PROFEETTA DR. OWUORIN REPENTANCE & HOLINESS PALVELUSTYÖN USKON PÄÄKOHDAT (Statement of Faith)

Kolminaisuus

Uskomme yhteen ainoaan JUMALAAN; kolmena persoonana iankaikkisesti elävään; Isään JUMALAAN, JUMALAN Poikaan ja JUMALAN Pyhään Henkeen.

 
HERRA Jeesus

Uskomme JUMALAN ainokaisen Pojan, HERRAMME Jeesuksen Kristuksen jumaluuteen, Hänen neitseestä syntymiseensä, Hänen ruumiin ylösnousemiseen, Hänen Isän oikealle puolelle taivaaseen nousemiseen, Hänen kuolemaansa, jolla Hän lunasti täysin kaikki ihmiset synnin orjuudesta.

 
Pelastus

Uskomme, että jokainen ihminen syntyy syntisenä, ja että Ristin työ lunasti ihmisen täydellisesti pois synnin ja kuoleman voimasta. Ja että kaikki, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen HERRANAAN ja Pelastajanaan pelastuvat.

 
Pyhä Raamattu

Uskomme, että Raamattu on pääasiallinen perustus ja ainoa muuttumaton, erehtymätön ja arvovaltainen JUMALAN Sana, ja  täysin Voimallisen Pyhän Hengen inspiroima. Pyhä Raamattu on korkein ja lopullinen auktoriteetti elämän jokaiselle alueelle, niinkuin ne JUMALAN luomina ovat. 

 
Pyhä Henki

Uskomme, että Pyhä Henki on Kolminaisuuden Kolmas Persoona, ja että Pyhän Hengen kaste ilmenee Hengen hedelminä ja Hengen lahjoina.

 
Kristuksen Seurakunta

Uskomme, että Kristuksen Seurakunta on ikuinen ja maailmanlaajuinen JEESUKSEN Kristuksen Ruumis sisältäen kaikki, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen sovitustyön.

 
Ylöstempaus

Uskomme, että Ylöstempaus on välitön, ennen Tuhatvuotista valtakuntaa tapahtuva Jeesuksen Kristuksen tulemus hakemaan pois Hänen pyhä seurakuntansa, jolloin ne, jotka ovat kuolleet kristuksessa tulevat ylösnousemaan kirkastetuissa ruumiissansa, ja ne, jotka elävät pyhyydessä tullaan muuttamaan kirkastetuiksi ruumiiksi, ilman että he kokevat kuolemaa ja heidät nostetaan ylös ilmaan HERRAN Jeesuksen kanssa.

 
HERRAN Ehtoollinen

Uskomme Herran Ehtoollisen viettämiseen JEESUKSEN Kristuksen kuoleman julistuksena siihen saakka, kunnes Hän palaa takaisin.

 
Tien valmistaminen

Uskomme, että seurakunta on astunut sisälle kriittiseen ajanjaksoon; Tien Valmistamiseen HERRALLE Jeesukselle noudattamalla täydellistä Vanhurskautta ja Pyhyyttä.

 
Vesikaste

Uskomme Raamatun ohjesääntöön vesikasteesta upotuskasteena, kuuliaisena JUMALAN Sanalle. Ja siihen että kaikki, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Pelastajanaan tulee kastaa vedessä julkisena tunnustuksena uskostaan Kristukseen. 

 
Parannuksenteko ja Pyhyys

Uskomme, että ainoa keino puhdistautua synnistä on aidossa Parannuksenteossa JEESUKSEN Kristuksen kallisarvoisessa veressä ja sen pyhittävässä voimassa.

 

Lähde: www.repentandpreparetheway.org

Hakulomake

Messias On Tulossa

Profeetta Dr Owuor suomeksi tulkattu (mp3)

Saarnoja ja lehtiä käännettynä suomeksi (PDF)