PARANNUKSENTEON JA PYHYYDEN PALVELUSTYÖN USKON PÄÄKOHDAT - MIHIN USKOMME?

Kolminaisuus
Uskomme yhteen ainoaan JUMALAAN; kolmena persoonana iankaikkisesti elävään; Isään JUMALAAN, JUMALAN Poikaan ja JUMALAN Pyhään Henkeen.
 
HERRA Jeesus
Uskomme JUMALAN ainokaisen Pojan, HERRAMME Jeesuksen Kristuksen jumaluuteen, Hänen neitseestä syntymiseensä, Hänen ruumiin ylösnousemiseen, Hänen Isän oikealle puolelle taivaaseen nousemiseen, Hänen kuolemaansa, jolla Hän lunasti täysin kaikki ihmiset synnin orjuudesta.
 
Pelastus
Uskomme, että jokainen ihminen syntyy syntisenä, ja että Ristin työ lunasti ihmisen täydellisesti pois synnin ja kuoleman voimasta. Ja että kaikki, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen HERRANAAN ja Pelastajanaan pelastuvat.
 
Pyhä Raamattu
Uskomme, että Raamattu on pääasiallinen perustus ja ainoa muuttumaton, erehtymätön ja arvovaltainen JUMALAN Sana, ja  täysin Voimallisen Pyhän Hengen inspiroima. Pyhä Raamattu on korkein ja lopullinen auktoriteetti elämän jokaiselle alueelle, niinkuin ne JUMALAN luomina ovat. 
 
Pyhä Henki
Uskomme, että Pyhä Henki on Kolminaisuuden Kolmas Persoona, ja että Pyhän Hengen kaste ilmenee Hengen hedelminä ja Hengen lahjoina.
 
Kristuksen Seurakunta
Uskomme, että Kristuksen Seurakunta on ikuinen ja maailmanlaajuinen JEESUKSEN Kristuksen Ruumis sisältäen kaikki, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen sovitustyön.
 
Ylöstempaus
Uskomme, että Ylöstempaus on välitön, ennen Tuhatvuotista valtakuntaa tapahtuva Jeesuksen Kristuksen tulemus hakemaan pois Hänen pyhä seurakuntansa, jolloin ne, jotka ovat kuolleet kristuksessa tulevat ylösnousemaan kirkastetuissa ruumiissansa, ja ne, jotka elävät pyhyydessä tullaan muuttamaan kirkastetuiksi ruumiiksi, ilman että he kokevat kuolemaa ja heidät nostetaan ylös ilmaan HERRAN Jeesuksen kanssa.
 
HERRAN Ehtoollinen
Uskomme Herran Ehtoollisen viettämiseen JEESUKSEN Kristuksen kuoleman julistuksena siihen saakka, kunnes Hän palaa takaisin.
 
Tien valmistaminen
Uskomme, että seurakunta on astunut sisälle kriittiseen ajanjaksoon; Tien Valmistamiseen HERRALLE Jeesukselle noudattamalla täydellistä Vanhurskautta ja Pyhyyttä.
 
Vesikaste
Uskomme Raamatun ohjesääntöön vesikasteesta upotuskasteena, kuuliaisena JUMALAN Sanalle. Ja siihen että kaikki, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Pelastajanaan tulee kastaa vedessä julkisena tunnustuksena uskostaan Kristukseen. 
 
Parannuksenteko ja Pyhyys
Uskomme, että ainoa keino puhdistautua synnistä on aidossa Parannuksenteossa JEESUKSEN Kristuksen kallisarvoisessa veressä ja sen pyhittävässä voimassa.

 

Lähde: www.repentandpreparetheway.org

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Kirjallisia HERRAN Sanomia