DANIEL 12:13 - JUMALA ON MÄÄRÄNNYT TIETYN TIEN DANIELILLE JA SEURAKUNNALLE - Profeetta Dr. Owuor

3.4.2022 GLOBAALI SUNNUNTAIKOKOUS

DANIEL 12:13 - JUMALA ON MÄÄRÄNNYT TIETYN TIEN DANIELILLE JA SEURAKUNNALLE

(Muistiinpanot) 

Olemme tarkastelleet ylösnousemusta, pyhien ylösnousemusta, 4.3.2022 näyssä, jossa Herra sanoi: Kaikki tulevat heräämään, toiset ikuiseen elämään, toiset ikuiseen häpeään ja kauhistukseen. Tämä perustuu Daniel 12:2. Siellä on kaksi määränpäätä. Toiset ikuiseen taivaaseen, toiset ikuiseen kuolemaan, kuolet ikuisesti. Herra on esittänyt tämän seurakunnan eteen, jotta seurakunta, ihmiskunta voisi valita ikuisen elämän. Olemme nähneet tämän, Joh. 5:28-29.

"28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä
29 ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen." (Joh. 5:28-29)

Tässä Hän on esitellyt kaksi määränpäätä ja Hän pyytää teitä valitsemaan ikuisen elämän. Raamatun rikkaus, koko Sana on täynnä tästä valtavasta ylösnousemuksesta, jonka Jumala on luvannut seurakunnalle. 

"39 Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän (nostan ylös kuolleista) heidät viimeisenä päivänä.
40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä." (Joh. 6:39-40)

Vieläkin painottaen Jumalan ylösnousemuksen tärkeyttä ja lupausta seurakunnalle. Herra nostaa tämän valtavana lupauksena teille, tälle lupaukselle, jotta voit tehdä oikean valinnan SUOMESSA saakka. 

Jae 44:

44 Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän (nostan ylös kuolleista) hänet viimeisenä päivänä. 

Todella voimallinen Jumalan lupaus. Jumala lupaa nostaa kaikki ihmiset ylös kuolleista Kristuksen ylösnousemuksen tähden, kuitenkin määränpää on erilainen: Heidät, jotka nostetaan ikuiseen elämään Taivaassa, ja heidät, jotka nostetaan ylös ikuiseen häpeään ja kauhistukseen. 

"2 Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
3 hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,
4 joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella," (Ps. 103:2-4)

Antaa Kaikki syntisi anteeksi, kaikki. Parantaa kaikki sinun sairautesi, kuuliko joku tämän? On se sitten syöpä, diabetes, korkea verenpaine, leukemia, rintasyöpä, mikä syöpä onkaan, Hän parantaa sen. Herra sanoo, älkää unohtako näitä Jahven hyötyjä. Tämä sukupolvi on unohtanut Jahven hyödyt. 

Kun Herra haluaa puhua seurakunnan ylösnousemuksesta, niin ensimmäinen asia, mitä Hän sanoo on: Älä ikinä unohda Jahven Jumalan  hyötyjä, että Jahve Jumala voi unohtaa ja antaa anteeksi kaikki syntisi, kaikki, ja tehdä sinusta synnittömän ja valmistaa sinut kirkkautta varten. Jahve Jumala voi myös parantaa kaikki sairaudet auringon alla. 

Tämä sukupolvi on unohtanut Jahve Jumalan hyödyt. Hän sanoo, älkää unohtako Jahven hyötyjä. Anon sinua, oi, minun sieluni, älä unohda hyötyjä, jotka tulevat Jahvelta, että Jahve antaa anteeksi kaikki synnit ja muuttaa syntisen pyhäksi, ja että Jahve parantaa kaikki sairautesi. Hän muuttaa itkun iloksi ja juhlinnaksi. Herra sanoo todella selvästi tässä seurakunnan ylösnousemuksen sanomassa: 

"2 Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
3 hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,
4 joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella," (Ps. 103:2-4)

Tämä on se ylösnousemus, josta Herra puhuu juuri nyt, ja jonka Hän korottaa ja johon Hän rohkaisee seurakuntaa keskittymään, jotta se voisi valita ikuisen elämän. 

"23 Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös".
24 Martta sanoi hänelle: "Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä".
25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" (Joh. 11:23-26)

Jopa Martta tiesi, että Jeesus tulee nostamaan pyhät ylös kuolleista, kun kaikki on sanottu ja tehty, että tulee olemaan viimeinen ylösnousemus ihmiskunnan historian lopussa. Jeesus on siis ylösnousemus ja elämä. Jeesus on siis ylösnousemuksemme ja elämämme. 

"joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"

Jeesus puhui ylösnousemuksesta ylöstempauksessa. Tämä on seurakunnan ylöstempaus, josta Messias puhui tässä. 

"13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole." (1. Tess. 4:13)

Meille kristittyinä ylösnousemuksen toivon tähden surummekin on erilaista, me suremme toivossa. Murehdimme toivossa. Meille, kun joku kuolee, hän on mennyt nukkumaan, sillä Jeesus on ylösnousemuksemme ja elämämme ja tulee nostamaan heidät ylös kuolleista jälleen. 

"14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;" (1. Tess. 4:14-16)

Muistakaa, että olen nähnyt Messiaan tulemuksen. Siksi Jumala on lähettänyt minut kansakuntiin, koko maailmaan julistamaan heille, että Messias on tulossa. Olen kuullut Jumalan äänen ja käskyhuudon ja Arkkienkelin ääneen, tiedän jopa miltä pasuuna tulee kuulostamaan tuona päivinä. Olen nähnyt tämän kaiken, näen Hänen tulevan. Siksi olen tullut teidän, kansakuntien eteen pyytämään teitä vastaanottamaan Jeesuksen ja olemaan uudestisyntyneitä ja pyhiä, sillä Messias on tulossa. Sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa. 
 
"17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä (upeilla) sanoilla." (1. Tess. 4:17-18) 

Herra puhuu ylösnousemuksesta, joka tapahtuu seurakunnan ylöstempauksessa. Sen tähden, kun Isä Jumala Jahve itse puhui kanssani ääneen 4.3.2022: He tulevat heräämään, toiset ikuiseen elämään, ja toiset ikuiseen häpeään ja ikuiseen kauhistukseen, niin tästä on tullut todella syvällinen ja laaja keskustelu, ohjeistaen seurakuntaa, että Messias on tulossa ja ylösnousemus on lähellä. Vieläkin puhuen Jeesuksen ja pyhien ylösnousemuksesta. 

"3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana." (1. Piet. 1:3-5)

Se perintö ei turmellu, tahraannu, ei kuivu. Toivomme kristittyinä keskittyy Kristuksen ylösnousemukseen. Kun Jeesus nousi ylös kuolleista, Hänestä tuli toivo seurakunnalle ja Edelläkävijä koko ihmiskunnan ylösnousemukselle. Tähän ankkuroimme toivomme. Nyt seurakunnalla on toivo hautojen tuolle puolen. 

"11 Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu." (Room. 8:11) 

Todella voimallista. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista esimerkkinä ja toivona teille, että Hän antaa myös teidän ruumiillenne iankaikkisen elämän. 

"4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman." (Room. 6:4)

Ikuisessa elämässä. Tämä on todella voimallinen hetki seurakunnassa, kun Herra poistaa seurakunnan menestysteologian evankeliumista ja tuo sen pyhien ylösnousemuksen evankeliumiin. Herra Kaikkivaltias uudelleen ohjaa seurakunnan suuntaa ja osoittaa seurakunnan ikuiseen elämään Jumala Jahven loisteliaassa Valtakunnassa. 

PYHIEN YLÖSNOUSEMUS - DANIEL 12:13 

Pääsananpaikkamme tänä yönä: Daniel 12:13. Hän puhuttelee Danielia. 

"13 Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa." (Daniel 12:13)

Mutta sinä Daniel mene ja vaella aivan loppuun asti tiellä, jonka Jumala on antanut sinulle. Älä lankea matkalla. Varmista, että menet kokonaan loppuun saakka. Sitten pääset Jumalan lepoon. Ja sitten päivien lopussa, tarkoittaen, aikojen lopussa, tulet nousemaan ylös kuolleista, nouset saamaan sinulle nimetyn perintösi. 

"13 Mutta mene sinä siksi kunnes loppu tulee, lepää ja nouse saamaan osasi aikojen lopussa." (Daniel 12:13) / 1992 -käännös

Herra keskittää seurakunnan pois tämän todellisuuden toiselle puolen, iankaikkiseen elämään, pois katoavaisesta ikuisuuteen, katoamattomaan. Herra Jumala Kaikkivaltias on nyt avoimesti julistanut iankaikkisen Jumalan loisteliaan Valtakunnan tulemuksen ja Hän samaan aikaan korottaa tälle sukupolvelle, että he voisivat kääntyä pois synnistä, olla pyhiä ja vanhurskaita ja seistä lujina uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa, jotta he perisivät Jumalan loisteliaan Valtakunnan, kun tuo päivä tulee. Nämä ovat vakavat sanomat Raamatussa. Jumala pyytää tältä sukupolvelta, että huomioitte totisesti nämä vakavat sanat Raamatussa ja Jumalan Äänen, joka johdattaa teidät ikuiseen elämään. 

Viime kerralla Jumala toi teille, Ps. 49:15, kuulitte sanoman sieltä, kun Jumala uudelleen johtaa seurakunnan, poistaen sen katoavaisesta, keskittymästä maalliseen rikkauteen. Tänään Herra on nostanut toisen pääsananpaikan, Daniel, 12:13. Nämä sanapaikat juhlivat pyhien ylösnousemusta ikuiseen elämään. Amplified - käännös sanoo:

"Mutta sinä [Daniel, joka olet yli 90-vuotias], mene tielläsi loppuun saakka; sillä saat levätä ja saat seistä [lujana] nimetyssä paikassasi päivien lopussa." (Dan. 12:13 / Amplified -käännös)

Tämä on todella vakavaa. Herra nostaa jopa esille Danielin iän Amplified -käännöksessä. Hän sanoo Danielille, että menee tietä pitkin, Herran tietä, sitä tietä, minkä Herra on määrännyt sinulle. Hän sanoo, jatka sitä tietä, äläkä lankea siltä tieltä pois ja pääset Jumalan lepoon ja tulet seisomaan lujana osassasi, perinnössäsi, palkkiossasi, hyvityksessäsi päivien lopulla. 

New American Standard -käännös sanoo: Sinä Daniel, mene tietäsi pitkin aina loppuun saakka, sitten pääset lepoon ja nouset ylös kuolleista ja nouset jälleen, saamaan osasi, perintösi, palkkasi, hyvityksesi aikojen lopussa. 

Mitä Jumala sanoo seurakunnalle tässä liittyen näkyyn 3.4.2022, kun Hän puhui kanssani ääneen pyhien ylösnousemuksesta? Näette, että kun on Jumalan aika puhua pyhien ylösnousemuksesta, Daniel 12:13, niin Hän sanoo: Sinä Daniel, mene tietäsi aina loppuun asti. Herra sanoo siis, että on tie, jonka Hän määräsi Danielille. Daniel on vaeltanut sitä tietä pitkin, ja kun Herra päättää
näyt, jotka puhuttiin Taivaasta, silloin Hän kertoo Danielille, kuinka hirvittävät ajat ovat tulossa, lopunajan tapahtumat ja lunastuksen, jonka Jumala tulee tuomaan kansalleen Israelille. 

Mutta kun Jumala on lopettelemassa, Hän sanoo hänelle nyt: Sinä Daniel, mene tietäsi loppuun saakka. Tarkoittaen, jatka kävelemistä sillä tiellä, jonka Jumala määräsi sinulle Daniel aina loppuun saakka. Toisin sanoen, sinä Daniel jatka siinä elämäntyylissä, jonka Jumala määräsi sinulle aina loppuun saakka. Älä lankea siltä tieltä. Älä lankea luopumukseen. Herra sanoo siis, että mitä tulee pyhien ylösnousemukseen, on tie, jonka Jumala on määrännyt valituilleen. Herra sanoo Danielille, jatka sillä tiellä kävelemistä. 

Avataan hiukan tästä tiestä, jolla Jumala pyytää Danielin jatkavan kävelemistä, jotta tietäisitte, mille tielle Herra ohjaa teidät. 

"2 Hän menee rauhaan: jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa." (Jes. 57:2) 

On olemassa tie, jonka Jumala on määrännyt Hänen ihmisilleen, joiden tie on suora, heille, jotka kävelevät oikeamielisesti Hänen edessään. On vanhurskauden tie, jonka Jumala on määrännyt, jossa on rauha, ja jos kuolet, tulet näkemään ikuisen elämän. 

Tarkastellaan tietä, jolla Jumala määräsi Danielin kävelevän. Miksi Herra esitteli Danielin iän sinä aikana, jolloin Daniel sai nämä ohjeistukset? Daniel oli yli 90-vuotias, kun hän sai ohjeistuksen, että hänen tulee kulkea sillä tiellä, seuraten Jumalaa uskollisesti tiellä, jonka Jumala määräsi. Daniel 1:3:

"3 Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä," (Dan. 1:3)

Voitte nähdä, että Daniel tuli kuninkaallisesta suvusta ja ylimysperheestä. Tuona aikana Nebukadnessar oli hyökännyt Jerusalemiin ja otti eliitin, kuninkaallisimmat, ylimykset, terävimmät ja koulutetuimmat, joilla oli korkea oppi.   

"4 nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa; heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä." (Dan. 1:4)

Hän etsi teräviä, nopeaoppisia, jotka voitaisiin tuoda palvelukseen. Hän etsi todella teräviä. 

"5 Ja kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja niiden kuluttua heidän tuli astua kuninkaan palvelukseen.
6 Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja.
7 Ja hoviherrain päällikkö pani heille nimet: Danielille hän pani nimen Beltsassar, Hananjalle nimen Sadrak, Miisaelille nimen Meesak ja Asarjalle nimen Abednego.
8 Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa." (Dan. 1:5-8)

Nyt alatte ymmärtämään: nuoria miehiä, ehkä 14-20-vuotiaita, kun he menivät Babyloniaan tähän palvelukseen. Näette, että alusta saakka, kun he olivat vielä nuoria, niin Jumala Kaikkivaltias oli jo määrännyt tien Danielille. Daniel tiesi siis tien, jonka Jumala oli määrännyt hänelle. Seuratkaa minua tässä, koskien seurakunnan, pyhien ylösnousemuksen sanomaa ja ohjeistusta, minkä Jumala ohjeistaa seurakunnalle maailmanlaajuisesti. 

Kun heidät oli valittu ja kun heille oli määrätty kuninkaallinen dieetti erityisruokia ja viinejä, että he voivat syödä kuninkaan pöydästä, sitten näette nyt, Daniel 1:8, kuinka Daniel päätti olla saastuttamasta itseään kuninkaan dieetillä. Daniel tiesi sen tien, jonka Jumala oli määrännyt hänelle kulkea. Hän ei aikonut hylätä kävelemästä sillä tiellä ja hän oli vielä nuori tässä. Näemme, että kun hän on 90-vuotias ja Jumala puhuu hänelle hänen ylösnousemuksestaan, niin Jumala sanoo hänelle: Sinä Daniel, jatka kulkemaan sillä tiellä. Älä anna periksi. 

Kun Herra puhuu nyt pyhien ylösnousemuksesta, Dan. 12:13, niin Herra osoittaa tämän tien, jonka Hän on määrännyt Danielille, jossa hän on vaeltanut, että jatka sillä teillä loppuun saakka lujana. Hän ei tehnyt kompromissia. Vaikka hänet heitettiin leijonien luolaan, hän ei tehnyt kompromissia. Halleluja! Hän sanoi, jatka sillä tiellä aina loppuun saakka, siellä on palkkio.
 
"8 Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta (satuttamasta, korruptoimasta) itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa.
9 Ja Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherrain päällikön edessä.
10 Mutta hoviherrain päällikkö sanoi Danielille: "Minä pelkään, että jos herrani, kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne laihemmiksi kuin muiden ikäistenne nuorukaisten, niin te saatatte minun pääni vaaraan kuninkaan edessä".
11 Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa:
12 "Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme.
13 Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset." (Dan. 1:8-13)

Toisin sanoen, Daniel sanoi, että ei luoteta huhuihin ja teorioihin ja paradigmoihin, vaan luotetaan empiiriseen todistusaineistoon, katsotaan lopputulos. Luotetaan siihen, mitä tulemme näkemään, empiiriseen todistusaineistoon. 

"14 Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää.
15 Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa." (Dan. 1:13-14)

Halleluja! 

"16 Ja niin katsastaja jätti pois heille määrätyn ruuan ja heidän juotavansa viinin ja antoi heille vihannesruokaa." (Dan. 1:16)

Tämä on se tie, jonka Daniel tunsi, joka määrättiin Jahven Israelin Jumalan toimesta Danielille. 

"17 Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden; ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet.
18 Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden jälkeen kuningas oli käskenyt tuoda heidät esiin, niin hoviherrain päällikkö toi heidät Nebukadnessarin eteen.
19 Kun nyt kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat kuninkaan palvelijoiksi.
20 Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen valtakunnassaan oli.
21 Ja Daniel oli siellä kuningas Kooreksen ensimmäiseen vuoteen asti." (Daniel 1:17-21)

Halleluja! Tämä on se tie, joka Danielille opetettiin, jonka Jumala määräsi Danielille. Et voi opettaa hänelle toista tietä. Tämä on se tie, johon Herra johtaa myös seurakunnan. 
Ymmärrättekö, kun Dan. 12:13, pääsananpaikassamme, Herra sanoo: 

"13 Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa." (Dan. 12:13)

Mutta sinä Daniel, joka oli nyt yli 90-vuotias, jatka vaeltamaan sillä tiellä, jonka Jumala on osoittanut sinulle, jatka vaeltamaan uskollisesti Jumalan kanssa aina loppuun saakka. Älä lankea ennen loppua, sillä pääset Jumalan lepoon ja päivien lopussa sinut nostetaan ylös kuolleista saamaan perintösi, nimetyn osuutesi, palkkiosi, hyvityksesi. 

Ymmärrättekö sanoman, joka tulee tästä? Tämä on todella voimallista. On tie, jonka Jumala on määrännyt valituilleen. Kun Daniel oli todella nuori ja hänelle määrättiin kuninkaallinen dieetti, niin heti suoraan alussa nuoruudessaan Daniel kieltäytyi lähtemästä pois Herran tieltä, kieltäytyen täysin hyväksymästä sitä ja lähtemästä pois Herran tieltä ja seuraamasta toista tietä. Miksi? Sillä hän tiesi, että tämä on tie, jonka Jumala oli määrännyt hänelle. 

Miksi tämän päivän seurakunta on lähtenyt pois siltä tieltä, jonka Jumala on määrännyt sille ja kävelee nyt toisella tiellä?

"10 Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, syö verta, mitä tahansa, sitä ihmistä vastaan, joka verta syö, minä käännän kasvoni ja hävitän hänet kansastansa.
11 Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.
12 Sentähden minä olen sanonut israelilaisille: Älköön kukaan teistä syökö verta; älköön myöskään muukalainen, joka asuu teidän keskellänne, syökö verta." (3. Moos 17:10-12) 

Daniel tiesi, että tiellä, jonka Jumala on määrännyt hänelle on Kosher ruokaa. Voitte kuvitella sitä kuninkaallista dieettiä, kun se tuli, siinä varmaan oli tirisevää possua, tirisevää lihaa, joka on grillattu, tiristen grillissä. Mitä tahansa lihaa se olikaan, se tirisi grillissä. Kun se on kuumaa, kuulet, kuinka se tirisee grillissä. 

Daniel ymmärsi ja ymmärtää, että tämä tie, jonka Jumala oli määrännyt hänelle kävellä, se on elämän tie, se on elämäntyyli, jonka Jumala on määrännyt hänelle. Se oli rajoitettu tie, kavennettu tie, puristettu tie, kapea tie, ahdas tie. Kuinka herkullista barbecue olikaan, hän ei sallinut sitä itselleen, sillä hän pelkäsi Jumalaa. Sillä tiellä, jota Jumala oli käskenyt Danielin vaeltaa, oli Jumalan pelkoa ja uskollisuutta Jumalalle. Uskon tuli olla vahva tuolla tiellä. 

1. Moos. 31, jotta ymmärrätte, miksi Daniel kieltäytyi saastuttamasta itseään kuninkaan ruoalla, pakanaruoilla. 

"53 Aabrahamin Jumala ja Naahorin Jumala, heidän isiensä Jumala, olkoon tuomarina meidän välillämme." Ja Jaakob vannoi valansa Jumalan kautta, jota hänen isänsä Iisak pelkäsi.
54 Ja Jaakob uhrasi vuorella teurasuhrin ja kutsui heimonsa miehet aterioimaan, ja he aterioivat ja olivat yötä vuorella." (1. Moos 31:53-54)

Näette sen toiminnon tässä. Kun syöt ihmisten kanssa, se on pohjimmiltaan liitto. Kun suostut syömään ihmisten kanssa ja jaat saman aterian yhdessä, niin menet itseasiassa liittoon heidän kanssaan, olet yhteisymmärryksessä heidän kanssaan, palvot heidän Jumalaansa ja hyväksyt heidän elämäntyylinsä.

Daniel oli tietoinen tästä. Hän sanoi, ei ei ollenkaan. Tiedän, että olen pakolainen, minut on juuri otettu sotavangiksi, kun Babylonialaiset hyökkäsivät Jerusalemiin, eikä minulla ole oikeuksia. Danielilla ei ollut mitään oikeuksia, ei ihmisoikeuksia. Hän tiesi, että hän oli orjaisäntänsä armoilla ulkomailla. Mutta hän oli myöskin tietoinen siitä tiestä, jonka Jumala oli määrännyt hänelle vaeltaa sillä tiellä. 

Sillä haavoittuvuudella, isäntien pelolla ei ollut väliä. Hän sanoi, koskien tätä palvonnan, korruption asiaa, että: en voi. En hyväksy tätä hengellistä saastumista. Ymmärrän, että jos syön näiden ihmisten kanssa, olen itseasiassa mennyt liittoon heidän ja heidän jumalansa kanssa. 

"10 Ja he näkivät Israelin Jumalan; ja hänen jalkainsa alla oli alusta, niinkuin safiirikivistä, kirkas kuin itse taivas.
11 Eikä hän kajonnut kädellänsä israelilaisten valittuihin, ja he katselivat Jumalaa, söivät ja joivat." (2. Moos 24:10-11)

Voitte nähdä nyt, miksi Jumala toi ruoan ja juoman sinne. Jotta Hän voisi tehdä liiton heidän kanssaan. Daniel oli tietoinen, että jos syöt ja juot ihmisten kanssa, niin pohjimmiltaan menet liittoon heidän kanssaan. Ei ollut mitenkään mahdollista, että hän tekisi kompromissia. Jumala oli määrännyt tien Danielille. 

Hän olisi voinut murskata ja tehdä heistä lopun, mutta Hän ei tehnyt, mutta kaikista tärkeimpänä, Daniel 12:13, kun Herra puhuu Danielille pyhien ylösnousemuksesta, niin Herra korottaa tietyn tien, jonka Hän on määrännyt valituilleen. Hän on määrännyt tietyn tien ihmisilleen. Herra rohkaisee Danielia ja käskee häntä: Sinä jatka tällä tiellä, jonka Jumala on osoittanut sinulle, loppuun asti. Älä pysähdy. 

Tuolla tiellä, kun Daniel on vielä nuori, siellä on sotavankeja, pakolaisia, mutta hän kieltäytyy saastuttamasta itseään sillä ruoalla. Tiellä, jonka Jumala määräsi Danielille ja heprealaisille pojille vankeudessa, kun katsot Daniel 3, kun Nebukadnessarin patsas rakennettiin ja kaikki vaadittiin kuulemaan lyyroja, harppuja, pasuunoita, ja ne kuultaessa kaikkien tuli kumartaa maahan ja palvoa patsasta, epäjumalaa. 

"5 heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt.
6 Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin." (Dan 3:5-6)

Mutta heprealaispojat, Sadrak, Meesak ja Abednego, jotka tiesivät Herran tien, jonka Hän oli määrännyt Danielille, vastasivat kuninkaalle: Meidän ei tarvitse puolustaa itseämme tässä palvonnan asiassa, kävelemisessä sillä tiellä, jonka Jumala on määrännyt Hänen kansalleen. Emme edes keskustele tästä asiasta tai neuvottele tässä asiassa, tiestä, jonka Jumala on määrännyt Hänen kansalleen. Jos meidät heitetään tuliseen pätsiin, niin Herra, Israelin Jumala, jota palvomme ja palvelemme, voi pelastaa meidät sieltä. Hän on Pelastaja, se on Hänen nimensä. 

"16 Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: "Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan.
17 Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas.
18 Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt." (Dan. 3:16-18)

Ymmärrättekö nyt sen tien, jonka Jumala on määrännyt seuraajilleen. Sillä vainolla ei ole väliä, te vain jatkakaa kävelemistä sillä tiellä aina loppuun saakka, siellä on palkkio. Ette voi lähteä pois siltä tieltä.

"13 Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa." (Dan. 12:13)

Saat palkkasi, palkkiosi, valtaistuimet, joissa hallitset Jumalan kanssa uudessa Jerusalemissa, joten jatka sillä tiellä aina loppuun asti. Daniel ei pystynyt tekemään kompromissia. On tie, jonka Jumala on määrännyt ihmisilleen; seurakunnalle ja Israelille. 

Kristuksen seurakunta tänä päivänä, miksi tänä päivänä olette astuneet ulos tieltä, jonka Jumala määräsi teille? Miksi olette astuneet ulos sieltä ja seuraatte nyt toista tietä? 

Silti tällä tiellä, jonka Jumala määräsi teille, Hän sanoo: Minä olen tie, totuus ja elämä. Tällä tiellä, jonka Jumala on määrännyt teille, on parannuksentekoa ja pyhyyttä, vanhurskautta ja Jumalan pelkoa. Tämä tie johtaa Jumalan loisteliaaseen Valtakuntaan, ylösnousemukseen ikuiseen elämään, palkkioihin, ikuiseen perintöön Jumalan Valtakunnassa. Tällä tiellä on nollakompromissi. 

Miksi seurakunta on tehnyt kompromissin?

"6 Senjälkeen nämä valtaherrat ja satraapit riensivät kiiruusti kuninkaan tykö ja sanoivat hänelle näin: "Kuningas Daarejaves eläköön iankaikkisesti!
7 Kaikki kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraapit, hallitusmiehet ja käskynhaltijat ovat keskenänsä neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vahvistettava kielto, että kuka ikinä kolmenkymmenen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan.
8 Nyt, kuningas! Säädä kielto ja kirjoita kirjoitus, jota meedialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan ei voida muuttaa."
9 Niin kuningas Daarejaves kirjoitti kirjoituksen ja kiellon.
10 Niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän taloonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin." (Daniel 6:6-10)

Kun hän kuuli, että määräys oli tehty, katsokaa, minne hän Daniel meni. Hän meni suoraan rukoushuoneeseensa. Menikö Daniel muka heidän luokseen hieromaan kauppaa tästä asiasta, riitelemään heidän kanssaan, vääntämään kättä heidän kanssaan, että jos he ottavat ja antavat, jos vapautan tämän, voit ottaa tämän, että entäpä on ihmisoikeudet?! 

Seurakunta puhdistukoon! Oo, minun ihmisoikeuteni. Entäpä Geneven sopimus? Selvitellään nyt tämä, tekikö Daniel muka noin?! Jos annan teille jotain, niin te annatte minulle jotain. Voin antaa teille jotain oikeuksia, ja sitten annatte minulle jotain oikeuksia. Menikö Daniel muka selvittämään tätä heidän kanssaan? Menikö Daniel muka muodostamaan pastorien yhteyskokouksen, jossa on muslimit, hindut, buddhistit, helluntailaiset, evankeliset, katoliset, mormonit, 7 päivän adventistit, jehovan todistajat, keräsikö Daniel muka heidät yhteen sanoen, meidän tulee tehdä rauha ja pitää yhteinen kokous ja ollaan samaa mieltä tässä asiassa?! 

Miksi he ovat tehneet tämän päivän seurakunnassa ja sukupolvessa kompromissin Jahve Jumalan kanssa? Miksi he ovat tehneet kompromissin Israelin Jumalan palvonnan kanssa tämän? 

"Ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niinkuin hän ennenkin oli tehnyt.
11 Silloin nuo miehet riensivät kiiruusti sinne ja tapasivat Danielin rukoilemasta ja avuksi huutamasta Jumalaansa.
12 Sitten he astuivat kuninkaan eteen ja muistuttivat kuninkaan kiellosta: "Etkö ole kirjoittanut kieltoa, että kuka ikinä kolmenkymmenen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan?" Kuningas vastasi ja sanoi: "Kielto on luja, meedialaisten ja persialaisten peruuttamattoman lain mukaan".
13 Silloin he vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: "Daniel, joka on juutalaisia pakkosiirtolaisia, ei välitä sinusta, kuningas, eikä kiellosta, jonka olet kirjoittanut, vaan kolmena hetkenä päivässä hän toimittaa rukouksensa". (Daniel 6:10-13)

Voitteko kuvitella, hän vieläkin rukoilee kolme kertaa päivässä?

"14 Mutta kun kuningas sen kuuli, tuli hän sangen murheelliseksi, ja hän mietti, miten voisi pelastaa Danielin; auringon laskuun asti hän vaivasi itseään vapauttaaksensa hänet.
15 Silloin ne miehet riensivät kiiruusti kuninkaan tykö ja sanoivat kuninkaalle: "Tiedä, kuningas, meedialaisten ja persialaisten laki on, ettei mitään kuninkaan vahvistamaa kieltoa tai julistusta peruuteta".
16 Silloin kuningas käski tuoda Danielin ja heittää hänet jalopeurain luolaan. Ja kuningas puhui Danielille ja sanoi: "Sinun Jumalasi, jota sinä lakkaamatta palvelet (vaikka annan määräyksen), pelastakoon sinut". Sitten tuotiin kivi ja pantiin luolan suulle,
17 ja kuningas sinetöi sen omallaan ja ylimystensä sineteillä, ettei Danielin asiassa muutosta tapahtuisi.
18 Sitten kuningas meni palatsiinsa ja vietti yönsä paastoten eikä sallinut tuoda eteensä naisia, ja hänen unensa pakeni häneltä.
19 Aamun sarastaessa kuningas sitten nousi ja meni kiiruusti jalopeurain luolalle.
20 Ja lähestyessään luolaa hän huusi Danielille murheellisella äänellä, ja kuningas lausui ja sanoi Danielille: "Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuroilta?"
21 Silloin Daniel vastasi kuninkaalle: "Kuningas eläköön iankaikkisesti!
22 Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt."
23 Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta. Ja kun Daniel oli otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa; sillä hän oli turvannut Jumalaansa." (Daniel 6:14-23)
 
Ei edes leijonan sylkeä löytynyt, että leijona olisi nuollut hänen päätänsä tai jalkaansa. He eivät löytäneet yhtäkään leijonan tekemää vammaa tai haavaa tai sylkeä hänen ruumiistaan, kun hänet tuotiin ulos. Se oli ihme! Kaikki ympäröivät hänet. Sitten kuningas käski tuoda ne pahat ihmiset, tuomion hetki on tullut. Heidät otettiin kiinni perheidensä ja lapsiensa kanssa ja laskettiin alas ja leijonat murskasivat heidät palasiksi ja aterioitsivat. 

Dan. 12:13, Herra sanoo, sinä Daniel, kulje sillä tiellä loppuun asti, jonka Jumala on määrännyt sinulle. Älä pysähdy. Sillä tiellä, jota kävelit, kun olit vielä nuori ja oli tottelematon kuninkaalle vieraassa maassa pakolaisena ilman oikeuksia, jatka sillä tiellä, kun olet nyt 90-vuotias. Sinulla ei ollut mitään ihmisoikeuksia, ei Geneven sopimusta, joka suojelee sinua. Olit vanki Babyloniassa, olit orja. Silti kieltäydyit tulemasta pois siltä tieltä, jonka Jumala määräsi sinulle. Kun olit vielä nuori, 14-vuotias, mutta nyt olet 90-vuotias ja silti olet ollut leijonien luolassa ja leijonat eivät ole edes nuuskineet tai nuolleet sinua. 

Jatka kulkemaan sillä tiellä, jonka Jumala määräsi sinulle sinä Daniel, sillä sinulle on nimetty osuus ja palkkio siellä, pääset Jumalan lepoon. Ylösnousemus on tulossa. Jatka kävelemistä. Älä pelkää enää ihmisiä. Kun Daniel katsoi leijonia, hän näki vain ylösnousemuksen. Kun heprealaispojat näkivät tulen pätsissä ja katsoivat Nebukadnessaria hengittäen heihin tulta raivoissaan, he eivät nähneet mitään siellä. Kaikki, mitä he näkivät, oli ylösnousemus, jonka Jeesus toisi heille. Inakaikkisen elämän. Halleluja! 

"21 Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää". (Jes. 30:21)  

Tässä on se tie, seuratkaa sitä loppuun saakka. Halleluja! Jeesus sanoi: Minä olen tie, totuus ja elämä. Daniel kieltäytyi siis tekemästä kompromissia. Silti tämän päivän seurakunta on tehnyt kompromissin ja kääntynyt pois siltä matkalta! He ovat kääntyneet pois siltä pyhiinvaellukselta, he ovat astuneet pois siltä tieltä, joka johtaa Jumalan Valtakuntaan. He ovat tehneet kompromissin seksuaalisynnin kanssa ja muiden uskontojen kanssa. 

Silti Herra sanoo, mitä tulee pyhien ylösnousemukseen ikuiseen elämään: Älkää tehkö kompromissia! Jatkakaa kävelemään sillä tiellä, jonka on määrännyt teille aina loppuun asti. Älkää kääntykö pois siltä tieltä. Älkää tehkö kompromisseja sillä teillä, jonka Jumala on määrännyt teille. Silti tämän päivän uskovat ovat tehneet kompromisseja, joko ollen seksuaalisynnissä, deittaillen toista miestä, maistellen hiukan alkoholia, nauraen muiden uskontojen kanssa, tanssien hiukan yökerhossa, ollen yökerhossa, sanoen, tiedättehän, olen lakimies, tapasin vain kollegoitani. Miten?! 

Tekikö Daniel kompromissin? Jos tiedät, mitä on vaakalaudalla, et voi tehdä kompromissia. On ikuinen palava tulijärvi odottamassa heitä, jotka tekevät kompromissin. Siksi Hän sanoo: Jatka kävelemään aina loppuun saakka suoraan sillä tiellä, jonka Jumala on määrännyt sinulle. 

"12 jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät;
13 jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata." (2. Tim. 2:13)

Seurakuntaa kutsutaan kestämään, omaamaan kestäväisyyden. Silti tämän päivän seurakunta on päättänyt tehdä kompromissin mukavuuden tähden!? Mukavuuden pelastus. 

"12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu." (Matt. 24:12-13)

"4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa" (Ilm. 20:4)

He eivät kumartaneet petoa. Tarkoittaen, että he eivät olleet tehneet kompromissia. 

"eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon (heidät nostettiin ylös kuolleista) ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta." (Ilm. 20:4)

Ymmärrättekö, mitä Herra sanoo tässä, koskien ylösnousemusta ikuiseen elämään? 

Herra Kaikkivaltias sanoo Danielille: Mene tietäsi loppuun asti, kunnes tulee loppu. Daniel, sinä vaella vain Jumalan kanssa uskollisesti sillä tavoin loppuun asti, sillä on olemassa palkinto. Tulet lepäämään ja seisomaan Herran kanssa lopussa. Mutta sinä Daniel, joka olet nyt yli 90-vuotias, mene tällä tiellä aina loppuun asti. Tällä tiellä, jota olet seurannut siitä sakka, kun olit nuori ja kieltäydyit syömästä katkarapuja ja sikaa ja kuninkaan pöydän rasvaisia antimia, rasvapaloja ja viiniä, niin jatka tällä tiellä aina loppuun asti. Kun olit nuori, kieltäydyit juomasta parhaimpia viinejä kuninkaan pöydästä, sillä tulet pääsemään Jumalan lepoon, uuteen Jerusalemiin ja saat seistä nimetyssä osassasi ja saat kruunusi, saat osasi, saat valtaistuimen ja hallitset päivien lopussa. 

JUMALA PYYTÄÄ SEURAKUNTAA KESTÄVÄISYYTEEN

Mitä Herra sanoo yhteenvedossa? Daniel oli hyvin nuori ja tuli Jerusalemista, nyt pakanoiden joukossa Babyloniassa, epäjumalanpalvonnan maassa, mutta huolimatta siitä paineesta, joka sälytettiin hänen ylleen, hän pysyi sillä Jumalan tiellä, jolla Jumala oli määrännyt hänen vaeltaa. Hän jatkoi kapealla tiellä kävelemistä. 

Miksi tämän päivän seurakunta on poistunut kapealta tieltä ja mennyt leveälle tielle, missä on diskovalot? 

Daniel ymmärsi, että vain Jumala tietää, mikä on parasta sinulle. Jos vastaanotat sen etuoikeuden, että Jumala ohjeistaa sinua, että Jumala pitää elämääsi niin tärkeänä, että Hän välittää sinusta ja ohjeistaa sinua, millä tiellä kulkea, silloin kävele sillä tiellä. Vain Hän tietää, mikä on hyvää sinulle. Hänellä on 8 miljardia ihmistä maailmassa, ja jos Jumala huomioi sinut armosta ja pitää elämääsi niin tärkeänä, että Hän puhuu sinulle, ohjeistaa sinua, ohjaa sinua ja korjaa sinua, niin pidä sitä rakkautena ja etuoikeutena, että Jumala välittää sinusta niin paljon. 

Et voi tehdä kompromisseja sillä tiellä, jonka Jumala on sinulle osoittanut. Daniel ymmärsi sen. Sanoma on, että Daniel tulee pakana ateistimaahan ja silti Jumala oli osoittanut hänelle tien, joten Daniel kieltäytyi tekemästä kompromisseja heidän jumaliensa kanssa. 

Daniel oli esimerkkinä ateisteille, että Jehova Jahve on ainoa oikea Jumala, jota tulee palvoa. Tämä on se sanoma, jonka Daniel toi sinne pakanamaahan. Daniel kieltäytyi tekemästä kompromissia pakanamaassa pakanatavoilla, niillä vaaroilla ei ollut väliä, joita he esittelivät. Daniel näytti heille, mitä on olla uskollinen Jehova Jahvelle. 

Kun Jumala näki, kuinka uskollinen Daniel oli tällä teillä, niin Jumala vapautti Danielin; leijonista, Shadrakin, Meesakin ja Abednegon tulesta. Daniel esitteli Jumalan Kaikkivaltiaan todellisena Jumalana ja Babylonin kuningas kunnioitti lopulta Israelin Jumalaa. 

Onko tämän päivän seurakunta tehnyt näin tässä pakanamaailmassa? Oletteko te kristityt tehneet näin? Oletko seissyt kestäväisenä uskossa siellä toimistossa Israelin Jumalan kanssa ja esitellyt Hänet siellä pakanatoimistossa? Oletko ollut uskollinen Jehova Jumalalle, niin että uskollisuutesi on osoitettu siellä toimistossa, siinä maassa missä olet?

Herra näki että Daniel vaelsi uskollisesti sillä teillä, minkä Hän oli määrännyt hänelle, kun Daniel oli nuori, ja kun hän oli noin 90-vuotias hänet heitettiin leijonien luolaan. Daniel oli koko ajan uskollinen  uskollinen Jumalalle Jehova Jahvelle, kun hän oli nuori ja vanha, 90-vuotias. Muistakaa, että Daniel eli Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin hallintavallan aikana ja Daniel oli jatkuvasti uskollinen Israelin Jumalalle Jehova Jahvelle. Kun Persian kuningas Dareios tuli, Daniel oli vieläkin uskollinen Israelin Jumalalle Jehova Jahvelle. Hän ei muuttunut. 

Miksi tämän päivän seurakunta on muuttunut? Oletko ollut uskollinen Jahve Jumalalle? 

Tämä on se esimerkki, jonka seurakunnan tulee osoittaa maailmalle. Voit tehdä sen vain, jos vaellat uskollisena sillä tiellä, jonka Jumala määräsi seurakunnalle. Tämä tie, jota Daniel vaeltaa, jonka Jumala määräsi, näette sen, Ilm. 3:10, se puhuu kestäväisyydestä. 

"10 Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi." (Ilm. 3:10)

Tämän tien Herra määrää seurakunnalle, jolla kävellä. Siellä heidän tulee olla kärsivällisiä kestäväisyydessä, sillä tavoin Hän tulee pitämään heidät poissa Ahdistuksen ajasta ja Suuresta Ahdistuksesta. Sillä tiellä on nollakompromissi. Valtava ohjeistus seurakunnalle, jonka Jumala aikoo nostaa ylös kuolleista ikuiseen elämään. 

Jos haluat vastaanottaa Herran, tämä on se hetki:

Väkevä Herra Jeesus, 
teen parannuksen ja käännyn pois synnistä,
ja välinpitämättömyydestä,
ja tänään vastaanotan sinut Jeesus sydämeeni,
Herrakseni ja Pelastajakseni, 
siunatuksi Pelastajakseni, 
ja pyydän sinua Herrani Jeesus antamaan anteeksi syntini, 
ja vakiinnuttamaan vanhurskauden ja pyhyyden sydämeeni, 
auta minua, Herrani Jeesus, auta minua, 
auta minua ja määrää askeleeni, 
jotta voin vaeltaa pyhää kristillistä vaellusta, 
jotta voin vaeltaa tiellä, jonka olet määrännyt seurakunnalle, siunatuille valituillesi, 
siunaan sinua Jeesus, 
ja arvostan sinua Jeesus, 
että kuolit puolestani Golgatalla, 
ja nousit kuolleista puolestani, 
joten vastaanotan ylösnousemuksen lahjan tänä yönä,
ja ikuisen elämän lahjan, 
Jeesuksen väkevässä nimessä,
olen uudestisyntynyt.  

"13 Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa." (Daniel 12:13)

"Mutta sinä [Daniel, joka olet yli 90-vuotias], mene tielläsi loppuun saakka; sillä saat levätä ja saat seistä [lujana] nimetyssä paikassasi päivien lopussa." (Dan. 12:13 / Amplified -käännös)

"13 Mutta mene sinä siksi kunnes loppu tulee, lepää ja nouse saamaan osasi aikojen lopussa." (Daniel 12:13 / 1992 -käännös)

Messias on tulossa. Pysy poissa synnistä. Varmista, että olet vanhurskas ja pyhä. Ole jatkuvasti valmiina. Raamattu sanoo: Kukaan ei tiedä aikaa eikä hetkeä, mutta olen nähnyt Messiaan tulemuksen. Olkaa siis valmiina. Hän voi ilmestyä minä hetkenä hyvänsä ja ottaa heidät, jotka ovat valmiita. 
 
(3.4.2022 / GLOBAALI SUNNUNTAIKOKOUS / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia