24.12.2017 PROFETIA PEDOSTA, JOKA TULEE MERESTÄ & VALTAVASTA YHTEENOTOSTA, JOKA TAPAHTUU SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUKSEN JÄLKEEN

Nyt, rakkaat ihmiset, tiedän, että ihmiset ovat kuulolle joka puolella kaikkialla maailmaa. HERRA JEHOVA, JEHOVA ELOHIM, JEHOVA EL OLAM, JEHOVA EL ROHI, Hän on Puhunut kanssani viime yönä, toissayönä, ei tänä yönä tässä, vaan viime yönä. HERRA JEHOVA, Hän Puhui kanssani hyvin, hyvin syvällisesti, koskien MESSIAAN Loisteliasta tulemusta. Tuossa keskustelussa HERRA Puhui kanssani seurakunnan kiireellisyyden tarpeesta valmistautua MESSIAAN loisteliaaseen Tulemukseen. Ja HERRA Puhui seuraavaa.

Nyt, HERRA vei minut erääseen paikkaan ja Hän näytti minulle maailman sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois. Se tarkoittaa tietysti sitä, että aika on lopussa. Nyt on aika valmistautua ja aika on nopeasti tulossa loppuunsa. HERRA JEHOVA vei minut erääseen paikkaan ja sitten näin sen suuren meren, ja suoraan siihen meren rannalle tuli peto, valtava peto. Olen nähnyt tämän pedon

aiemminkin. Ensimmäisen kerran, kun HERRA näytti minulle tämän pedon, soitin tänne Jeesus on HERRA -radion livelähetykseen. Ja kuvailin sitä naisen helakanpunaista vaatetusta, joka oli sen pedon päällä. Kuvailin, kuinka se peto menee alas lattialle, maahan, jotta se nainen voisi kiivetä sen selkään, ja sitten se nousee seisomaan.

HERRA on tuonut sen pedon hyvin lähelle minua, sanotaan noin kolmen metrin etäisyydelle. Tällä kertaa näin sen pedon, ja se peto oli jälleen sen naisen kanssa. Tämä nainen istui sen pedon päällä, mutta se peto tuli merestä. Ja sitten he seisoivat suoraan siellä meren rannalla, noin viisi metriä minusta. Ja sitten nyt peto tuli, se peto tuli ja HERRA toi sen hyvin lähelle, noin melkein 1,5-2 jalan mittaa minusta. Sitten pystyin näkemään ne erilaiset pedon päät. Hänellä on erialisia päitä. Hänellä on erialisia päitä. Joten, kun hän tuli minua lähelle, niin se pääasiallinen pää oli kuin leijonalla. Ja sitten HERRA JEHOVA, Hän käynnisti ja sytytti yhteenoton, vakavan yhteenoton Hänen Palvelijansa ja pedon välille. Ja oli vakava yhteenotto, oli vakava kamppailu, todella totinen tappelu seurasi, valtava tappelu. Oli vakava yhteenotto valtavassa voimassa, yli kaikkien voimien.

Sitten Hän, joka Puhuu kanssanne, löi sitä petoa päähän. Hän iski sitä päähän hyvin vakavasti, ja pystyin näkemään veren vuotavan ulos. Se oli kuolonisku päähän. Ja sitten sen jälkeen siihen osaa, joka oli leijonan pää. Se jälkeen näin hänen juoksevan, juoksevan ja hän meni alas syvälle, hän meni syvälle, vasemmalta puoleltani se meni syvälle, se laskeutui, se laskeutui alas sinne.

Uudestaan, HERRA JEHOVA tänä viimeyönä, rakkaat ihmiset, Hän on Puhunut kanssani MESSIAAN loisteliaasta tulemuksesta. Ja Hän on Puhunut kanssani siitä kiireellisyydestä, missä seurakunnan tulisi valmistautua. MESSIAAN tulemuksen merkit ovat täällä. Jokainen tällä hetkellä voi nähdä MESSIAAN tulemuksen merkit. Jälkimmäinen Kirkkaus on täällä. Sanoma Valmistakaa tiestä on täällä. Sanomaa vanhurskaudesta julistetaan. JUMALAN Valtakunnan pyhyyden tärkeyttä ja keskeisyyttä saarnataan. Ja sitten HERRA Puhui kanssani nyt niistä tapahtumista sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois.

Sitten Hän esittelee tämän pedon, ja sitten näen tämän naisen. Sen naisen, joka on pedon päällä. Ja sillä pedolla oli monia päitä. Se oli siellä meren rannalla. Joten, kun se peto tuli ulos, ja on tarkempia yksityiskohtia tässä keskustelussa, kuten tämän maan kyntäminen, tämä maa, joka oli, he haluavat tehdä työtä, he suunnittelevat tekevänsä työitä siinä maassa, kyntäen maata. Pääasiassa kyntäen maata, joka tarkoittaa, tehdä työtä maassa.

Ja sitten se peto tulee hyvin lähelle minua, noin jalan tai kahden mitan päähän. Sitten pystyn näkemään tietysti ne monet päät, mutta se pääasiallinen pää on se leijonan pää. Se pää, joka näyttää aivan leijonalta. Ja sitten tietysti se on kaukana, aivan kuten leopardi, hän on todella vaihteleva, se on kaiken sekoitus. Ja sitten HERRA JEHOVA käynnistää taistelun minun ja pedon välille. Ja huomaan, että HERRA oli asettanut kuolettavan aseen käteeni, ja isken sitä hyvin lujaa. Siellä oli vakava yhteenotto, vakava, uskomaton yhteenotto, jollaista kukaan ei halua elää nähdäkseen. Sen jälkeen hän lähti, mutta pystyin näkemään sen veren ja vamman. Sitten hän lähti. Kuolettava haava. Sitten hän lähti ja hän meni alas siihen suuntaan vasemmalta puoleltani.

Se syy tälle yhteenotolle oli se, että se peto, se peto puhuu pilkkapuhetta. Hän puhui pilkkaavasti HERRAA vastaan. Se peto puhui paljon herjaa. Hän yritti herjata HERRAN Nimeä. Joten tämä johti siihen vakavaan yhteenottoon. Ja me kaikki tiedämme todella hyvin, että se auktoriteetti, joka pedolle annetaan, tulee viholliselta. Jotta hän voi toteuttaa vihollisen suunnitelmaa maailmassa. Ja me tiedämme myös, että kuka ikinä silloin palvoo petoa, ei näe JUMALAN Kaikkivaltiaan Valtakuntaa.

Mutta me olemme kaikki hyvin tietoisia 2. Tess. Jakeesta 2 eteenpäin lukiessamme, että seurakunta otetaan pois ennen näiden persoonallisuuksien paljastamista, jotka tulevat hyvin tärkeiksi seurakunnan ylöstempauksen jälkeen. Joten tulee olemaan paljon pahuutta ja jumalattomuutta maailmassa sen jälkeen, kun maailman valkeus, seurakunta, on otettu pois ja Armon aikakausi sulkeutuu. Tulee siis olemaan joitakin vakavia toimijoita täällä, täällä maailmassa. Olen nähnyt maailman sen jälkeen, ja olen nähnyt sen suuren pimeyden, joka kuluttaa maailmaa sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois.

15. tammikuuta, vuonna 2017, te näitte ja te kuulitte sen valtavan Sanoman, jonka HERRA antoi minulle, kun Hän tuli koko matkan alas Puhumaan kanssani MESSIAAN Loisteliaasta Tulemuksesta. Ja näin seurakunnan menevän sisälle, seurakunnan sisälle pääsyn Ikuisuuteen. Ja tämä on suuri aarre, että HERRA voi signaloida sitä läheisyyttä, jossa me olemme edetessä kohti MESSIAAN Loisteliasta Tulemusta. Toisin sanoen, seurakunnan sisälle pääsyä Loisteliaan Kirkkaaseen, Ikuiseen JEHOVAN, Israelin JUMALAN Valtakuntaan Taivaassa.

Mutta nyt te näette, että tämä Sanoma tulee seurakunnalle varoittamaan seurakuntaa, että se ei olisi osallisena tapahtumiin sen jälkeen, kun ylöstempaus on tapahtunut, sen jälkeen, kun MESSIAS on tullut, ja tuo 15. tammikuuta 2017 Profetia on täyttynyt. Joten kaikista tärkeimpänä, se Sanoma, joka kaikuu tästä keskustelusta viime yönä, tästä todella peljättävästä keskustelusta, on se, että sinun tulee valmistautua ja varmistaa, että sinulla ei ole mitään tekemistä ylöstempauksen jälkeisten tapahtumien kanssa.

Vain valmistautukaa ja menkää sisälle Taivaaseen. Jos Sanansaattaja, joka on lähetetty teille, Sanoo: Tehkää parannus ja olkaa pyhät, palatkaa vanhurskauteen! Tehkää parannus! Niin tehkää vain tarkalleen näin, jotta kun tuo päivä saapuu, niin sinut tullaan löytämään vanhurskauden vaatteessa. Jotta näkisit JEHOVAN Loisteliaan Kirkkaan, Ikuisen Valtakunnan. Ja pedolle annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin vihollisen, saatanan valta. Joten se on jäljitelmä, väärennös JUMALAN Kolminaisuudesta, jonka näette nyt tässä, jossa meillä on ISÄ JUMALA, JUMALAN Poika ja JUMALAN Pyhä Henki.

Ja me tiedämme, että Pyhä Henki on tullut toteuttamaan HERRAN suunnitelmaa maailmassa tänä hetkenä. Mutta te näette nyt, että sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois ja Pyhä Henki on otettu pois, Pyhän Hengen asumus on otettu pois. Seurakunta on Pyhän hengen asumus. Sen jälkeen, kun tuo asumus on otettu pois, niin Pyhä Henki otetaan takaisin. Hän, joka on minun Ystäväni, Pyhä Henki, kun Hänet on otettu takaisin, silloin voit nyt nähdä, että Armon aikakausi on päättynyt. Sitten on nyt tämä väärennös, jossa peto yrittää toteuttaa vihollisen suunnitelmaa, väärentäen Kolminaisuutta. Jos haluat, voit kutsua heitä jumalattomaksi ja pahaksi liittoumaksi, kolmikoksi, nuo kolme heitä.

Mutta HERRA Puhuu todella selvästi juuri nyt kansakunnille, seurakunnalle. Ja HERRA pyytää, että kansakunnat tekevät parannuksen. Hän pyytää, että KRISTUKSEN seurakunta tekee parannuksen ja palaa takaisin pyhyyteen, kääntyy pois siitä luopumuksesta, joka on varastanut pois seurakunnan auktoriteetin. Ja nyt parannuksenteon ja vanhurskauden ja pyhyyden voima ja aarre, on ehdottomasti hyvin selkeä KRISTUKSEN seurakunnalle maailmaanlaajuisesti tässä hetkessä, kun puhumme. Ja seurakunnalle, sillä vain vanhurskaus ennallistaa seurakunnan auktoriteetin.

Jos HERRA tarkoitti, että Kenian seurakunta on se luokkahuone opettamaan maailmalle, opettamaan KRISTUKSEN ruumiille, mitä tietä kulkea näinä viimeisinä kuolevina hetkinä, viimeisinä kuolevina minuutteina, viimeisinä kuolevina, viimeisinä kuolevina päivinä, viimeisinä päivinä ennen MESSIAAN Tulemusta, silloin totisesti, se kaikista tärkein Sanoma, joka on tullut ulos tästä luokkahuoneesta, on se aarre, jona Taivas pitää parannuksentekoa, se aarre, jona Taivas pitää vanhurskautta, se arvo, jonka Taivas kiinnittää pyhyyteen. Tästä syystä näet, että Jälkimmäinen Kirkkaus on nyt paikallaan, ja kaikki kansakunnat voivat olla osallisina tästä.

Kuitenkin, olen nähnyt yhteenoton, josta te ette halua olla osallisina. Olen jälleen nähnyt maapallon ylöstempauksen jälkeen. Älkääkä ottako osaa tapahtumiin ylöstempauksen jälkeen. Ne ovat hirvittäviä tapahtumia, joihin te ette halua olla osallisina. Menkööt he, jotka jäävät jälkeen ja olkoot osallisina niistä tapahtumista. Mutta te astukaa sisälle Taivaan turvaan. Te, menkää sisälle Ikuisuuden suojaan, JUMALAN turvaan Taivaaseen, jotta te ette olisi osallisina näistä tapahtumista. Olen nähnyt sen pedon, rakkaat ihmiset, ja se on valtava näky. Se on näky, jota te ette halua omata, te ette halua nähdä. Se on yhteenotto, ja se on valtava, uskomaton yhteenotto.

MESSIAS on tulossa! Olen nähnyt MESSIAAN Tulevan. HERRA JUMALA JEHOVA, Israelin JUMALA, Hän on Puhunut kanssani MESSIAAN Tulemuksesta. He, joilla on korvat, kuunnelkoot HERRAN Ääntä. Shalom.

Valmistakaa tie

MESSIAS on Tulossa

 

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)