8.4.2023 MAAILMANLAAJUINEN KOKOUS – Saarna: HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT

TÄMÄN PÄIVÄN VÄLINPITÄMÄTÖN JA VAILLA YMMÄRRYSTÄ OLEVA KRISTILLISYYS

Muistiinpanot/tiivistelmä:

Kaikkien tulee tehdä parannus ja vastaanottaa JEESUS elämänsä Herraksi ja Vapahtajaksi tässä hetkessä ja olla kunnolla uudestisyntyneitä. Messias on tulossa. Kun seurakunnan ylöstempaus koittaa, se tulee muuttamaan maailman tilan ikuisesti. Kristityn tärkein tehtävä on valmistautua Messiaan tulemukseen, sillä Hän tulee ottamaan vain heidät, jotka ovat Hänen omiaan. Herra tulee ylöstempauksessa vaatimaan omansa itselleen, sillä Hän lunasti heidät omalla verellään. Hänellä on oikeus tulla ottamaan omansa, ennen tuhon ja ahdistuksen aikaa.

Itse Elävän Jumalan Poika tuli ja maksoi lopullisen hinnan omalla verellään, joten meidän tulee kunnioittaa sitä pelastusta, joka meille on annettu. Pelastuksestamme on maksettu valtava hinta, joten meidänkin tulee tehdä oma osamme, olla kuuliaisia evankeliumille ja olla pyhiä. Herra pyhitti ja lunasti seurakunnan omalla verellään. Vanhurskas Tuomari otti rangaistuksen meiltä pois sijaiskärsijän kuoleman kautta. Herra tulee tempaamaan seurakunnan täältä pois ennen Ahdistuksen aikaa.

”10 Sinä olet tarkoin seurannut sanaani (pitänyt käskyni) ja kestänyt, ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat. 11 Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.” (Ilm. 3:10-11)

Jos vaellat uskollisesti ja kestäväisesti Herran kanssa ja valmistaudut hyvin Hänen paluunsa yhtäkkisyyteen, sinua varten on kruunuja varattuna Taivaassa.

”9 Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa 10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.” (1. Tess.1:9-10)

Hän on luvannut pelastaa omansa pois tulevasta Ahdistuksen ajasta ja Jumalan vihasta parannusta tekemättömälle maailmalle. Kristityn rooli on odottaa Kristusta pyhyydessä ja vanhurskaudessa, seuraten Hänen käskyjään kestäväisenä vainojen keskellä.

”9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, 10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.” (1. Tess. 5:9-10)

Hanok vaelsi uskollisesti Jumalan kanssa ja hänet temmattiin Taivaaseen ennen tulvia, Nooan ajan tuomioita. Herra haluaa aina pelastaa ja evakuoida omansa tuomioilta.

”16 ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! 17 Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" (Ilm. 6:16-17)

”28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. 36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä." (Luuk. 21: 28,36)

”50 Mutta tämän minä sanon, veljet ja sisaret (seurakunta), ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. 51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme (kirkastuminen), 52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu". 55 "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?" 56 Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. 57 Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! 58 Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.” (1. Kor. 15)

Ylöstempauksen sanoma on rohkaisun sanoma, koska se kertoo kuoleman voittamisesta. On sukupolvi kristittyjä, joka ei tule näkemään kuolemaa. Kun vastaanotat Jeesuksen, sielusi pelastuu, mutta ruumiisi on vielä lunastamaton, siksi Hän lähettää Pyhän Henkensä asumaan ruumiiseen, lunastuksen päivää varten, kun muutumme. Nyt ruumis on täynnä sairautta, raihnautta, syntiä, mutta muutumme ylöstempauksessa. Hän sanoo: pysykää kestäväisinä loppuun saakka. Hän lupaa teille Kirkkauden, ikuisuuden sisällä Kirkkaudessa. Tämä on se muutos, jonka Hän lupaa:

”2 Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.” (1. Joh. 3:2)

”20 Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. 21 Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken.” (Fil. 3:20-21)

--

”6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. 7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." 9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat". 10 Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki." 11 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. 12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, 13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu viitta, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. 14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. (Ilm. 19)

Tämä hääateria tapahtuu Taivaassa, heidät on nyt evakuoitu pois maailmasta. He ovat siunattuja, koska he ovat voittaneet kuoleman. Seurakunta otetaan pois ennen Ahdistuksen aikaa Taivaaseen Hääaterialle ja sitten he tulevat takaisin. Seurakuntaa ei koskaan tarkoitettu Ahdistuksen aikaan, joten nyt on valmistauduttava pyhyydessä.

--

 ”5 Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää; ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä.” (Ilm. 4)

”1 Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun. 2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit (sinetit kuvaavat Jumalan vihaa ahdistuksen ajassa)?" 3 Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. 4 Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. 5 Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä". 6 Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. 7 Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä (Isä Jumalan kädestä). 8 Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen (palvomaan Häntä), ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset, 9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista 10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä". (Ilm. 5)

Vanhimmat tässä kuvaavat lunastettuja.

”17 Kun hän oli paluumatkalla, voitettuaan Kedorlaomerin ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Saaven laaksoon, jota sanotaan "Kuninkaan laaksoksi". 18 Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi.” (1. Moos. 14:17-18)

Melkisedek ilmestyy Aabrahamille kuninkaallisessa toimessa ja papillisessa toimessa.

”9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.  10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut". (1. Piet. 2:9-10)

”4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.” (Ilm. 20:4-6)

”27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset." (Dan 7:27)

Valtakunta ja kruunut annetaan seurakunnalle. Valtaistuimet symboloivat valtaa ja auktoriteettia.

”12 Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat!” (Jaak. 1:12)

”8 Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.” (2. Tim. 4:8)

”4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. 5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. 6 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.” (Ilm. 3)

è Nämä kaikki Sananpaikat puhuvat siitä, että HERRA TULEE EVAKUOIMAAN SEURAKUNTANSA.

--

”13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet ja siskot, tietämättöminä siitä, kuinka kuolemaan poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.

14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.

16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

18 Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.” (1. Tess. 4:13-18)

Tämä keskustelu on seurakunnalle, Herran huoneelle, kristityille. Herra puhuu tässä seurakunnan ylöstempauksesta. Thessalonikin seurakunnassa opetettiin Messiaan tulemuksesta, joten he alkoivat odottamaan Häntä. Heille kerrottiin armosta ja että Ahdistuksen aika tulisi ylöstempauksen jälkeen ja heidän tehtävänsä oli odottaa ylöstempausta ja Messiasta, mutta kun heidän rakkaansa alkoivat kuolemaan, he kyselivät huolissaan, mitä tulee tapahtumaan heille? He luulivat, että ne sielut ovat kadotettuja.

He eivät ymmärtäneet kunnolla ylösnousemusta, joka on meidän ainoa toivomme hautojen tuolla puolen. Sama ymmärtämättömyys on myös tämän ajan seurakunnassa liittyen ylösnousemukseen ja kuolleitten ylösnousemukseen. Ilman ylösnousemusta ei ole toivoa, ja koko uskonelämä olisi ollut täysin turhaa.

”12 Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole? 13 Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. 14 Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. 15 ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. 16 Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. 17 Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. (1. Kor. 15)

He eivät ymmärtäneet seurakunnassa, että ylösnousemus on ainoa toivomme. Muistakaa se väittely fariseusten ja opetuslasten välillä. Fariseukset eivät halunneet kuulla, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Jos ei olisi ylösnousemusta, ei olisi myöskään syntien anteeksiantamusta.

”18 Ja silloinhan Kristuksessa kuolemaan nukkuneetkin olisivat kadotetut. 19 Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. 20 Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista” (1. Kor. 15:18)

He eivät ymmärtäneet ihmisen sielun tilaa, joka on näin perustavanlaatuinen asia kristityn elämässä. Ilman ylösnousemusta olisimme kaikki valehtelijoita, eksyneitä ja syntejämmekään ei olisi sovitettu ja silloin helvetin tuli olisi kaikkien osana.

”7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.” (1. Moos. 2:7)

Osa sinua on ikuinen ja osa kuolevainen, olet osa maata ja Taivasta. Sielu on ikuinen.

”11 Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut ihmisen sydämeen; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua.” (Saar. 3:11)

Kun joku vastaanottaa Kristuksen, sielu pelastuu, mutta ruumis pysyy lunastamattomana, siksi Jumala antaa Pyhän Hengen ylöstempauksen päivää varten vakuudeksi, jolloin myös ruumis lunastetaan. Missä haluat sinun sielusi viettävän ikuisuuden? Samanlainen välinpitämättömyys löytyy tästä ajasta, kuin Thessalonikissa. Joka ikisessä ihmisessä on osa ikuisuutta, eli sielu.

”26 Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". 27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1. Moos. 1:26-27)

Sielu on Jumalan kuva sinussa. Sielu voi palvella Herraa. Sielu on palvonnan keskus sinussa. Meidän tulee pitää huolta sielustamme, aivan kuten terveydestämme. Sielu on tärkein ja kallein osa meitä. Seurakunta Thessalonikissa aivan kuten tänä päivänä ei ymmärtänyt sielun arvoa. He ovat välinpitämättömiä.

”1 Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.” (Ps. 103)

”35 Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. 36 Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa?” (Mark. 8:35-36)

Voit kadottaa sielusi tämän maailman tähden. Tämä on vakava varoitus tämän päivän menestysteologia-seurakunnalle.

”4 Mutta hän vastasi ja sanoi: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee' (Matt 4:4-5)

Voit näännyttää sielusi kuoliaaksi, havittelemalla fyysistä leipää, Jahven Sanojen sijaan. Seurakunnat täynnä motivaatiopuhujia, inspiraatiopuhujia, jotka eivät avaa Raamattua. Tämän päivän kristityt sekoittavat syntiä elämäänsä ymmärtämättä sielunsa arvoa.

”11 Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan.” (1. Piet. 2:11)

On jatkuva sota sieluasi vastaan, siitä saakka, kun sinusta tulee uudestisyntynyt. On syntisiä himoja ja haluja, jotka alkavat heti sotimaan sieluasi vastaan. Seurakunta täynnä syntiä, siinä miten he pukeutuvat ja heidän koko elämäntyylissään. He ovat antautuneet ja luovuttaneet sielunsa paholaiselle.

”Mutta sen, joka tekee syntiä, on kuoltava.” (Hes. 18:20)

Synti voi tappaa sielusi. Tämän päivän seurakunta on välinpitämätön monien uskon perusteiden suhteen, esim. silloin kun he hylkäävät Jeesuksen veren ja ristin, ja haalivat viihdyttäjiä seurakuntaan viihdyttämään heitä, kunnes seurakunnasta tulee klubi.

”1 Veljet ja sisaret, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte 2 ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. 3 Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, 4 ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan 5 ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista.” (1. Kor. 15)

Hän puhuu seurakunnalle tässä, joka on välinpitämätön näin tärkeän asian suhteen. Ainoa evankeliumi, jossa on voima käännyttää sielu, on Jeesuksen veren ja ristin evankeliumi, jossa Jeesus Kristus ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin ja Hän ylösnousi kuolleista! Mutta sen sijaan tämä sukupolvi havittelee lihallisia motivaatiopuhujia, jotka saavat heidät nauramaan ja viihtymään, aidon evankeliumin sijaan!

”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa.” (Hep. 12:14)

Jumala on pyhä ja Hän vaatii myös meitä olemaan pyhät. Tämän kristityt luulevat, että he voivat sekoittaa syntiä elämäänsä ja silti päästä Taivaaseen.

”Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." (1. Moos. 3:19)

”Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin.” (Saar. 12:7)

”Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat.” (Jes. 14:9)

Jos et huolehdi sielustasi, se päätyy helvettiin.

”25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. 26 Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?" (Joh. 11:25-26)

”31 Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: 32 'Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien." (Matt. 22)

”28 Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin.” (Matt. 10:28).

Hän puhuu sielusta. Tänä päivänä kristityt pelkäävät enemmän heitä, jotka voivat tappaa heidän ruumiinsa, kuin sielunsa. He pelkäävät ihmisiä enemmän kuin Jumalaa.

”11 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.” (Ilm. 2:11)

”23 Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi.” (Fil 1:23)

Thessalonikin ja tämän päivän seurakunta on välinpitämätön sielunsa suhteen eläen synnissä.

”25 Sillä minä en tahdo, veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut.” (Room. 11:25)

Juuri nyt Herra on laittanut Israelin pelastuksen syrjään siksi aikaa, kun Hän tuo pelastuksen pakanoille. Seurakunta elää tänä päivänä aivan kuin armo kestäisi ikuisesti. Tehkää parannus! He vastaavat, en ole vielä valmis.

”18 Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. 19 Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? 20 Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.” (1. Kor. 6)

Tämän päivän kristityt eivät ymmärrä, että he kuuluvat Jeesukselle, he vaeltavat kuin vapaat sielut.

--

Armon väärinkäyttö:

”11 Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille 12 ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, 13 odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, 14 hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. 15 Puhu tätä ja kehoita ja nuhtele kaikella käskyvallalla. Älköön kukaan sinua halveksiko.” (Tit. 2)

Katsokaa mitä armo tekee! Se herättää sinut identifioimaan mikä on pahaa ja syntiä ja että synnin palkka on kuolema. Se opettaa meitä sanomaan EI! - kaikelle synnille ja ristinnaulitsemaan lihamme. Armossa on voima opettaa ja auttaa meitä elämään jumalista pyhää elämää tämän pahan maailman ajan keskellä ja odottamaan Messiasta.

Mutta tämän sijaan tämä sukupolvi on ottanut armon lisenssiksi synnille! He vaeltavat väärässä armossa. Tämän päivän sukupolvi on ollut välinpitämätön armon suhteen, kun HERRAN Ääni on tullut sanomaan: Tehkää parannus, Messias on tulossa!

Luuk. 16:19-31 kertomuksessa Herra varoittaa tämän päivän tietämättömiä välinpitämättömiä kristittyjä, että ymmärtäkää, että helvetti on täynnä kristittyjä, jotka väärinkäyttivät armoa. Sielusi on niin kallisarvoinen, ettei mikään rahasumma voi sitä lunastaa, ainoastaan Jeesuksen veri. Ihmiset myyvät sielunsa yhdestä ravintola-ateriasta tänä päivänä ja lankeavat syntiin. Paholainen vie halvalla ihmisten sieluja tänä päivänä. Suurin osa seurakunnasta tänä päivänä on välinpitämättömiä tietämättömiä. Meidän tulee huolehtia sielustamme! Helvetti ei ole mikään väliaikainen kuntoutuskeskus, vaan ikuinen tuli!

”Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.” (Ilm. 20)

”3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. 4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. 5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.” (Ilm. 3:3-5)

Hän puhuu vanhurskauden vaatteesta.

”6 Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. 7 Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 8 Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." 9 Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat". (Ilm. 19)

Nyt me tiedämme, mitä vaaditaan, että nimi on Jumalan Karitsan Elämän Kirjassa.

(Tiivistelmä / muistiinpanot Maailmanlaajuisesti kokouksesta 8.4.2023 / Herran Väkevimmät Profeetat:  https://www.youtube.com/@JeesusonTulossa/streams)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia