RAPORTTI SUOMELLE HERÄTYKSEN KESKELTÄ

Pohjautuu niihin tietoihin, jotka jaettiin Jeesus on HERRA -Radiossa 26.1.Kallisarvoiset suomalaiset, tuon teille lisää havaintojamme täällä JEESUS ON HERRA -Radiolla, joita olemme tehneet tästä valtavasta voitelusta ja  ISÄ JUMALAN vierailusta, jota olemme todistaneet maassa.  Vieläkin Kenialla on edessä Mama Rosan juhliminen, joka on se kuollut haiseva mätänevä ruumis, jonka HERRAN Väkevin Profeetta nosti ylös kuolleista. Kenialla on koko tämä vuosi 2018 aikaa juhlia sitä. Hän tulee vierailemaan myös Chepartenin kylässä, josta Hän herätti tuon haisevan mätänevän ruumiin henkiin. HERRA on käyttänyt Väkevintä Profeettaansa nostamaan 632 rampaa ylös maasta ilman astumista ulos asunnostaan Nairobissa, Keniassa. Sen lisäksi Hän on poistanut 84 täysin sokeaa pimeyden maailmasta ja avannut 220 kuuron korvat. 2. helmikuuta Vanhempi Arkkipiispa yhdessä Piispojen neuvoston kanssa tulee esittelemaan nämä kaikki 632 rampaa HERRAN Väkevimmälle Profeetalle Nairobissa olevassa Kiitosjuhlassa HERRALLE.HERRA on käyttänyt Väkevintä Profeettaansa tekemään todella väkeviä ihmeitä maassa: on syöpiä, jotka ovat kuivuneet pois, Aids ja lepra ovat parantuneet, väkeviä historiallisia ihmeitä on tapahtunut. JUMALAN Mies varoitti radiotiimiä, että ihmeiden vyöry tulisi päihittämään heidät, niitä olisi niin paljon ja Hänen Sanansa tapahtuivat. Nämä ihmeet toimivat välineinä valmistamaan meidät MESSIAAN loisteliasta tulemusta varten. 634 rampaa! Jopa 100 olisi jo valtavaa, mutta 632 rampaa! 2.2. tulee olemaan todella suuri juhla tämän kaiken tähden. Vanhempi Arkkipiispa johtaa Piispat esittelemään HERRAN Väkevimmälle Profeetalle alueensa parantuneet rammat, mukana on myös aluevalvojia ja pastoreita, jotka ovat keränneet ja dokumnetoineet rammat ja tuoneet heidät kokouksiin. Se päivä tulee olemaan hyvin suuri juhla HERRALLE, kun nautoja ja kanoja tullaan teurastamaan ja juodaan makeita juomia. Tulee olemaan Barbecue ja todella suuri juhla HERRALLE, koska tämä on peljättävä shokeeraava ihme. Hän nosti kävelemään 632 rampaa! Piispoja pyydetään valmistamaan heidän parantuneet rampansa ja ottamaan mukaan heidän pyörätuolinsa, kävelysauvansa - ja laitteensa, patjansa, jossa he makasivat. Tämä on suuri aarre, jonka Taivas on antanut Kenian maalle, siksi he tuovat heidät yhdessä HERRAN Väkevimmän Profeetan eteen. Se tulee olemaan historiallinen päivä maailmassa. Näemme Raamatusta, että kuin vain yksi rampa käveli, niin siitä kirjoitettiin kokonainen luku, joten tämä on suuren suuri aarre. Hän ei astunut ulos asunnostaan ja HERRA käytti Häntä nostamaan 632 rampaa maasta! Täällä Keniassa radiotiimi ei ole pystynyt juhlimaan ja ottamaan näin monen ramman todistusta vastaan JEESUS ON HERRA -Radiossa, koska jokaikisellä heistä on vakava ja perusteellinen elämänkertomus, koko kylä mukaan lukien, jotka eivät nukkuneet vaan juhlivat koko yön kun olivat nähneet rampansa kävelevän, kun sukulaiset antavat todistuksen HERRAN teoista heidä kylässään. Radiotiimi tuli siihen pisteeseen, että he ymmärsivät, että sen sijaan, että haastattelemme yhden ramman tapausta kokonaisen päivän, niin heidät viedään jokainen nyt HERRAN Väkevimmän Profeetan luokse yhdessä, jotta Hän voi esitellä heidät HERRALLE. Voit kuvitella 632 rampaa! Siinä kestäisi enemmän kuin 2 vuotta käydä heidän todistuksensa läpi radiossa, kun jokainen heistä haluaisi antaa todistuksen HERRAN suurista teoista heidän kylässään. Jokainen kylä Keniassa juhlii nyt. Heillä on todistus, kuinka heidän rampansa kärsivät monta vuotta ja kuinka he olivat tekemisissä näiden rampojen kanssa ja nyt he kävelevät.HERRA JUMALA lähetti Hänen peljättävimmän muinaisen Profeettansa, joka on tehnyt peljättäviä, hämmästyttäviä ja tyrmistyttäviä ihmeitä maassa. Tämä on shokeeraava ja tyrmistyttävä ihme, jonka Hän on tehnyt tässä maassa, nostaen 632 rampaa, ilman astumatta ulos asunnostaan! Nyt he Keniassa pohtivat, että mitä tuleekaan tapahtumaan sinä päivänä kun HERRA JUMALA tulee vapauttamaan Hänet heille fyysiesti, mitä tuleman pitää? Hän ei astunut ulos asunnostaan. Tämä on väkevä ihme. Kenia näki 632 rampaa nostettavan ylös kaikista epätoivosimmista ja pahimmista mahdollisista tiloista, nostettavan ylös maasta, maan tomusta, maaperästä. Sairaalat olivat sanoneet, että ei ole mitään tehtävissä ja ei ole olemassa mitään lääketieteellistä apua. Kun näimme tämän, niin ei ole mahdollista nähdä tätä ja sitten epäonnistua tekemään parannusta. Tästä syystä täällä radiolla me kaikki olemme olleet ja ympäri Keniaa ihmiset ovat olleet säkkivaatteessa siitä saakka. Tämän tähden täällä radiolla lopetettiin myös kaikki ohjelmat. Täällä Afrikassa, kun sanon, että rampa nostettiin maaperästä, se todella tarkoittaa maasta, maaperästä, maan tomusta, koska suurimmalla osalla heistä ei ole varaa pyörätuoleihin. Sen lisäksi jos monille heistä olisi annettu pyörätuoli, niin he eivät olisi voineet käyttää sitä, koska heidän rampautensa oli niin vakava. Esimerkiki Andrew Olewe ei pystynyt edes istumaan koko elämänsä aikana. Hän ei olisi voinut istua edes pyörätuolissa. Näiden 632 ramman joukossa, jotka JUMALAN Mies, HERRAN Väkevin Profeetta nosti ylös maasta, oli myös täysin rampoja lapsia. Mikä on ihmeellistä, että Hän ei ainoastaan parantanut heitä, vaan paransi myös heidän tulevaisuutensa! Kenialla on 31 lasta, jotka olivat täysin rampoja, jotka HERRAN Väkevin Profeetta nosti ylös maasta. Tuona tulevana juhlapäivänä 2. helmikuuta Hän tulee kävelemään 632 ramman kanssa ulos portista ja suuntamaan heidän kanssaan kohti pääkaupungin Nairobin keskustaa. Se tulee olemaan kiertue 632 ramman kanssa. Kuinka suuri ihme se onkaan nähdä! Hän tulee johtamaan 632 ramman joukkoa ja ne 31 lasta tulevat kävelemään Hänen edellään. Kuinka shokeeraava ja ihmeellinen kuva se tuleekaan olemaan! Tämä kuva tulee ravistelemaan koko maailmaa ja Kristuksen ruumista maailmanlaajuisesti. Tällaista ei ole koskaan ennen nähty. Se kuva tulee ravistelemaan kaikkia menestysteologia saarnaajia ja heidän moderneja luopumusseurakuntiaan koko maailman halki. Et näe tätä mitä tapahtuu kristillisillä tv-kanavilla. Se tulee olemaan tämän aikakauden kuva, jollaista ei ole koskaan ennen nähty, historiallinen, tyrmistyttävä ja peljättävä kuva ja ihme. Se tulee olemaan kuva suurimmasta ihmeestä siitä saakka kun Raamattu kirjoitettiin, siitä saakka kun MESSIAS lanseerasi seurakuntansa. Tämä tulee olemaan kuin maanjäristys, joka tulee iskemään seurakuntaan, koko Kristuksen ruumiiseen ja koko maailmankaikkeuteen. Se tulee olemaan tämän ajan ja aikakauden kuva. Tämä on suuri aarre maassa. ISÄ JUMALA HERRA JEHOVA JAHVE itse on paljastanut peljättävällä tavalla HERRAN Väkevimmän Profeetan. Raamattu puhui myöhemmästä Kirkkaudesta ja HERRAN Väkevin Profeetta lähetettiin vapauttamaan se jälkimmäinen Kirkkaus. 


6 Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Vielä vähän aikaa, ja minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan. 7 Ja minä liikutan kaikki pakanakansat, ja kaikkien pakanakansojen kalleudet tulevat, ja minä täytän tämän temppelin kunnialla, sanoo Herra Sebaot. 8 Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot.Tämän temppelin myöhempi  kunnia [kirkkaus] on oleva suurempi kuin aikaisempi, sanoo Herra Sebaot. Ja tässä paikassa minä annan vallita rauhan, sanoo Herra Sebaot." (38-käännös Haggai 2:6-9)


9 Tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot. (92-käännös)Raamattu puhui tästä myöhemmästä kirkkaudesta, loistosta ja kunniasta joka tulisi olemaan suurempi kuin se aikaisempi. Näimme sen aikaisemman kirkkauden suuruudeen, kun Pietari tapasi sen ramman siellä Kauniilla portilla ja sanoi: Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta JEESUKSEN NASARETILAISEN Nimessä, joka minulla on, sanon sinulle, nouse ja kävele! Se oli suuri ihme, joka hämmästyttää meitä tähän päivän saakka. Kuitenkin nyt näette sen jälkimmäisen Kirkkauden suuruuden, jonka Raamattu lupasi. 632 rampaa nostettiin epätoivoisimmista tiloista maasta, ilman että Hän astui ulos asunnostaan. Tulevassa Kiitosjuhlassa HERRAN Pöytä tulee olemaan katettuna ja JUMALAN MIES tulee pitämään voimallisen ja pyhän juhlan 632 ramman kanssa, kiitosjuhlan HERRALLE SOTAJOUKKOJEN JUMALALLE. HERRA JEHOVA ei ole tehnyt tätä missään muussa maassa, eikä koko seurakunnan historiassa, siitä saakka kun HERRA JEESUS lanseerasi palvelustyönsä. Hän ei ole tehnyt sitä myöskään missään muussa seurakunnassa tai palvelustyössä. Tämä on historiallinen ihme. Raamattu puhui siitä parhaimmasta hyvästä viinistä, jonka HERRA JEESUS säästi viimeiseksi. Ja nyt näemme ne 632 rampaa! HERRA JEHOVA ei ole tehnyt tätä missään muissa niin sanotuissa palvelustöissä tai niissä menestysteologiaseurakunnissa, jossa kuulet, että: Kylvä siemenesi täällä je kerää ihmeesi siellä. Joissa ei ole edes mitään ihmeitä, ne ovat vain tekaistuja ihmeitä. HERRA JEHOVA on tehnyt sen vain täällä, mihin Hän on lähettänyt Väkevimmän Profeettansa ennallistamaan ja palauttamaan takaisin JEESUKSEN VEREN JA RISTIN. Hän on tehnyt sen ainostaan Keniassa, ei edes Israelissa tai missään muussa maassa. Tämä on hämmästyttävä ja tyrmityttävä ihme! Hän ei ole tehnyt sitä missään muissa seurakunnissa ulkona tuolla, missä he saarnaavat rahasta ja yksityislentokoneista. Hän ei ole tehnyt sitä niissä valtavan suurissa seurakunnissa ja katedraaleissa. Luetaan Johannes 2, kuinka HERRAMME JEESUS muutti veden viiniksi: 


1 Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. 2 Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa olivat kutsutut häihin. 3 Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle: "Heillä ei ole viiniä". 4 Jeesus sanoi hänelle: "Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut." 5 Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: "Mitä hän teille sanoo, se tehkää". 6 Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kaden tai kolmen mitan vetoinen. 7 Jeesus sanoi heille: "Täyttäkää astiat vedellä". Ja he täyttivät ne reunoja myöten. 8 Ja hän sanoi heille: "Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle". Ja he veivät. 9 Mutta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, eikä tiennyt, mistä se oli tullut-mutta palvelijat, jotka veden olivat ammentaneet, tiesivät sen-kutsui edeskäypä yljänja sanoi hänelle: 10 "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän [parhaan] viinin tähän asti." (Joh. 2:1-10)HERRA säästi sen parhaimman tähän hetkeen ja Hän on lähettänyt Taivaan parhaimman. Ilman astumista ulos asunnostaan Hän nosti 632 rampaa ylös ja vieläkin heidän laskemisensa on kesken. Hän poisti 84 sokeaa pimeyden maailmasta ja avasi 220 kuuron korvat ja vieläkin heidän laskemisensa on kesken. Muinainen, väkevin, kirkastetuin ja kiivain PROFEETTA tuli ja vapautti sen jälkimmäisen Kirkkauden, jonka Raamattu lupasi. Elämme väkevää aikaa. ISÄ JUMALA JAHVE LÄHETTI TAIVAAN PARHAIMMAN PROFEETAN PUOLUSTAMAAN JEESUKSEN VERTA JA JEESUKSEN RISTIÄ SEKÄ VALMISTAMAAN TIEN MESSIAAN LOISTELIAALLE TULEMUKSELLE. Kuinka väkevää aikaa elämmekään nähdä tämä shokeeraava historiallinen ihme. Jos katsot kristillisiä tv-kanavia maailmanlaajuisesti, niin heillä ei ole tätä. Tämä on suuri aarre, jota Kenia pitelee, joka tuo suuren vastuun mukanaan. Käsitellä tätä on suuri kunnia. Tämä on todella vakava nuhtelu sille luopumukselle seurakunnissa, joissa näet minihameita ja miehillä roikkuvia housuja, missä pastorit eivät nuhtele valheita ja eksytystä seurakunnassa. Iteasiassa he elävät valheessa ja eksytyksessä ja seurakunta on täynnä vääriä profeettoja sekä valheapostoleita. Tämä on vakava nuhtelu seurakunnille ulkona siellä sekä niille tv-kanaville, jotka näyttävät niin sanottuja inspiraatio / motivaatio -puhujia ja saarnaavat jotain toista ja väärää oppia. Tämä on todellinen nuhtelu niille luopumusseurakunnille maassamme, joissa pastori ei nuhtele syntiä, jossa on rahan rakkautta ja moraalittomutta, abortteja ja homoseksuaalisuutta. Tämä on myös todella voimallinen hälytys, että MESSIAS on tulossa ja teidän täytyy olla valmiina. Nyt olemme alkaneet ymmärtämään sen, miksi se on niin vaikeaa HERRALLE lähettää Väkevin Profeettansa muihin kansakuntiin. Se syy on MIELENLAATU. Se salaisuus on mielenlaatu. Kun Keniassa he ymmärsivät, että ISÄ JUMALA on lähettänyt Hänet ja he näkivä ne ihmeet, he pelkäsivät Häntä ja alkoivat kunnioittamaan Häntä. Salaisuus on mielenlaatu. Kunnioittakaa Häntä ja pelätkää Hänen edessään. HERRA on lähettänyt Hänet JUMALAN Valtaistuinsalista. Hän on se, joka on lähetetty ennallistamaan kaikki asiat ja valmistamaan tien MESSIAAN tulemukselle ja palauttamaan ennalleen JEESUKSEN VEREN JA RISTIN AUKTORITEETIN, jonka turmeltuneet korruptoituneet ihmiset ovat lianneet seurakunnissa ja saarnastuolissa. Kun Kenia ymmärsi, että tämä on Hän, jonka Raamattu lupasi, joka lähetettäisiin, he pelkäsivät ja kunnioittivat Häntä. Voimme Suomessa ihmetellä, että: Vau, niin paljon rakkautta Kenialle! 632 rampaa nostettu ylös. Sen salaisuus on mielenlaatu. Kunpa ymmärtäisimme sen Suomessa, että tämä on Hän, jonka Raamattu lupasi, ja kunnioittaisimme Häntä ja muuttaisimme mielenlaatumme, ollen täysin kuuliaisia Hänelle. Hänen Lähettäjänsä HERRA JUMALA ei katso kansakuntaan tai ihmiseen, Hän tulee muistamaan silloin meitä, mutta meidän täytyy muuttaa ensin mielenlaatumme.Kun Keniassa he ymmärsivät, että tämä on suurempi kuin Profeetta, joka tulisi ennallistamaan kaiken ja valmistamaan tien MESSIAALLE, niin he pelkäsivät ja kunnioittivat Häntä. Siinä on se salaisuus. Meidän ei täydy olla neroja ymmärtääksemme tämän. Näette, että ISÄ vaatii sitä, että kunnioitamme Häntä. Näet ne teot mitä Hän tekee, kuten aiheuttaen ja käskien kahden neutronitähden yhteentörmäyksen ja ravistellen näin koko JUMALAN luomakuntaa. Tämä tarkoittaa, että HERRA sanoo meille: kunnioittakaa Häntä. Joskus kuulemme, että kansakunnat kutsuvat johtajiaan "hengellisiksi isiksi" ja he johdattavat heidät helvettiin ja Kenia itkee tästä syystä puolestamme. Keniassa he lopettivat tällaisen ja Hänestä tuli kansakunnan isä, jotta Hän voisi johdattaa heidät Hänen JUMALANSA JEHOVA JAHVEN luokse. Se päivä, kun ymmärrämme tämän, se tulee olemaan kansakuntamme vapautus. Hän käskee maanjäristyksiä ja ne tapahtuvat. Hän nostaa ylös kuolleen mätänevän ruumiin. Nämä ihmeet, jotka kulkevat Hänen kanssaan kertovat meille, että ISÄ JUMALA vaatii, että kunnioitamme Häntä. Emme voi verrata Häntä niin sanottuihin hengellisiin isiimme tai pastoreihimme. Se olisi kuolettava virhe, joka ei voi tuoda meille minkäänlaista herätystä mukanaan. HERRA ei voi lähettää Häntä luoksemme jos vertaamme Häntä niin sanottuihin hengellisiin isiimme tai pastoreihimme maassamme. Kun Hänet lähetettiin Keniaan, he heittivät modernismin roskapönttöön ja he palasivat takaisin vanhaan Raamatulliseen JUMALAN pelkoon. Ja kun Hänet oli avoimesti ja julkisesti Kirkastettu, Kenia oli niin hämmästynyt, että pelkäsi Häntä vieläkin enemmän. Hän profetoi ja kirjaimellisesti kutsui alas 31.12.2012 HERRA JUMALA JEHOVA JAHVEN, ISRAELIN PELJÄTTÄVÄN JUMALAN, ja kun se päivä saapui, niin suurin tyrmistys ja pelko valtasi Kenian, koska ISÄ JUMALA itse tuli alas Kirkkauden Pilvessään, joka on vieraillut vain Mooseksen luona. Kenian ei täytynyt olla nero ymmärtääkseen, että ISÄ JUMALA vaati totista kunnioitusta Hänelle. Hän profetoi sen peljättävän HERRAN JEHOVAN Kirkastumisen itsensä ylle. Kenia oli suuresti hämmästynyt siitä voitelusta, joka voi julkisesti kutsua alas Taivaasta HERRAN muodomuutoksen tänä aikana. Minkälainen auktoriteetti ja voitelu tämä onkaan. Kenia kunnioitti Häntä ja katsokaa sen seurakuksena 632 rampaa kävelee maassa! Hän poisti pimeydestä 84 täysin sokeaa. Hän poisti kuuroudesta ja mykkyydestä 220 täysin kuuroa. Se, että Kenia pelkäsi Häntä on oleellista, koska Hän on se edelläkävijä, jonka Pyhä Raamattu lupasi, joka tulisi valmistamana tien MESSIAAN loisteliaalle tulemukselle. Tämä missio ja tehtävä saa Kenian kunnioittamaan ja arvostamaan ja pelkäämään Häntä. Kenia pelkää puolestamme, että vertaamme häntä niin sanottuihin hengellisiin isiimme ja pastoreihimme. Kun ISÄ JUMALA lähetti Hänet Keniaan, he laittoivat pois tämän niin sanonut hengellisen roskan samantien ja alkoivat olemaan täysin kuuliaisina niille ohjeistuksille, jotka Hän tuo ISÄ JUMALALTA. He heittivät saman tien pois post-modernisminsa ja he palasivat takaisin vanhaan Raamatulliseen JUMALAN pelkoon. Ei ihmekään, että HERRA JEHOVA KAIKKIVALTIAS JUMALA on hyvin vastahakoinen lähettämään Häntä meille, koska Hän pelkää, että ne maailmalliset tiemme, jotka sekoitamme pelastukseemme, saa  meidät mitätöimään Hänet. Tämä tulisi olemaan tragedia, onnettomuus kansakunnallemme. Kenia on meille esimerkki seurata jos haluamme nähdä tämän myöhemmän Kirkkauden, joka valmistaa tien MESSIAALLE.(www.jesusislordradio.info)  

 

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)