10.4.2022 HERRAN SANOMA: VAROITUS KÄVELEMISESTÄ POIS JUMALAN PILVEN ALTA SEN JÄLKEEN, KUN OVAT TODISTANEET JUMALAN VALTAVIA VIERAILUJA

10.4.2022 HERRAN SANOMA

VAROITUS HEILLE, JOTKA KÄVELEVÄT POIS JUMALAN PILVEN ALTA SEN JÄLKEEN, KUN OVAT TODISTANEET JUMALAN VALTAVIA VIERAILUJA

(Muistiinpanot)

Haluan siunata kaikki, jotka kuuntelevat tätä Herran Ääntä, joka juuri nyt hallitsee maailmassa, vetäen seurakunnan pois horisontaaliudesta ja siitä, mikä sille merkitsee eniten, jotta se voisi keskittyä ikuisuuteen. Äänen, joka on tuonut maailmaan valtavan sodan, joka on Ukrainassa. Tänä hetkenä on siis todella voimallista, että jokainen ihminen ja kristitty voi kuunnella Herran Ääntä. 

Herra on periksi antamattomassa keskustelussa julistanut Messiaan tulemusta. On todella selvää maailman neljälle äärelle, että Messias on tulossa. Olemme nähneet keskustelun 4.3.2022 näystä, jossa Herra puhuu pyhien ylösnousemuksesta. Herra pyytää tätä sukupolvea muuttamaan keskittymistään ja keskittymään loisteliaaseen ikuisuuteen.

Olemme nähneet, että Herra on tuonut tärkeimmät perusteet seurakuntaan, kuten ylösnousemuksen. Kuinka paljon vaurautta tavoittelettekin, niin Kristuksen ja pyhien ylösnousemus ovat uskon perusteita. On yleisesti tiedossa, että menneisyydessä seurakunta on keskittynyt maailmalliseen vaurauteen, maalliseen elämään, horisontaaliseen pelastukseen, horisontaaliseen kristillisyyteen, horisontaaliseen evankeliumiin ilman pystysuoraa keskittymistä Jumalan Valtakuntaan, sen todelliseen perintöön. Nyt Herra on navigoinut sen ja herkistänyt sen tarpeeseen keskittyä Jumalan iankaikkiseen Valtakuntaan. 

Ensimmäisessä keskustelussa, 18.10.2021, kun Kristus tuli luokseni puhumaan kanssani seurakunnan kirkastumisesta, näimme, että ei ole suurempaa toivoa, lupausta, profetiaa, kuin lupaus luvatusta kirkkaudesta. Tuossa näyssä Kristus Messias seisoi noin 10-12 metrin päässä minusta ja piteli kädessään jotakin todella loisteliaan kirkasta ja Hän sanoi: Mene ja sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, niin heillä tulee olemaan minun kaltaiseni kirkastetut ruumiit. Tämä on muuttanut koko kristillisyyden paradigman tässä ajassa. 

Messias lähetti minut luoksenne. Kuinka mahtavaa ja voimallista tässä modernissa ajassa olla lähetetty Kristuksen toimesta, jolloin Hän ei ole lähettänyt monia. Jopa kuulla Kristuksen ääni tuossa näyssä ja nähdä Hänen säteilevä kirkkautensa, kasvot kuin aurinko, Kuninkaan, jota koko maailma odottaa. Tämän tulee kertoa teille, että aika on muuttunut seurakunnassa. Keskittymisen tulee muuttua. Se aarre, johon seurakunnan tulee keskittyä täällä maailmassa, on tuleva kirkkaus, tuleva Valtakunta, joka on parempaa kuin kulta. Herra yrittää pääasiassa murskata menestysteologian evankeliumin, johon seurakunta on ollut keskittynyt ja pyytää sitä keskittymään Jeesuksen Ristiin ja Vereen ja tulevaan Jumalan loisteliaaseen Valtakuntaan.

Vielä hiljattaisempi näky 4.3.2022, jossa Herra tuli luokseni pyhien ylösnousemuksesta. Olemme nähneet, että tämä on ollut laaja teema seurakunnassa. Olemme nähneet, että ilman ylösnousemusta ei ole evankeliumia, ei pelastusta, ei toivoa. Viimeksi näimme Daniel 12:13. 

"13 Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa." (Dan. 12:13)

Tämä vei meidät suoraan kapealle tielle, johon Herra johtaa seurakunnan, tielle, jolla Profeetta Daniel käveli. 

Voittoja, joita Herra on tehnyt halki maailman tässä Palvelustyössä. Hämmästyttäviä todisteita, että Messias on tulossa. Tässä sukupolvessa olette Herran kirkastumisen, joka on Raamatullisesti merkittävin tapahtuma, se on tapahtuma, joka tapahtuu kirkastusvuorella. Olette myös nähneet yhden astuvan eteenpäin ja käskevän Taivasta ja Taivas avautuu ja sade lankeaa alas suoraan julkisessa paikassa. Tuon tapahtuman toistumisessa on sen luotettavuus. 

Herra halusi vakiinnuttaa hänen Raamatulliset merkkinsä, jonka Ääni puhuu juuri nyt. Avaten Taivaan Kakamegassa, Njorossa, Eldama Ravinessa, Kisiissä, Lima Perussa, Menengai I:ssä, Menengai III:ssa, 23.1.2017, 30.6.2021, 15.3.2022, käskien Taivasta avautumaan ja muuttaen sään. Tämä raamatullinen merkki on todella vakiinnutettu. 

Sitten näette toisen kutsuvan Jumalan tulemaan alas Hänen muinaisessa kirkkauden Pilvessään, joka vieraili Israelin lasten luona, vanha Jumalan muinainen Pilvi, joka nähtiin vain Vanhassa Testamentissa. Sitten Jumala tuli alas Pilvessään ja asettui kokousteltan ylle ja sade lankesi vain kokouksen ylle. 

Monet rammat ovat kävelleet kodeissanne, naapurustoissanne, yhteisöissänne. Monet sokeat silmät ovat avautuneet tässä maassa. Raamatullinen lepra on puhdistettu pois tässä sukupolvessa silmienne edessä. Monet kuurot korvat ovat avautuneet tässä maassa, olemme jo lakanneet laskemasta niitä. Uusi kohtu on luotu tässä maassa, kantaen lasta. Munuaissairaudet, syöpä, leukemia ja monia muita sairauksia on parantunut silmienne edessä. 

Aurinko on taputtanut käskystäni. Jumalan kirkkaus on peittänyt minut, Jumalan Pilvi on peittänyt minut sekä valkoinen kirkkaus osoittanut minuun hyvin suoraan livenä Taivaasta ja liikkunut kanssani, kun olette nauhoittaneet sen. Osoittaen tämän sukupolven Herran Sanansaattajiin tänä hetkenä. Miksi 
Herra tekee nämä? 

Olen iskenyt maailmaa koronaviruksella ja monia kansakuntia maanjäristyksillä missiollani tuomiten parannusta tekemättömiä kansakuntia. Samaan aikaan olen ravistellut koko luomakuntaa ja universumia, laittaen kaksi neutronitähteä törmäämään yhteen. Olen iskenyt maailmaa meneillään olevalla peljättävällä kuolettavalla sodalla Ukrainassa, Euroopassa, joka on ravistellut koko maailmaa, ja olen sanonut, että kolmas maailmansota tulee olemaan realiteetti nyt. Se on menossa. 

Miksi Herra on tehnyt kaiken tämän? 

VAKAVA VAROITUS HERRALTA TEILLE KRISTUKSEN SEURAKUNTANA, JOTKA OLETTE NÄHNEET JA TODISTANEET KAIKEN TÄMÄN

Jotta voitte ymmärtää, että on vastuu, kun teille paljon annetaan.

Ollen vielä sananpaikassa, joka puhuu ylösnousemuksen narratiivista, Daniel 12. Tämän hetkinen näky, jonka läpi Herra navigoi seurakunnan maailmanlaajuisesti. Herra kehottaa seurakuntaa keskittämään pelastuksensa Kristuksen ylösnousemukseen, ylösnousemuksen lupaukseen ja ankkuroimaan pelastuksensa Kristuksen, pyhien ylösnousemukseen. Se on toivonne. Se erottaa teidät kaikista muista tässä maailmassa, että teillä on toivo hautojen ylitse.

"13 Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja (nouse ylös kuolleista) nouse osaasi (perintöösi) päivien lopussa." (Dan. 12:13)  

Se konteksti, jossa Herra antoi tämän käskyn Danielille. Vakava varoitus, kaksoissanoma, jakava linja. Vakava varoitus tänään tämän päivän seurakunnalle, jota on niin paljon rakastettu näkemään sen suuren luvun rampoja, jotka on nostettu maasta, joka on jopa suurempi kuin Raamatussa. Sukupolvelle, joka on nähnyt 1. Kun. 18 toiston useaan kertaan. 

Mikä on se varoitus, jonka Herra nostaa teille?

"10 Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät." (Dan. 12:10) 

Tämä on vakava varoitus niin rakastetulle seurakunnalle, joka kuulee varoituksen Messiaan loisteliaasta tulemuksesta elävästi korvissaan. Herra varoittaa tässä, että monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan. Hän puhuu heistä, jotka ovat Hänen, joilla on nöyrä sydän, pehmeä sydän evankeliumille. Nöyrät, he, jotka nöyrtyvät Herran edessä, he, jotka noudattavat Jumalan pelkoa elämässään. 

Hän sanoo, että heidät puhdistetaan, se on parannuksentekoa. Tehdään tahrattomiksi, se on pyhitys. Hiotaan, se on, annetaan palvelustyöt, palvellen Jumalaa. Heidät on puhdistettu. Tämä tapahtuu heille, jotka pelkäävät Jumalaa, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina. Hän sanoo: eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Herra sanoo tässä ne ihmiset, joita evankeliumi ei muuta. 

Jumala varoittaa tässä todella peljättävästi, että on ihmisiä, joita ei tulla pelastamaan. Vakava varoitus Herralta tälle sukupolvelle. On tiettyjä ihmisiä, vaikka kuinka paljon he todistavat armoa, Jumalan voimaa, Jumalan auktoriteettia, Jumalan vierailuita, he ovat yksinkertaisesti pelastamattomia, heitä ei voida lunastaa.

Tuon Jumalan varoituksen teille, jotka olette todistaneet näitä, jotta ette koskaan ikinä kaltoin kohtelisi tätä valtavaa armoa.  

"11 Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen." (Ilm. 22:11)

On ihmeellistä ja shokeeraavaa kuulla Jumalan sanovan tämän, että Jumala sanoo vääryyden tekijälle, että jatka tekemään väärin. 

"11 Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan, vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä." (Ilm. 22:11 / 1992) 

Johannes kuulee tämän näyn enkeliltä, joka ohjasi häntä tässä valtavassa näyssä, jonka Herra antoi hänelle lopunajoista. Näistä päivistä ja tulevasta aikakaudesta. Ihmettelet joskus, kuuliko Johannes oikein. Jumala sanoo ihmisille, jatkakaa olemaan likaiset. Hän sanoo, Jumalaton eläköön yhä jumalattomasti, saastainen rypeköön saastassaan. Tarkoittaen, jatkakoon siinä. Vanhurskas harjoittakoon vanhurskautta ja pyhä edetköön pyhyyden tiellä. Jatkakoon siinä. 

Miksi Jumala puhuu tällä tavoin?

Herra Kaikkivaltias sanoo seuraavan. Jos sinulla on ollut mahdollisuus istua Jumalan opetusten alla, ja olet nähnyt, kuinka Jumalan Sanansaattajat ovat opettaneet Raamattua 1. Moos. saakka, Ilmestyskirjaan asti. Kokonainen tutkimusmatka halki Sanan, Raamatun. Kaikki ne kehotukset Raamatussa, olla vanhurskaat ja pyhät ja olla Jumalan pelossa. Kaikki varoitukset Sanassa Jumalan tuomioista syntiä vastaan. Jos olet istunut tämän kaltaisten opetusten alla, ja jos käännyit oikealle, kuulit ne www.jesusislordradio.info :ssa, tai jos käännyit vasemmalle, kuulit ne Globaaleissa Kokouksissa. Samaan aikaan todistit Jumalan Pilven laskeutumisen ja Jumalan sateen useaan kertaan. Todistaen rampojen kävelevän. Sokeiden silmien avautuvan, lepran puhdistuvan ja neutronitähtien käskettävän yhteen törmäämään. 

Herra sanoo, että jos olet kokenut Sanaa opetettavan tällä tavoin ja todistanut näiden vierailujen tapahtumasarjan, ilmiselvien todisteiden, ihmeiden ja merkkien kanssa, ja päätät jatkaa synnissä, ollen todistanut Jumalan Pilven, ja haluat mennä seksuaaliseen moraalittomuuteen. Sen jälkeen, kun olet kuullut Ääntä, joka julistaa joka päivä: Pyhyys! Messias on tulossa! Pyhyys! Messias on tulossa! Sitten sanot, ei, aion mennä toisiin sanomiin ulkona tuolla, moraalittomuuteen, naisten alastomaan pukeutumiseen seurakunnassa.

Herra sanoo, että kun saavutat tämän paikan, jossa olet nähnyt kaikki nämä ihmeet, joita toiset sukupolvet eivät nähneet, ja sitten päätät langeta pois takaisin maailman mätään, silloin Herra sanoo, että siinä tapauksessa: Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, jatkokoon siinä vääryydessä. Toisin sanoen Jumala kääntyy ympäri ja alkaa antamaan sinulle toiveidesi mukaan. Ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Jos tämä on se tie, minkä olet valinnut, sen jälkeen, kun olet nähnyt sen kaltaisia hämmästyttäviä todisteita Jumalan ihmeistä ja ajasta, Herra silloin sanoo: silloin mene helvettiin. 

Herra sanoo, että Hän on väsynyt sinuun. On armo, joka annettiin sinulle, sinun osuutesi, ja jos olet kaltoin kohdellut tuota armoa. Olet nähnyt Jumalan Pilven laskeutuvan alas, ja sitten olet päättänyt mennä seksuaalisyntiin, ja menet luopioseurakuntaan, silloin Hän sanoo: Mene helvettiin.   

"47 Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta." (Joh. 8:47)

Tämä on vakava varoitus. Herra sanoo, että on tiettyjä kristittyjä seurakunnassa, kun saarnaat heille evankeliumia, he vastaanottavat ja kuulevat sen ja kaipaavat sitä välillä, joskus se koskettaa heidän sydämiään siellä täällä, ja he näyttävät aivan kuin he haluaisivat sitä ja liikkuvat teidän kanssanne kristittyinä, mutta Hän sanoo, että heidän sydämensä on kaukana Jumalasta, siinä mittakaavassa, että Jumala kirjaimellisesti hylkää heidät, sanoen: Menkää helvettiin. 

Varoitus, kun olet nähnyt kaikki nämä ihmeet ja julistuksen pyhyydestä, vanhurskaudesta, Messias on tulossa, valmistakaa tie, ja sitten sivuutat ja olet välittämättä siitä, ja menet takaisin seksuaalisyntiin ja menet takaisin langenneisiin menestysteologian seurakuntiin. Varoitus, jonka Jahve Jumala varoittaa, kun teet niin. Hän sanoo, että yhtenä hetkenä, Hän antaa sinulle periksi ja hylkää sinut oman onnesi nojaan. 

Tämä on yksi tapa, jolla Jumalan viha manifestoituu ihmisen elämässä, yksi tapa, jolla Jumala tuomitsee kapinalliset. Hän luopuu sinusta. Jos olet todella nähnyt Jahve Jumalan Pilven laskeutuvan alas, kun Hänen Sanansaattajansa kutsuvat Hänet, ja sitten lankeat pois etsien muita seurakuntia, tai menet moraalittomuuteen, silloin Hän sanoo: silloin mene helvettiin. Ja näet jonkun astuvan eteenpäin ja sateen lankeavan kolmessa tunnissa, ja näet jonkun astuvan Menengai 4 Kokoukseen Jumalan kanssa ja kirkkaus loistaa hänen kengistään ja rammat kävelevät kaikkialla 110 eekkerin alueella 1,5 tunnissa, hämmästyttävän suuri määrä. Eilen Hän näytti minulle, kuinka sidoin suuria valkoisia loisteliaita kenkiä todella hyvin, suunnaten Angolaan, kiireellisesti. 

Jumala sanoo, että jos näet kaiken tämän, kirkkauden, että Jumalan kirkkaus tulee loistamaan kengistäni ja se nauhoitetaan loistaen kameralla, kuten profetiassa luvattiin, nostaen 131 rampaa ennen Menengai 4:stä ennen Nairobista käsin, ja sitten sivuutat sen ja olet välittämättä siitä, silloin Herra sanoo: Mene sitten helvettiin. Jumala luopuu sinusta. Tämä on yksi tavoista, joilla Jumalan viha manifestoituu kapinallisten elämässä. Jumala laillisesti luopuu sinusta. Jumala tuomitsee sinut luopuen sinusta. 

Varoitus tälle seurakunnalle, joka on nähnyt kaiken