2.4.2021 JUMALAN ILMOITUS, ETTÄ HERRAN KAHDEN PROFEETAN ENSIMMÄINEN MISSIO ON TULOSSA LOPPUUNSA

 

 

2.4.2021 JUMALA ILMOITUS, ETTÄ HERRAN KAHDEN PROFEETAN ENSIMMÄINEN MISSIO ON TULOSSA LOPPUUNSA

Siunatut ihmiset, HERRA JEHOVA, JEHOVA HERRA, JEHOVA MAGEN, HERRA minun Kilpeni, Hän on Puhunut kanssani. Uudestaan, siunatut ihmiset, viime yönä, HERRA JEHOVA, JEHOVA ELOHAY Y'ISAREL, JEHOVA ELOHAY YESHUATI, JEHOVA BARA, JEHOVA ORI, JEHOVA MISQUABBI, JEHOVA MASCHI, MAGEN, MEPHALTI, MAOZ, ELYON, JEHOVA GANAN, JEHOVA HASOPHET, Valtava Tuomari, JEHOVA HOSEA, Pelastajamme, GOEL, KABODHI, QUANNA, YASHA, kaikkein Korkein HERRA Puhui kanssani viime yönä, siunatut ihmiset. HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS, ISÄ JUMALA, HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA ja ISÄ, Hän Puhui kanssani viime yönä todella todella vakavassa keskustelussa. Tässä keskustelussa voitte nähdä hyvin selvästi, kuinka HERRA kommunikoi Hänen Profeetoilleen, että ensimmäinen osa Heidän Missiotaan on nyt tulossa loppuunsa.

Uudestaan, HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS, ISÄ JUMALA, JEHOVA ROHI, JEHOVA ELYON, JEHOVA SHELI, SHALOM, JEHOVA SHAMMAH, TSORI, MISQUABBI, MEPHALTI, Hän Puhui kanssani tänä yönä. Hän tuli koko matkan Taivaasta ja Puhui Hänen Kahden Profeettansa kanssa viime yönä; todella vakava ja ankara keskustelu. Koko yön ajan, muutaman kerran. Hän tuli ilmoittamaan Heille, että tämä Heidän Missionsa osuus on nyt tulossa loppuunsa, että He tekevät nyt yhteenvedon todistuksestaan. Hän tuli ilmoittamaan Heille, että nyt tämä osuus Heidän Missiotaan maailmassa on tulossa loppuunsa, ja että He saattavat nyt päätökseen Heidän todistuksensa, jonka He ovat antaneet pakanaseurakunnalle, ja tämä keskustelu kesti koko yön ajan.

HERRA KAIKKIVALTIAS, JEHOVA ELOHIM, uudestaan, GOEL, LUNASTAJA, HOSEA, PELASTAJA, HASOPHET, TUOMARI, HAMELECH, KUNINGAS, IMMECU, HERRA, Hän, joka liikkuu kanssanne Kirkkauden Pilvessä, Hän tuli viime yönä, uudestaan, todella vakavassa, ankarassa keskustelussa, ilmoittamaan Hänen Kahdelle Profeetalleen, että Heidän Missionsa tämä vaihe on tulossa loppuunsa, että He vihdoin saattavat päätökseen Heidän Missionsa, että He päättävät todistuksensa nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa Heidän Vierailuaan maailmassa. Se oli pitkä keskustelu, kun ISÄ JUMALA tuli ilmoittamaan Hänen Kahdelle Profeetalleen, että nyt He päättävät Heidän todistamisensa.

Siunatut ihmiset, uudestaan, tänä viime yönä HERRA JEHOVA, HERRA JEHOVA JIREH, JEHOVA SHALOM, HERRA JEHOVA ROHI, Minun Paimeneni, Minun sieluni Paimen, HERRA JEHOVA GANAN, HERRA meidän Puolustuksemme, meidän Puolustajamme. Siunatut ihmiset, viime yönä HERRA JEHOVA ELYON, kaikista Korkein HERRA Puhui kanssani viime yönä todella todella valtavalla tavalla, siunatut ihmiset.

Sen tähden tulen luoksenne tänään, tänä ihanana aamuna tuomaan teille ne uutiset, että ISÄ JUMALA Vieraili luonani todella väkevällä tavalla viime yönä. JEHOVA IMMECU, JEHOVA ELOHIM SHOFTIM BA'ERETZ, JEHOVA MEPHALTI, MISQUABBI, Hän Puhui kanssani viime yönä. HERRA tuli koko matkan Taivaasta ja Hän kohtasi Kaksi Profeettaansa. Näen Heidän seisovan kaiken maan HERRAN edessä, viime yönä, ja JUMALAN Pilvi Puhui.

HERRA tuli julistamaan Hänen Palvelijoilleen, että He päättävät nyt todistuksensa tässä ensimmäisessä osassa Missiolla maailmassa, JAHVEN Missiolla maan kamaralla, ja Hän tuli ilmoittamaan Heille, että He päättävät nyt todistuksensa, jota He ovat antaneet siitä saakka, kun Heidät tuotiin Raamatun tapahtumapaikalle, päättäen todistuksensa tässä ensimmäisessä osassa JAHVEN Missiota maailmassa, ensimmäisessä osassa HERRAN Vierailua.

JEHOVA ADONAI, JEHOVA MAGEN, JEHOVA RAPHA, JEHOVA TSIDKHENU, TSORI, JEHOVA YASHA, HERRA KAIKKIVALTIAS ELOHIM, KEDOSHIM, Hän Puhui kanssani viime yönä, ja näen Hänen Kaksi Profeettaansa seisomassa siellä, yhden Hänen kirkkaassa ruumissaan ja sitten He Puhuivat HERRAN kanssa. HERRA KAIKKIVALTIAS Puhui Pilvestä Äänellään ja Hän ilmoitti Heille, että Heidän todistuksensa, Heidän todistamisen Missionsa kansakunnille tässä ensimmäisessä vaiheessa Missiota on tulossa loppuunsa, että nyt Heidän todistuksensa on tulossa päätökseen, Sanoo ELYON, kaikista Korkein HERRA.

Sitten se, mitä näen sen jälkeen, näyttää aivan kuin kaikki olisi järjestetty ja kaikki olisi asetettu, sillä silloin näin nyt HERRAN Kaksi Profeettaa toisella Missiolla. HERRA otti aikaa tehdäkseen katselmuksen siitä valtavasta todistuksesta, jonka nämä Kaksi Profeettaa ovat antaneet tässä vaiheessa; Parannuksenteon Sanoma, Tien valmistaminen MESSIAAN loisteliaaseen tulemukseen. JEHOVA itse teki katselmusta tässä, kuinka He ovat julistaneet, että MESSIAS on tulossa, että kansakuntien tulee palata takaisin parannuksentekoon ja vastaanottaa JEESUS ja vaeltaa absoluuttisessa pyhyydessä.

JEHOVA HASOPHET, HERRA viimeinen Tuomari, JEHOVA HAMELECH, HERRA Suuri KUNINGAS, JEHOVA ELOHAY Y'ISRAEL, ELOHIM, tehden katselmusta Missiosta, jolla nämä Kaksi Profeettaa ovat olleet, ja kuinka He ovat julistaneet vanhurskautta ja pyhyyttä halki maailman. Viime yönä Hän teki katselmuksen, ja kuinka He ovat nostaneet maasta tuhansia rampoja, olemme menettäneet jo luvun, käyttäkää sitä! Käyttäkää sitä pääsemään nyt sisälle! Sillä tämä Missio; päättäen nyt Heidän todistuksensa, HERRA ilmoitti, JEHOVA YASHA, HERRA meidän Pelastajamme.

Sitten Hän alkoi näyttämään Hänen Profeetoilleen, kuinka Hän on järjestänyt kaiken ja järjestänyt todella hyvin seuraavalle Missiolle. Sitten näin JAHVEN Profeettojen saarnaavan seuraavalla Missiolla. He olivat nyt todella kiireisiä Minun kansani kanssa. He ovat todella kiireisiä Minun kansani kanssa korkeimmasta tasosta, ja Heistä tuli melkoisen kiireisiä niiden haasteiden tähden, joita näette maan kamaralla nyt ja sen suuren vihamielisyyden tähden, joka on edessäni tässä Minun kansaani vastaan. Näyttää siis, että Hän on valmistanut kaiken todella hyvin. Hän muistutti HERRAN Kahta Profeettaa jopa siitä, kuinka Hän lähetti jonkun rabbin puhumaan Heidän kanssaan, ja kaikesta tästä. Nyt ymmärrämme, että heidät lähetettiin itseasiassa Jerusalemista. Suuria yksityiskohtia tänä viime yönä, tehden kaikesta katselmuksen.

Näyttää siis, että kaikki on asetettu, järjestetty ja valmisteltu JAHVEN toimesta. Hän tuli ilmoittamaan tämän. JEHOVA KABODHI, valtava Kirkkauden JUMALA, JEHOVA EL BETHEL, ELOHAY (KASHEDI), Hän tuli ilmoittamaan, että kaikki on valmistettu seuraavalle Missiolle, ja että tämä todistus tulee nyt päätökseensä. Tämä todistus tänä hetkenä tällä toisella puolella on tulossa loppuunsa.

MESSIAS on tulossa. He, joilla on korvat, voitte nyt valmistautua pääsemään sisälle. Käyttäkää näitä ihmeitä! Käyttäkää näitä ihmeitä! Käyttäkää Sanomia, jotka on annettu teille, nyt valmistautumaan pääsemään sisälle Kirkkauden Valtakuntaan. Sillä olen nyt nähnyt HERRAN Kaksi Profeettaa toisella Missiolla ja He ovat todella kiireisiä sillä toisella puolella. HERRA Siunatkoon teitä. He, joilla on korvat, kuulkoot he, mitä HERRAN HENKI Sanoo tänä hetkenä ja saakoot mahdollisuuden tehdä parannus ja kääntykööt pois synnistä, sillä ilman pyhyyttä ei kukaan ole näkevä HERRAA. Todah rabah. MESSIAS on tulossa.

(OSA 2)

Siunatut ihmiset, kuinka voimallista aikaa, kuinka väkevää väkevää aikaa seurakunnan historiassa. Uudestaan, viime yönä oli todella todella monumentaalinen keskustelu HERRAN ISÄ JUMALAN ja Hänen Palvelijoidensa välillä, kun Hän tuli vihdoin viime yönä ilmoittamaan Heille, että todistus on pian tulossa päätökseensä, joten He voivat nyt aloittaa seuraavan Mission. Hän tuli kertomaan Heille, että todistaminen tässä päässä on viimein tulossa täyttymykseen.

Silloin HERRA teki katselmuksen, Hän teki melkoisen pitkän katselmuksen, kuinka HERRAN HENKI, Hänen HENKENSÄ on navigoinut Hänen Profeettojaan; niitä monia tuhansia rampoja, sokeita, jotka ovat parantuneet. Missiot, jotka julistivat parannuksentekoa halki kansakuntien, koko matkan Latinalaisesta Amerikasta, Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan, Aasiaan ja maailmanlaajuisesti, julistaen MESSIAAN tulemusta ja julistaen, että tämä on vanhurskauden hetki, hetki kääntyä pois synnistä ja olla pyhä.

HERRA JEHOVA, JEHOVA EL BETHEL, JEHOVA ELOHAY (HASHEDI), JEHOVA ELOHAY Y'ISAREL, ELYON, (EL MANU), JEHOVA EL GIBBOR, EL HA'GABODHI, EL QUANNA, JEHOVA ELHAY MAOZ, MAUZZI, ELOHIM, (MACHE LANU), JEHOVA EL MELECH, KUNINGAS, JEHOVA EL MAROM, VÄKEVÄ ISRAELIN JUMALA, tullen ilmoittamaan kellon, ajan, julistaen seuraavan vaiheen tässä parhaillaan menossa olevassa Vierailussa maailmassa todella shokeeraavassa keskustelussa. Silloin näin HERRAN Kahden Profeetan seisomassa Hänen edessään, JAHVEN Pilven edessä. Hän Puhui sieltä käsin Ääneen, ilmoittaen Heille, että tämä Missio on pian tulossa loppuunsa, ja että Heidän tulee aloittaa toinen Missio. HERRALLA on toinen työ, toinen Missio Heille.

Sitten ne monet rammat, jotka kävelivät; käyttäkää sitä! Käyttäkää sitä pääsemään sisälle nyt! Käyttäkää sokeita, jotka näkevät, heitä on kaikkialla, emme pysty edes pääsemään jokaisen heidän luokseen, emme pysty käsittelemään kaikkia heitä. Kuurot, mykät parantuneet, käyttäkää niitä nyt pääsemään sisälle Kirkkauden Valtakuntaan! Sillä se on tehty todella täydellisesti, todella voimallisesti silmienne edessä, läsnäolossanne, kodeissanne.

HERRA KAIKKIVALTIAS, ISÄ JUMALA, HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN ISÄ, tullen ilmoittamaan Hänen Kahdelle muinaiselle Mega Profeetalleen, puhuen Heidän kanssaan, pitäen valtavaa keskustelua. Se oli kaksisuuntainen keskustelu, kun Hän Puhui kanssani, He myös kommunikoivat, He Puhuivat ja Hän Puhui. Todella historiallinen hetki maailman historiassa, seurakunnan historiassa.

JEHOVA ELOHIM, SHOFTIM BA'ERETZ, puhuen Hänen Palvelijoilleen johtaen Heitä ja ilmoittaen Heille, että tämä todistaminen, tämä todistus, on pian tulemaisillaan päätökseen, jotta He voivat aloittaa seuraavan Mission. Silloin tuona hetkenä, kun He Puhuivat Hänen kanssaan, emme voi jakaa sitä tässä, emme jaa sitä, kun He Puhuivat Hänen kanssaan, Hän paljasti myös sen kohtaamisen, jonka Hän on valmistanut. Hän on valmistanut sen. Näyttää aivan kuin kaikki olisi nyt hyvin valmisteltu. Sillä pystyin nyt näkemään niiden Kahden Profeetan saarnaavan nyt toisessa todellisuudessa. Pystyin nyt näkemään Heidät toisessa toimintapiirissä, toisessa paikassa. He palvelevat nyt toisella Missiolla, sillä on niin paljon vaaraa tulossa Minun kansaani vastaan, Sanoo HERRA.

Silloin pystyin näkemään, näin Heidän käsittelevän tuota vaaraa. Näin kuinka kaikki oli valmistettu Heille, Heidät otettiin todella hyvin vastaan. He alkavat toteuttamaan tuota Missiota, sen vaaran, sen vaaran tähden, joka on tulossa. On suuri sota, historiallinen sota, joka on tulossa edessämme tässä maailmassa, ja vaara Hänen kansalleen, Minun kansalleni, Sanoo HERRA. Näin Heidän sitoutumassa sillä toisella puolella puolustaen Hänen kansaansa, Minun kansaani, Sanoo HERRA.

Joten kaikki on järjestetty. Sitten Hän teki pienen katselmuksen siitä kontaktista, ja silloin ymmärsimme, mistä tuo rabbi tuli, mukaan lukien ne Kosher-asiat, joita käsiteltiin, kaiken Hän avasi tänään. Sitten ymmärsimme, mistä hän tuli, hän tuli Jerusalemista, ja kaikki oli järjestelty, joten näyttää siltä, että kaikki on asetettu paikoilleen.

Tämä todistaminen, tämä todistus on siis tulossa loppuunsa, ja sitten He voivat aloittaa toisen Mission. Muistattehan, että He tekevät työtä Hänen päätösvaltansa alla. Tämä on HERRA KAIKKIVALTIAS, Hänen mieltymyksensä mukaan, jota He palvelevat, JEHOVA YASHA, JEHOVA TSORI, JEHOVA TSIDKHENU, JEHOVA MAGEN, MAOZ, MACHSI, MEPHALTI, CHEZEQ, BARA, ADONAI, MISQUABBI, NISSI, JEHOVA SHALOM, HASOPHET, JEHOVA HOSEA, GOEL, KABODHI, QUANNA, Israelin Väkevä Väkevä JUMALA on nyt päättänyt, että tämä Missio on pian tulossa päätökseensä, ja sitten aloittaa toinen Missio.

On suuri sota edessämme tässä, nyt olen vapauttanut sen teille. On todella suuri sota edessämme tässä. Näen Heidän mukana olonsa, Heidän suoran mukana olonsa, valtavan mukana olonsa. Näyttää aivan kuin kaikki olisi järjestetty, sillä näin Heidät otettavan vastaan hyvin ja Heidän operoivan jo, olevan mukana puolustuksessa, Hänen kansansa puolustamisessa.

JEHOVA TSORI, HERRA minun Voimani, Hän on Israelin voima. Hän on heidän voimansa, jotka ovat uudestisyntyneitä, mutta nyt, käyttäkää rampoja! Käyttäkää sokeita, kuuroja, mykkiä, jotka nostettiin ylös tuhansissa, emme voi kertoa, yritämme koota heidät ja jokainen ihme on ihme itsessään. Käyttäkää niitä pääsemään Kirkkauden Valtakuntaan!

Sitten sen jälkeen toisessa osassa tuota keskustelua HERRA nosti minut ylös Kirkkauden Valtakuntaan Taivaaseen ja sitten Valtaistuinsalin takana, silloin näin Hänen Kätensä ottavan tuoreita Kirkkauden Lehtiä, Lehtiä Elämän puusta ja Hän asetti ne käsiini ja Hän Sanoi: Nämä ovat kansakuntien parantumiseksi, silloin tuona hetkenä, kun olin vieläkin siellä, pystyin näkemään, kuinka Lehdet ovat kukkineet maailmassa, ne kukoistivat eräässä paikassa, niistä tuli valtava, kuin laaja puutarha.

En ole koskaan nähnyt niin tuoreita Lehtiä. Kauniita tuoreita Lehtiä, todella mehukkaita ja todella terveitä Lehtiä, kun He toimittivat Missiota toisessa vaiheessa Heidän vierailussaan tässä maailmassa. Näin Heidän nyt operoivan valtavassa, suuremmassa Voitelussa, jonka olette tunteneet, paljon suuremmassa voimassa, sen suuremman haasteen tähden, joka on edessämme tässä.

MESSIAS on tulossa. Tämä on sen kaltaista aikaa maailman historiassa. Espanjaksi he sanovat: Mucho gusto conocerlos, että oli miellyttävää tuntea teidät. Sillä tämä on todella mahtavaa aikaa seurakunnassa, jolloin HERRA on nyt kääntänyt kasvonsa maailmaan. Hän kiinnittää huomiota Lopunajan tapahtumiin, kohti ihmiskunnan historian loppua. JEHOVA HASOPHET, Vanhurskas Tuomari on Puhunut viime yönä. MESSIAS on tulossa. Kiitos.

(2.4.2021 Profetia / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

 

Paino: 
0

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)