3.6.2021 PROFETIA MESSIAAN TULEMUKSESTA: VALMISTAUTUKAA JA OLKAA VALMIIT JOKA HETKI, HYLÄTKÄÄ PAHUUS

Siunatut ihmiset, se syy, miksi tulen luoksenne tänään tähän aikaan, aika on nyt tarkalleen klo 09 aamulla Itä-Afrikan aikaan, on sen keskustelun tähden, joka HERRALLA oli kanssani eilen, koskien MESSIAAN tulemusta, seurakunnan ylöstempausta, uskollisten uskovien, uskollisen seurakunnan pois tempaamista, ja haluan vain jälleen uudelleen painottaa tätä, että kun katsotte 2. huhtikuun vuoden 2004 Profetiaa, johdon vaihtumista Israelissa ja sanoin Benjamin Netanyahu I, Benjamin Netanyahu II, kun katsotte sitä, mitä on TV-ruuduillanne juuri nyt sosiaalisessa mediassa, sanomalehdissä, ja niin edelleen, tänä aamuna, johdon vaihtumista Israelissa, ja sitten seuraatte sitä sen keskustelun kanssa eilen, kun HERRA Puhui seurakunnan ylöstempauksesta, seurakunnan ottamisesta pois, olin nostettuna ylös Taivaaseen, joten pystyin nähdä katoksesta käsin, kuinka he tulevat Kirkkauden kanssa ylös tällä tavoin. 

Tämä on todella sensitiivistä aikaa, todella hyvin sensitiivistä aikaa tänä hetkenä. Tämän tähden soitan jälleen, toistaakseni tämän. Tulee olemaan todella tärkeää, että mitä tahansa teettekin, missä tahansa olettekin ja minne tahansa menettekin, tulee olemaan todella tärkeää, että teette parannuksen ja olkaa vain valmiita MESSIAAN tulemukseen. Kukaan ei tiedä päivää, eikä hetkeä, mutta jos menette sen maamerkkiprofetian mukaan, jonka julistin maailman kansakunnille, Profetian, joka annettiin minulle, kun seisoin suoraan JUMALAN Valtaistuimen edessä Taivaan sisällä, Profetian, jossa oli osa Kirkastumisesta, Profetian, jossa Johannes Kastaja seisoo tässä puhumassa kanssani, Profetian, jossa JUMALA nostaa minut ylös ja näyttää minulle, mitä on tulossa tapahtumaan, ja näen nämä vaihdokset. 

Jos katsotte uutisianne nyt ja sitten asetatte rinnakkain tuon Profetian uutisten kanssa ja sen keskustelun kanssa eilen, niin varmistakaa, että ette ole koskaan temmattuja tietämättömyydessä. Kukaan ei tiedä päivää, eikä hetkeä, mutta HERRA on todella tehnyt parhaansa jatkaen painottamaan tarvetta valmistautuneisuudelle, alleviivaten hetken, puhuen, kuinka ei ole enää aikaa. Ihmisten tulisi olla valmistautuneita kaiken
aikaa. Tietysti Raamattu sanoo, että olkaa valmiita koko ajan. Olkaa valppaita ja hälytystilassa, pitäkää silmänne ylhäällä siellä, sillä lunastuksenne on lähellä. 

Kuitenkin katsoessanne koronavirusta, kuinka se on ravistellut maapalloa ja muuttanut maailman, melkein valmistanut maailman nyt seuraavaa aikakautta varten, kun tulee olemaan suuri maapallon ravisteleminen, kun maailman järjestelmät tulevat sortumaan, taloudet, vitsaukset tulevat mukaan, se sekasorto ja tulee olemaan nyt tarve jollekin astua sisälle, valmistaen maailman nyt antikristukselle, tuolle aikakaudelle. Tämä on siis sensitiivistä aikaa. Tämä on konstikasta aikaa. Jos katsotte uutisianne ja seuraatte Profetiaa, jonka HERRA antoi eilen ja sitten asetatte sen rinnakkain 2. huhtikuun vuoden 2004 maamerkkiprofetian kanssa, silloin teillä ei ole muuta mahdollisuutta, kuin valmistautua todella hyvin, ollen valmiita koko ajan, sillä uudestaan, kukaan ei tiedä päivää, eikä hetkeä. 

On minun kaipuuni, että kaikki olisivat osallisina tästä JUMALAN liikehdinnästä, tästä suuresta JUMALAN liikehdinnästä, tästä JAHVEN suuresta Palvelustyöstä. Kaikki, jotka ovat olleet kuulolla radiossa, kuunnellen ja kuullen tarpeesta mennä vanhurskauteen ja tehdä parannus ja olla pyhät, ja tehden parannuksen ja vastaanottaen JEESUKSEN ja muuttaen elämänsä. Se on suurin toiveeni ja rukoukseni, että pääsette sisälle JAHVEN Valtakuntaan. Se tulee olemaan katastrofi ja tragedia, jos ette pääse sisälle, jos jäätte tänne. Sen tähden olen soittanut teille tänä aamuna, vain hälyttääkseni teitä olemaan varovaisia. Yhdistäkää pisteet, liittäkää yhteen pisteet, olkaa varovaisia. 

Katsokaa uutisia hengellisillä silmillänne ja olkaa valmistautuneita koko ajan. Se ei ole koskaan ollut niin elävää. Se ei ole koskaan ollut niin pelottavaa. Se ei ole koskaan ollut niin varovaista, kuin se on tänään. Jatkakaa siis tehden parannusta sydämissänne. Pysykää poissa kaikesta, mikä on syntiä. Muistakaa, että voitte tehdä parannuksen tänä hetkenä ja sitten viisi minuuttia myöhemmin lankeatte himoon siellä toimistossanne tai kaduilla, seksuaaliseen himoon, himoiten miestä, himoiten naista, mitä tahansa, kuka tahansa oletkin, mutta tämä on hetki suojella pelastustanne, jotta kukaan ei ottaisi pois kruunuanne. 

Tänä aamuna, pyydän anoen, olen siis soittanut herkistämään, hälyttämään teidät siihen tarpeeseen olla valmiita kaiken aikaa, sillä ei ole väliä, missä tahansa olettekin. Olette sitten toimistossanne, tai olette kotona, tai olette matkustamassa, tehkää vain parannus ja olkaa valmiita. Pyytäkää HERRAA auttamaan teitä. Olen aina sanonut, kutsukaa Hänet, jotta voitte olla täysin hukutettuja Hänen auktoriteettiinsa ja voimaansa ja sitten Hänen suojelemiaan, puolustamiaan, sillä pahin asia, mitä voi tapahtua, on, että ylöstempaus tapahtuu, seurakunta on otettu pois, ja sitten näen joitakin ihmisiä, jotka ovat tehneet työtä, joitakin ihmisiä, jotka ovat olleet tässä Palvelustyössä. Se tulisi olemaan todella sydäntä särkevää. 

Valmistakaa siis itsenne. Opettakaa lapsianne valmistautumaan. Puhukaa heidän kanssaan, puhukaa heille MESSIAASTA. Puhukaa heille MESSIAAN tulemuksesta, JUMALAN profeetallisesta kalenterista, siitä ajasta, jossa olemme, siitä, mitä Raamattu lupasi, ja ne merkit näemme. Valmistakaa koko perheenne. Valmistakaa seurakuntanne. Jos teillä on Whatsapp -ryhmiä, lähettäkää seurakunnillenne, pyytäkää heitä anoen, voimmeko olla valmiita MESSIAAN tulemukseen? Tämä on paimenen päärooli. Paimenen päärooli, perusrooli on valmistaa lampaat MESSIAAN loisteliaaseen tulemukseen. 

Pyydän siis anoen, on se sitten Whatsappin, Facebookin, minkä tahansa kautta kommunikoit seurakunnallesi alueesi Pastorina, Piispana, pyytäkää vain ihmisiänne, seurakuntianne olemaan aina valmiina. Olemaan aina valmiina. Sillä pahin asia, mitä voi koskaan tapahtua, on, että ylöstempaus tapahtuu, ja he jäävät jälkeen. He olivat mukana Palvelustyössä, he kuulivat Sanoman, he jatkoivat valmistautumaan, mutta koska he sivuuttivat yhden askelen ja jäivät jälkeen, se tulisi olemaan tragedia, koska sinä olet rakastanut HERRAA, olet kävellyt HERRAN kanssa näin pitkään, niin miksi jäisit jälkeen? Miksi lapsesi jäisivät jälkeen? 

Pyydän siis anoen, olen soittanut teille, kiinnittääksenne huomionne tapahtumiin Israelissa juuri nyt ja pohtia taaksepäin 2. huhtikuun vuoden 2004 Profetiaa ja ottaa se ja laittaa se yhteen keskustelun kanssa, joka HERRALLA oli kanssani eilen, kun Hän nosti minut ylös Taivaaseen ja näin ylöstempauksen latvustosta käsin, kuinka he tulivat Kirkkauden kanssa tällä tavoin. JUMALAN Kirkkaus tuli heidän luokseen ja nosti heidät, he tulivat kuin latvusto, kuin sienimäisenä ylös tällä tavoin mennen ylös, tullen JUMALAN Valtakuntaan. 

HERRA on Puhunut periksi antamattomasti seurakunnan ylöstempauksesta, periksi antamattomasti, johdonmukaisesti, sitkeästi. Hän todella halajaa, että pääset sisälle Hänen Valtakuntaansa. Olkaa te siis valmiita. Jos olet mukana minkäänlaisessa toiminnassa, joka tulee altistamaan sinut synnille, niin pyydän anoen, pidättäydy, kieltäydy siitä. Tämä on se hetki valita suurempi aate. Ikuisuus. 

Sanomassa, jonka annoin eilen, näitte HERRAN puhuvan kansakunnille todella selvästi, HERRA Sanoi, että Tuomio tulee olemaan ikuinen. Se tulee olemaan jotakin, mitä et ollut koskaan kuvitellut. Se tulee olemaan ikuinen Tuomio, joka kestää yhtä pitkään kuin HERRA elää, aina ja ikuisesti. Teille annetaan ikuiset kirkkaat ruumiit, jotka voivat ottaa rangaistuksen vastaan ikuisesti. Teille annetaan ruumiit, jotka eivät tuhoudu, ne yksinkertaisesti palavat aina, äärettömästi, ikuisesti, niin kauan kuin JUMALA elää. Miksi siis, miksi ajelehtia siihen suuntaan?  

Siunatut ihmiset, valmistautukaa siis. Olkaa aina valmiita. Koko ajan. Opettakaa lapsillenne KRISTUKSESTA, opettakaa heille pyhyydestä. Puhukaa heille pyhästi pukeutumisesta, pyhästi vaeltamisesta, pyhästi elämisestä. Ohjatkaa heidät Raamattuun ja kuulolle radioon. Antakaa heidän yhdistää itsensä JUMALAN teihin, Raamatun Sanaan. Antakaa heidän oppia tulemaan riippuvaisiksi JUMALASTA. 

Keniassa esimerkiksi ja tämä on maailmanlaajuista, koska tämä on kaikkialla sosiaalisessa mediassa, rammat kävelevät. Yhdistäkää lapsenne sen kaltaisiin JUMALAN Tekoihin. Tämä on se, mikä tulee jättämään pysyvän jäljen. Se tulee vetämään heidät lähemmäs JUMALAA, lähemmäs JUMALAN tapahtumia, JUMALAN Tekoja, lähemmäs sitä, mitä JUMALA tekee täällä ja nyt, joten he tulevat olemaan samoissa askelissa PYHÄN HENGEN kanssa. Vetäkää perheenne, vetäkää seurakuntanne tähän. Kertokaa heille, että kun kaksi rampaa nousee ylös yhtenä päivänä, se ei ole elokuvaa, se ei ole leffaa, siinä on keskustelu.

Se tulisi olemaan teille todellinen tragedia olla osallisena, juhlia rampoja, olla osallisena, kun rammat kävelevät, ja sitten sivuuttaa MESSIAAN tulemus. Seurakunta Vietnamissa Phnom Penhissa, seurakunta Malesiassa, seurakunta Australiassa, seurakunta, kaikkialla, Uudessa-Seelannissa, seurakunta Etelä-Koreassa, kaikki ne ottavat hyötyjä irti JUMALAN Vierailusta, jopa kun lähetämme videoklipit maailmanlaajuisesti. He käyttävät sitä, valmistautuakseen MESSIAAN tulemukseen. Pyydän siis anoen, valmistautukaa koko ajan. HERRA Siunatkoon teitä. Kiitos.

(Profetia 3.6.2021 / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)