6.3.2022 HERRAN SANOMA: YLÖSNOUSEMUKSEN SANOMA ON EVANKELIUMIN TODELLINEN PERUSTUS, JOKA SEURAKUNNAN TULEE ENNALLISTAA - Profeetta Dr. Owuor

6.3.2022 HERRAN GLOBAALI SUNNUNTAIKOKOUS 

YLÖSNOUSEMUKSEN SANOMA ON EVANKELIUMIN TODELLINEN PERUSTUS, JOKA SEURAKUNNAN TULEE ENNALLISTAA

MUISTIINPANOT

Meidän tulee käydä läpi ensimmäinen ja toinen ylösnousemus. Näky, kun Isä Jumala itse puhui ääneen. Hän puhui suoraan raamatusta. Löydätte sen Daniel 12:2.

Daniel 12:2
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Tästä Isä Jumala puhui. Hän puhui kahdesta ylösnousemuksesta. Heistä, jotka nostetaan ikuiseen elämään, ja heistä, jotka nostetaan ikuiseen tuomioon. Herra käyttää tässä sanaa, ikuinen. 

Psalmit 90:2
2 Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala.

Kun Hän sanoo, että jotkut nostetaan ylös ikuiseen elämään, se tarkoittaa, että kun he nousevat kuolleista, he astuvat ikuiseen iankaikkiseen elämään. Iankaikkiseen, niin kauan kuin Jumala elää. Ja toiset ikuiseen tuomioon, tarkoittaen, niin kauan kuin Jumala elää, tulee olemaan iankaikkinen tuomio ja kidutus. Ikuinen tuho.  

Jesaja 66:24
24 Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta; 

Hän puhuu kapinallisista. Herra on jakanut tässä maailman kahteen ryhmään. 

sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle.

Kun katsot ylösnousemusta, joka tapahtuu Daniel 12:2 ja laitat sen vierekkäin Psalmit 66:24 kanssa, niin Danielin kirjassa Hän sanoo, ikuinen tuomio. Tässä Hän sanoo, madot eivät kuole ja ne toiset ihmiset menevät katsomaan kapinallisten kuolleita ruumiita. 

Jos olet menestysteologiasaarnaaja tai lammas, joka rakastaa menestysteologiaa, niin ehkä voisit vääntää tästä jotain muuta, mutta Jumala on todella selvä tässä. Älkää luulko, että kuolleet ruumiit eivät eläisi. Kun katsotte matoja, voisitte luulla, että he ovat lahoamispisteessä olevia kuolleita ruumiita. Ei! He ovat elossa. 

He, jotka nousevat ensimmäisessä ylösnousemuksessa, menevät ikuiseen elämään. Toisessa ylösnousemuksessa, jonka väli on 1007 vuotta ensimmäisestä, he menevät ikuiseen kauhuun, kidutukseen, tuomioon. Älä siis ajattele omaa selitystäsi tästä, että he vain kuolevat ja häviävät, ei. Heille annetaan erityiset ruumiit ylösnousemuksessa, jotka sopivat ikuiseen tuomioon ja kidutukseen, ja kun heidät nostetaan ylös, heitä kidutetaan niin kauan kuin Jumala elää. 

Ilm. 14:9-11
9 Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.
11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Herra on ollut kärsivällinen pitkään, antaen heille mahdollisuuden tehdä parannuksen. Jumala on ollut pitkämielinen heidän suhteensa. Herra antoi heille armon, laupeuden ja myötätunnon, mutta he kieltäytyivät siitä. He, jotka eivät tehneet parannusta seurakunnassa, ja he jotka eivät vastaanottaneet Jeesusta ulkona tuolla. 

Tuomio tulee täysimittaisena, laimentamattomana, koska Jumalan armo ja myötätunto on poistettu. Se tulee täysillä. Heidän vaivansa savu tulee nousemaan iankaikkisesti. Heitä tullaan kiduttamaan pyhien enkelien edessä. Jumalan Karitsa tulee katsomaan heitä, kun heidät rangaistaan. 

Luuk 16:19-21. Aabraham pystyi näkemään, kuinka rikasta miestä kidutettiin, ja rikas mies pystyi näkemään Aabrahamin ja Lasaruksen paratiisissa. Samoin Kristus tulee näkemään, kun heitä kidutetaan, ja myös he näkevät Karitsan, jonka he hylkäsivät, jonka Jumala Jahve on nyt kirkastunut, ja joka on nyt Valtaistuimella ja Häntä palvotaan. 

He itkevät ja huutavat silloin toista mahdollisuutta: En tee sitä enää uudestaan, olen nyt kuuliainen, anna minulle toinen mahdollisuus. Olen nähnyt miljardien huutavan, että en ole enää tottelematon Profeetoillesi. Se on ihmeellistä. Tämä missio on hyvin kriittisen tärkeä seurakunnalle. Tätä Hän tarkoitti ikuisella tuholla ja rangaistuksella. 

Haluan kysyä kysymyksen: Miksi Herra, Isä Jumala on viimein puhunut ääneen kanssani ylösnousemuksesta, jotta tulisin luoksenne puhumaan ylösnousemuksesta? Miksi? 

Koska Jeesuksen ylösnousemus on se, jonka tämän päivä on sivuuttanut. Se on kaikista hylätyin sanoma nyt. Kuitenkin Herra sanoo, että ylösnousemus on kristillisen pelastuksemme perusta. 

Miksi Isä Jumala puhuu kanssani ääneen ylösnousemuksesta ja lähettää minut modernin seurakunnan luo puhumaan siitä?

Koska Hän näkee että moderni seurakunta on sivuuttanut sen. He ovat hylänneet ylösnousemuksen ja nauttivat makeasta menestysteologiasta, mutta kuitenkin ylösnousemus asetti Jeesuksen Jumaluuden. Ylösnousemus on uskomme perusta. Se määrittelee, keitä me olemme ja antaa meille toivon. 

Se saa meidät elämään uhrautuvaa elämää ja saa meidät olemaan valmiita kuolemaan, kuten Vanhan Testamentin pyhät, jotka tiesivät, että lopulta Jumala tulee nostamaan heidät kuolleista. He sanoivat, tappakaa meidät vain, tiedämme, että Jumala tulee nostamaan meidät ylös viimeisenä päivänä. Ylösnousemus erottaa kristinuskon muista uskonnoista. Ylösnousemus on voimamme. Tämän päivän seurakunnalla ei ole voimaa, koska he ovat hylänneet ylösnousemuksen. 

Miksi Herra on lähettänyt minut tuomaan teille ylösnousemuksen sanoman?

1. Kor 15:14
14 Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne;

Ilman ylösnousemuksen sanomaa seurakunnassa, saarnastamme ja uskostamme tulee turhia, ja silloin olisimme säälittäviä ihmisiä. Miten on mahdollista, että tämän päivän seurakunta laittaa ylösnousemuksen sanoman syrjään ja sanoo, että haluan menestysteologian sanoman?

14 Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne;
15 ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä.
16 Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty.
17 Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.
18 Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut.
19 Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

Herra sanoo, että jos olisimme vain tämän elämän ajan uudestisyntyneitä ja meillä ei olisi toivoa ylösnousemuksesta, silloin olisimme täysin surkuteltavia. Olisimme toivottomia. 

Room. 10:9
9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Ylösnousemuksen sanoma on keskeistä pelastuksessamme. Se on perusta sille, että olemme kristittyjä, pelastuksemme ja uskomme perusta. 

Tämän päivän seurakunta on ottanut menestysteologian sanoman ja jättänyt pois ylösnousemuksen sanoman. Ilman ylösnousemuksen sanomaa ei ole pelastusta. Paavali sanoo sitä toiseksi evankeliumiksi. Nyt he nauttivat maailman menestyksestä, tietämättä että todellinen evankeliumi on se ylösnousemus. Ilman ylösnousemusta meillä ei ole pelastusta. He ovat korvanneet todellisen ylösnousemuksen evankeliumin, jossa on toivo, menestysteologian evankeliumilla, joka on tuhonnut seurakunnan, heittäen heidät maailman menestykseen. Se on paholaisen evankeliumi. 

Siksi Herra lähettää minut, sanoen, että tämä on ennallistamisen hetki. Hän sanoo: Sano heille, että he ottavat ylösnousemuksen evankeliumin, joka antaa toivon ja jättää sen menestysteologian evankeliumin. Todellinen menestys on hengellinen menestys. Herra sanoo, ennallistakaa elämänne. Aika on nyt ohi. 

Ilman ylösnousemusta ei ole pelastusta, sillä teidän tulee uskoa, että Herra herätti Jeesuksen kuolleista. Siinä on voima. Tämän päivän seurakunnassa ei ole voimaa, eikä heidän rampansa kävele. 

Room 1:4
4 ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa-Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme,

Jälleen, ylösnousemus, kuolleista nouseminen on todella keskeistä. On kuolettava virhe Kristuksen seurakunnalle tietoisesti hylätä sanoma ylösnousemuksesta ja korvata se menestysteologian sanomalla, joka on vienyt heidät tämän maailman menestykseen. Kuitenkin Herra sanoo, että todellinen menestys on hengellinen, joka vie Taivaaseen. Miksi sanot, että sinulla on menestystä, ja silti joudutkin helvettiin?

Apt 1:20-26 
20 Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko', ja: Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa'.

Nyt puhumme Juudas Iskariotista. Hänellä ei ole koskaan rauhaa sen tähden, mitä hän teki. 

20 Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko', ja: Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa'
21 Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme,
22 Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme."

He yrittivät valita apostolia, korvatakseen Juudas Iskariotin, kun Juudas Iskariot teki, mitä teki ja teki itsemurhan. He lukivat Juudas Iskariotin profetian Psalmien kirjoista. Heillä oli kaksi keistä valita hänen seuraajansa. He etsivät todellisia apostolien, opetuslasten merkkejä. Sitten he päättivät tämän. He sanoivat, että todellinen merkki Jeesuksen opetuslapsesta on seuraava, että hänen tulee olla Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja, ja sitten mennen ulos tuon todistuksen kautta, todistaen Jeesuksesta, joka on ylösnoussut. 

Apt. 5:29-31 
29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.

Syy, miksi heidät vangittiin on, koska he kuulivat heidän todistavan, että Jeesus on nostettu kuolleista. He kuulivat heidän saarnaavan ylösnousemuksesta. Heille sanottiin, menkää pois älkääkä sanoko enää mitään tuollaista. Pietari sanoi: ei ei ei! 

29 Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.
30 Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.
31 Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
32 Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat."

Toisin sanoen Pietari sanoo suurelle neuvostolle, jotka vastustivat Jeesusta, että olemme Jeesuksen opetuslapsia, ettekä voi sulkea suutamme, ette voi ottaa pois todistustamme Jeesuksesta. Jos otatte pois ylösnousemuksen, meillä ei ole pelastusta, ei missiota, ei kutsua. Siksi meidän tulee todistaa Israelille, että Hän on noussut ylös kuolleista. Hän sanoo, tässä tilanteessa meidän tulee totella ainoastaan Jahvea. Ennen kuin lähdemme ulos ja seisomme suuren neuvoston edessä, miksi emme pelkää ja meillä on rohkeutta, on ylösnousemuksen sanoman tähden, sillä jos tapatte meidät, niin Jeesus tulee nostamaan meidät ylös kuolleista. Tämä on todella voimallista. 

Miksi Jumala puhui kanssani 4.3.2022 yöllä, sanoen: Mene ja puhu heille ylösnousemuksesta, sillä seurakunta on ottanut toisen reitin? Tämä on toivo, joka seurakunnalla on. Ainoa sanoma, jota alkuseurakunta saarnasi oli, että Jeesus on noussut kuolleista. Ilman sitä meillä ei ole mitään toivoa, pelastusta, uskoa. Ainoa sanoma, jota alkuseurakunta saarnasi on, että Jeesus on ylösnoussut. 

Miksi sitten tämän päivän seurakunta on ottanut toisen suunnan?

Apt 2:29-36
29 Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.
30 Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen,

Hän puhuu Israelin, Daavidin, Juudan valtakunnasta, valtaistuimesta, jossa Messias vallitsisi, jonka Herra on näyttänyt minulle. 

31 niin hän edeltä nähden puhui 

Tämä on Daavid, joka puhuu. 

Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
32 Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.
33 Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
34 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
35 kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.'
36 Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

Kun apostolit menivät ulos, he eivät saarnanneet muuta, kuin että Kristus on ylösnoussut. Toisin sanoen, jos olet todellinen Jeesuksen pastori, seuraaja, saarnaaja, sinun tulee saarnata Jeesuksen ylösnousemusta niin kauan kuin Jeesus tulee. Teidän tulee saarnata Kristuksen ja pyhien ylösnousemusta. Tämä on se toivo, josta meidän tulee pitää kiinni. 

Apt. 4:1
1 Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä,
2 närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista.

Tämä sai paholaisen vapisemaan. He pidättivät Pietarin ja vangitsivat heidät. Ylösnousemusta julistettiin ja paholainen vapisi, koska Jeesuksen opetuslapset julistivat Jumalan Valtakunnan auktoriteettia, ja se on Jeesuksen ylösnousemus. He julistivat Kristuksen auktoriteettia, pelastuksen perustaa ja evankeliumin voimaa, tämä on ylösnousemus. Tästä syystä heidät vangittiin. 

Miten sinua voidaan vangita, jos et saarnaa Hänen ylösnousemustaan? Syy, miksi he ottivat heidät kiinni on, koska he julistivat Jumalan Valtakunnan voimaa, josta syystä kuolema ei pysty ottamaan heitä otteeseensa. Kuolema ei pysty pitelemään heitä. Jeesus vei voiton. Siksi heidät pidätettiin, mutta jos he olisivat saarnanneet menestysteologiaa, paholainen olisi auttanut heitä. Paholainen auttaa tämän päivän seurakuntaa saarnaamaan menestysteologiaa. 

3 Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo.
4 Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin viiteentuhanteen.

Voitteko kuvitella. Heitä lisättiin 2000 suoraan tuossa. Ei menestysteologialla tai rahasaarnoilla, vaan saarnaamalla ylösnousemuksesta. 

5 Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhimpansa ja kirjanoppineensa kokoontuivat Jerusalemissa,
6 niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua.
7 Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät: "Millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte?"

Muistakaa, että rampa oli juuri noussut kävelemään. 

8 Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: "Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat!
9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut,
10 niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.  
Ylösnousemuksen sanoma on evankeliumin voiman keskiössä. Haluan että koko Israel tietää tämän. Haluan teidän tietävän tämän tänään. 

Millä voimalla, he kysyivät?

Kuunnelkaa minua kunnolla. Se on Jeesus Nasaretilaisen nimessä, jonka te ristiinnaulitsitte ja tapoitte, mutta, jonka Jumala Jahve nosti kuolleista, siksi tämä mies seisoo edessänne parantuneena. Halleluja! Hän sanoo, Kristuksen ylösnousemus, pyhien ylösnousemus, on evankeliumin voima!

11 Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut'.
12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

Jeesuksen Kristuksen nimessä, Hänen, joka on ristiinnaulittu ja nostettu ylös kuolleista. 

Ymmärrättekö nyt, miksi Isä Jumala puhui kanssani klo 2.47 aamuyöllä? Kun heräsin, Isä Jumala oli puhunut. Ymmärrättekö, miksi Hän puhui kanssani ylösnousemuksesta? 

Se on voima elämällemme, voima evankeliumille. Siksi voit sanoa jollekin, että voit tappaa minut, sillä Jeesus on luvannut nostaa minut kuolleista. 

Apt 4:32-33
32 Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä.

Ylösnousemuksen sanoma tulee täysin erottamaan sinut tämän maailman omistamisesta, siitä, että rakastat tämän maailman asioita. 

33 Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.

Niin monia rampoja kävelee Menengaita ennen, Menengai 4:sessa ja Menengai 4:sen jälkeen ylösnousemuksen evankeliumin voiman kautta! 

Herra lähetti minut luoksenne ylösnousemuksen sanoman tähden ja sen kirkastumisen, joka on siellä sisällä. 

Apt 17:30-33
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."

Katsokaa sitä vakuutta, miten Hän on tehnyt tämän! Ylösnousemuksessa on voima. Ylösnousemuksen voima, jonka Jumala toi meille. Evankeliumin, pelastuksen voima.

Miksi Jumala lähetti minut luoksenne puhumaan teille ylösnousemuksesta? 

Koska tämän päivän moderni seurakunta on imenyt sitä makeaa menestysteologiaa itseensä ja he nauttivat siitä. Mutta Herra sanoo, että ilman ylösnousemuksen sanomaa teillä ei ole pelastusta. He sanovat, että olet silloin täysin turha, säälittävä. Ilman ylösnousemuksen sanomaa ei ole ikuista elämää, ei ole Jumalan Valtakuntaan pääsyä. Olet kadotettu ikuisesti.  

16 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

Kuinka upea evankeliumi! En häpeä ylösnousemuksen evankeliumia. Tämän päivän moderni seurakunta häpeää ylösnousemuksen evankeliumia, he ovat hylänneet sen. 

Evankeliumi, joka ruokkii meitä iankaikkisella elämällä, on Jeesuksen ylösnousemuksen evankeliumi ja luvattu pyhien ylösnousemuksen evankeliumi. Jos häpeät tätä, menetät sen. 

Room 4:25
25 joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

Sanoma ylösnousemuksesta on todella keskeistä. 

Apt 23:6
6 Mutta koska Paavali tiesi osan heistä olevan saddukeuksia ja toisen osan fariseuksia, huusi hän neuvoston edessä: "Miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen; toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana".

Ylösnousemuksen evankeliumi on ainoa oikea evankeliumi. Hän sanoo, että Jeesuksen opetuslapset menivät saarnaamaan ja esittelivät kuolleitten ylösnousemuksen toivon seurakunnalle. He eivät antaneet muuta, kuin mitä Jeesus antoi meille. Toivon ylösnousemuksestamme kuolleista, jotta voimme elää ikuisesti. 

Puhun heistä, jotka on nostettu ylös iankaikkiseen elämään, niin kauan kuin Jumala elää. Samoin myös teidän uskonne keskiö, pelastuksenne perusta, kristillisyytenne perusta on ylösnousemuksen sanoma, että Jeesus Kristus kuoli Ristillä ja kolmantena päivänä Hänet nostettiin kuolleista.

OSA 2 

4.3.2022, 02.47 aamulla Isä Jumala itse tulee puhumaan kanssani ylösnousemuksesta. Kristuksen ylösnousemuksen sanomasta ja pyhien ylösnousemuksen sanomasta ja siitä voimasta, ja kuinka extra merkittävä tämä sanoma on. 

Katsotaan uudestaan, Apt 24:21:

21 jollei siksi luettane tätä ainoata lausetta, jonka huusin seisoessani heidän keskellään: 'Kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä tänään olen teidän tuomittavananne'."

Joh 20:17
17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".

Toisin sanoen, Maria, nainen, mene sanomaan veljilleni.

Jae 15:

15 Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?" Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet".

Silloin yhtäkkiä Jeesus vastasi hänelle:

17 Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".

Toisin sanoen, mene ja sano veljilleni, että olen ylösnoussut, aivan kuten lupasin heille. Tämä on todella voimallista. Jeesuksen ylösnousemus osoitettuna koko maailmankaikkeudelle. Jeesuksen jumaluus, se tosiasia, että Hän on Jumala. Siksi Jumalan viholliset eivät halunneet kuulla sitä, sillä jos se on totta, että Hän on ylösnoussut, silloin ne ovat huonoja uutisia heille. Se tarkoittaa, että tämä tosiaan oli Jumalan Poika, Messias, ja silti kaltoin kohtelimme Häntä. 

Ilm 1:5
5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen 

Näette todella selvästi tässä, jopa Apt 24:15:

15 ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.

Todella voimallista. Myöhemmin, kun alamme katsomaan kahta ylösnousemusta, tulemme näkemään että yksi niistä on vanhurskaiden ylösnousemus, ja toinen on jumalattomien ylösnousemus, heidän, jotka menevät tuomioon, kidutukseen ja rangaistukseen. 

Tämän päivän seurakunta ei voi hylätä ylösnousemuksen sanomaa ja väittää, että heillä olisi muka parempi evankeliumi. Ei ole parempaa evankeliumia, kuin pyhien ylösnousemuksen evankeliumi. Sen tähden näette, että jopa Vanhan Testamentin pyhät, kuten Aabraham, uskoivat pyhien ylösnousemukseen, jonka Herra on luvannut. 

1. Moos. 22:6-7
6 Ja Aabraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään; itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä.
7 Iisak puhui isällensä Aabrahamille sanoen: "Isäni!" Tämä vastasi: "Tässä olen, poikani". Ja hän sanoi: "Katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi?"
8 Aabraham vastasi: "Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani". Ja he astuivat molemmat yhdessä.
9 Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Aabraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle.

Ette voi tehdä tämän kaltaisia asioita, joita Aabraham tekee tässä. Rakentaen alttarin, latoen puut ja sitoen siihen pojan, josta sanottiin, että Messias tulee hänen kauttaan. Et voi tehdä näitä asioita, ellet usko, että Jumala tulee nostamaan Iisakin kuolleista! Hän oli ainoa poika ja Jumala oli sanonut, että Messias tulee hänestä. Et voi tehdä tällaisia asioita, ellet usko ja ole varma, että Jahve Jumalalla on voima nostaa kuolleista! Ette voi tehdä tällaisia asioita kirkkaassa päivänvalossa, kun olette henkisesti terveitä, jollette usko, että Jumalalla, joka on pyytänyt teitä tekemään näin, on voima nostaa kuolleista, ja Messiaan tulee tulla takaisin!

9 Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Aabraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle.
10 Ja Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa.

Ette voi tehdä näitä asioita! Aabrahamilla ei ole voimaa tehdä näin, ellei hän tiedä, että Jahve Jumala pystyy nostamaan kuolleista! Jopa Aabraham uskoi Herran ylösnousemukseen.

Hepr 11, Aabraham lauloi tästä uudesta kaupungista. Hän etsi parempaa kaupunkia ja maata, jonka Jumala on rakentanut, sillä Hän uskoi Jumalan ylösnousemukseen, että Jumala tulee nostamaan pyhät kuolleista. 

1. Moos. 50:25-26 
25 Ja Joosef vannotti Israelin poikia (kaikkia israelilaisia) sanoen: "Kun Jumala pitää huolen teistä, viekää silloin minun luuni täältä".
26 Ja Joosef kuoli sadan kymmenen vuoden vanhana. Ja hänet balsamoitiin ja pantiin arkkuun Egyptissä.

Hän odotti, että hänet vietäisiin Luvattuun maahan. Ette pysty pyytämään heitä tekemään tällaisia asioita, ellei Joosef uskonut Jumalan ylösnousemukseen! 

Uskooko seurakunta ylösnousemukseen? Uskotko Herran ylösnousemukseen, että Hän tulee nostamaan pyhät kuolleista? 

Miksi olette hylänneet ylösnousemuksen sanoman? Ette voi!

Joosef ei voi tehdä näin, että hän kutsuu kaikki israelilaiset luoksensa ja pyytää, luvatkaa minulle yksi asia vannoen valalla, että kun kuolen, säilyttäkää luuni ja laittakaa ne arkkuun ja kun Jumala tulee pelastamaan teidät Pilven kautta, niin kantakaa luuni Jerusalemiin. Et voi tehdä näin, jollet usko, että Jumala tulee nostamaan ylös pyhät! Tämä on väkevää. 

Vanhan Testamentin pyhät uskoivat Herran ylösnousemukseen, että Hän tulee nostamaan pyhät kuolleista.  

Job 19, Job uskoi ylösnousemukseen, jonka Jahve Jumala toisi pyhilleen. 

Job 19:25-27
25 Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä.
26 Ja sittenkuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, 

Kuoleman kautta, ja ylläni on, uudessa lihassa, uusi ylösnostettu ruumis. 

saan minä nähdä Jumalan.

Tulen näkemään Jumalan uudessa Jerusalemissa, 1 Joh 3:2. 

Herra sanoo, että Job uskoi Jumalan ylösnousemukseen, että Herra tulisi nostamaan pyhät kuolleista. Messias ei ollut vielä tullut. Jumalaa ei oltu vielä nostettu kuolleista ristiinnaulitsemisen jälkeen Golgatan Ristillä, mutta he uskoivat pyhien ylösnousemukseen, jonka Jumala, Messias tulee tuomaan. 

26 Ja sittenkuin tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, (saan ruumiissani) saan minä nähdä Jumalan.
27 Hänet olen minä näkevä apunani; minun silmäni saavat nähdä hänet-eikä vieraana. Tätä minun sydämeni kaipaa.

Tämä on vakavaa. 

Daniel 12:2
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Jopa Daniel itse uskoi Jumalan ylösnousemukseen, tullen nostamaan kuolleista Hänen pyhänsä. Hän uskoi, että yhtenä päivänä Jumala tulisi alas Taivaasta ja kuolisi ihmisen puolesta ja nousisi kuolleista. Sitten Hän tulisi nyt nostamaan kuolleista pyhät, koska Hän olisi voittanut kuoleman.

On ihmeellistä, kuinka Herra on näyttänyt, jakaen minulle kaikki Danielin näyt. Muistattehan, kuinka tuona päivänä Valtaistuinsalissa oli armoistuin ja Liitonarkki ja kaksi yhdellä puolella ja Daniel yksin toisella puolella Liitonarkkia. Nämä ovat syvempiä salaisuuksia tällä Missiolla.   

Jopa Jesaja itse uskoi pyhien ylösnousemukseen. 

Jesaja 26:19-21
19 Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon,

Toisin sanoen, kuolleenne nostetaan kuolleista. 

minun ruumiini nousevat ylös. 

Heidän ruumiinsa nousevat ylös. 

Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.
20 Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt.

Katsokaa, jopa Jesaja uskoi pyhien ylösnousemukseen. Sen tähden hän keskustelee, Jes. 66:24, että kun pyhät on nostettu kuolleista, he katselevat kapinallisten ruumiita. 

Tämä on valtavaa. Se syy, miksi Herra puhui kanssani ylösnousemuksesta ja lähetti minut luoksenne. Näette kuinka tämä sukupolvi on vaihtanut pyhien ylösnousemuksen sanoman toiseen sanomaan, jonka he ovat tuoneet sisälle, nimeltään, menestysteologia. Sen tähden Herra toi minut Tulen kanssa aikana, kun Raamatulliset merkkini ovat hyvin vakiinnutetut maailmanlaajuisesti. 

Olen käskenyt Taivasta avautumaan Lagos Nigeriassa, Kakamegassa, Kisiissä, Lima Perussa ja muissa paikoissa. Olen kutsunut Jumalan Pilven alas ja Hän on tullut luokseni, aivan kuten teimme työtä yhdessä toisessa elämässä, vanhassa elämässä, pelastaen Israelin lapset. Samaan aikaan minut on kirkastettu silmienne edessä avoimesti ja olette nauhoittaneet sen. Todistaen teille, mistä olen tullut, että Tulivaunut erottivat minut ja nostivat minut ylös. Olen iskenyt maailmaa hiirivitsauksella, koronavitsauksella, heinäsirkkavitsauksella, zikaviruksen vitsauksella. Olen kutsunut maailmansodan, joka tapahtuu nyt, kun puhumme. 
Tämä on sitä aikaa, kun annan teille pyhien ylösnousemuksen sanoman. 

Hoosea 6:1-3
1 Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.
2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä.

Pyhien ylösnousemus suoraan tässä, ja heprealaiset pojat, Shadrak, Mesak ja Abednego, ja Daniel. Daniel ei olisi voinut hyväksyä, että hänet heitettäisiin leijonien luolaan, jos hän ei olisi uskonut pyhien ylösnousemukseen. Shadrak, Mesak ja Abednego eivät olisi hyväksyneet, että heidät heitettäisiin tuleen, jos he eivät olisi uskoneet pyhien ylösnousemukseen Jahve Jumalan itsensä kautta. 

Paavali ei olisi hyväksynyt, että hänet teurastettaisiin samalla, kun hän lauloi ja että hänen päänsä leikattaisiin irti, jollei hän olisi uskonut pyhien ylösnousemukseen. Stefanus ei olisi hyväksynyt, että hänet kivitettiin, kun hän polvistui maahan, jollei hän olisi uskonut pyhien ylösnousemukseen. Pietari ei olisi hyväksynyt, että hänet ristiinnaulittaisiin ylösalaisin, jos hän ei olisi uskonut pyhien ylösnousemukseen Jahve Jumalan itsensä kautta. 

Opetuslapset eivät olisi hyväksyneet, että heidät tapetaan, pudottaen heidät kuumaan öljyyn ja kuollen sinne, jos he eivät olisi uskoneet pyhien ylösnousemukseen Jahve Jumalan itsensä kautta. He eivät olisi hyväksyneet tappamistaan keihäiden ja puukotusten kautta monesti, jos he eivät olisi uskoneet pyhien ylösnousemukseen Jahve Jumalan kautta. 

Jahven Profeetat eivät olisi hyväksyneet, että heidät tapetaan sahaamalla, kivittämällä tai puukottamalla, jolleivät he olisi uskoneet Jumalan ylösnousemukseen, tullen nostamaan pyhät kuolleista Jahve Jumalan itsensä kautta. Näillä Kahdella, ei olisi rohkeutta ja karismaa puhua teille tapahtumista, jotka ovat tulossa ja kuinka heidät tullaan tappamaan, jolleivät he olisi nähneet omaa ylösnousemustaan Herran Jahven kautta, kutsuen heitä, sanoen: Tulkaa ylös tänne! Ja he menevät Pilvissä Jahven luo. He eivät olisi täällä tällä missiolla, edes Jahve ei olisi hyväksynyt sitä, jolleivät he olisi nähneet omaa ylösnousemustaan ja Jumala kutsui heidät sanoen: Tulkaa ylös tänne! 

Ymmärsittekö, miksi Jumala lähetti minut luoksenne ennallistamaan pyhien ylösnousemuksen sanoman seurakuntaan? Ennallistamaan Kristuksen ylösnousemuksen sanoman saarnastuolin keskiöön? Ennallistamaan pyhien ylösnousemuksen sanoman ja lupauksen kristillisen palvonnan kokemuksen sydämeen ja keskiöön? 

Hän sanoo, että ylösnousemuksen sanoma on ainoa toivo ja voima, joka meillä on. Se on syy, miksi voimme antaa uhrautuvasti, antaa elämämme uhrina ja elää uhrautuvasti, aivan kuten Jeesus. 

Nyt ymmärrätte, miksi nämä Kaksi tulivat vuorelle puhumaan Messiaalle ennen kuin Hän meni Ristille. Sanoma ylösnousemuksesta on voimanne. Se on toivonne, pelastuksenne, palvelustyönne, jota ilman teillä ei ole toivoa, olette säälittävä, jota ilman se, mitä saarnaatte olisi valhetta. 

Jopa Vanhan Testamentin pyhät ottivat siitä kiinni ja kuolivat, kun he kuulivat, että heidät tullaan lopulta nostamaan kuolleista. He hylkäsivät tämän maailman ja odottivat parempaa kaupunkia, kultaista pyhää kaupunkia, jonka arkkitehti on Jumala, joka on parempi kuin maailman kaupungit. Kultaista, ikuista, pyhää, Jumalan kaupunkia, uutta Jerusalemia. 

Ylösnousemuksen sanoma on toivomme. 

Jos haluatte vastaanottaa Jeesuksen, sanokaa: 

Väkevä Herra Jeesus, 
teen täyden parannuksen ja käännyn pois kaikesta synnistä tänä yönä, 
ja vastaanotan sinut Herrani Jeesus sydämeeni, 
olemaan Herrani ja Pelastajani,
ja pyydän sinua Herrani Jeesus, 
vakiinnuttamaan Pyhän Hengen sydämeeni, 
vakiinnuttamaan Sanasi elämääni,
ja vakiinnuttamaan ylösnousemuksen toivon sydämeeni, 
jotta voin odottaa innolla ylösnousemuselämää, 
ikuista elämää, 
iankaikkista elämää, 
jonka olet luvannut pyhillesi, 
Jeesuksen väkevässä nimessä,
tänä aamuna, olen uudestisyntynyt. 

Messias on tulossa. Varmistakaa, että olette pyhiä koko ajan. Katsokaa, mitä tein maailmalle Venäjän kautta, koronaviruksen kautta, tulivuoren purkauksen kautta meren alla Tongalla, katsokaa maanjäristyksiä, joilla olen iskenyt kansakuntia, jotka ovat kieltäytyneet tekemästä parannusta. Herra pyytää maailmanlaajuista parannuksentekoa. Siksi olen tuonut sodan, jonka näette Venäjän ja lännen välillä. Profetoin sen avoimesti edessänne. Olkaa aina valmiita.  

(6.3.2022 GLOBAALI SUNNUNTAIKOKOUS / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / YouTube: Repentandpreparetheway) 

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia