9.3.2022 LOUNASTAUON LEIPÄ -SANOMA - YLÖSNOUSEMUS ON PELASTUKSEMME PERUSTA JA AINOA TOIVOMME 

9.3.2022 LOUNASTAUON LEIPÄ -SANOMA

YLÖSNOUSEMUS ON PELASTUKSEMME PERUSTA JA AINOA TOIVOMME 

MUISTIINPANOT

Olemme katsoneet Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta, joka tuli ulos sanomasta 4.3.2022. Tuossa keskustelussa Herra puhui ensimmäisestä vanhurskaiden ylösnousemuksesta ja toisesta jumalattomien ylösnousemuksesta. 

Herra sanoi ääneen: He tulevat nousemaan ylös, jotkut ikuiseen elämään, jotkut ikuiseen häpeään ja kauhistukseen. Tulette olemaan kauhistuneita, kun ymmärrätte, mitä olette tehneet. 

Tämä keskustelu on tullut ulos kirkastumisen sanomasta. Kun 18.10.2021 päätin Globaalin kokouksen kirkastumisesta ja Herra vaivutti minut uneen ja Messias puhui ääneen: Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan minun kaltaiseni ruumiit. Pääasiassa Hän sanoi: Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan minun kaltaiseni kirkastetut ruumiit, sillä tiedämme, että Messiaalla on kirkastettu ruumis.

Tuossa prosessissa katsoimme kirkastettua ruumista 10. Kansainvälisessä Pastorikonferenssissa. Kirkastettu ruumis on täysin Hengellä täytetty ja Herran Henki vallitsee ylivoimaisena. Mikään liha ei hallitse tuota ruumista. Se ruumis on lihaa ja luuta. Se on loistelias, ikuinen, kuolematon, turmeltumaton, jne.

Kun Herra lupaa, että he, jotka ovat osallisia Hänen kärsimyksiinsä, ovat myös osallisia Hänen kirkkauteensa, se viittaa julkiseen lupaukseen ja kutsuun, jonka Herra teki, 2 Piet 1, kun Herra teki julkisen kutsun seurakunnalle olla osallisia Hänen jumalallisesta järjestyksestään ja luonnostaan, että Jumala on luvannut, että te, jotka olette uskollisia, tulette tuona päivänä olemaan osallisia Hänen jumalallisesta luonnostaan. 

Tässä kontekstissa Herra puhuu, 15.1.2022 ja 27.1.2022 ja Herra näytti minulle näyn rusehtavan kauriin yhdestä sarvesta, joka on antikristus, joka on tulossa ja sitten suuresta määrästä kuolleita valkoisia super loisteliaita kaloja, jotka kelluvat meren pinnalla. He ovat pyhiä, jotka on tapettu Suuressa Ahdistuksen ajassa. 

Tämä on voimallinen tausta 4.3.2022 näylle, kun Herra sanoi: He tulevat ylösnousemaan, jotkut ikuiseen elämään ja toiset ikuiseen häpeään ja kauhistukseen. Tässä paikassa siis olemme. Jumalalla itsellään on suora keskustelu seurakunnan kanssa. Todella shokeeraavaa aikaa.  

Näimme, että ylösnousemus on todella tärkeä. Tänään seurakunta ulkona tuolla on todella voimaton, rammat eivät kävele, sokeat eivät näe. Siellä ei ole mitään vierailua. Vain täällä rammat kävelevät, sokeat näkevät, kuurot kuulevat. Se on sen tähden, minkä evankeliumin he ovat valinneet. 

Tämän päivän sukupolvi on ottanut itselleen kevyemmän makeamman evankeliumin, mukavuuden evankeliumin, menestysteologian evankeliumin, ja samalla he ovat hylänneet Ristin evankeliumin, hyläten Jeesuksen Kristuksen ristinnaulittuna ja ylösnousseena. 

Silti ensimmäisessä primitiivisessä seurakunnassa, joka asetti standardin tuona aikana, opetuslapset saarnasivat Jeesusta Kristusta ristiinnaulittuna ja ylösnousseena. Tämän päivän seurakunta on siis hylännyt tuon sanoman, he sanovat, ettei se ole tarpeeksi hyvä heille. He ovat valinneet toisen tien, mutta ylösnousemuksen sanomassa on sisällä Jeesuksen Veri. 

Kun Pietari oli suuren neuvoston edessä hänet jopa pidätettiin ylösnousemuksen sanoman tähden, saarnaten Jeesuksen ylösnousemusta, kuolleiden ylösnousemusta. Se oli nyt uhka viholliselle ja pimeyden valtakunnalle. Menestysteologian evankeliumi, jota saarnataan kaikkialla maailmassa nyt, ei pysty uhkaamaan pimeyden valtakuntaa. Ylösnousemus osoittaa Jeesuksen jumaluuden, että Jeesus on Jumala. 

Olen nähnyt Jeesuksen useaan kertaan. Hän on puhunut kanssani, mutta teille seurakuntana Raamattu esittelee monia paikkoja, joissa Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen. Maria Magdalenalle puutarhassa ja myös epäilevälle Tuomakselle, kun Herra antoi hänelle kätensä, jotta Hän voi koskettaa naulan lävistyksiä, sekä 500 samaan aikaan opetuslapselle. 

Ylösnousemus on siis kristillisen pelastuksen kallioperä. Ilman ylösnousemusta meillä ei ole toivoa. 

Herra käskee Venäjän sodan kutsuna parannuksentekoon. He puhuvat biologisista aseista. Sota kiihtyy nyt. Tämä on se tausta, jossa tuon teille sanoman ylösnousemuksesta. 

Näette, että Herra Jeesus ilmestyi siis heille tiellä Emmaukseen, he puhuivat Hänen kanssaan ja he toivat Hänelle leipää ja huomasivat, että se on Messias, sitten Hän hävisi seinän läpi. Muistattehan tuon yläsalin vierailun, kun Messias ilmestyi heille kuolemansa jälkeen.  Jeesus ilmestyi myös Saulille, josta tuli myöhemmin Paavali. 

Ylösnousemuksen sanoma, Jeesuksen ylösnousemus on siis todella voimallinen perusta, avainsanoma, joka meille annettiin, joka erottaa meidät kenestä vain muusta, joka palvoo asioitaan ulkona tuolla. 

Kun Herra osoittaa, että Jeesus on ylösnoussut, niin opetuslapset julistavat nyt rohkeasti, suurella rohkeudella evankeliumia ilman pelkoa, eivätkä pelänneet edes kuolemaa. He tiesivät, että heille oli nyt annettu pyhien ylösnousemus, ja että Messias oli kuolleitten esikoinen, joka toi tuon mahdollisuuden, että kaikki, jotka ovat uskollisia, ylöstemmataan. 

Apt. 4, se ajoi kaiken pelon heistä pois. Nyt he antoivat itsensä täysin evankeliumin työhön, kun he näkivät, että Jeesus oli ylösnostettu. Näitte, mitä tapahtui Stefanukselle, Apt 7, kuinka hän julisti evankeliumia suuren neuvoston edessä ilman pelkoa. Hän oli varma, että Jeesus oli ylösnostettu ja että Hän tulisi myös nostamaan heidät ylös kuolleista. 

Kristuksen ylösnousemus on konkreettinen todiste, että Herra tulee tuomitsemaan myös parannusta tekemättömät, sillä Jeesus on nyt kuollut ja ylösnoussut.  

Apt 17:30-31 
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden,

koko ihmiskunnalle, kaikille sukupolville. 
 
herättämällä hänet kuolleista."

Ylösnousemuksesta tulee siis todiste, että Jumala tulee tuomitsemaan synnin, parannusta tekemättömät, tottelemattomat, kaltoin kohtelevat, uudestisyntyneet, mutta langenneet, heidät, jotka ovat suoraan hylänneet Jeesuksen, heidät tullaan tuomitsemaan. 

Oletko tietoinen, että ylösnousemuksen sanoman tulee olla kristillisen palvonnan kokemuksemme perusta sydämessänne?

Se on ainoa toivo, joka meillä on. 

Oletko tietoinen, että ilman ylösnousemuksen sanomaa sykkimässä sydämissämme, meillä ei ole toivoa? 

Raamattu sanoo, että jos olemme uudestisyntyneitä ja pelastuneita vain tässä elämässä, silloin meillä ei ole toivoa, olisimme surkuteltavia ihmisiä, mutta nyt meillä on pelastuksen toivo. 

Ylösnousemus on todella tärkeä seurakunnalle. Ylösnousemuksen sanomaa tulee kaikkien pastorien saarnata. Ihmettelen, miksi he ovat lakanneet saarnaamasta ylösnousemuksen sanomaa. Sillä Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus antaa todisteen, että synti voidaan täysin hajottaa ja voittaa, sillä Jeesus voitti synnin, ja sen tähden myös auttoi seurakuntaa, uskollisia uskovia myös voittamaan synnin.

Sen tähden ylösnousemus antaa konkreettisen todisteen, että Jumala tulee tuomitsemaan synnin. Sillä nyt ei ole mitään tekosyytä; Jeesus on mennyt ristille, kuollut ja ylösnoussut. Ylösnousemus on siis todella avainsanoma. Pastorien tulee saarnata ylösnousemuksen sanomaa seurakunnalle ja juurruttaa se sydämiinsä ja sieluihinsa ja mieliinsä. 

Ylösnousemus opettaa meille myös, että on toivo uudistumisesta ja herätyksestä. Jumalan pääsuunnitelma, kun Hän toi Jeesuksen tähän maailmaan, oli tuoda ennallistaminen, herätys, uudistuminen, uusi elämä. On siis toivo, että vaikka Aadam ja Eeva lankesivat ja toivat synnin ja kuoleman, silloin lupaus, 1. Moos. 3:15, että tulisi olemaan vaimon poikalapsi, joka tulisi murskaamaan käärmeen pään, tämä täyttyi ylösnousemuksessa. Viimein tulisi ennallistaminen, uudistaminen, uusi elämä, se on mahdollista ja Jumalan pääsuunnitelma.  

Oletko kokenut uutta elämää, jonka Jeesus toi seurakunnalle ylösnousemuksen kautta? Vai elätkö vielä vanhassa luonnossasi? Kun ylösnousemus on todiste, että Jumala on tuonut uuden elämän, herätyksen, uudistamisen. 

Kristuksen ylösnousemus tuo valtavan sanoman, myrskyävän sanoman, kertoen meille, että kuolema on varma. Jokaisen täytyy kuolla. Jopa Messias tuli ja pystyi kuolla ja sitten nostettiin ylös kuolleista. Kuolema on siis varma. Se myös tarkoittaa, että tämä maailma ei ole kotimme, lopullinen päämäärämme. Hauta, kun teidät on haudattu, se ei ole lopullinen loppunne. Ei ollenkaan. Tämä on, mitä ylösnousemus kertoo. 

Tämän tulisi ohjeistaa meitä kristittyjä, kuinka elää elämäämme, jotta voimme valmistautua elämän jälkeiseen elämään, elämään tämän jälkeen. Ylösnousemus on itseasiassa Jaakobin portaat viimein täytetty, että kun Hän tuli, sitten Hän meni nyt takaisin Taivaaseen. Kristittyinä olemme iloisia. Se on toivomme. Tiedämme, että Raamattu on täysin täyttynyt ylösnousemuksessa.

Ylösnousemus on on kaksoisihme. Jahven Profeetat profetoivat, että Jeesus tulisi kuolemaan ja nousisi ylös kuolleista. Profetoiminen ei ole mikään vitsi. Se on suuri ihme tietää, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Jumala ottaa ohjat Profeetoista ja Hän alkaa käyttää kieltänne. On suuri ihme profetoida. Jahven Profeetat profetoivat Jeesuksen ylösnousemuksen, jopa Jeesus itse profetoi oman ylösnousemuksensa. 

Se, että ylösnousemus profetoidaan ja se täyttyy, on vielä suurempi ihme. Jumalan valtava voima toimii Profeetan kautta, tehden monumentaalisen teon. Ylösnousemus on suurin ihme, mahtavin ihme, suurin profetia, joka on koskaan täyttynyt koko luomakunnassa. Suurin ihme, joka on koskaan tapahtunut maailmassa ja ja seurakunnassa on Jeesuksen ylösnousemus. Se antaa toivon valon katoaville ihmisille. Jeesuksen ylösnousemus on todella keskeinen. 

Jos katsotte kaikkien Jeesuksen opetuslasten saarnaamista, ylösnousemus oli saarnatuin teema, johon he keskittivät sanomansa. He yksinkertaisesti saarnasivat Jeesuksen ylösnousemusta. Sanoimme, että Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus paljastaa Hänen jumalisuutensa Jumalana, tarkoittaen, että kuolema ei voi pidellä Häntä.

Matt 16:21
21 Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös.

Katsokaa tätä. Kuka voi sanoa tällaisen asian? Ylösnousemus on uskomaton asia. Tarvitaan paljon voimaa nostaa joku kuolleista. Jeesus profetoi tässä oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa, että Hänet täytyi tappaa ja nostaa kuolleista kolmantena päivänä. Tämä on ihme.  

Se että Jumalan Profeetat astuvat eteenpäin ja profetoivat on suuri ihme. Unohtakaa se hölynpöly, jota väärät profeetat puhuvat seurakunnissa Amerikassa, maailmanlaajuisessa TV:ssä, tai missä vaan, joiden profetiat eivät koskaan täyty. Puhun Jahven Profeetoista. Kun he profetoivat, Jumalan Henki on ottanut otteen heistä, ja Isä Jumala puhuu heille, puhuen suurissa yksityiskohdissa. 

Aivan kuten sota, jonka näette olevan juuri nyt meneillään Venäjän ja Ukrainan, Venäjän ja lännen välillä. Annoin tämän sodan profetian. Jumala on yksityiskohdissa. Puhuin pakolaisista, että he juovat kuumaa keittoa, heille tarjoillaan keittoa, tarkoittaen, että se tapahtuu talvella. Puhuin taistelulentokoneista, iskuhelikoptereista, ohjuksista, joita ammutaan. Kaikki tämä koska yksi maa vaatii toisen aluetta, sanoen, että nämä ihmiset ovat ihmisiämme, he puhuvat kieltämme, heillä on meidän kulttuurimme. 

Kun sota tulee, Jumala on yksityiskohdissa.  Se on suuri ja totinen ihme, kun Jumalan Profeetat profetoivat. He puhuvat Jumalan puolesta, sillä ainoastaan Jumala voi nähdä niin kauas ja ne yksityiskohdat. Se että se täyttyy on jopa suurempi ihme. Jumala ottaa otteen Profeetoistaan ja voimaannuttaa heidät Hänen omalla mittaamattomalla voimallaan, täyttäen nyt nuo heidän kielensä sanat. 

Joten kun Jeesus profetoi, että Hän tulisi kärsimään ja kuolisi, se on suuri asia. Jeesuksen ylösnousemus ei ole vain yksi ihme muiden joukossa. Se on suurin ihme, joka koskaan tapahtui. Se että Jeesus profetoi sen ja se täyttyi, se on todella suurta. Se on kaksoisihme. 

Näemme, kun Jeesus tuli ulos kuolleitten esikoisena, silloin ylösnousemus määrittelee määränpäämme ihmiskuntana, teidän määränpäänne. Silloin myös te seuraatte.    

1. Kor. 6:14
14 ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallansa.

Kristuksen ylösnousemus määrittelee meille, missä määränpäämme on, minne olemme matkalla ihmisinä, sukupolvena.  

2. Kor. 4:14
14 tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne.

Herra sanoo, että Hän on kuolleitten esikoinen, ensihedelmä, Ilm 1:5, ja Hän istuu Taivaassa. Jos Hän on esikoinen mennen Taivaaseen, se kertoo teille, että kaikki uskolliset ja pyhät uskovat tulevat pääsemään Taivaaseen.  

Ylösnousemuksen sanoma on todella hämmästyttävä sanoma, todellinen kallioperä kristillisessä pelastuksessa, johon meidän olisi kuulunut lanseerata kristillinen uskomme, sillä ilman ylösnousemusta meillä ei ole toivoa. Jos me synnyimme uudesti ylhäältä ja pelastuimme tämän maailman toivoon, silloin olisimme kaikista surkuteltavimpia ihmisiä. 

Ylösnousemus on siis myös palkkio ja palkinto, joka teille annetaan.  

Näette, mitä tapahtuu pyhille Suuressa Ahdistuksen ajassa:

Ilm 6:9-11
9 Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.
10 Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?"

Tarkoittaen, kapinalliset. 

11 Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin.
 
Ylösnousemus on todella voimallinen. Näette pyhät, jotka on teurastettu, Ilm 20:4-6:

4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, 

Muistakaa, että heidät oli teurastettu siellä. 

ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon 

katsokaa tätä: ylösnousemus. 

ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

Ylösnousemuksesta tulee siis palkinto ja palkkio teille, jotka ovat pyhiä ja vainottuja, maksaen takaisin sen vääryyden, joka teitä vastaan on tehty täällä maailmassa, palkiten teidät, kun teitä vainottiin, kidutettiin jumalattoman maailman kautta, kärsimys, joka teillä oli. Te saatte nyt palkkion siitä ylösnousemuksessa. Ylösnousemus tarkoittaa niin paljoa seurakunnalle. 

Sanoma on: Meidän tulee elää elämäämme keskittyen ylösnousemukseen ja tapahtumiin sen ympärillä. Jos ylöstempaus tapahtuu ennen kuin kuolet, se on se hetki, jolloin aiemmin kuolleet pyhät nostetaan ylös kuolleista, mutta myös elossa olevat muutetaan. teidän tulee siis elää elämäänne keskittyen Taivaaseen. 

Jeesuksen ylösnousemus on väkevä opetus seurakunnalle. Se opettaa ettei saatanalla ole mitään auktoriteettia teidän ylitsenne, sillä Jeesus voitti hänet. Jos kuolet tänään, niin Jeesus tulee nostamaan sinut ylös kuolleista. Se kertoo sinulle, että saatanalla ei ole mitään auktoriteettia. Hänen auktoriteettinsa otettiin pois. Täysin pois. 

Room 8:38-39 (voitte lukea myös jakeesta 31)
38 Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,
39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Tässä Hän mitätöi kuoleman ylösnousemuksella. Hän sanoo, ettei edes kuolema voi erottaa teitä Jumalan rakkaudesta, jonka Hän asetti Kristukseen, Kristuksen rakkaudesta, kun Hän lupasi, että tuona päivänä teidät tullaan kirkastamaan ja pääsette sisälle ikuiseen tilaan, uuteen Jerusalemiin. 

Ylösnousemuksesta tulee todiste, että paholaisella ei ole mitään voimaa, että  edes kuolema ei voi voittaa Jumalan rakkautta, ja että kukaan ei voi ottaa teiltä pois Jumalan rakkautta, jos olette uskolliset ja pyhät uskovat. Teidän tulee olla uskolliset ja pyhät. 

Ylösnousemuksen kautta Jeesus on voimallinen Jumalan Poika, sillä kuolema ei pystynyt pidättelemään Häntä. Tämä on toivomme. Tästä tulee toivomme. 

Matt 27:50-51, väliverho repeytyi, Hän päästi sisälle seurakunnan. 

Room 1:4
4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa-Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,

Ylösnousemus on todiste, että Jeesus Kristus on totisesti Jumalan Poika. Jos etsitte todistetta ja ette ole uudestisyntyneitä, se on suoraan tässä. Ei ole toista uskontoa tässä maailmassa, jossa heidän hengellinen johtajansa profetoi, että Hän tulee kuolemaan ja nousee kuolleista, ja sitten se tapahtui. Ei koskaan. Vain Jeesus. Tämä tekee Jeesuksesta Elävän Jumalan ainoan Pojan.  

Ylösnousemus on siis kaikki meille seurakuntana. Kristuksen ylösnousemus ohjeistaa, miten meidän tulee elää kristittyinä. 

Apt 26:23
23 että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

Meille siis ylösnousemuksen sanoma on ainoa sanoma, joka meillä on. Ihmettelen, miksi tämän päivän postmoderni seurakunta on hylännyt ylösnousemuksen sanoman? Se on todella surullista.  

Apt 17:18
18 Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa; ja toiset sanoivat: "Mitähän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa?" Toiset taas sanoivat: "Näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja", koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta.

He sanoivat näin, koska Paavali saarnasi hyviä uutisia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Tämä on kaunista, että ylösnousemuksesta tuli sanoman keskeinen teema seurakunnalle. Ylösnousemus siis ohjeistaa meitä ja auttaa meitä elämään uhraavaista elämää, sillä tiedämme, että meidät tullaan nostamaan ylös kuolleista. Vaikka joku tappaisi teidät evankeliumin tähden, niin tiedät, että Jeesus tulee nostamaan minut ylös kuolleista. Se antaa teille voiman. 

Alussa apostolit olivat arkoja ja pelokkaita, lukittuina ylähuoneessa, mutta kun Jeesus nousi ylös kuolleista ja ilmestyi sinne ja sanoi Tuomakselle, kosketa naulan lävistyksiäni, se olen minä, ja kun Hän astui nyt ylös, niin he saivat voimaa, rohkeutta. Sillä nyt he tiesivät, että heidän Kuninkaansa oli nostettu ylös kuolleista. Kuolema ei pystynyt pidättelemään Häntä. 

Tämän tulisi antaa teille rohkeutta tänä päivänä tämän päivän kristityille. 

Kysymys kuuluu: Oletteko te myös tunnustaneet kristittyinä julistaneet Jeesuksen evankeliumia rohkeudella sen tosiasian tähden, että tiedätte, että Hän nousi ylös kuolleista ja myös teidät tullaan nostamaan kuolleista?

Tämä on ylösnousemuksen sanoman kauneus, jonka Herra toi seurakuntaan. Se ohjeistaa kristillistä elämäämme.  

Luuk 6:46 
46 Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?
47 Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan-minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.
48 Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle; kun sitten tulva tuli, syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu.

Jeesuksen ylösnousemus ohjeistaa meitä. Luuk. 9:23, ohjeistaa: Poimikaa ristinne päivittäin ylösnousemuksen tähden. Ohjeistus Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta teille on, että myös te voitte elää nyt uhrautuvaista elämää. 

Luuk. 9:23
23 Ja hän sanoi kaikille: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.

Tämä tulee ulos sanomana Kristuksen ylösnousemuksesta. Se todistaa, että on palkinto uskollisille, että Jumala on valmistanut palkkion kaikille, jotka ovat Hänelle uskollisia. Siksi pidämme sitä niin lähellä sydäntämme, mutta tämän päivän seurakunta on langennut. Rammat eivät kävele ja sokeat eivät näe niissä seurakunnissa. Vain täällä rammat kävelevät massoittain, on massiivinen vierailu, Jumalan Pilvi, Taivas avautuu ja sade lankeaa alas välittömästi alle sekunnissa ja Herra asettaa suuren sateenkaaren taakseni. Vain täällä vierailut ovat virranneet. 

Ulkona tuolla seurakunta on hylännyt ylösnousemuksen sanoman, Kristuksen ristiinnaulitsemisen, ja sen tähden he ovat menettäneet voiman sanoman. He saarnaavat nyt sanomaa, jossa ei ole voimaa. Tämä on vakavaa. 

Ylösnousemus on suurin lupaus, jonka Jumala koskaan antoi seurakunnalle. Ei ole suurempaa lupausta.  

Matt. 28:10
10 Silloin Jeesus sanoi heille: "Älkää peljätkö; menkää ja viekää sana minun veljilleni, että he menisivät Galileaan: siellä he saavat minut nähdä".

Todella voimallista. He näkivät Hänet. Hän on nyt ensihedelmä kuolleista. Hän on Edelläkävijä, joka meni ja avasi tien kaikille ihmisille nousta ylös kuolleista, heille, jotka rakastavat Jeesusta ja ovat uudestisyntyneitä ja pyhiä. 

Ylösnousemus opettaa meille, että olisimme Taivaalliseen keskittyneitä elämässämme, että kokoaisimme aarteita Taivaaseen, ei maailmaan, kuten Matt 6:19-24, että olisimme Taivaallisiin keskittyneitä, Kol 3, että sydämemme ja mielemme olisi nyt keskittynyt Jeesukseen siellä, missä Hän on Taivaan Valtakunnassa istuutuneena Jumalan oikealle puolelle. Ylösnousemus opettaa myös meille selvästi, että nyt te pyhinä voitte olla kestäväisiä ja kestää tämän elämän kärsimyksiä. Herra käyttää ylösnousemusta opettaakseen, miten teidän tulisi elää. Koska Hänet on ylösnostettu, nyt myös te voitte elää uhrautuvaista elämää. 

1. Piet. 4:13 
13 vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.

Kristuksen ylösnousemus opettaa meitä olemaan kestäväisiä, sillä on palkinto. Jumala varmistaa, että työnne ei ole turhaa. Tämä on todella tärkeä sanoma. 

Ihmettelen, miten tämän päivän sukupolvi ymmärsi sen väärin ja pastorit heittivät pois ylösnousemuksen sanoman ja alkoivat saarnata tyhjää turhuuden sanomaa, nimeltään, menestysteologia. 

Kristuksen ylösnousemus opettaa meille myös, että maailma ei ole kotimme, ja sen tähden valmistautua elämään tämän elämän jälkeen. Tämä on vakavaa.   

Näette nyt, että ylösnousemus on pelastuksemme. Se on pelastuksemme kallioperusta. Se on Raamatun sanan täyttymys. Se tarkoittaa, että Jumala tulee myös nostamaan teidät ylös kuolleista, kuten Hän lupasi. Meille ylösnousemus on avain, sillä Jeesus nostettiin kuolleista. Siitä tuli vahvistus, oikeaksi osoittaminen, että Jeesus Kristus on Jumala, että kuolema ei pysty pidättelemään Häntä. 

(9.3.2022 Lounastauon leipä -ohjelma / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia