PYHIEN YLÖSNOUSEMUS: PSALMIT 49:15 - TÄMÄN MAAILMAN RIKKAUS JOHTAA HARHAAN, VAIN JEESUS VOI MAKSAA LUNNAAT ELÄMÄSTÄSI - Profeetta Dr. Owuor

1.4.2022 GLOBAALI PERJANTAIN YÖKOKOUS

(Muistiinpanot)

Herra on puhunut kanssani Messiaan loisteliaasta tulemuksesta. Se on se syy, miksi tulen luoksenne. Tästä tulee todella kriittisen tärkeää kaikille maan asukkaille, sillä päivä, jota julistan, koskee kaikkia ihmisiä. 

Herra puhuu seurakunnan kirkastumisesta ja pyhien kirkastumisesta. Samaan henkeen Herra puhuu myös ylösnousemuksesta. Kristuksen ylösnousemuksesta ja seurakunnan ylösnousemuksesta. Siitä tuli syvällinen sanoma, joka vaikuttaa koko tähän sukupolveen. 

Olemme puhuneet seurakunnan ylösnousemuksesta, kun Herra 4.3.2022, Isä Jumala Jehova Jahve itse tulee puhumaan kanssani tuossa näyssä Äänellään sanoen: He tulevat heräämään, toiset ikuiseen elämään ja toiset ikuiseen häpeään ja kauhistukseen. Tätä sanomaa olemme avanneet teille, jotta ymmärrätte, mitä Jumala sanoo, ja mitkä ovat ohjeistukset teille tämän päivän seurakunnalle. 

Tämä on todella väkevää aikaa, kun sukupolvi voi nähdä kirkastumisen suoraan silmillään silmiensä edessä. Se Jumalan voima, joka voi kutsua kirkastumisen, ei ole mikään vitsi. Kutsuen sen alas Taivaasta, ja sitten sukupolvi voi nähdä sen silmillään. Tullen tälle sukupolvelle, jotta sukupolvi voi todistaa Jumalan kirkastumista, jotta he voivat nähdä, kuinka joku kirkastetaan, aivan kuten Kirkastusvuorella. Sekä kirkastuminen Kakamegassa Keniassa. Nämä ovat ne merkit hänestä, joka tulee tänä iltana luoksenne, niin tämä on todella peljättävää. 

Olemme nähneet selvästi, että on kaksi ylösnousemusta. On joukko ylösnousemuksia, jotka liittyvät ensimmäiseen ylösnousemukseen. Sitten on toinen ylösnousemus. Olemme nähneet Raamatussa, että Herra rohkaisee jokaista olemaan osallinen ensimmäiseen ylösnousemukseen. Herra sanoo, että olitte kuolleita synneissänne, mutta nyt teidät on nostettu eloon Kristuksen kanssa. 

Olemme nähneet, että ylösnousemus luo perustan kristilliselle uskolle. Ilman ylösnousemusta seurakunnassa ei ole evankeliumia, eikä toivoa. Toivomme kristittyinä, seurakuntana on ankkuroitu Kristuksen ylösnousemukseen. Se mikä merkkaa eron meidän ja kaikkien ihmisten ja uskontojen välillä ulkona tuolla on, että kristityillä on toivo hautojen tuolle puolen. Meillä, jotka olemme Kristuksen seuraajia, on toivo. 

On niin paljon rikkautta ylösnousemuksen sanomassa, sillä ylösnousemus on Kirkkauden Valtakunta. Loistelias Jeesuksen ylösnousemus on se, joka nosti seurakunnan Taivaaseen, kun Hän sanoi, että Hän on kuolleitten esikoinen. Vanhassa Testamentissa Herra puhuu ylösnousemuksen tärkeydestä, sitten Uudessa Testamentissa. Koko Raamattu juhlii ylösnousemuksen elämää ja Jumalan voimaa nostaa ylös kuolleista kuoleman ylitse.  

"14 Tuonelan kädestä minä heidät päästän, kuolemasta minä heidät lunastan. Missä on sinun ruttosi, kuolema, missä sinun surmasi, tuonela? Katumus on peitetty minun silmiltäni." (Hoosea 13:14)

Herra puhuu, että Hänellä on voima kuoleman ylitse mitätöidä ja poistaa kuolema. Jeesus itse puhui heille ylösnousemuksesta. 

"21 Ja Martta sanoi Jeesukselle: "Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut." (Joh. 11:21)

Martta ei olisi sanonut tätä, jollei Hän olisi tiennyt, että Jeesuksella on voima yli kuoleman. 

"22 Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot." (Joh. 11:22)

Hän todella tiesi, että Jeesuksella on suora yhteys Isä Jumalaan Taivaassa. Aivan kuin hän, joka puhuu tässä. 

"23 Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös (elää jälleen, nousee ylös kuolleista, tulee takaisin elämään)". (Joh. 11:23)

"24 Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä". (Joh. 11:24)

He olivat siis tietoisia, että ylösnousemus on tulossa. Viimeisenä päivänä kaikki nostetaan ylös kuolleista. Toiset ikuiseen elämään ja toiset ikuiseen häpeään ja kauhistukseen. 

"25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut." (Joh. 11:23-25)

Kuinka väkevää Pelastajaa me palvomme. Hän itse on ylösnousemus ja elämä. Hän on kaikki, mitä tarvitsemme. Jälleen puhuen pyhien ylösnousemuksesta. Puhuen heidän muuttamisestaan, jotka tulevat olemaan elossa tuona päivänä. Uskotko tämän? Pitäisin kokonaisen saarnan, mitä tarkoittaa uskoa Jeesukseen. Se on suuri saarna.

Hän sanoo, että he, jotka uskovat Jeesukseen, nousevat ylös kuolleista ja elävät ikuisesti. Avain on, uskoa. Uskotko siis?

Tämä on todella ratkaisevaa aikaa, kun Herra puhuu pyhien ylösnousemuksesta. Seurakunnan ylösnousemus on ainoa toivo, joka meillä on ja se on ainoa ero meidän ja kaikkein muiden välillä. Katsoimme toista ylösnousemusta ja näimme, että Herra sanoo, älkää menkö sinne. Toinen ylösnousemus on tulijärvi, Jumalan tuomio. Toinen ylösnousemus ja kuolema, toinen kuolema ovat yhdessä. 

Pääsananpaikassamme, Daniel 12:2 toin selvästi esille, että pyydän, osallistukaa ensimmäiseen ylösnousemukseen. Kun tulimme toiseen ylösnousemukseen, näitte tulijärven, Jumalan tuomion, häpeän ja kauhistuksen. 

"2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen." (Daniel 12:2)

Nämä ovat ne kaksi ylösnousemusta. Herra osoittaa teidät ensimmäiseen ylösnousemukseen. 

VARMISTAKAA JA HUOLEHTIKAA, ETTÄ OLETTE ENSIMMÄISESSÄ YLÖSNOUSEMUKSESSA - JOSKUS ELÄMÄ TÄÄLLÄ MAAILMASSA VOI EKSYTTÄÄ TEIDÄT 

Tänään haluan katsoa, kuinka paljon huolta teidän tulisi pitää, että varmistatte, että olette osallisia ensimmäiseen ylösnousemukseen, ja kuinka elämä tässä maailmassa voi joskus eksyttää teidät niin, että putoatte pois ikuisesta elämästä.

"15 Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa." (Psalmit 49:15)  

Katsokaa tätä. Todella voimallista. Avaan tätä enemmän toisesta käännöksestä. Tämä on todella kriittistä. 

"15 Mutta Jumala lunastaa minut, hän tempaa minut tuonelan otteesta." (Psalmit 49:15) / 1992 - käännös

Näemme todella selvästi, kuinka Jumala pystyy tulla väliin, kun kuolema on tapahtunut. Kun ymmärrätte, millä taustalla Herra sanoo tämän, silloin annan teille suuremman kuvan ja varoitukset, jotka Jumala tuo eteenne tänä yönä. 

"1 Kuulkaa tämä, kaikki kansat, ottakaa korviinne, maailman asukkaat kaikki," (Ps. 49:1)

Kun Herra haluaa puhua pyhien ylösnousemuksesta, Hän kutsuu koko maailman huomion. Kun Jumala Kaikkivaltias haluaa puhua seurakunnan, pyhien ylösnousemuksesta, Hän haluaa kutsua todistajia. Hän sanoo, voitteko pysähtyä hetkeksi. Hän haluaa kiinnittää huomionne, jotta voitte kuulla tämän. 

Sen tyyppiset ihmiset, jotka Hän kutsuu kuulemaan Häntä, ovat kaikki ihmiset maailmassa. 

"2 sekä alhaiset että ylhäiset, niin rikkaat kuin köyhät."

Tarkoittaen, koko maailma suoraan tässä. Hän on nyt kiinnittänyt koko ihmiskunnan huomion. Teidän täytyy nyt kuunnella. 

"3 Minun suuni puhuu viisautta, minun sydämeni ajatus on ymmärrystä."

Kun Hän haluaa puhua pyhien ylösnousemuksesta, kuoleman voittamisesta, Hän kutsuu koko maailman huomion, alhaisten, ylhäisten, rikkaiden ja köyhien, ja Hän korottaa heti viisauden ja ymmärryksen.

"4 Minä kallistan korvani kuulemaan mietelauseita, minä selitän ongelmani kannelta soittaen."

Nyt Hän haluaa puhua mietelausein, aivan kuin se olisi salaisuus, joka paljastuu. Hän sanoo, että tämä on niin hämmästyttävä asia, että minun tulee avata se teille. Se on kuin mietelause.  

"5 Miksi minä pelkäisin pahoina päivinä, kun minun vainoojani vääryys piirittää minut?"

On aivan kuin häntä ympäröisi jotakin pahuuden tasoja, kuvaillen ne olosuhteet, joista löydätte itsenne tänä päivänä, te , jotka pyritte saamaan pyhien ylösnousemuksen ikuiseen elämään. 

"6 He luottavat tavaroihinsa ja kerskaavat suuresta rikkaudestaan." 

Nyt Hän nostaa todella tärkeän merkin tästä sukupolvesta. Tässä elämässä ihminen on luottanut niin paljon rahaan ja rikkauksiin, omaisuuteen, ja he kerskaavat rikkaudestaan. 

"7 Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa."

Tämän elämän systeemit arvostavat rikkautta ja rahaa, korottavat rikkautta ja vaurautta, mutta mitä tulee ylösnousemukseen, niin Hän ottaa askeleen taaksepäin, mutta kukaan ei voi lunastaa toisen elämää. 

Kuinka paljon rikkautta tämä sukupolvi kerääkin. Kultaa New Yorkin pörssimarkkinoilla, timanttitallenteet pankissa, kuinka paljon tahansa rahaa, rikkautta, vaurautta sinulla onkin, mikään määrä rikkautta ei voi lunastaa toisen elämää. Tämä sukupolvi tarvitsee Lunastajan. Kukaan ei voi maksaa lunnaita Jumalalle, jotta Hän antaisi elämän. 

"8 Sillä hänen sielunsa lunastus on ylen kallis ja jää iäti suorittamatta,"

Mikään maksu ei ole koskaan tarpeeksi. Te, jotka sanotte, että rakastatte rahaa, rikkautta ja keräätte rikkautta, Hän sanoo, että se ei voi ostaa, lunastaa teitä, maksaa lunnaita. Lunnaat ovat jotain, mitä maksat takaisin. 

"9 että hän saisi elää iankaikkisesti eikä kuolemaa näkisi."

Toisin sanoen, kenelläkään ei voi olla tarpeeksi lunnaita, jotta he voisivat maksaa Jumalalle, jotta he voisivat elää iankaikkista elämää ja olla näkemättä rappiota.  

"10 Vaan hänen täytyy nähdä, että viisaat kuolevat,"

Neurokirurgian professorit myös kuolevat, plastiikkakirurgit kaikkia kuolevat, onkologian professorit, astrofysiikan professorit, mekaniikan, tietokoneiden ja softan professorit kaikki myös kuolevat. Näette, että viisaat kuolevat.  

"että tyhmät ja järjettömät myös hukkuvat ja jättävät toisille tavaransa."

Kuolema on universaali kaikille suoraan tässä. Kuinka tahansa paljon rikkautta kokoat, et voi mennä sen kanssa hautaan. 

"11 He luulevat, että heidän huoneensa pysyvät iäti ja heidän asuntonsa polvesta polveen; he nimittävät maatiloja nimensä mukaan."

Omistusasiakirjat. He ovat nimenneet maita oman nimensä mukaan. 

"12 Mutta ihminen, mahtavinkaan, ei ole pysyväinen: hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat.
13 Näin käy niiden, jotka itseensä luottavat,"

Nyt Hän tekee yhteenvedon ja sanoo, tämä on kaikkien heidän määränpäänsä, jotka luottavat maailman asioihin. 

"ja heidän perässään niiden, jotka mielistyvät heidän puheisiinsa. Sela.
14 Kuin lammaslauma heidät viedään tuonelaan,"

Toisin sanoen, kuolema on varma. 

"kuolema heitä kaitsee, jo huomenna oikeamieliset astuvat heidän ylitsensä; tuonela kalvaa heidän hahmoansa,"

He, jotka luottavat maailman rikkauksiin, rahaan, vaurauteen. Eikö tämä olekin tämä sukupolvi, jota Hän puhuttelee?

"tuonela kalvaa heidän hahmoansa eikä heillä ole asuntoa.
15 Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa." (Ps. 49:14-15)

Se kuinka ihmiset luottavat rikkauteensa, luottaen itseensä, niin Hän sanoo, he menevät alas hautaan, he ovat lopussa. He eivät pysty maksamaan lunnaita elämästään, eivätkä pysy ikuisesti. Mutta heille, jotka luottavat Jumalaan:

"15 Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa." (Ps. 49:15)

Ymmärsittekö tämän? He, jotka luottavat Jahveen, uskovat Jeesukseen. Nyt Hän puhuu sisälle pääsystä ikuiseen kirkkauden Valtakuntaan. 

"16 Älä pelkää, jos joku rikastuu, jos hänen talonsa komeus karttuu.
17 Sillä kuollessaan ei hän ota mitään mukaansa, eikä hänen komeutensa astu alas hänen jäljessänsä." (Ps. 49:16-17)

Tässä keskustelussa, koskien seurakunnan ylösnousemusta, ensimmäinen asia, jonka Herra nostaa, on punaiset liput, varoitus, mikä voi estää teitä saavuttamasta iankaikkista elämää. Joskus voitte olla tämän päivän elämän ympäröimä, ja he, jotka eivät pelkää Jumalaa näyttävät menestyvän enemmän kuin toiset. Heidän menestyksensä ja rikkautensa kasvaa, mutta he eivät pelkää Jumalaa. Joskus ehkä saavutat paikan, jossa kyselet sitä. 

Muistan, kuinka Daavid kysyi, että miksi he, jotka ovat Jumalan vihollisia, menestyvät? Miksi he, jotka eivät pelkää Jumalaa, menestyvät enemmän kuin he, jotka pelkäävät Jumalaa? Hän sanoo, älkää olko kateellisia, kun he rikastuvat.  

Joskus näette, että he, jotka eivät pelkää Jumalaa eniten, rikastuvat eniten, ja olette ymmällänne. Jumala sanoo: Älkää olko kateellisia siitä, älkää pelätkö sitä, sillä he eivät ota mitään mukaansa, kun he kuolevat. 

"18 Vaikka hän eläissänsä kiittää itseään siunatuksi, vaikka sinua ylistetään, kun vietät hyviä päiviä,
19 täytyy sinun mennä isiesi suvun tykö, jotka eivät ikinä enää valoa näe.
20 Ihminen, mahtavinkin, on ymmärrystä vailla, hän on verrattava eläimiin, jotka hukkuvat." (Ps. 49:18-20)

Vau! Tämä on todellinen pommi, mitä tulee pyhien ylösnousemuksesta puhumiseen. Näette todella selvästi tässä, että Herra nostaa joitakin todella valtavia ongelmia, koskien tätä sukupolvea. Hän sanoo, että ylösnousemuksen aarteemme on jakeessa 15. Hän korottaa 4.3.2022 näyn tässä. 

"15 Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta (poistaen minut kuolemasta), sillä hän ottaa minut huomaansa." (Ps. 49:15)

Tarkoittaen, ikuiseen elämään, Taivaan Valtakuntaan, uuteen Jerusalemiin, uuteen Taivaaseen, uuteen maahan. Kirkkauden Valtakuntaan, Jumalan itsensä läsnäoloon. Kun Herra haluaa puhua tästä kauniista ylösnousemuksen sanomasta, ihmeellisestä toivosta, kauniista lupauksesta, jonka Hän on lanseerannut seurakunnan eteen jakeessa 15, poistaen minut kuoleman vallasta ja vieden minut ikuiseen elämään, joka on todella iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen, niin Hän alkaa nostamaan punaisia lippuja, asioita, jotka voivat estää teitä perimästä tätä iankaikkista elämää.

Paholainen on todella ovela, sanoen, annan sinulle kaiken tämän menestyksen ja rikkauden. Tämä on mitä paholainen on jatkanut tekemään ihmiskunnan kanssa, väläyttäen, esitellen, näyttäen heille tämän elämän menestyksen loistoa, jotta ihmiskunta ei perisi iankaikkista elämää, joka on kaiverrettuna, Ps. 49:15. 

Herra nostaa varoituslippuja tässä, mitä tulee seurakunnan ylösnousemukseen. Hän sanoo, olkaa varovaisia tämän maailman menestyksen ja rikkauksien kanssa. Tässä elämässä ihmiset kerskailevat sillä, mitä omistavat, rikkauksilla ja rahalla, ja maan omistusasiakirjoilla. 

Mutta kun Herra puhuu iankaikkisesta elämästä, Hän sanoo, että mikään ei voi maksaa Jumalalle elämää. Ei ole mitään määrää rahaa, että voit maksaa Jumalalle lunnaat elämästäsi. Kukaan ei voi lunastaa toisen elämää maailman rikkauksilla. Tästä löydätte koko seurakunnan, koko Kristuksen ruumiin maailmanlaajuisesti, jotka on saatu kiinni tästä. 

Hän sanoo, he luottavat ja kerskailevat rikkaudestaan, mutta kukaan ei voi lunastaa toisen elämää rikkauksilla. Se on mahdotonta. Herra sanoo, että he keräävät rikkauksia, saarnaavat menestysteologiaa. Kaikki etsivät uraa, ammatteja, joissa voivat tienata enemmän, omistaa maita ja ostaa kaikkea, mutta Herra sanoo tässä todella selvästi, että lunnaat elämästä ovat liian kalliit. Kenelläkään ei ole varaa siihen, että annahan kun maksan tämän summan rahaa ja voin  elää ikuisesti. Sukupolvi, joka todella rakastaa maksaa, raha on kaikki tässä elämässä näille ihmisille. Annahan, kun maksan tämän summan rahaa, jotta en rappioituisi, kuolisi. 

Herra sanoo, kaikkien tässä elämässä, viisaiden ja tyhmien, tulee kuolla. Kuolema tulee aina. On kohtalo heille, jotka luottavat itseensä. Kuolema on tulossa, ja he eivät voi mennä hautoihinsa talojensa kanssa, isojen pankkitilien kanssa, yritysten kanssa, joihin he investoivat. 

Herra puhuu seurakunnan, pyhien ylösnousemuksesta, ja Hän nostaa punaisia lippuja asioista, jotka voivat estää teitä pääsemästä ikuiseen elämään. Tässä maailmassa he kutsuvat sitä statukseksi, rikkaus on status, raha on kaikki. Ensimmäinen vaisto on kerätä rahaa niin paljon kuin pystyt, jotta sinulla olisi status, sinut tunnustetaan. 

Silti Herra sanoo, että rahan rakkaus on kaiken pahan alku ja juuri. Se voi pitää sinut poissa ikuisesta elämästä. Kaikkien tulee kuolla. Kuolema tulee aina. 

"27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio," (Hepr. 9:27) 

Herra tekee todella selväksi, että kuolema on varma. Kaikkien tulee kuolla, jollei ylöstempaus tapahdu ennen kuin kuolet ja sinut löydetään pyhänä.

"3 Jos pilvet tulevat täyteen sadetta, valavat ne sen maahan. Ja jos puu kaatuu etelää kohti tai pohjoista, niin mihin paikkaan puu kaatui, siihen se jää." (Saarnaaja 11:3)

Jumalan luomisjärjestys on tehty niin, että on uskollisuus luomakunnassa. Jos pilvet ovat täynnä vettä, ne vuodattavat sateen maailmaan. Lait, jotka hallitsevat Jumalan luomisjärjestystä. Hän sanoo, että ts. kuolema jatkaa pettäen ihmisen. Sen tähden sinun tulee ajatella elämää tämän jälkeen. Hän kysyy teiltä kysymyksen: Missä tulet viettämään ikuisuutesi? 

Sillä et voi muuttaa sitä silloin, kun kuolet. Jos kuolet pyhänä, voit ainoastaan mennä pyhien määränpäähän, Taivaaseen. On Taivas ja helvetti. Jos kuolet, jos kuolema pettää sinut, kun olet syntinen, et ole tehnyt parannusta, et ole vastaanottanut Jeesusta, silloin suuntaat vain sinne, missä uskomattomat, kapinalliset ovat. 

Herra nostaa nämä asiat ja sanoo, että ihmiset elävät horisontaalisesti tässä maailmassa, keskittyen tämän maailman rikkauksiin, tämän maailman asioihin, tietämättä, että ne eivät voi ostaa ikuista elämää. Tämän Herra nostaa, Ps. 49, ja jakeessa 15, Herra juhlii siunattujen ylösnousemusta. 

Herra sanoo, että jos alat kulkemaan tämän maailman hautausmaiden läpi ja menet sinne kirjan kanssa ja tarkastat ihmisten nimet, jotka on haudattu sinne, löydät, että siellä on miljardöörejä, köyhiä ja nöyriä, professoreja, lukutaidottomia, filosofeja, tavallisia ihmisiä. Kaikki päätyvät samaan paikkaan. Sillä millä on merkitystä on: Olitko uudestisyntynyt. Jos olit uudestisyntynyt, päädyt Jumalan mielisuosioon.    

"11 Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua." (Saarnaaja 3:11)

Herra sanoo meille selvästi, että ei ole tekosyytä ateismille, maailmaan keskittymiselle, sillä Hän on asettanut ikuisuuden jokaikisen ihmisen sydämeen. Kaikkien tulisi olla tietoisia ikuisuudesta, kun elät tässä maailmassa ja valmistautua ikuisuutta varten. 

Sen tähden, on on todella shokeeraavaa ja ihmeellistä, että kun Herra haluaa puhua seurakunnan ja pyhien ylösnousemuksesta, niin Hän nostaa punaisen lipun maailman rikkauksia, tämän elämän välinpitämättömyyttä koskien. 

Herra osoittaa kaikki ensimmäiseen ylösnousemukseen, sillä toinen ylösnousemus johtaa teidät tuomiolle, ikuiseen tulijärveen. Se on hirvittävä paikka. Kun olet siellä sisällä, et pysty edes hengittämään. Itket, anna minulle toinen mahdollisuus! En pysty hengittämään! Aaa! Jos viet minut taksiin, uskon evankeliumiin, seuraan Profeettojen Ääntä! Tuossa tulijärvessä se on nyt peruuttamatonta. Tiedätte, miten rikki palaa. Sodissa nyt he käyttävät palavaa fosforia, kemiallisia aseita. Kun se koskettaa ihoasi, se alkaa palamaan luihisi saakka. Palava rikki on pahempaa. 

Ymmärrätkö nyt, kun Herra nostaa varoitusliput tämän maailman rikkaudesta ja kaikesta muusta, mikä voi estää sinua pääsemästä ikuiseen elämään? Ymmärrätkö Jumalan varoituksen? 

Ei ole toista sukupolvea kuin tämä, jossa joka sekunti ja minuutti he etsivät rahaa, rikkautta ja hyvinvointia. He ovat maallisesti keskittyneet. Jumala nostaa varoituksen siitä. He pyrkivät koulutukseen, pyrkivät aloittamaan yrityksen, saadakseen rikkautta. Sukupolvi, joka on keskittynyt horisontaalisesti maailman rikkauteen.

Silti Herra sanoo, että kaiken sen rikkauden kanssa, jos omistatte koko liittovaltion pankin Usassa, niin ette voi lunastaa ja ostaa elämää sillä rahalla, niin että ette näkisi rappiota. Ette voi ostaa ikuista elämää. Lunnaat elämälle ovat liian kalliit. Mikään maksu ei ole koskaan tarpeeksi. 

Tämä sukupolvi on tietoinen, että aika on lopussa, mutta silti he ovat keskittyneet rikkauteen ja rahaan jopa seurakunnassa. 

"16 Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niinikään ne, jotka, kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan,
17 mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa; kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois." (Mark. 4:16-17) 

Oletko joskus ollut niin, kuin joku vastaanottaa Herran, he ovat täynnä tulta, juosten evankelioiden muita Herralle. Joskus olet huolestunut heistä. Toivot, että se jatkuisi, mutta olet huolissaan, että he olisivat täysin juurtuneita ja muuttuneita. Suurimman osan ajasta olet huolissaan heistä. 

"kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois.
18 Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan,
19 mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi." (Mark. 4:17-19) 

Voitteko kuvitella sen varoituksen ja punaisen lipun, jonka Herra nosti Psalmit 49? Kun Hän haluaa puhua pyhien ylösnousemuksesta ikuiseen elämään, niin Hän nostaa varoituksen, että olkaa varovaisia vaurauden ja maailman rikkauksien kanssa. Ne eivät voi ostaa elämää!

Ne ovat asioita, jotka varastavat teiltä kruununne, iankaikkisen elämän, pelastuksen. 

"6 Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
7 Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;
8 mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin." (1. Tim. 6:6-8)

Silti tämä ei ole totta tästä sukupolvesta. He haluavat ruoan ja vaatteet, mutta he haluavat vielä enemmän. 

"9 Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla." (1. Tim. 6:9-10)

Tarkoittaen, luopumuksella, jopa langeten pois uskosta, koska he ovat etsineet rikkautta, etsien vaurautta, rahaa, omaisuutta. Tämä on todella vakavaa. Herra nostaa vakavan varoituksen, kun on hetki puhua pyhien ylösnousemuksesta ikuiseen elämään. Silloin Hän nostaa tämän punaisen lipun sanoen: Olkaa varovaisia rikkauden, vaurauden, omaisuuden, ihmisen ylpeyden kanssa. 

Herra sanoo selvästi, että on vakava varoitus, jonka nostaa tämän sukupolven eteen. Rikkauden valheellisuus voi saada sinut sivuuttamaan ikuisen elämän. Tänä päivänä Messiaan tulemuksen julistusta tehdään, joten teidän tulee tietää, miten priorisoida elämänne.

Hän sanoo, Ps. 49, että he ovat ylpeitä rikkaudestaan ja kerskaavat vauraudestaan, aivan kuin se voisi ostaa heille elämän. Sama asia seurakunnassa. He ovat keskittäneet rikkauden tämän päivän Kristuksen ruumiissa. Pelastus Usan nykypäivän pelastuksen standardin mukaan, jossa rikkaus asetetaan ykköseksi ja sinun tulee tavoitella rikkautta, menestysteologiaa saarnataan. 

Mutta Jahve sanoo, että teidän tulee saada viisautta ja ymmärrystä, jotta voitte päästä Jumalan Valtakuntaan. Se on se mikä merkitsee. Kun Jumala haluaa puhua pyhien ylösnousemuksesta ikuiseen elämään, silloin Hän nostaa punaisen lipun tälle sukupolvelle, sillä Hän voi nähdä, että he valetavat leveällä tiellä. Hän nostaa lipun tämän sukupolven turhuudelle. Kun Jumala vertailee pyhien ylösnousemusta ja tämän maailman rikkautta, Hän tekee tämän maailman rikkaudesta absoluuttisen turhuuden. 

Tämän ajan elämän vaarallisuudesta huolimatta, he jotka luottavat Jumalaan: Mutta Jumala tulee lunastamaan minut kuolleiden todellisuudesta ja varmasti vie minut luoksensa, kun he luottavat Herraan, nojautuvat Herraan, pysyvät uskollisina, pysyvät pystyssä kestäväisinä, kuinka suuri luopumus onkin ja kuinka paljon seurakunta onkin langennut, niin Herra tulee nostamaan heidät kuolleista ja lunastamaan itselleen. 

Tänään ihmiset ovat ylpeitä rikkaudestaan seurakunnan sisällä ja ulkopuolella. Nämä asiat tulevat ottamaan pois ikuisen elämänne. Paholainen toi menestysteologian seurakuntaan, jotta se voisi johtaa sen harhaan toiseen suuntaan. 

Silti Jumala korottaa viisauden ja ymmärryksen. Tiedämme, että viisaus on Jumalan pelko. Mutta kun katsotte Kristuksen seurakuntaa maailmanlaajuisesti niin heiltä puuttuu Jumalan pelko nyt.

"19 Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
20 Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta.
21 Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi." (Matt. 6:19-21) 

"24 Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa." (Matt. 6:24)

Ymmärsittekö punaisen lipun, jonka Herra nosti, Ps. 49, kun Hän halusi puhua pyhien ylösnousemuksesta ikuiseen elämään? Se on varoitus välttää niitä asioita, jotka voivat varastaa pois ikuisen elämäsi, perintösi ja työntää sinut helvettiin. 

Tänä päivänä heille merkitsee rikkaus, kuinka monta taloa sinulla on, kuinka paljon sinulla on tililläsi, pörssimarkkinoilla, missä vaan, kuinka monta rakennusta olet rakentanut tai ostanut, tai mitä vaan sellaista. He keskittyvät tämän maailman rikkauksiin. Kuinka paljon omaisuutta teillä onkin, Herra sanoo, että ette voi ostaa sillä elämää. Ette voi mennä sen kanssa hautaan. 

Kun menet hautausmaille kaikkialla maailmassa löydät sieltä rikkaat, köyhät, nöyrät, filosofit, professorit, normaalit ihmiset, miljardöörit. Kaikki kuolevat. 

"22 Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.
23 Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.
24 Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'
25 Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.
26 Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.'"
(Luuk. 16:22-26)

Kun hän oli nyt tulijärvessä, niin hän huomasi, että rikkaus ei voi pelastaa häntä ja että kaikki tuo rikkaus oli saatanan valhe. Hän ei voi edes vetää itseään sieltä pois eikä ylittää. Hän näkee heidät, jotka luottivat Herraan ja nauttivat paratiisista. 
On katumusta, itkua, hampaiden kiristelyä ja huutamista kyynelissä. 

"27 Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon
28 -sillä minulla on viisi veljeä-todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan'."

Toisin sanoen, sano heille, että uskovat evankeliumiin, että evankeliumissa on voima, että eivät uskoisi rikkauteen. Vasta kun hän on tulijärvessä, hän pystyy nähdä rikkauden valheellisuuden, johon hän luotti, ja että hänellä oli todella ihmeellinen mahdollisuus uskoa evankeliumiin, kuunnella Jahven Profeettoja.

On todella vakava asia luottaa itseensä ja tämän maailman rikkauteen. Sillä on ikuiset seuraamukset. 

"21 Jeesus sanoi hänelle: "Jos tahdot olla täydellinen (pyhä), niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua".
22 Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.
23 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan.
24 Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." (Matt. 19:21-24)

Mitä tulee ylösnousemukseen ikuiseen elämään, niin on vakavia varoituksia, joita Jahve laskee alas. Hän varoittaa sukupolvea, ihmisiä, seurakuntaa, sinua. Tämän elämän rikkauden valheellisuus vie ihmisiä helvettiin ja tulee viemään sinut helvettiin, jollet muutu. 

"23 Näin sanoo Herra: Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa;
24 vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut: että minä, Herra, teen laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä. Sillä senkaltaisiin minä mielistyn, sanoo Herra." (Jer. 9:23-24)

Tämän sukupolven tragedia on paljastettu, Ps. 49. Menestysteologian evankeliumin sukupolvi, seurakunnan maallisen rikkauden sukupolvi. Sanoen: Herra, siunaa minua! He eivät tule seurakuntaan palvomaan Jumalaa, sinä, joka Hän on, vaan yrittämään vääntää Hänet, saadakseen Häneltä jotakin. 

MIKÄ ON TIE ULOS TÄMÄN PÄIVÄN SEURAKUNNALLE?

Nyt kun kaikki tämä tragedia yllä on laskettu eteenne, niin mikä on tie ulos? Miten tämän sukupolven seurakunta ja kristityt voivat vetää itsensä ulos itsetuhosta?

Ps. 49, sinne sisälle Herra on asettanut valtavan ikuisen vastauksen teille, voimallisen ratkaisun sinne. Kun luette eteenpäin, Hän sanoo:

"15 Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa." (Ps. 49:15)

Hän käyttää sanaa, lunastaa. Toisin sanoen, kaiken sen rappion, maailman rikkauden, horisontaalisen elämään keskittymisen taustalla Hän sanoo: On kuitenkin Pelastaja! Jumala tulee lunastamaan minut. On olemassa Pelastaja. Tämä on profetia Messiaasta, Kristuksesta, joka tulee lunastamaan langenneen ihmisen. 

"6 He luottavat tavaroihinsa ja kerskaavat suuresta rikkaudestaan. (Älä pelkää heitä)
7 Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa.
8 Sillä hänen sielunsa lunastus on ylen kallis ja jää iäti suorittamatta," (Ps. 49:6-8)

Jälleen osoittaen Lunastajaan. Hän osoittaa lunnaisiin, jotka Jeesus maksaa. Tässä on se vastaus. Hän sanoo, että Pelastajan tulee maksaa lunnaat. Ei tämän maailman rikkaus, pörssimarkkinat, suuret pankkitilit, Usan kansalaisuus, Kanadan kansalaisuus, Suomen kansalaisuus, ne eivät voi lunastaa sinua. Herra osoittaa meidät Lunastajaan. Halleluja!
Lunastajan kapasiteetti. 

"24 Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois." (1. Moos. 5:24)

Tämä on Jumalan, Pelastajan lunastusvoima. Herra osoittaa siis tämän sukupolven Pelastajaan. Kun tavoittelet tämän maailman rikkautta, se ei voi ostaa sinulle elämää tai maksaa lunnaita. Elämän hinta on liian suuri, mikään maksu ei ole koskaan tarpeeksi suuri sille. 

Kun Herra puhui ylösnousemuksesta, Hän pääasiassa osoitti tämän sukupolven Lunastajan, Pelastajan luo. On vain yhdet lunnaat, jotka voivat antaa sinulle ylösnousemuksen ikuiseen elämään. Rikkaudet ja vauraus, jota tavoittelet, tulevat työntämään sinut tulijärveen. Silti on lunnaat, jotka tulee maksaa elämästä. Mikään hinta ei ole koskaan tarpeeksi siitä. Et voi sanoa, että annan miljardi euroa ikuisesta elämästä. Lunnaat nyt, joita kukaan ihminen ei voi maksaa, ainoastaan Lunastaja. Varastat sitten varat liittovaltion pankista Usasta, niin et voi koskaan ostaa ikuista elämää. 

NE LUNNAAT, JOTKA PYSTYVÄT OSTAMAAN SINULLE YLÖSNOUSEMUKSEN JA IANKAIKKISEN ELÄMÄN

Ainoa valuutta, joka voi hankkia sinulle ikuisen elämän. Kun Hän mainitsi lunnaat, niin Hän osoitti Jumalan loisteliaaseen Karitsaan. Kun Hän mainitsi lunnaat, Ps. 49, Hän osoitti lunnaisiin, jotka Messias, loistelias Jumalan Karitsa tulisi laskemaan teille, Jes 53. Nyt olemme suoraan Ristillä. Siihen, Ps. 49, johdatti teidät. 

Sillä Hän esitteli langenneen maailman, jossa ihmiset palvovat rikkautta, luottavat itseensä, ovat ateisteja, uskovat sairaaloihin, pörssimarkkinoihin, eivät usko Jumalaan, mutta siellä keskellä Hän sanoo, heille, jotka rakastavat Jeesusta: Mutta Jumalalla on Lunastaja, Jumala on Lunastaja. Halleluja! Jumala voi vieläkin pelastaa. 

Euroopassa, SUOMESSA he palvovat syöpäsairaaloita, huippu syöpäkirurgeja ja erikoislääkäreitä. He eivät usko Jumalaan. Heillä on parhaat kemoterapiat ja syöpien esto kemomekanismit. He palvovat hyviä teitä, hyviä lentokenttiä, joten he eivät tarvitse Jumalaa. He luottavat itseensä ja rikkauteensa. En puhu jostain, mikä on kaukaa haettua. Se tapahtuu juuri nyt tälle sukupolvelle. 

He eivät usko Jumalaan. He uskovat rikkauden ja vaurauden elämäntyyliin, ballerinoihin ja sopraanoihin, konsertteihin, huippuravintoloihin, joissa ruoka maksaa 3000 euroa, ja silti Jumala huutaa heille: Entäpä ikuisuus? Silti Herra kysyy siinä horisontaalisessa keskittymisessä, katovaisuudessa ja turhuudessa: Entäpä ikuinen elämä? Pystyykö rikkautesi ostamaan sinulle ikuisen elämän? Vaikka laittaisit tämän maailman rikkaudet yhteen, se ei voi ostaa sinulle elämää, lunastaen elämääsi. 

Sitten Hän osoitti lunnaisiin, jotka Jeesus tulisi maksamaan, loisteliaaseen Jumalan Karitsaan, joka on Kristus. Ps. 49:15, mikä valtava aarre. Puhuen seurakunnan ylösnousemuksesta ikuiseen elämään. Kaikki maailman rikkaudet, joita tavoittelette oikealla ja vasemmalla, eivät voi ostaa teille ikuista elämää. Ainoat lunnaat, jotka voivat lunastaa elämänne, tienata teille ikuisen elämän loisteliaassa uudessa Jerusalemissa on tämä tässä, Jes. 53:7-12: 

"7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä." (Jes. 53:7-8)

Näettekö ne lunnaat ja Lunastajan, joka yksin on arvollinen ostamaan teille iankaikkisen elämän? 

"9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa," (Jes. 53:9)

Tämä on Jumala josta puhumme, Jumalan Poika. Vain Jumalan elämä voi nostaa jonkun kuolleista ja tienata jollekin ikuisen elämän Jumalan Valtakunnassa. Muistamme hyvin 1. Moos. 2:7, kun Hän teki ihmiskunnan mudasta, maasta ja se oli tyhjä. Hän käytti mutaa ja vettä ja muovasi sen ja siinä ei ollut henkeä, ennen kuin Hän henkäisi Jumalan elämän siihen. Silloin tuosta mudasta tuli elävä olento.    

Mikään muu ei voi siis ostaa ihmiselle elämää, paitsi Jumala, joka antoi hänelle elämän, kun Hän antoi elämänsä ja laski sen hautaan rikkaiden ja jumalattomien joukossa. 
 
"sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
10 Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
11 Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet (suuren joukon, niin paljon kuin haluat), sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa;" (Jes. 53:9-12)

Tässä Hän puhuu uudesta Jerusalemista, Tuhatvuotisesta Valtakunnasta, Messiaan hallintavallasta, Messiaan Valtakunnasta, Messiaan osuudesta. Tarkoittaen, Hän tulee voittamaan vihollisensa. Tässä Hän puhuu Armageddonista, kun Hän tulee murskaamaan vihollisensa. 

"sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta." (Jes. 53:9-12)

Muistattehan, kuinka Hän sanoi Ristillä: Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämä on se rukous, jonka Hän rukoili pahantekijöiden puolesta Ristillä ikuisesti. Tämä on todella voimallista. Vain nämä lunnaat tässä voivat ostaa ihmisille ikuisen elämän. 

"23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room. 6:23)

Herra sanoo, että se on ilmainen lahja. Jos voi vain kääntyä pois palvomasta rikkautta, vaurautta, horisontaalista keskittymistä, ja keskittyä pystysuorassa, vertikaalisesti Herraan, se on ilmainen lahja. 1. Moos. 3:19, Aadamin lankeemuksen tähden Jumala tuomitsi ihmisen kuolemalla. Synnin palkka on kuolema.

"23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla" (Room. 3:23) 

Tämä on todella vakavaa. Silti, Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista.

"20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.
21 Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,
23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;" (1. Kor. 15:20-23)

myös nostetaan ylös ikuiseen elämään. 

Ymmärsittekö, kun luin, Ps. 49:15 ja sanoin, että Herra nostaa varoituksen tämän elämän välinpitämättömyydestä, tämän elämän rakkaudesta enemmän kuin Jumalasta, kun Hän puhuu ikuisesta elämästä? Tämän elämän rikkauksien harhaan johtavuudesta ja valheellisuudesta. 

Herra sanoo, että Hän on pyhä. Jos te haluatte mennä sisälle Jumalan loisteliaaseen Valtakuntaan, myös teidän tulee olla pyhät, lunastettuja synnin palkasta, synnistä itsestään. Hän nostaa vakavan varoituksen. 

"15 vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi.
16 Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä".
17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika," (1. Piet. 1:15-17)

Vuokralaisina, pyyhiinvaeltajina, ohikulkijoina, sillä tämä ei ole kotinne. 

"18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,"

Silti tämän päivän seurakunta on keskittynyt kultaan ja hopeaan, aivan kuin se voisi lunastaa sen.  

"19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,
20 hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten,
21 jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että teidän uskonne on myös toivo Jumalaan." (1. Piet. 1:19-21)

Tämä on todella vakavaa, Ps. 49:15 taustalla sekä sitä ennen ja jälkeen olevien sananpaikkojen taustalla. Herra sanoo, että itseenne luottaminen ja tämän maailman rikkauteen luottaminen on kuolettavaa. Se on tragedia. Herra kutsuu heräämistä tälle sukupolvelle, jotta se kiinnittäisi sille kuuluvan huomion. Hän pyytää teitä todella harkitsemaan näitä sanoja. Sillä seuraamukset ovat ikuiset. 

Kun Hän puhuu siunattujen pyhien ylösnousemuksesta Jumalan Valtakuntaan, silloin Hän nostaa varoituksen asioista, jotka voivat estää pääsynne Jumalan Valtakuntaan. Ne asiat, mitä tavoittelette, eivät voi ostaa pääsyänne ikuiseen elämään. 

"28 niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä." (Matt. 20:28)

Ainoat lunnaat, jotka voivat ostaa teidät, eivät ole tämän maailman kulta ja hopea, vaan Jumalan Karitsan Veri. Ps. 49, Hän laski sen esille todella selvästi, että huolimatta rikkautesi suuruudesta, se ei voi maksaa elämääsi. Sen lunnaat ovat liian kalliit. Mikään maksu ei ole koskaan tarpeeksi suuri. 

Tämä sukupolvi tavoittelee enemmän tämän maailman rikkautta kuin Jeesusta. Mikään niistä ei voi ostaa sinulle iankaikkista elämää Jumalan Valtakuntaan. Olen nähnyt Messiaan tulevan. Valmistakaa Herralle tie. Kuningas on tulossa. 

"9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi (katsokaa näitä lunnaita!) ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista
10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä"." (Ilm. 5:9-10)

Näettekö ne lunnaat, jotka mainittiin, Ps. 49? Hän sanoo, että kukaan ei voi ostaa toisen elämää. Kuinka paljon rahaa teillä onkin Usassa ja Euroopassa, niin et voi maksaa Jumalalle ja maksaa jollekin toiselle ikuista elämää. Se ei ole mahdollista. 

"6 joka (Jeesus Kristus) antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa," (1. Tim. 2:6) 

Hän osti ihmisiä kaikista kansoista, heimoista, kielistä, kansakunnista, kaikki tulevat olemaan siellä edustettuina. Mitä tulee siunattujen pyhien ylösnousemukseen ikuiseen elämään, niin Herra nostaa todella vakavan varoituksen, että teidän tulee olla varovainen maailman rikkauden kanssa. Jos on mitään, mikä tulee pettämään sinut, tuottamaan sinulle pettymyksen ja alentamaan sinut ja heittämään sinut alas helvettiin, niin se on maailman rikkaus. 

"45 Sillä ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä." (Mark. 10:45)

Monen tarkoittaa koko maailmaa. Herra huutaa tämän sukupolven puoleen sanoen tälle sukupolvelle, että rikkauden tavoittelu, rahan tavoittelu, tulee viemään teidät helvettiin. Siksi tänä hetkenä Jumala kehottaa ja osoittaa seurakunnan keskittymään viisauteen ja ymmärrykseen. 

"28 Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso, Herran pelko-se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä'." (Job 28:28) 

Messias on tulossa. Herra sanoo, että on pyhien ylösnousemus. Kaikkien tulee kuolla. Se on varmaa. Mutta kun sinut nostetaan ylös kuolleista, niin missä tulet viettämään ikuisuutesi? On heitä, jotka nostetaan ylös ikuiseen elämään. He ovat heitä, jotka ovat luottaneet Jeesukseen, luottaneet Hänelle elämänsä, ja joilla on uskoa Häneen ja ovat hylänneet synnin. Silti on myös toisia, jotka nostetaan ylös kuolleista ikuiseen rangaistukseen, ikuiseen tuomioon, ikuiseen kauhistukseen ja häpeään. Ikuiseen tulijärveen. 

Kumman näistä kahdesta valitset, jos kuolet ennen ylöstempausta?

Jos olet valinnut ikuisen elämän, silloin olet valinnut ylöstempauksen, Jeesuksen, Jumalan ikuisen Valtakunnan, pyhyyden ja vanhurskauden. 

Silloin toista tämä rukous: 

Väkevä Herra Jeesus, 
tänään valitsen iankaikkisen elämän, 
ja tänään hyväksyn lahjan, jonka Jeesus antoi minulle, 
kun Hän otti Jumalan vihan maljan, 
ja joi sen puolestani, 
tänään valitsen sijaiskuoleman, 
jonka Jeesus laski alas eteeni,
ja valitsen Kristuksen ylösnousemuksen, 
kun Hän nousi ylös kuolleista puolestani,
siksi vastaanotan sinut Herrani Jeesus, 
sydämeeni tänä aamuna, 
Herrakseni ja Pelastajakseni,
ja pyydän sinua Herrani Jeesus, 
pyydän, vakiinnuta pyhyys sydämeeni, 
ja vanhurskaus elämääni, 
ja määrää askeleeni vaeltamaan pyhää kristillistä vaellusta, 
Herrani Jeesus,
tänään olen lukenut Psalmista 49:15,
kun kaikki asiat näyttivät niin pahoilta, 
ja oli niin paljon syntiä elämässä,
niin sanoi: Mutta Jumala, 
Mutta Jumala toi lunastuksen,
Mutta Jumala maksoi lunnaat, 
Herra vastaanotan väliintulosi, 
jotta voin päästä sisälle loisteliaaseen Jumalan Valtakuntaan,
pidä nimeni Elämän kirjassa, 
joka kuuluu Jumalan loisteliaalle Karitsalle, 
kirjassa, jonka olet kirjoittanut ylhäällä siellä Taivaassa, 
kirjassa, joka on rekisteri Taivaan kansalaisista, 
Jeesuksen väkevässä nimessä, 
olen uudestisyntynyt tänään,
Aamen ja Aamen. 

Jeesus rakastaa sinua. Messias on tulossa. Varmista, että olet aina valmiina koko ajan. Nyt olet kuullut, että sinun tulee kehittää Taivaallinen keskittyminen, Taivaallinen perspektiivi elämässäsi, että mitä tahansa teetkin, niin keskittymisesi on iankaikkinen elämä Jumalan Valtakunnassa. Keskittyminen tämän maailman rikkauteen, se tulee johtamaan monet ihmiset tulijärveen. Erota siis itsesi Jeesukselle ja tavoittele Jumalan Valtakuntaa. Messias on tulossa. Ole valmiina. 

(1.4.2022 / GLOBAALI PERJANTAIN KOKOUS / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia