9.2.2023 HERRAN SANOMA: VARJELE SIELUSI, JOTTA PÄÄSET JUMALAN VALTAKUNTAAN - OLETKO OLLUT KUULIAINEN JUMALALLE?

9.2.2023 HERRAN SANOMA: VARJELE SIELUSI, JOTTA PÄÄSET JUMALAN VALTAKUNTAAN - OLETKO OLLUT KUULIAINEN JUMALALLE?

Muistiinpanot

On kiireellisyyden tuntu tavoittaa niin monia kansakuntia kuin mahdollista, kaikki ne, ja julistaa heille, että Messias on tulossa, jotta heille annettaisiin etuoikeus ja mahdollisuus valmistautua Kuningastaan varten, joka on tulossa. 

Mikä on se sanoma, kun Hän sanoi: Mene ja sano heille, että Messias on tulossa? Luen 1. Tess. 4:13-18:

"13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole." (1. Tess. 4:13)

Tarkoittaen, että kristillinen pelastus on ainoa uskonto, joka sallii teidän ottavan toivon kuoleman hetkellä ja lisäävän sen kuolemaan. Jopa kun rakkaanne kuolevat näette sen toivona. Miksi? Sillä tulee olemaan jälleen näkeminen ylöstempauksen päivänä. Näette todella selvästi, että Herra sanoo, että seurakunnan ylöstempauksen Sanoman tulisi tuoda toivo kuolevalle maailmalle, toivottomalle maailmalle. 

"14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan."

Todella voimallinen jae. Hän puhuu kristillisestä uskosta. Numero 2) Hän puhuu Kristuksen kuolemasta, tämä on kallioperusta, nämä ovat uskon pääperusteita, kristillisen pelastuksemme perusteita. Hän sanoo, "sillä jos uskomme", toisin sanoen, Hän puhuu kristillisestä uskosta. Mikä on kristillinen usko? Se on, että uskomme Isä Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, väkevään Israelin Jumalaan, ja uskomme Jumalan Poikaan, Herraamme Jeesukseen Kristukseen, ja uskomme Jumalan Pyhään Henkeen. Kristillisessä uskossamme uskomme siis Jumalaan kolmessa Persoonassa; kolmiyhteiseen Jumalaan. 

Kristillisessä uskossa uskomme, että: 

1) Jumala loi ihmisen täydellisesti, 1. Moos. 1, ja että ennen lankeemusta ihmiskunta oli kuuliainen ja täydellinen Herran edessä 

2) Toinen vaihe tuossa Puutarhassa oli, että Jumala antoi tuolle pyhälle ihmiselle hallintavallan, auktoriteetin kaiken luomakunnan ylitse 

3) Uskomme, että ihmiskunta lankesi, että ihmiskunta ei ollut kuuliainen Jumalan vanhurskaudelle, Jumalan tarkalle laille, joka on 1. Moos. 2:16-17. Jumalan tarkka muuttumaton laki. 
Niin kauan kuin ihmiskunta totteli tuota lakia ei ollut kuolemaa. Kun se oli täydellisesti kuuliainen Herralle, ollen vanhurskas ja pyhä Herran edessä, noudattaen Jumalan tarkkaa lakia, 1. Moos. 2:16-17, niin ei ollut ollenkaan kuolemaa, mutta ihmiskunta lankesi nyt syntiin, kuten näette, 1. Moos 3:1 eteenpäin. Kun Jumala loi ihmisen ja antoi hänelle tarkan lain, Hän odotti niin kutsuttua vapaaehtoista kuuliaisuutta. Kun ihmiskunta lankesi, niin toisesta vaiheesta sen elämässä Puutarhassa tuli langennut vaihe. 

4) Sitten kolmannesta vaiheesta tuli ennallistamisen vaihe, lunastuksen vaihe. 

Toiselle langenneelle vaiheelle on ominaista Jumalan kirous. Voitte lukea, 1. Moos. 3:14-19, kuinka kirous tuli, orjantappurat ja ohdakkeet, ja kuolema tuli sisälle maahan. Maa lakkasi tuottamasta, oli hyödyttömyys, koko maa kärsi hyödyttömyydestä, turhautumisesta. Maa ei pysty tuottamaan tarpeeksi satoa, joten ihmiskunnan tulee raataa ja hikoilla ennen kuin se syö leipänsä. Sen tulee hikoilla syödäkseen, tämä on se kirous, jonka näette, 1. Moos. 3:14 eteenpäin. 

Sitten lopulta jakeessa 19, kuolema tuli. Ihmiskunnalle sanotaan: Katso, sinun tulee palata takaisin maaperään. Lopulta päiväsi tulevat loppuun ja sinun tulee kuolla ja mennä takaisin maaperään, sillä tomusta sinä tulit. Siksi Hän sanoo tässä todella selvästi:

"14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan." (1. Tess. 4:14)

Tämä on todella vakavaa. Hän sanoo tässä todella selvästi, että he, jotka ovat uudestisyntyneitä:

"16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." (Joh. 3:16)

Hän antoi Poikansa ihmiskuntaa varten sen rakkauden tähden, joka Hänellä oli ihmiskuntaa kohtaan. Tämä on valtavaa rakkautta. Tämä on ainutlaatuista, ihmeellistä rakkautta. Hän sanoo todella selvästi jakeessa 14, että kun Jumala on rakastanut sinua ja olet rakastanut Häntä ja olet vastaanottanut tuon rakkauden, kun Herra on antanut sinulle tuon rakkauden, jonka näet, Joh. 3:16, Jumalan armon rakkaus, ja olet vastaanottanut ja hyväksynyt sen, niin Hän sanoo, että mikään ei voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta, ei edes kuolema. 

Sen tähden Hän sanoo 1. Tess. 4:14, että kun Kristus tulee takaisin ylöstempauksessa, Hän tuo Hänen kanssaan takaisin heidät, jotka kuolivat aikaisemmin. Kun he kuolivat, heitä ei koskaan erotettu Kristuksesta. He tulevat Hänen kanssaan takaisin. He menivät olemaan Hänen kanssaan kuoleman jälkeen. Hallelujaa. 

"16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa (kuolemaan heidän puolestaan), ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi (ei kuolisi), vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." (Joh. 3:16)

He eivät siis olleet koskaan kadotettuja, kun he kuolivat, he menivät olemaan Kristuksen kanssa. Hän sanoo jakeessa 14, että nyt kun ylöstempaus, ylöstempauksen päivä tapahtuu, niin Messias, Herra, jonka kanssa puhuin noin viisi päivää sitten, koskien tätä Missiota ja Hän on tulossa, valmistaen seurakuntaa, Hän tulee takaisin heidän kanssaan. Tämä on ihmeellistä. Jae 14, kertoo teille todella selvästi, että sielut eivät koskaan kuole. 

"27 Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio" (Hepr. 9:27) 

Kaikilla ihmisillä on kohtaaminen kuoleman kanssa. Kuolema ei ole loppu, kuolema on vain ovi, jotta voitte mennä sisälle ikuisuuteen, tilivelvollisuuden ikuisuuteen. Se on vain ovi, joka johtaa teidät Tuomion todellisuuteen, tilivelvollisuuden todellisuuteen. Jakeessa 14 on se Sanoma, jonka Herra pyytää minut sanomaan kansakunnille, jotta voitte ymmärtää, että sielunne elävät ikuisesti. Pyydän pyydän pyydän, alkakaa valmistaa itseänne, missä haluatte viettää ikuisuutenne sielunne kanssa!

"14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan." (1. Tess. 4:14)

Tarkoittaen, että kun he kuolivat, he menivät suoraan olemaan Hänen kanssaan, he, jotka vastaanottivat Jumalan rakkauden, joka ei voi olla koskaan erotettuna Herrasta. Tämä on todella voimallinen asia, että sielu ei kuole. 

19 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." (1. Moos. 3:19)

Tämä on voimallista, sillä jos katsotte, 1. Moos. 2:7, niin näette:

"7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu." (1. Moos. 2:7)

Tämä on voimallista. Näette selvästi, että koostumme kahdesta komponentista. Ihmiskunnassa on sisällä kaksi komponenttia. Hän sanoo, että yksi osa sinua on Taivaasta, joka on Jumalan elämä, joka on puhallettu sinuun. Toinen osa sinua on fyysinen osa, joka on maasta, maallinen sinä, joka muodostaa ruumiin. 

Kirouksena lankeemuksen tähden, Hän sanoo, että tomu palaa tomuun, liha palaa takaisin maaperään. Tarkoittaen, että kaikki elementit, kalsium, fosfori, joita on maan tomussa, jotka Herra muovasi saveksi ja vedeksi, muovaten teidät, kun kuolette, ne palaavat takaisin; ruumis mätänee, luut mätänevät ja sitten ne menevät takaisin maaperän elementeiksi. Nuo elementit menevät takaisin tomuun.

Missä aiot viettää ikuisuutesi? Sillä sielusi, joka tuli Jumalan luota, ei palaa takaisin maaperään, vaan sielu menee sisälle ikuisuuteen. Jos haluat sielusi viettävän ajan ikuisuudessa Jeesuksen ja Jumalan kanssa Taivaassa, silloin valmistaudut nyt, alat valmistautumaan Messiaan tulemukseen. 

Sen tähden, 1. Tess. 4:14, Hän sanoo, 'me uskomme, että Jeesus Kristus kuoli ja nousi jälleen, uskomme, että Hän nousi kuolleista, ja uskomme, että kun Hän tulee takaisin, Jumala tulee lähettämään Hänet heidän sielujen kanssa, jotka ovat kuolleet aikaisemmin ja ovat kristittyjä'. Tarkoittaen, että kun he kuolivat, koska he olivat uudestisyntyneitä ja pyhiä, toisin sanoen, valmistautuneita Jumalan Valtakuntaan, niin heidän sielunsa menivät takaisin Hänen luokse, joka puhalsi elämän heidän maalliseen ruumiiseensa. 

"7 Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin." (Saarnaaja 12:7)

Todella vakavaa. 

"11 Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua." (Saarnaaja 3:11)

Näet selvästi, että kun Herra loi sinut, muovaten sinut ja lihasi maan tomusta, savesta, ja sitten kun Hän hengitti elämän henkäyksen sinuun, hengitti sielun sinuun, Hänen Henkensä sinuun, niin Jumala Kaikkivaltias pääasiassa asetti ikuisuuden, ikuisuuden komponentin sinuun. Juuri nyt, kun kävelet täällä maailmassa, sinussa on yksi komponentti, joka on maallinen, toinen komponentti on ikuisuus, ikuinen. Yksi komponentti on katoava, väliaikainen, toinen on kuolematon, ikuinen, pysyvä. Sinun tulee siis tehdä todellisia valintoja, missä haluat viettää ikuisuutesi. 

"9 Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat." (Jes. 14:9)

Se saa heidät nousemaan ylös valtaistuimiltaan, kaikki, jotka olivat kansakuntien kuninkaita, he nousevat vastaanottamaan teidät kunnialla. Hän puhuu siis heistä, jotka eivät valmistaudu Messiaan tulemukseen ja kuolemansa hetkenä he ovat synnissä. Minne he menevät? Heidän sielunsa menee ikuiseen kidutukseen, paikkaan nimeltä, helvetti. He tulevat olemaan äärimmäisessä kidutuksessa. 

On väliä, miten elät maailmassa nyt. Osa sinua elää ikuisesti. Sinun tulee tehdä päätös nyt, missä haluat viettää ikuisuuden henkesi ja sielusi kanssa. 

"35 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.
36 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman (yhdessä kaiken sen rahan, rikkauden ja valtakuntien kanssa), mutta saisi vahingon sielullensa (menettäen sen helvettiin)?" (Mark. 8:35-36)

Herra lähettää minut kertomaan teille, että on tärkeää valmistautua Messiaan tulemusta varten. On todella tärkeää pitää huolta sielustasi, sielun huolto, en tiedä, joskus heillä on hiushuoltoa, mitä vain. Sinun tulee pitää huolta sielustasi, sillä sielusi on kaikista tärkein aarre sinussa, mutta tässä jakeessa 36, Hän sanoo, että sielu voidaan myös menettää helvettiin. 

He, jotka valmistautuvat Messiaan tulemukseen pyhinä ja vanhurskaina, kuoleman hetkenä heidän sielunsa palaa takaisin, he menevät sinne, missä Jeesus on ja Jumala tulee lähettämään Jeesuksen ylöstempauksen päivänä hakemaan heidän kirkastetut ruumiinsa, jotta he voivat kivuta Portaita, aivan kuten näin heidän tekevän. 

Kun tämä on se, mitä he, jotka valmistautuvat Messiaan tulemukseen, tekevät, kuuntelemalla tätä Ääntä, niin he, jotka eivät kuuntele, heidän sielunsa voidaan menettää täysin helvettiin ja maailman kuninkaat, jotka palavat helvetissä alhaalla siellä, vastaanottavat heidät. 

Hän tekee tässä todella selväksi, että ainoa tapa, miten voit menettää sielusi, on hankkimalla itsellesi koko maailman. Mutta näinä päivinä minulla on huonoja uutisia teille. Ihmiset eivät tänä päivänä menetä sieluaan vain hankkimalla itselleen koko maailman, maailman asioita, maailman rikkauksia, ei, vaan pelkästään nauttimalla kokista ja kermakakkua ja sitten menemällä seksuaalisyntiin, silloin hän on menettänyt sielunsa. 

On todella surullista, että tänä päivinä he menettävät sielunsa tämän tähden. Heidän ei tarvitse saada itselleen koko maailmaa, paholaisen ei tarvitse antaa teille koko maailmaa, jotta hän voisi saada teidät menettämään sielunne. Vain kaksi lampaankoipea ravintolassa ja yksi lasillinen appelsiinimehua ja ehkä hiukan jäätä mukana ja seksuaalisyntiä sen jälkeen, niin hän on menettänyt sielunsa helvettiin. 

Tämä on todella vakavaa. Herra lähettää minut kertomaan teille, että tässä sukupolvessa on tietämättömiä välinpitämättömiä kristittyjä, jotka elävät seurakunnassa, 1. Tess. 4:13, mukaisesti. He eivät ole tietoisia sielujensa arvosta, kuinka arvokas heidän sielunsa on. Et voi menettää sitä minkään asian tähden. Sielusi on suurin omaisuus, joka sinulla on. Sinun tulee puolustaa sitä, sillä sielu on se, mikä tulee viemään sinut Kirkkauteen.  
On siis siis ihmeellistä, kun katsotte tämän päivän kristittyjä moraalittomassa pukeutumisessaan, moraalittomuudessaan, syntisessä elämässään, että he eivät ymmärrä sielun arvoa. Hän sanoo jakeessa 13: "Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä" seuraavasta, sitten Hän mainitsee, kuinka sielut tulevat Taivaasta, tarkoittaen, että he ovat täysin välinpitämättömiä sielunsa arvosta. Sen tähden he myyvät sen todella halvalla sillä tavoin, he hukkaavat sen ja menettävät sen helvettiin kristittyinä. Välinpitämättömät kristityt. He eivät tiedä sielunsa arvoa, jos katsotte, miten he pelleilevät ympäriinsä sielunsa kanssa täällä. 

Silti, kun he kuolevat, he tulevat menemään helvettiin. He pelleilevät synnin kanssa, olematta tietoisia, että sielu on kaikista tärkein omaisuus, joka heillä on. Teidän tulee säilyttää se ja suojella sitä. Ette voi kaupata sitä, hankkien itsellenne maailman. Herra sanoo tässä todella selvästi: "Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa?" Tarkoittaen, että koko maailman rikkaus ei voi ostaa edes yhtä sielua.

Näette kristittyjen taistelevan rikkaudesta, taistelevan tästä ja tuosta siinä mittakaavassa, että he ovat valmiita menemään syntiin, saadakseen rikkautta ja maailman asioita. Herra sanoo tässä: "Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman", vaikka rikkaus, jonka saatte, ei ole edes koko maailma, "mutta saisi vahingon sielullensa?", mennen kidutukseen tulijärveen. 

Tänä päivänä, kun tarkastelette kristittyjen elämää, kristityt vaeltavat ilman ymmärrystä, käytännössä katsoen valaistumattomina, tietämättöminä. Jos katsotte, miten kristityt kantavat elämäänsä, voitte huomata, että he ovat täysin tietämättömiä, välinpitämättömiä ja valaistumattomia sielujensa arvosta, sillä he menevät syntiin. He tekevät kaiken mahdollisen, saadakseen maailman rikkautta, jopa siinä mittakaavassa, että he menevät syntiin. 

Herra kysyy: Mitä hyödyttää mennä helvettiin ja menettää sielusi maailman rikkauden tähden ja päätyä helvetin kidutukseen ikuisesti? 

Herra sanoo siis todella selvästi, että tänä päivänä on suuri välinpitämättömyys seurakunnassa, kun katsotte, miten kristityt pitävät huolta sieluistaan. Kun katsotte, miten kristityt elävät elämäänsä synnissä, voitte huomata, että he eivät ole tietoisia, että heidän sielunsa on suurin omaisuus, suurin aarre, joka heillä on, ja heidän tulee pitää siitä paremmin huolta. Heidän tulee lakata olemasta piittaamattomia ja välinpitämättömiä sieluistaan tuolla tavoin.  

Jae 13 on todella suuri. Hän sanoo: "Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä", puhuen kuolemasta ja sielusta tässä, tietämättömiä sieluistaan. Tämä on valtava oikeusjuttu. Hän sanoo, että tänä päivänä on kristittyjä, jotka ovat tietämättömiä sielunsa arvosta. Ei siis mikään ihme, että he ovat välinpitämättömiä sielujensa kanssa ja menevät syntiin. Todella voimallista. Herra sanoo tässä todella selvästi, että osa seurakunnasta, suurin osa veljistä ja sisarista ovat tietämättömiä, valaistumattomia kristittyjä, istuen siellä, mutta ollen tietämättömiä, että tämä asia liittyy sieluun, siihen että pidämme huolta sielustamme, sielun huolenpito. Sielusi on suurin omaisuus, väline, komponentti, aarre, joka sinulla on. Hän sanoo selvästi, että tämä sukupolvi on myös tietämätön seuraavasta:

"4 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka (Jahve) Jumalan suusta lähtee'." (Matt. 4:4)  

Tänä päivänä teillä on seurakunta, joka on enimmäkseen lihallinen seurakunta, he eivät ole hengellisiä. Näette selvästi, että he näännyttävät sielunsa ruokkien itseään kaikella, mikä on lihallista, maailman asioilla ja elämästä täällä ja nyt. He näännyttävät sielunsa. Yksi niistä tavoista, miten voit menettää sielusi on kirjaimellisesti näännyttää se kuolemaan saakka helvetissä. 

Muistattehan, kuinka Herra Jeesus antoi vertauskuvan huolettomasta kylväjästä, heittäen siemeniä kaikkialle sillä tavoin, ja näette, että jotkut siemenistä ehkä itivät, mutta maailman huolet tukahduttivat ne; tämän maailman huolet: 'Mitä syön tänään? Mitä laitan päälleni? Mitä syön huomenna? Missä olen? Minne menen?' Hän sanoo, että Sana heidän sydämessään tukahtui tämän maailman rikkauksien ja huolten tähden.

Toisin sanoen, Herra sanoo, että voit menettää sielusi myös kirjaimellisesti sallimalla itsesi tulla tukahdutetuksi tämän maailman pyrkimyksillä, tämän maailman rikkaudella, tämän maailman huolilla, tämän maailman vauraudella, tämän maailman elämisellä. Ne voivat kirjaimellisesti tukahduttaa sielusi ja tappaa sen helvettiin. Tiedättehän, maailman hekumat ja nautinnot, jotka seuraavat rikkauden tavoittelua ja eläminen tässä maailmassa, voivat kirjaimellisesti tukahduttaa sielusi helvettiin.  

"11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan" (1. Piet. 2:11)

Tarkoittaen, että kun olet syntinen, valitset synnin ja ruokit synnillisiä himoja sinussa kristittynä, voit kirjaimellisesti antaa sielusi pois. Ne sotivat ja voivat ottaa sielusi vangiksi, aivan kuin armeija, joka taistelee toista armeijaa vastaan, ja sitten he ottavat haltuunsa alueita. Voit helposti antaa sielusi taistelussa, jonka häviät niille himoille, tämän elämän syntisille lihallisille himoille. Ne sotivat sieluasi vastaan. Syntinen elämä, syntisen elämän syntiset himot ja ruokit niitän, ne tulevat aina taistelemaan ja sotimaan sieluasi vastaan ja saavutat pisteen, jossa sielusi antautuu, annat sielusi niille ja sielusi menee helvettiin. Hän sanoo tässä todella selvästi, että ihmiset voivat kirjaimellisesti antaa sielunsa helvettiin. 

Hän sanoo tässä todella selvästi, että maailma ei ole kotinne. Tarkoittaen, pysykää poissa, erottautukaa syntisistä lihan himoista, jotka itseasiassa sotivat sieluanne vastaan. Tarkoittaen, että ne taistelevat, ne haluavat ottaa sielusi vangiksi. Jos siis rakastat tämän maailman syntisiä himoja, kuten näet tämän päivän seurakunnan tekevän, silloin itseasiassa annat sielusi helvettiin, niihin himoihin, jotka tulevat työntämään sinut helvettiin. Meidän tulee olla todella varovaisia. Kun rakastat tämän maailman syntisiä himoja ja haluja, silloin päädyt antamaan sielunne helvettiin. Silti, kun Herra loi ihmisen, 1. Moos. 1:26-27, Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, Hän hengitti sinuun sielun, joka on Jumalan kuva ja kaltaisuus sinussa. Meidän tulee säilyttää se. 

"1 Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.
2 Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt," (Psalmi 103:1-2)

Herra sanoo tässä, että sielusi on palvontakeskuksesi sinussa kristittynä, joka palvoo Herraa. Sinun tulee säilyttää se, suojalla sitä ja pelastaa se. Kun luimme, 1. Tess. 4:13-14, Hän sanoo, että sielu voidaan itseasiassa pelastaa Jumalan luo ikuisuuteen Taivaassa, ikuiseen elämään Jumalan kanssa, uuteen Jerusalemiin ikuiseen tilaan. Sillä Hän sanoo:

"13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole." (1. Tess. 4:13)

Tuo toivo on sidottuna siihen sinä hetkenä, kun joku kuolee, sen tähden, miten he pitivät huolta sieluistaan, kun he elivät elämäänsä täällä maailmassa. 

"14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan." (1. Tess. 4:14)

Tullen nyt takaisin hakemaan heidän kirkastetut ruumiinsa. 

"9 Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.
10 Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?"
11 Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin." (Ilm. 6:9-11)

Näette tässä todella selvästi, että kun he kuolivat uudestisyntyneinä, pyhinä ja vanhurskaina, he menivät suoraan Taivaaseen ja olivat Herran itsensä Läsnäolossa. Tämä tapahtuu heille, jotka pitävät huolta sielustaan, kun he ovat vielä täällä, jotka uudestisyntyvät, vastaanottavat Kristuksen ja valitsevat pyhän kristillisen elämän.  

"24 Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois." (1. Moos. 5:24)

Tarkoittaen, otti hänen sielunsa Kirkkauteen. Hallelujaa. Joh. 5, he, jotka pitävät hyvää huolta sieluistaan, kun he ovat täällä maailmassa, valiten, millä he ruokkivat sieluaan; mitä he katselevat, minkä tyyppisellä ruoalla he ruokkivat sieluaan. Jos ruokit sieluasi tämän maailman lihalla, se voi tukahduttaa sielusi helvettiin, tai voit helposti antaa sielusi sille ja päätyä tulijärveen. Kun elätte täällä maailmassa, varmistakaa, että pidätte hyvää huolta sielustanne, sillä he, jotka eivät tee niin ja antautuvat tämän maailman syntisille himoille, ne voivat tukahduttaa sielunne, voitte helposti antaa sielunne niille ja silloin päädytte helvettiin. 

"24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään." (Joh. 5:24)

Tämä on voimallinen toteamus, suurin toivo. 

"25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää.
26 Sillä niinkuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä." (Joh. 5:25-26)

Hän on siis antanut elämän Pojalle. Hän sanoo, "he, jotka kuulevat", tarkoittaen, he, joilla on ympärileikatut korvat, he, jotka ovat uudestisyntyneitä, jotka kuulevat Jumalan Pojan äänen, he tulevat elämään.  

"25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun (tarkoittaen, ikuiseen elämään), se elää, vaikka olisi kuollut.
26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" (Joh. 11:25-26)

Tämä on todella vakavaa. Hän sanoo, että se, miten pidät huolta sielustasi huolta, kun elät täällä maailmassa, on todella avain. Se miten elät kristillistä elämää täällä maailmassa on todella keskeistä. Se määrittelee ikuisuutesi, missä vietät ikuisuutesi. Missioni on sanoa teille: Pyydän, olkaa pyhät. Vastaanottakaa Jeesus ja olkaa vanhurskaat. Olkaa parannusta tekeviä. Vaeltakaa Jumalan pelossa, sillä he, jotka uskovat, tulevat elämään ikuisesti, vaikka he kuolevatkin. Heidän sielunsa tulee menemään suoraan olemaan Messiaan kanssa. Tämä on vakavaa. 

Tässä koko keskustelussa, miten sinun tulisi pitää huolta kristillisestä elämästäsi, sielustasi tässä maailmassa, ei ollen välinpitämätön, aivan kuten tämän modernin päivän seurakunta, näette 1. Tess. 5:9-10:

"9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta" (1. Tess. 5:9)

Tiedämme, että kun ylöstempaus tapahtuu, aikakausi, joka seuraa sitä, on aikakausi, jolle on ominaista koronavirus, sota Ukrainassa sekä maanjäristys Turkissa ja Syyriassa. Se on Vihan aikakausi ja Päähenkilöt, jotka tuovat tuon vihan, ovat jo täällä. Tiedämme todella hyvin, että tuleva Vihan aikakausi ylöstempauksen jälkeen on Vihan aikakausi. 

"10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa (ollen elossa) tai nukuimme (ollen kuolleet), eläisimme yhdessä hänen kanssaan." (1. Tess. 5:9)

Tarkoittaen, että kun olet uudestisyntynyt ja pyhä, jos olet elossa, vaellat Jeesuksen kanssa. Jos kuolet, menet suoraan olemaan Jeesuksen kanssa. Olet siis ikuisesti Herran kanssa koko ajan. 

"1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala." (Joh. 1:1)

Hän, jonka tapasin vain viisi päivää sitten täällä maan yläpuolella pilvissä. 

"2 Hän oli alussa Jumalan tykönä.
3 Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on." (Joh. 1:2-3)

Puhumme Luojasta itsestään, jonka tapasin täällä maan yläpuolella vain viisi päivää sitten. 

"4 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.
5 Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt (ei ole sitä voittanut)." (Joh. 1:4-5)

"11 Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan." (Joh. 1:11)

Näette Herran Kahden Profeetan Mission ylöstempauksen jälkeen, tuoda Israel vastaanottamaan Kristuksen, uskomaan nyt Kristukseen, hyväksymään Kristuksen. 

"12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä" (Joh. 1:12)

Sen tähden, kun kuolet Jumalan lapsena, menet suoraan Herran luo, kuulut nyt Jumalan perheeseen. Herra lupaa siis mahtavia asioita tässä. Päivä on tulossa, jolloin Hän tulee hakemaan seurakunnan Kirkkauden Valtakuntaan. Hän vakiinnuttaa tuon tapahtuman, 1. Tess 5:9-11, kun Hän sanoo, että teitä ei luotu vihaan, teidän ei ollut tarkoitus kohdata vihaa, Ahdistuksen aikaa ja Tuomiota, vaan tarkoitus oli, että pääsette sisälle Kirkkauteen, ikuiseen elämään. Olette sitten elossa tai ette, olette Kristuksen kanssa. Teidät luotiin, jotta voisitte elää Kristuksen kanssa ikuisesti, olette sitten elossa täällä maailmassa tai olette kuolleet ja sielunne menee elämään Kristuksen kanssa ikuisesti.

"1 "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun.
2 Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?
3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen." (Joh. 14:1-3)

Tämä on vakavaa. Lupaus, jonka Jumala on antanut seurakunnalle, heille, jotka pitävät huolta elämästään, sielustaan, eläen pyhää kristillistä elämää, pysyen poissa tämän maailman syntisistä himoista ja ollen todella viisaita ja tiukkoja ja tarkkoja, millä he ruokkivat sieluaan. 

Sitten Hän sanoo: Olkaa varovaisia! Monet tulevat menettämään sielunsa. Muistattehan Kahurian todistuksen, sen leveän oven, jonka tiedän, josta monet ihmiset menevät aina sisään, niin että se on aina auki. Siinä on kaksi kaarta ja se on auki, ei ole mitään tarvetta sulkea sitä. Monet jatkavat menemään siitä sisään. Helvetti on avannut suunsa, se ei ole koskaan täynnä. Raamattu sanoo, että helvetti on aina avannut suunsa, syödäkseen ja nielaistakseen enemmän, se ei ole koskaan kylläinen. Raamattu sanoo: 

"16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." (Joh. 3:16)

He, jotka uskovat Häneen eläessään täällä ja ovat pyhiä, Hän sanoo, 1. Tess. 4:16:

"16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;" (1. Tess. 4:16)

Herra itse on puhunut kanssani vain muutama päivä sitten tästä tapahtumasta. Se tulee tapahtumaan pian. 

"17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin;" (1. Tess. 4:17)

On yhdistyminen Kristuksen ja Hänen seurakuntansa kanssa, joka on tulossa tapahtumaan pian. Valmistakaa Herralle tie. Jälleen näkeminen. Hän sanoo, että päivä, jolloin tulee olemaan jälleen näkeminen Kristuksen, Kuninkaamme, Luojamme, Herramme kanssa, tulee tapahtumaan pian. Kansakuntien tulee nyt valmistautua tuota päivää varten. Herra on puhunut kanssani. 

"17 ...ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla." (1. Tess. 4:17-18)

Todella vakavaa, että voitte nyt lohduttaa toisianne näillä sanoilla. Kun Herra lupaa teille näin kauniin ylöstempauksen, sisäänpääsyn Kirkkauteen, sen tulisi olla teille rohkaisun lähde. Vaikka liikuttekin ympäriinsä ja vainot tulevat, teidän tulee keskittyä siihen, mitä on luvattu. Tämän tulisi rohkaista teitä olemaan pyhempiä ja vanhurskaampia. 

"1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole." (Ilm. 21:1)

Herra sanoo, että synnin myrkyllisyys on niin paha, että ette voi pelleillä ympäriinsä sen kanssa. Hänen täytyy jopa luoda uusi Taivas ja uusi maa, sillä tämä tässä on ikuisesti saastunut. Hänen täytyy tuhota se, sen täytyy kadota. Sitten Hän sanoo:

"2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu." (Ilm. 21:2)

Tämä on todella voimallista. Hän sanoo, pyhä Jerusalemin kaupunki, vanhurskaiden koti. Muistattehan, kuinka tulin luoksenne hiljattain sunnuntaina, 29.1.2023 näky, kun Herra puhui kanssani, hypähdin ylös ja jaoin sen kanssanne, kun Isä Jumala sanoi Ääneen: Vanhurskaiden koti. Tarkoittaen, pysyvä koti, joka on valmistettu teille. Sen tähden, lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Hän vei minut sisälle ja näin kartanot sisältä käsin uudessa Jerusalemissa, Jumalan ikuisessa tilassa. Tämän tulisi rohkaista teitä, että teillä on pysyvä asuinpaikka, pysyvä koti Jumalan turvassa ja ikuinen juhlinta. Se tulee olemaan kuin Hääjuhla joka päivä ikuisesti. 

"3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." (Ilm. 21:3-4)

Katsokaa tätä. Tämä on se, minkä Jeesus sanoi menevänsä valmistamaan meille. Hän on valmistanut tämän teille. Kun ajattelette tätä, sen tulisi olla teille suurempi rohkaisu valmistautua seurakunnan ylöstempausta varten, valmistautuen Messiaan tulemukseen täydellisessä pyhyydessä. 

"20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi," (Fil. 3:20)

Tämä on se, mistä Hän puhuu, että Hän meni valmistamaan teille taivaallisen maan, taivaallisen kansalaisuuden, pysyvän maan, pysyvän asuinpaikan, loisteliaan kirkkaan maan ilman sairautta, ilman kipua, ilman hautajaisia, ilman surua, ilman psykiatreja, ilman mielisairaaloita, ilman syöpiä, ilman leikkauksia, ilman kirurgeja, ilman kipulääkkeitä. 

Hän sanoo: "sieltä me myös odotamme (innokkaasti) Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi", tarkoittaen, että heillä, jotka pääsevät sisälle ylöstempaukseen, on nuo kaksi sanaa omaksuttuna elämässään: Odottaen innokkaasti. Suuressa epätoivossa, innossa, paniikissa ja vavisten, odottaen Häntä innokkaasti. Heidän silmänsä katsovat ylös pilviin. Kaikella, mitä he tekevät, on Taivaallinen näkökulma. Näette todella selvästi, että Aabraham puhui tuosta kaupungista, Hepr. 11.

"21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin (tarkalleen Hänen) kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi." (Fil. 3:21)

Voitte nähdä todella selvästi, että tuo kaupunki on lahja Jumalalta Kaikkivaltiaalta, sillä Hän laskee sen alas lahjana itseltään heille, jotka ovat olleet uskollisia kristillisessä pelastuksessaan. Hän laskee sen alas lahjana Jumalalta; paketoitu lahja lasketaan alas seurakunnalle. Heille, jotka ovat valinneet olla pyhiä ja vanhurskaita riippumatta mistään muusta, silloin Hän laskee sen heille alas lahjana, palkkiona, palkintona heidän uskollisuutensa tähden. Heidän uskollisuutensa tähden Hän antaa heille nyt tuon palkkion, palkinnon, lahjan. Tämän tulisi nyt rohkaista teitä olemaan pyhempiä ja vanhurskaampia. 

Hän sanoo, että se on kirjaimellinen, todellinen kaupunki, fyysinen kaupunki. Siellä sisällä tulee olemaan todellisia illallisia, todellisia juhlia, Karitsan Hääjuhla tulee olemaan käynnissä. Tulee olemaan juhlintoja ja teillä on sen kaltaiset ruumiit, että vaikka syötte, se on todella erinomainen ruumis, teidän ei tarvitse mennä vessaan, ette liho, ette saa diabetesta, ette saa syöpiä. Nautitte illallisista ja ruokalajeista ja Jumalan palvelemisesta. Meillä tulee olemaan ylistyskokouksia, ylistäen ja palvoen Herraa suoraan siellä. Korkea verenpaine, syövät, leukemia, niitä asioita ei tulee olemaan siellä, eikä tule olemaan syntiä, eikä mitään synnin himoa. 

Tuo kaupunki laskeutuu Jumalan luota taivaalle. Tuo kaupunki on suuri kontrasti tulijärvelle. Tulette elämään siellä Jeesuksen kanssa ikuisesti, mutta olette samoja ihmisiä, jotka olette vastaanottaneet Jeesuksen täällä alhaalla maailmassa ja Jeesus elää ikuisesti sydämessänne täällä. 

Miten teidän tulee sitten elää, valmistautuen ylöstempaukseen tämän ihmeellisen profetian, hyvän toivon kanssa, jonka Herra on asettanut eteenne?

"11 Mutta maa turmeltui Jumalan edessä, ja maa tuli täyteen väkivaltaa.
12 Niin Jumala näki, että maa oli turmeltunut; sillä kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan päällä.
13 Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta, sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan." (1. Moos. 6:11-13)

Jae 14 on todella avain:

"14 Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa.
15 Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus.
16 Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen." (1. Moos. 6:14-16)

"15 Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki.
16 Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niinkuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä." (1. Moos. 7:15-16)

Sitten jakeessa 17, näette, kuinka tulva alkoi virtaamaan 40 päivän ajan. Jakeessa 16, Nooa ja hänen perheensä meni sisälle arkkiin, armon arkkiin, Jumalan pelastuksen arkkiin. Luvussa 6:11 eteenpäin näimme, kuinka Jumala antoi ohjeet Nooalle, miten rakentaa arkki.

Mitä Herra tässä sanoo? Hän sanoo, että pelastus ja lunastus vaatii ihmiseltä kuuliaisuutta. Jos et ole kuuliainen Jumalalle, ei ole mitään tapaa, miten Hän voi auttaa sinua. 

"1 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa (on voittoisa, voitokas), ei toinen kuolema vahingoita.'" (Ilm. 2:11)

Näette todella selvästi, että Herra viittaa tässä siihen, että vaikka luulet, että ihminen on kuollut, sielu ei ole kuollut. Sitten sielu menee läpi toisen kuoleman, joka on ikuinen kuolema. Se kuolee ikuisesti helvetissä. Jos et pidä huolta kristillisestä elämästäsi täällä, silloin Hän sanoo, että sielusi kuolee ikuisesti helvetissä, mutta he, jotka ovat varovaisia ja pyhiä, heidän sielunsa elää ikuisesti Taivaassa. 

Hän sanoo, että on kaupunki, pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, jonka Jumala antaa lahjaksi heille, jotka ovat pyhiä ja uskollisesti vanhurskaita Jumalalle; Jumala Kaikkivaltias antaa lahjan heille, jotka ovat pyhiä ja uskollisia kristillisessä pelastuksessaan, heille, jotka ovat uskollisia Herralle. Se on fyysinen todellinen aito kaupunki. Se laskeutuu Jumalan luota taivaalle. Näimme, että se on täysi kontrasti helvetin tulelle, täysin erilainen. 

Sitten kysyin, että näiden kaikkien ihmeellisten lupausten joukossa, jotka Herra on antanut, mikä on se Sanoma seurakunnalle? 

Näimme 1. Moos. 6:12-18, että Herra haluaa vapauttaa, tuoda pelastuksen ja lunastuksen Nooalle ja hänen perheelleen. Hän haluaa tuoda pelastuksen Nooan perheelle ja pelastaa heidät Jumalan vihalta, joka on tulossa ja tuoda lunastuksen heille, lunastaen heidät Jumalan kiroukselta, joka on tulossa tuomitsemaan koko maailman.  

Sitten luvussa 6:12-18, Jumala antaa ohjeistuksen Nooalle: Ota sypressipuuta, leikkaa se näin, vuoraa se pihkalla, tee tällä tavoin, jätä ilmatilaa ylös sinne. Sitten kun menette, 1. Moos. 7:16, nyt pelastus tulee. Häntä pyydetään menemään sisälle arkkiin ja Herra sulkee hänet sisään. Herra käyttää tätä vapauttamaan Nooan ja hänen perheensä. Tämä on ihmeellistä. 

Avainsanoma, joka tulee ulos tästä on, että Jumalan pelastus ja lunastus, joka on saatavilla ihmiskunnalle, vaatii ihmisen kuuliaisuutta Herralle, tehden työtä Jumalan kanssa, jotta Jumala voi lunastaa heidät. Se vaatii ihmisen absoluuttista kuuliaisuutta Jumalalle, jotta Jumala voi tuoda pelastuksen hänen elämäänsä. Jumalan pelastus vaatii siis ihmisen, ihmiskunnan kuuliaisuutta. 

Mutta mitä näette tässä sukupolvessa? Kristuksen seurakunta tässä ajassa haluaa vapautuksen seurakunnan ylöstempauksessa ilman kuuliaisuutta Herralle. Miten Jumala voi vapauttaa teidät, jos ette ole kuuliaisia Hänelle? Miten Jumala voi pelastaa teidät tulevalta Jumalan vihalta ja Tuomiolta, jos ette ole kuuliaisia Hänelle? Jumala haluaa tehdä työtä kuuliaisuutesi kanssa, jotta Hän voisi pelastaa sinut. 

1. Moos. 22:1 eteenpäin, näette todella selvästi, että jopa sen profetian ja lupauksen, joka toi Jeesuksen, tuli operoida ihmiskunnan kuuliaisuuden ympärillä, jotta Jumala voisi nyt tuoda pelastuksensa meille: Aabrahamin kuuliaisuus. Katsotaan profetiaa, joka toi Messiaan. 

"1 Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia ja sanoi hänelle: "Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä olen".
2 Ja hän (Jumala) sanoi: "Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon"." (1. Moos. 22:1-2)

Muistattehan, että tämä on poika, jonka Herra lupasi hänelle, jonka kautta Messias tulisi, jonka kautta kansat tulisivat siunatuiksi. Muistattehan, 1. Moos. 12:1-3, että kaikki kansakunnat tulisivat siunatuiksi tämän Aabrahamin siemenen kautta, että Messias tulisi hänen sukulinjansa kautta, mutta nyt Jumala sanoo Aabrahamille: 

"2 Ja hän sanoi: "Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat" (1. Moos. 22:2)

Hän nimesi nimen, Hän nimesi hänet, jotta Aabraham ei voisi sanoa, kun et maininnut nimeä, en ymmärtänyt, joten otin; ei Hän nimesi hänet, sanoen, Iisak. Nämä ovat avainsanoja: 

1) Ota Iisak
2) Ainoa poikasi
3) jota rakastat
4) hänen nimensä on Iisak

"2 ...ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon" (1. Moos. 22:2)

Aabraham kuuli Häntä todella hyvin. 

5) Uhraa
6) Polttouhriksi

"3 Varhain seuraavana aamuna Aabraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikansa Iisakin, ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut." (1. Moos. 22:3) 

Katsokaa tuota kuuliaisuuden tasoa. Seuraava todella shokeeraava asia, minkä Aabraham tekee tässä on, että hän leikkaa tarpeeksi puuta polttouhriksi. Hän on vakavissaan, hän tulee tekemään sen, hän aikoo olla kuuliainen Jumalalle. Raamattu sanoo, että hän leikkasi tarpeeksi puita polttouhria varten. Sana on, tarpeeksi, tarpeeksi puita.  

Hän itseasiassa lähti. Hän käveli kolme päivää muuttamatta mieltänsä, sanomatta niitä asioita, mitä tämä sukupolvi sanoo. Hän vain lähti ja käveli kolme päivää kyseenalaistamatta, oliko se todella Jumalan Ääni? Ja hänen poikansa Iisak ei juossut puskaan ja kadonnut. Tiedättehän, lapsi voi kadota ja juosta pois. Luulit hänen olevan täällä ja hän katosi puskaan ja juoksi 100 km päähän. Hänen poikansa Iisak myös kuuliaisesti seurasi häntä. 

"4 Kolmantena päivänä Aabraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa.
5 Silloin Aabraham sanoi palvelijoilleen: "Jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan; sitten me palaamme luoksenne." (1. Moos. 22:4-5)

Kuuliko joku? "Tulemme palvomaan ja me tulemme takaisin". Jos on olemassa sananpaikkaa, joka antaa profetian Kristuksen ylösnousemuksesta, että tulemme olemaan osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta, se on tämä tässä. "Me", ei, 'Minä tulen takaisin', vaan "Me tulemme takaisin". Hän uskoi, että Jumala tulee nostamaan hänen poikansa kuolleista. Hän ei sanonut, 'tulen takaisin'. Hän uskoi, että vaikka hän tulisi teurastamaan poikansa, niin Messias, Jumala tulee nostamaan Iisakin ylös kuolleista. 

Kuinka moni kristitty seurakunnassa tänä päivänä pystyy tekemään tämän? Kun sanot heille, että Raamattu sanoo todella selvästi, että teitä tullaan vainoamaan, jotkut teistä tullaan tappamaan, mutta seiskää lujana, älkää antako periksi. Herra Jeesus kirjoitti seurakunnalle, että joitakin teistä tullaan testaamaan useiden päivien ajan, laittamaan vankilaan, niin jopa kuoleman pisteessä, hyväksykää vain kuolla, sillä teille on valmistettu kruunu, palkkio Kirkkaudessa. Herra Jeesus kirjoitti seurakunnalle, pyytäen heitä kuolemaan Hänen tähtensä, evankeliumin tähden. Tänä päivänä, kun saarnaat tätä, he eivät edes pysty vastaanottamaan sitä. Kun Jeesus kirjoitti kirjeitä seurakunnalle, tämä on se, mitä Hän kirjoitti.

"6 Ja Aabraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään; itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä." (1. Moos. 22:6)

Tässä Hän sanoo, että Aabraham otti puita polttouhriksi ja otti poikansa Iisakin ja kantoi itse veistä. Tässä tämä nyt on. Ette voi uskoa, että hän otti veitsen ja tulen.    

"7 Iisak puhui isällensä Aabrahamille sanoen: "Isäni!" Tämä vastasi: "Tässä olen, poikani". Ja hän sanoi: "Katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi?"
8 Aabraham vastasi: "Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani". Ja he astuivat molemmat yhdessä.
9 Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Aabraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle." (1. Moos. 22:7-9)

Tarkoittaen, että Aabraham tiesi, että tämä uhrin antaminen kuuluu Jumalalle. Jos Hän pyytää teurastamaan, niin tulen teurastamaan. Ette voi uskoa, että hän rakentaa alttaria. Mikä kuuliaisuuden teko. 

"10 Ja Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa.
11 Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen: "Aabraham, Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä olen".
12 Niin hän sanoi: "Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi".
13 Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta.
14 Ja Aabraham pani sen paikan nimeksi "Herra näkee". Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan: "Vuorella, missä Herra ilmestyy"." (1. Moos. 22:10-14)

Tämä on vakavaa. Kuuliaisuus. Hän sanoo todella selvästi, että ihmiskunnan pelastus ja lunastus vaatii ihmisen kuuliaisuutta Jumalalle. Nyt Aabraham käveli takaisin poikansa Iisakin kanssa. Miksi? Koska nyt Messias annettiin. Ihmiskunnan pelastus, lunastus ja vapautus Jumalan kautta johtaa ihmisen kuuliaisuuteen. 

Silti seurakunta tässä sukupolvessa haluaa päästä Taivaaseen, vapautua, olla pelastettuja tulevalta Tuomiolta ja olla lunastettuja tulevalta vihalta ilman kuuliaisuutta Jumalalle. Miten tämä tulee olemaan mahdollista?

"3 Niin kuule siis, Israel, ja noudata tarkoin niitä, että, niinkuin Herra, sinun isiesi Jumala, on sinulle luvannut, menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä." (5. Moos. 6:3)

Jumala lupasi heille tämän upean vapautuksen, päästen turvaan omaan kotimaahansa, jossa he eivät olisi enää orjaisäntiensä ja vihollisten alaisia ja hyökkäysten alla. Hän puhui heille todella selvästi, että jotta Hän voi vapauttaa heidät, Hän vaatii heiltä kuuliaisuutta. Heidän tulee olla kuuliaisia Hänelle, jotta Hän voi pelastaa ja lunastaa heidät. Tämä on vakavaa. Seurakunnalle on sama vaatimus. 

Kun he astuivat sisälle Luvattuun maahan, niin he eivät olleet kuuliaisia Jumalalle ja he joutuivat toiseen orjuuteen, paikkaan nimeltään Babylonia ja toiset Syyriaan. Kun he astuivat sisälle sinne ja eivät olleet kuuliaisia Herralle, he löysivät itsensä toisesta orjuudesta. He olivat nyt jälleen orjuudessa Babyloniassa, koska he epäonnistuivat olemaan kuuliaisia Herralle. He epäonnistuivat olemaan kuuliaisia Herran Profeetoille. Jumala vaatii kuuliaisuuttasi, jotta Hän voi pelastaa ja lunastaa sinut. Ihmiskunnan pelastus ja lunastus Herran kautta vaatii ihmisen kuuliaisuutta. 

Seurakunnalle on samat vaatimukset. Tämä sukupolvi kristittyjä luulee, että he voivat päästä sisälle ylöstempaukseen ja olla pelastettuja tulevalta vihalta ja lunastettuja Jumalan Tuomiolta olematta kuuliaisia Jumalalle. Kun Herra sanoo: Olkaa pyhät!, he eivät halua totella. Ihmiskunnan pelastus, lunastus ja vapautus Herran kautta todella vaatii kuuliaisuutta Herralle. 

On kaikki nämä lupaukset: uusi Jerusalem, uusi Taivas ja uusi maa, mutta Jumala silti vaatii teiltä kuuliaisuutta, jotta Hän voi pelastaa ja vapauttaa teidät tulevalta vihalta. 

"23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. (Joh. 14:23-24)

Jotta Hän voisi viedä teidät Kirkkauteen, teidän tulee hyväksyä ja vastaanottaa se rakkaus, jonka Jumala antoi Joh. 3:16: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi Kristuksen Messiaan kuolemaan puolestamme, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, joutuisi kadotukseen, kuollen helvetissä, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nyt Hän kuitenkin sanoo, että kun olet vastaanottanut Kristuksen, jokaisen, joka rakastaa Häntä, tulee olla kuuliainen Hänen opetuksilleen. 

Hänen opetuksensa sanoo: Ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa. Erottautukaa pahuudesta ja jumalattomuudesta! Eläkää pyhää kristillistä elämää, erottautuen tämän maailman moraalisesta rappiosta! Eläkää erottautunutta kristillistä elämää! Hän sanoo, että se, joka rakastaa Häntä, on kuuliainen näille opetuksille, eläen pyhää elämää ja ollen pyhä. Toisin sanoen, ihmiskunnan lunastus, vapautus ja pelastus Tuomiosta vaatii ihmiskunnan kuuliaisuutta Jumalalle. 

"20 Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani." (Ilm. 3:20) 

Ihmiskunnan pelastus todella vaatii ihmiskunnan kuuliaisuutta Herralle. Kun kuulet Jeesuksen koputtavan, ymmärrät, mitä Hän sanoo, Hän sanoo: "Haluan tulla sisälle, avaa minulle". Jos olet kuuliainen ja avaat, tulet vapautumaan ja pelastumaan. 

"27 Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä" (Apt. 5:27)

Muistattehan, että tämä on sama Sanhedrin, juutalaisten korkein neuvosto, joka lähetti Jeesuksemme kuolemaan.

"28 ja sanoi: "Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän (Jeesuksen) nimeen; ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren".
29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.
30 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.
31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat." (Apt. 5:28-32)

Pietari ja muut apostolit vastasivat: Meidän tulee totella Jumalaa ennemmin kuin ihmistä. Ihmiskunnan ja maailman pelastus ja Herätys vaatii ihmiskunnan kuuliaisuutta. Heidän täytyi olla kuuliaisia, jotta Jumalan Sanoma meni läpi, jotta Jumalan pelastus saavuttaisi myös pakanamaailman. 

Miksi ihmiset ja seurakunta ovat aina tottelemattomia, epäonnistuen olemaan kuuliaisia Jumalalle? 

Tämän pahan ajan vainot. Tulen tarkastelemaan näitä vainoja ja miten voitte navigoida niiden läpi ja olla Jumalalle täydellisesti kuuliaisia, jotta voitte valmistaa sielunne ikuista Kirkkauden Valtakuntaa varten. Messias on tulossa! Tämä on sanoma, jonka Herra antaa kansakunnille, jotta he voisivat nyt valmistautua Messiaan tulemukseen. Heidän tulee nyt olla kuuliaisia Herralle. Tulen tarkastelemaan tämän ajan vainoja ja miten voitte navigoida niiden läpi ja päästä sisälle seurakunnan ylöstempaukseen. Messias on tulossa. 

(9.2.2023 / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia