9.3.2022 GLOBAALI KESKIVIIKON KOKOUS - KRISTUKSEN YLÖSNOUSEMUS ON JUMALAN VOIMA UUDISTAA KAIKKI ASIAT

9.3.2022 GLOBAALI KESKIVIIKON KOKOUS

KRISTUKSEN YLÖSNOUSEMUS ON JUMALAN VOIMA UUDISTAA KAIKKI ASIAT

(Muistiinpanoja)

Olemme tarkastelleet ylösnousemusta. Mitä Herra sanoo tuossa näyssä 4.3.2022 noin klo 02.47 aamuyöllä, mitä Herra sanoo?

Näimme selvästi, että Herra sanoo: Mene heidän luokseen ja sano, että omaksuvat Jeesuksen Veren ja Ristin sanoman ja omaksuvat Kristuksen ylösnousemuksen sanoman. 

Kun opetuslapset lähtivät, niin kaikki, mitä he koskaan saarnasivat oli evankeliumia Jeesuksesta ylösnousseena. He eivät saarnanneet menestysteologiaa, muuten paholainen ei olisi vihainen heille, vaan he julistivat evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ristiinnaulittuna ja ylösnousseena.  

Ennen kuin katsomme syvempää merkitystä tuosta näystä, tuo Näky löytyy Daniel 12:2, kun Isä Jumala puhui ääneen unessa aivan hiljattain ja sanoi: He tulevat nousemaan ylös, toiset ikuiseen elämään, toiset ikuiseen häpeään ja kauhistukseen. 

Daniel 12:2
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Isä Jumala puhui minulle suoraan ääneen Raamatusta. Toisen kerran, kun Hän puhui kanssani ylösnousemuksesta ääneen oli, kun Herra näytti minulle Ahdistuksen ajan temppelin Jerusalemissa, kun käsittelin kanssanne Danielin näkyjä Danielin kirjasta, jotka Herra on jakanut kanssani vuonna 2020 koronaviruksen huipussa, kieleni sanojen kautta. Silloin Herra näytti minulle valtavassa näyssä Ahdistuksen ajan temppelin Jerusalemissa, ja kuinka he uhrasivat siellä, uhraten eläimiä, menivät takaisin vanhaan uhraamiseen.

Silloin Herra sanoi, että mene ja sano heille, että Kristus on ylösnoussut, Messias on tullut ja Hän on nyt täydellinen uhri ja ainoa uhri, jonka Isä vastaanottaa. Et voi antaa toista uhria. Tämä on nyt toinen missio sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois. 

Mutta tässä, jota katsomme, voitte nähdä, kuinka Herra erottaa ne, jotka nostetaan ylös kuolleista, kahteen ryhmään: Heidät, jotka nousevat ylös ikuiseen elämään, ja toiset, jotka nousevat ikuiseen tuomioon ja häpeään, Jumalan tuomioon. Näiden kahden ylösnousemuksen välissä on 1007 vuotta. 

Daniel näkee nämä ylösnousemukset yhdessä aivan kuin ne tapahtuisivat samaan aikaan, mutta kun aika on lähellä, niin vuonna 25.11.2006 Kehanchassa Keniassa lähellä Tansanian rajaa, missä meillä oli suuria kokouksia, silloin Herra näyttää minulle 05 aamulla tuon näyn. 

Herra nostaa minut maan yläpuolelle ja laittaa minut katsomaan alas vasemmalle, ja näen kuinka maan pinta tärähtelee aivan kuin maanjäristys. Suuri ravistelu. Sitten näen paljon tomua ja näen kuinka ihmiset kirkkaissa ruumiissaan tulevat ylös tomusta, mennen ylös sinne, missä Herran kirkkaus on taivaalla. He menivät ja yhdistyivät Herraan. Mitä enemmän he nousivat, sitä enemmän he menivät täyteen Herran kirkkauteen. Ja he menivät sisälle Taivaaseen ja Pilvi sulki heidät sisäänsä. Olen nähnyt tämän kuolleiden ylöstempauksen näyn. Se alkaa, kun Jeesus palaa heidän sielujensa kanssa tuona ylöstempauksen päivän, kuten näette: 

1. Tess. 4:13
13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, 

Haluamme teidän olevan valaistuneita siitä.

kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.

Herra kertoo jo, että kuolemassa voi olla toivo. On kahden tyyppisiä hautajaisia maailmassa. Yhden tyyppiset hautajaiset on heille, jotka ovat uudestisyntyneitä ja pyhiä kuoleman pisteessä. Siitä tulee juhla heidän elämästään, sillä Hän ottaa kuoleman ja lisää siihen toivon. Jos luette Fil. 1:20-21, Hän sanoo, on parempi minulle mennä olemaan Kristuksen kanssa. 2. Kor. 5, Hän sanoo, on parempi, että jätän tämän maallisen majan ja menen olemaan taivaallisessa majassa. 

Hän sanoo, että heille, jotka ovat uudestisyntyneitä ja pyhiä, en puhu langenneesta seurakunnasta, jonka näette kaikkialla täällä halki maailman, en, vaan puhun seurakunnasta, joka on valinnut kuunnella parannuksentekoa ja pyhyyttä ja valmistautuu harkitusti Jumalan Valtakuntaan. Kun he kuolevat, heillä on toivo. 

14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

Tämä on se toivo. Herra sanoo tässä näyssä, Daniel 12:2, että on kaksi eri tyyppistä ylösnousemusta. Yksi heille, jotka ovat oikeamielisiä, jotka nostetaan ylös Jumalan loisteliaaseen Valtakuntaan, ja sitten heille, jotka ovat jumalattomia ja epävanhurskaita, jotka nostetaan suoraan tulijärveen, seisten tuomion edessä, tullen tuomituiksi, ja mennen helvettiin.  

Joh 5:28-29
28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä

Ihmisen Pojan äänen. 

29 ja tulevat esiin, 

Hän kuvailee ylösnousemusta suoraan tässä. Todella voimallista. Hän puhuu ensimmäisestä ylösnousemuksesta, johon liittyy Herran äänen kuuleminen. Nämä ovat Jeesuksen itsensä sanoja. Nämä ovat punaisella raamatussani.  

28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä

Tässä Hän sanoo kaikki kuulevat Hänen äänensä. 

29 ja tulevat esiin, 

Katsokaa, miten Hän jakaa heidät, kun he ovat kuulleet Hänen äänensä:

ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

Hän puhuu kahdesta ylösnousemuksesta. Yksi ryhmä nostetaan ylös mennen iankaikkiseen elämään, hepreaksi, OLAM, tarkoittaen, niin kauan kuin Herra elää. Niin kauan kuin Herra elää tulette olemaan Jumalan paratiisissa, uuden Jerusalemin kultaisilla kaduilla, ikuisessa rauhassa, halliten Jumalan kanssa, palvellen Jumalaa, omaten kirkastetun ruumiin. He, jotka kuuntelevat ääntä Afrikan erämaassa, joka huutaa: Valmistakaa Herralle tie, Kuningas on tulossa. Näen Kuninkaan tulevan. 

Katsokaa profetiani sanojani Venäjästä, joka taistelee nyt maailmaa vastaan. Katsokaa kieleni sanojani, tulivuorenpurkausta Tongalla. Sanoin, että meren pohjasta. Vähänpä tiesitte, että Herra oli vienyt minut tuon meren pohjaan. Olin siellä. Tuon valtameren rannalla. Valtavaa. Väkevä väkevä valtameri, ja se räjähti sieltä ja heitti tuhkan 100 000 jalanmittaa, kolme kertaisesti niin korkealle, missä lentokoneet lentävät, ja luulen, että 5000-6000 salamaniskua. Valtavaa. Sitten näette nyt koronaviruksen, sodan Ukrainassa.

Herra siis sanoo, että on absoluuttisen selvää, että Messias on tulossa. Olen nähnyt Kuninkaan tulevan. 

Tänään haluan käsitellä jotain hyvin kriittistä. Ylösnousemuksen tarkoitus ja sanoma, jonka Herra lähettää teille, kun Hän sanoi, että minun tulisi tulla sanomaan teille: He tulevat heräämään, jotkut ikuiseen elämään, ja toiset ikuiseen häpeään ja ikuiseen kauhistukseen. 

Joh 2:16-18
16 Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi."
17 Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut".
18 Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: "Minkä merkin sinä näytät meille, koska näitä teet?"

Todistaen auktoriteettisi temppelin yli, että olet Messias, että olet Kristus, että olet Israelin Kuningas. Auktoriteettisi todistaa meille, että olet Voideltu, Jumalan Poika, että olet tämän temppelin rakentaja. Näytä meille? Millä merkillä todistat meille auktoriteettisi, että olet Messias, Israelin Kuningas?

19 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä".

Muistattehan, kuinka Hän kuoli, sitten Hänet nostettiin ylös kuolleista, silloin he muistivat tämän, että Hän sanoi, että Hän tulee hajottamaan temppelin ja nostamaan sen kolmessa päivässä. Temppeli tässä viittasi Hänen ruumiiseensa. Kun Hän kuoli ja nousi ylös kuolleista, se oli nyt se merkki, mitä he etsivät, että Hänellä on auktoriteetti, Hän on Jumala, Hän on Jumalan jumalisuus, Hän on Kristus, Messias, herrain Herra ja kuningasten Kuningas. 

Ylösnousemus siis osoittaa ja vakiinnuttaa Messiaan auktoriteetin. Todella voimallista. 

Joh. 12:24-25
24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.
25 Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.

Hän puhuu suoraan tässä Messiaan kuolemasta ja ylösnousemuksesta, että Messiaan tulee kuolla ensin, tehdäkseen kaiken uudeksi. Hän puhuu elämästään täällä, kuinka Hän kuolisi. 

Joh. 20:15-17
15 Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?" Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet".
16 Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hepreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja.
17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, 

Toisin sanoen, sano heille, että olen ylösnoussut kuten lupasin, voitin kuoleman, kuten lupasin. Nyt nousen ylös Isäni luo ensin, ensin ylöstempaus.  

ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".

Tämä on se ylösnousemus, josta Hän puhuu. Hän kuvailee teille kuoleman prosessin ja uudeksi tekemisen ylösnousemuksessa. Tämä on se, mitä ylösnousemus tekee. Kuolema ja uudeksi tekeminen. 

Room. 6:4
4 Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.

Tämä on se uudistaminen, josta puhun, Herätys. Herra sanoo selvästi, että ylösnousemus on se voima, joka tekee kaiken uudeksi lankeemuksen jälkeen. 

2. Kor. 5:17 
17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; 

Hän puhuu uudistuksesta, joka tulee, kuinka vanhan poistamisesta ja uuden sijaan tulemisesta, joka tapahtuu ylösnousemuksessa. 

17 Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
18 Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.

Ylösnousemus tuo uuden luomuksen. Ylösnousemus, jonka Jeesus Kristus toi seurakunnalle, on Jumalan voiman esittely. Kun näette Jeesuksen itsensä nostettavan ylös kuolleista, niin Jumala pyytää myös teitä keskittämään ylösnousemuksen sydämienne sisään, sillä Jumala lupasi nostaa ylös Jeesuksen ja Hän voimallaan nosti ylös Jeesuksen.  

Ylösnousemus pääasiassa vakiinnuttaa meille ja koko ihmiskunnalle Jumalan voiman. Ylösnousemus ei ole mikään vitsi. Vain Hänellä, joka loi, on oikeus ja auktoriteetti elämään, että Hän voi palauttaa elämään, kun joku on kuollut. Kun elämä menetetään, Hän voi ennallistaa sen takaisin. Miksi? Koska Hän on Jumala. Jahve Ystäväni, Jehova Elohim, El Olam. Ylösnousemus tuo uuden elämän. 

Gal 2:20
20 ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.

Ylösnousemus puhuu Jumalan voimasta, joka uuden elämän sinuun, luo uudeksi siellä, missä oli lankeemus. 

Room. 8, kun Jeesus nousi kuolleista, niin jopa luomakunta huokaa ja vaikeroi ja kaipaa sitä, milloin Jumalan lapset kirkastetaan. Jopa luomakunta kaipaa uutta luomusta, uutta elämää. Kun Jeesus kuoli ja nostettiin kuolleista, Hän ei ainoastaan kuollut ja noussut ylös puolestanne, vaan myös koko universumin puolesta. Siksi koko luomakunta on myös huutanut ja kaivannut uutta uutta luomusta uudeksi elämäksi. Kun siis Jeesus kuoli ja nousi kuolleista, Hän todella ratkaisi synnin ongelman koko universumissa. 

Katsokaa, mitä Hänen ylösnousemuksensa teki, Jumalan voima, joka nosti Jeesuksen ylös kuolleista. Katsokaa Kristuksen ylösnousemuksen sanomaa ja tarkoitusta. 

Ilm. 21:1
1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, 

Hän loi siis siis uuden maan ja uuden Taivaan ylösnousemuksessa, uuden elämän. Tämä on se, mitä ylösnousemus tarkoittaa. Se on suurempi kuin sinä! Se on suurempi kuin sinä, että Jeesus kuoli ja nousi kuolleista puolestani. Se oli koko universumille, jotta Hän voisi murskata pois synnin. 

Jeesuksen ylösnousemus synnytti nyt uuden luomakunnan.  

1 Ja minä näin uuden taivaan

Hän on se, joka antaa meille uuden Taivaan, sillä syntinen Taivas on puhdistettu pois, ja uuden maan. Vanha maailma, joka on täynnä syntiä, on puhdistettu pois Kristuksen ylösnousemuksen voiman kautta. Suurin ihme koskaan on Kristuksen ylösnousemus.   

Ymmärrättekö nyt, mitä Isä Jumala puhui minulle 4.3.2022 klo 02.47 aamuyöllä? Se oli suuri keskustelu. Hän puhui Kristuksen ylösnousemuksen voimasta uudessa luomakunnassa, että myös teistä tulee nyt uusia luomuksia. Vanha luomakunta ja luomus on tehnyt syntiä. Teistäkin tulee nyt uusia luomuksia pohjautuen Kristuksen ylösnousemuksen voimaan. Tuolla voimalla Hän myös hävittää vanhan maan ja vanhan taivaan, joka on tehnyt syntiä. 

Ilm. 21:1
1 Ja minä näin uuden taivaan 

Halleluja! Ylösnousemus. 

1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, 

jossa ei ole yhtään syntiä.

uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, 

Keitä nämä ovat? Nämä ovat uusia luomuksia, ihmisiä, joista on tullut uusia luomuksia, joista luimme 2. Kor. 5:17. Uusi luomus voi päästä uuteen maahan, uuteen Taivaaseen ja uuteen Jerusalemiin. 

Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; 
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

Toisin sanoen, synnin kirous on poistettu. Kuolema on poistettu. 

5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". 

Miksi? Jeesuksen Kristuksen Messiaan ylösnousemuksen tähden! 

Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".

Jeesuksen ylösnousemus on siis suurempi kuin sinä! Kristuksen ylösnousemus mitätöi ja tuhosi synnin täysin ja puhdisti sen täysin pois. Nyt olet uusi luomus, uusi sinä, joka on uusi luomakunta, uusi Taivas, joka on luotu ylösnousemuksen voimassa, uusi maa, joka on luotu Kristuksen ylösnousemuksen voimassa, uusi Jerusalem, pyhä, ilman syntiä, joka on luotu Kristuksen ylösnousemuksen voimassa. 

Ylösnousemus, josta Herra puhui ja josta Hän lähetti minut puhumaan teille, Kristuksen ylösnousemus, pyhien ylösnousemus, on valtava sanoma. Jumala puhuu niin paljon ja Hän sanoo, että aika on nyt koittanut, jotta voitte olla uudessa elämässä. Tämän sanoman tarkoitus on, että menette nyt sisälle uuteen luomukseen, uudestisyntyneeseen luomukseen. 

Tuo uusi luomus annetaan teille Jeesuksen ylösnousemuksen voiman kautta, jotta voitte nyt valmistautua ja elää kristillistä elämäänne keskittyneinä Taivaaseen, ikuiseen kotiinne, uuteen Taivaaseen, uuteen maahan ja uuteen Jerusalemiin.

Herra sanoo tämän valtavan ylösnousemuksen näyn kautta, jonka Hän puhui äänellään, että nyt tästä hetkestä eteenpäin Kristuksen ylösnousemuksen tähden, teidän tulee nyt elää elämäänne tietäen, että tämä maailma ei ole kotinne. Teidän tulee nyt keskittyä elämään tämän elämän jälkeen. 

Tämä ylösnousemus vakiinnuttaa Jahve Jumalan voiman, joka nosti Kristuksen ylös kuolleista, että nyt teidän tulee uskoa Jumalan voimaan, joka voittaa kaiken synnin. Jumala pystyy tuhoamaan synnin. Ylösnousemus saa meidät tietämään, että totisesti, Jeesus on Jumala, sillä kuolema ei pystynyt pitelemään Häntä. Nyt tiedätte, että Hän on Jumala. Kuolema ei pysty pidättelemään Häntä.

Messias on tulossa. Tämän ylösnousemuksen tulee nyt muuttaa sen tavan, miten elätte elämäänne tässä maailmassa. Nyt teidän tulisi olla Taivaaseen keskittyneitä tästä päivästä eteenpäin, odottaen tulevaa Messiasta, odottaen tulevaa Valtakuntaa, johon olette menossa. 

Toistakaa tämä rukous, jos haluatte vastaanottaa Jeesuksen. Sanokaa:

Väkevä Herra Jeesus, 
Herra, antaudun sinulle tänään, 
koska olen vastaanottanut Kristuksen ylösnousemuksen ilmestyksen,
että vaadit, että otamme Kristuksen ylösnousemuksen, 
ja talletamme sen sydämeemme suurimpana Jumalan lupauksena, 
väkevä Herra Jeesus, 
auta minua tänään, 
teen parannuksen kaikista synneistäni, 
ja pyydän sinua keskittämään minut Jumalan Valtakuntaan, 
uuteen Jerusalemiin, uuteen Taivaaseen, uuteen maahan, 
Herra keskitä minut täysin ikuiseen tilaan,
jotta voin ottaa tämän ylösnousemuksen sanoman,
ja ylösnousemuksen voiman, joka on sanomassa,
ja elää väkevää elämää, 
uutta elämää,
uutena luomuksena, 
ollen voittanut synnin, 
Jeesuksen väkevässä nimessä, 
olen uudestisyntynyt tänä yönä. 

Muistakaa, että Messias on tulossa. Nyt tiedätte, että, kun Herra puhui tuona 4.3.2022, se oli melko laajaa ja syvällistä, kun Hän lähetti minut luoksenne tuomaan tämän ylösnousemuksen sanoman teille. Se koskeekin uutta elämää, uutta Jerusalemia, uutta Taivasta ja uutta maata. Kaikki ne luodaan Kristuksen ylösnousemusvoimalla. Nyt voitte valmistautua Jumalan Valtakuntaa varten. Olen nähnyt Messiaan tulevan. 

CV:ni näette Ukrainassa parhaillaan, ja koronaviruksessa, kaikki ovat vieläkin maskeissa. Näette ne Tonga saarilla, hiirissä, jotka iskivät Australiaan, maanjäristyksessä Melbournessa, joka halkaisi vain sen katon. Haitin, Chilen, Meksikon maanjäristyksissä, Kakamegan, Lima Perun sateessa, Jumalan Jahven Isän itsensä Pilvessä, jonka kutsuin Kisumuun. Isä itse, Ystäväni, kun kutsuin, Hän saapui ja seisoi teltan yllä, jossa saarnasin, Jahven Kahden Profeetan kirkastumisessa; Kakamegassa, Helsingissä Suomessa ja Menengai 4:ssa. 

Messias on tulossa. Valmistakaa Herralle tie. Olkaa pyhät. Vastaanottakaa evankeliumi. Olkaa uudestisyntyneitä.  

(9.3.2022 Globaali Keskiviikon Kokous / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT)
 

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia