27.12.2021 PROFETIA VALTAVASTA JEESUKSEN VEREN JUHLASTA MENENGAI 4:ssä

27.12.2021 PROFETIA: MENENGAI 4 TULEE OLEMAAN JEESUKSEN VEREN JUHLINTAA & MESSIAS PITELEE AIVAN KUIN TÄHTEÄ KÄDESSÄÄN

Siunatut ihmiset, vieläkin puhuen siitä suuresta Kokouksesta, joka on tulossa, ja kuinka HERRA Puhuu Kokouksesta, suuresta Vierailusta, joka on tulossa Menengaille, Nakuru Menengaille. Tämä on Nakuru Menengai 4. Tämä tulee olemaan suuren suuri, kaikista historiallisin Kokous ikinä, ja sitten samaan aikaan HERRA on näyttänyt minulle, että kun kävelen Kokoukseen, niin HERRAN Kirkkaus lähtee minusta ja koskettaa ihmisiä, laoten ihmisiä vasemmalle ja oikealla. Todella todella voimallista aikaa, siunatut ihmiset. Nakuru Menengai. 

Samaan aikaan puhumme myös suurista parantumisista, massiivisesta määrästä rampoja, jotka tulevat nousemaan ylös. HERRA tulee muistamaan Hänen kansaansa. Tiedän, että jotkut ihmiset ovat tulleet, he ovat tulleet ahdistuksessa, mutta HERRA on todella mahtava, HERRA on todella uskollinen, Hän kuulee kipusi, Hän tuntee kipusi, joten nyt, olkaa vain rauhassa. Kun HERRA tuo Hänen Kaksi Mega Profeettaansa Kokoukseen, niin se tulee olemaan JEESUKSEN Veren juhlintaa. 

Tämä Kokous siis, joka on tulossa tapahtumaan Nakuru Menengaille, tulee pääasiassa olemaan JEESUKSEN Veren juhlintaa. Menemme sinne juhlimaan JEESUKSEN Veren voimaa. Todella voimallista, siunatut ihmiset. 131 rampaa on jo ylhäällä tänä vuonna. Jos lisäätte ne 42 rampaa viime vuonna, silloin teillä on 173, joten teillä on 173 rampaa, jotka ovat kävelleet näinä kahtena vuotena. Ette ole lisänneet sokeita ja kuuroja ja mykkiä ja muita sairauksia. 

Tulemme siis juhlimaan JEESUKSEN Verta Nakuru Menengailla. Se tulee olemaan Juhlakokous. Tulette näkemään juhlintoja, kuinka rampa on kävellyt siellä, rampa on kävellyt missä, rampa on kävellyt. Se tulee olemaan todella massiivinen, siunatut ihmiset, todella todella massiivinen, kun HERRA tuo Hänen Palvelijansa sinne. Loisteliaat kengät, loisteliaat Jalat. Todella väkevää väkevää väkevää. Keskustelut ovat meneillään tauotta. Nyt, kuten voitte kuvitella, on periksiantamattomampi keskustelu, ISÄ JUMALA Puhuu useammin nyt. Jokainen pienikin hetki, kun nukahdan tällä tavoin, niin kuulen Hänen Äänensä, ohjeistuksen, näyttäen minulle Hänen kansansa. Tämä on todella mahtavaa aikaa seurakunnan historiassa. 

Jotkut ihmiset, kun he alkavat saapumaan Kokouskentälle, niin HERRA alkaa parantamaan heitä, joten sen tähden Portti numero 1:sellä, kun nauhoitatte heitä, nauhoittakaa heidät kiireessä. Ette halua epäonnistua saamaan kiinni siitä sairaudesta ennen parantumista. Vapaaehtoiset lääkärit ovat tulleet. Tiedän, että Tri. Toromo Kochei johtaa kaikkia lääkäreitä ja sairaanhoitajia, ja he ovat opettaneet seurakunnan palvelijamme myös nauhoittamaan heidät todella hyvin, jotta saamme kiinni tuosta hetkestä. 

Muistakaa, että Portti numero 1 sairaus ennen parantumista, se on JEESUKSEN Kirkkaus. Olemme kaikki nähneet sen nyt. Olemme nähneet todella selvästi, että kun nauhoitatte heidät ennen kuin he ovat parantuneet, niin JEESUKSEN Kirkkaus suurenee paljon suuremmaksi. Kun he siis tulevat Portille, tiedän, että joskus sairaiden määrä on liian suuri, mutta HERRA tulee auttamaan meitä. Jos voimme yrittää nauhoittaa heidät niin nopeasti kuin pystymme, sillä jotkut heistä tulevat nousemaan ylös, aivan kuten edellisessä Kokouksessa, joka oli Eldoretissa. Jotkut rammat tulevat siis nousemaan ylös ja kävelemään suoraan Kokouskentällä, kun he saapuvat tällä tavoin. 

Haluamme vain varmistaa, että saamme sen hetken kiinni ennen kuin he ovat parantuneet ja sitten nyt, kun he ovat parantuneet. Tiedän, että Pastorit ja Piispat ovat nauhoittaneet heidät Alttareillaan. Tällä kertaa olemme ohjeistaneet heitä nauhoittamaan ennen kuin he aloittavat matkan. He siis nauhoittavat ramman tilan, kun he vielä vetävät itseään maaperässä kotoa käsin ennen kuin he menevät sisälle bussiin, jotta kun he saapuvat, kun HERRA parantaa heidät, niin meillä on nauhoitukset kummastakin Alttareilta kotona ja myös Portilla numero 1, mutta tämä tulee olemaan kaikista historiallisin Kokous Raamatun historiassa. 

Rammat tulevat kävelemään suurissa määrin. Kun HERRA vain tuo minut Kokoukseen, niin tulee olemaan melkoisen kaoottista siellä. Se massiivinen voima; olen nähnyt JUMALAN Kirkkauden lähtevän minusta ja lakoavan ihmisiä. Kun kävelen siellä ympäriinsä, niin ihmisiä kosketetaan, heidän luona Vieraillaan todella kauniilla tavalla. Tällä kertaa Kirkkaus on massiivinen, paljon massiivisempi ja väkevämpi. Kirkkaus, jonka HERRA on myöntänyt Palvelijoilleen, valmistamaan Tietä MESSIAAN loisteliasta tulemusta varten. Tämä on todella suurta aikaa seurakunnan historiassa. Kaikista odotetuinta aikaa. 

Silti seurakunta Amerikassa vieläkin nukkuu, he vieläkin nukkuvat. Seurakunta Euroopassa nukkuu. Seurakunta Aasiassa nukkuu. Vain muutamia ihmisiä, joiden silmät ovat avautuneet, joten ehkä JUMALAN Valtakunta ei ole kaikille ihmisille, mutta kuitenkin rukoilemme vielä heidän puolestaan. On suuri vaino Kiinassa, jota olemme käsitelleet pitkän aikaa. Seurakuntaa, kristittyjä Kiinassa vainotaan aina, joten se on taakka, jonka HERRA laski yllemme melkoisen, 2 vuotta sitten tähän päivään saakka, päivittäin. 

Sitten siis, rammat tulevat kävelemään, sokeat näkevät, kuurot tulevat kuulemaan, mykät tulevat puhumaan, murtuneet luut tullaan parantamaan, psykoosit, mielenterveysongelmat tullaan ennallistamaan, leukemiat ja syövät ja kasvaimet tullaan puhdistamaan verestä ja elimistöstä, munuaissairaudet tullaan parantamaan täysin ja sydänsairaudet, suurentuneet sydämet, sydänongelmat, kaikki erityyppiset sydänsairaudet, tullaan kaikki täysin parantamaan, ja verisairaudet, leukemiasta diabetekseen, korkeaan verenpaineeseen ja verisyövät, kuoleman veressä, luuydinsyövät. HERRA tulee parantamaan kaikkea. Murtuneita luita ja mielenterveysongelmia. 

Kaikkien sairauksien auringon alla tulee nyt alistua, tulee totella JEESUKSEN Verta. Kun HERRA tuo meidät sinne, niin kaikki sairaudet auringon alla tulevat tottelemaan HERRAN JUMALAN Voitelua, joka tulee virtaamaan alas sinne, ja Hän tulee peittämään koko kentän JEESUKSEN Verellä. Se tulee olemaan todella historiallista aikaa seurakunnassa. On etuoikeus elää ja nähdä tämä hetki. 

Sitten mitä tulee Konferenssiin, niin Konferenssissa, annahan kun paljastan hiukan enemmän. Kun HERRA JEESUS, kun KRISTUS ITSE, KRISTUKSEN Vierailu, kun Hän Vieraili luonani tuona 18. lokakuuta 2021, voin nyt antaa enemmän yksityiskohtia, kun liikumme lähemmäs Konferenssia. Hän oli noin 10 metrin päässä minusta ja sen jälkeen Hän kirjoitti, 1. Johanneksen kirjeen luvun 3:2, ja Hän Puhui Ääneen, sanoen: "Kerro heille, kun ylöstempaus tapahtuu, heillä tulee olemaan minun kaltaiseni ruumiit." Sen jälkeen, kun Hän Puhui tämän, sitten Hän näytti minulle itsensä, Hän oli noin 10 metrin päässä ja Hän piteli jotakin Käsissään. Hän piteli jotakin Käsissään, jotakin todella super loisteliasta, aivan kuin tähteä. Jotakin super loisteliasta Hänen Kädessään. Näen sen jopa vieläkin tähän hetkeen saakka. 

Pystyn siis paljastamaan kaikki nämä asiat, kuinka MESSIAS on kertonut minulle Tulemuksestaan tuossa Konferenssissa. Olen jo nähnyt, kuinka Pastorit juoksevat, yrittäen saada istuimen, on pulaa istuimista, ihmiset epäonnistuvat saamaan istuimen Konferenssissa, 10. Kansainvälisessä Pastorien ja Evankeliumin saarnaajien Konferenssissa. Monet Pastorit ja saarnaajat epäonnistuvat saamaan istuimen. Näin heidän juoksevan ja kamppailevan istuimista. Voiko meillä siis olla todella organisoitu systeemi, siunatut ihmiset, jotta ei ole mitään kamppailua. Tiedän, että istuimia ei tule olemaan tarpeeksi, mutta en tiedä, miten se tulee olemaan. 

Meillä saattaa jopa olla suuri ruutu ulkona, jotta voimme lähettää sen, mitä tapahtuu sisäpuolella. Sillä tiedän, että sisäpuolelle tulevat olemaan ylistäjät, viulistit, tähän voimme luottaa, voitte luottaa tähän, että he tulevat olemaan sisällä. Sitten meillä on nyt vanhempi papisto, Vanhemmat Piispat, Vanhemmat Pastorit ulkomailta, tästä Palvelustyöstä ja muista kirkkokunnista, he tulevat olemaan sisällä, mutta ymmärrän, kuinka unessa, jonka HERRA on näyttänyt minulle, ei tule olemaan tarpeeksi tilaa. Näen jonkun juoksevan 10 kirjan kanssa, mennen mennen mennen istuimia kohti, mutta se oli todellinen kamppailu, hän ei pystynyt käsittelemään sitä. Yritetään siis luoda enemmän tilaa. En tiedä. Tulemme laittamaan suuren ruudun ulos tai kaksi sellaista, jotta myös he, jotka ovat ulkopuolella, voivat seurata tapahtumia sisäpuolella, mitä HERRA Sanoo.

Mutta tulen paljastamaan enemmän ja enemmän. Uudestaan, kun MESSIAS näytti itsensä minulle, kun Hän ilmestyi tuona 18. lokakuuta 2021, niin Hän oli noin 10 metrin päässä minusta. Tänään olen paljastanut nyt enemmän suurempia yksityiskohtia, jotka HERRA oli pitänyt, jotta voin paljastaa ne Kokouksessa. Nyt Hän on sallinut minun paljastavan hiukan enemmän yksityiskohtia KRISTUKSEN Vierailua koskien. Hän oli siis noin 10 metrin päässä minusta ja Hän kantoi jotakin loisteliasta Hänen Käsissään, aivan kuin tähteä. Sitten Hän Sanoi: "Kerro heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, niin heillä tulee olemaan minun kaltaiseni ruumiit". 

Silloin ymmärsin, että tällä kertaa, kun MESSIAS esittäytyi siellä, niin Hän oli loisteliaan kirkas. Tällä kertaa Hän on loisteliaan kirkas. Toisin sanoen, Hän Sanoi: Kerro heille, että, kun ylöstempaus tapahtuu, niin heillä tulee olemaan loisteliaan kirkkaat ruumiit, aivan kuten minulla. Tarkoittaen: Kerro heille, että he keskittyvät luvattuun Kirkkauteen ja roskaavat kaiken muun, sillä on olemassa ikuinen tila. On Uusi Jerusalem, jonka olen nähnyt, Uuden Jerusalemin kaupunki. On Uusi Taivas, Uusi maa, ikuinen ilo ja juhlinta. 

Ei edes tyhmäkään voi erehtyä tässä. JUMALAN PILVI on tullut Sanojeni kautta. Olen kutsunut JUMALAN PILVEN. Se on se lopullinen Vierailu. Tämä on Hän, joka lähetti meille KRISTUKSEN. Olen käskenyt Sadetta avautumaan Kakamegassa, Njorossa, Eldama Ravinessa, Kisiissä, Lima Perussa, Nigeriassa, Menengai I:sellä, Menengai II:sella, Menengai III:sella, todella voimallista. Ei edes hullukaan voi erehtyä, he tietävät, että tämä on se Tie Taivaaseen. JUMALAN PILVI on täällä, koska rammat kävelevät, todisteet ovat paikan päällä. Ei edes tyhmäkään voi erehtyä. Paholainen ei voi valehdella kenellekään tällä Tiellä. 

Halusin siis vain paljastaa hiukan enemmän, että Hän oli noin 10 metrin päässä minusta ja Hän oli loisteliaan kirkas ja Hän piteli jotakin, aivan kuin tähteä Hänen Käsissään. Tulemme jakamaan loput 10. Kansainvälisessä Pastorien ja Evankeliumin saarnaajien Konferenssissa. HERRA Siunatkoon teitä. Olkoon teillä valtava Vierailu, mutta muistakaa se hetki, kun HERRA tulee tuomaan Hänen Kaksi Profeettaansa, Hän tulee vapauttamaan heidät täältä Nairobista, alkaen mennä tällä tavoin kohti Nakurua, niin se tulee olemaan uskomaton hetki historiassa, seurakunnan kalenterissa. Se tulee olemaan uskomatonta. Ette tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mitä vain voi tapahtua. Mitä vain voi tapahtua. HERRA Siunatkoon teitä. Kiitos. 

(Profetia 27.12.2021 / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

 

 

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)