9.7.2022 HERRAN SANOMA (OSA 1): JEESUKSEN IANKAIKKINEN EVANKELIUMI JA VAKAVA VAROITUS TÄMÄN PÄIVÄN SEURAKUNNALLE

9.7.2022 HERRAN SANOMA LIVENÄ NAIROBISTA (OSA 1)

JEESUKSEN IANKAIKKINEN EVANKELIUMI JA VAKAVA VAROITUS TÄMÄN PÄIVÄN SEURAKUNNALLE

(Muistiinpanot)

Näemme Herran alttarin, joka on saastutettu, hylätty ja hyljeksitty ja vandalisoitu, mitä tahansa sanaa käytätkin kuvailemaan Herran alttarin tilaa. Herran alttarin ennallistaminen on keskeinen asia Hänen missiossaan, joka puhuu kanssanne. Tulette näkemään, että Herra puhuu, koska Hän on nähnyt tämän päivän seurakunnan tilan, teidän sydämenne tilan, sillä seurakunnan alttari on pohjimmiltaan sydämesi. 

Olemme katsoneet halki Raamatun, mikä sananpaikka voisi tuoda ilmestyksen 8.12.2021 näystä, ja sitten menimme, Ilm. 14. Löysimme, että Raamatussa on sananpaikka, joka määrittelee, mitä Herra pyytää ennallistettavan alttarilla. Herra sanoo, että sano heille, että saarnastuoli on paikka, josta Sanani tuodaan. Sano heille, että ennallistakaa alttarini, joka on rikki. Asettakaa takaisin alkuperäinen Jehova Jahven Sana, alkuperäinen evankeliumi. Se, että saarnastuoli tulee Taivaasta, symboloi Taivaallista sanomaa. Toisin sanoen, asettakaa takaisin Taivaallinen sanoma, joka keskittyy Jumalan Kaikkivaltiaan Valtakuntaan kirkkaudessa. Tämä on absoluuttisen tärkeää, että ymmärrämme alusta saakka, mistä Herra puhuu. 

Ensimmäisessä osassa Herra puhuu, että on lankeemus saarnastuolissa. On toinen sanoma, joka tuodaan saarnastuolista. Se ei ole Taivaallinen sanoma. Jos katsotte seurakunnan tilaa, näette, että on toisenlainen evankeliumi, joka on ottanut hallinnan saarnastuolista. Herra on siis oikeutettu pyytämään ennallistamista. Ensimmäisessä osassa siitä tuli Jahven sanoman ennallistaminen, jota saarnataan saarnastuolista. Tätä olemme käsitelleet. 

Toisessa osassa on papiston ennallistaminen, jotka palvelevat saarnastuolissa. Herra sanoo, että on tarve parannuksenteolle saarnastuolissa, papistossa, ja heille, jotka palvelevat saarnastuolissa, tuoda parannuksenteko Herran eteen. Herra sanoo selvästi, että kun tulet seurakuntaan ja katsot jäseniä seurakunnassa, Kristuksen ruumiissa, niin perustuen heidän hengelliseen tilaansa, voit huomata ja osoittaa välittömästi, mitä tapahtuu saarnastuolissa. Kun katsot Kristuksen lampaiden tilaa tai seurakunnan jäsenien tilaa missä tahansa maassa he ovatkin, voit ymmärtää ja nähdä, mitä tapahtuu saarnastuolissa. 

Lampaat ovat aina kuuliaisia sille, mitä opetat heille. He ottavat sen vastaan ja elävät sitä elämässään. Toisin sanoen, Herra sanoo, että olet mitä syöt. Jos katselet vain TV:tä joka päivä, sellainen olet. Jos kuuntelet menestysteologiaa, sellainen sinusta tulee. Kun tarkastelet seurakunnan tilaa maailmanlaajuisesti, voit nähdä, että siellä on ongelma. Tämä koskee pastoreita alttareilla ja sanomaa, jota he saarnaavat. 

Ensimmäisessä osassa on siis sanoman ennallistaminen saarnastuolissa. Tässä prosessissa, kun käymme läpi, kuinka sanoma voidaan ennallistaa, niin täydellinen sananpaikka on, Ilm. 14. Herra sanoo, että seurakunnan tulisi tänä päivänä ankkuroida itsensä, käyttäen tätä sananpaikkaa, ennallistaen Herran sanoman saarnastuoliin. Miksi? Sillä aika on ohitse, aika on lopussa. Herra Jumala Jahve käskee saarnastuolin ennallistamisen. Kun katsotte seurakunnan tilaa, voitte huomata, että totisesti, tarvitaan ennallistamista. 

Olet vaikka kirurgi ja joku sanoo, olin onnettomuudessa, naamani näyttää nyt tältä, voitko ennallistaa kasvoni? Sanot, onko sinulla valokuvaa, miltä näytit ennen? Täytyy olla aina viite. Kun sanot insinöörille, että silta on romahtanut, voitko rakentaa sen takaisin, niin ensimmäinen asia, minkä insinööri kysyy on, voitko antaa sen arkkitehtuurisen alkuperäisen suunnitelman ja kuvan, jotta voin ennallistaa sen? 

Tästä sananpaikasta tulee siis valtava maamerkki, viite. Herra pyytää, että keskittykää tähän, jotta voitte asettaa sanoman takaisin ennalleen. Käymme läpi tätä sananpaikkaa, jotta voin tuoda esille asioita ja ominaisuuksia, yksityiskohtia tässä evankeliumissa. Jos on siis lankeemus seurakunnassa, niin kysyt, voitko näyttää minulle sen alkuperäisen evankeliumin?

"6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille." (Ilm. 14:6)

He ovat nähneet enkeleitä. 

"1 Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle," (Ilm. 1:1)

Näiden tapahtumien tulee tapahtua. 

Saarnan otsikko: Mitä tulee pian tapahtumaan?

Jopa hänen ilmestymisensä, joka saarnaa tässä, ovat asioita, mitä tuli tapahtua Raamatussa. On asioita Raamatussa, joita tulee tapahtua, kun seurakunta menee Jumalan ikuiseen Valtakuntaan. Herra sanoo, mitä pian tapahtuman pitää. Messiaan tulee tulla takaisin, mutta sitä ennen on vainoja. On asioita, mitä tulee tapahtua. Samoin Ahdistuksen ajan tulee tapahtua. Jos katsotte maailman tilaa nyt, näette, mitä kieleni Sanat ovat tehneet maailmassa, asioita, mitä tulee tapahtua. Ukrainan sota. Katsokaa modernin päivän Eurooppaa; Nato ja kaikki modernit aseet ovat siellä. Miksi he joutuvat tällaiseen tilanteeseen? He eivät voi sivuuttaa Jumalaa. 

Ilm. 1:1, he ovat nähneet enkeleitä.

Silloin kun Messias meni Ristille ja kuoli ja nousi ylös kuolleista, tuosta hetkestä eteenpäin, voitte nyt tarkastella Johannesta, kaikista rakkainta opetuslasta, että milloin hän otti vastaan tämän ilmestyksen? Aikaa, jolloin Isä antoi hänelle ilmestyksen Kristuksesta. Syy, miksi luemme Ilm. 1:1, on, jotta ymmärrätte, miksi hän näki enkeleitä? Hän on nähnyt enkeleitä alusta asti, myös pasuunan puhalluksiin saakka. 

"6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille." (Ilm. 14:6)   

Enkeli jonka hän näki, kantoi Jumalan ikuista evankeliumia. Nyt haluan tietää, onko seurakunta saarnannut sitä evankeliumia? Tänä päivänä Herra on lähettänyt enkelinsä suoraan Taivaasta ja he julistavat iankaikkista evankeliumia. Mistä se koostuu? Sillä olemme tilanteessa, jossa käsky on annettu, että korjatkaa ja ennallistakaa saarnastuoli. Jahven enkelit ovat tulleet Jahve Jumalan Läsnäolosta ja loistavat kirkkautta. Tänä päivänä tiedätte, että jos joku on tullut Isä Jumalan kirkkaudesta, hän loistaa Jumalan kirkkautta. Teillä on etulyöntiasema. 

Hän todella halajaa sielujanne. Hän kysyy, miten voitte sivuttaa tämän? Emme halua kuulla mitään muuta evankeliumia jostain koulukunnasta, vaan haluamme kuulla Jahve Jumalan evankeliumia. Enkeli kantaa iankaikkista evankeliumia ja Herra sanoo: Ennallistakaa se takaisin saarnastuoliin!

Maan asukkaat tarkoittavat kapinallisia. Ymmärrättekö keille evankeliumia julistetaan? Kapinallisille ihmisille. Herra antoi sen sydämestään, sillä nämä ovat kapinallisia ihmisiä ja Hän ei halua, että he joutuvat helvettiin. Hän vieläkin etsii heitä extra kilometrin verran. Tämä tapahtuu Suuren Ahdistuksen ajan keskellä, jolloin antikristus hallitsee ja raivoaa ja teloittaa ihmisiä, Jumalan ihmisiä vainotaan. 

Nyt perustuen siihen, mitä näette tapahtuvan, kun tätä evankeliumia julistetaan, niin Jumala tekee viimeisen kutsuhuudon sukupolvelle. Herran loisteliaat enkelit lentävät keskitaivaalla ja julistavat evankeliumia kapinallisille, jotka ovat kieltäytyneet tekemästä parannusta. Herra sanoo, miksi he menisivät helvettiin? 

Evankeliumin ohjeistukset ja ominaisuudet: Evankeliumia tulee julistaa maksimiselvyydellä, kovalla äänellä, koska se on ikuinen elämä. Et voi mennä johonkin paikkaan ja kuiskata sitä, ei! 

Julistaen sen kapinallisille, Herra tekee viimeisen kutsuhuudon heille. Enkelillä on ikuinen evankeliumi julistettavana maan asukkaille. Herra sanoo, että aika julistaa evankeliumia on Nyt Nyt! Sen jälkeen, kun ihmiset ovat menneet Taivaaseen, et enää mene ovelta ovelle koputtaen, kysyen, oletko menossa Taivaaseen? Jumala kutsuu sinua. Ainoa aika julistaa evankeliumia on Nyt, sillä evankeliumia tulee julistaa maan asukkaille. Se on universaali evankeliumi koko ihmiskunnalle. 

Evankeliumi tulee kääntää kaikille kansoille ja kielille. Oletteko tehneet sen, kääntäen evankeliumin kaikille kielille? Oletteko tehneet tämän? Esittele se Kanadassa ja kaikille heimoille saakka. Evankeliumi on universaali; kaikille ihmisille, heimoille, kielille, kansakunnille. Evankeliumi on tarkoitettu kaikille. Onko Herralle mikään mahdotonta?

"7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet"." (Ilm. 14:7)

Kun hän alkaa nyt julistamaan Jahve Jumalan iankaikkista evankeliumia, niin 1. asia hänen asialistallaan on: Pelätkää Jumalaa! Ikuisen evankeliumin tulisi tuoda Jumalan pelko ihmisten sydämiin. Jumalan pelko on evankeliumin perusta. Jos teillä on Jumalan pelko, ette tekisi joitakin niistä asioista, mitä teette, sillä teillä on Jumalan pelko. Jumala tuomitsee, Hän voi jopa lyödä sinua. Tässä Hän puhuu syvästä kunnioittavasta pelosta, Jumalan pelosta. 

Kun otat ensimmäisen ominaisuuden, Jumalan pelon ja katsot, mitä seurakuntaa tekee tuon ominaisuuden kanssa, silloin sanot, että nyt ymmärrän. He eivät ole sisällyttäneet Jumalan pelkoa evankeliumiin. Sen sijaan he ovat vastaanottaneet toisen evankeliumin. Se osoittaa, keitä ovat nämä saarnaajat saarnastuolissa ja mitä he saarnaavat. He ovat tuoneet evankeliumin, josta puuttuu Jumalan pelko. Mitä tarkoittaa pelätä Jumalaa? Minkä tyyppistä elämää sinun tulisi elää, jotta voit elää Jumalan pelossa, että pelastuksesi olisi Jumalan pelossa? Mitä tarkoittaa Jumalan pelko, kun olet uudestisyntynyt? Mitä muiden ihmisten tulisi nähdä, että he näkevät, että sinulla on Jumalan pelko?

Kun enkeli julistaa, sen tulee olla todella kovalla äänellä: Pelätkää Jumalaa! Herra myös tarkoittaa, Älkää pelätkö saatanaa? Joku joka pelkää Jumalaa, miltä heidän elämänsä tulisi näyttää? Jos tämän päivän seurakunnalla olisi ollut Jumalan pelko, kaikki nämä synnit eivät olisi tulleet seurakuntaan: valheet, seksuaalisynti, rahan rakkaus. Kun pelkäät Jumalaa, se on pääasiassa Jumalan kunnioitusta. Kannat elämääsi kunnioituksella, koska pelkäät Jumalaa. 

Mitä tarkoittaa antaa Jumalalle kunnia ja kirkkaus? 

"23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla" (Room. 3:23)

Antakaa Jumalalle kunnia! Mitä on antaa Jumalalle kunnia? Miltä elämäsi tulee näyttää, kun annat Jumalalle kunnian? Emme halua kuulla, että luin sen ja sen kirjan ja kävin teologisen koulun, ei. Haluamme kuulla suoraan Jahve Jumalalta. Kaikki sanat tulee avata. Tämä sukupolvi on niin etuoikeutettu, koska voitte nähdä Jumalan kirkkauden. 

"13 Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi."
(Matt. 5:13)

Se, miten suola antaa herkullisen maun. Voitko kuvitella ruokaa ilman suolaa? Se on mautonta. Se maistuu pahalle. Kun suolaat sen, suola antaa sille arvon, herkullisuuden ja maun. Voisiko olla, että Herra haluaa puhua tämän seurakunnalle? Että ilman ikuista evankeliumia, pelastusta elämäsi olisi mautonta.  

"14 Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;
15 eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.
16 Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa." (Matt. 5:14-16)

Nyt ymmärrätte, mistä Hän puhuu tässä. Hän sanoo: Pelätkää Jumalaa! Hän sanoo: Antakaa Hänelle kunnia! Kun olette kristittyjä ja vaellatte pelastuksen valossa, niin valo loistaa Jeesuksesta, Jeesus ottaa valon Isältä ja se loistaa teihin. Kun vaellatte valossa, näin loistatte valoa maailmalle. Toisin sanoen, vain pyhä kristillinen vaellus antaa kunnian Jumalalle. 

Hengen hedelmät: rakkaus, rauha, ilo, lempeys, hyvyys, ystävällisyys, itsehillintä, jne. Kun loistat näitä ominaisuuksia, kirkastat Jumalaa ja loistat Jumalan valoa. Pyhyys ja vanhurskaus. He sanovat, vau, tuo nainen, hän on tuonut Jumalan alas tänne, hän loistaa pyhyyttä, Jumalan pelkoa, itsehillintää, kärsivällisyyttä, kestäväisyyttä, ne eivät ole lain alaisia. Kun vaellat pyhyydessä ja vanhurskaudessa, ihmiset sanovat, tuo poika oli ennen synnissä, nyt hän loistaa Jumalan valoa! 

Mitä Jumalan kirkkaus on? Se on Hänen loistonsa, kunniansa ja arvonsa. Kun ihmiset näkevät, kuinka vaellat Jumalan valossa ja pelastuksen valo säteilee sinusta, ihmiset sanovat, vau, haluan tuntea saman Jumalan! 

Kun sinulla ei ole iloa elämässä, sanot, että haluat mennä psykiatrille. Psykiatri sanoo, että tee asioita elämässäsi, joista tykkäät, hän sanoo, kokkaile. Tämä psykiatri ei ole uudestisyntynyt ja kristityt menevät sinne, kirkastaako se Jumalaa? Sinun tulisi voittaa tuo henkilö Kristukselle. On monia asioita, mitä seurakunta tekee tänä päivänä, jotka eivät kirkasta Jumalaa. Kun olet seksuaalisynnissä, valehtelet saarnastuolissa, kirkastaako se Jumalaa?

Meidän tulee ymmärtää, mikä kirkastaa Jumalaa? Sillä kun ihmiset näkevät, kuinka vaellat Jumalan valossa, ihmiset haluavat myös tuntea saman Jumalan sanoen, Vau! Jeesus on vastaus, mutta teidän tulee loistaa valoa, kirkastaa Jumalaa, jotta ihmiset haluavat vastaanottaa Jeesuksen.

"19 eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut-sillä hän oli jo noin satavuotias-ja että Saaran kohtu oli kuolettunut;
20 mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle,
21 ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää." (Room. 4:19-21) 

Elämme melankolisessa surun maailmassa, jossa ihmiset etsivät ratkaisuja perheessä, joka paikassa. Maailma on ahdistuksessa tänä hetkenä. Sitten ihmiset näkevät, että olet iloinen, juhlit Jahve Jumalaa, ja he kysyvät, mitä tämä on? Sinä nautit ja juhlit, me käymme kaikkea läpi. Se miten käyt läpi elämääsi, se usko, mikä sinulla on Jumalaan, kun ihmiset näkevät sen, niin he haluavat saman uskon. Kun sinulla on vahva usko, että Herra vapauttaa sinut kaikista tilanteista ja uskot lujasti, niin ihmiset sanovat, vau! Haluan tuon Jumalan. Se kirkastaa Jumalaa. 

Joh. 2:1-11, kun Jeesus teki ihmeen ja muutti veden viiniksi, parhaaksi viiniksi, niin ihmiset olivat ihmeissään, että olet tehnyt parhaan viinin. Se kirkastaa Jumalaa. Kun rammat kävelevät, sekin kirkastaa Jumalaa. Myös teidän palvelustyössänne, kun palvelette Herraa hyvin, niin kirkastatte Jumalaa. Kun teet palvelustyötä oikein, Jumalaa voidaan kirkastaa elämässäsi. Jos otat rammat ja kävelet heidän kanssaan ja kerrot ihmisille ja sanot, että, kyllä, tämä on tapahtunut Keniassa, ja he vastaanottavat Herran, se kirkastaa Jumalaa. 

Nämä ovat evankeliumin ominaisuuksia. Se, mitä seurakunta ei ole tehnyt, heidän tulee tehdä se nyt. Tämä on korjauksen hetki. Haluamme ennallistaa ikuisen evankeliumin takaisin. 

"6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.
7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet"." (Ilm. 14:6-7) 

Ikuisen evankeliumin ominaisuuksia:

1) pelätkää Jumalaa!
2) Antakaa Jumalalle kunnia! Elämä, joka kirkastaa Jumalaa. Jumalan ominaisuudet sinussa, jotta loistat kirkkautta pimeään maailmaan. 
3) Jumala tuomitsee synnin!

Jumala tuomitsee synnin. Kun katsotte tämän päivän seurakuntaa ja sukupolvea, ymmärrätte, miksi Herra pyytää ennallistamaan sanoman. He eivät usko, että Jumala tuomitsee synnin. Jos he olisivat uskoneet, että Jumala tuomitsee synnin, he eivät olisi tehneet asioita, mitä he ovat tehneet, sillä he sanoisivat, en halua, että Jumala lyö minua. Tämän päivän seurakunta on sietänyt syntiä. 
Menestysteologian evankeliumi ei ole ikinä painottanut tätä ikuista totuutta, että Jumala tuomitsee synnin. Iankaikkisen evankeliumin tulee tuoda tämä seurakunnalle ja sukupolvelle, että Jumala tuomitsee synnin. Hän on tuominnut aiemmin ja Hän tulee tuomitsemaan uudestaan. Jumalan tuomion päivä on määrätty, asetettu erilleen, päätetty jo. 

Tämä on valtava skenaario seurakunnassa. He ovat ottaneet pois Jumalan kirkkauden, miten he ovat eläneet kristillistä elämäänsä. Ymmärrättekö askel askeleelta, miksi Herra haluaa ennallistaa sanoman saarnastuolissa? 

Herra sanoo, että tuomion päivä on asetettu erilleen tuomiota varten. Jumala tuomitsee synnin. Hän on tehnyt sen aikaisemminkin ja tuomitsee uudestaan. Hän on tuominnut koko maailman ja jäi ainoastaan kahdeksan ihmisen kanssa. Hän ei sanonut, että et voi tehdä tuollaista, muista ihmisoikeudet! Se armo. Jos olette nähneet rampojen kävelevän ja jatkatte synnissä, niin tuomionne tulee olemaan seitsemän kertaa kovempi. Hän tulee nostamaan tulenne seitsemän kertaiseksi.

Tämä on se, mitä iankaikkisen evankeliumin tulisi tuoda tälle sukupolvelle: Pelätkää Jumalaa! Antakaa Jumalalle Kunnia! Jumalan tuomiot ovat tulossa! 4) Jumala tulee tuomitsemaan synnin: Koronavirus, Zikavirus, heinäsirkat jo tässä ajassa. Ikuisen evankeliumin tulee julistaa, että Jumala tuomitsee synnin, 5) Jumala on asettanut päivän, jolloin Hän tuomitsee ihmiskunnan, 6) Jumala on asettanut Tuomarin, joka tulee tuomitsemaan synnin. Kun ymmärrätte kuka tuo Tuomari on, tulette kunnioittamaan Jeesusta enemmän. Hän on Pelastaja, mutta Hän on myös Vanhurskas Tuomari. Eikö teille olekin nyt kerrottu? Tuomari on siis jo nimetty ja osoitettu. 

"30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista." (Apt. 17:30-31)  

Jos ikuinen evankeliumi olisi tuonut tämän teille aikaisemmin, olisitte kunnioittaneet Jeesusta. Hän on maailman Tuomari. Enkeli vieläkin julistaa ikuista evankeliumia. Kun ikuista evankeliumia julistetaan, ei voi olla mitään hämmennystä siinä, ketä palvotaan. Jos ikuista evankeliumia olisi saarnattu, he olisivat pelänneet Jeesusta ja Jumalaa. Tämän päivän seurakunnassa kristityt eivät ole antaneet kunniaa Jumalalle. Siitä on tullut häpeä, kuinka he ovat syvällä synnissä. 

Kun ikuista evankeliumia julistetaan, se korottaa sen tosiasian, että ainoastaan Jahve Jumalaa tulee palvoa. Älkää palvoko ketään muuta jumalaa, vain ja ainoastaan Häntä, joka on luonut koko maan, Taivaan, universumin ja maan alla veden lähteet. Jos Jumalaa olisi palvottu, teillä ei olisi niin paljon epäjumalanpalvonnan temppeleitä tänä päivänä. 

On olemassa ylivertainen evankeliumi ja Taivaallinen Jahven sanoma, joka tulee asettaa takaisin saarnastuoliin, koska Messias on tulossa. Kaikki tulee ennallistaa, sillä myös Tuomio on tulossa. Hän, joka loi koko universumin ja kaikki galaksit, sitten maan ja ihmiset ja valtameret ja myös vetten lähteet maan alla, Hän joka loi, koko universumin, teidän tulee palvoa Häntä! Herra Jahve on universumin Luoja. Saatana ei luonut ketään. Tämä tulee myös esille tästä, sillä ei ole ketään toista Luojaa kuin Jahve Jumala. 

Tämä on todella voimallista, sillä enkeli on tullut suoraan Jahve Jumalan Läsnäolosta. Haluamme tietää kaikki sanat, mitä se tarkoittaa. 

"8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat"." (Ilm. 14:8)

Miksi enkelit lentävät taivaalla ja tuovat evankeliumin kiireessä? Miksi kiireessä? On joku toinen, joka yrittää koota ihmiset itselleen. Meidän tulee siis evankelioida Jeesusta kiireessä. Tässä sukupolvessa he eivät ole tehneet sitä, he ovat olleet vain rauhassa. Kysyt, oletko kertonut kollegallesi Jeesuksesta? He sanovat, en vielä. Sinun tulee tehdä se ja mennä ulos oman ikuisuutesi tähden! Mitä jos he kuolevat synnissä?

Enkeli meni lentoreitillä, aivan kuin on suuri tapahtuma stadionilla, kun kaikki ihmiset ovat kerääntyneet sinne, ja yhtäkkiä armeija haluaa näyttää voimaansa. Lentokoneet alkavat lentämään ylhäällä ja kaikki ihmiset katsovat. Kukaan ei voi sivuttaa sitä! Kun ikuista evankeliumia saarnataan, se tulee Jumalalta. Ne valinnat mitä teette, missä olette tänä päivänä. 

Olemme kuulleet, mitä 1. enkeli julistaa. Hän menee kiireessä ja paniikissa, yrittäen tavoittaa ihmisiä, sillä se toinenkin yrittää kerätä heitä. Oletko koskaan mennyt ulos kiireessä, sillä saatanakin kerää kiireessä? Se on käsky, että julistat ikuista evankeliumia. Se ei ole neuvotteluja varten, että jos annan tämän, niin voin pitää hiukan tästä elämästä kiinni ja menen vain sunnuntaisin seurakuntaan, ei. Se on käsky. Tuo enkeli lentää lentoreitillä ja käskee ihmisiä. 

Mitä tarkoittaa sana, käskeä? Pastorina, avaa sanakirja, jotta he voivat ymmärtää. He sanovat, vau, ymmärrän nyt, että evankeliumista ei voi neuvotella. Olen neuvotellut ja tänään haluan tehdä parannuksen. Teidän tulee tunnistaa ne asiat elämässänne, jotka eivät tuo kirkkautta Jumalalle ja teidän tulee erottautua niistä. Ikuisuus on pitkä aika. Teidän tulee valmistautua hyvin. 

"8 Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat"." (Ilm. 14:8) 

Kuka on Babylon? Meidän tulee tarkastella, mikä on Babylon? Kun Babylonin torni rakennettiin ja kun he veivät Jumalan lapset orjuuteen, kaikki ne järjestelmät, jotka toimivat Jumalaa vastaan. Jos katsomme tätä maailmaa, niin eikö olekin totta, että kaikki systeemit maailmassa ovat Jumalaa vastaan? Jos Jumala sanoo, että abortti on murha ja synti, niin he laillistavat sen. Jos Jumala sanoo, että homous on synti, he laillistavat sen. Jos Jumala sanoo, älkää ottako leskiltä ropoja, he ottavat. 

Mikä on Babylon? Mitä tarkoittaa, että Babylon on langennut? Miksi Hän varoittaa Babylonista, että se on langennut? Älkää luottako siihen! Toisin sanoen, Hän sanoo, erottautukaa synnistä ja maailman rappiosta; seksuaalisynti, valheet, rahan rakkaus, korruptio. Hän sanoo, älkää luottako tämän maailman systeemeihin, ne ovat langenneet. Totelkaa ensimmäisen enkelin käskyä. Tämä on vakavaa ja todella totista. 

Miksi Babylonia kutsutaan suureksi? Ja miksi se on langennut? Tällä Babylonilla on viiniä. Kun juot sitä hulluuden viiniä, sinusta tulee hullu. Hän puhuu kaikista kansoista, jotka juovat sitä. Tämän Babylonin tulee liikkua voimassa. Mitä Babylonin viini tarkoittaa? Mitä tarkoittaa haureuden viini, joka vie heidät hulluuteen. Kun he juovat sitä, he ovat juovuksissa, eivätkä enää kontrolloi itseään, he huoppuvat, eivätkä tiedä mitä tekevät, kuten juoppo. 

Babylon tunnettiin epäjumalanpalvonnasta. Jos katsotte tämän päivän epäjumalanpalvonnan temppeleitä, niitä on kaikkialla maailmassa. Heidät on lumottu, he ovat seksuaalisessa synnissä, he menevät joelle, merkkaavat kasvojaan, he palvovat.

Kolme enkeliä tulevat Jahve Jumalan sanoman kanssa. Siinä on kaikki varoitukset ja punaiset liput. 2. enkeli lentää ja sanoo, että kaikki ihmiset maailmassa ovat menneet epäjumalanpalvontaan, myös seurakunnassa lähes kaikki. Kristityt menevät seurakuntaan ja pastori tietää, mitä he etsivät, ja hänen tulee antaa heille, mitä he haluavat. Hän sanoo, kylväkää siemen ja sitten haastattelusi menee hyvin. Mitä tahansa. Tuo epäjumalanpalvonta on tullut sisälle seurakuntaan. Ihmiset menevät nyt seurakuntaan ja kysyvät, mitä saan Jumalalta tänään? He eivät kunnioita Herraa sinä, kuka Hän on, antaen Hänelle kirkkauden ja kunnian. Nyt alatte ymmärtää. Tämä on todella voimallinen evankeliumi. Tämän tulisi herättää teidät. Nyt tiedätte, miten vaeltaa ja miten ei vaeltaa. 

"9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä," (Ilm. 14:9)

Kolmas enkeli nostaa varoituksen kapinallisille, jos joku ei ole kuuliainen ikuiselle evankeliumille. 1. enkeli meni jo ja käski. Nyt Hän puhuu heistä, jotka ovat tottelemattomia tuolle käskylle. Hän sanoo, että toisen palvonta, toisin sanoen saatanan, luodun, luomakunnan palvonta. Hän nostaa nyt varoituksen heille, jotka eivät tottele ensimmäistä enkeliä. Heille on nyt varoitus. 
Hän alkaa nyt jakamaan koko maailmaa kahtia, perustuen sille, totteletteko 1. enkelin käskyä vai ette. He, jotka tottelevat, saatte Jumalan sinetin, merkin, Pyhän Hengen sinetin, mutta he, jotka ovat tottelemattomia ja palvovat saatanaa, he saavat pedon merkin. Herra sanoo, että kun Jumala on kiireinen merkaten omia ihmisiään, niin samoin vihollinen on kiireinen merkaten ihmisiään. Tämä tapahtuu perustuen siihen, totteletko 1. enkelin käskyä. Tämä on todella vakavaa. Heille, jotka ovat tottelemattomia, ne seuraamukset ovat todella vakavat. 

Muistatteko maljan Getsemanessa? Jeesus sanoi, anna sen mennä minulta ohi - Jumalan täysi viha kaikkea syntiä vastaan, joita ihmiset ovat koskaan tehneet, jopa he, jotka eivät ole vielä syntyneet - Jeesus kieltäytyi ensin siitä, Hän, joka on Jumala. Koko Jahven viha. Voitteko kuvitella Jahve Jumalan vihan? Jos sanon vain yhden Sanan suustani, ja tulee Jahve Jumalan tuomiot; koronavirus, Ukrainan sota, jne. Jahve Jumalan Kaksi Mega Profeettaa seisovat koko maailman edessä ja olen antanut vain yhden profetian tällä tavoin, he astuvat esille, ja koko maailmasta tulee todella sairas, miljoonat kuolevat. Jos haluatte ymmärtää Jumalan vihaa vain vähän. 

Ei ole mitään paikkaa mihin juosta. Kukaan ei voi paeta Jumalan vihaa. Jos otatte vain yhden Jumalan tuomion ja laitatte sen maljaan, niin kuinka paljon vihaa se on? Jeesus otti koko tuon vihan maljan ja joi sen puolestasi! Joko vastaanotat Hänet ja olet Hänelle kuuliainen, sillä Hän joi sen puolestasi, tai muuten joudut itse juomaan koko vihan maljan sekoittamattomana, täydessä voimassa. 

Hän puhuu siitä, että Jumala on jo kärsinyt pitkän aikaa, kun vastaanotitte Hänet, Hänen kärsivällisyytensä ja myötätuntonsa, mutta ette tehneet parannusta, mutta silloin Hänen kärsivällisyytensä on tullut loppuunsa. Armo on tullut loppuunsa. 3. enkeli nostaa vakavan varoituksen, todella vakavan. 3. enkeli nostaa varoituksen heille, jotka hylkäävät 1. enkelin sanoman ja käskyn. Nyt Jumalan viha tulee laimentamattomana. 

Jumala on niin korkea, tuonpuoleinen, kun Hän vannoo, Hän vannoo oman nimensä kautta. Tiedätte, että Hän elää aina ja ikuisesti. Ei ole mitään korkeampaa auktoriteettia. Hän vannoo oman elämänsä kautta, joka on ikuinen. Tämä on todella vakavaa. Se on varmaa. Voitte viedä sen vaikka pankkiin. Sitä ei voida kiistää, siitä ei voida neuvotella, sitä ei voida kyseenalaistaa. 

"11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo!" (Hes. 33:11)
  
Ymmärrättekö Jumalan pitkämielisyyden? Kun Jumalan viha tulee, se tulee laimentamattomana. Armon aika on ohi. Tämä on todella vakavaa. Hän vannoo oman elämänsä kautta ja Hän elää ikuisesti. Emme tiedä, mistä ikuisuus alkaa ja mihin se loppuu. Hän on odottanut niin pitkään, jotta teette parannuksen. Jumalan kestäväinen pitkämielisyys, Hän odotti niin paljon puolestanne ja niin pitkään teitä. Hänen luonteessaan Hän ei edes haluaisi rangaista teitä. Kun työnnätte Hänet tuomitsemaan teidät, se on todella vaikeaa. Se on ikuinen tulijärvi. 

Jos vastustat Jumalan ikuista kirkkautta, et voi koskaan maksaa siitä tarpeeksi takaisin. Kuolevainen ei voi maksaa kuolemattomalle. Ette voi maksaa sitä takaisin, että ette vastaanottaneet 1. evankeliumin käskyä. Tämä malja ei ole sekoitettu armoon, myötätuntoon ja rakkauteen. Se on laimentamatonta. Ymmärrätte nyt seuraamukset, jos pelleilette ympäriinsä pelastuksen kanssa. Tämän päivän seurakunta on pelleillyt synnin kanssa; abortit, homoseksuaalisuus, seksuaalisynti, korruptio. 

Sitä ei olisi koskaan tapahtunut, jos olisitte ymmärtäneet ikuisen evankeliumin. Tämä on se evankeliumi, joka vapauttaa helvetistä Taivaaseen, pelastaa Paratiisiin. Koska hylkäsitte sen, siksi Hänen tulee tuomita ikuisesti. Ei ole enää anteeksiantoa. Jumala sanoo: Kärsin niin paljon, kun odotin teitä. Te olitte pitkäkestoisessa, itsepäisessä synnissä, olitte silmäin himossa, kun palvoitte minua Herran huoneessa. 

Todistusaineisto ikuisesta evankeliumista on täällä; rammat kävelevät, sokeat näkevät, kuurot kuulevat!

3. enkeli nostaa vakavan varoituksen. Herra on huutanut heidän puoleensa niin pitkään. Kun Hän mittasi sen tulen helvetissä, niin se on yli 1000 celsiusta. Hän katsoo teitä ja sanoo, ei, en usko, että he kestävät sitä, mutta sitten kun tuo päivä koittaa, Hän sulkee sen oven. Nyt Hän sanoo, ei, en halua, että menette sinne. Silti olette vieläkin synnissä, himoitsette kaduilla, toimistossa. Jumala sanoo, että tuomio tulee, kun armon aika viimein loppuu. Helvetissä on tulijärvi ja aallot liikkuvat. Voitte kuvitella ihmiset siellä sisällä liekeissä. He sanovat huutaen: anna meille mahdollisuus! En tee sitä enää uudestaan! En ole enää tottelematon Profeetoillesi! 

Luuk. 16: Rikas mies pyytää Häntä nostamaan jonkun kuolleista varoittamaan hänen veljiään helvetistä. Herra sanoo, katso, minulla on jo Profeettani alhaalla siellä. Jos he eivät pysty kuuntelemaan Jahven Profeettoja, niin he eivät ole Taivasmateriaalia. Kun näette rampojen kävelevän ja ette ole vakuutettuja, silloin ette ole Taivasmateriaalia. Rikinkatkuinen järvi, tulijärvi, luulen, että tuli polttaa siellä hiukan enemmän. Tulen katku on normaalisti sinertävää, mutta helvetissä se on punertavaa. Siellä muistatte, kuinka Herra sanoi: Lopettakaa seksuaalisynti! Lopettakaa synti! Jumala sanoo: Uskokoot Jahven Profeettoja! Rammat ovat kävelleet ja kulta on satanut uudesta Jerusalemista.

Hän, joka loi sielun ja sydämen, Hän on esittänyt evankeliumin sydämelle, ja sitten hylkäät sen, silloin Hän sanoo, että joudut helvettiin. Siellä helvetissä pystyt näkemään Jeesuksen Kristuksen korotettuna, jonka hylkäsit. Tuossa ajassa Kristus kirkastetaan ja korotetaan ja Hän hallitsee. Se on pysyvä ero Herrasta. 

"10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.
11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin." (Ilm. 14:10-11)

Jos olet ollut tottelematon 1. enkelin sanomalle, silloin joudut tulijärveen. Vastaanottakaa evankeliumi, sillä Hän sanoo, että heidän vaivansa savu, joka nousee heidän kidutuksestaan. Jos olisin sinä, katsoisin sanakirjasta, mitä tarkoittaa, kidutus. Se on hirvittävää, he kiristelevät hampaitaan ja huutavat tuskasta. Ei ole lomaa, ei lepopäiviä, et voi sanoa, menen nyt käymään vessassa. Sellaista ei ole siellä. Hän sanoo, aina ja ikuisesti. Hän sanoo, että se palaa luihin saakka ja sinulla on sellainen ruumis, joka pystyy ottaa vastaan tuomion ikuisesti. Ruumiisi ei pala poroksi. Sellaista ihmiset olisivat toivoneet. Mutta sellaista ei ole. He, jotka ottavat pedon merkin, joutuvat sinne. Mitä on palvoa petoa ja mikä on pedon merkki? 

"12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon." (Ilm. 14:12)

Ketkä pitävät Jumalan käskyt? Mitkä ovat Jumalan käskyt?

"13 Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti-sanoo Henki-he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." (Ilm. 14:13)

Jumalan iankaikkinen evankeliumi antaa teille vaihtoehtoja. Se antaa kaksi vaihtoehtoa. Vapaaehtoinen kuuliaisuus. Kuolema on varma, kaikkien tulee kuolla, ellei ylöstempaus tapahdu ensin, mutta sitä ei ole vielä tapahtunut. On vain kaksi eri tyyppistä kuolemaa; joko kuolet Herrassa tai sitten kuolet synnissäsi. Muistakaa, vihan malja juotiin jo Getsemanessa puolestanne. Se on Sijaiskärsijän kuolema. Teidän ei tarvitse juoda siitä. Mutta jos kuolette synnissänne, niin se on hirvittävä asia. On vain kaksi eri tyyppistä kuolemaa; joko kuolet Herrassa tai kuolet synnissäsi. 

Olet armosta uudestisyntynyt ilmaiseksi. Kun olet uudestisyntynyt, vaelluksesi tuo esille hyviä tekoja. Miksi Herra puhuu autuudesta ja teoista, jotka seuraavat heitä? 1. enkeli käski heitä olemaan kuuliainen ikuiselle evankeliumille, toisin sanoen, olla tottelematon antikristukselle. Sen tähden Ahdistuksen ajassa he ovat siunattuja, kun he kuolevat Herrassa. Teidän tulisi tehdä hyviä tekoja nyt, jotka seuraavat teitä. Oletteko tehneet hyviä tekoja? 

Mikä on Jumalan lepo? Mikä on vaiva? Se on evankeliumi, vainot. Joskus oma perhe tai työpaikalla pomosi, joku heittää veden kasvoillesi evankeliumin tähden, koettelemukset ja kiusaukset, jotka hylkäsit. Viimeinkin tekosi seuraavat sinua. 

(9.7.2022 Herran lauantain Päivän Leipä / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

9.7.2022 HERRAN SANOMA LIVENÄ NAIROBISTA (OSA 2 & 3)

JEESUKSEN IANKAIKKINEN EVANKELIUMI JA VAKAVA VAROITUS TÄMÄN PÄIVÄN SEURAKUNNALLE

"9 Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta.
10 Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin.
11 Minä katselin, ja silloin, niiden herjaavien sanojen tähden, joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin, ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan.
12 Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten.
13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.
14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä." (Dan. 7:9-14)

Kun Daniel on kohdannut Vanhaikäisen, hän kuvailee, mitä hän näki. En tiedä, onko koskaan kuvailtu yhtä selvästi Isä Jumalaa. Daniel kuvailee todella selvästi Isä Jumalaa. Olen sanonut, että en voi kuvailla Häntä. Vain muutamille ihmisille olen kuiskannut, että vain Hänen hiustensa ääriviiva. Olen pelännyt, en ole uskaltanut kuvailla. Tämä on totista ja vakavaa. 

Voisiko olla, että emme koskaan ymmärrä Jeesuksen uhrin hintaa? Ne naulan lävistykset. Jumalan kirkkaus oli siinä. 

Daniel rohkeasti kuvailee Isä Jumalaa, kuvaillen avoimesti Isä Jumalaa. Muistakaa, olen kuvaillut Neljää elävää olentoa Valtaistuimella. Olen miettinyt, kuinka pitkälle voin mennä kuvaillen heitä, mutta Daniel kuvaa avoimesti Isää. Puhuin Neljän olennon kasvoista; yhdellä on kuin ihmisen kasvot, melko suuret, mutta muuten hän on kuin härkä. Olen miettinyt, kuinka pitkälle voin mennä. Sitten Daniel kuvailee Häntä rohkeasti. Se painoarvo, kuvailla Isä Jumalaa. 

Haluan teidän ymmärtävän, mihin Messias oli menossa, kun Hän kantoi sirppiä. Menikö Hän ylös vai alas? Päätöksiä tehdään juuri nyt. Hän tuo palkkanne mukanaan. Ikuisuus määritellään juuri nyt. Kokoaako Hän teidät Taivaaseen vai helvettiin? Muistatteko kivenlohkareen, Daniel 2? Kun jaoin teille tämän näyn, silloin Hän meni ylös. 

"14 Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi.
15 Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt"." (Ilm. 14:14-15)

Tämä on voimallista. Hän meni siis sirpin kanssa ylös sadonkorjuuseen. Sitten enkeli sanoi, heitä sirppisi, sillä sadonkorjuun aika on nyt. Herra sanoo, että sadonkorjuu on nyt kypsynyt maailmassa. Nuo kolme enkeliä ovat menneet, jotka julistivat. Herralla oli sirppi kädessä. Enkelit tekivät viimeisen kutsuhuudon, parannuksenteon kutsun, koska Messias tulee. Sitten enkeli kävelee ulos temppelistä ja huutaa: Pane sirppisi työhön, sillä nyt on sadonkorjuun aika, maan sato on kypsynyt korjattavaksi. 

Mikä on se sanoma teille? Jälkimmäinen kirkkaus on tapahtunut jo. Tässä on sanoma Jälkimmäisestä kirkkaudesta. Älkää pelleilkö näiden ihmeiden kanssa. Ensimmäinen Sade valmistaa maan ja idättää viljan, mutta Myöhempi sade on tärkein. Miksi? Koska se päättää sadon laadun. Kun näette rampojen kävelevän kaikkialla Nairobista käsin, se ei ole mikään elokuva, jonka Herra näyttää teille, vaan sen kuuluu kypsyttää se vilja. 

Herra sanoo, että kun ikuista evankeliumia julistetaan, sitä kuuluu julistaa voimassa. 

"8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka"." (Apt. 1:8)

Jeesuksen evankeliumia saarnataan voimassa. Kun Herra lähettää Kaksi Palvelijaansa voimassa, niin massoittain rampoja kävelee, sokeita silmiä avautuu ja kuurot korvat tulevat herkiksi. Herra sanoo, että kun enkelit julistavat evankeliumia, he julistavat sitä Pyhän Hengen Voitelun voimassa. Te, jotka epäonnistutte vastaanottamaan evankeliumin, tämä on todella vakavaa. Enkeli sanoi, heitä sirppisi maan päälle. Missä Messias on kun tämä tapahtuu? Hän on sisällä Taivaassa ja saapumaisillaan ja korjaa satoa. Nämä ovat vanhurskaat ja totelleet 1. enkeliä, ikuista evankeliumia. 

Perustuen siihen, oletteko totelleet 1. enkelin ikuista evankeliumia, Herra jakaa maailman kahtia. Messias tulee nyt keräämään vanhurskaat. Älkää pelleilkö ympäriinsä synnin kanssa, sillä maailma jaetaan kahtia; heihin, jotka tottelivat ikuista evankeliumia, ja heihin, jotka eivät totelleet ikuista evankeliumia. Matt. 13, vilja kasvaa yhdessä rikkaviljan kanssa. Herra sanoo, jättäkää rikkavilja olemaan, sillä tulen sadonkorjaamaan viljan ja poltan rikkaviljan. Hän sanoo, tulen palkan kanssa, sillä Hän tietää jo keitä Hän tulee palkitsemaan. Hän on kirjoittanut kaiken, minkä olette koskaan puhuneet, se on kaikki kirjoitettuna ylös. Nyt sanotte, voi ei, mitä olenkaan sanonut! 

Kaikki perustuu siihen, tottelitko ikuisen evankeliumin käskyä. Ikuinen evankeliumi tulee Taivaasta. Jos joku evankeliumi ei tule Taivaasta, se tulee maailmasta. Herra siis sanoo, että muuttakaa evankeliumi saarnastuolissa. Olemme risteyksessä. Evankeliumi on käsky. Kun Herra tulee ottamaan teidät, ylöstempaus on jo tapahtunut, menitte jo ylös. Kyllä, se on juhlinnan arvoista. Ylöstempaus tapahtui jo, 1. Tess. 4:13-18. 

Tämä puhuu suoraan tämän päivän seurakunnalle, kuinka heidän tulee muuttua saarnastuolissa, kuinka heidän tulee muuttaa palveluksensa. On kaksi sanomaa: Maan sadonkorjuu ja viinin tallaaminen.  

"16 Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi.
17 Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi.
18 Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet".
19 Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan." (Ilm. 14:16-19)

Tiukasti perustuen ikuiseen evankeliumiin, tottelitteko sitä, maailma jaetaan kahtia. Jos tottelit ikuista evankeliumia, Hän korjaa sinut jo edeltä. Kun aika ottaa teidät kirkkauteen on tullut, jopa vihan aika on tullut. Ymmärrättekö sanoman tässä? Kun maan sadonkorjuu oli valmis, Hän sadonkorjasi Taivaasta käsin. Myös rikkavilja oli valmis ja Hän keräsi ne suureen viinikuurnaan ja tallasi ne. 

"20 Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan vakomitan päähän." (Ilm. 14:20)

Toinen enkeli korjasi viinirypäleet ja heitti ne viinikuurnaan. Herra tuo tämän päivän seurakunnalle vakavan varoituksen. Jos olette luopumuksessa ja synnissä, älkää jatkako siinä, sillä seuraamukset ovat hirvittävät. Kun viinirypäleet ovat kypsyneet, kun ne ovat todella kypsiä, se on veri, josta Hän puhuu. 

"1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet"." (Ilm. 21:1-5)

Tarkoittaen, nämä sanat ovat luotettavat ja ne tulevat täyttymään. 

"6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.
7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani." (Ilm. 21:6-7) 

Nämä ovat ne, jotka on sadonkorjattu kirkkauteen, koska he ovat totelleet 1. enkeliä. 

"8 Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." (Ilm. 21:8)

Hän puhuu jo heille ikuisesta helvetistä, tulijärvestä, ollen nyt ikuisesti siellä tulijärvessä, jossa on tuliaallot. Olen kuullut heidän huutonsa. Siellä on evankelisluterilaisia, helluntailaisia, kaikkia, muslimeja, hinduja, kaikkia on siellä. Köyhiä, rikkaita. Jumala ei katso ihmiseen. Olkaa varovaisia sen tyyppisen evankeliumin kanssa, jota on tänä päivänä seurakunnassa, he häpäisevät Jeesuksen synnissä ja luopumuksessa. 

Jakeessa 8 on identiteettimerkit heistä, jotka joutuvat helvettiin. Nämä löytyvät myös tämän päivän seurakunnasta. Herra antaa suuren varoituksen luopumuksesta. Teidän tulee olla aidosti uudestisyntyneitä, vastaanottaa Pyhä Henki ja olla vanhurskaat. 

Jakeessa 7, Hän puhuu heistä, jotka sadonkorjataan Taivaaseen ja kirkkauteen. Jakeessa 8, Hän puhuu heistä, jotka sadonkorjataan ikuiseen tulijärveen. Kun aika ottaa vanhurskaat kirkkauteen on tullut, niin aika on myös kypsynyt kerätä viinirypäleet viinikuurnaan tallattavaksi tuomiolle. Seurakunnan sadonkorjuu ja Tuomio kapinallisille. Pyhät, jotka pukeutuivat pyhästi; pitkä takki, pitkä hame, ja kukaan ei koskaan ymmärtänyt, miksi he eivät koskaan juoneet viiniä, miksi he menivät aina Raamattutunnille?

Toinen tulemus, kun Messias viimein tulee. Kun Hän on turvannut pyhänsä ja Hän viimein tulee. 

"11 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.
12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse,
13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." (Ilm. 19:11)

Herran näky: Seisoin Taivaassa ja oikealta puolelta alkoi tulemaan Jumalan kirkkaus. Seisoin maailmassa siinä näyssä, sitten oli Jumalan käskyhuuto ja pasuunan ääni. 

Herra sanoo toisin sanoen: Juokse heidän luokseen ja muistuta heitä siitä hinnasta, jonka maksoin, Rististä ja Verestä. Nyt minussa on virhe, vaikka haluaisinkin, en voi mennä enää takaisin Ristille. Miksi he ovat unohtaneet sen niin pian? Sano, että ovat uudestisyntyneitä ensimmäisen Golgatan kautta. Sano heille, että olen näyttänet heille sen valtavan lunastuksen hinnan. Mene ja sano heille, että kun tulen takaisin, tällä kertaa minulla on kruunu. En tule enää väittelemään Fariseusten kanssa. Sano heille, että ovat aidosti ja kunnolla uudestisyntyneitä. 

Sitten Hän asetteli kruunuaan, tarkoittaen, että Hän tulee Voittoisana Kuninkaana. Hän näytti minulle viittansa ja kultaisen vyönsä ja käveli vasemmalle puolelle Taivasta. Kaikki askeleet, mitkä Hän otti, tuli kirkkauden jalanjäljiksi. Pystyin näkemään nuo jalanjäljet ja minne Hän oli menossa. Sitten Hän otti vasemman kätensä, missä oli naulan Lävistykset ja Hän asetteli kruununsa. Kun olin vieläkin siellä näyssä, ja sanoin, Herra, ota minut luokseni, niin Hän vastasi, sinun aikasi ei ole vielä. Sitten Hän katosi ja Herra jätti minut tuohon näkyyn sen jälkeen, kun Hän hävisi. Pystyin vieläkin katsomaan tuota Pilveä ja kirkkauden jalanjäljet, missä Hän oli kävellyt. 

Tämä muistutti minua Kirkastusvuoren tapahtumasta. Hän oli kirkastettuna ja me olimme kirkastettuna. Sitten Hän käveli edessäni tällä tavoin, ehkä noin 1,5 metrin päässä. Sitten kirkkauden jalanjäljet, kun Hän käveli alas. Voisiko olla totta, että kun Kirkkauden Kuningas tuli alas, Hän toi meille kirkkauden, ja sitten hylkäämme evankeliumin? Kuka Hän on, joka Ilm. 14, tallaa viinirypäleet?

"20 Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan vakomitan päähän." (Ilm. 14:20)

Herra sanoo, että kun käsky annetaan 1. enkelin toimesta, niin ottakaa se vastaan! Muuten seuraamukset ovat hirvittävät. Sitten Hän sanoo, että Hänellä on punainen viitta. Tämän päivän kristitty, oletko tietoinen, että Jeesus on myös Tuomari ja Hän tulee Tuomitsemaan?

"15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." (Ilm. 19:15)

Hän on tietoinen, että nämä ihmiset eivät tule tekemään parannusta. Hän tulee tuomitsemaan heidät, kun vanhurskaat on otettu pois. Olkaa todella varovaisia, kun evankeliumi annetaan teille! Kuulostaako tämä Jeesukselta, joka tulee tuomitsemaan? Apt. 17:30-31. Tämän päivän seurakunta on ikuisessa vaarassa ikuiseen kuolemaan, jos he eivät tee parannusta ja käänny pois.

"1 Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? "Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan (pelastamaan)." (Tämä on itse Messias)
2 Miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan?
3 "Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni." (Jes. 63:1-3)

Hän on se rakastava Jeesus, mutta kun hylkäät evankeliumin, Hänestä tulee Tuomari ja Hän tulee murskaamaan heidät ja kun Hän murskaa heidät, heidän verensä pirskoutuu Hänen vaatteilleen. 

OSA 3

Evankeliumin päämäärä on ikuisuus, muuttunut elämä, vanhurskaus. Tarvitsette voiman pitää yllä evankeliumia. Kun ihmiset näkevät sen, he antavat elämänsä Jeesukselle aidosti. Tästä syystä, kun on lankeemus seurakunnassa, se on todella sydäntä musertavaa. Seurakunta on tyhjäkäynnissä nyt. 

"7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka"." (Apt. 1:7-8)

Kun enkelit julistavat evankeliumia, he julistavat voimassa. Siksi on suuri sadonkorjuu. On valtava kansanjoukko Taivaassa, he ovat tulleet siitä Suuresta Ahdistuksesta. Kun siis enkelit julistavat evankeliumia Taivaalla se on todella totista. Jos joku ei vastaanota sitä, hän joutuu tulijärveen. Herra sanoo, että ette voi mennä ja saarnata ikuista evankeliumia ilman voimaa, teidän tulee saada voima. Silloin näette, missä on se ongelma tämän päivän seurakunnassa. 

"18 Silloin hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.
19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava." (Luuk. 10:18-19)

Tämä on se käskyhuuto, kun he lähtevät. Kuinka 
väkevä käskyhuuto, kun lähdette ulos. Teillä on voima vihollisen yli. Mikä on se, mikä puuttuu seurakunnalta? Raamatussa Simsonilla oli rooli Jumalalta, kun hänen piti sitoa kettujen hännät. Kuka voi mennä ketun luokse, kun hän on nostanut häntänsä pystyyn ja avannut hampaat purrakseen ja valmiina puremaan sinua ja sitoa hännät? Jumalan voitelu on se, kun voit toteuttaa jonkun mahdottoman teon ihmisruumiissa. Voitelu on kun lääkärit ovat sanoneet, hän on terminaalisesti sairas ja voitelu nostaa ramman maasta kävelemään! 

Ensimmäinen asia, mitä painotan, on se vaara tämän päivän seurakunnassa, jos he eivät tee parannusta. Voi näyttää siltä, että asiat menevät normaalisti eteenpäin, mutta on hirvittävä seuraamus joutua helvettiin. 

"34 Mutta Daavid sanoi Saulille: "Palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta,
35 niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempasin saaliin sen suusta; ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen.
36 Kun palvelijasi on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympärileikkaamattomalle filistealaiselle käy niinkuin niille; sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä." (1. Sam. 17:34-36)

Katsokaa tätä. Herran Voitelun rooli. Se on se, mikä seurakunnalta puuttuu. Täällä olette nähneet kaiken. Mutta on suurempaa, mitä on tulossa. Olisitte shokissa, jos tietäisitte. Voitelun rooli on ihmiselle saavuttaa mahdottomia. Tämä on, mikä erottaa seurakunnan maailmasta, heistä, jotka ovat epäjumalanpalvonnassa. Voitelun voimassa Daavid pystyi nyt lähtemään. Olet paimentamassa lampaita ja leijona ottaa lampaan suuhunsa, sitten juokset leijonan perässä. Juoksisitko normaalisti leijonan perässä vai karkuun sitä? 

Näettekö Voitelun roolin seurakunnassa? Tämä on se, mitä Jälkimmäisen Voitelun olisi kuulunut tehdä seurakunnassa. Jos he olisivat ottaneet Herran Palvelijat vastaan, se olisi tapahtunut heillekin. Herra sanoo, ei, nämä ovat heitä, jotka olen lähettänyt. Ottakaa tai jättäkää, mutta sille on seuraamukset. 

Juokset siis leijonan perässä ja otat lampaan leijonan kidasta ja isket leijonan maahan. Saman Daavid teki karhulle. Herran Voitelun oli tarkoitus vakuuttaa, että kun lähdet ulos, niin Jälkimmäinen Voitelu tuomitsee heidän syntinsä, he muuttaisivat elämänsä ja vastaanottaisivat Jeesuksen. Ette voi saarnata tyhjää evankeliumia. Näette Voitelun voiman tässä palvelustyössä. Ei ole rajaa niillä rammoilla, jotka kävelevät. Joh. 2, näimme, kuinka Jeesus muutti veden viiniksi, se ensimmäinen ihme, ja he uskoivat Häneen. 

"15 Niin kuollut nousi istualleen ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi hänet hänen äidillensä.
16 Ja heidät kaikki valtasi pelko, ja he ylistivät Jumalaa sanoen: "Suuri profeetta on noussut meidän keskellemme", ja: "Jumala on katsonut kansansa puoleen".
17 Ja tämä puhe hänestä levisi koko Juudeaan ja kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin." (Luuk. 7:15-17)

Kun Jumala on heidän kanssaan, mitä tahansa he käyvätkin läpi, se tuo kunnioituksen, että Jumalaa voidaan kunnioittaa. Se erottaa seurakunnan kaikesta muusta. Jälkimmäinen kirkkaus. 

"1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta." (2. Tim. 3:1-5)

Näkeekö kukaan tämän olevan meneillään ympäri maailman? He rakastavat itseään niin paljon ja Jeesus tulee vasta kakkoseksi. Sitten he rakastavat rahaa niin paljon. He ovat toisessa uskonnossa seurakunnassa, josta puuttuu pyhyys. He haluavat vain esittää, kuinka he palvovat ja ylistävät. Seurakunnassa on risti ja lauluja lauletaan siellä, mutta se on toinen uskonto. Tämän päivän luopumus. Se, että saarnataan toista evankeliumia. Oletteko nähneet sen tuhon, jonka se on saanut aikaiseksi? Hirvittävää. 

"13 Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä," (Jes. 29:13)

Tämä on vakavaa. Se ikuinen evankeliumi, jota 1. enkeli julistaa, muuttaa sinut sisältä ulospäin. Se todellinen evankeliumi, jonka pitäisi olla saarnastuolissa, se muuttaa ihmisen elämän, ei tehden vain pinnallista ja kosmeettista muutosta, vaan se muuttaa elämän kokonaan. Tämä ei ole mikään vitsi, mitä seurakunta on tehnyt. Se, että he sanovat, olen kristitty, mutta jos he eivät muutu, siinä tilassa he joutuvat helvettiin. Nyt tarkastelen trendejä tämän päivän seurakunnassa, joka on saarnannut toista evankeliumia. Lopussa se tulee olemaan tragedia. 

"2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty" (1. Tim. 4:2)

He kerääntyvät saarnaajien luokse, jotka saarnaavat korvasyyhyyn. Tragedia tämän päivän seurakunnassa. Se makea evankeliumi, jota saarnataan seurakunnassa tänä päivänä. Ne hirvittävät seuraamukset. 

"13 Sillä kaikki, niin pienet kuin suuretkin, pyytävät väärää voittoa, kaikki, niin profeetat kuin papitkin, harjoittavat petosta.
(Hän puhuu vääristä profeetoista)
14 He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei rauhaa ole.
15 He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia; mutta heillä ei ole hävyntuntoa, he eivät osaa hävetä. Sentähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon, sortuvat, kun minä heitä rankaisen, sanoo Herra." (Jer. 6:13-15) 

Tämän päivän seurakunnassa ei ole voimaa. Syy, miksi heillä ei ole Pyhän Hengen voimaa, joka on niin tärkeää evankelioinnissa on, koska he nauttivat toisesta makeammasta evankeliumista. 

1) He eivät pidä nuhtelusta
2) He ovat heittäneet Jumalan, joka hallitsee heitä, pois elämästään
3) He ovat keskittyneet tähän maailmaan, he haluavat maailmallisen kristillisyyden, joka on helppoa ja mukavaa
4) He eivät usko, että Jumala tuomitsee synnin. Jos kerrot heille Jumalan tuomioista, he vastustavat sinua. 

Tämä sukupolvi on menossa helvettiin, koska he eivät ole vastaanottaneet ikuista evankeliumia. Sen hylkäämisen seuraamukset. 

"60 Niin monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sanoivat: "Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla?"
61 Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille: "Loukkaako tämä teitä?" (Joh. 6:60-61)

Tämän päivän seurakunta, kun syntiä nuhdellaan 24/7, he sanovat, että se on liian raskasta. 

"66 Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa." (Joh. 6:66)

Miksi? Koska Hän on se totinen Leipä, joka tulee syödä ja Hänen Verensä totinen juoma, jota tulee juoda. He sanoivat, kannibalismia. Herra käyttää tätä osoittamaan, kuinka myös tämän päivän seurakunta hylkää Hänet. He sanovat, että pitkä hame, se on liian raskasta seurata. Odotatko, että pukeutuisin noin? Sinun tulee itse päättää, mutta jos haluat olla Pyhän Hengen väline, et voi olla himon instrumentti. He etsivät makeampaa evankeliumia, joka on karamellisoitu, kuorrutettu sokerilla. Eikö tämä olekin menestysteologian evankeliumi, joka pitää heidät poissa Taivaasta?

"2 Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu: Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta." (Jes. 1:2)

Herra kutsuu Taivaan todistamaan, mitä ihmiset ovat tehneet. Ensimmäinen asia, minkä Herra esittelee on, että tämä sukupolvi on kapinoinut itse Herraa vastaan. Miten he voivat selviytyä miekasta?!

"3 Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä." (Jes. 1:3)

Jumala on tullut alas Pilvessään, mutta he ovat välinpitämättömiä Häntä kohtaan. Kaikki voivat nähdä, että tämä on Jahve Jumala. Silti he teeskentelevät välinpitämättömiä. 

"4 Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois." (Jes 1:4)

Tämän päivän seurakunta, miksi he eivät ole vastaanottaneet kirkkautta? He sanovat että tämä evankeliumi on heille liian raskasta. He sanovat, en voi pukeutua noin, olen lääkäri. 

Nyt tarkastelemme kahta määränpäätä: Heitä, jotka sadonkorjataan kirkkauteen, ja toista ryhmää, jotka ovat viinirypäleitä, jotka Tuomitaan.

(9.7.2022 Herran lauantain Päivän Leipä / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)
 

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia