3.6.2022 HERRAN SANOMA: SYVEMPÄÄ ILMESTYSTÄ TAIVAALLISEN SAARNASTUOLIN NÄYSTÄ 8.12.2021 - TEIDÄN TULEE VAROITTAA SUKUPOLVEA MESSIAAN TULEMUKSESTA, AHDISTUKSEN AJASTA JA JUMALAN TUOMIOISTA - Profeetta Dr. Owuor

3.6.2022 HERRAN SANOMA: SYVEMPÄÄ ILMESTYSTÄ TAIVAALLISEN SAARNASTUOLIN NÄYSTÄ 8.12.2021 (OSA 1) 

PASTOREIDEN JA USKOVIEN TULEE VAROITTAA SUKUPOLVEA MESSIAAN TULEMUKSESTA: TULEVASTA JUMALAN VALTAKUNNASTA, AHDISTUKSEN AJASTA JA JUMALAN TUOMIOISTA  
   
(Muistiinpanot)

Kun HERRA toi Kaksi Mega Profeettaansa Angolaan, se kertoo, että:

-MESSIAS on tulossa
-HERRA pystyi julistamaan koko eteläiselle Afrikalle (Sambia, Malawi, Mosambik, Botswana, Namibia), että MESSIAS on tulossa
-HERRA pystyi julistamaan siltä puolelta maailmaa myös muille maille, KRISTUKSEN morsiamelle, että MESSIAS on tulossa (muita kansakuntia tuli myös Kokoukseen)

8.12.2021 HERRAN Näky: Kun HERRA laski Taivaallisen puisen saarnastuolin Taivaasta työntäen pois vanhan lasisen murtuneen saarnastuolin pois:

-Saarnastuoli on ollut langennut, maallinen saarnastuoli
-Seurakunta, papisto, pastorit, ovat se yhdistäjä, joka yhdistää ihmiset JUMALAN loisteliaaseen Valtakuntaan, Taivaaseen
-Sanoma on muuttunut ajan kanssa, se on ollut Taivaallinen sanoma ja se on muuttunut maalliseksi horisontaaliseksi sanomaksi
-Tämä on vakava sanoma Luandasta Angolasta: HERRA haluaa muuttaa sanoman takaisin alkuperäiseen sanomaan. 

"6 Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.
7 Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet"."
(Ilm. 14:6)

Tämä on ikuinen evankeliumi. Se kirkastaa JUMALAA uskovan elämässä, julistaa JUMALAN tuomion, joka on tulossa. Palvokaa ainoastaan JEHOVA JUMALAA, joka on Luoja.

Silti tänä päivänä he palvovat hinduismia, buddhismia, jne. Heillä on tänä päivänä seurakunnassa eri uskontokuntien yhteyskokoukset, pitäen kokousta hindupappien, muslimipappien, buddhistipappien kanssa?! 

ANGOLAN Kokous oli onnistunein HERRAN Kokous Kenian ulkopuolella. Heillä oli myös kansallinen parannuksenteon päivä. 

HERRA tuli nuhtelemaan menestysteologian evankeliumia seurakunnassa ja asettamaan JUMALAN pelon evankeliumin, julistaen, että MESSIAS on tulossa. Palvokaa yksin HERRAA, on vain yksi Luoja. Enkeli huutaa tämän evankeliumin todella suurella äänellä. Se varoittaa, että tuomio on tulossa, varoittaen sukupolvea. Teillä on tämä vastuu.  

1) HERRA sanoo, että ikuista evankeliumia tulee julistaa kovaan ääneen
2) Pelätkää JUMALAA
3) HERRA tuomitsee synnin
4) Palvokaa vain yksin JEHOVA JAHVEA

"1 Minulle tuli tämä Herran sana:
2 "Ihmislapsi, puhu kansasi lapsille ja sano heille: Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ja maan kansa on ottanut yhden miehen joukostansa ja asettanut hänet vartijakseen
3 ja jos hän näkee miekan tulevan maan kimppuun ja puhaltaa pasunaan ja varoittaa kansaa,
4 ja joku kuulee pasunan äänen, mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle:
5 hän kuuli pasunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria; hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi hän pelastanut sielunsa." (Hes. 33:1-5)

Kun rakennatte kaupunkia, teidän tulee rakentaa ympärysmuuri ja keskustornit, jotta vartija näkee kauas. Kun vartija näkee vihollisen tulevan, hän näkee paljon tomua, joka kohoaa taivaalle, ja vartija puhaltaa pasuunaan ja varoittaa kaupunkia ja kaupungin armeija kokoontuu puolustamaan. Kun vihollinen näkee tämän, se ei halua hyökätä, koska he ovat hereillä, valmistautuneita ja valmiina, pyssyt asemissa. 

"6 Jos taas vartija näkee miekan tulevan, mutta ei puhalla pasunaan eikä kansa saa varoitusta, ja miekka tulee ja ottaa pois jonkun sielun heistä, on hän otettu pois synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin vartijan kädestä." (Hes. 33:6)

Jos vartija näkee vaaran, teurastuksen, hyökkäyksen tulevan ja ei puhalla pasuunaan ja varoita, ja ihmiset kuolevat, niin ihmiset kuolevat synnissä ja menevät helvettiin, mutta myös vartija menee helvettiin. 

"7 Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani.
8 Jos minä sanon jumalattomalle: jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä, niin se jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi." (Hes. 33:7-8)

HERRA antaa vartijalle HERRAN Sanan, jotta hän voi varoittaa, mutta jos hän ei varoita, niin veri on hänen käsissään, silloin ihmiset menevät helvettiin ja myös vartija menee helvettiin. 

"9 Mutta jos sinä varoitat jumalatonta hänen tiestänsä, että hän kääntyisi siltä pois, eikä hän tieltänsä käänny, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut." (Hes. 33:9)

Menet nyt Taivaaseen vartijana.

Mikä on se julistus, jonka HERRA tekee? Mitä HERRA vaatii minulta?

Teidän tulee ottaa JUMALAN Sana ja mennä ja varoittaa. Silti tämän päivän seurakunta ei ole tehnyt niin!  

"10 Ja sinä, ihmislapsi! Sano Israelin heimolle: Näin te sanotte: 'Niin, rikoksemme ja syntimme ovat meidän päällämme, ja me riudumme niiden tähden. Kuinka me voisimme pysyä elossa?'
11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo!" (Hes. 33:10-11)

Jesajan kirjassa on Jumalan armon sanoma. Luvussa 53 on Risti, luvussa 9 on Immanuel, ajattelet, että ehkä luet viidettä evankeliumia. Näet JUMALAN armon. 

"8 Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan.
9 Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" (1. Moos. 3:8-9)

Tämä on JUMALAN armon profetia. Näette JUMALAN armon. Hes. 33, näette, kuinka HERRA tuo ensin JUMALAN armon ennen Tuomiota. 1. Moos. 3:8-9, Hän olisi voinut sanoa, he ovat langenneet, tuhoan heidät kaikki ja aloitan uuden projektin, mutta Hän antaa armon. 

Hes. 33, on oikeusjuttu Israelin vartijaa vastaan. JUMALA ei mielisty Israelin vartijaan. Hän asettaa oman vartijansa. 
Hes. 8, 9, 10, 11, näette sen iljetyksen, jota he harjoittivat siellä. Yksi Salomonin pojista, se miten hän hallitsi sekä kaikki nuo muut kuninkaat olivat pahoja ja oli monarkian jakautuminen. 10 heimoa otti pohjoiset valtiot ja Benjamin ja Juuda yksin eteläisen valtion, mutta kaikki pohjoisen kuninkaat olivat pahoja HERRAN edessä. Tämä on todella vakavaa. Puhun pohjoisesta valtakunnasta. HERRA laittoi syyrialaiset hyökkäämään heidän päällensä ja he veivät heidät vankeuteen. Mutta eteläinen valtakunta ei oppinut pohjoisen virheistä. Kaikki tämä Hes. luvussa 33 tapahtui vankeudessa. 

Jotta ymmärrätte paremmin näyn saarnastuolista, kun HERRA laski puisen saarnastuolin Taivaasta, pyytäen muuttamaan sanoman seurakunnassa. Taivaallinen saarnastuoli työnsi pois lasisen murtuneen saarnastuolin pois, ja HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT pitelivät puista Taivaallista saarnastuolia yhdessä ISÄ JUMALAN kanssa ja ISÄ JUMALAN Kädet koskettivat heidän käsiään ja he asettivat sen murtuneen saarnastuolin tilalle.   

Tämä on oikeusjuttu seurakuntaa vastaan. Hes. 33:11, HERRA tuo ensin armon. Silti Luuk. 19, rikas mies huutaa helvetin tulessa: Isä Aabraham, kasta kielenpäätäni vedellä. Lämpötila on siellä todella suuri. 

HERRA näkee avioeroja, syntiä, seksuaalisyntiä, menestysteologiaa, epäjumalanpalvontaa, jne. HERRA huutaa ihmiskunnalle: Älkää tehkö noin! Olette kärsineet täällä, älkää menkö kärsimään sen lisäksi helvettiin. Tehkää vain parannus!

Tämä on Sanoma papistolle. Tuona aikana piti rakentaa ympärysmuuri kaupungille. Oli paljon kierteleviä varkaita, jotka tulivat tappamaan naisia ja lapsia. He rakensivat kaupungin ympärille ympärysmuurin ja keskustornit, joista vartija vartioi. Kaupungissa oli kuninkaita, prinsessoja, rikkaita, kauppiaita, tavallisia ihmisiä. 
Mutta vartijalla tuossa keskustornissa oli tärkein rooli, hän oli tärkeämpi kuin jopa kuningas, tärkeämpi kuin armeijan kenraali. 
Tuon vartijan tuli ilmoittaa, kun vaara oli lähestymässä kaupunkia ja puhaltaa pasuunaan, varoittaen kaupunkia. Jos hän ei varoita ihmisiä ja ilmoita vaarasta, niin kaikki teurastetaan ja hän joutuu heidän kanssaan helvettiin. 

Tämän päivän vartijat, pastorit ovat saarnanneet toista sanomaa saarnastuolissa. He eivät ole varoittaneet, että Ahdistuksen aika on tulossa. He eivät ole julistaneet Jumalan ikuista evankeliumia: Se julistaa, että pelätkää HERRAA, JUMALAN tuomio on tulossa, palvokaa yksin HERRAA. 

Tämän päivän vartijat, pastorit, eivät ole kuuluttaneet varoitusta. He ovat saarnanneet menestysteologian evankeliumia, jossa ei ole vapautusta, jossa ei ole Ristiä ja Verta, eikä pelastusta. 

Näette JUMALAN tuomiot; koronaviruksen, apinarokon, raamatullisten hiirten vitsauksen Australiassa. Mutta tämän päivän paimenet eivät ole varoittaneet seurakuntaa sanoen: Tehkää parannus! JUMALAN tuomiot ovat tulossa. 

Nyt Hän lähettää omat vartijansa, HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT varoittamaan maailmaa, että JUMALAN tuomiot ovat tulossa. He ovat iskeneet maailmaa maanjäristyksillä: Haitia, Nepalia, Meksikoa, jne. He ovat nähneet myös ohjusten iskevän Washingtoniin. 

Sanoma ISÄ JUMALALTA on: varoittaa teitä. Kaupungin sisällä oli kaikki kuninkaat ja rikkaat, silti vartija on heistä kaikkein tärkein. Yksi puhallus pasuunaan, varoittaen ihmisiä pelasti koko sukupolven, koko kaupungin. 

Tämän päivän pastorit eivät ole puhaltaneet pasuunaan, pasuunat ovat hiljaiset. He eivät ole varoittaneet JUMALAN tulevasta tuomiosta. Jos he eivät ole varoittaneet ihmisiä, HERRA tulee tappamaan heidät synnissään, mutta samoin myös vartijan, joka ei varoittanut heitä, sillä hän on kuullut koronaviruksen, apinarokon, hiirivitsauksen profetiat ja tuomiot, mutta ette ole vielä puhaltaneet pasuunaan! Silti Ahdistuksen aika on tulossa. 

Pastorit eivät ole varoittaneet, että: Tehkää parannus ja olkaa pyhät, valmistautukaa! Silloin veri tulee olemaan käsissänne, ette pääse Taivaaseen, vaan joudutte helvettiin. Yksi pasuunan puhallus, voi pelastaa sukupolven, mutta ette ole tehneet näin. Tämä on todella vakavaa.     

Sinun tulee vartijana katsoa eteenpäin, katsoen tuleeko vihollinen. Et voi nukkua, et voi olla humalassa. Et voi mennä naisiin ja moraalittomuuteen tai tämän maailman rappioon. Pastorina olet kaikkein tärkein.

HERRA on asettanut HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT itäiselle portille. Kun he näkevät maanjäristyksen tulevan, neutronitähtien tulevan, vitsausten tulevan, he julistavat sen. Kun Messias on tulossa, kun Ahdistuksen aika on tulossa, he julistavat sen!

Pastoreina teidän tulee ottaa se vihje, kun HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT julistavat, teidän tulee ottaa se ja mennä julistamaan se seurakunnalle! Teidän tulee julistaa JUMALAN Sanaa ihmisille, että: 

-MESSIAS on tulossa
-Ahdistuksen aika on tulossa 
-Jos elät syntistä elämää, joudut kadotukseen

Kaikkien tulee julistaa tätä. Kertokaa perheillenne. Kaikilla on sama vastuu. Kaikilla on nyt sama kutsu. Menkää kaduille ja julistakaa tätä: Oletteko tietoisia, että MESSIAS on tulossa, tehkää parannus! Eläkää pyhää ja vanhurskasta elämää, Ahdistuksen aika ja JUMALAN tuomiot ovat tulossa. 

Jos et kerro naapurillesi, perheellesi, työkaverillesi, heidän verensä on sinun käsissäsi. 

KEITÄ OVAT HE, JOTKA KUULEVAT VAROITUKSEN, MUTTA EIVÄT OLE KUULIAISIA?

HERRA ETSII JUMALAN SANAN TEKIJÖITÄ

HERRA nostaa todella tärkeän varoituksen Luanda Angolasta maailmalle. Te tiedätte, että MESSIAS on tulossa, olette kuulleet julistuksen, että KUNINGAS on tulossa, mutta teidän naapurinne kerrostalossa ei tiedä, jos ette kerro heille, veri on käsissänne. 

HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT ovat tulleet Taivaasta, Taivas todistaen heidän missiostaan. He julistavat, että seurakunnan ylöstempaus on tulossa, mutta myös Ahdistuksen aika on tulossa, mutta jos ette seisseet tiellänne trakujen kanssa ja julistaneet sitä, niin veri on käsissänne. Tämä on vakavaa. 

Jos siivooja tuli joka päivä toimistoosi, mutta et kertonut hänelle MESSIAAN tulosta ja siihen valmistautumisesta, vaikka et olekaan pastori, niin veri on käsissäsi ja miekka tulee pyyhkäisemään sinut ja hänet  helvettiin. 

"12 Ja sinä, ihmislapsi! Sano kansasi lapsille: Vanhurskasta ei pelasta hänen vanhurskautensa sinä päivänä, jona hän rikkoo, ja jumalaton pääsee suistumasta turmioon jumalattomuutensa tähden sinä päivänä, jona hän kääntyy pois jumalattomuudestaan, ja vanhurskas ei voi elää vanhurskautensa turvin sinä päivänä, jona hän syntiä tekee." (Hes. 33:12)

Jumalan armon barometrien määritteleminen. Hepr. 6:4-6. 2. Hepr. 10:26-31. Piet. 2:19-22. 

Silti tämän päivän pastori ei ole kaiuttanut julistusta, vaan syö popcornia, istuen sohvalla. Jeesuksen Veri on yksisuuntainen liikenne. Ei ole toista pelastusta.  

"13 Jos minä sanon vanhurskaalle, että hän totisesti saa elää, mutta hän sitten luottaa vanhurskauteensa ja tekee vääryyttä, niin hänen vanhurskauttansa ei ensinkään muisteta, vaan hän kuolee vääryydessään, jota on tehnyt."

Hän puhuu JUMALAN vanhurskaudesta, joka tulee pyhyydestä. Tämän päivän seurakunnalla on oma vanhurskautensa. Kun puhut heille JUMALAN vanhurskaudesta, he sanovat, mutta maksan veroni, jne., mutta eivät elä JUMALAN vanhurskaudessa, he yrittävät oikeuttaa oman vanhurskautensa. 

Naapurinne eivät voi olla pimeydessä, kun te tiedätte sanoman ja ylöstempaus on lähellä. Jos koputatte heidän ovellensa ja kerrotte sanoman, mutta he lyövät teitä kasvoille, se on paljon parempi, kuin että ette olisi varoittaneet. Silloin veri ei ole käsissänne. 

Hes. 33:4-5:

"4 ja joku kuulee pasunan äänen, mutta ei ota varoituksesta vaaria, ja miekka tulee ja ottaa hänet pois, niin hänen verensä tulee hänen oman päänsä päälle:
5 hän kuuli pasunan äänen, mutta ei ottanut varoituksesta vaaria; hänen verensä tulee hänen päällensä. Jos olisi ottanut varoituksesta vaarin, olisi hän pelastanut sielunsa." (Hes. 33:4-5)

Keitä nämä ovat, joista Hän puhuu, jotka kuulevat varoituksen ja sitten eivät ole kuuliaisia? 

Jae 7:  

"7 Ja sinä, ihmislapsi! Minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani." (Hes. 33:7)

Varoitus tulee Jumalan Sanana.  

"12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;" (Hepr. 4:12)

Katsokaa voimaa JUMALAN Sanassa. Keitä he ovat, jotka kuulevat varoituksen, mutta eivät ole kuuliaisia? 

Kun HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT nostavat rampoja Angolassa ja Angolasta käsin maailmanlaajuisesti. Keitä he ovat, kun JUMALAN Sanassa on niin suuri voima, jotka voivat valehdella, että JUMALAN Sanassa ei ole tarpeeksi voimaa vapauttaa heitä? Sitten miekka tulee ja pyyhkäisee heidät pois. 

Matt. 13:1-12:

"1 Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle.
2 Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla.
3 Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi: "Katso, kylväjä meni kylvämään." (Matt. 13:1-3)

Jakeesta 1-3 näette, että on JUMALAN Sanan nälkä. Kun olette maailmassa, niin on luonnollinen nälkä sydämessä JUMALAN Sanalle. 

Keitä nämä siis ovat, jotka eivät ole kuuliaisia?

"4 Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne.
5 Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niillä ei ollut syvää maata.
6 Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat.
7 Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat ne.
8 Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä sata, mitkä kuusikymmentä, mitkä kolmekymmentä jyvää.
9 Jolla on korvat, se kuulkoon."
10 Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat hänelle: "Minkätähden sinä puhut heille vertauksilla?"
11 Hän vastasi ja sanoi: "Sentähden, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei ole annettu." (Matt. 13:4-11)

HERRA puhuu JUMALAN Valtakunnan salaisuuksien tuntemisesta. Olen monesti antanut teille JUMALAN Valtakunnan salaisuuksia. Ymmärsittekö ne todella?

"12 Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on.
13 Sentähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ymmärrä.
14 Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö.
15 Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi.'
16 Mutta autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja teidän korvanne, koska ne kuulevat.
17 Sillä totisesti minä sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.
18 Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä:
19 Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämeensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen.
20 Mikä kallioperälle kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan;
21 mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois.
22 Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi." (Matt. 13:12-22)

Katsokaa tätä: pinnalliset, lihalliset, modernit tämän päivän kristityt, jakeissa 21-22.

23 Mutta mikä hyvään maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee, mikä sata jyvää, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä." (Matt. 13:23)

Keitä he ovat, vaikka on sen kaltainen voimallinen JUMALAN Sana, joka on kuin kaksiteräinen miekka, vaikka he kuulevat sen, he eivät ole kuuliaisia, ja miekka tulee ja tuhoaa heidät?

Tämän päivän kristityt ovat pinnallisia, heidän sydämensä on maailmassa. He eivät ymmärrä JUMALAN Valtakunnan salaisuuksia. Tämä on vakavaa. Silti on JUMALAN Sanan nälkä. 

"1 Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa ja hän seisoi Gennesaretin järven rannalla," (Luuk 5:1)

Nälkä on elävä ja sykkivä. Miten sitten on mahdollista, että ette ole kuuliaisia? 

Tällä elämällä, tällä pimeällä maailmalla on potentiaali temmata pois ikuisuus, Jumalan Valtakunta ja JUMALAN Sana teistä.

Ymmärrättekö nyt? He, jotka eivät tottele. Kun HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT nostavat rampoja maailmanlaajuisesti. HERRA sanoo, että modernin päivän moderni kristitty ei voi päästä JUMALAN Valtakuntaan. 

"28 Mutta hän sanoi: "Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat"." (Luuk. 11:28)

HERRA etsii heitä, jotka kuulevat ja tekevät, kuten JUMALAN Sana sanoo, kun he kuulevat varoituksen. Miten voitte kyseenalaistaa sen?

"13 Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte." (1 Tess. 2:13)

JUMALAN sana toimii sinussa, kun vastaanotat ja uskot sen. Se muuttaa sinut, siinä on voima. Hän puhuu Sanan tekijöistä. He pääsevät sisälle Taivaaseen. He kuulevat varoituksen, että Messias on tulossa ja ovat sille kuuliaiset. He ovat JUMALAN Sanan tekijöitä. 

"23 Mutta heti löi häntä Herran enkeli, sentähden ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä.
24 Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi." (Apt. 12:23-24)

Katsokaa JUMALAN Sanan voimaa! Miksi sitten tämän päivän sukupolvi, kun he kuulevat JUMALAN Sanan ja julistuksen, he eivät pysty olemaan kuuliaisia ja harjoittamaan sitä? 

HERRA etsii JUMALAN Sanan tekijöitä. 

"8 Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siementä minun evankeliumini mukaan,
9 jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa, kahleisiin asti, niinkuin pahantekijä; mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu." (2. Tim. 2:8-9) 

Katsokaa, kuinka voimallinen JUMALAN Sana on! Se ei muutu. Voit muuttaa saarnaajan, mutta et voi muuttaa JUMALAN Sanaa. Hän joutuu vankeuteen, mutta JUMALAN Sana toimii.  

Muistakaa Saulia, kuinka voimallinen JUMALAN Sana on. Se kosketti häntä ja muutti hänet kokonaan ja hän kirjoitti yli puolet Uudesta Testamentista. Muistakaa kuningas Daavid.

Keitä nämä ovat, jotka kuulevat Sanoman tulevasta JUMALAN Valtakunnasta ja JUMALAN Tuomiosta, joka on tulossa, mutta eivät ole kuuliaiset ja muutu? Sanoma Luanda Angolasta. Kun Sana on niin voimallinen!

"23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta." (1. Piet. 1:23)

Näin HERRA kuvailee JUMALAN Sanaa, joka muutti, vapautti ja pelasti teidät. Näin voimallinen JUMALAN Sana on.  

Keitä he siis ovat tässä ajassa, jotka voivat sanoa, että he vastaanottavat varoituksen, mutta se ei muuta heitä? Vaikka Raamattu tuo selvästi esille JUMALAN Sanan voiman ja väkevyyden. 

"Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan Isän.
14 Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha." (1. Joh. 2:14)

Kun JUMALAN Sana elää sinussa, niin sinulla on jotain ainutlaatuista, epätavallista, yliluonnollista voimaa niin, että mikään ei voi siirtää sinua. Näin voimallinen Jumalan Sana on. Kun JUMALAN Sana asuu sinussa, voitat vihollisen. Kun JUMALAN Sana kasvaa sinussa, voit olla vahvempi kuin teräs ja voitat paholaisen. Pystyt voittamaan paholaisen. JUMALAN Sanan voima. 

Miksi sitten tämän päivän seurakunta voi väittää, että he voivat vastaanottaa JUMALAN Sanan, joka varoittaa heitä, kun HERRAN Kaksi Mega Profeettaa puhaltavat pasuunaan, ja he silti vielä väittävät, että minua se ei muuttanut? Miten?! Jokaisen kansakunnan, jossa olen ollut, tulisi olla jo JUMALAN Herätyksen Tulessa, liekeissä! Koska Taivas on todistanut massiivisesti JUMALAN Sanasta, jota kannamme, välitämme, kaiutamme. 

"11 niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin." (Jes. 55:11)

Katsokaa, kuinka voimallisesti Raamattu kuvailee JUMALAN Sanan voimaa ja auktoriteettia. Sitä pasuunan puhallusta, joka varoittaa sukupolvea. Katsokaa voimaa, joka sillä on.

Keitä he siis ovat, jotka voivat väittää, että ovat menossa helvettiin ja silti kuulivat JAHVEN Kahden Profeetan julistavan Messiaan tulemusta ja JUMALAN vihan aikakautta, joka on tulossa?  

(3.6.2022 HERRAN Sanoma / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

3.6.2022 HERRAN SANOMA: SYVEMPÄÄ ILMESTYSTÄ TAIVAALLISEN SAARNASTUOLIN NÄYSTÄ 8.12.2021 (OSA 2) 

(Muistiinpanot)

TÄMÄN PÄIVÄN PAIMENTEN JA SEURAKUNNAN LUOPUMUS

ISÄ JUMALA ON TULLUT ITSE PAIMENTAMAAN LAMPAITAAN 

Olemme nähneet todella selvästi, että Hän etsii heitä, jotka kuuntelevat Häntä, jotka kuuntelevat Häntä ja ovat kuuliaiset Hänen Sanalleen. Toisin sanoen, Hän etsii Sanan tekijöitä. 

Ainoa syy, miksi sukupolvi voi kuulla julistuksen Messiaan tulemuksesta ja silti olla tottelematon on, koska heidän sydämensä ei ole siinä, heidän sydämensä on muualla. 

"13 Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä," (Jes. 29:13)

Tämä todella kuvailee seurakunnan tämän hetkistä tilaa. Miksi tämän päivän seurakunta ei ole ollut kuuliainen armon käskylle, armon laille. Kun JUMALAN armo tuli, se ei tarkoita, että JUMALA ei ole enää pyhä ja vanhurskas. Jumala on vieläkin pyhä. Itseasiassa sen, että JEESUS tuli  kuolemaan puolestamme, tulisi saada meidät olemaan pyhempiä ja vanhurskaampia, koska näemme elävästi synnin seuraamukset. Sen tähden JUMALA tuli alas kuolemaan Ristillä puolestamme. 

"2 Sinä heidät istutat, he myös juurtuvat; he kasvavat, kantavat myös hedelmää. Heidän suussansa sinä olet lähellä, mutta kaukana heidän sisimmästään.
3 Mutta sinä, Herra, tunnet minut; sinä näet minut ja tutkit minun sydämeni, millainen se on sinun edessäsi. Tempaa heidät pois niinkuin lampaat teuraiksi ja vihi heidät tapon päivää varten." (Jer. 12:2-3)

Tämä on se ainoa syy, miksi, kun on valtava julistus Messiaan tulemuksesta voimalla, koronavirus on profetoitu, maanjäristykset iskevät kansakuntia, apinarokko on profetoitu, Ebolavirus profetoitu, Zikavirus profetoitu, heinäsirkat profetoitu, rammat, sokeat, kuurot ennallistettu maailmanlaajuisessa Parantumiskokouksessa, mutta silti he eivät ole kuuliaisia. Heidän sydämensä on kaukana. 

Tämä todella kuvailee sairautta tämän päivän sukupolvessa. Sana ei kasva heidän sydämessään, koska heillä ei ole tarpeeksi maaperää. He ovat keskittyneet maailman asioihin, jotka ovat tukahduttaneet Sanan, joka ovat JUMALAN tulevan Valtakunnan salaisuuksia, jotka heille annetaan. Tämä on vakavaa, jos he jatkavat sillä tiellä. 

"31 He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä." (Hes. 33:31)

Jumala etsii Hänen Sanansa tekijöitä, jotka ovat kuuliaisia Hänen ohjeistuksilleen. 

"33 Mutta kun se toteutuu-ja katso, se toteutuu-silloin he tulevat tietämään, että heidän keskuudessansa on ollut profeetta." (Hes. 33:33)

Muistan, kuinka luin tämän suurella Missiolla Meksikossa, jonka hallitus järjesti, ja kaikki pastorien yhteydet kutsuttiin, kaikki ihmiset oli kutsuttu. Puhuin tämän heille viimeisenä päivänä siellä, ennen kuin HERRA löi heitä. 

Tämä on sama asia, jonka sanon tälle sukupolvelle. Kun viimein ylöstempaus on tapahtunut ja Suuren Ahdistuksen aika iskee, niin tulette totisesti tietämään, että HERRAN Profeetat ovat olleet keskuudessanne. 

JUMALA etsii Sanan tekijöitä, jotka ovat Hänelle ja Hänen ohjeistuksilleen kuuliaiset, jotta Hän voisi pelastaa teidät. JUMALA haluaa vapauttaa ja pelastaa teidät helvetin tulelta. Kuinka mahtava Jumala! Miksi ette silloin olisi kuuliaiset Hänelle?

"22 Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne.
23 Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan;
24 hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli.
25 Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään." (Jaak. 1:22-25)

Jumala etsii Sanan tekijöitä, mutta tämän sukupolven kristityt ovat pelkkiä kuulijoita, sitten he menevät toisiin asioihin; huomenna he ovat pukeutuneet alasti, minihameissa ja tiukoissa vaatteissa. Jatkuva synti, itsepäinen synti, krooninen synti. 

"21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'." (Matt 7:21-23)

Jae 21, tarkoittaen, joka tekee Jumalan tahdon, ei vain kuuntele Jumalan sanoja. Jae 22, tarkoittaen, vääriä profetioita, valheihmeitä. 

Jos et tottele Jumalan Sanaa ja tee sen mukaan, sinusta tulee laittomuuden ja pahantekijä.

"24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.
25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.
27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat (täydellinen tsunami) ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri." (Matt. 7:24-27)

Kun pasuunaan on puhallettu, että Messias on tulossa ja Ahdistuksen aika on tulossa ja olet kuuliainen, valmistaudut, olet pyhä ja vastaanotat Kristuksen, olet vanhurskas, omaat Jumalan pelon, niin olet kuin mies, joka rakensi kallioperustalle.

Jakeet 26-27: Tämä on, millaisia tämän päivän kristityt tulevat olemaan tuona päivänä, elleivät he tee parannusta ja ala olemaan kuuliainen armon pyhyyden ja vanhurskauden ohjeistuksille, armon ohjeistamalle Jumalan pelolle, erottautuneelle kristilliselle elämälle, tai muuten heille tulee hirvittävä shokki ja pamaus tuona päivänä. Tämä on valtavaa, mitä Herra sanoo. Vakava varoitus sukupolvelle. 

Nyt on aika kuunnella pasuunaa. Kun HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT puhaltavat siihen, niin teidän tulee olla kuuliaisia ja tehdä parannus! Parantumiset ja ihmeet ovat silmienne edessä ja kodeissanne. 

"3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne
4 ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta." (Fil. 2:3-4)  

Tänä päivänä moderni nykypäivän kristitty on todella itsekäs. JUMALAN pitkämielisyys! HERRA ei iloitse tuomitessa teitä. JUMALALLE ei ole mieluista, että jumalaton kuolee. Se on oma valintasi. Pallo on sinulla.

Kuulette ohjeistuksen, näette ihmeet. Pastorien maailmanlaajuisesti olisi kuulunut nähdä näiden Kahden Profeetan tekevän ihmeitä ja tähän mennessä jo juosta seurakuntiinsa ja varoittaa seurakuntiaan, että: He ovat saapuneet! He ovat saapuneet! Minä hetkenä hyvänsä seurakunta tullaan ottamaan pois! 

Mutta he eivät tehneet niin, he eivät puhaltaneet pasuunaan. He jatkoivat saarnaten menestysteologiaa maailmanlaajuisesti. Tämä on vakavaa. 
Herran varoitus heille, jotka epäonnistuvat tekemään Sanan mukaan, heille, jotka epäonnistuvat olemaan kuuliaiset Hänen ohjeistuksilleen. Kuinka vakava varoitus. Tuomio on tulossa, ja olette seurakunnassa jonkinlaisen teennäisen mukavuuden kanssa, feikki rauhan kanssa.

"2 Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni niinkuin kansa, joka tekee vanhurskautta eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta vanhurskaita tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi:" (Jes. 58:2)

Hän sanoo, että kaikki tämä on feikkiä. Tämä on todella vakavaa. Oikeusjuttu, jonka HERRA on laskenut maailman kansakuntia vastaan. Miksi he eivät ole kuuliaiset ja tee parannusta ja mene kansalliseen parannuksentekoon? Herra on ihmeissään. Miksi he eivät ole kuuliaiset?   

Herra etsii ihmisiä, jotka ovat kuuliaisia Hänen ohjeistuksilleen. Kun kuulet pasuunaan puhallettavan, olet kuuliainen ja pelastat elämäsi.    

Kaupungit muinaisessa Israelissa: Muuri on rakennettu, keskustorni on pystytetty, vartijat on asetettu asemiin ja vartija näkee miekan tulevan ja kuuluttaa varoituksen. Mitä tapahtuu sinulle, jos epäonnistut olemaan kuuliainen? Vihollinen tulee ja teurastaa koko kaupungin. Tämä tulee tapahtumaan tämän päivän seurakunnalle. He ovat seurakunnassa, mutta eivät ole olleet kuuliaisia HERRALLE.

Vartijan, paimenten epäonnistumisen tähden tehdä oikein, Hän lähettää nyt Taivaallisen vartijan, omat Palvelijansa. Tämän tähden Hän nostaa oikeusjutun Israelin paimenia vastaan.

"1 Minulle tuli tämä Herran sana:
2 "Ihmislapsi, ennusta Israelin paimenia vastaan, ennusta ja sano heille-paimenille: Näin sanoo Herra, Herra: Voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä kainneet! Eikö paimenten ole kaittava lampaita?
3 Te olette syöneet rasvat, pukeneet päällenne villat, teurastaneet lihavat; mutta ette ole kainneet laumaa" (Hes. 34:1-3)

He ovat hypänneet pois tehtävästään, epäonnistuneet missiossaan. Ihmeellistä. 
Nyt HERRA Kaikkivaltias, koska paimenet ovat epäonnistuneet tehtävässään, jakeesta 1-6, jakeesta 7, HERRA vannoo nyt itsensä kautta, omalla elämällään, sillä ei ole suurempaa auktoriteettia:

"7 Sentähden, paimenet, kuulkaa Herran sana:
8 Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, totisesti, koska minun lampaani ovat ryöstettävinä ja koska minun lampaani ovat kaikkien metsän petojen syötävinä, kun paimenta ei ole ja kun minun paimeneni eivät välitä minun lampaistani, vaan minun paimeneni kaitsevat itseänsä, eivätkä kaitse minun lampaitani,
9 sentähden, paimenet, kuulkaa Herran sana:
10 Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn paimenten kimppuun, vaadin lampaani heidän kädestänsä ja teen lopun heidän lammasten-kaitsennastaan, eivätkä paimenet saa enää kaita itseänsä. Minä pelastan lampaani heidän kidastansa, eivätkä ne sitten enää ole heidän syötävinänsä.
11 Sillä näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen." (Hes. 34:7-11)

ISÄ JUMALA paimentaa nyt itse lampaitaan. ISÄ JUMALASTA tulee nyt super paimen. JUMALAN Pilvi tulee nyt alas Kisumuun paimentamaan lampaitaan itse, käyttäen Profeettojaan. Sillä kun he olivat sairaat, paimenet eivät parantaneet heitä. Nyt HERRA lähetti HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT Angolaan ja parantaa heidät siellä. ISÄ JUMALA paimentaa nyt omia lampaitaan.   

"12 Niinkuin paimen pitää huolen laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani, ja minä pelastan ne joka paikasta, minne ne ovat hajaantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä.
13 Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa" (Hes. 34:12-13)

ISÄ JUMALA itse nyt. Puhuen tässä myös Israelista. Mutta jos sovellatte tämän seurakuntaan, sillä Hän on nyt tullut alas Pilvessään. Koska paimenet epäonnistuivat, siksi Hän toi HERRAN Kaksi Väkevintä Profeettaa, joilla on nollakompromissi. 

"ja kaitsen niitä Israelin vuorilla, puronotkoissa ja kaikissa maan asuttavissa paikoissa.
14 Hyvillä ruokamailla minä niitä kaitsen, ja Israelin korkeilla vuorilla on niillä oleva laitumensa. Siellä ne saavat levätä hyvällä laitumella, ja lihava ruokamaa niillä on oleva Israelin vuorilla.
15 Minä itse kaitsen lampaani ja vien itse ne lepäämään, sanoo Herra, Herra.
16 Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa; " (Hes. 34:13-16)

HERRA Sanoo, Minä minä minä. Katsokaa, kuinka Hän paimentaa seurakuntaa itse. Angolassa Hän paransi Julia Lopesin, he olivat siellä monia vuosia kärsien. Hän ei ottanut rahaa heiltä. Katsokaa, kuinka Isä Jumala itse paimentaa lampaita.   

Jakeessa 24, Hän puhuu nyt Tuhatvuotisesta Valtakunnasta:

"24 Ja minä, Herra, olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä, Herra, olen puhunut." (Hes. 34:24) 

Tarkoittaen, suurempi Daavid, Messias. Kun Messias tulee takaisin Tuhatvuotisessa Valtakunnassa, Hän tulee olemaan kansakuntien paimen. Hän tulee paimentamaan Israelia ja kansakuntia Hyvänä Paimenena. 

"11 Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä." (Joh. 10:11)

Messias itse tulee paimentamaan lampaitaan Tuhatvuotisessa Valtakunnassa. Juuri nyt HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT paimentavat seurakuntaa, ISÄ JUMALA itse. 

Koska paimenet ovat epäonnistuneet, niin Jumalan Pilvi on tullut. Minä minä minä, sanoo Herra. Etsin kadonneet, sidon loukkaantuneet, parannan sairaat. Sitten Hän sanoo, että myöhemmin nostan sinulle Daavidin, Daavidin mahtavamman Pojan, Messias itse tulee paimentamaan teitä Tuhatvuotisessa Valtakunnassa. 

Mutta nyt ISÄ JUMALA käyttää Hänen Kahta Profeettaansa paimentamaan seurakuntaan, paimentaen sitä itse. 

"14 Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut
15 niinkuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä." (Joh 10:14-15)

Hän viittaa nyt siihen, kuinka Messias tulee paimentamaan kansakuntia, sillä tämän ajan paimenet ovat epäonnistuneet, he ovat hylänneet mission. Siksi saarnastuoli on rikkoutunut ja murtunut. JUMALAN täytyy vaihtaa saarnastuoli Taivaasta, kun Hän tuo Kaksi Profeettaansa ja asettaa saarnastuolin ja he pitävät kiinni ISÄ JUMALAN käsistä. Tarkoittaen, että JUMALA itse paimentaa heitä ja ruokkii Sanalla. 

"1 Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
2 Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.
3 Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
4 Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
5 Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.
6 Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti." (Psalmi 23:1-6)

Tämä on mistä Hän puhuu. Koska paimenet epäonnistuivat tehtävässään, niin nyt JUMALAN Pilvi on tullut ja Hän käyttää Hänen Kahta Profeettaansa. ISÄ JUMALA itse paimentaa heitä, parantaen murtuneet ja ennallistaen liikuntakyvyttömät ja mielisairaat, kaikki. Paimentaen lampaista, ja johtaa heitä vanhurskauden tietä, kunnes Messias tulee, jolloin Messias on kansakuntien paimen Tuhatvuotisessa Valtakunnassa. Messias on tulossa. Lopullinen Paimen on tulossa. Herra lupasi Hänet, Luuk. 1. Hän lupasi Paimenen, joka tulisi. 

"31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.
32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,
33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." (Luuk. 1:31-33)

Tämä on Tuhatvuotinen Valtakunta ja loistelias Valtaistuin, jonka Hän tulee perustamaan. Paimen. 

"13 Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." (2. Sam. 7:13)

Tämä on Paimen, jonka Hän lupasi. Hän on tulossa. 1. Moos. 12:1-3, Hän lupaa Hänet siellä. Kun Hän on viimein paimentanut teidät Läsnäoloonsa.

"1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".
6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.
7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani." (Ilm. 21:1-7)

Tähän Hän paimentaa teidät. Hyvä Paimen, täydellinen Paimen, erinomainen Paimen. 

Kun katsotte Hes. 33 tapahtumia, ikuisen evankeliumin tapahtumia, jotka toin Luanda Angolaan ja määrittelin teille evankeliumin, joka julistaa: Jumalan pelkoa, julistaen, että Tuomio on tulossa, antakaa kunnia Jumalalle, että on vain yksi Jumala Jahve, jota tulee palvoa, ja sitten katsotte näkyä, kun JUMALA vaihtoi pois murtuneen ja rikkoutuneen saarnastuolin, toisin sanoen, poistaen langenneet paimenet, niin JUMALA itse Hes. 33, heidän epäonnistumisensa tähden, lähettää Palvelijansa julistamaan Messiaan tulemusta, kaiuttamaan pasuunaa, paimentamaan lampaita, kunnes Messias tulee ja tuo heidät loisteliaaseen uuteen Taivaaseen, uuteen maahan, uuteen Jerusalemiin. 

Messias on tulossa. 

Toistakaa perässäni tämä rukous, sanokaa:

Väkevä Herra Jeesus,
teen parannuksen ja käännyn pois kaikesta synnistä,
olen kuullut pasuunan puhalluksen, 
olen kuullut varoituksen Ääneen,
että ylöstempaus on lähellä,
ja että Jumalan Valtakunta on lähellä, 
ja että Jumalan viha on myös tulossa heille, jotka ovat kapinallisia, jotka jatkavat synnissä, 
joten teen parannuksen tänään Herrani Jeesus,
ja käännyn pois kaikesta synnistä,
ja vastaanotan sinut Jeesus sydämeeni Herrakseni ja siunatuksi Pelastajakseni,
pyydän, vakiinnuta vanhurskaus minuun ja pyhyys minuun, 
Herra, pyydän sinua käskemään sydämeni olemaan kuuliainen pasuunan varoitukselle, jota olet kaiuttanut halki kansakuntien juuri nyt, 
Jeesuksen väkevässä nimessä,
olen uudestisyntynyt.

Messias on tulossa.  

(3.6.2022 HERRAN Sanoma / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia