27.4.2023 GLOBAALI KOKOUS - MESSIAAN KAKSI PALUUTA: YLÖSTEMPAUS & TOINEN TULEMUS - Profeetta Dr. Owuor

Muistiinpanot/tiivistelmä:

Tällä matkalla Ilmestyskirjan luvussa 3:10-11, on ollut suuri sielujenne rikastuttaminen.

"4 Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä,

5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä" (Ilm. 1:4-5)

Näimme Jesajan profetian sekä monet muut profetiat Vanhassa Testamentissa, koskien Messiaan, maan kuningasten Hallitsijan tulemusta.

• "mitä olet nähnyt" Hän viittaa Kristuksen näkyyn.

• "ja mikä nyt on" Hän viittaa seurakunnan aikakauteen, kun seurakunta on vielä täällä maailmassa, Ilmestyskirjan luvut 2-3.

• "ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva", tämä kattaa Ilmestyskirjan luvut 4-22.

• "ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä", Hän viittaa Jesaja 53, Kristuksen kärsimykseen, kuinka Hän kärsi Ristillä puolestamme, jotta voisimme saavuttaa Isä Jumalan vanhurskaat vaatimukset. Tämä on lunastuksen koko oppi, sanoma sijaiskuolemasta, 1. Moos. 22, kun Aabraham vie Iisakin teurastettavaksi Moorian vuorella ja yhtäkkiä oinas ilmestyy Taivaasta ja on sijaiskuolema. Sinun olisi kuulunut itse maksaa tuo Jumalan vanhurskas vaatimus, mutta sitten Messias tuli sinun sijastasi. Jeesuksen Veren evankeliumi on suuri evankeliumi.

• "Hänelle, joka meitä rakastaa", Jumalan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan, "niin paljon on Jumala maailmaa rakastanut". Jumalan rakkaus maailmalle, ihmiskunnalle, langenneelle ihmiselle, kun Hän laski alas Jaakobin tikapuut ja etsi kadotettuja lapsiaan.

"6 ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen." (Ilm. 1:6)

Herra on lunastanut kaikki, jotka ovat mukana ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ylöstempauksessa, ja kutsunut ja päästänyt heidät sisälle kaksoisvirkaan.

"9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista

10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä"." (Ilm. 5:9-10)

• Hän puhuu tässä lunastamisesta Verellä. Muistakaa, kuinka näin Jumalan Valtaistuimen luona, kuinka Hänet oli teurastettu.

• Risti on evankeliumin sydän, Veri on evankeliumin voima.

• Heidät, jotka Jeesus on lunastanut, on lunastettu Jumalalle.

• Kaikki kansakunnat ja heimot tulevat olemaan Jumalan Valtakunnassa.

• Heistä on tullut kuninkaita ja Jumalamme pappeja ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. On kaksi virkaa.

• Heille, jotka ovat osallisia ensimmäiseen ylösnousemukseen, jotka ovat kuuliaisia ja vanhurskaita, Herra on tehnyt julkisen kutsun Jumalan Valtakuntaan.

• On palkkioita: Kun pääset Jumalan Valtakuntaan, sinulle annetaan kruunuja, jotta voit hallita Kristuksen kanssa maailmassa ja samalla pääset myös papilliseen virkaan palvelemaan Herraa.

"11 Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat," (Ilm. 5:11)

Hän kuvailee suurta joukkoa, johon olet myös kutsuttu ja päästetty sisälle.

Ilm. 1:6: Mitä tarkoittaa palvella Jumalaa ikuisessa tilassa? Mitä tarkoittaa palvella Häntä tässä elämässä, tässä todellisuudessa?

 

MESSIAAN TULEMUS

"7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen." (Ilm. 1:7)

Hän puhuu Messiaan tulemuksesta. Hän lupaa, että Messias on tulossa, mutta kun katsot Messiaan tulemusta, ymmärrät, että on kaksi Messiaan tulemusta:

 

1) SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUS

• Messiaan tulemus, kun Hän tulee kuin varas

• Hän tempaa uskolliset, seurakunnan, Kirkkauden Valtakuntaan.

• Hän poistaa seurakunnan tuhotantereelta, joka tulee tähän maailmaan Suuressa Ahdistuksen ajassa.

• Ei kaikki tule näkemään Häntä. Kun Hän oli juuri noussut ylös kuolleista ja Hän tuli näyttämään itsensä ylösnousemuksen jälkeen, Hän näytti itsensä vain Hänen ystävilleen, seuraajilleen, heille, jotka kunnioittivat Häntä, jotka rakastivat Häntä, jotka uskoivat Häneen. Hän ei näyttänyt itseään vihollisilleen. Niin tulee olemaan myös seurakunnan ylöstempaus, kun Messias tulee ennen Ahdistuksen aikaa. Hän tulee ylhäälle Taivaalle väreissä ja loistossa kuin voittoisa Kuningas. Hän tulee kutsumaan sieltä ja seurakunta ylöstemmataan Hänen luokseen.

• Hän ottaa vain ystävänsä.

• Hän tulee ylhäälle pilviin, Hänen jalkansa eivät koske maaperään

• Hän ottaa pyhän ja vanhurskaan seurakunnan, uskolliset Jumalan Valtakuntaan.

Sen jälkeen on Ahdistuksen aika maailmassa.

 

2) MESSIAAN TOINEN TULEMUS

"7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen." (Ilm. 1:7)

Tämä tietty tapahtuma Ilm. 1:7 on täysin erilainen, kuin mitä näette Ilm. 3:10 ja Ilm. 4:1 ja 1. Tess. 4:13-18.

Kun Hän tuli kruunattavaksi ja Hän tuli pilvissä:

"13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.

14 Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä." (Dan. 7:13-14)

"12 Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, niinkuin meilläkin on teitä kohtaan," (1. Tess. 3:12)

"64 Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä." (Matt. 26:64)

Hän lupasi, että Hän tulisi Kirkkaudessaan, kuten Ilm. 1:7.

 

EROT MESSIAAN KAHDEN TULEMUKSEN VÄLILLÄ

MESSIAAN ENSIMMÄINEN PALUU / SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUS

1. Tess. 4:13-18.

"13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole." (1. Tess. 4:13)

• Tessalonikan seurakunnassa oli suuri tragedia, koska kristityt istuivat Herran huoneessa tietämättöminä pelastuksen perusasioista, kuten kuolema ja ylösnousemus.

• Herra puhuttelee tässä seurakuntaa.

• Hän ei puhu pakanoista, uudestisyntymättömistä ulkona tuolla, vaan sisarista ja veljistä.

 

Tessalonikan seurakunta oli huolissaan, kun he vastaanottivat Herran ja heille opetettiin synnistä ja sen seuraamuksista, parannuksenteosta, pyhyydestä ja erottautuneesta kristillisestä elämästä, kristillisestä kestäväisyydestä, uhraavasta elämästä ja Messiaan tulemuksesta. He alkoivat odottamaan ja valmistautumaan Messiaan tulemukseen, mutta sitten heidän rakkaansa alkoivat kuolemaan luonnollisesti ja jotkut heistä vainojen tähden.

He huolestuivat ja alkoivat kyselemään, mitä tapahtuu rakkaidemme sieluille, jotka ovat kuolleet ennen ylöstempausta ennen kuin Messias tulee. Silloin Herra vastasi heille sanoen, että ei ole hyvä olla seurakunnassa tietämättömänä, kirjaimellisesti katsoen välinpitämättömänä sen kaltaisesta niin keskeisestä kristillisen pelastuksen perusasiasta kuin pyhien ylösnousemus. Tiedämme, että kristillisessä uskossa ilman ylösnousemusta meillä ei olisi mitään, ei toivoa hautojen toiselle puolen.

Herra vastasi heille näin:

"14 Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet (kuolleet)." (1. Tess. 4:14-15)

Näette "me" sanan jakeissa 13-15. Tarkoittaen, että ensimmäisessä seurakunnassa he odottivat Messiaan tulemusta heidän aikanaan.

Kun Messiaan tulo on jo viipynyt yli 2000 vuotta, kuinka paljon silloin tämän sukupolven tulisi odottaa Messiaan tulemusta?

"16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan (Kaikkivaltiaan) pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;" (1. Tess. 4:16)

• Herra ei lähetä ylienkeliä, sillä Hän itse tulee alas.

"17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, TEMMATAAN (tässä on ylöstempaus) yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa." (1. Tess. 4:17)

• Tässä tapahtumasarjassa heidät temmataan ja on suuri jälleen näkeminen Herran kanssa ilmassa.

• Nyt Hän esittelee teille ikuisuuden Herran kanssa.

• Tämän tulisi saada aikaan, että elätte hyvin pyhää elämää tässä ajassa.

• Sinua ei koskaan enää eroteta Kristuksesta:

-Kun Herra menee kohti Taivasta, menet Hänen kanssaan

-Kun Hän tulee Jerusalemiin, tulet sinne Hänen kanssaan

-Kun Hän menee Tuhatvuotiseen Valtakuntaan, menet Hänen kanssaan

- Kun Hän menee ikuiseen tilaan, menet Hänen kanssaan

- Kun Hän menee uuteen Jerusalemiin, menet Hänet kanssaan

Sinua ei koskaan enää tulla erottamaan Herrasta.

"18 Niin lohduttakaa (rohkaiskaa) siis toisianne näillä sanoilla." (1. Tess. 4:18)

• Messiaan tulemuksen sanoman, seurakunnan ylöstempauksen, tulisi rohkaista seurakuntaa:

-Menemään ulos evankelioimaan Jeesuksesta kaduille, kouluihin, markkinapaikoille, kauppoihin ja toimistoihin, kaikkialle

-Kertomaan heille nämä hyvät uutiset tulevasta Kuninkaasta, Jumalan Valtakunnasta, hyvät pelastuksen uutiset, maailmassa, joka tarvitsee muutosta, he todella tarvitsevat elämää.

• Kristityn matkalla on luonteenomaista vainot.

• Kun muistat ylöstempauksen, että Messias tulee hakemaan sinua, sen tulisi rohkaista sinua vainoissa kotona, toimistossa ja elämässä yleensä.

Tämä on seurakunnan ylöstempauksen narratiivi, kun Hän pysähtyy taivaalla ja ottaa uskollisen seurakunnan, Hänen ystävänsä.

Sitten Kristuksen Toisessa tulemuksessa Jerusalemiin jopa Hänen vihollisensa näkevät Hänet ja Hänen jalkansa tulevat astumaan Öljymäelle.

Mutta koskien seurakunnan ylöstempausta:

"52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme." (1. Kor. 15:52)

• Tämä on seurakunnan ylöstempaus.

• Se tulee tapahtumaan välähdyksessä, silmänräpäyksessä.

• Jos halkaiset nanosekunnin, voit saada pienimmän yksikö tässä ajassa ja halkaiset sen lisää, silloin meillä on mikrosekunti ja nanosekunti.

• Se on todella pieni aikayksikkö, kuin välähdys

• Aika, kun valo iskeytyy verkkokalvoillesi ja heijastuu takaisin.

• Se on aika, jota et voi mitata tässä ajassa.

• Se on nopeampi kuin salaman välähdys.

• Et voi valmistautua silloin, on parempi, että valmistaudut nyt.

Tämä on ylöstempaus, sama tapahtuma, jonka olemme nähneet 1. Tess. 4:13-18.

 

MESSIAAN TOINEN TULEMUS

"7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen." (Ilm. 1:7)

• Muistakaa, että ylöstempauksessa ei kaikki saa nähdä Häntä, mutta tässä kaikki saavat nähdä Hänet, jopa Kristuksen, Ristin ja Herran viholliset näkevän Hänen tulevan.

• He tulevat suremaan ja vaikeroimaan.

• Kun näet Hänen tulevan takaisin ja ymmärrät, että tämä on Hän, jonka hylkäsit ja lävistit, etkä ottanut Hänen pelastustaan vastaan ja näet Hänen tulevan Kirkkaudessa ja voimassa, silloin todella suret.

"1 Katso, Herran päivä on tuleva (Jerusalem), ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.

2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan (Armageddon). Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan (se on hirvittävää aikaa), ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista.

3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.

4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin." (Sak. 14:1-4)

• Tämä on Messiaan Toinen tulemus, jonka olen nähnyt näyssä.

• Tämä erottaa sen seurakunnan ylöstempauksesta, että tuona päivänä Hänen jalkansa tulevat seisomaan Öljymäellä.

• Jerusalemin Itäportti on vieläkin suljettuna tähän saakka.

• Ainoastaan Messias avaa tuon oven. Kukaan muu ei saa avata sitä.

Jopa Israelin 1967 ja 1973 sodissa taisteluissa vihollisiaan vastaan yhtenä hetkenä, kun Jerusalem otettiin haltuun, niin Israelin puolustusjoukot suunnittelivat sotastrategioita, kuinka myrskytä sinne ja ottaa se takaisin. Kun he suunnittelivat, niin parhain reitti hyökätä olisi avata Itäportti ja myrskytä vihollinen. Se olisi ollut paras tapa alentaen uhrien määrän, jotta he eivät menettäisi suurta määrää sotilaita, miehiä ja naisia, mutta kun he kysyivät Jerusalemin päärabbilta, voivatko he avata tuon oven ja myrskytä vihollisen, esitellen skenaarion hänelle, muistan kuinka päärabbi vastasi heille: Ei ei ei! Vaikka se olisi kallista mennä toista reittiä, teidän tulee tehdä niin, koska kukaan ei avaa Itäporttia. Vain Messias tulee avaamaan tuon portin.

• Tämä on Kristuksen Toinen tulemus.

 

SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUS

Joh. 14:1-3

"3 Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen." (Joh. 14:1-3)

• "Tulen minä takaisin", tämä on Kristuksen paluu ylöstempauksessa tempaamaan seurakunta pois sotatantereelta

• Evakuointi, jossa evakuoidaan uskolliset pyhät.

• Herra lähetti meidät valmistamaan teitä seurakunnan ylöstempaukseen.

 

TOINEN TULEMUS

"11 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa." (Ilm. 19:11)

1.11.2006 näky klo 03: Hääsormusten näky. Taivaan ja maan yhdistyminen on tapahtumaisillaan. Taivaan valkoinen Hevonen, jota Hän kuvailee tässä.

"12 Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse,

13 ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.

14 Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot (tämä on te ja enkelit), puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen.

15 Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." (Ilm. 19:12-15)

Tämä on se Messiaan tulemuksen narratiivi, jonka Herra on välittänyt Ilm. 1:7.

 

YHTEENVETO TÄHÄN MENNESSÄ YLÖSTEMPAUKSEN JA MESSIAAN TOISEN TULEMUKSEN VÄLILLÄ

SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUKSESSA:

1) Herra tulee ylhäälle Taivaalle, Hän pysähtyy ylös taivaalle ja kutsuu seurakuntansa ja heidät temmataan Hänen luokseen ja heillä on jälleen näkeminen ja niin he saavat aina olla Herran kanssa.

-Kristityt temmataan kohtaamaan Herra ylhäällä pilvissä taivaalla maan yläpuolella. 1. Tess. 4.

-Kristityt uskovat kohtaavat Herran ilmassa maan yläpuolella.

2) Herra poistaa kristityt uskovat, uskolliset uskovat maailmasta.

3) Herra Jeesus itse ottaa kristityt uskovat ylös Kirkkauteen

 

TOISESSA TULEMUKSESSA:

1) Hän tulee maailmaan ja Hänen jalkansa astuvat maaperään, kun Hän astuu Öljymäelle. Herra tulee kohtaamaan kristityt maailmassa täällä.

-Nämä ovat kristityt, jotka pelastuivat Suuressa Ahdistuksen ajassa ja selvisivät sieltä elossa.

-Kristityt kohtaavat Herran maan päällä. On ihmisiä, jotka pelastetaan Ahdistuksen ajassa. -Monet heistä teurastetaan ja tapetaan antikristuksen toimesta, mutta jotkut selviävät elossa Suuresta Ahdistuksen ajasta niin, että kun Kristus palaa, Hän kohtaa kristityt uskovat maan päällä.

2) Pahat ja jumalattomat ihmiset poistetaan maailmasta. Heidät heitetään helvettiin.

3) Enkelit tulevat poistamaan pahat ja jumalattomat maailmasta.

 

TOINEN TULEMUS - KRISTUKSEN HYLKÄÄVÄT IHMISET

"41 Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta,

42 ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." (Matt. 13:41-42)

Tämä tapahtuu Toisessa tulemuksessa.

"30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin." (Matt. 24:30-31)

• Jos olet Kristuksen hylkäävä ihminen, hyläten Herran koko ajan, kun uskovat sisaret ja veljet tulevat evankelioimaan toimistoosi, sanoen, pyydän, ota Jeesus vastaan, ole uudestisyntynyt, ja hylkäät Jeesuksen ja sanot, en ole vielä valmis ottamaan Häntä vastaan, niin silloin tuona päivänä itket ja suret, kun näet Jeesuksen tulevan suuressa voimassa ja Kirkkaudessa, itket, koska Hän tulee tuomitsemaan.

"32 Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.

"33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä." (Matt. 24:32-33)

• Tiedätte, että viikunapuu symboloi Israelia.

"34 Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.

35 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.

36 Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin.

37 Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.

38 Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin,

39 eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva." (Matt. 24:34-39)

• Kun Herra puhuu, "niin kuin oli Nooan päivinä, niin on myös Messiaan tulemus oleva", tämä viittaa Kristuksen Toiseen tulemukseen.

• Vedenpaisumus tuli ja vei heidät pois.

• Nooan päivinä Kristuksen hylkäävät ihmiset otettiin pois maailmasta, heidät, jotka hylkäsivät parannuksenteon ja pyhyyden.

• Nooan saarnasi vanhurskautta 120 vuotta

• Mutta tuo sukupolvi oli kovasydäminen, heillä oli kivisydämet; he hylkäsivät sen, kieltäytyivät, pilkkasivat ja herjasivat häntä, katsoen häntä kuin hullua. He eivät olleet koskaan nähneet sellaista sadetta, jota hän kuvaili.

• Nooa rakensi arkkia 120 vuotta.

• Vedenpaisumus pyyhkäisi ja vei Kristuksen hylkäävät ihmiset pois maailmasta.

• Tämä viittaa Kristuksen Toiseen tulemukseen, jota juhlitaan Ilm. 1:7.

• Silloin pahat ja jumalattomat ihmiset otetaan pois maailmasta. Kristusta vihaavat, parannusta tekemättömät, kapinalliset ihmiset poistetaan maailmasta Toisessa tulemuksessa.

"47 Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja.

48 Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois." (Matt. 13:47-48)

Ylöstempauksessa:

• Pahat ihmiset pysyvät maailmassa.

• Siunatut rakkaat pyhät uskovat otetaan pois maailmasta Taivaaseen.

Toisessa tulemuksessa:

• Pahat ihmiset poistetaan maailmasta.

Kristityt uskovat aina päätyvät Jumalan Valtakuntaan, joko ylöstempauksessa tai Toisessa tulemuksessa.

Nooan päivinä:

• Pelastumattomat ihmiset vietiin pois maailmasta Tuomiossa.

• Pelastetut ihmiset jätettiin Arkkiin, laivaan.

"40 Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

41 Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään." (Matt. 24:40-41)

Tämä viittaa Kristuksen Toiseen tulemukseen.

"34 Minä sanon teille: sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

35 Kaksi naista jauhaa yhdessä; toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään." (Luuk. 17:34-35)

"37 Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle: "Missä, Herra?" Niin hän sanoi heille: "Missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat"." (Luuk. 17:37)

• "Missä, Herra?" ts. nämä ihmiset on viety pois maailmasta. Minne heidät on viety päivänä, jolloin Kristus tulee Toisessa tulemuksessa?

• Herra viittaa tässä, että heidät viedään helvettiin.

• Pahat poistetaan maailmasta, tehden tietä Kristuksen Tuhatvuotiselle Valtakunnalle, jotta Messias voi nyt hallita Tuhatvuotisessa Rauhan ja Kristuksen Valtakunnassa.

• Kun Hän tulee Toisessa tulemuksessa, Hän tulee vakiinnuttamaan Tuhatvuotisen Valtakuntansa ja loisteliaan Valtaistuimensa maailmassa.

Ylöstempauksen jälkeen:

• Maailma menee välittömästi 7 vuoden Ahdistuksen aikaan.

-Se ei ole ehkä tarkalleen heti tapahtuva. Ehkä on pieni väliaika, kun antikristus tulee esille, identifioi itsensä, ottaa hallintavallan 10 valtakunnasta ja kirjoittaa 7 vuoden rauhansopimuksen Israelin kanssa, siinä voi olla pieni väli, mutta ylöstempauksen jälkeen on 7 vuoden Ahdistuksen aika.

Toisen tulemuksen jälkeen:

• Maailma astuu sisälle Tuhatvuotiseen Kristuksen Rauhan Valtakuntaan.

Kun Hän sanoo:

"7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen." (Ilm. 1:7)

Mistä Messiaan tulemuksesta Hän oikein puhuu?

Nyt olemme nähneet eron tämän Toisen tulemuksen ja ylöstempauksen välillä.

Kun Messias tulee Toisessa tulemuksessa:

• Se on kuin vertaus kalastajista, jotka laskivat ison verkon järveen ja kun se täyttyi he vetivät sen rantaan.

• Sitten he alkoivat ottamaan hyviä kaloja koriin.

• Sitten he saivat pahoja kaloja ja yksi toisensa jälkeen heittivät ne pois.

• Pahat otetaan Tuomioon pois maailmasta, kuten Nooan päivinä.

• Sitten opetuslapset kysyivät: Missä, Herra? Hän vastasi: Siellä, missä on raato, sinne korppikotkat kokoontuvat.

 

KRISTUKSEN VALKOINEN TUOMIOISTUIN

"11 Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.

12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan." (Ilm. 20:11-12)

• Jos hylkäät Kristuksen, tämä on määränpääsi ja tie, minkä otat. On todella hirvittävää ilmestyä tämän Suuren Valkoisen Tuomioistuimen eteen ja kohdata Jeesus Kristus, peljättävä Tuomari, jota koko Taivas ja maa pakenevat.

• On hirvittävää ilmestyä Häneen eteensä, niin että olet täynnä kaikkea syntiäsi.

• Silti meillä on nyt todella upea mahdollisuus tehdä parannus, antaa pois ja ladata pois syntimme ja ottaa pelastus vastaan nyt, ja ei koskaan päätyä sinne.

• Tästä syystä tuomme teille tämän armon ja parannuksenteon mahtavan evankeliumin, jotta ette koskaan joutuisi seisomaan tämän peljättävän Tuomioistuimen edessä.

• Mitä tahansa teet täällä maailmassa, se kirjoitetaan ylös.

• Olkaa viisaita ja tehkää ainoastaan pyhiä tekoja.

• On kaksi kirjaa: Elämän kirja, rekisteri Taivaan kansalaisista ja Tekojen kirja, johon kaikkien teot on kirjoitettu.

"13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan." (Ilm. 20:13)

• Teot ovat todella tärkeitä. Heitä ei tuomittu uskonsa mukaan.

• Teot, mitä teet tässä maailmassa, tulevat määrittelemään, pääsetkö Taivaaseen vai joudutko helvettiin?

"14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." (Ilm. 20:14-15)

• Kun he kysyivät Jeesukselta, mihin pahat viedään pois täältä maailmasta ja heitetään?, nyt ymmärrät. Heidät otetaan Tuomioon, kuten Nooan päivinä.

• Tuhatvuotisen Valtakunnan jälkeen he tulevat seisomaan Kristuksen Tuomioistuimen edessä.

 

EROT MESSIAAN KAHDEN TULEMUKSEN VÄLILLÄ

SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUS

1) Kristityt uskovat kohtaavat Herran ilmassa / Sijainti on ilmassa, taivaalla

(1. Tess. 4:16-17)

2) Jeesus menee kristittyjen uskovien kanssa Taivaaseen

3) Kristus itse pelastaa uskovat pois maailmasta

4) Kristityt poistetaan maailmasta

5) Jeesus pelastaa uskovat Ahdistuksen ajan Tuomioista ja kuolleiden ylösnousemus tapahtuu, kun Kristus ilmestyy Taivaalle.

6) Jeesus kokoaa omat valittunsa

7) Jeesus tulee palkitsemaan omat valittunsa

 

TOINEN TULEMUS (Viite: Ilm. 1:7)

1) Kristityt uskovat kohtaavat Herran maassa / Sijainti on Öljymäki (Sak. 14:4)

2) Jeesus menee kristittyjen uskovien kanssa Tuhatvuotiseen Valtakuntaan

3) Enkelit ottavat pahat ihmiset pois maailmasta

4) Pahat ihmiset poistetaan maailmasta

5) Kuolleiden vanhurskaiden uskovien ylösnousemus, jotka kuolivat Ahdistuksen ajassa, tapahtuu, kun Kristuksen jalat astuvat Öljymäelle

6) Jeesus lähettää enkelinsä kokoamaan Hänen valittunsa, heidät jotka vastaanottivat Kristuksen ja selvisivät Suuresta Ahdistuksen ajasta (Matt. 24:31)

7) Kristus tulee Tuomitsemaan vihollisensa

• Ilm. 1:7 Johannes näki näyn kirkastetusta ylösnousseesta Kristuksesta Hänen Toisen tulemuksensa Kirkkaudessa.

 

KUINKA JEESUS PALKITSEE OMANSA?

"11 Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.

12 Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,

13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.

14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;

15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

17 Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette." (1. Kor. 3:11-17)

• Kun Kristus tulee palkitsemaan omansa ylöstempauksessa, Hän tulee arvioimaan, mitä olet tehnyt sen pelastuksen kanssa, jonka vastaanotit.

• Jos rakennat kullalla, jalokivillä tai hopealla, niin Tuli tulee koettelemaan sen. Jos se pääsee läpi tulesta ja selviää, saat palkkion.

• Tämä on selvä ohjeistus tälle sukupolvelle.

Herra kysyy:

Siitä saakka, kun vastaanotit pelastuksen, sen perustuksen, joka on Jeesus Kristus, mitä olet käyttänyt kristillisen elämäsi ja sen perustuksen rakentamisessa?

Oletko käyttänyt olkea tai jotain katoavaista, joka palaa poroksi tuona palkkion päivänä?

"10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa (täällä) ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa." (2. Kor. 5:10)

Tämä on todella vakavaa.

Herra kysyy:

Siitä saakka, kun vastaanotit Jeesuksen Kristuksen elämäsi perustuksena, mitä olet käyttänyt rakentamaan sen päälle?

• Tämän päivän sukupolvi käyttää katoavaisia asioita, jotka palavat, rakentamaan tuota perustaa. • Kun se menee tulen läpi, se palaa

• Mutta jos rakennat kullalla, ikuisella materiaalilla, katoamattomalla, kuolemattomalla ja turmeltumattomalla materiaalilla, silloin tuona päivänä saat palkkion.

• Kun katsot, eroja ylöstempauksen ja Toisen tulemuksen välillä, jota juhlitaan Ilm. 1:7, näet, että ylöstempauksessa Kristus tulee palkitsemaan oman seurakuntansa.

• Toisessa tulemuksessa Kristus tulee tuomitsemaan vihollisensa.

 

HERRA EROTTAA IHMISET PERUSTUEN TEKOIHIN

• Herra tulee palkitsemaan omansa ylöstempauksessa

• Toisessa tulemuksessa Hän tulee Tuomitsemaan vihollisensa

"31 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle." (Matt. 25:31)

• Se tulee olemaan voimallinen päivä maailmassa, kun Messias asettaa loisteliaan Valtaistuimensa ja istuu sillä Jerusalemissa.

"32 Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista.

33 Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.

34 Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se (Tuhatvuotinen) valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.

35 Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;" (Matt. 25:32-35)

• Tämä on ohjeistus, mitä seurakunnan tulisi tehdä juuri nyt: Mennä ulos ruokkimaan nälkäisiä

• Kun Herra vie heidät, jotka pääsevät ikuiseen Valtakuntaan, joka alkaa Jumalan Tuhatvuotisesta Valtakunnasta ja jatkuu aina ikuiseen tilaan saakka, ja Hän erottaa heidät, Hän erottaa heidät perustuen heidän tekoihinsa.

• Silti tämän päivän seurakunta opettaa tänä päivänä väärin, että älkää huoliko teoistanne. He sanovat, että jos teet jonkun pienen teon, se ei ole enää armoa, koska armo on jo täytetty.

• Katsokaa, mitä Herra tekee tässä. Hän erottaa kuin paimen lampaat vuohista tiukasti heidän tekojensa mukaan.

• Hän perusti sen Tekojen kirjaan, jossa ihmiskunnan teot kirjoitettiin. Ei usko, vaan teot.

• Suuren Valkoisen Valtaistuimen tuomio, josta luimme, siellä on Tekojen kirja. Ei perustuen uskoon, vaan tekoihin. Nyt Hän saattaa sen päätökseen tässä.

• Seurakunnan tulee mennä ulos, etsiä nälkäisiä ja antaa heille jotain syötävää, jakaa jotain heidän kanssaan. Tämä tulee olemaan kriittisen tärkeää tuona päivänä.

• Menitte sairaalavierailuille, veitte heille mehua ja luitte Raamattua heille, istuitte sängyn vierellä.

"36 minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.'

37 Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?

38 Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?

39 Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?'

40 Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'.

41 Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

42 Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;

43 minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'

44 Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'

45 Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'.

46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään." (Matt. 25:36-46)

• Katsokaa sitä vanhurskautta, jota olen saarnannut, jota olen kaiuttanut nyt 20 vuotta.

 

YLÖSTEMPAUKSESSA:

1) Messias tulee palkitsemaan omansa

2) Uskovat lähtevät pois maailmasta, heidät viedään pois

3) Uskomattomat jäävät maailmaan

4) Uskovat kirkastetaan

5) Uskovat poistetaan uskomattomien keskuudesta

6) Ylöstempaus johtaa Ahdistuksen aikaan

TOISESSA TULEMUKSESSA:

1) Messias tulee tuomitsemaan vihollisensa

2) Uskomattomat viedään pois, he lähtevät pois maailmasta

3) Uskomattomat poistetaan maailmasta

4) Ei mainita kirkastumista, joten he, jotka ovat uudestisyntyneitä Ahdistuksen ajassa ja säilyvät siellä, jatkavat Tuhatvuotiseen Valtakuntaan fyysisissä ruumiissaan. Vain heidän elämänsä pituus tulee olemaan pidempi. Emme löydä, että heidän ruumiinsa, jotka löydetään elossa kristittyinä Toisessa tulemuksessa, muutettaisiin, kun he astuvat sisälle Tuhatvuotiseen Valtakuntaan.

Mutta heille, jotka kuolivat Kristuksen tähden Suuressa Ahdistuksen ajassa, annetaan Taivaassa vaatteet heidän väliaikaisiin ruumiisiinsa (Ilm. 6:9-11), ja Toisessa tulemuksessa he saavat kirkastetut ruumiit. Kun Messias tulee takaisin Toisessa tulemuksessa ja Hänen jalkansa koskettavat Öljymäkeä, niin heidän ruumiinsa, jotka tapettiin Suuressa Ahdistuksen ajassa ja joiden sielut menivät Taivaaseen, lunastetaan. Hän tulee heidän kanssaan ja heidän ruumiinsa kirkastetaan.

5) Uskomattomat poistetaan uskovien keskuudesta

6) Toinen tulemus johtaa Tuhatvuotiseen Valtakuntaan

• Herra välittää valtavan sanoman Ilm. 1:7.

• Vanhurskauden, parannuksenteon ja pyhyyden voima ja aarre Jumalan Valtaistuimen ja Herran edessä.

• Herra tulee erottamaan ihmiset perustuen vanhurskauteen.

• Herra nostaa heidät ylös, jotka ovat uskollisia Hänelle, ennen kuin Ahdistuksen aika iskeytyy maailmaan.

• Jopa Ahdistuksen ajan lopussa Hän tulee arvioimaan heidät perustuen vanhurskauteen.

"7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen." (Ilm. 1:7)

• Tämä on ollut valtava sananpaikka.

• Tämä puhuu kahden tyyppisistä ihmisistä: Jumalaan ja Kristukseen uskovista, ja Kristuksen vihollisista, mukaan lukien seurakunnassa.

 

ARMON VÄÄRINKÄYTTÖ - JUMALAN VIHOLLISET

• Hepr. 6:4-6, Herra varoittaa, että kun vastaanotat Jeesuksen armon ja uudestisynnyt ja sitten pelleilet ympäriinsä armon kanssa ja menet takaisin syntiin, silloin sinusta tulee Jumalan vihollinen.

"4 Sillä MAHDOTONTA on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet

5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,

6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät." (Hepr. 6:4-6)

• Jos olisin sinä, alleviivaisin sanan, MAHDOTONTA, ja kirjoittaisin sen yläpuolelle, EI MAHDOLLISTA.

• Kun teet syntiä kristittynä, Jeesus tuntee naulan lävistykset jälleen ja saatat Hänet häpeään.

• Tämä on kutsuhuuto seurakunnalle noudattaa parannuksentekoa ja pyhyyttä ja vanhurskautta ja pyrkiä Jumalan pelkoon

• Kun katsot tämän seurakunnan CV:tä tässä sananpaikassa, näet että tämä on hengellisesti ylivoimainen seurakunta.

• "niitä, jotka kerran ovat valistetut" = Hän puhuu seurakunnasta. Vain seurakunta on valistettu tässä pimeässä maailmassa.

• "ja taivaallista lahjaa maistaneet", et voi sanoa, että nämä ihmiset eivät olleet alkujakaan osa meitä. He ovat sisällä seurakunnassa, heidät on jopa voideltu taivaallisilla lahjoilla.

• "ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet", heidät on jopa voideltu Pyhällä Hengellä. Nämä ovat yleviä CV:itä, joita jopa tämän päivän modernilta seurakunnalta puuttuu.

• "ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia", ts. he ovat nähneet rampojen kävelevän, nähneet jonkun käskevän Taivasta ja Sade sataa välittömästi, he ovat nähneet Jumalan Pilven peittävän jonkun Keskuspuistossa Nairobissa, he ovat nähneet peljättävän kirkastumisen, asioita, joita toiset sukupolvet vain kaipasivat nähdä, he ovat tallentaneet nämä livenä kameroillensa, he ovat nähneet tulevan maailmanajan voimia. Heidän tietonsa tulisi ylittää tämän ajan toiselle puolen.

• Se on tragedia, jos he alkavat kaltoin kohdella armoa ja lankeavat takaisin syntiin.

• Silloin heistä on tullut Jumalan vihollisia ja he ristiinnaulitsevat Jeesuksen.

• Kun lankeat syntiin, sinusta tulee automaattisesti Jumalan vihollinen.

"26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,

27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

28 Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

30 Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa".

31 Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin." (Hepr. 10:26-31)

• Tämän päivän moderni seurakunta harjoittaa rehottavaa syntiä ilman Jumalan pelkoa.

• He tekevät harkittua syntiä.

• Jeesuksen Veri on lopullinen uhri ja jos kaltoin kohtelet sitä, ei ole mitään toista uhria, joka voi pelastaa sinut.

• Koko Kenian tulisi päästä Taivaaseen, koska he ovat todistaneet Jumalan voiman ihmeitä siitä saakka, kun Herra lähetti meidät tähän maahan; rammat kävelevät sokeat näkevät kuurot kuulevat, Jumalan ihmeet ovat täyttäneet kaikki yhteisöt, mukaan lukien muslimit.

• Tämän päivän sukupolvella, jotka kuuntelette minua maailmanlaajuisesti, teillä on valtava mahdollisuus päästä sisälle Jumalan Valtakuntaan. Miksi? Koska olette maistaneet tulevan maailmanajan ja Valtakunnan voimia.

• Jeesuksen Veri on ainoa ja lopullinen uhri, joka pesee pois synnin.

• Jos kaltoin kohtelet sitä ja menet takaisin syntiin, niin olet jätetty tyhjyyteen.

• 1. Piet. 1:17-19 - meitä ei ostettu dollareilla tai euroilla, vaan Jeesuksen voimallisella ja tahrattomalla Verellä.

"17 Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika,

18 tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,

19 vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan," (1. Piet. 1:17-19)

• Sillä ei ole väliä, oletko miljoonääri, minkä maalainen olet, tai minkä maan kansalaisuus sinulla on, olet sitten leski, orpo, naimisissa, sinkku, töissä, työtön

• Se, millä on väliä, on Jumalan pyhyyden standardi.

• Ihmisstandardeilla ei ole väliä Herralle.

• Jumala antaa samansuuruisen standardin ja mahdollisuuden kaikille päästä Jumalan Valtakuntaan riippumatta sosiaalisesta statuksesta tai asemasta.

• Jumala avaa kaikille oven.

• Hän sanoo: Älkää asettuko maailmaan!

• Pysykää täällä ja valmistautukaa Jumalan Valtakuntaan olemalla pyhät, vastaanottamalla parannuksenteon ja kuuntelemalla Jumalan Ääntä maan kamaralla juuri nyt.

• Teitä ei lunastettu kullalla tai timanteilla, tämän maailman rikkauksilla

• Jeesus oli virheetön ja arvollinen Karitsa, joka voi lunastaa ihmisen.

• Herra tulee tuomitsemaan vihollisensa Armageddonissa

• Keitä ovat he, jotka lävistivät Hänet? Jumalan vihollisia.

• Keitä ovat Jumalan viholliset?

• Silloin löydät, että se on jopa seurakunta, joka ristiinnaulitsee Jeesuksen jälleen ja häpäisee Hänet julkisesti.

• Tänä päivänä Jumalan viholliset sisältää langenneen luopuneen seurakunnan.

• He ovat vastaanottaneet Jeesuksen ja kaikki nämä asiat, mutta menevät takaisin syntiin, joten he häpäisevät Jeesuksen.

• Herra sanoo seurakunnalle, että sen tulee lopettaa seksuaalisynti, jota seurakunnat ovat täynnä nyt

• Seurakunnat ovat täynnä rahan rakkautta, siellä on vääriä profeettoja, valheapostoleja, he sanovat: Kylvä siemen ja kerää ihmeesi, he valehtelevat seurakunnassa, siellä ei ole mitään ihmeitä, mitä esitellä, he rahastavat.

• Tässä Palvelustyössä Herra on vakiinnuttanut Jeesuksen Veren ja ihmisiä parantuu

• Jos todistat kaikkia näitä asioita ja menet takaisin syntiin, ristiinnaulitset Jumalan Pojan uudestaan ja häpäiset Häntä julkisesti.

• Silloin sinusta tulee osa sitä ryhmää, joka lävisti Hänet.

 

JEESUS TULEE PILVISSÄ TOISESSA TULEMUKSESSA

"9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.

10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;

11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte (intensiivisesti, ahdistuksessa) taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." (Apt. 1:9-11)

• Hän oli ollut heidän Puolustajansa, Huolen pitäjänsä, Opettajansa ja Herransa, ja yhtäkkiä Hän oli kuin jättämässä heidät orvoiksi.

• Kun päätät tämän sananpaikan ja menet Ilm. 1:7, niin Hän julistaa:

"7 Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen." (Ilm. 1:7)

Se, mitä luvattiin.

Ilm. 19:11-20 näimme, kuinka Hän tulee pilvissä.

"26 Sentähden, jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko.

27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.

28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat." (Matt. 24:26-28)

• Jae 27 on keskeinen. Jos menet takaisin Ilm. 1:7, ymmärrät paljon paremmin.

• Kukaan ei voi siis valehdella teille ja sanoa, että Hän on täällä, Hän on piilossa huoneessa täällä.

• Jokainen ihminen, joka on elossa maailmassa tuona päivänä, tulee näkemään Messiaan tulevan kirkkaudessa ja supervoimassa, väreissä ja loistossa voittoisana Kuninkaana.

• Kukaan ei voi sanoa tuona päivänä, että katso, Hän on täällä, et ole vielä nähnyt Häntä.

• Kaikki tulevat näkemään Messiaan Toisen tulemuksen.

Jeesus on tulossa. Messias on tulossa.

-Ole pyhä koko ajan

-Odota Häntä

-Mene ulos kaduille ja jaa Kristuksen rakkautta kuolevalle maailmalle, jossa ei ole rakkautta

"16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." (Joh. 3:16)

-Jeesus elää ikuisesti

-Messias on jumalinen ja ikuinen

-Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, jotta kukaan ei varastaisi kruunuasi

-Ole pyhä

-Raamattu sanoo: Sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä Herraa

(27.4.2023 Globaali Torstain Kokous / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia