13.4.2023 MAAILMANLAAJUINEN TORSTAIN KOKOUS - KEITÄ OVAT ”ME USKOMME” -SEURAKUNTA, JONKA HERRA YLÖSTEMPAA TAIVAASEEN? - PROFEETTA DR. OWUOR

Muistiinpanot

”13 Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet ja sisaret, tietämättöminä siitä, kuinka kuolemaan poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.”

”13 Tahdomme, veljet ja sisaret, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa.” (1. Tess. 4:13)

Herra erottaa seurakunnan kaikista muista ihmisistä ja jakaa maailman kahtia. Hän ei halua, että kristityt uskovat surevat kuten muut ihmiset, joilla ei ole toivoa, sillä heillä, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen on toivoa.

Ainoastaan Jeesus on tämän maailman toivo. Ei ole toivoa ilman Jeesusta, vaikka olisit mikä tahansa ammatiltasi tai asemaltasi tai asut missä tahansa maassa, niin kutsutussa kehittyneessä teollisuusmaassa.

--

”14 Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova kuolemaan poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan.” (1. Tess. 4:14)

Hän sanoo, että on kahden tyyppisiä kuolemia. On kuolema, kun et ole uudestisyntynyt ja sinulla ei ole Kristusta eikä toivoa, silloin olet matkalla tulijärveen. Päätös tehtiin jo Jumalan Oikeussaleissa, että synnin palkka on kuolema. Hän kutsuu kuolemaa nukkumiseksi. Kaikki ihmiset heräävät eräänä päivänä. On heitä, jotka ovat kuolleet ilman Jeesusta, joten kun he heräävät, he kohtaavat Jumalan tuomion ja menevät helvettiin.

Sitten on heitä, jotka nukkuvat kuolemaan Jeesuksessa ja silloin sielusi menee Herran luokse. Sielusi lepää rauhassa Jeesuksen läsnäolossa, mutta ruumiisi odottaa lunastusta ylöstempauksen päivään saakka. Tämä on suurin toivo, joka uskovilla kristityillä on. Kun ylöstempauksen päivä saapuu, Jeesus tulee heidän sielujen kanssa, jotka kuolivat Jeesuksessa Kristuksessa.

Ylösnousemusta kutsutaan Kristuksen loisteliaaksi ylösnousemukseksi ja myös ensimmäiseksi ylösnousemukseksi. He, jotka ovat uudestisyntyneitä, ovat siitä osallisia. Ainoa toivo, joka seurakunnalla on, on Messiaan ylösnousemus. Se on meidän siunattu toivomme. Meidän tulee ankkuroida sielumme tuohon siunattuun toivoon yli hautojen.

--

Hän sanoo jakeessa 14: ”niin kuin me uskomme”

Keitä ovat, ”me”? Hän sanoo: ”Me uskomme”. Keitä ovat ”me”?? On erityinen ryhmä ihmisiä, joita Hän kutsuu, "niin kuin me uskomme".

Tässä Hän puhuu kristityn uskosta ja Kristuksen kuolemasta Ristillä ja kuinka Hän nousi ylös kuolleista ja Hän on tulossa takaisin ylöstempauksen päivänä. Hän kutsuu omansa, jotka Hän on lunastanut verellään. Ainoastaan lunastetut kuulevat Hänen Äänensä. Hän kutsuu heidät luokseen ja ottaa heidät ylös Kirkkauteen. Tuota päivää varten Herra on lähettänyt Herran Väkevimmät Profeetat valmistamaan meitä, jotta Herra voisi evakuoida meidät pois täältä tuhotantereelta. Sitten on Kristuksen Toinen tulemus, kun Hän tulee takaisin Jerusalemiin. Se on kokonainen saarna erikseen.

Mutta keitä ovat ”me”? Keitä nämä ihmiset ovat, jotka sanovat; ”me uskomme”, joista Herra puhuu, että heillä on toivoa?

Juuri nyt maailmassa on n. 2,5 miljardia ihmistä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi. On ehkä n. 50 000 eri kirkkokuntaa, eri ryhmää kristillisyyden sisällä, katolilaiset, jne., joilla on erilaisia palvonnan protokollia ja uskomuksia. Jotkut heistä ovat kristittyjä vain koska heillä on risti lipussa tai he ovat syntyneet kristilliseen kansakuntaan sitä perustettaessa.

Keitä he ovat, joista Herra sanoo, että heidät ylöstemmataan? Ovatko he kaikki kristityt maailmanlaajuisesti? Herra on kirjoittanut heistä Raamattuun, jotka ylöstemmataan: "me uskomme". Ketkä ovat he, joista Hän sanoo näin? Keille Herra antaa näin suuren toivon? Ovatko he kaikki, jotka identifioivat itsensä kristityiksi? Ovatko he ihmisiä, jotka ovat syntyneet kristittyihin perheisiin, joilla on kristillinen nimi tai jotka ovat kansakunnista, jossa on risti lipussa? Onko se tarpeeksi, viedä heidät Taivaaseen? Ei. 

On todella tärkeä määritellä keitä he ovat, jotka Herra tulee ylöstempaamaan, jotta emme ota asioita itsestäänselvyytenä, sillä silloin ylöstempauksen päivästä tulisi teille valtava pettymys.

 

KEITÄ OVAT ”ME USKOMME” SEURAKUNTA, JOTKA HERRA TULEE YLÖSTEMPAAMAAN?

 
HE OVAT USKOVIA

”Herraan uskovien määrä kasvoi yhä, niin miesten kuin naistenkin.” (Apt. 5.14)

He, jotka sanovat, "me uskomme", heitä kutsutaan uskoviksi! He ovat uskovaisia, jotka uskovat Jeesukseen.

Voit tehdä tiukan hengellisen tarkastelun itsestäsi, oletko sinä osa heitä, jotka otetaan ylös kirkkauteen, joista Herra sanoo, että heillä on toivoa? Jos haluat olla osa heitä, jotka pääsevät ylös kirkkauteen, sinun tulee ensiksi uskoa Jumalaan!

Jos katsot tämän päivän uskovia, he uskovat joskus enemmän tämän maailman järjestelmiin ja lääkäreihin, enemmän kuin Herraan ensin.

”Me uskomme” seurakunta uskoo Jeesukseen ja Hänen sanoihinsa 24/7, miljardi prosenttisesti. Kun Hän sanoo: Olkaa pyhät, heistä tulee pyhiä. Kun Jeesus sanoo: Pysykää poissa synnistä, he pysyvät poissa synnistä.

 

HE OVAT ESIMERKKINÄ PIMEÄLLE MAAILMALLE

”Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa.” (1. Tim. 4:12)

Hän määrittelee heidät, joilla on toivoa, he elävät juuri nyt uskovaisina tässä maailmassa esimerkkinä pimeälle maailmalle. Kysymykseni kuuluu: Onko tämän päivän moderni seurakunta asettanut esimerkin tälle pimeälle maailmalle? Vastaus on: Ei.

Tämän päivän seurakunta ei ole ollut hyvänä esimerkkinä maailmalle; puheessa tai moraalissa. Katsokaa seksuaalista moraalittomuutta ja likaista puhetyyliä seurakunnassa! Katsokaa sitä rakkaudettomuutta Kristuksen ruumiissa tai uskon puutetta! Edes pastorit eivät usko Jumalan huolenpitoon ja tekevät korruptiota, valehtelevat ja saarnaavat kylvä siementä kirkkauteen -oppia, jotta saisivat rahaa. Katsokaa puhtauden puutetta seurakunnassa tänä päivänä; abortteja, saastaisuutta, avioliiton ulkopuolisia raskauksia ylistystiimissä!

He, joista Herra puhuu, "me uskomme", ovat heitä, jotka antavat esimerkin koko maailmalle: puheessa, elämäntavoissa, rakkaudessa, uskossa, pyhyydessä ja puhtaudessa.

 

HE OVAT JEESUKSEN OPETUSLAPSIA

”Noihin aikoihin, opetuslasten joukon yhä kasvaessa, kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hepreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa.” (Apt. 6:1)

He, jotka sanovat, "me uskomme", heitä kutsutaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Meidän kaikkien tulisi olla Jeesuksen opetuslapsia, oppilaita, oppijoita, seuraajia, jotka oppivat Mestarilta. Seurakunnan tulisi oppia Jeesukselta, seuraten, jäljitellen ja imitoiden Mestarinsa esimerkkiä, oppien Jeesuksen elämän esimerkistä ja opetuksista päivittäin, kun Hän eli täällä maailmassa. Se mitä Jeesus tekee, myös sitä seurakunnan tulisi tehdä ja välttää sitä, mitä Jeesus vältti. Kun katsot tämän päivän seurakuntaa, näyttääkö se imitoivan ja jäljittelevän Jeesuksen esimerkkiä? Ei!

”Silloin apostolit, ne kaksitoista, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: "Ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan.” (Apt. 6:2)

Opetuslapsia ei siis ollut ainoastaan 12, vaan paljon enemmän! Meidän tulisi kaikkien olla opetuslapsia, koko Kristuksen ruumiin. Kristuksen opetuslapsilla on palvelustyö ja heidän prioriteettinsa on oikein. Jumalan Sanan palvelustyö tulee ensin.

”Kun Paavali oli viettänyt siellä jonkun aikaa, lähti hän matkalle ja kulki järjestään kautta Galatian maakunnan ja Frygian, vahvistaen kaikkia opetuslapsia.” (Apt. 18:23)

Herra määrittelee ylöstempaus-seurakunnan. Jeesus määräsi erottautumisen tämän maailman tavoista. Seurakunnan tulee tehdä parannus seksuaalisynnistä, maailman elokuvista, puolialastomuudesta, homoseksualismista ja alkaa seuraamaan Jeesusta, tehden ainoastaan sitä, mitä Jeesus tekisi. Kuitenkin 99 % tämän päivän seurakunnasta ei kulje Jeesuksen esimerkin mukaan. Seurakunta tänä päivänä elää moraalittomuudessa, synnissä, valheissa, kuunnellen vääriä profeettoja ja valheapostoleita.

He, jotka ovat Jeesuksen opetuslapsia, he jäljittelevät Hänen pyhyyttään, vanhurskauttaan, palvelustyötään, kuuliaisuuttaan Isä Jumalalle, ja sitä että Hän oli keskittynyt ainoastaan Taivaaseen. Jeesus puhui koko ajan Taivaasta, tulevasta Jumalan Valtakunnasta ja missiosta, jolle Isä Jumala oli Hänet lähettänyt ja Hän nuhteli syntiä ja määräsi erottautumisen tästä pahasta maailmasta. Tekeekö tämän päivän seurakunta näin? Ei.

Kun Hän sanoo, "me uskomme", keitä he ovat?

 

HEITÄ KUTSUTAAN JUMALAN PYHIKSI, JUMALAN KANSAKSI

”Ja tapahtui, että Pietari, kiertäessään kaikkien luona, tuli myöskin niiden pyhien tykö, jotka asuivat Lyddassa.” (Apt. 9:32)

”Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!” (Room. 1:7)

”Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta.” (Room. 12:13)

Heitä, jotka sanovat, "me uskomme", kutsutaan Jumalan pyhiksi ja Herran kansaksi. Mutta kun katsot tämän päivän seurakuntaa, näetkö oikeutusta siihen, että heitä kutsuttaisiin Jumalan pyhiksi? Sen sijaan he elävät synnissä, jumalattomuudessa ja moraalittomuudessa, suoraan saarnastuolista alkaen.

He, jotka pääsevät Jumalan valtakuntaan ja tullaan ylöstempaamaan, ovat Jumalan pyhiä ihmisiä, heidät on erotettu Jumalan erityistä tarkoitusta varten. He elävät erottautunutta kristillistä elämää, erottautuneina tämän maailman moraalisesta rappiosta, valheista ja korruptiosta. Tämän seurakunnan Herra tulee ylöstempaamaan.

Kun kastot tämän päivän seurakuntaa, näettekö erottautuneita ihmisiä Jumalan erityistä tarkoitusta varten? Et. Sen sijaan näette, että he ovat sekoittuneet maailmaan ja maailman tapoihin. Näette maailmallisia, sekulaareja moderneja kristittyjä seurakunnassa ts. aivan kuin ateisteja. 

Kun katsot tämän päivän pastoreita ja saarnastuolia, näetkö, että he ovat erotettuna Jumalalle Jumalan pyhää tarkoitusta varten, ollen Jumalan pyhää kansaa? Et. Sen sijaan näet, että he vihkivät homoavioliittoja ja myyvät Jeesuksen Verta markkinahintaan. He ovat sekoittaneet maailman mukaan siihen Sanaan, jota he saarnaavat. He ovat ihmisiä, jotka ovat hyväksyneet synnin.

 

HE OVAT TIEN KANSAA

”Ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin.” (Apt. 9:2)

”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6)

”Noihin aikoihin Efesoksessa syntyi Herran tien johdosta paha mellakka.” (Apt. 19:23)

He ovat Herran tien kansaa, tielle lähtijöitä, tien vaeltajia, tiellä kulkijoita. Kristillisyys on Tie. Ei ole mitään toista tietä Jumalan luo! Hän puhuu Jeesuksesta, joka on se Tie. On Herran tie, jolle Jumala kutsuu meitä elämään.

He ovat Kristuksen ihmisiä, Herran tien ihmisiä. Kristillisyys on elämäntapa, elämän tie, joka erottaa sinut täysin siitä toisesta elämäntyylistä. Sillä tiellä he seuraavat Kristusta ja elävät Kristuksen vaatimusten mukaisesti.

”13 Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; 14 mutta se portti on ahdas ja tie kapea, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” (Matt. 7:13-14)

Sinun täytyy jopa löytää se tie, ennen kun voit kävellä siellä. Se ei ole ilmiselvä eikä suosittu tie. Leveä tie on suosittu ja kaikki juoksevat sinne. Me olemme kuitenkin Herran tien, kapean tien kulkijoita, joka on se tie!

Hän sanoo, että te olette maan suola! Te olette maailman valkeus! (Matt. 5:13-16) Tarkoittaen, että kun te vaellatte täällä maailmassa, muutatte elämiä. Sitten Hän puhuu suolaisuuden menettämisestä eli luopumuksesta.

Mutta he, jotka ovat Hänen, Jumalan pyhiä, erotettuja erityistä tarkoitusta varten, Herran tien elämäntyylissä, ovat niitä pyhiä, jotka Hän ylöstempaa ja rakastaa, jotka ovat uskollisia Hänelle. He ovat suolana, joka on ristin ja veren sekä evankeliumin tehokkuus.

 

HE OVAT TODELLISIA PALVOJIA JA RUKOILIJOITA HENGESSÄ JA TOTUUDESSA

”23 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat (palvojat)  rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita (palvojia) myös Isä tahtoo. 24 Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat (palvovat), niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." (Joh. 4:23-24)

Tämän tyyppistä seurakuntaa Isä odottaa Valtakuntaansa. Tämän tyyppisiä kristittyjä varten Isä lähettää Jeesuksen ylöstempaamaan heidät Kirkkauteen. Tämän tyyppisiä uskovia Taivas odottaa, joille Jeesus meni valmistamaan asumuksen.

 

HE OVAT SEURAKUNTALAISIA, HENGELLINEN JUMALAN PERHE

”Ja apostolit ja veljet ympäri Juudeaa kuulivat, että pakanatkin olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan.” (Apt. 11:1)

He ovat hengellinen perhe, seurakuntalaiset, veljet ja sisaret Herran huoneessa, Jeesuksen seuraajat, jotka kuuluvat Jumalalle, Jumalan ihmiset, jotka kantavat Jumalan nimeä.

 
YHTEENVETO:

”14 Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova kuolemaan poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan.” (1. Tess. 4:14)

Olemme nyt nähneet, että ”me uskomme” -seurakunta ei siis sisällytä kaikkia, jotka kutsuvat itseään kristityiksi. Ei tämä ole mitään sellaista retoriikkaa, että teetät t-paidan, jossa lukee; ”minä uskon” tai ”minä olen kristitty”. Tai sanot, että kun minä ylistän, niin ihoni menee kananlihalle, olen syntynyt kristilliseen perheeseen, minulla on kristillinen nimi, olemme kristitty maa, minut on kastettu, minut on konfirmoitu. Ei!

Vaan nämä ovat ihmisiä, jotka pitävät Jumalan käskyt. Heidät on vapautettu pahasta, heidän elämäntyylinsä on muuttunut, he ovat hengellä täytettyjä, tehneet parannuksen, heidät on vapautettu vihasta, heidän on Jumalan Valtakunta, he valmistautuvat Kirkkauteen.

”Me uskomme” ryhmä ovat Kristukseen uskovia, opetuslapsia, jotka seuraavat Jeesusta, ollen Jeesuksen oppilaita, oppien Jeesukselta Mestariltaan päivittäin, imitoivat Jeesusta ja Jeesuksen esimerkkiä, Kristuksen opetuksia, he ovat pyhiä, Jumalan pyhää kansaa, erotettu erityistä tarkoitusta varten, evankeliointia varten, evankelioiden maailmaa, he seuraavat erotettua kristillistä elämäntyyliä, he ovat tien kulkijoita, he ovat sisaria ja veljiä, he ovat Jumalan perhettä, jossa Jeesus on esikoinen ja kuuluvat Jumalalle.

Hän korottaa Jeesuksen kuolemaa. Meillä on toivoa, sillä Hän kuoli syntiemme tähden ja Hänestä tuli sijaiskärsijä, joka maksoi lunnaat. Hän juhlii Kristuksen kuolemaa toivon lähteenä, sillä Hän maksoi syntimme ja kärsi kuoleman meidän puolestamme.

Hän juhlii myös Kristuksen ylösnousemusta toivon lähteenä, sillä se päästää teidät ikuiseen elämään, Jumalan Valtakuntaan. Se, että Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista osoittaa Jumalan voimaa, että Hän pystyi mitätöimään synnin. Kristuksen ylösnousemus tuo toivon seurakunnalle. Se mitätöi täysin kuoleman voiman ja voiton. Se osoittaa Jumalan voiman synnin ylitse. Voimme elää toivossa, että synnillä ei ole mitään voimaa ylitsemme, kun olemme uudestisyntyneitä.

Kristuksen kuolema maksoi lunnaat teistä. Nyt voitte juhlia, että teillä on toivo. Teidän ei tarvitse nyt juoda Jumalan vihan maljasta eikä nähdä kuolemaa, koska Kristuksen kuolema maksoi syntinne ja otti pois kuoleman, jonka teidän olisi tullut maksaa. Jeesuksen ylösnousemus toi teille iankaikkisen elämän.

Verrataan tämän seurakunnan identiteettiä, joka sanoo "me uskomme", jotka Herra ylöstempaa vs. tämän päivän seurakuntaan. Tämän päivän seurakunta:

He käyvät seurakunnassa ja ylistävät Herraa, mutta heidän sydämensä on muualla. He ylistävät Herraa suullaan, mutta eivät salli Herran ottavan täyttä kontrollia elämästään. He tekevät shown ja suuren numeron ja näytöksen, kun he tulevat seurakuntaan, jotta ihmiset katsoisivat. He valitsevat sananpaikkoja, jotka eivät loukkaa heidän sydäntään, jotka ovat suloisia ja pehmeitä heille, valiten, mitä Jumalan lakeja tottelevat ja mitä eivät tottele.

Tämän päivän seurakunta etsii ihmishyväksyntää maailmasta, ihmisten hyväksyntää, ihmismielipiteitä, esittelee asemaansa. Heillä ei ole pelastuksen tulta, he eivät ole uudestisyntyneitä viikolla työpaikoilla ja toimistoissaan. He ovat seurakunta, joka pelkää vainoja ja rakastaa maailmaa. He hylkäävät Jeesuksen pienessäkin koettelemuksessa. Heiltä puuttuu palavuus palvella, poimien ja valiten sananpaikkoja, mitä lukea, ottaen UT:n ja jättäen pois VT:n.

He eivät rakasta Jumalaa tarpeeksi syvällä sydämessään, jotta tekisivät sen, mitä Sana käskee. Heillä on oman tyyppinen vanhurskautensa, oma vanhurskauden standardinsa. He keräävät maailman rikkauksia ja elävät valheessa päivittäin. He tietävät pyhyyden, mutta hylkäävät sen. Tämän päivän seurakunta ei halua kärsiä Herran palveluksessa, eikä voi kärsiä häpeää Kristuksen tähden.

Nyt voitte nähdä tämän päivän seurakunnan verrattuna todelliseen aitoon seurakuntaan, jonka Herra tulee ylöstempaamaan Kirkkauteen.

Näette nyt, kuinka paljon työtä seurakunnan tulee tehdä, jotta se voisi olla tuo seurakunta, jonka Herra tulee tempaamaan Kirkkauteen, joka sanoo, "me uskomme, että Jeesus kuoli ja nousi ylös kuolleista". Messias on tulossa. Valmistakaa tie, siunatut ihmiset, olkaa aina pyhät. Herra siunatkoon teitä. Pelastusrukous:

Väkevä Herra Jeesus
Teen parannuksen ja käännyn pois kaikesta synnistä
Vastaanotan Sinut sydämeeni Jeesus
Herrakseni ja vapahtajakseni
Pyydän Herrani Jeesus, että asetat vanhurskauden ja pyhyyden minuun
Tänään antaudun sinulle koko sydämisesti
Kiitos ikuisen elämän lahjasta, jonka toit Golgatalla
Vastaanotan ikuisen elämän lahjan tänään
Väkevä Herra Jeesus määrää askeleeni
jotta voin kuulua Jumalan pyhään perheeseen
ja vaeltaa Jumalan tietä pitkin, pelastuksen tietä
ja kuulua Jumalan Valtakunnan kansalaisiin
Väkevä Herra Jeesus
olen hylännyt synnin tänään
Ja vastaanottanut sinut Jeesus, aamen!

(13.4.2023 / HERRAN VÄKEVIMMÄT PROFEETAT / www.jesusislordradio.info)

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia