JOULUN SANOMA – PAIMENET KRISTUKSEN SYNYMÄSSÄ

1 Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. 2 Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. 3 Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. 4 Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, 5 verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. 6 Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. 7 Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. 8 Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. 9 Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. 10 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: 11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. 12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa." 13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: 14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" 15 Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti". 16 Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. 17 Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan (evankelioivat), joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. 18 Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. 19 Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. 20 Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu. (Luuk. 2)

Myöhemmin näette, kuinka myös Simeonin identifioi Herran Jeesuksen, kun Hänet esiteltiin temppelissä. Tämä on tärkeä sanoma, joka liittyy joulun aikaan, joka on kaikille kansakunnille ja siunatuille pyhille, heille, jotka luottavat ja uskovat Jeesuksen ristiin.

Se ei ole koskaan lakannut ihmetyttämästä, että kun Herran aika koitti tuoda kaikista tärkein ilmoitus ja julistus maailman kansakunnille, ilmoitus, joka tuli ihmiskunnalle liittyen kaikkien ihmisten Vapahtajaan, Lunastajaan, Pelastajaan, joka tulisi pelastamaan maailman, se ei ole koskaan lakannut hämmästyttämästä, että kun Herra toi tämän tärkeimmän ilmoituksen maailman kansakunnille, että Messias, Kristus Vapahtaja on nyt syntynyt, niin Herra valitsi käyttää tietyntyyppistä kommunikoinnin kanavaa, joka olisi ollut vähiten odotettua.

Herra päätti käyttää hyvin alhaisia ylenkatsottuja ihmisiä. Herra käytti paimenia tuodakseen tämän tärkeimmän ilmoituksen koko ihmiskunnalle, että katso Pelastaja on annettu teille, Lunastaja on syntynyt teille, lapsi, Kristus Kuningas on Hänen nimensä. Ja kun koitti aika tehdä tuo julistus Taivaasta maailman kansakunnille, Herra valitsi siihen paimenet.

Se on ihmeellistä, koska noina päivänä oli ihmisiä, jotka olivat hyvin sivistyneitä, varakkaita koulutettua kermaa, joilla monia tutkintoja, jotka lukivat ja opiskelivat tooraa, lakimiehiä, lain opettajia, jotka tunsivat kirjoitukset ja lain läpikotaisin, korkeita ihmisiä, kuten fariseukset ja saddukeukset, jotka neuvoivat kansaa, kuinka tulisi elää ja syödä, uhrata, palvoa Herran edessä. He olivat pappeja Herran temppelissä, mutta Herra ei valinnut heitä, vaan Hän valitsi paimenet.

Raamattu sanoo, että paimenet valvoivat yöllä. He olivat valveilla katsoen laumansa perään, paimentaen laumaansa yöllä, kun yhtäkkiä enkeli ilmestyi heille, tuoden nämä valtavat ilouutiset Kristuksesta Vapahtajasta, Lunastajasta, joka tulisi vapahtamaan koko ihmiskunnan. Tämä on hämmästyttävää, että Herra valitsi tuollaisen alhaisen kanavan kommunikoidakseen näin tärkeän sanoman ihmiskunnalle.

Nämä paimenet ovat paimentolaisia, paimenia, jotka kiertelevät lampaiden kanssa. Heillä ei ole vakituista fyysistä osoitetta. Tänään he ovat tällä kedolla ja huomenna jossain toisaalla, josta löytävät on vihreää ruohoa ja vettä. He ovat omistaneet koko elämänsä lampaitaan varten. Ennen kuin he valitsevat kedon, heidän tulee punnita ja harkita monia eri tekijöitä: Kuinka turvallinen se paikka on? Onko siellä leopardeja tai käärmeitä, jotka voivat purra lampaita? Onko siellä lähdettä, josta tulee puhdasta juomavettä? Onko siellä vesi suolaista vai makeaa? Heidän tuli ottaa huomioon tiettyjä perustekijöitä, jotta he voisivat tuoda sinne lampaansa, kuten onko kedon ruoho tuoretta ja vihreää?

Paimenet ovat ihmisiä, jotka syntymästään saakka, ovat nähneet kuinka heidän vanhempansa ja isovanhempana ovat paimentaneet lampaita, joten myös he omistavat koko elämänsä lampaiden paimentamiseen kuolemaansa saakka, lampaista huolehtimiseen ja niiden suojelemiseen. Nyt Taivaan Jumala näkee hyväksi valita nämä ihmiset. Ihmiset, jotka tänä päivänä kävelevät aavikolla kiertelevänä paimentolaisina, joilla ei ole edes sisävessoja.

Herra valitsi tällaiset alkukantaiset primitiiviset ihmiset tuomaan nämä upeat ilouutiset tulevasta Vapahtajasta Kristuksesta Kuninkaasta. Nämä olivat kouluttamattomia yksinkertaisia ihmisiä. Herra käyttää ja valitsee heidät olemaan valittuja, erityisiä ihmisiä, joiden kautta Hän tulee ilmoittamaan, että katso Kristus Messias on tullut vapahtamaan ihmiskunnan. Tämä on hämmästyttävää, että Herra voi valita ne ihmiset, jotka ovat yhteiskunnassa alhaisimpia, primitiivisiä, kouluttamattomia.

Tämä on ihmeellistä, että Herra Taivaan Jumala voi valita tällaisen ryhmän, joiden kautta ilmoittaa meille se upea ilosanoma Kristuksen Messiaan Kuninkaan tulosta, kansakuntien ja maailman ja ihmiskunnan Lunastajan tulosta. Et kuule edes näiden paimenien nimiä mainittavan. He eivät ole tunnettuja. Heidän nimiään ei edes mainita. Herra käyttää näitä alhaisia ihmisiä.

Aivan kuten tänä päivänä meillä on Suomessakin sivistynyttä, modernia, hienostunutta kermaa Helsingissä, samalla tavoin myös tuona aikana oli sivistyneitä ylhäisiä ihmisiä, mutta Herra valitsi ihmiset, joilla ei ole edes koteja, asuntoja. He elivät vaan väliaikaisissa teltoissa omistaen elämänsä lampaiden paimentamiseen. Herra valitsi heidät tuodakseen nämä upeat ilouutiset Kuningas Kristuksen Vapahtajan tulosta, pelastuksen tulosta ihmiskunnalle. On hämmästyttävää, että heidän nimiään ei edes mainittu. Se kertoo siitä, kuinka tuntemattomia he olivat yhteiskunnassa.

Herra lähetti enkelinsä puhumaan paimenille, tuoden upeat ilouutiset sanoen: Kunnia Jumalalle korkeuksissa! Kun Enkeli seisoo paimenien edessä tuoden ilouutiset, että teille on syntynyt suuri Kuningas, silloin yhtäkkiä suuri joukko taivaallista sotajoukkoa ilmestyy, alkaen ylistämään tätä upeaa laulua: Kunnia Jumalalle korkeuksissa! Ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto!

Tämä on toinen kerta, kun taivaallinen sotaväki ilmestyy ja puhuu tällaisia sanoja ihmiskunnalle. Profeetta Jesaja oli aikaisemmin nähnyt nämä sanat, että Kristus Kuningas Messias olisi tulossa. Nyt seuraavan kerran Hän puhuu asiasta näille alhaisille ihmisille.

Enkelit ilmestyivät paimenille talven aikaa yöllä, aikana, kun Israelissa on talvi. Israelissa on lyhyt välimerellinen talvi joulu-helmikuun välissä. Paimenet paimensivat siellä lampaitaan yöllä talvella, lähtemättä pois.

Jos kysyt muilta paimenilta Euroopassa, Usassa, jne. He sanovat, että kun talvi tulee, he siirtävät lampaansa sisätiloihin talliin. Ihmeellistä on se, että Israelissa nämä paimenet olivat ulkona kylmässä paimentamassa lampaitaan keskellä yötä. Tuo alue sijaitsee Betlehemin alueella, jossa paimenet sillä alueella paimensivat erityisiä lampaita, jotka uhrattiin uhrina Herran temppeliin, uhrilampaina. Ne eivät olleet siis tavanomaisia lampaita tuolla tietyllä alueella, jossa enkeli oli ilmestynyt antaen ilouutiset Herralta, että katsokaa, Kristus Vapahtaja Kuningas on syntynyt teille, koko ihmiskunnalle!

Juutalaisen lain mukaan heitä vaadittiin paimentamaan lampaita noin kuukauden ajan talvella, ennen kuin he toisivat lampaat pääsiäisen uhraamista varten. Näetkö nyt, minkä tyyppisille ihmisille enkeli ilmestyi? Kenelle Herra ilmoitti, että katso, Kristus Paimen on syntynyt! Kristus Jumalan Karitsa on syntynyt! Katso, Kristus pääsiäisuhri, yksi ja ainoa uhri, joka uhrataan, on syntynyt.

Vaikka Jumalan temppelissä oli ihmisiä, niin Herra ei ilmoittanut tätä heille siellä. Voisiko olla, että tässä on sanoma myös tämän päivän ihmisille? Voisiko olla, että niillä moderneilla korkeasti koulutetuilla ihmisillä ei ollut kapasiteettia vastaanottaa Herralta ja tavoitella taivaallisia jumalisia asioita? Tai muuten he olisivat väitelleet ja debatoineet siitä, analysoineet sitä, kritisoineet sitä, tehden tieteellisiä synteesejä, aivan kuten näet tänä päivänä modernin seurakunnan ja ihmiskunnan elämässä.

Voisiko tämä olla kaiken tämän opetus mitä Herra antaa on se, että katso Hän meni alhaisten primitiivisten nöyrien paimenten luokse julistamaan Messiaan tulemusta. Katso, Hän on syntynyt Betlehemissä. Voisiko olla, että Herra sanoo, että eliitillä, postmodernilla sivistyneillä ihmisillä ei ole välttämättä kuitenkaan aina kapasiteettia ymmärtää Jumalan asioita? He tulevat helpommin roskaamaan sen ja epäilemään sitä? Eikö tämä olekin se kristitty, jonka näet tänä päivänä? He ovat professoreita, filosofeja, psykologeja, pappeja, piispoja, mutta he tulevat kiistelemään siitä?

Voisiko tämä olla se syy, miksi Herra valitsi ne kouluttamattomat paimenet? Joiden kautta tehdä ilmoitus, että katso Kristus Pelastaja on teille tullut, lapsi on syntynyt, Kuningas! Jos katsot tuon ajan elämää ja tämän päivän yhteiskuntaa, näet, että on eri yhteiskuntaluokkia: eliitti, koulutetut, kerma, ja sitten on ne kouluttamattomat, alhaiset. Voisiko olla, että nyt kun Messiaan tulemus on lähellä, Hän paljastaa itsensä heille, jotka ovat nöyriä kuin nämä paimenet? Heidän nimiään ei edes mainita, he ovat tuntemattomia.

Mutta he ovat suuri lahja Taivaalle ja Kaikkivaltiaalle Jumalalle, paimenet, jotka omistivat elämänsä niiden erityisten lampaiden paimentamiseen, jotka uhrattiin pääsiäisenä. Tuo oli se kriittisen tärkeä aika, kun he valmistelivat lampaitaan, koska pääsiäinen oli lähellä maaliskuussa. Onko tässä sanoma seurakunnalle ja tälle sukupolvelle?

Voisiko olla, että Herra sanoo, että nyt teidän tulee laittaa taka-alalle hienostuneisuutenne ja maailman sivistyksenne, jotta Hän voisi paljastaa teille Taivaan uutiset?

Näyttää aivan siltä, että joulun aikana synti olisi korkeimmillaan maailmassa. Messias voi kuitenkin tulla minä hetkenä tahansa ottamaan seurakunnan ylöstempauksessa. Jos Messias tulisi tänään, niin mitä tapahtuisi? Kristityt myös lankeavat syntiin tänä aikana. Kaikki ovat synnissä; on syömistä juomista, moraalittomuutta, biletystä. Kokoonnutaan yhteen juhlimaan, jossa on seksuaalista himoa ja haureutta. Nyt synti on korkeimmillaan tämän hetken modernismin tähden.

Paimenet omistautuivat tietylle elämäntyylille. Herra tulee heille, jotka ovat omistaneet itsensä pääsiäisuhrille täydelliselle Jumalan Karitsalle paljastaen itsensä heille. Onko ihminen tarpeeksi nöyrä ja yksinkertainen vastaanottaakseen tämän ilosanoman? Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto!

 

Kuuntele sama opetus YouTubesta:

https://www.youtube.com/watch?v=BXDr-xDyYtQ&t=

Parannuksenteon ja Pyhyyden palvelustyö

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia