palvomaan Baalia. Eikö olekin hämmästyttävää tämä omaisuuskansan tottelemattomuus Israelin Jumalaa kohtaan?

Nyt Herra Jehova Jahve lähetti kiivaan Profeetta Elian paljastamaan sen eksytyksen ja väärät profeetat, jotka olivat valehdelleet Jumalan ihmisille. Pyhässä Raamatussa Herra lupaa lähettää Profeetta Elian jälleen lopunajassa, ennen Herran peljättävää päivää, ja Jumalan tulevaa vihaa. (Mal. 4:5-6). Eikö olekin väkevää elää ja katsella näitä Elian päiviä! Jumala Kaikkivaltias lupasi, että Hän toisi takaisin Elian Sanoman maailmaan. Se tarkoittaa, että Kaikkivaltias Jumala lupasi ihmisille, että Hän toisi takaisin Elian, joka saarnaisi parannusta, ja että ihmisten tulee totella Israelin Jumalaa, Hänen Poikansa, Herran Kristuksen Jeesuksen kautta. 

14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu (Matt 24:14).

Jehova Jahve lupasi Raamatussa, että Hän lähettäisi Profeetta Elian, joka valmistaisi meidät Messiaan, Herramme Jeesuksen tulemukseen!

16 Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö. 17 Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan." (Luuk. 1:16-17 – vanha käännös).

16 Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran, heidän Jumalansa, puoleen. 17 Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten." (Luuk. 1:16-17 – uusi käännös).

Elian Sanoma oli tärkeä ja oleellinen rakentamaan lujaa perustusta Uudessa Testamentissa.Tämä tarkoittaa, että Kaikkivaltias Jumala Jehova Jahve lupasi Elian sanoman, joka saarnattaisiin tälle sukupolvelle uudestaan. Myös ne väkevät, väkevät Elian teot, jotka hän teki muinaisessa Israelissa, tullaan tekemään jälleen maailmassa huolimatta modernismista, teknologiasta, kehityksestä; ne tultaisiin tekemään uudestaan.

Ainoa ero, joka olisi, on se, että Elian sanoma tällä kertaa saarnattaisiin koko maailmalle. Kun Elia tulisi nyt, Hänen alueensa olisi koko maailma. Ihmeet, joita Herran Väkevin Profeetta, Elia, tulisi tekemään, Hän tekisi koko maailmassa ja universumissa. Näemme hiukan Isä Jumalan sydämeen, sillä lähettämällä Elian, Jahven kiivaimman Profeetan, Jumalan sydän huutaa ääneen tälle sukupolvelle, että Herra ei yhtään nauti lähettää ihmisiä helvettiin, vaan että he kääntyisivät ja eläisivät!

32 Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää (Hes. 18:32).

11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkä tähden te kuolisitte, Israelin heimo! (Hes. 33:11).

Ja me olemme todistaneet näitä Elian merkkejä. Jopa ne kaksi peljättävää Jumalan Todistajaa (Ilm. 11) tulisivat itseasiassa saarnaamaan samaa Elian sanomaa. He olisivat samassa hengessä missiossaan. Valtavaa! Te, jotka nyt tiedätte, mitä olemme todistaneet, kun ne kaksi Jumalan Todistajaa saarnaavat Elian sanomaa: Tehkää parannus, kääntykää pois synnistä ja valmistakaa tie Messiaalle. Elia on Messiaan edelläkävijä. Elia on siten kaikista tärkein Herran Profeetta Vanhassa Testamentissa ja Uudessa Testamentissa. Hän on tärkein Profeetta koko Raamatun historiassa. Herramme Jeesuksen jälkeen, joka on Jumala, Elia on kaikista tärkein henkilö Raamatussa. Herra käytti Eliaa, Herran hirvittävää Profeettaa hyvin kriittisenä aikana Israelin elämässä, jolloin oli oleellisen tärkeää Jumalan tulla väliin pelastamaan Israel. Tänäkin päivänä näemme, että ihmiskunta on tässä tärkeimmässä hetkessä, kun ilman Jumalan väliintuloa ihmiskunta heitetään helvettiin. Näettekö; nämä kaksi aikakautta ovat kuin peilikuva toisilleen, samanlaiset.

Kun Herra Kaikkivaltias toi kiivaan Profeetta Elian maailmaan, oli tärkeä tarve herätykselle, oli herätettävä ihmiset. Tänäkin päivänä tarvitsemme herätystä maailmassa! Elia oli vääriä profeettoja vastaan päivittäin.  Hän vastusti ja taisteli jatkuvasti vääriä profeettoja vastaan. Elia ei koskaan häviä. Kun hän tulee maisemiin, niin joka kerta kaikki ihmiset tulevat huutamaan, että Herra, Hän on Jumala! Hän ei koskaan häviä. Hän aina vapauttaa ja Hän tulee vain silloin, kun asiat ovat menneet huonosti. Hän tulee aina taistelemaan Messiaan, Herramme Jeesuksen Kristuksen puolesta. Ensimmäisessä tulossaan Hän teki suuria ihmeitä: Hän sulki taivaan ja avasi Taivaan ja toi sateen. Hän kutsui Tulen taivaasta, Hän teki ihmeen nostamalla kuolleen. Hän teki väkeviä ihmeitä. Hän teurasti väärät profeetat ja sai eksytyksen loppumaan. Hänellä oli voima avata kahtia Jordanin joki.

8 Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen; ja vesi jakaantui kummallekin puolelle, ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten (2. Kun. 2:8).

Hänellä oli voima yli luonnon ja elämän ja kuoleman.

17 Sen jälkeen vaimon, talon emännän, poika sairastui; ja hänen tautinsa kävi hyvin kovaksi, niin ettei hänessä enää ollut henkeä. 18 Silloin vaimo sanoi Elialle: "Mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuoleman minun pojalleni." 19 Mutta hän sanoi hänelle: "Anna poikasi minulle". Ja hän otti tämän hänen sylistään ja vei hänet yliskammioon, jossa asui, ja pani hänet vuoteellensa. 20 Ja hän huusi Herraa ja sanoi: "Herra, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmannut hänen poikansa?" 21 Sitten hän ojentautui pojan yli kolme kertaa, huusi Herraa ja sanoi: "Herra, minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin". 22 Ja Herra kuuli Eliaa, ja pojan sielu tuli häneen takaisin, ja hän virkosi henkiin. 23 Ja Elia otti pojan ja toi hänet yliskammiosta alas huoneeseen ja antoi hänet hänen äidillensä. Ja Elia sanoi: "Katso, poikasi elää". 24 Niin vaimo sanoi Elialle: "Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herran sana sinun suussasi on tosi". (1. Kun. 17:17-24).

Hänellä on voima ja auktoriteetti yli kuoleman, ja Hän teki ihmeen nostamalla ylös kuolleen. Hän myös sulki Taivaan (1. Kun. 17:1). Hän teki ihmeen myös avaamalla Taivaan.

41 Ja Elia sanoi Ahabille: "Nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu".  42 Niin Ahab nousi syömään ja juomaan. Mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. 43 Ja hän sanoi palvelijallensa: "Nouse ja katso merelle päin". Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi: "Ei näy mitään". Hän sanoi: "Mene takaisin". Näin seitsemän kertaa. 44 Seitsemännellä kerralla palvelija sanoi: "Katso, pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen, nousee merestä". Niin Elia sanoi: "Nouse ja sano Ahabille: 'Valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi'". 45 Ja tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta, ja tuli ankara sade. Mutta Ahab nousi vaunuihinsa ja lähti Jisreeliin. (1. Kun. 18:41-45).

Herra on antanut Hänelle vallan myös sulkea Taivaan kansakunnan yltä.

1 Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: "Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, jonka edessä minä seison: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta." (1. Kun. 17:1).

Hänellä on voima avata ja sulkea Taivas. Hän teki ihmeen saarnaamalla parannuksentekoa suuren luopumuksen ja pimeyden aikaan Israelissa. Huolimatta varoituksista, israelilaiset olivat kieltäytyneet palaamasta. Mutta kun Elia, Herran kiivain Profeetta saapui, ja saarnasi parannusta, tapahtui se ihme, että Israel kääntyi. Hän teki ihmeen elämällä yksin, naimattomana, eläen yksin Herralle. Tällä tavoin Hän osoitti ja johti ihmiskunnan palvelemaan Herraa, mikä on suurin kutsu ihmiselämässä. Hän teki ihmeen, kun Hän suurimman lankeemuksen ja luopumuksen aikana saarnasi vanhurskautta. Hän teki nämä ihmeet ensimmäisen tulonsa aikana. Herra lähetti kiivaimman Profeettansa ja nimesi Hänet Eliaksi, mikä tarkoittaa ´Herra minun Jumalani´, palauttaakseen ihmiskunnan takaisin Jumalan puoleen.

Olemme nähneet, mitä Herra tarkoitti, kun Hän lähetti takaisin Elian, väkevimmän ja kiivaimman Profeettansa. Malakia (4:5) ja Luukas (1:17) tallensivat sen, että Elia tulisi takaisin. Elia tuli aikana, jolloin oli suurin turmeltuneisuus. Me näimme ne ihmeet, joita Hän teki, ja Hänen koko oma elämänsä oli ihme. Hänestä tulee suurin ja tärkein Profeetta Vanhassa- ja Uudessa Testamentissa, koko Raamatussa. Nyt ymmärrämme, miksi Hän on niin läheinen Herran kanssa, koska olemme nähneet Hänen missionsa ja sen auktoriteetin, joka Hänellä on. Jopa Hänen oma nimensä, Elia, tarkoittaa kääntää ihmiset takaisin Herran Jumalan puoleen. Hänen oma nimensä vastustaa syntiä. Miksi Raamattu kutsuu Häntä tisbeläiseksi Eliaksi?

6 He vastasivat hänelle: "Meitä vastaan tuli mies, joka sanoi meille: 'Menkää takaisin kuninkaan luo, joka on teidät lähettänyt, ja sanokaa hänelle: Näin sanoo Herra: Eikö ole Jumalaa Israelissa, koska sinä lähetät kysymään neuvoa Baal-Sebubilta, Ekronin jumalalta? Sen tähden sinä et enää astu alas vuoteesta, johon olet noussut, sillä sinun on kuoltava.' " 7 Hän kysyi heiltä: "Minkä näköinen oli mies, joka tuli teitä vastaan ja puhui teille näitä?" 8 He vastasivat hänelle: "Hänellä oli yllään karvanahka ja nahkavyö vyötäisillä". Silloin hän sanoi: "Se oli tisbeläinen Elia." (2. Kun. 1:6-8).

Raamattu aina viittaa Häneen tisbeläisenä Eliana.

36 Ja he tulivat takaisin ja ilmoittivat sen Jeehulle. Niin hän sanoi: "Tässä on toteutunut Herran sana, jonka hän puhui palvelijansa tisbeläisen Elian kautta: ”Jisreelin vainiolla koirat syövät Iisebelin lihan.” (2. Kun. 9:36).

Hän muutti Gileadiin ja asui siellä. Hän oli väliaikainen asukas, siirtolainen, maahanmuuttaja, muukalainen, joka oli tullut ulkopuolelta maasta. Hän oli vierailija, vieras, matkaaja, pyhiinvaeltaja, matkustelija, väliaikainen (Lue: 3. Moos. 25. luku). Tisbeläinen Elia oli väliaikainen asukas, muukalainen. Hän ei ollut natiivi. Hän ei omistanut maata. Hän ei ollut maan omistaja. Hän oli väliaikainen asukas, vuokralainen, vierasmaalainen, väliaikainen uudisasukas. Kaikkivaltias Herra Jumala lähetti Hänet tisbeläisenä Eliana erottaakseen Hänet kaikista muista ihmisistä. Hän erotti Elian maan asukkaista. Herra Jahve halusi käyttää Elian vanhurskasta elämää ja lähetti Hänet ja erotti Hänet kaikista muista asukkaista tuossa maassa, joka oli tehnyt vakavan synnin rikkomalla Jumalan lain ja ne kymmenen käskyä.

2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. 3 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. 4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. 5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; 6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. (2. Moos. 20:2-6).

Tämä oli jumalanpilkkaa, että he rikkoivat Jumalan lain; Israel teki tällä tavoin hyvin vakavan synnin Herraa vastaan. Siksi näet tisbeläisen Elian kysyvän israelilaisilta: Jos Herra on Jumala, niin palvokaa Jumalaa! Ja jos tämä ruma epäjumala, jonka nimi on Baal, on teille jumala, niin seuratkaa sitten häntä!

21 Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään (1. Kun. 18:21).

Tämä Jumalan laki oli niin tärkeä ja vakava Taivaan Valtakunnalle, että Hän toisti sen Israelille:

13 Kaikkea, mitä minä olen sanonut teille, noudattakaa. Vierasten jumalien nimiä älkää mainitko, älköön niitä kuuluko teidän huuliltanne (2. Moos. 23:13).

Se synti ja rikos, jonka ihmiset olivat tehneet, oli hyvin vakava. Jehova Jahven, Kolmiyhteisen Jumalan, oli Itse tultava alas Taivaasta, vahvistamaan uudestaan ja uudestaan, että he eivät voi mennä lakia vastaan.

11 Noudata, mitä minä tänä päivänä käsken sinun noudattaa. Katso, minä karkoitan sinun tieltäsi amorilaiset, kanaanilaiset, heettiläiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset. 12 Kavahda, ettet tee liittoa sen maan asukasten kanssa, johon tulet, etteivät he tulisi teidän keskuudessanne ansaksi; 13 vaan kukistakaa heidän alttarinsa ja murskatkaa heidän patsaansa ja hakatkaa maahan heidän asera-karsikkonsa. 14 Älä kumarra muuta jumalaa; sillä Herra on nimeltänsä Kiivas, hän on kiivas Jumala. 15 Älä siis tee liittoa maan asukasten kanssa, ettet, kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä ja uhraavat jumalillensa ja kutsuvat sinua, sinä söisi heidän uhristaan, 16 ja etteivät heidän tyttärensä, kun sinä otat heitä pojillesi vaimoiksi ja kun he kulkevat haureudessa jumaliensa jäljessä, viettelisi sinun poikiasikin haureudessa kulkemaan heidän jumaliensa jäljessä. 17 Älä tee itsellesi valettuja jumalankuvia. (2. Moos. 34:11-17).

Jumala oli tehnyt tämän lain hyvin selväksi Israelille. Tästä syytä Jumalan oli pitänyt lähettää tisbeläinen, kiivain Profeetta Elia, vastustamaan tuota avointa jumalanpilkkaa Israelissa ja johdattamaan heidät takaisin Israelin Jumalan luokse. Kun Herra lähettää Elian, niin Jumalan mitta on tullut täyteen, Hän on saanut tarpeeksi. Ei voi olla, että Israel olisi voinut sanoa, että on unohtanut.

18 vaan muista, että Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoen teki sinun isiesi kanssa, niin kuin tähän päivään saakka on tapahtunut. 19 Mutta jos sinä unhotat Herran, sinun Jumalasi, ja seuraat muita jumalia, palvelet niitä ja kumarrat niitä, niin minä vakuutan teille tänä päivänä, että te peräti hukutte. 20 Niin kuin ne kansat, jotka Herra hukuttaa teidän tieltänne, niin tekin hukutte, kun ette kuulleet Herraa, teidän Jumalaanne." (5. Moos. 8:18-20).

Kuulemme vakavan varoituksen ihmiskunnalle, että he eivät koskaan koskisi muihin jumaliin! Jumalan väkevä Profeetta Elia pilkkasi Baalin palvojia ja Baalin profeettoja sanoen, ehkä jumalanne nukkuu tai torkkuu.

Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: "Baal, vastaa meille!" Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty. 27 Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: "Huutakaa kovemmin; hän on tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää". 28 Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, niin että heistä vuoti verta. 29 Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa! (1. Kun. 18:26-29).

Elia tiesi, että Israelin Jumala ei koskaan nuku. Hän on Jumala. Hän ihmetteli, mikä israelilaisia oikein vaivaa, kun he menivät Baalin luokse, joka torkkui eikä vastannut! Kun taas Israelin Jumala oli niin väkevä! Vertaa näitä sanapaikkoja toisiinsa!

3 Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku. 4 Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. (Ps. 121:3-4).

36 Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. 37 Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin." 38 Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. 39 Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: "Herra on Jumala! Herra on Jumala!" (1. Kun 18:36-39).

Voitteko kuvitella, kuinka voimallinen Kaikkivaltias Isä Jumala on! Baalin profeettoja 450 ja 400 muuta, jotka palvoivat Aseraa. Lähes 900 profeettaa. Kaikki huusivat Baalia ja tanssivat ympäri alttaria tehden temppujaan, eikä mitään vastausta. Sen sijaan vs. Ainoastaan yksi ainut Herran Profeetta, tisbeläinen Elia, ja Jehova Jumala vastasi Tulella! Baal ei vastannut, ei pihahdustakaan. Kuinka väkevä on Israelin Jumala, Elian Jumala! Siksi Jumala kutsui Häntä tisbeläiseksi erottaakseen Hänet muista asukkaista. Elia vierailija, muukalainen, matkaaja, kiertelijä.

Elia oli todella erilainen, kuin ne ihmiset siinä maassa, outo, erilainen. Ja Hän seisoi yksin ja vastusti kaikkia 900 profeettaa maassa. Miettikää sitä kuvaa, kuinka Herran Väkevin Profeetta Elia seisoo yksin täällä, ja toisella puolella ne lähes 900 Baalin profeettaa, kuningasta myöten. Kaikki siinä maassa palvoivat toista jumalaa, kuninkaasta ja kuningattaresta alkaen. Tisbeläinen Elia kysyi heiltä: Kuinka kauan heilutte kahden välillä? Kukaan ei vastannut mitään, koska he kaikki seurasivat Baalia. Hän seisoi yksin vieraana maassa. Tisbeläinen Elia muukalainen, siirtolainen, vieras. Tisbeläinen Elia oli todella erilainen kuin kaikki muut siinä maassa. Yksi kaikkia muita vastaan. Tämä on se kuva, jonka Herra maalaa meille ja tälle sukupolvelle.

Israelin olisi tullut olla Jumalan omaisuuskansana se maa, joka opettaisi koko maailmalle, kuinka palvoa Jehova Jumalaa. Mutta koska näin ei ollut, niin koko maailma palvoi Baalia; langenneena, luopumuksessa, epäjumalanpalvonnassa. Tisbeläinen Eliahu, vieras, vierailija, muukalainen seisoi yksin koko maailmaa vastaan. Hän vaelsi yksin Jumalan kanssa ja seisoi vastaan koko maailmaa. Näemme hänen vaeltavan yksin, kun Hän tuo ihmisille parannuksenteon evankeliumin! Hän sanoo, kaikki kansakunnat ovat langenneet. Tehkää parannus! Hän seisoo yksin Herran edessä. Hän kutsuu seurakuntaa ja maailman kansakuntia tekemään parannuksen. Hän sanoo, kaikki seurakunnat ja kansakunnat, aivan niin kuin myös tämän päivän saarnaajat tv:ssä, ovat langenneet; tehkää parannus! Ja Jehova Jahve, Israelin Jumala, liikkuu Hänen kanssaan ja käyttää Häntä yksin, niin kuin ei olisi ketään muuta saarnaajaa. Hän menee kansakunnasta kansakuntaan ja kutsuu heitä parannukseen. Näen yhden, joka seisoo yksin!

Ja jos katsot Häntä, kuinka kiivaasti Hän on palannut biljoona kertaisessa Jumalan voimassa ja auktoriteetissa. Ja Herra operoi Hänen kanssaan yksin, yksin, yksin. Aivan kuin ei olisi mitään toista seurakuntaa. Ja Jumala liikkuu Hänen kanssaan, valmistaen vain niitä ihmisiä, jotka ovat tulleet Hänen luokseen, aivan kuin muut seurakunnat eivät olisi edes kristittyjä. Jumala vierailee Hänen luonaan pilvessä! Kirkastaen Hänet yksin, ja kirkkaus valuu Hänen jaloistaan ja käsistään! Ja Herra laskee alas Taivaan portaat Hänen sanojensa mukaan. Näemme Hänen nostavan ylös kuolleista kuolleen mätänevän ruumiin. Ja Hän puhdistaa lepran, nostaa ylös 633 rampaa, yhdellä käskyllä, astumatta ulos asunnostaan. Hän parantaa monia kuuroja ja sokeita sekä kaikenlaisia sairauksia ´auringon alla´. Aivan kuin Herra ei näkisi muita palvelustöitä ja seurakuntia ja sitten Messias tulee ja ottaa yksin heidät, jotka Elia on valmistanut!

 

 

 

**

 

Tarkastelemme konfrontaatiota, vastakkain asettelua, ja uhmaa Israelin ja Herran kiivaimman Profeetan Elian välillä.

Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: "Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, jonka edessä minä seison: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta." (1. Kun. 17:1).

Näimme, että Hänen oma nimensä tarkoittaa: ´Herra on minun Jumalani´. Se nimi on hyvin uhmakas. Kun Hän saapuu Gileadiin, Hän menee suoraan kuninkaan eteen, ja saman tien Hän julistaa taivaan sulkeutumisen maan yltä. Hän sulkee taivaan ilman neuvottelua. Ei ole alkutervehdyksiä tai muuta, vaan Hän vain suoraan sulkee Taivaan maan yltä ja tuo Jumalan tuomion. Hän vastustaa saman tien Israelin ja pahan kuninkaan jumalattomuutta. Tuona aikana koko Israel oli langennut luopumukseen. Sitten kohtaat Obadjan, joka työskenteli siellä kuninkaan palatsissa kuningatar Iisebelille. Obadja oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen mies.

3 Ja Ahab kutsui Obadjan, joka oli palatsin päällikkönä. Mutta Obadja oli hyvin Herraa pelkääväinen mies (1. Kun. 18:3).

5.Moos.18:3 kuvailee Obadjaa hyvin hurskaana ja Jumalaa pelkääväisenä miehenä. Kaiken suuren lankeemuksen keskellä oli yksi Obadja, joka oli hurskas, ja hän pelkäsi Herraa eikä suostunut palvomaan epäjumalia. Hän työskenteli kuningas Ahabin ja kuningatar Iisebelin palatsissa. Kuningas ja kuningatar olivat syypäitä koko Israelin luopumukseen. Iisebel oli paha epäjumalanpalvelija, ja hän toi epäjumalanpalveluksen Israeliin. Herralla oli kuitenkin tarkat ohjeistukset Raamatussa.

Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää (2.Piet. 2:9).

Raamattu puhuu myös hurskaasta Lootista, kuinka hän eli Sodomassa ja Gomorrassa, jotka olivat tuomitut. Se mitä Loot näki ja kuuli, oli jumalatonta, ja Herra tuomitsi Sodoman ja Gomorran, mutta pelasti jumalisen miehen, Lootin, ja jopa hänen tyttärensä, jotka elivät Sodomassa. Siellä seksuaalisynti oli korkeinta, minkä vuoksi Jumala Kaikkivaltias tuhosi ja poltti nuo kaupungit ikuisesti maan tasalle.  Mutta Loot, vanhurskas mies, ja hänen tyttärensä elivät puhdasta elämää kaiken pahan maailman keskellä. Kun pahat miehet tulivat ja pyysivät Lootia luovuttamaan Herran enkelit, jotta he voisivat raiskata ja saastuttaa heidät, niin Loot oli sen sijaan valmis antamaan tyttärensä enkelien sijaan! Tyttäret elivät puhtaudessa pahojen ihmisten keskellä. Se pahuus, johon Israel lankesi, ei ollut ollenkaan hyväksyttävää; koko maa oli epäjumalanpalvonnassa. Sama on seurakunnassa tänä päivänä. Kristittynä työpaikallasi, missä tahansa Suomen kaupungissa, et voi puolustella lankeemustasi sanomalla, että kaikki tekevät näin, ja siksi lankean syntiin. Raamatusta voimme siis lukea hurskaista ihmisistä, jotka elivät pahan maailman keskellä kestäväisinä. Kolmas esimerkki on Simeon:

25 Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. 26 Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran Voidellun. (Luuk. 2:25-26).

Simeon oli myös hurskas ja jumalinen mies. Katsokaa myös Nooan elämää ja sitä valtavaa pahuutta ja jumalattomuutta Nooan aikana.

5 Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, 6 niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja Hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. 7 Ja Herra sanoi: "Minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan, matelijat ja taivaan linnut; sillä minä kadun ne tehneeni". 8 Mutta Nooa sai armon Herran silmien edessä. 9 Tämä on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. 10 Ja Nooalle syntyi kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaafet. 11 Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa. 12 Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä. (1. Moos. 6:5-12).

Koko maailma oli todella paha ja turmeltunut. Kaikki heidän sydämensä ajatukset olivat jatkuvasti pahoja. Nooa pysyi hurskaana, nuhteettomana ja Jumalaa pelkääväisenä miehenä aikalaistensa keskuudessa; Hän vaelsi Jumalan kanssa. Se lankeemus Israelissa, jossa näemme Baalin palvonnan, ei ole mitenkään hyväksyttävää. Samanlaisen menon näemme myös tämän päivän seurakunnassa.

1 Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. 8 Niin Herra sanoi saatanalle: "Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa." (Job 1:1, 8).

Job oli myös ihminen, joka pelkäsi Jumalaa, karttoi pahaa, hän oli nuhteeton ja rehellinen. Koko maailmassa ei ollut ketään kuin Job. Tämä on valtava todistus Jumalalta yhdestä ihmisestä, joka on kestäväinen Herrassa, loppuun saakka, maailman keskellä. Koko Israelin lankeemus, kun  he palvoivat epäjumalia, ei ollut millään tavalla hyväksyttävää. 

1 Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.” (1. Moos. 17:1).

Myös Aabraham oli nuhteeton Herran edessä. Olemme nähneet monia esimerkkejä Raamatussa, jotka selittävät meille, että tämä Israelin lankeemus ei ollut mitenkään hyväksyttävä! Se sama lankeemus nähdään myös Suomen seurakunnassa tänä päivänä.

Katsotaan seuraavaksi syitä, miksi Elia tuomitsi heidät, ja sulki Taivaan heidän yltään, ilman minkäänlaista neuvottelua tai kysymyksiä. Miksi Elia tuomitsi heidät? Raamattu on täynnä varoituksia, jotka Herra antoi Israelille poistaessaan heidät Egyptistä; silloin Hän antoi heille varoitukset ja neuvot, kuinka elää elämäänsä, mitä tehdä ja mitä ei tulisi tehdä.

1 "Älkää tehkö itsellenne epäjumalia älkääkä pystyttäkö itsellenne jumalankuvia tai patsaita, älkää myöskään asettako maahanne kiviä, joissa on kuvia, kumartaaksenne niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne. 2 Pitäkää minun sapattini ja peljätkää minun pyhäkköäni. Minä olen Herra. 3 Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne, 4 annan minä teille sateen ajallansa, niin että maa antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä. 5 Ja puiminen kestää teillä viininkorjuuseen asti, ja viininkorjuu kestää kylvöön asti, ja teillä on kyllin leipää syödäksenne, ja te saatte turvallisesti asua maassanne. (3.Moos. 26:1-5).

Hän sanoi hyvin selvästi: Älkää tehkö epäjumalaa itsellenne tai palvoko epäjumalia! Herra siis todella varoitti heitä. Tisbeläinen Elia, Herran kiivain Profeetta ilmestyi heidän eteensä, ja ilman kysymyksiä Hän meni ja sulki Taivaan heidän yltään, ilman neuvottelua. 

8 Niin pitäkää kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä teille annan, että te tulisitte voimakkaiksi, menisitte ja ottaisitte omaksenne sen maan, jota nyt menette omaksenne ottamaan,

9 ja että te kauan eläisitte siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vannotulla valalla on luvannut antaa heille ja heidän jälkeläisillensä, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä.

10 Sillä se maa, jota sinä menet omaksesi ottamaan, ei ole niin kuin Egyptin maa, josta te olette lähteneet ja jota sinä, siemenesi siihen kylvettyäsi, jalalla polkien kastelit niin kuin vihannestarhaa.

11 Vaan se maa, jota te menette omaksenne ottamaan, on maa, jossa on vuoria ja laaksoja ja joka juo vettä taivaan sateesta,

12 maa, josta Herra, sinun Jumalasi, pitää huolen ja jota Herran, sinun Jumalasi, silmät aina katsovat, vuoden alusta sen loppuun saakka.

13 Ja jos nyt tottelette minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne,

14 niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.

15 Ja minä annan sinun karjallesi ruohoa kedoillasi; ja sinä syöt ja tulet ravituksi.

16 Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte;

17 muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa.

18 Painakaa siis nämä minun sanani sydämeenne ja mieleenne ja sitokaa ne merkiksi käteenne, ja ne olkoot muistolauseena otsallanne;

19 ja opettakaa ne lapsillenne, niin että puhut niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.

20 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi,

21 että te ja teidän lapsenne kauan eläisitte siinä maassa, jonka Herra teidän isillenne vannotulla valalla lupasi antaa heille, niin kauan kuin taivas maan yli kaareutuu.

(5.Moos.11:8-21).

Herra oli jo kuvaillut sitä maata, johon he olivat menossa. Hän sanoo, että jos te tottelette uskollisesti käskyjäni, siunaan teitä. Hän kuvaili sitä kaunista maata, johon he olisivat menossa, ja Hän sanoo, että se maa ei ole Egypti, jossa on monia epäjumalia. Näet tässä sen ehdon ja varoituksen. Avoin taivas oli riippuvainen Israelin uskollisuudesta yksin Herralle.  Oli äärimmäisen tärkeää olla varovainen ja olla palvomatta epäjumalia. Hän sanoi, opettakaa tämä lapsillennekin, jotta hekään eivät voisi ikinä kumartaa epäjumalia!

Oli täysin hyväksymätöntä, että Israel lankeaisi ja palvoisi epäjumalia. Tämä varoitus oli annettu heille, ja heidän otsissaan, käsissään sydämissä, öisin ja päivin, kun he istuvat, makaavat, kävelevät; heidän tuli aina noudattaa tätä säädöstä, että he eivät voisi koskea epäjumaliin. Oli olemassa vakava varoitus. Siksi kun Elia, Jahven kiivas Profeetta, ilmestyi heidän eteensä, ei ollut neuvottelua, ei kysymyksiä. Hän meni suoraan kuninkaan eteen, ilman mitään alkutervehdyksiä, ja Hän suoraan tuomitsi Israelin ja sulki Taivaan heidän yltä.

15 Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut. 23 Ja taivaasi, joka on sinun pääsi päällä, on niin kuin vaski, ja maa, joka on allasi, on niin kuin rauta. 24 Herra muuttaa sinun maasi sateen tomuksi ja tuhaksi; taivaasta se tulee sinun päällesi, kunnes tuhoudut. (5.Moos.28:15,23-24).

Näet tässä varoituksen, että synnin, kapinan ja epäjumalanpalvonnan tähden Herra tulisi sulkemaan Taivaan, eikä tulisi sadetta. Nyt näet, miksi Elia tuomitsi heidät, ja sulki Taivaan. Herra oli jo edeltä varoittanut heitä epäjumalanpalvonnasta. Katsotaan seuraavaksi parannuksenteon merkitystä. Ja mikä auttoi Israelia kääntymään, ja mikä voi auttaa  myös seurakuntaa kääntymään tänä päivänä.

35 Jos taivas suljetaan, niin ettei tule sadetta, koska he ovat tehneet syntiä sinua vastaan, mutta he rukoilevat kääntyneinä tähän paikkaan päin, ja kiittävät sinun nimeäsi ja kääntyvät synnistään, koska sinä kuulet heitä, 36 niin kuule taivaasta ja anna anteeksi palvelijaisi ja kansasi Israelin synti-sillä sinä osoitat heille hyvän tien, jota heidän on vaeltaminen-ja suo sade maallesi, jonka olet antanut kansallesi perintöosaksi. (1.Kun. 8:35-36).

Synti sai Herran sulkemaan Taivaan Israelin yltä. Kun Herra valmisteli lakia Israelille, Hän sanoi, jos lankeatte epäjumalanpalvontaan, niin Taivas sulkeutuu yltänne, eikä tule sadetta. Hän antoi heille profetian, Profeetta Elian tulosta. Hän tietää lopun jo alussa. Hän oli jo nähnyt heidät ja tiesi, että he tulisivat lankeamaan epäjumalanpalvontaan, joten Hän antoi heille tämän varoituksen. Kun Herra antoi heille lain, josta luimme aikaisemmin, Hän pohjimmiltaan myös sanoi heille, että tisbeläinen Elia, Adonain kiivain Profeetta on tulossa, kun olette lankeamassa epäjumalanpalvontaan. Herran Väkevin Profeetta, Elia, oli tullut sulkemaan Taivaan, ja sitten Hän ilmestyi jälleen, kun Israel oli avun tarpeessa.

35 Niin vesi juoksi ympäri alttarin; ojankin hän täytti vedellä. 36 Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. 37 Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin." (1. Kun. 18:35-37).

Herra puhui Israelille kaivertaessaan lakia, että jos menette epäjumalanpalvontaan, Taivas tulee sulkeutumaan yltänne.  Kaivertaessaan lakia, Herra sanoi, olen nähnyt teidän menevän luvattuun maahan ja olen nähnyt teidän lankeavan epäjumalanpalvontaan. Herra itseasiassa sanoi heille, että näen jo, että te totisesti tarvitsette Elian ennallistamaan ja vapauttamaan teidät! Herra, joka tietää kaiken jo alussa aina loppuun saakka.

10 Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, ei ole sitä kansaa eikä sitä valtakuntaa, josta minun herrani ei olisi lähettänyt etsimään sinua, mutta kun on vastattu: 'Ei hän ole täällä', on hän vannottanut sillä valtakunnalla ja sillä kansalla valan, ettei sinua ole löydetty (1. Kun. 18:10).

Huomaatteko yhden asian? Kuningas Ahab on vihainen, ja etsi tisbeläistä Eliaa joka puolelta maailmaa tappaakseen Hänet. Kun tisbeläinen Elia sitten ilmestyy Ahabille, niin Elia kirjaimellisesti käskee kuningas Ahabia ja koko Israelia; Hän käskee Ahabia kokoamaan koko Israelin Karmelin vuorelle.

17 Ja nähdessään Elian Ahab sanoi hänelle: "Siinäkö sinä olet, sinä, joka syökset Israelin onnettomuuteen?" 18 Tämä vastasi: "En minä syökse Israelia onnettomuuteen, vaan sinä ja sinun isäsi suku, koska te hylkäätte Herran käskyt ja koska sinä seuraat baaleja. 19 Mutta lähetä nyt kokoamaan kaikki Israel minun luokseni Karmel vuorelle, sekä neljäsataa viisikymmentä Baalin profeettaa ja neljäsataa Aseran profeettaa, jotka syövät Iisebelin pöydästä." (1. Kun. 18:17-19).

Se oli käsky. Voit kuvitella, kuinka kuningas juoksi kiireessä ja lähetti miehensä kokoamaan aivan kaikki, 450 Baalin väärää profeettaa ja 400 Aseran väärää profeettaa, Karmelin vuorelle, kohtaamaan tisbeläisen Profeetta Elian. Ja totisesti Herran kiivain Profeetta Elia tuli sanoen: Voimme selvittää nyt teidän ateisminne ja satanisminne ja teidän sairaan saastuneen palvontanne! Hyvin vakava tilanne kehittyi. Tisbeläisellä Herran Väkevimmällä Profeetta Elialla on Herran itsensä ylivoimainen voima, ja Hän on peloton Taivaan Profeetta. Kun Elia tapaa vihdoin heidät, Hän sanoo:

37 Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin." (1. Kun 18:37).

Kun Israel sitten kokoontui Karmelin vuorelle, ja tisbeläinen Elia astui esiin ja rukoili Herraa: Käännä heidän sydämensä takaisin; se tarkoittaa parannuksentekoa. Näet tässä heti tarpeen parannuksenteolle. Vain Herralla on auktoriteetti kääntää israelilaisten sydämet Jumalan puoleen. Israelilla ei olisi ollut voimaa siihen yksin, mutta Herra Jumala Jehova Jahve käänsi heidän sydämensä takaisin jälleen. Olemme nähneet tämän Karmelin vuoren tapahtumien toiston tässä ajassa, jossa elämme; kun Kenian Njorossa Herran Väkevin Profeetta toisti sanasta sanaan tämän Karmelin vuoren vierailun, mutta tällä kertaa vieläkin suuremmassa auktoriteetissa ja voimassa!

20 Joka uhraa muille jumalille kuin Herralle, ainoalle, olkoon vihitty tuhon omaksi (2. Moos. 22:20).

Tämä vieraille jumalille uhraaminen sai Elian teurastamaan kaikki Baalin profeetat. Luetaan lisää, miksi Elia teurasti Baalin profeetat?

1 "Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, 2 ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', 3 niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. 4 Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. 5 Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota Herra, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi. (5. Moos. 13:1-5).

Tämä ohjasi Herran kiivasta Profeettaa, Eliaa, teurastamaan ne väärät profeetat puhdistaakseen pahuuden ja synnin maasta. Näitä sananpaikkoja Elia käytti puhdistaakseen epäjumalanpalvonnan Israelista. Tästä syystä Hän teurasti väärät profeetat ja puhdisti epäjumalanpalvonnan, joka oli vanginnut Jumalan omaisuuskansan. Raamattu sanoo; Hän ei jättänyt edes yhtäkään väärää profeettaa jäljelle. Hän teurasti heidät jokaisen ja puhdisti maan, Jumalan omaisuuskansan, koska yksikin jäljelle jäänyt olisi voinut jälleen saastuttaa heidät.

Mutta Elia sanoi heille: "Ottakaa Baalin profeetat kiinni; älköön yksikään heistä pääskö pakoon". Ja he ottivat heidät kiinni. Ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä (1. Kun. 18:40).

Valmistaudutaan suureen puhdistukseen!  Hän, joka pitelee miekkaa, epäjumalanpalvontaa ja luopumusta vastaan olevaa Jumalan kaksiteräistä miekkaa, on juuri nyt tässä maailmassa, ja kulkee kansakunnasta kansakuntaan, ympäri maailman.

Niin Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmel vuorelle (5.Moos. 18:20).

Herra ohjasi Eliaa teurastamaan kaikki väärät profeetat.

6 Jos sinun veljesi, sinun äitisi poika, tai sinun poikasi tai tyttäresi tai vaimo, joka on sylissäsi, tai ystäväsi, joka on sinulle kuin oma sielusi, salaa houkuttelisi sinua ja sanoisi: 'Käykäämme palvelemaan muita jumalia', joita et sinä tunne eivätkä sinun isäsi tunteneet- 7 niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne, lähellä sinua tai kaukana sinusta, maan äärestä toiseen- 8 niin älä noudata hänen mieltään äläkä kuule häntä; älä sääli äläkä armahda häntä äläkä salaa hänen rikostansa, 9 vaan tapa hänet: oma kätesi kohotkoon ensimmäisenä häntä vastaan surmatakseen hänet, ja sitten koko kansan käsi. 10 Kivitä hänet kuoliaaksi, sillä hän koetti saada sinut luopumaan Herrasta, sinun Jumalastasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. 11 Ja koko Israel kuulkoon sen ja peljätköön, ettei kukaan enää tekisi senkaltaista pahaa sinun keskuudessasi. (5. Moos. 13:6-11).

Tisbeläistä Eliaa ohjeisti Jumalan käsky puhdistaa synti ja epäjumalanpalvonta Herran ihmisten keskuudesta. Ja nyt näemme, kuinka Hän on tullut takaisin valtavassa historiallisessa massiivisessa auktoriteetissa ja voimassa. Hän on tullut ja jopa ravistellut koko Jumalan Kaikkivaltiaan luomakuntaa, joten valmistaudutaan suureen puhdistukseen! Olemme kuulleet, Jeesus on Herra -radiossa, niitä Herran peljättäviä profetioita. Tänä päivänä, ja aikana ennen ylöstempausta, teurastus tulee olemaan hengellinen teurastus; ne väärät profeetat tullaan heittämään helvettiin. Kaikista pahin mahdollinen teurastus on joutua helvettiin. Hän sulkee taivaan heiltä, ja heidät heitetään helvettiin. Se tulee olemaan ikuinen rangaistus ja teurastus siitä, että he johdattivat Jumalan ihmiset eksytykseen, palvomaan jotakin toista. Voimme lukea Raamatusta, kuinka Herra lupasi myöhemmän Sateen ja Kirkkauden seurakunnalle:

6 Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan. 7 Ja minä liikutan kaikki pakanakansat, ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot. 8 Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. 9 Tämän temppelin myöhempi kunnia [kirkkaus, loisto] on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot." (Hagg. 2:6-9).

Myös Joh. 2:1-11 jakeissa Herra lupasi, että se jälkimmäinen viini, myöhempi Kirkkaus tulisi olemaan paljon, paljon vahvempi, niin kuin näemme nyt. Elia on lähetetty tähän aikakauteen. Herra Kaikkivaltias Jumala lupasi, että tulisi lähettämään myöhemmän Kirkkauden ja Sateen. Ja totisesti olemme saaneet todistaa, kuinka esimerkiksi Kenian Njorossa on ollut valtava Herran vierailu; se oli täydellinen kopio Karmelin vuoren tapahtumista. Keniassa oli vakava tilanne. Kenia oli tuolloin valtavan kuivuuden keskellä. Eläimet ja karja kuolivat kuivuuteen, ja kuolleita eläimen ruhoja lojui kaikkialla. Maassa oli vakava nälänhätä.

Kun Herran Väkevin Profeetta sitten vihdoin saapui maahan, Hän löysi seurakunnan huonolta paikalta, täynnä seksuaalisyntiä. Pastorit pettivät vaimojaan sihteereidensä kanssa, ilman häpeää. Yö rukous -kokouksien jälkeen kondomeja keräiltiin kokouskentältä. Tämän takia Hän sulki Taivaan Kenian yltä. Ja Hän oli antanut profetian kuivuudesta seurakunnassa ja maassa vallitsevan synnin tähden. Kansainvälisissä globaaleissa uutisissa he myös puhuivat Kenian kuivuudesta. Hallitus kamppaili lähettäessään ruokaa nälkää näkeville.

Sitten Herran Väkevin Profeetta astui maisemiin ja muistutti Keniaa Herran säädöksistä ja toisti Karmelin vuoren tapahtumat, sanasta sanaan, historiallisessa Njoron kokouksessa. Hän sanoi: pyhyys! On sade tulossa Njoroon, ottakaa osaa tuohon Sateeseen! Älkää sivuuttako tätä Pyhän Hengen Sadetta! Palatkaa Herran luokse! Tämä Sade tulee parantamaan kansakuntanne ja tulette tietämään, mitä tietä kulkea. Isä, Jeesuksen nimessä, tuo heille Sade tänne tänään. Satakoon täällä, minun Jumalani, ja tiedettäköön, että olet Jumalani ja käännät heidän sydämensä sinun puoleesi, Jumalani. Olet Jumalani, kaikista korkein Jumala, eikä ole toista Jumalaa. Voit nyt tuoda Sateen Njoroon. Kiitämme sinua Njorossa tänään. Kenia tietäkööt Sateen Tekijän ja, mitä tietä kulkea saadakseen vettä ja sadetta. Näemme Raamatun toiston. Kun Hän tuli ensimmäisen kerran:

36 Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. 37 Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin." (1.Kun 18:36-37).

Hän toisti Njorossa samat sanat kuin Karmelin vuorella. Voit katsoa Repent Finland Youtubessa suomeksi käännetyn videon tästä uskomattomasta Herran vierailusta. Suosittelen, että menette YouTubeen ja näette, kuinka tuuli tuli välittömästi paikalle Njoroon, ja riepotteli alttarin mattoa ja kaatoi ihmiset maahan. Ja saman tien suuria vesipisaroita alkoi tippua taivaasta. Hän sanoi, älkää avatko sateenvarjojanne tai lähtekö sateen suojaan! Alkoi sataa välittömästi; ja oli hyvin hämmästyttävä Herran vierailu.

Jos katsotte niitä dokumentteja, joita olemme suomentaneet Repent Finland YouTubeen Suomelle, silloin kukaan Suomessa ei voi sanoa, ettei muka tiennyt tai nähnyt tai kuullut. Näemme siellä, kuinka jopa aurinko taputtaa Herralle Hänen käskystään! Tämä itsessään on jo liian suurta ja täysin käsittämätöntä! Aurinko taputtaa Hänen käskystään taputusten tahtiin välkkyen Herralle! Jehova Jahven Tuli, vuotaen Taivaasta, Elian Tuli, se jo yksin riittäisi! Ja joskus Herra katkaisee sen ja vuodattaa uudestaan! Näyttäen meille, että Hänen Jumalansa on elävä Jumala, Elian Jumala, Israelin Jumala! Ne shokeeraavat ihmeet!

Ja Herra Jehova laski Hänet alas Taivaasta pilvien läpi sen seurakunnan edessä, joka tuli Hänen luokseen! Näemme ne kaksi Hänessä, ne kaksi Todistajaa Ilmestyskirjasta luvusta 11; he saarnaavat yhdessä. Toinen heistä on valtavan suuri, melkein 15 metriä, pää melkein koskettaa kattoa. Ja näemme heidän tanssivan auringon kuumimmassa pisteessä! Ja aurinko on kuuma! Olemme katselleet Jumalan valtavia ihmeitä! Ja kuinka Herran Väkevin Profeetta nostaa kuolleen haisevan mätänevän ruumiin, Mama Rosan, kuolleista kolmella sanalla: ”Kaikki on hyvin”! Niin paljon tapahtuu täällä, aivan kuin Herra ei välittäisi toisista seurakunnista! Elia kulkee yksin Hänen kanssaan! Ja Herra Jumala Jehova Jahve kutsui Hänet tisbeläiseksi Eliaksi. Nyt tiedämme miksi! Hän valmistaa joka päivä heitä, jotka ovat tulleet Hänen luoksensa, ja antaa heille ohjeistukset, kuinka valmistautua Messiaan tulemukseen.

**

 

Näimme Njorossa tapahtuneessa Isä Jumalan vierailussa, että sade tuli suurimman kuivuuden ja kuivakauden keskellä. Kuivuus oli aiheuttanut karjan kuoleman ja nälänhädän. Kuukausi aikaisemmin Hän, Jumalan Mies, oli antanut Profetian sateesta radion kautta. Njorossa Hän sanoi kahteen kertaan, Pyhä Henki tuo teille Sateen tänään. Raamatusta, Hagg. 2:6.9, Joh. 2:1-11 näemme, että Herra lupasi seurakunnalle myöhemmän sateen. Jes. 26. luvusta, näemme sen saman lupauksen Herralta seurakunnalle koskien myöhempää vierailua. Raamattu siis lupasi Herran jälkimmäisen vierailun.

19 Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille (Jesaja 26:19).

Herra esitteli tämän Sateen kautta Hänen väkevimmän Profeettansa, Elian, maailmalle ensimmäistä kertaa. Herra Kaikkivaltias Jumala esitteli sen samanlaisuuden ja yhtäläisyyden Karmelin vuoren ja Njoron tapahtumien välillä. Kun kuuntelet Njorossa annettua julistusta tarkkaan, voit huomata, että se on täysin sama julistus, samat sanat kuin Karmelin vuorella: Nämä sanat avasivat Taivaan ja toivat välittömästi Sateen Taivaasta kuivuuden keskelle. Tämä on itsensä Kaikkivaltiaan Isä Jumalan vierailu.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Kenia totesi: Hei, nuo sanat, jotka Hän on puhunut, ja joihin Isä Jumala vastasi, ne ovat tutun kuuloisia Raamatusta! Ja he yhdistivät ensimmäistä kertaa Herran Väkevimmän Profeetan Karmelin vuoren vierailuun. Herra Jehova Jahve teki tämän tarkoituksenmukaisesti ja tietoisesti, jotta näkisimme sen yhtäläisyyden näiden kahden peljättävän vierailun välillä. Näin Herra Jumala esitteli meille Elian ja kertoi maailmalle, katsokaa, Hän tulee, Elia, luvattu Profeetta, jonka Minä lupasin!

Peljättävä Isä Jumalan vierailu, joka tapahtui Njorossa, on hyvin, hyvin tärkeä seurakunnalle. Herra Jehova Jahve, Kaikkivaltias Israelin Jumala, käytti niitä väkeviä Jumalan ihmeitä ja merkkejä esitelläkseen hänet maailmalle. Sukupolvet tulivat ja menivät odottaen, että Mal. 3:1, Mal. 4:5, Luukkaan 17. luku ja Jesajan 43. luku, ja muut sananpaikat, jotka puhuvat tisbeläisestä Eliasta, täyttyisivät. Nyt se on täyttynyt tässä sukupolvessa. Vain he, jotka tulivat Hänen luokseen, todistivat sitä. Voit kuunnella Repent Finland YouTubesta tuon julistuksen, joka avasi Taivaan ja vuodatti välittömän Sateen! Ne sanat menivät seuraavasti; Hän sanoi:

”Pyhyys Njoro! Sateen tekijä on pidätellyt kastetta ja Hän, Isä Jumala, sanoo; haluan saattaa teidät tulemaan luokseni ja tarvitsevan minua. Väkevä sade on tulossa Njoroon, osallistukaa tuohon sateeseen! Älkää sivuuttako sitä Pyhän Hengen sadetta! Herra tuo Sateen maahanne, joka parantaa maan. Kenia huutaa sateen perään, mutta ei kuunnellut minua.  Nyt Njorossa tulette saamaan sateen. Jumalan Pyhä Henki tulee tuomaan sateen Njoroon, jotta voitte tietää, mitä tietä kulkea. Sateen tekijä on enemmän kuin kykenevä tuomaan teille sateen. Sade tulee teille. Isä, Jeesuksen väkevässä nimessä, tuo heille sade tänne, satakoot se tänne. Tiedettäköön, että sinä olet Jumala ja nyt käännät heidän sydämensä sinun puoleesi, Isä. Se olet, sinä Isä, joka olet suojelut heidät nämä vuodet. Sinä olet Jumalamme, kaikista korkein Jumala, ei ole muuta Jumalaa! Me kiitämme sinua Njorossa tänään. Kenia tuntekoon Sateen Tekijän! Kenia tietäköön, mitä tietä kulkea saadakseen Sateen. Sinä joka olet sateen tekijä, voit nyt sataa Njoron ylle!”

Tämä, mitä hän julisti Njorossa, oli valtava Karmelin vuoren tapahtumien toisto sanasta sanaan!

Tisbeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: "Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala, elää, jonka edessä minä seison: näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta". Mutta jonkun ajan kuluttua puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut. (1.Kun. 17:1, 7).

Herra pidätti sateen heiltä. Hän muistutti heitä pyhyyden vaatimuksista. Hän sanoi, että Sateen tekijä pidätti sadetta. Hän sanoi, haluan heidän tulevan luokseni ja tarvitsevan minua. Elia astui esille ja käski Taivasta avautumaan. Hän julisti ja todisti, että vain Herra on Jumala, eikä ole muita Jumalia. Hän sanoi: Kiitos Jehova, sinä olet Jumala, kaikista korkein Jumala, ei ole toista Jumalaa!

36 Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. 37 Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin." (1.Kun 18:36-37).

Aivan niin kuin Karmelin vuorella. Hänen nimenä Elia, tarkoittaa, Herra Jehova on minun Jumalani. Hän ei edes rukoillut, Hän vaan yksinkertaisesti julisti Taivaan avautumisen ja sateen tulon.

39 Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: "Herra on Jumala! Herra on Jumala!" (1.Kun. 18:39).

Hän julisti näin Karmelin vuorella sen synnin tähden ja epäjumalan palvonnan tähden, joka oli Israelissa, aivan niin kuin Hän teki tässä omassa ajassamme. Muukalainen, vierailija, pyhiinvaeltaja, Herran Väkevin Profeetta, tisbeläinen Elia, on tullut nyt takaisin seurakuntaan! Ja meidän tulee nyt palata takaisin pyhyyteen ja Jumalan vanhurskauteen ja sanoa, että Herra on Jumala!

41 Ja Elia sanoi Ahabille: "Nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu". 42 Niin Ahab nousi syömään ja juomaan. Mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. 43 Ja hän sanoi palvelijallensa: "Nouse ja katso merelle päin". Tämä nousi ja katsoi, mutta sanoi: "Ei näy mitään". Hän sanoi: "Mene takaisin". Näin seitsemän kertaa. 44 Seitsemännellä kerralla palvelija sanoi: "Katso, pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen, nousee merestä". Niin Elia sanoi: "Nouse ja sano Ahabille: 'Valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi'". 45 Ja tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta, ja tuli ankara sade. Mutta Ahab nousi vaunuihinsa ja lähti Jisreeliin. 46 Ja Herran käsi tuli Elian päälle, ja niin hän vyötti kupeensa ja juoksi Ahabin edellä Jisreeliin saakka. (1.Kun. 18:41-46).

Karmelin vuorella Hän rukoili seitsemän kertaa, mutta kun Messiaan tulemus on lähellä, Hän tulee biljoonakertaisessa Herran voimassa, jolloin Hän vain yksinkertaisesti julistaa: Tänään satakoon täällä ja nyt! Voit nyt sataa Njorossa, nyt! Karmelin vuorella Hän otti aikaa. Hän kipusi vuorelle ja lähetti palvelijansa seitsemän kertaa ja rukoili ja rukoili. Njorossa Hän vain julisti, voit NYT sataa! Ja välittömästi epätavallinen tuuli tuli alttarin ylle ja riepotteli alttarimattoa ja kaatoi ihmisiä. Suuria vesipisaroita alkoi sataa välittömästi; suuri sade satoi Njoroon. Karmelin vuorelle sade ei tullut, ennen kuin he tekivät parannuksen ja lankesivat kasvoilleen maahan sanoen, Herra on Jumala!

14 mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi (2. Aik. 7:14).

Hän puhuu tässä parannuksenteosta.

30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. 31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista." (Ap.t. 17:30-31).

13 Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin papitkin, harjoittavat petosta. 14 He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole. 15 He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia; mutta heillä ei ole hävyntuntoa, he eivät osaa hävetä. Sen tähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon, sortuvat, kun minä heitä rankaisen, sanoo Herra. (Jeremia 6:13-15).

Sade ei tullut ennen parannuksentekoa. Me myös Suomen seurakuntana, voimme tehdä parannuksen siitä Baalin palvonnasta, jota tämän päivän seurakunta on täynnä. Ne Baalit ovat tänä päivänä seksuaalisynti, iljettävä homoseksuaalisuus, lesbolaisuus, transvestiitit, jossa miehet pukeutuvat naisiksi, naisten haureellinen pukeutuminen saarnastuolista alkaen. Pastorien vaimot, naispastorit, pukeutuvat lyhyisiin ja moraalittomiin vaateisiin. Näet Pastorin vaimon pukeutuvan hyvin lyhyeen hameeseen, ja hän kävelee siellä korokkeella, ja miehet katsovat hänen alastomia jalkojaan himoiten seksuaalisesti häntä. Ja se, miten hän kävelee korokkeella, näet, että hänellä on paha tarkoitus. Epäjumalat tämän päivän seurakunnassa ovat: Eksytys, moraalittomuus, väärät profeetat ja valheapostolit, noituus, postmodernismi, menestysteologia, liberaaliteologia, josta puuttuu kokonaan pyhyys. Aivan niin kuin Jeremia sanoi; kaikki ovat oman voiton pyytäjiä, väärän voiton pyytäjiä, itsekkäitä ja ahneita.

1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. 2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, 3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, 4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; 5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. (2.Tim. 3:1-5).

Tämä on se, mitä näemme seurakunnassa.

20 Tulkaa, tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme: villipeto on hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee." 21 Kun Ruuben sen kuuli, tahtoi hän pelastaa hänet heidän käsistään ja sanoi: "Älkäämme lyökö häntä kuoliaaksi". 22 Vielä Ruuben sanoi heille: "Älkää vuodattako verta; heittäkää hänet tähän kaivoon, joka on täällä erämaassa, mutta älkää satuttako kättänne häneen". Hän näet tahtoi pelastaa hänet heidän käsistään, saattaaksensa hänet takaisin isänsä tykö. 23 Kun Joosef sitten tuli veljiensä luo, riisuivat he Joosefilta hänen ihokkaansa, pitkäliepeisen, hihallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään, 24 ja ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon; mutta kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. 25 Sen jälkeen he istuivat aterioimaan. Ja kun he nostivat silmänsä, näkivät he ismaelilaismatkueen tulevan Gileadista; heidän kamelinsa kuljettivat kumihartsia, balsamia ja hajupihkaa, ja he olivat viemässä niitä Egyptiin. 26 Silloin Juuda sanoi veljillensä: "Mitä hyötyä meillä on siitä, että surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä? (1.Moos. 37:20-26).

Näet, että heillä oli paha aikomus Joosefia vastaan. He olivat itsekkäitä, ahneita, ilkeitä. Näin tehden Joosefille, he itseasiassa pilkkasivat itse Jumalaa, joka antoi ne unet Joosefille. He eivät tienneet, että Joosef olisi se väline pelastamaan Israel ja väline Israelin suuren kansan rakentamisessa. Näette, mitä ahneus omalle väärälle voitolle saa aikaan! Se on tuhoavaa. Kun he olivat pahanilkisiä Joosefia kohtaan, se osui lopulta heihin itseensä. Tätä ahneus on saanut aikaan myös tämän päivän seurakunnassa.

Juuri näin väärät profeetat tekevät seurakunnassa. Väärät profeetat sanovat rauha, rauha, vaikka rauhaa ei ole. He, jotka saarnaavat menestysteologiaa, peittävät märkivän ja mätivän haavan laastarilla. Tiedäthän, jos joku on ollut vaikka onnettomuudessa, ja hänelle on tullut iso märkivä haava ihoon, ja hän menee sairaalaan. Jos haavaa ei hoideta, kaikki bakteerit ja virukset siellä sisällä, aiheuttavat haavan suurenemisen ja syvenemisen. Jos haavaa ei hoideta, se voi jopa tappaa tuon henkilön.

Mutta jos hän menee lääkärille, ja hänelle annetaan antibiootteja, ja haava hoidetaan ja puhdistetaan ja desinfioidaan kunnolla, ja mätä puhdistetaan pois, niin hän paranee. Mutta tämän päivän menestysteologit vain peittävät märkivän likaisen haavan laastarilla. Ja se haiseva mätänevä haava kasvaa, koska ne bakteerit ja virukset kasvavat siellä sisällä lisääntyen ja leviten. Seurakunta vain peittää tuon haavan laastarilla! Suomen seurakunnassa on tällä hetkellä hyvin syvä haava. Se haava on luopumus, seksuaalisynti, homoseksuaalisuus; se on selvästi näkyvissä seurakunnassa. He kuittaavat vain sanoen, no mutta kun kaikki tekevät näin.

Tämä haava on moraaliton pukeutuminen seurakunnassa. Seurakunnassa on maailman mukaiset trendit.  On pukeuduttava trendikkäästi, jotta naiset näyttäisivät seksikkäiltä, toisin sanoen moraalittomilta. Kaduilla on sama muoti ja tyylit kuin seurakunnassa. He ovat pukeutuneet hyvin tiukkoihin vaatteisiin näyttäen anatomiaansa; on tiukkoja hyvin, hyvin tiukkoja housuja ja minihameita.

Tämä märkivä haava seurakunnassa on itsetyytyväisyys, penseys. Kristuksen ruumiissa on nyt hyvin syvä märkivä haava. Kun katsot ympärillesi, näet vakavan märkivän haavan, joka syö seurakuntaa. Kun avaat kristillisen tv:n, näet selvästi menestysteologian, jota he saarnaavat öin ja päivin. He kilpailevat, kuka on rikkain, kuka saa eniten kerättyä rahaa. Tämä haava vain syvenee ja syvenee. Kuka on lahjakkain menestysteologiassaan ja kenellä on paras yksityislentokone. Kenellä on suurin pankkitili?

Pastorit eroavat ja ottavat uudet vaimot nuorista naisista. Löydämme sairaita seurakuntia, joita kutsutaan homoystävällisiksi seurakunniksi. Näette ne väärät profeetat kristillisessä tv:ssä; se on täysin hyväksymätöntä! He peittävät synnin laastarilla, ja haava vain pahenee ja pahenee ja märkii ja mätänee. Enemmän rahaa, isompia yksityislentokoneita. Mitä tekee seurakunnalle tämä väärän voiton pyytäminen?

Näin käy jokaiselle väärän voiton pyytäjälle; se ottaa haltijaltaan hengen (San. 1:19).

Opimme, että se, mitä nuo väärät profeetat tekevät kristillisessä tv:ssä ja seurakunnissa, tuo kuoleman. Näet seurakunnassa niin sanottuja motivaatio- ja inspiraatiopuheita. He eivät lue edes Sanaa saarnoissaan! Sen sijaan he tuhoavat seurakunnan. Joskus he käyttävät sananpaikkoja ja sanovat, ooh, armo riittää, ei ole tuomiota heille, jotka ovat Jeesuksessa. Älä huoli, Herra ei katso vaatteitasi. Näin seurakunta on täynnä seksuaalista himoa ja perversioita, homoutta, abortteja. Tämä tappaa Kristuksen ruumiin. Tärkein voitto seurakunnalle on ikuinen elämä, jonka Herra valmisti meille.

Voi sitä, joka kiskoo väärää voittoa huoneensa hyväksi laittaakseen pesänsä korkealle, pelastuakseen kovan onnen kourista! (Hab. 2:9).

Väärien profeettojen menestysteologia johtaa seurakuntaa tuhoon. Seurakuntaa on lihotettu teurastettavaksi Herran tulon päivänä. He rakentavat seurakuntaa sairaalla pelillä, joka ei ole tullut Jeesuksen Ristin kautta. Tämä ei mene testin läpi, kun Herra tulee, sillä Hän käyttää Jumalan mittapuuta ja standardia Taivaaseen sisäänpääsyyn. Standardi on vanhurskaus ja pyhyys. Se on se ainoa mittapuu ja ikuinen valuutta, mikä hyväksytään Taivaassa.

Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa (Hepr. 12:14).

Matteus 7. luku; he, jotka rakensivat hiekalle, eivät säilyneet. Ainoastaan he, jotka rakensivat kalliolle, selviytyivät. Herra lupasi jälkimmäisen sateen. Herra sulki Taivaan seurakunnan yltä lankeemuksen ja luopumuksen tähden. Ainoastaan Herran väkevässä Palvelustyössä näette, että Herra on vapauttanut Pyhän Hengen virtauksen. Muissa seurakunnissa on paljon kuivuutta verrattuna Herran Hengen vuodatukseen täällä, tässä Herran Palvelustyössä. Nyt me näemme, että astumatta ulos asunnostaan, Herran Väkevin Profeetta julistaa, ja 744 täysin rampaa nousi maan tomusta kävelemään, 158 täysin sokeaa sai näkönsä, 435 täysin kuuron korvat poksahtivat auki.

Joka päivä, Jeesus on Herra -radiossa, kuulet, että keskustelu Taivaan ja maan välillä on valtavaa. Samaan aikaan muut seurakunnat ovat pimeydessä, ja myyvät vääriä profetioita. He sanovat, lähetä rahasi saadaksesi profeetallisen sanan! Heidän yleisönään on naiset, jotka ovat pukeutuneet todella moraalittomasti. He sanovat: Näin sanoo Herra! Ja sitten ihmettelet, mistä saakka Jumalan, Kaikkivaltiaan Israelin Jumalan, Profeetat ylläpitävät moraalittomuutta ja moraalitonta pukeutumista? Sen sijaan, kun Herra lähetti Hänen Väkevimmän Profeettansa meille, ensimmäinen asia, jonka Hän puhdisti, oli juuri moraaliton pukeutuminen. Aloimme muuttamaan vaatetuksemme. Hän nuhtelee syntiä seurakunnassa.

Kun katsot kristillistä tv:tä, ihmettelet, mistä saakka Jumalan Profeetat ovat sietäneet moraalittomuutta? Tässä Herran väkevimmässä Palvelustyössä, Paranuksenteon voima on tuonut muutoksen seurakuntaan. Tässä Palvelustyössä on valtava Herran Hengen vierailu, Taivaan suurimmat ihmeet ja merkit. Taivas avautuu yhdellä käskyllä. Kuollut haiseva mätänevä ruumis nostetaan kuolleista. Nämä kaikki valtavat ihmeet ja merkit, joissa Herran Henki virtaa, todistavat parannuksenteon voimaa, pyhyyden painoarvoa, vanhurskauden tärkeyttä, sydämen rehellisyyttä ja luotettavuutta, Herran pelkoa. Kaikki nämä hyveet, joiden puolesta Herra Jehova Jahve on taistellut ja asettanut tähän Herran loisteliaaseen Palvelustyöhön, todistavat pyhyyden ja vanhurskauden voimasta!

Ja Hän julistaa, että seurakunnan ylöstempaus on lähellä. Ja Jumalan portaat ilmestyvät, kun Herra laskee ne taivaalle. Tiedän, että Kenia pelkää meidän puolestamme. Herra tulee ottamaan seurakunnan, ennen kuin muut, ulkopuolella olevat seurakunnat, edes kuulevat profetiaa loisteliaista portaista. Ja Herra on todella kiireinen Hänen kanssaan, aivan kuin Herra Jehova ei edes välittäisi; ikään kuin Herra olisi valmis unohtamaan kaikki muut, välinpitämättömät seurakunnat.

Pelkään niiden seurakuntien ja pastorien puolesta Suomessa, jotka sivuuttavat tämän Äänen ja pilkkaavat Herran Sanansaattajaa. Vaikka olet helluntaiseurakunnan vanhempi Pastori, sillä ei ole merkitystä. Jos sivuutat ja ignooraat tämän Herran Äänen ja suhtaudut siihen ylimielisesti, silloin et voi millään ikinä nähdä ikuisuutta Jumalan Taivaassa! Se ei ole mahdollista! Silloin menet suoraan helvettiin lampaittesi kanssa, jotka ovat samalla tiellä kanssasi!

Suomi on kuullut profetian loisteliaista Taivaan portaista, mutta aikooko Suomi sivuuttaa tämän Herran äänen?! Kenia valmistautuu joka hetki, puhuen loisteliaista portaista Taivaalla ja niistä kahdesta Herran Todistajasta. Kun näet, kuinka Herran Henki johdattaa Häntä; se on hämmästyttävää, sillä Hän menee vain tiettyihin maihin ja kaupunkeihin. Ainoastaan he, jotka ilmestyivät paikalle viime vuoden Helsingin kokouksiin, vain heidät Hän valmisti! Aivan kuin Herra uhkaisi, että Hän tulee ottamaan vain ne muutamat, jotka ovat tulleet Hänen luoksensa!

Näet Hänen seisovan yksin ja liikkuvan yksin Herran kanssa. Jos surffaat kristillisillä tv-kanavilla, huomaat heidän olevan täysin toisella sivulla! He saarnaavat: Ooh, kylvä siemen ja kerää ihmeesi! Täysin eri evankeliumia, mikä ei valmista seurakuntaa. Vain Hänelle on annettu ohjeistukset seurakunnan valmistamiseen tässä hetkessä. Hän tulee ja puhuu portaista, jotka Herra tulee laskemaan taivaalle. Ja kun Hän puhuu niistä, Herra tekee Hänen sanojensa mukaan ja laskee portaat taivaalle.

Pelkäsimme, sanoimme oih, tuleeko Herra ottamaan vain ne muutamat, jotka ovat tulleet Hänen luokseen? Luulin, että Herra antaisi Hänelle mahdollisuuden mennä kaikkiin kansakuntiin, ja että kaikki palvelustyöt ja seurakunnat olisivat kutsuneet Hänet Suomessa!

Ne loisteliaat portaat, joista Hän puhui, ovat jo ylhäällä taivaalla. Selvästi on nähtävissä, kuinka Herra liikkuu Hänen kanssaan Keniassa tasolta toiselle, aivan kuin ei olisi muita kansakuntia. Niistä muista kansakunnista, jotka eivät taistele itsensä puolesta, Hän ei tunnu edes välittävän! Hän vain menee eteenpäin. Olemme nähneet historiallisia ihmeitä ja merkkejä. Valtavia ilmestyksiä ja ohjeistuksia seurakunnalle, joita ilman et voi mennä sisälle! Mutta Hän ei näytä välittävän; Hän menee eteenpäin Kenian kanssa. Kun avaat kristillisen tv:n, niin saarnaajat siellä ovat täysin eri sivulla! He ovat pukeutuneet moraalittomasti ja tanssivat moraalittomasti. Olen huolestunut, sillä Raamattu selvästi sanoo

Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa (Hepr. 12:14).

Näet saarnaajat kristillisessä tv:ssä eri palvelustöistä ja kansakunnista; he eivät valmistaudu pyhyydessä, eivätkä saarnaa pyhyyttä ja vanhurskautta. He eivät näytä itsessään mitään pyhyyttä. Naissaarnaajat pukeutuvat tiukkoihin housuihin esitellen lanteitaan! Ja he kävelevät seurakuntaan ja tanssivat siellä moraalittomasti, eikä kukaan nuhtele syntiä. On seksuaalista moraalittomuutta, abortteja, homoseksualismia, lesboja, perversioita seurakunnassa; ja nyt se on hyväksyttävää.

Vain Hän saarnaa pyhyyttä ja tuo Jumalan ilmestykset ja ohjeistukset seurakunnalle! Mennen kansakunnista kansakuntiin julistaen, olkaa pyhät ja valmistautukaa! Ja ainoastaan he, jotka tulevat Hänen luokseen, Hän valmistaa, ja Hän menee eteenpäin. Jopa täällä Keniassa, ainoastaan he, jotka tulivat Hänen luokseen; yksin Hänen luokseen, Hän valmistaa! Ja heidän rampansa nousevat ylös ja kävelevät pois. Myös 10. kesäkuuta, sunnuntaina, kun kaikki muut seurakunnat suorittivat Suomessakin palveluksiaan, normaalisti kuivuudessa, niin Hän teki Keniassa valtavia ihmeitä! Kaikkien Suomen kristittyjen, pastorien ja seurakuntien olisi tullut olla kuulolla 10.6. Silloin meidänkin rampamme olisivat kävelleet, sokeamme nähneet ja sairaamme parantuneet Jeesuksen väkevässä nimessä. Mutta he olivat välinpitämättömiä, eivätkä tulleet kuulolle, kutsusta huolimatta, vaan suorittivat seurakunnan palveluksiaan kuivuudessa ja autiudessa.

Ainoastaan he, jotka tulevat yksin Hänen luokseen; heidän rampansa nousevat ja kävelevät pois. Kuuroille annetaan mahdollisuus kuulla, ja heidät poistetaan hiljaisuuden maailmasta. Sokeat voivat nähdä, koska he tulevat hänen luokseen. Nyt me ymmärrämme, että Herra kutsui Häntä tisbeläiseksi Eliaksi. Ja mikä minua pelottaa, on se, kun Raamattu sanoo: Ilman pyhyyttä ei kukaan näe Herraa. Jos emme äkkiä juokse Hänen luokseen Suomessa, jotta saamme ohjeistukset; ilman pyhyyttä kukaan ei ole näkevä Herraa! Täällä Keniassa vain he, jotka tulivat Hänen luokseen, vain heidän rampansa ovat nousseet kävelemään. Ne toiset palvelustyöt ja seurakunnat kituvat köyhyydessä, autiudessa!  Tekaistuja ihmeitä, väärää oppia, rahastusta. 

Niin kuin Johannes Kastaja tuli Elian hengessä ja voimassa, valkeuden todistajana, samoin tämä palvelustyö on linjassa Raamatun kanssa. Joh.1:6-8: Se todellinen valkeus oli tulossa. Hän ei ollut se valkeus itse. Vain he, jotka uskoivat valkeuden Todistajaa, tulivat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. He kohtasivat valkeuden, Messiaan. He, jotka suututtivat ja olivat Häntä vastaan, eivät kohdanneet Messiasta. He jatkoivat vastustustaan, aina ristille saakka, ja sivuuttivat Messiaan. Niin kuin näemme klassisen esimerkin täällä Keniassa, vain he, jotka tulivat Hänen luokseen, heidän sokeansa näkevät, kuuronsa kuulevat, syöpäkasvaimensa sulavat pois, lepra parantuu.

Toiset seurakunnat ovat sanan, ilmestyksen, ihmeiden puutteessa ja köyhyydessä. He, jotka tulivat Hänen luokseen, ovat rikkaita ilmestyksessä; seurakunta on ihmeitä täynnä kylästä kylään. Loisteliaat portaat ovat taivaalla, ja olemme nähneet Taivaan sisälle. Vain he, jotka tulivat Hänen luokseen, ovat nähneet Jumalan puhtaan Kirkkauden paljailla silmillään. Ja ovat nähneet Jumalan Pyhän Hengen persoonan tulevan alas ruumiillisessa muodossa.

(Tiivistelmä ja suomennos radio-ohjelmasta Tisbeläinen Elia – katso hän tulee!) www.jesusislordradio.info)

 

 

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)